Készült: 2020.09.25.10:02:37 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
63 267 2003.04.07. 5:22  266-269

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! Az iskolai oktatás reformálása liberális elvek alapján gőzerővel halad. Nem számít az oktatásügy több évszázados tradíciója, nem számít a jól bejáratott módszerek eredményessége. Egy a cél: nemzetünk kultúrájának valóvilági bevétele után most az oktatásügy bástyáinak szétzúzása a cél. Vagy mire véljük azokat a terveket, amelyek a közoktatási törvény módosítása során megfogalmazódnak?

Lazulni látszik az oktatásügy szabályozórendszere, aminek a következménye az oktatásügy hitelvesztése, a tanulásba mint értékteremtő tevékenységbe vetett bizalom megrendülése. Sok furcsa dolgot lehet tehát mostanában hallani a házi feladatok eltörléséről vagy a buktatás - szebben fogalmazva: az évismétlés - intézményének eltörléséről, de amit a minap olvashattunk a Kelet-Magyarország hasábjain, az túltett minden eddigin: “Érettségi vizsga 120 ezerért?ö - teszi fel a kérdést az újságíró. Egy Baktalórántházán működő magánvállalkozás arra vállalkozott, hogy az általa szervezett képzésen a hallgatók 120 ezer forintért egy év alatt érettségi bizonyítványt szerezhetnek.

A tanév 2002 szeptemberében elkezdődött a több mint 300 diák részére. Csak mostanra derült ki, hogy csak hitegetésről lehet szó az érettségi bizonyítványt illetően, hiszen az OKÉV regionális igazgatósága szerint a vállalkozás nem működtet oktatási intézményt. Mindenesetre a tandíj beszedése folyamatosan halad. Van, aki csak a 30 ezer forint beiratkozási díjat, van, aki 50 ezer forintot vagy még többet fizetett be, többnyire számla nélkül, de a hőn áhított érettségi bizonyítvány egyre elérhetetlenebbé válik. A diákok el vannak keseredve, pedig annak idején azt hirdették a szervezők, hogy itt egy év alatt gyorsan, kis erőbedobással, hetente egy-két órás képzés után érettségit szerezhetnek.

Ha a történet itt véget érne, sajnálattal azt mondhatnánk, hogy egy elvtelen pénzszerzési próbálkozásról van szó, amikor is rászednek néhány jóhiszemű diákot. Csakhogy a cikkben szereplő leendő intézmény vezetője, Lakatos András már bizonyított egy másik településen. Közel egy évtizedig a nyírbogáti Vántus István Általános és Szakképző Iskolát vezette, ahonnan egy éve fegyelmivel távolította el a képviselő-testület, miután a közoktatási szakértői vizsgálat törvénytelenségek sokaságát tárta fel, amelyeket mára már az új igazgatónő orvosolt. De a következő tényekre csak most derült fény.

1. A Vántus István Általános és Szakképző Iskolából eltűnt 170 bizonyítvány az 1998-as időszakban, más szakképző intézményből pedig az iskola vezetése kölcsönkért legalább 50 bizonyítványt.

2. A nyírbogáti állami szakmunkás-vizsgabizottság bélyegzőjét használva az Országos képzési jegyzékben szereplő vendéglátó, eladó és boltvezetői szakképesítésről bizonyítványt állítottak ki bármiféle képzés és vizsga nélkül. A vélhetőleg több tucat bizonyítványt az iskola akkori igazgatója írta alá.

3. A nyírbogáti iskolában semmiféle dokumentum, vizsgajegyzőkönyv, napló nem készült erről.

4. A bizonyítványokat - ez a negyedik tényállítás - 20-30 ezer forintért adták el.

Ezek után, gondolom, megkérdőjelezhető, hogy jogos-e az újságcikk címét kérdésként feltenni, de a súlyosabb gond az, hogy hova vezet az, ha egy bizonyítványt csak úgy pénzért kiállítanak, szolgálja-e ez az oktatásügy tekintélyének erősítését (Az elnök jelzi az idő leteltét.), a tanulás becsületének helyreállítását. Milyen példaként szolgál a fenti cselekedet gyermekeink számára? Ezek szerint mégiscsak igaz lehet, hogy pénzért mindent megvehetsz? Hát itt tartunk? Remélem, hogy nem.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
78 100 2003.06.04. 2:13  1-135

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A vidék ellehetetlenítése zajlik: az agrárium után soron következik a kistelepülések önkormányzatainak a padlóra küldése. A szocialisták taktikája egyszerű, kiszolgáltatottá kell tenni a kistelepülési önkormányzatokat, majd pedig központilag folyósított pénzekkel mentőövet nyújtani nekik - a nekik kedves önkormányzatoknak. Azon önkormányzatoknál, amelyek pedig nem tartoznak a bűvkörükbe, a mentőövet vékony fonálra kötik, ami könnyen elszakadhat, ha azt ők úgy akarják.

