Készült: 2021.07.23.17:18:29 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

177. ülésnap, 23. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 13:13

Felszólalások:  <<  23  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Most a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló T/11700. számú törvényjavaslat általános vitájának időkeretben történő tárgyalásáról döntünk. A házbizottság a törvényjavaslat általános vitájára 30 órás időkeretet javasol, amelynek október 29-i, november 3-ai és 4-ei napokra történő elosztását a kiküldött napirendi ajánlás melléklete tartalmazza.

A Házszabály 53. § (1) bekezdése értelmében a határozathozatal előtt bármely képviselőcsoport egy tagja háromperces időkeretben felszólalhat. Kérdezem önöket, kíván-e élni bárki ezzel a lehetőséggel. (Nem érkezik jelzés.) Nem kíván.

Tisztelt Képviselőtársaim! Határozathozatalunk következik. Kérdezem tehát önöket, egyetértenek-e a házbizottság javaslatának megfelelően azzal, hogy a törvényjavaslat általános vitáját 30 órás időkeretben tárgyalja a parlament a kiküldött elosztás szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 310 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett elfogadta a 2005. évi költségvetési törvényjavaslat általános vitájának 30 órás időkeretben történő tárgyalását.

Most pedig soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. Az ülés napirendjére, a tanácskozás időtartamára, a felszólalási időkeretekre elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlást képviselőtársaim elektronikus futárpostával megkapták. A benyújtott önálló indítványokról szintén ezúton tájékozódhatnak.

Most először a módosításra irányuló indítványokról határozunk. A Fidesz és az MDF képviselőcsoportja összesen 17 előterjesztés tárgyalására tett javaslatot. A Házszabály 47. § (6) bekezdésének megfelelően vita nélkül határozunk ezekről.

Kérdezem tehát önöket, kiegészítik-e a ma kezdődő ülés napirendjét a Nemzeti Petíció - a gáz- és villamosenergia-áremelések terheinek csökkentésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/10553. számú törvényjavaslattal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatta ezt az indítványt.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e az ülés napirendjét a Btk.-ról szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló T/3725. számú törvényjavaslattal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatta ezt az indítványt.

Kiegészítik-e a ma kezdődő ülés napirendjét a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény módosításáról szóló T/3991. számú javaslattal.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatta ezt az indítványt.

Kiegészítik-e a napirendet a külföldiek szezonális munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásáról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló T/4292. számú törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja ezt az indítványt.

Megkérdezem, kiegészítik-e az ülés napirendjét az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2004. évi IX. törvény módosítását tartalmazó T/9461. számú törvényjavaslattal. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja ezt az indítványt.

Kérdezem az Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a Btk.-ról szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló T/9706. számú törvényjavaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja az indítványt.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e az ülés napirendjét a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló T/10064. számú javaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja az indítványomat.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e az ülés napirendjét a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. számú törvényjavaslat módosítását kezdeményező T/10128. számú javaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja ezt az indítványt.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e az ülés napirendjét a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. számú törvény módosítását tartalmazó T/10405. számú javaslattal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja ezt az indítványt.

 

(14.00)

Kérdezem önöket, kiegészítik-e az ülés napirendjét a Nemzeti Petíció - a privatizációval, a magyar munkahelyek védelmével és a magyar vállalkozók támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/10538. számú javaslattal.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége elutasítja ezt a kezdeményezést.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e a ma kezdődő ülésünk napirendjét a nemzeti emlékhelyek létesítéséről, szabályozásáról szóló H/10185. számú javaslattal. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja ezt az indítványt.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e az ülés napirendjét az ápolási díj összegének a mindenkori minimálbérhez történő kötéséről szóló H/10681. számú határozati javaslattal. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja ezt az indítványt.

Kiegészítik-e a ma kezdődő ülésünk napirendjét a gabonatermelés intervenciós kezelésének, valamint az állattartók támogatásának előmozdításáról szóló H/10730. számú határozati javaslattal? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja az indítványt.

Kérdezem önöket, kiegészítik-e az ülés napirendjét a gyermekbarát társadalmi környezet kialakítása érdekében egyes törvények módosításáról szóló T/10281. számú törvényjavaslattal. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja ezt az indítványt.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét a Nemzeti Petíció - az otthonteremtés állami támogatásáról címmel előterjesztett T/10700. számú törvényjavaslattal. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja a napirend kiegészítését.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, kiegészíti-e az ülés napirendjét az iskolai tejfogyasztás “Igyál tejet!ö program módosításáról szóló H/9058. számú határozati javaslattal. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja az indítványt.

Kiegészítik-e az ülés napirendjét az elektromos és elektronikus hulladékok kezeléséről és hasznosításáról szóló T/9052. számú törvényjavaslattal? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem támogatja a javaslatot.

Tisztelt Képviselőtársaim! A Fidesz képviselőcsoportja kezdeményezte továbbá, hogy ezen az ülésen ne kerüljön sor a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló T/11432. számú törvényjavaslathoz kapcsolódó határozathozatalokra, valamint a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény módosítását kezdeményező T/12192. számú törvényjavaslat általános vitájára. Ezekről külön-külön döntünk.

Kérdezem először, hogy elfogadják-e a T/11432. számú törvényjavaslat napirendről történő levételét indítványozó kérelmet. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés jól látható többsége nem fogadta el ezt az indítványt.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/12192. számú törvényjavaslat napirendről történő levételét indítványozó kérelmet. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége nem fogadta el ezt az indítványt.

Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk.

Bejelentem, képviselőtársaim, hogy Herényi Károly frakcióvezető úr a házbizottság múlt heti ülésén tett bejelentésének megfelelően négy bizottságba egy-egy frakciótag személyében új bizottsági tagokra vonatkozó személyi javaslatot terjesztett elő. Arra figyelemmel, hogy a bizottsági rendszerről szóló politikai megállapodás 4. pontjában foglalt követelmények érvényesülhessenek, vagyis hogy a bizottságokban valamennyi frakciónak legyen képviselője, a frakcióvezető úr javaslatait a ma délutáni határozathozatalok között előterjesztem.

Bejelentem, hogy a Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportjának indítványára a holnapi napon sorra kerülő, a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény módosítását kezdeményező javaslathoz kapcsolódó módosító javaslatokat a holnapi ülésnapunk végéig lehet előterjeszteni.

Kérdezem önöket, hogy elfogadják-e a napirendi ajánlást. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége elfogadta az indítványomat.

Tisztelt Képviselőtársaim! 14 óra 6 perc van, áttérünk az interpellációk, kérdések és azonnali kérdések tárgyalására.

Selmeczi Gabriella képviselő asszony, a Fidesz képviselőcsoportjából, interpellációt nyújtott be az egészségügyi miniszterhez: “Kinek a keze van a nővérek zsebében?ö címmel.

Öné a szó, képviselő asszony.

Felszólalások:  <<  23  >>    Ülésnap adatai