Készült: 2020.07.05.13:06:17 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

261. ülésnap (2017.11.27.), 229. felszólalás
Felszólaló Demeter Márta (LMP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Önálló indítvány indokolása
Videó/Felszólalás ideje 5:09


Felszólalások:  Előző  229  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DEMETER MÁRTA (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Elnök Úr! Az a furcsa helyzet állt elő, hogy itt, a Ház előtt emlékeim szerint Rétvári államtitkár úr azt mondta, hogy a bizottságokban kell lefolytatni a vitát, a szakmai vitát bizonyos javaslatokról. Ezt megtettük, a Népjóléti bizottság elé került az LMP-nek az egyszülős családokat támogató törvényjavaslata, amely egy tíz pontból álló cselekvési terv volt lényegében. Sajnos azt kell mondjam, én részt vettem előterjesztőként a Népjóléti bizottságban, hogy semmilyen érdemi vita nem zajlott a Népjóléti bizottságban, és amikor az elnök asszony szót kért, hogy elmondja a Fidesz álláspontját, akkor lényegében azt a fajta sikerpropagandát hallhattuk tőle, amit itt az elmúlt években megszokhattunk, teljesen mindegy, hogy milyen területről van szó és hogy mely társadalmi csoportról van szó.

Pedig rengeteg tennivaló van az egyszülős családok megsegítésében, hiszen látszik az, hogy ők azok, akik nem illenek bele a Fidesz-KDNP által preferált hagyományos családmodellbe, és sajnos a kormány egyébként ilyenformán is viszonyul hozzájuk, tehát látszik, hogy úgymond mostohagyerekként kezeli az egyszülős családokat. Pedig látnunk kell azt, hogy ma már több mint félmillió gyermek él ilyen családban, és azoknak a családoknak, ahol egyetlen szülő nevel egy gyermeket vagy több gyermeket, most már a 62 százalékát fenyegeti a szegénység veszélye.

Tehát egy rendkívül kiszolgáltatott családcsoportról, társadalmi csoportról beszélünk, akik önhibájukon kívül kerülnek ebbe a helyzetbe, hiszen nem így indul neki alapvetően egyik család sem a tervezésnek, és nagyon sokan borzasztó nehéz helyzetbe kerülnek anyagilag is. Látszik az, hogy ilyen esetekben egy egyedülálló szülő két emberre méretezett terhet cipel folyamatosan a vállán, és természetes, hogy mindent megpróbálnak ezek a szülők megtenni azért, hogy becsülettel fel tudják nevelni a gyermeküket, és mindent meg tudjanak adni számukra.

De hol van a borzasztó igazságtalanság az intézményrendszert tekintve és az ő támogatásaikat tekintve? Ha megnézzük, hogy ha egy egyszülős családban a szülő minimálbérre van bejelentve, onnantól kezdve nem számít hátrányos helyzetűnek, tehát egy olyan élethelyzetről beszélünk, ahol rögvest nem részesül sem az ingyenes bölcsődei ellátásban, sem kedvezményes iskolai étkeztetésben, sem pedig a felsőbb évfolyamokban ingyenes tankönyvellátásban, tehát igenis hátrányban vannak ezek a családok.

Éppen ezért adtuk be a törvényjavaslatunkat. Most nem sorolnám fel mind a tíz pontot, viszont a legfőbbeket igen. A javaslataink anyagi, munka­erő­piaci és jogi segítségnyújtást tartalmaznak ezeknek a családoknak a számára. Legfőbb pontként a családi pótlék emelését szeretném kihangsúlyozni. Itt a mos­tani 13 700 forint helyett 20 ezer forintra emelnénk az egyszülős családok családi pótlékát, ez 45 százalékos emelés, és emellett még egyébként 30 százalékkal megemelnénk a családi pótlék alapösszegét is.

(17.30)

Emellett a tartásdíjak rendszerét felül kell vizsgálni. A tartásdíjaknak valós jövedelem szerinti meg­állapításához a NAV-nál kért vagyonvizsgálati lehetőség lenne elérhető javaslatunk szerint, valamint az állam kéthavi kiesés után megelőlegezné az elmaradó tartásdíjakat, ha a gyermek ellátása másként nem biztosított. Azt gondolom, ez óriási segítség lenne az egyszülős családoknak. Továbbá az alanyi jogon járó nagycsaládos kedvezményeket ki­ter­jesz­tenénk ezzel a javaslattal az egyszülős családok­ra, ahogy em­lí­tet­tem, az ingyenes bölcsődei ellátást, kedvezményes iskolai étkeztetést és a felsőbb év­fo­lya­mokban az ingyenes tankönyvellátást jelentené ez.

Nagyon fontos, hogy a munkaidőhöz igazítsuk a bölcsődei és óvodai nyitvatartást, hogy a szülő a műszakkezdés előtt, illetve a túlórákat követően is el tudjon menni a gyermekéért. Nagyon sok helyen nem tudják biztosítani jelenleg ezt a nyitvatartást, hiszen az ehhez szükséges túlórapénzeket az ön­kor­mányzatnak nem áll módjában az intézmény szá­mára biztosítani. Ezt lehetővé kell tenni, ez a javaslat segítene ezen is.

Nagyon fontos az, hogy előnyben részesítsük az egyszülős családokat a szociális bérlakások igény­lé­sé­nél, hiszen említem még egyszer, nagyon ki­szol­gál­ta­tott csoportról beszélünk, és számukra nem meg­ol­dás a CSOK, ők nem tudnak hitelt fölvenni, és nin­csenek egyáltalán megtakarításaik. Emellett pe­dig nagyon fontos létrehozni minden egyes megyében családközpontot, ahol megfelelő segítségnyújtást is kaphatnának ezek a családok.

Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos kérdésről beszélünk, ami nem pártpolitikai kérdés, ezért is ké­rem képviselőtársaimat, hogy támogassák a javaslat tárgysorozatba vételét. Köszönöm szépen, elnök úr.
Felszólalások:  Előző  229  Következő    Ülésnap adatai