Miről szól a kiszolgáltatottság, kérdezhetjük meg. A kiszolgáltatottság azokon a településeken, ahol lényegében az önkormányzatok a legnagyobb munkáltatók, arról szól, hogy a kis önkormányzatok egyik napról a másikra élnek. Örülnek, ha a munkabért ki tudják fizetni, a bérhikit és a munkabérhitelt is igénybe véve. Hol marad a pénz a fejlesztéshez szükséges önerőre? Miről szól a kis önkormányzatoknál a kiszolgáltatottság? Arról szól, hogy az ilyen önkormányzatok nem tudnak a hátrányos helyzetű településeken oly fontos közmunkaprogramokat indítani, tudniillik nincs rá saját forrásuk. Ráadásul az idén először fordult elő, hogy a nyírbátori kistérségben egyetlenegy pályázatot sem kaptak a közmunkaprogramoknál a Foglalkoztatáspolitikai Minisztériumból. Meg lehet kérdezni azt, hogy mit szól ehhez a kétezres nyírvasvári lakosság ötöd részét kitevő cigányság, amikor nyáron munka nélkül maradnak. Tisztelettel kérem, hogy ezekre gondoljanak.

Köszönöm. (Taps a Fidesz soraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
97 634 2003.10.20. 4:45  633-636

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Asszony! Nyírbogát képviselő-testülete 2002 őszén áttekintette a település egészségügyi alapellátásának a helyzetét. Ennek keretén belül célul tűzte ki a két háziorvos és a fogorvos önkormányzattal kötött alapellátási szerződésének aktualizálását. Emiatt megkérte az orvosokat, hogy bocsássák az önkormányzat rendelkezésére a szerződésmódosításhoz szükséges adatokat, jelesül a praxist működtető orvos képzettségét igazoló dokumentumot, az ÁNTSZ által kiadott működési engedélyt, az alapellátást nyújtó szolgáltató cégkivonatát és a működtetési jogról szóló igazolást. Ezen felkérésnek az egyik háziorvos és a fogorvos azonnal eleget tett, míg az egyes számú praxist működtető háziorvos ötszöri írásbeli felkérésre sem küldte el a kért dokumentumokat.

Közben anélkül, hogy a háziorvos érdemben tájékoztatta volna az önkormányzatot, ez év januárjától öt hónapon keresztül távol volt a településtől. A helyettesítést ez idő alatt a másik háziorvos látta el.

 

(4.00)

 

A képviselő-testület, látván, hogy a háziorvos hónapokon keresztül nem tesz eleget a személyes ellátási kötelezettségének, valamint fél éven keresztül a kért dokumentumokat nem bocsátotta az önkormányzat rendelkezésére, kinyilvánította, hogy a háziorvossal nem kíván a továbbiakban szerződést kötni, az egyes számú körzet területi alapellátási kötelezettségére vonatkozólag.

Július 1-jétől kezdődően tehát az önkormányzat felbontotta a területi ellátási kötelezettségre szóló megállapodást. Felkérte a háziorvost a rendelő és a betegkartonok helyettes orvos részére történő átadására. A háziorvos ennek nem tett eleget, hanem többek az önkormányzati rendelő feltörése után a betegkartonokat és vélhetően a rendelőben lévő több tízezer forint értékű önkormányzati tulajdonú gyógyszert is rendőri jelenléttel illetéktelen helyre, egy építési engedély nélküli, sebtében kialakított, rendelőnek titulált helyre szállították. A doktornő ezt követően háziorvosi rendelést folytatott, illetve az általa ellátott betegek részére társadalombiztosítási támogatással gyógyszert írt fel. Tette mindezt érvényes ÁNTSZ működési engedély és MEP finanszírozási szerződés nélkül.

A kialakult helyzetről, a sorozatos törvénysértésekről és vélelmezhetően bűncselekményről a település polgármestereként több tucat levelet írtam a rendőrség, az ÁNTSZ, a MEP illetékes vezetőinek, de mindhiába. Az önkormányzat rendelőjéből eltulajdonított betegkartonok maradtak az illetéktelen helyen. Az orvos az újonnan kialakított, MSZP-s megyei, korábban országgyűlési képviselő családjának tulajdonában lévő rendelőben rendel, mindenféle engedély nélkül. Ez szöges ellentétben áll a jogszabályokkal. A hatóságok vezetői egymásra mutogatnak, a rendőrség az ÁNTSZ-re vár, az ÁNTSZ pedig a rendőrségre. A MEP pedig, mint aki jól végezte dolgát, engedi az ügyek szabad folyását, aminek az az eredménye, hogy az elmúlt közel két hónap alatt több millió forint értékű gyógyszer jogtalan felírása történt meg.

Ami pedig a betegeket illeti, azok kiszolgáltatottan, megtévesztve várják a hogyan továbbot. Várják azt, hogy melyik hatóság az, amelyik gátat mer szabni egy szocialista színekben politizáló háziorvos és az őt támogató nómenklatúra ámokfutásának.

Köszönöm szépen. (Dr. Kis Zoltán: Bezzeg a feleséged! - Dr. Veres János: Nevetséges!)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
186 308 2004.11.16. 5:09  17-328

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Két olyan módosító javaslatról szeretnék szólni, amely azt célozza, hogy a polgári kormány környezetvédelmi programjának két elemét folytassuk. Olyan két elemről van szó, ami mindannyiunk közös érdeke kell legyen.

