Készült: 2020.07.05.05:40:50 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Demeter Márta
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 100 101 - 200 201 - 252
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2015.06.11.(84)   64 Általános vita lefolytatása T/4819 Az emisszió-kereskedelmi rendszer Magyar Államot megillető kvótabevételeinek megosztási és célzott felhasználási szabályainak módosításáról vezérszónoki felszólalás 3:21
  76 Általános vita lefolytatása T/4836 Az egyrészről az Európai Unió, annak tagállamai, másrészről Izland között Izlandnak a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakában az Európai Unióra, annak tagállamaira és Izlandra háruló kötelezettségek közös teljesítésében való részvételéről szóló megállapodás kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 1:06
 118 Általános vita lefolytatása T/5047 A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
T/5045 A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
T/5049 A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
vezérszónoki felszólalás 2:24
 126 Általános vita lefolytatása T/5047 A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
T/5045 A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
T/5049 A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
felszólalás 3:26
2015.06.08.(81)  106 Interpelláció megtárgyalása I/3418 Hogyan gazdagíthatják különböző folyamatok ugyanazt a személyt? Avagy a HM El Zrt. különös szerződéseiről? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:47
 110 Interpelláció megtárgyalása I/3418 Hogyan gazdagíthatják különböző folyamatok ugyanazt a személyt? Avagy a HM El Zrt. különös szerződéseiről? képviselő elutasította a választ 1:15
2015.05.30.(79)  122 Általános vita lefolytatása T/4742 A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról vezérszónoki felszólalás 9:50
2015.05.29.(78)  130 Általános vita folytatása és lezárása T/4730 Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről felszólalás 8:23
 158 Napirend utáni felszólalások Hősök napja napirend utáni felszólalás 5:09
2015.05.28.(77)   66 Általános vita megkezdése T/4730 Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről felszólalás 12:01
2015.05.27.(76)  125 Általános vita lefolytatása T/4823 A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján kötött Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 3:03
2015.05.26.(75)  327 Bizottsági jelentések vitája T/4450 A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény módosításáról felszólalás 5:14
 379 Napirend utáni felszólalások A honvédelem napjára napirend utáni felszólalás 3:21
2015.05.13.(73)   34 Általános vita lefolytatása T/4647 A Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 8:14
2015.05.12.(72)   80 Általános vita lefolytatása T/4645 A Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom World 2015 konferencia megrendezéséről, megszervezéséről és finanszírozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 8:42
<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 >>
Összesen: 252