Készült: 2021.09.28.21:34:08 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

147. ülésnap, 222. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Felszólalás oka Az OGY nem veszi tárgysorozatba
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 8:02

Felszólalások:  <<  222  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Képviselő úr, lejárt az időkerete. Köszönöm szépen.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, tárgysorozatba veszi-e a Szilágyi György és más képviselők által előterjesztett T/4887. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 55 igen szavazattal, 280 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett az előterjesztés tárgysorozatba-vételét elutasította. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Fidesz-MSZP nagykoalíció!)

(17.50)

Tisztelt Országgyűlés! Most részletes vitára bocsátások következnek. Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a közszolgálati tisztviselőkről szóló T/5002. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 303 igen szavazattal, 44 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára "Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései" címmel előterjesztett T/5005. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 288 igen szavazattal, 57 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes törvények alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló T/5001. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 291 igen szavazattal, 55 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló T/5000. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 255 igen szavazattal, 95 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben előírt egyes tartalékok felhasználásáról szóló H/5068. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 255 igen szavazattal, 95 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a helyi önkormányzatokról szóló T/4864. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 296 igen szavazattal, 55 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a nemzetiségek jogairól szóló T/4997. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 299 igen szavazattal, 48 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló T/4839. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 304 igen szavazattal, 46 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal kapcsolatos módosításáról szóló T/4992. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 296 igen szavazattal, 45 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az "Esztergom város önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről" címmel előterjesztett T/5070. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 258 igen szavazattal, 87 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a nemzeti felsőoktatásról szóló T/4999. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 296 igen szavazattal, 56 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggő, valamint egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/4998. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 297 igen szavazattal, 54 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az országgyűlési képviselők választásáról szóló T/5006. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 257 igen szavazattal, 93 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/4918. számon, az alkotmányügyi bizottság ajánlásait pedig T/4918/39. és 43. számon kapták kézhez.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztői zárszó és a részletes vita már elhangzott, most a határozathozatalok következnek. Felkérem a jegyző urat, hogy ismertesse az ezzel kapcsolatos információkat. Móring József jegyző úré a szó.

Felszólalások:  <<  222  >>    Ülésnap adatai