A 206. számú módosító indítvány javaslatot tesz a Szatmár-Bereg Tájvédelmi Körzetre és a bátorligeti természetvédelmi területre alapozott nemzeti park létrehozásához szükséges költségek biztosítására. Az új nemzeti park biztosíthatná az európai összehasonlításban is különlegesnek számító szatmár-beregi táj természeti értékeinek megóvását.

A másik javaslat ugyancsak természetvédelmi célzatú, az 561. számot viseli. Ez javaslatot tesz szerveshulladék-megsemmisítő üzemek építési költségeinek a támogatására. A szóban forgó úgynevezett biogázüzem, amellett, hogy veszélyes állati és növényi eredetű hulladékot semmisít meg, alternatív energiaforrásként is szolgál. Ilyen üzem épült az elmúlt időszakban Nyírbátorban, ami évente 100 ezer tonna hulladék ártalmatlanítására szolgál, és amellett, hogy ezt a tetemes mennyiségű veszélyes hulladékot ártalmatlanítja, 3 megawatt elektromos és ugyanennyi hőenergiát képes termelni. Ez az energia a 14 ezer fős város energiaszükségletének 60 százalékát fedezi, míg a hőenergiát egy mezőgazdasági feldolgozóüzem hasznosítja. Ezáltal ez az üzem több száz, a kapcsolódó létesítményekkel több mint ezer embernek, ezer családnak teremt megélhetési lehetőséget.

A módosító indítvány arra irányul, hogy ezen megkezdett program folytatásaként, tanulva annak hibáiból is, új biogázüzemek létesüljenek az országban, így az ország egyetlen és egyben Közép-Európa legnagyobb biogázüzemét újabbak kövessék Magyarországon. Ez nem öncélú kísérlet, hanem így az ország esetlegesen eleget tud tenni annak az uniós elvárásnak, miszerint 2010-ig az ország energiatermelésének 3,6 százalékát megújuló energiaforrásból kell biztosítani.

Másrészt szeretném aláhúzni, hogy ez első lépését jelenti annak a programnak, amit a polgári kormány indított a mezőgazdaság energiatermelő ágazattá való átalakítására. Akkor, amikor azt kell megélnünk, hogy nem kellenek a mezőgazdasági termékek, nem kell a magyar gabona, nem kell a magyar meggy, nem kell a szabolcsi alma, akkor valamiféle kitörési lehetőséget kell teremteni a mezőgazdaságból élőknek, nem dolgozhat mindenki elektronikai üzemben. Azoknak a területeknek is meg kell őrizni a megtartóképességét, amelyek mezőgazdaságból élnek. A magyar vidék jó része, különösen Kelet-Magyarországon ilyen. Ezért tartom fontos dolognak azt, hogy a kormány adja áldását erre a módosító indítványra, és kérem a támogatást a szocialista és szabad demokrata képviselőtársaimtól is, mert ez kitörési lehetőséget jelent az olyan településeknek, ahol nincs más lehetőség, mint a mezőgazdasági termelés.

Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
242 269 2005.07.04. 5:01  268-271

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Urak! Azt kérném nagy tisztelettel, hogy ebben a témában az FVM államtitkára válaszoljon nekem, habár véletlen folytán éppen arról kell hogy beszámoljak, tisztelt államtitkár úr, hogy az elmúlt héten pénteken jelentett csődöt az ország egyik legnagyobb szárnyasvágóhídja, ami a libákat és a kacsákat vágja Nyírgelsén. Rossz nyelvek szerint itt hűtötték azt a több száz kacsát, amit Medgyessy Péter és csapata vadászott le vagy gyilkolt le Nyírlugos környékén.

Nos, száz szónak is egy a vége, tisztelt államtitkár urak, rossz idők járnak mostanság a nyírségi munkavállalók és gazdálkodók háza táján. Sorra lehetetlenülnek el olyan könnyűipari és élelmiszer-feldolgozó üzemek, amelyek a polgári kormány időszakában jöttek létre vagy növelték a kapacitásaikat. A '98-2002-es időszakban Nyírbátor térségében egy tucat könnyűipari és mezőgazdasági feldolgozó üzem épült, ezer új munkahelyet teremtve. Az elmúlt három évben azonban nemhogy tovább nőtt volna a munkahelyek száma, hanem hozzávetőlegesen kilencszáz megszűnt. A bátorligeti cirokfeldolgozó, a máriapócsi könnyűipari, a nyírbogáti papírfeldolgozó és szőnyegszövő üzem bezárását követően a Ruggeri Cipőgyár 400 dolgozójának az elbocsátása következett az elmúlt évben. Hiába fordultak a cipőgyár dolgozói Veres János pénzügyminisztériumi államtitkárhoz, korábbi polgármesterükhöz, jelenlegi miniszterhez, kérésük nem talált meghallgatásra.

