Készült: 2020.09.23.18:10:33 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

97. ülésnap (2003.10.20.), 634. felszólalás
Felszólaló Dr. Simon Miklós (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend utáni felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:45


Felszólalások:  Előző  634  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Asszony! Nyírbogát képviselő-testülete 2002 őszén áttekintette a település egészségügyi alapellátásának a helyzetét. Ennek keretén belül célul tűzte ki a két háziorvos és a fogorvos önkormányzattal kötött alapellátási szerződésének aktualizálását. Emiatt megkérte az orvosokat, hogy bocsássák az önkormányzat rendelkezésére a szerződésmódosításhoz szükséges adatokat, jelesül a praxist működtető orvos képzettségét igazoló dokumentumot, az ÁNTSZ által kiadott működési engedélyt, az alapellátást nyújtó szolgáltató cégkivonatát és a működtetési jogról szóló igazolást. Ezen felkérésnek az egyik háziorvos és a fogorvos azonnal eleget tett, míg az egyes számú praxist működtető háziorvos ötszöri írásbeli felkérésre sem küldte el a kért dokumentumokat.

Közben anélkül, hogy a háziorvos érdemben tájékoztatta volna az önkormányzatot, ez év januárjától öt hónapon keresztül távol volt a településtől. A helyettesítést ez idő alatt a másik háziorvos látta el.

 

(4.00)

 

A képviselő-testület, látván, hogy a háziorvos hónapokon keresztül nem tesz eleget a személyes ellátási kötelezettségének, valamint fél éven keresztül a kért dokumentumokat nem bocsátotta az önkormányzat rendelkezésére, kinyilvánította, hogy a háziorvossal nem kíván a továbbiakban szerződést kötni, az egyes számú körzet területi alapellátási kötelezettségére vonatkozólag.

Július 1-jétől kezdődően tehát az önkormányzat felbontotta a területi ellátási kötelezettségre szóló megállapodást. Felkérte a háziorvost a rendelő és a betegkartonok helyettes orvos részére történő átadására. A háziorvos ennek nem tett eleget, hanem többek az önkormányzati rendelő feltörése után a betegkartonokat és vélhetően a rendelőben lévő több tízezer forint értékű önkormányzati tulajdonú gyógyszert is rendőri jelenléttel illetéktelen helyre, egy építési engedély nélküli, sebtében kialakított, rendelőnek titulált helyre szállították. A doktornő ezt követően háziorvosi rendelést folytatott, illetve az általa ellátott betegek részére társadalombiztosítási támogatással gyógyszert írt fel. Tette mindezt érvényes ÁNTSZ működési engedély és MEP finanszírozási szerződés nélkül.

A kialakult helyzetről, a sorozatos törvénysértésekről és vélelmezhetően bűncselekményről a település polgármestereként több tucat levelet írtam a rendőrség, az ÁNTSZ, a MEP illetékes vezetőinek, de mindhiába. Az önkormányzat rendelőjéből eltulajdonított betegkartonok maradtak az illetéktelen helyen. Az orvos az újonnan kialakított, MSZP-s megyei, korábban országgyűlési képviselő családjának tulajdonában lévő rendelőben rendel, mindenféle engedély nélkül. Ez szöges ellentétben áll a jogszabályokkal. A hatóságok vezetői egymásra mutogatnak, a rendőrség az ÁNTSZ-re vár, az ÁNTSZ pedig a rendőrségre. A MEP pedig, mint aki jól végezte dolgát, engedi az ügyek szabad folyását, aminek az az eredménye, hogy az elmúlt közel két hónap alatt több millió forint értékű gyógyszer jogtalan felírása történt meg.

Ami pedig a betegeket illeti, azok kiszolgáltatottan, megtévesztve várják a hogyan továbbot. Várják azt, hogy melyik hatóság az, amelyik gátat mer szabni egy szocialista színekben politizáló háziorvos és az őt támogató nómenklatúra ámokfutásának.

Köszönöm szépen. (Dr. Kis Zoltán: Bezzeg a feleséged! - Dr. Veres János: Nevetséges!)

 
Felszólalások:  Előző  634  Következő    Ülésnap adatai