Készült: 2021.09.21.18:36:24 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

32. ülésnap, 209. felszólalás
Felszólaló Dr. Szájer József (Fidesz)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 6:30

Felszólalások:  <<  209  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Nem kíván. Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatalokra kerül sor. Ennek során nem döntünk az ajánlás 6. pontjáról, mert az nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást. Az egységes javaslathoz benyújtott további indítványok közül az alkotmányügyi bizottság az ajánlás 1-5., valamint 7-28. pontjait támogatja. Ezek közül a Fidesz képviselőcsoportja külön szavazást kért a 16. pontról.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az ajánlás 1-5., valamint 7-28. pontjait, a 16. pont kivételével. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatokat 215 szavazattal, 150 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az Országgyűlés elfogadta.

A második ajánlás 1. pontjában Tállai András az egységes javaslat 212. §-ában az adózás rendjéről szóló törvény 6/A. §-ában a pénzügyminiszter hatáskörére vonatkozó szabályokat állapítana meg. A bizottság nem támogatja. Kérem az Országgyűlést, szavazzanak a módosító indítványról! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 176 szavazattal, 192 szavazat ellenében nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Az ajánlás 16. pontjában az előterjesztő az egységes javaslat 305. § (9) bekezdésének módosítását javasolja. Ebben általános szabályt terjeszt elő egyes ügyek alkalmazására.

A második ajánlás 2. pontjában Vidoven Árpád ugyanezen rendelkezést speciális szabállyal kívánja kiegészíteni, de erről csak akkor dönthetünk, ha az Országgyűlés az előterjesztő módosító javaslatát előtte nem fogadja el.

Most tehát a 16. pontról szavazunk, amelyet a bizottság támogat, de a Fidesz-frakció külön szavazást kért. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 209 szavazattal, 155 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. Így nem döntünk a másik módosító indítványról.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Arra figyelemmel, hogy az egységes javaslat 316. §-ának elfogadásához az Alkotmány 40/A. § (1) bekezdése értelmében a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem ezért a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezését az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 195 szavazattal, 171 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat szerint nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 195 szavazattal, 173 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit a módosított egységes javaslat szerint elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta, hogy kerüljön sor az imént elfogadott két törvény sürgős kihirdetésére is. A Házszabály 108. § (2) bekezdése alapján az Országgyűlés felkérheti az Országgyűlés elnökét, hogy a köztársasági elnöktől a törvény sürgős kihirdetését kérje. A felkérésről az Országgyűlés vita nélkül határoz.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, felkéri-e az Országgyűlés elnökét, hogy a köztársasági elnöktől az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, valamint az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló törvény sürgős kihirdetését kérje. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 210 szavazattal, 155 ellenszavazattal, 2 tartózkodással felkérte az Országgyűlés elnökét, hogy a köztársasági elnöktől kérje a sürgős kihirdetést.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az országos hulladékgazdálkodási tervről szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést H/860. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig H/860/20., 25. és 27. számon kapták kézhez.

Megadom a szót Kóródi Mária környezetvédelmi és vízügyi miniszter asszonynak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra.

 

Felszólalások:  <<  209  >>    Ülésnap adatai