Most pedig a nyírgelsei szárnyasvágóhíd múlt héten bekövetkezett csődje borzolja a kedélyeket a Nyírségben. Csak megemlítem, hogy az elmúlt évben a Nyírségi Szárnyas Kft. átlagosan 300 dolgozót alkalmazott, és tavaly decemberben adta át Veres János államtitkár a több száz millió forintért felépített hűtőházat a cégnél. Most pedig a dolgozók elbocsátása folyik.

A térséget nemcsak a munkahelyek megszűnése, hanem az ott megtermelt termények értékesítési lehetőségeinek beszűkülése is sújtja: nem kell a szabolcsi gabona, nem kell az alma, nem kell a ribiszke, a málna, nem kell a meggy, csak bagóért, ami még az önköltséget sem fedezi. Hiába tüntettek a szabolcsi almatermelők 2003-ban a korábbi, őket kisegítő állami támogatást kérve, kérésükre “nemö volt a válasz. Ilyen módon fordulhatott elő, hogy a rendszerváltás óta először nem kaphattak támogatást a léalmatermelők, ami által az ellehetetlenülés szélére sodródtak, pedig akkor még uniós tagok nem lévén a kormány megsegíthette volna őket. Nem illeti ezért köszönet a szabolcsi kormánytagokat, úgymint Veres Jánost és Juhász Ferencet.

 

(17.50)

 

Most pedig menetrend szerint bekövetkezett a meggymizéria. Hiába a termés felét levitte a fagy több százmillió forint kárt okozva a nyírségi gazdálkodóknak, a meggy ára 80 és 100 forint között van, ami az önköltséget sem fedezi. Sokan le sem akarják szedni a termést, hogy ne növekedjen a ráfizetésük. Azt nem értem, hogy a kormány miért nem hajlandó ezen gazdálkodók gondjain enyhíteni, hiszen most is lehetőségében áll nem árkiegészítő jellegű támogatást nyújtani, amivel a növényvédelmi és szállítási jellegű kiadások csökkenthetők.

Mi a helyzet a kivonási támogatással, tisztelt államtitkár úr? Vagy netán az a cél, ami az almánál történt, hogy a gazdálkodók fűrésszel essenek az ültetvényeknek? Mindezek után csak az a kérdés: ha megszűnik a cipőgyár, a ruhaüzem, a vágóhíd, ráfizetéses az alma, a gabona, a meggy, akkor az emberek miből fognak megélni a Nyírségben. Erre azonban a kormány vagy nem akar, vagy nem tud válaszolni. Köszönöm szépen. (Szórványos taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
274 116-118 2005.11.30. 10:50  59-151

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Elkésettnek, a nyugdíjasaink számára méltánytalanul keveset nyújtónak, ezért szemfényvesztésnek tartom a nyugdíjak korrekciós célú emeléséről szóló törvényjavaslatot. Nyugdíjasaink ennél sokkal többet érdemelnek. Szemfényvesztés, mert a patikamérlegen kimért nyugdíjemelések csak néhány százalékot tesznek ki, ugyanakkor a megélhetési költségek ennek többszörösével emelkedtek, illetve emelkednek. Gondoljunk csak az utóbbi években történt jelentős közüzemi, gáz-, villany- és gyógyszeráremelésekre, amelyek súlyos és egyre kilátástalanabb helyzetbe sodorták a nyugdíjasaink százezreit.

(13.20)

Azokat az embereket, akik hittek abban, hogy ha becsületesen végigdolgozzák életüket, akkor nyugdíjas éveikre biztonságban lesznek, legalább annyira, hogy a mindennapi megélhetési gondokról megfeledkezhetnek, és a nyugdíjaskort a megérdemelt békében, a mindennapok nélkülözéseit elfelejtve élhetik.

Akkor éjt nappallá téve dolgoztak, hogy a családjuk asztalára kenyeret tegyenek, nem gondolták, hogy nyugdíjasként részük lesz olyan torokszorító érzésben, mint ami a nyugdíjasaink jó részének kijut, amikor megkapják a havi villany- és gázszámlát. Az a megújuló gondolat foglalkoztatja őket, hogy ki fognak-e telni ezek a számlák a nyugdíj jelentős részét kitevő, a számlák kifizetésére félretett összegből. Nem gondolták akkor azt sem, hogy rettegni kell egy kis megfázástól, nemcsak azért, mert beteg lesz az ember, hanem azért, mert még rosszabbul érzi magát, amikor a háziorvos által felírt orvosságot a patikában ki kell fizetni.

Nem gondolták azt sem, hogy manapság meg kell gondolni, hogy milyen nagyságú csokimikulás legyen az unokák szobájának ablakába ez idő tájt kikerülő Mikulás-csomagban. Na, nem azért, mert a Mikulás-csomag nagysága húsz év alatt bármit is változott volna, hanem azért, mert annak megtöltése minden unoka számára, úgy, ahogy azt az ember szíve diktálja, elviszi a nyugdíj harmadát - és akkor hol van még a karácsonyi csomag! (Kovács Tibor: Bezzeg a Fidesz-kormány idején! - Derültség az MSZP soraiban.)

Nem gondolták nyugdíjasaink, hogy olyan lehetetlen helyzetbe kerülnek, hogy nem elég a saját bajuk, hanem még a gyermekük családjának is kellene segíteni, merthogy a vő - a kirobbanóan sikeres gazdasági növekedés mellett, képviselő úr - elvesztette a munkahelyét, amikor bezárt a térség legnagyobb üzeme, a cipőgyár, és elbocsátottak négyszáz dolgozót - úgy, ahogy ez megtörtént Nyírbátorban egy éve -, így a jelenleg szociális otthonban ápolóként dolgozó feleség vált a család fenntartójává, akit lehet, hogy jövőre az állami támogatások csökkenése miatt elbocsátanak.

Nem gondolták nyugdíjasaink azt sem, hogy nem lesz ára vagy egyáltalán nem kell a kertben megtermelt gyümölcs és zöldség, pedig úgy tűnt, hogy egy kis pluszbevételt kaphatnak majd a nyugdíjak mellé, amikor a beállt gyümölcsös szépen terem. Összegezve: nyugdíjasaink nem gondolták, hogy a nyugdíjaskor elérésével létbizonytalanságba kerülnek.

Tisztelt Országgyűlés! Ilyen és hasonló problémák tucatjaival kerülök szembe egyre többször, nap mint nap polgármesterként egy nyírségi településen, Nyírbogáton. Azon kívül, hogy ezen problémák lesújtanak, meg is viselnek, mert akármennyire is igyekeznek az önkormányzatok ilyen esetekben a polgáraik segítségére sietni, az állam által nyújtott támogatások csökkenése miatt egyre kevésbé tudják ezt megtenni. Hogy a kisnyugdíjak terén óriási probléma van, ezt illusztrálni szeretném egy esettel, amit röviden szeretnék bemutatni.

Ilonka néni, aki a fogadóórámon jelent meg, 71 éves, 15 éve ment nyugdíjba, több évtizedet dolgozott a helyi termelőszövetkezetben, öt éve özvegyasszony. A nyugdíja az özvegyi nyugdíjjal együtt 29 564 forint, mint ahogy azt ez a csekk is bizonyítja. (Felmutatja.) Van egy tízszer tízes háza, amiben egyedül él, csak egy szobát fűt és a konyháját, néha bekapcsolja a fűtést a fürdőszobában is, és gázzal főz, így 12 340 forintot fizet a gázért. 2800 forint a villanyszámlája, 2000 forint a telefondíja; no, a telefont nem luxusból köttette be, hanem azért, hogy ha baj van, el tudja érni a háziorvosát. A vízfogyasztása 1200 forint, pedig nyáron a vizet a közkútról viszi a saját bevallása szerint, hogy a kiskertjét, amiben a férje sírjára neveli a virágot, megöntözze; amúgy a kiskertben zöldséget is termel a mindennapi megélhetés segítésére.

“Beteg asszony vagyokö - ahogy mondja, csontritkulása, érelmeszesedése, magas vérnyomása van, és évtizedek óta cukorbetegségben szenved. Hiába a fekete recept, mégis 4-5 ezer forintot fizet minden hónapban a patikában. Van egy 900 forintos biztosítása a házra. Szociális ebédet kap, ezért 5200 forintot fizet. Ha minden kiadást összeszámol, akkor ez 26 540 forint. Tegyük hozzá, még 3200 forintot kap az önkormányzattól lakásfenntartási támogatásra. Így összességében Ilonka néninek 6200 forintja marad minden hónapban a megélhetésre. Kérdezi tőlem és kérdezi önöktől, tisztelt képviselőtársaim, ebből ma, 2005-ben hogyan lehet megélni.

Egy idézetet szeretnék közreadni, amely Ilonka néni leveléből való: “Ha összeszámolja, polgármester úr, a kiadásom eddig 26 540 forint. A hivatalból kapott támogatással együtt 32 764 forint. De a kiadásom között nincs se egy kiló kenyér, se egy liter tej, a diétámról pedig még beszélni sem merek, mert ezt sem ehetnék meg azt sem ehetnék, csak azt nem tudom, hogy amit ehetnék, azt miből vegyem megö - hangzik az idézet. “A nyáron is elromlott a tizenöt éves hűtőszekrényem - panaszolja -, meg elromlott a centrifugám, így hetvenévesen eladósodtam. Mert igaz, hogy ebben a divatos műszaki boltban szerettem volna részletre vásárolni, de a bank még hitelt sem adott, így a gyermekemtől kértem kölcsön, aki maga is tehetetlen, így a maradék 6200 forintból kénytelen vagyok az adósságot is törleszteni. Így el kell döntenem, hogy vagy eszem, vagy világítok, vagy fűtök. Tessék megmondani nekem, hogy miből vegyek egy szál virágot az unokám névnapjára vagy egy túró rudit a dédunokámnak! Tessék nekem megmondani, hogy miből vegyek télre egy meleg csizmát vagy egy jó meleg pulóvert!ö Tisztelettel kérdezem, tisztelt államtitkár úr és kedves képviselőtársaim: mit tud ilyenkor tenni az ember?

Kiszámoltam, megörülve ennek a törvénytervezetnek, hogy Ilonka néni mennyi emelésre számíthat 2006-ban és 2007-ben. 2006-ban 400 forintos emelést fog kapni (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), 2007-ben pedig összesen, mivel a rendszerváltás előtt ment nyugdíjba, 1700 forintot. Ez így összesen 2100 forint két év alatt. Csak csöndesen szeretném megjegyezni, mivel Földesi képviselő úr nincs itt és rámripakodna, hogy a polgári kormány idején, 1999-ben... (Az elnök kikapcsolja a mikrofont.)

ELNÖK: Tisztelt Képviselő Úr! Tíz perc áll rendelkezésükre. Hogyha egy kicsit rövidebben idézett volna, akkor valószínűleg belefér a tíz percbe.

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): (Hangosítás nélkül.) ...egyszerre 2500 forintot kapott kézhez.

Köszönöm. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
274 128 2005.11.30. 2:00  59-151

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Kedves Képviselő Asszony! Örülünk a tervezetnek, ugyanakkor szomorúság tölti el a szívünket, mert maguk nem értik azt, hogy mi mit kifogásolunk. Ha 100 forintnak vesszük a 4 százalékát, és azt odaadjuk egy olyan nyugdíjasnak, aki 20 ezer forintot kap, illetve egy olyan nyugdíjasnak, aki 40 ezer forintot kap, akkor a különbség növekedni fog. Éppen ellenkező hatást fogunk elérni ezzel a javaslattal, mint amit szeretnénk, mert a magyar nyelv szabályai szerint a korrekció azt jelenti, hogy a különbséget csökkentjük. De mivel ragaszkodnak a százalékokhoz, ezzel éppen azt fogjuk elérni, hogy a különbség növekedni fog.

Ezért tisztelettel azt javasoljuk - mint ahogy 1999-ben történt -, hogy a kisnyugdíjasoknak adjunk egy egyszeri, a későbbiekben beépített támogatást, hogy a különbség csökkenjen a különböző szinttel rendelkező nyugdíjasok között. Ezért tartom példaértékűnek azt, amit az előzőekben mondtam, hogy meg kell próbálkozni azzal, hogy 2007-ben legalább 2500 forintot adjunk az alacsony nyugdíjjal rendelkezőknek, ahogy azt a polgári kormány meg merte tenni. Sajnos utána önök az Alkotmánybíróságon revánsot vettek emiatt a Fideszen.

Köszönöm. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
274 138 2005.11.30. 1:33  59-151

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Csákabonyi Képviselő Úr! Nem gondolnám, hogy ön minősítheti azt a több százezer alacsonynyugdíjast, mint ahogy tette az előzőekben, hiszen azt állította, hogy tanúkkal és egyéb módon szerezték meg a nyugdíjukat.

Tisztelt Képviselő Úr! Akkor ön nem járt a mi vidékünkön, ahol a téesznyugdíjasok néhány ezer forintért dolgoztak a tűző napon, mint ahogy ezt mondotta volt egy fél évvel ezelőtt az önök pénzügyminisztere egy hozzászólás alkalmával. Tehát a lényeg az, kedves képviselőtársam, hogy ezek a nyugdíjasok, úgy gondolom, megdolgoztak azért, hogy megkapják azt az emelést, amit megérdemelnek.

Azt javasolnám, hogy legyenek bátrak, úgy, ahogy önök hirdetik ezt magukról. Csinálják meg azt, hogy legyen egy nyugdíjduplázás, és akkor érvényesül a biztosítási elv. Mi nem sajnáljuk a nagynyugdíjasoktól a nyugdíjat, viszont az méltánytalan, hogy a 25 ezer forintos nyugdíjból élőknek önök néhány száz forinttal akarják kiszúrni a szemét. Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
277 380 2005.12.06. 1:33  13-491

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Úr! Ön azt mondja, hogy önök ígérnek valamit és mi megvalósítjuk. Gondolom, az ön szóhasználatában az “önökö a polgári oldalra vonatkozik, a “miö pedig a koalícióra. Nos, már jó néhányan felsoroltunk jó néhány ígéretet, amit “miö ígértek meg. Tehát ez azt jelenti, hogy az önök oldala ígérte meg, az ön szóhasználatával, tisztelt államtitkár úr.

Egyet szeretnék említeni, amit maga Veres János pénzügyminiszter úr leírt annak idején 2002-ben, a 471-es főútvonal rekonstrukciója, azóta minden évben módosító indítványként szerepel, és rendszeresen leszavazzák ezt az indítványt. Istenigazából nem értem, hogy miért, alig 70 kilométerről van szó, és tisztelt államtitkár úr, 2 kilométerenként az elmúlt nyolc évben meghalt egy ember ezen a főútvonalon - az ország legveszélyesebb másodrendű főútvonala. Ilyen tekintetben tisztelettel kérdezem azt, hogy miért szavazzák le állandóan ezt a módosító indítványt, hiszen ezt önök ígérték meg, mi pedig csatlakozunk hozzá.

Köszönöm. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
277 394 2005.12.06. 0:34  13-491

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Tisztelt Államtitkár Úr! Én azt nem értem, hogy ha 2010-ig 3,6 százalékot kell megújuló energiaforrásból az országnak teljesíteni az Unió felé, akkor miért van az, hogy a kormánypárt mindig leszavazza a biogázüzem létesítésére vonatkozó módosító indítványainkat. Úgy gondolom, hogy kölcsönös érdek, hogy teljesítsük ezt a kívánalmat.

Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
277 412 2005.12.06. 1:07  13-491

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. A szatmár-beregi nemzeti park létrehozása nem új keletű probléma. Annak idején, a polgári kormány idején megkezdődött a nemzeti park kialakításának a munkálata, azonban ez a kormányváltással megfeneklett.

Annak idején a szocialisták örömmel támogatták ezt a kezdeményezést. Azt nem értem, hogy a kormányváltás után hogyan fogyott el ez a támogatás. Évek óta a benyújtott módosító indítványainkat leszavazzák.

Tisztelettel ajánlom képviselőtársaim figyelmébe ezt a módosító indítványt, hiszen a bátorligeti természetvédelmi terület megóvása, az ott gazdálkodók biztonságának a megteremtése közös ügy.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
277 434 2005.12.06. 1:22  13-491

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Asszony! Azt ajánlom tisztelt figyelmébe, hogy ne csak Kálló irányában tessék szétnézni, már ha Nyíregyházáról ki tetszik tekinteni. A Tiszavasvári úton két üres laktanya áll, ahol a mi fiunk, Juhász Ferenc szégyenteljes módon megszüntette a laktanyát, és ilyen tekintetben feladatot adott az önkormányzatnak. Majd kíváncsian várjuk, hogy abban a két laktanyában mit fognak megvalósítani.

Azonban az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy tíz év kellett az önkormányzatnak, illetve a kormánynak arra, hogy a Kállai úton lévő laktanya - amiről államtitkár asszony is beszélt - hasznosítására próbáljanak valamilyen megoldást találni. Jó az, amit megvalósítanak, csak azt kérjük nagy tisztelettel, hogy még a másik két laktanyában is ugyanilyen gonddal valósítsanak meg ilyen intézményeket. Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
277 480 2005.12.06. 1:26  13-491

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. A szocialista-liberál kormány… (Dr. Katona Béla: Liberális!) - liberális, tisztelt képviselő úr -, a kormány intézkedéseit a szociális otthonok terén az érzéketlenség jellemzi, tisztelt államtitkár úr. Ezt, miután a képviselőtársaim bemutatták a normatívacsökkenéseket, kiszámítottuk néhány szociális otthonra vonatkozólag, és a lényeg az, hogy egy 120 millió forintos költségvetéssel rendelkező szociális otthonnál ez a csökkenés 10 millió forintot jelent.

Tisztelettel kérdezzük, államtitkár úr, honnan fogják a forráshiányos önkormányzatok vagy ne adj’ isten az egyházak ezt a hiányzó 10 millió forintot pótolni. Miből fogják pótolni, hiszen amúgy is már a működőképességük határán vannak? Ez a kérdés vonatkozik az általános színvonalú bentlakásos szociális otthonokra is.

Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
277 531 2005.12.06. 2:32  528-545

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Az ajánlás 1., 4., 5., 7. ajánlási pontjai szerinti módosító javaslathoz, majd az ajánlás 2. pontjához kívánok röviden hozzászólni.

Az 1., 4., 5., 7. pont szerinti módosító javaslatunk azt indítványozza, hogy a nyugdíjkorrekció minden érintett nyugdíjascsoportban 2006. január 1-jén lépjen hatályba, ellentétben a törvénytervezetben szereplő négy évre széthúzott, azaz 2007., 2008., 2009., 2010. január 1-jei időpontokkal.

Ezen módosító javaslatok elfogadásával a szocialisták bizonyíthatnák, hogy valóban komolyan gondolják a nyugdíjak felzárkóztatását, így kiküszöbölhető lenne a javaslat azon szépséghibája, hogy a tényleges intézkedések szinte mindegyikére a következő ciklusban kerülne sor. Így kívánunk lehetőséget teremteni a szocialista kormányzat számára, hogy akkor tegyenek a nyugdíjasokért, amikor ehhez kormányzati eszközök állnak rendelkezésre. Különben úgy tűnik, a miniszterelnök által nagy hévvel meghirdetett intézkedés kampányfogás, hiszen a törvénytervezet szerint 2006. január 1-jén egyetlenegy intézkedés valósulna meg 8 milliárd forint értékben, míg a nyugdíjkorrekció további hét tervezett lépésére négy év alatt 126 milliárd forint kerülne elköltésre 2007 és 2010 között.

A javaslat 2. pontja pedig azt indítványozza, hogy az Alkotmánybíróság korábbi határozataival összhangban ne legyenek a nyugdíjasok nem szerint megkülönböztetve, a férfiak is a nőkkel azonos 5 százalékos emelésben részesüljenek.

Tisztelettel kérjük az Országgyűlést a módosító javaslataink támogatására. Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
277 537 2005.12.06. 1:43  528-545

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Támogatjuk a nyugdíjkorrekciós törvényt, de elégtelennek tartjuk, tisztelt képviselő asszony, mint ahogy azt az általános vitában már kifejtettük. Megtisztelő a nyugdíjkorrekció, azonban nem elégséges, hiszen ahogy láthattuk, az özvegyi nyugdíjak emelése - ami 2006. január 1-jén esedékes - néhány száz forintos emelést jelent. Lehet, hogy ön ezt megtisztelőnek tartja, én azonban úgy nevezném, hogy méltánytalan a nyugdíjasainkkal szemben.

Ilyen tekintetben az a javaslatunk volt, hogy alkalmazzunk nagyobb emelési rátát, de hát önök a költségvetési lehetőségeken belül kívánják ezeket az ügyeket rendezni. Mi ezt tudomásul vesszük, de akkor legalább azt kérem nagy tisztelettel, hogy a néhány száz forintos özvegyi nyugdíjemelést - ami az önök ciklusában valósul meg - ne nevezze túlzott mértékben méltányosnak és megtisztelőnek, mert egy-két nyugdíjas esetleg tiszteletlenségnek veszi úgy, ahogy vették azt az 1-2 százalékos nyugdíjemelést, tisztelt képviselő asszony, amit az utóbbi időben adtak az alacsonynyugdíjasok számára.

Köszönöm. (Dr. Vojnik Mária: Ki adott 1-2 százalékos nyugdíjemelést?)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
277 543 2005.12.06. 0:43  528-545

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Göndör képviselő úr, tudom, hogy mit beszélek, hiszen a fogadóórákon jó néhány nyugdíjas hozta be azt a pénzösszeget megmutatni, azt a néhány száz, maximum ezer forintot, amit emelés gyanánt kapott. Ilyen tekintetben egy osztással és egy szorzással megállapítható, hogy az 1000-1200 forint a 25-26 ezer forintnak hány százaléka. Számoljon utána! Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
285 318 2006.02.06. 4:30  317-320

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! "Több pénzt az önkormányzatoknak, több pénzt az embereknek!" - hang-zott a szocialisták kampányszlogenje 2002-ben. A 2006-os költségvetési törvény számai végérvényesen és visszavonhatatlanul bebizonyították, hogy a szocialisták becsapták az önkormányzatokat.

Azt, hogy újra gond lesz a 2006. évi állami támogatásokkal, eddig is sejtettük, de ennek tudatosulása mostanában történik, amikor összeállítjuk településünk költségvetését. Ekkor jön el az igazság pillanata. Igazság, szocialista módon. Ami szerintük több, az valójában kevesebb lesz a végén. Mi pedig, önkormányzati vezetők csak a levegő után kapkodunk, amikor meglátjuk a tényszámokat. Szembesülünk azzal, hogy az állam mennyi normatív támogatással ad kevesebbet az elmúlt évihez képest, önkormányzati iskoláink, óvodáink, szociális otthonaink és más intézményeink működtetésére.

Így jártunk az elmúlt években mindig, de most különösen rosszulesett ez, mert az önkormányzataink már nem tudnak tovább hátrálni. Már megint milliókkal rövidítette meg a központi költségvetés az önkormányzatok többségét. A normatívacsökkenés 5-8 százalékos mértékű, ami különösen sújtja a hátrányos helyzetű, forráshiányos, nagy munkanélküliséggel küzdő térségek önkormányzatait. És ekkor még nem is beszéltünk az energiaár-emelésekről és az inflációról.

A normatívacsökkenést a nyírbátori választókerületben áttekintve az látható, hogy az ezer lakosonként átlagosan 5-6 millió forinttal csökken. Így a normatíva-csökkenés Bátorligeten 4,5 millió forint, Mérken 5,5 millió, Vállajon 7,7 millió, Hodászon 26,1 millió, Nyírkátán 6,1 millió, Kántorjánosiban 12 millió, Pócspetriben 14 millió, Nyírvasváriban 13 millió, Nyírbogáton 15 millió, Nyírbélteken 106 millió, Nyírmihálydiban 21 millió, Encsencsen 9 millió, Teremen 4,1 millió, Nyírbátorban 128 millió, Nyírgyulajban 9,1, Ömbölyön pedig 2,1 millió forint.

(0.40)

Egy példát szeretnék hozni, a nyírbogátit. Nyírbogáton tehát 15 millióval csökken az intézmények normatív támogatása, ilyen módon egy 125 fős óvodánál ez 5,5 millió forintot jelent, míg egy jól működő 400 fős iskolánál 6 millió forintot, egy 25 fős szociális otthonnál pedig 1,5 millió forintot jelent.

Az önkormányzatok ellehetetlenítése, a kiszolgáltatottság fokozása meggyőződésem szerint tudatos kormányzati politika eredménye, ami sérti az önkormányzatiságot; központosítási törekvéseket és különös módon most kampánycélokat is szolgál véleményem szerint.

Köszönöm. (Taps az ellenzék padsoraiban.)