Készült: 2020.09.23.11:16:42 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

150. ülésnap (2000.06.19.), 286. felszólalás
Felszólaló Dr. Szabadi Béla (FKGP)
Beosztás földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 8:15


Felszólalások:  Előző  286  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. SZABADI BÉLA földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársak! Mindenekelőtt örömömet szeretném kifejezni azért, hogy a különböző parlamenti frakciók egyöntetűen támogatták a Balatonról szóló törvény meghozatalát. Az önök munkája, amely az általános és a részletes vitában, a benyújtott módosító javaslatokban testesült meg, jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a Balatonról felelősen gondolkodó magyar állampolgároknak nem kell csalódniuk. Ezért előre megjósolható, hogy nemcsak a törvényalkotók lesznek elégedettek ezzel a törvénnyel, hanem a magyar állampolgárok is, úgy, ahogy ezt önök tőlünk elvárják. Úgy gondoljuk, hogy a törvényhozás munkájának eredményeképpen a törvényjavaslat értékei tovább csiszolódtak, és a térségben megvalósítható a helyi és a közérdek egyensúlya.

Köszönet illeti a frakciókat és az általános vita Balaton-ügyben elkötelezett, érzelmektől is fűtött vezérszónokait, akik visszaigazolták, hogy a magyar társadalom közügynek tekinti a Balaton ügyét. A kormány is annak tekinti a Balatont, ezért terjesztette elő a törvényt, ezért fordított nagy energiát arra, hogy jó minőségű törvény, törvényjavaslat kerüljön a tisztelt Ház elé, és ezért fordított nagy figyelmet a különböző frakciók módosító javaslataira. Köszönet illeti azokat a képviselőtársakat, akik a törvény szabályozási koncepcióját, a térségi gondolkodást az ágazati érdekkel szemben megerősítve nyújtották be módosító javaslataikat. Ezzel a hagyományokhoz illeszkedő termelésnek és beépítésnek a táji értékek és a környezet védelmét szolgáló szabályait erősítették meg.

Köszönet azokért a módosító indítványokért is, amelyek arra figyelmeztettek, hogy a háttértelepülések teherbíró képessége véges. Ezek az indítványok - az üdülőkörzeti fekvés előnyeit nem élvező, infrastruktúra szempontjából ellátatlan települések növekedési feltételeit a realitásokhoz igazítva - abban segítettek, hogy a törvény az arányos teherviselés elveinek jobban megfeleljen. A kormány ezeket a módosító indítványokat egyenként és egységesen támogatta. Néhány esetben a kormányzati álláspont kialakítása során hosszadalmas vitákat folytattunk a szakmailag érintett társminisztériumokkal. Az eltérő ágazati érdekek egyeztetése miatt a kormány álláspontjának késlekedőnek tűnő kialakítását önök a bizottsági munka során érzékelhették is. Azoknál az előírásoknál, amelyekre a sokat vitatott módosító indítványok érkeztek, kapcsolódó módosító indítványok benyújtására tettünk javaslatot azért, mert a vízparti települések rehabilitációja és rendezése, a szőlőműveléshez és feldolgozáshoz szükséges épületekre az építési jog megszerzése érdekében összevonható telekterületek, valamint a balatoni főépítész kinevezése és feladatkörének meghatározása tárgyában még nagyobb a jelentősége a módosító indítványok szabatos és körültekintő megfogalmazásának.

A kormány ugyanakkor nem támogatta a törvényjavaslat területi hatályát, az üdülőkörzet területének bővítését szorgalmazó módosító indítványokat, mert elfogadásuk a törvényjavaslat visszavonásával lett volna egyenértékű. E módosító indítványok elfogadása esetén a tervet átdolgozásra vissza kellett volna adnunk a tervezőknek. Egy évet is igénybe venne, amíg e területekre is elkészülne a térszerkezeti terv, lehatárolásra kerülnének az övezetek, és újból elvégeznénk a szükséges egyeztetéseket. Nem indokolta e kérelmet az üdülőkörzetbe történő felvételre javasolt települések fekvése sem, hiszen e települések nem a vízgyűjtő területén helyezkednek el. Úgy véljük, e települések kérésének megalapozását nem az üdülőkörzetben érvényes szigorú szabályok szükségességének felismerésébe vetett hit - hiszen ilyen előírásokat helyi előírásként bármelyik települési önkormányzat önként is elrendelhet -, hanem inkább az üdülőkörzetbe tartozással vélelmezett támogatási lehetőségek magyarázzák. E támogatási lehetőségeket azonban, amint erre visszatérek még, nem ez a törvény biztosítja.

A kormány által nem támogatott indítványok közül kiemelkednek már a számarányok miatt is a finanszírozásra vonatkozó indítványok. Ezen indítványok a terv végrehajtásához szükséges forrásokat kívánták biztosítani. Világossá szeretném tenni, hogy ez a terv elsődlegesen a fejlesztések térbeli összhangját kívánja megteremteni, és ennek érdekében meghatározza a területhasználat és az építészet szabályait, azaz a törvény azt a feltételrendszert határozza meg, amely keretében egy konkrét beruházás megvalósítható. Természetesen e feltételek biztosítása érdekében lehet és kell is támogatást biztosítani a térségi szereplőknek. A terv egyes elemeinek megvalósítása azonban a törvényjavaslattal összhangban a Balaton Fejlesztési Tanács által készített fejlesztési koncepció és rövid távú programok keretében történik. A kormány álláspontja szerint e programokhoz szükséges forrásokat a gazdaság teljesítőképességének és értékrendjének megfelelően az éves vagy többéves költségvetési törvény elfogadása során kell biztosítani. Természetesen a rendszerszemléletű, egymásra épülő intézkedések és beruházások támogatásakor hivatkozási alapot jelenthet az e törvénnyel jóváhagyott terv. Remélem, hogy mindazok számára, akik valamilyen normatív alapon, kötelezettségként külön törvényben akartak valamit előírni, megnyugtatásul szolgál, amit most elmondtam.

Tisztelt Ház! Tudom, nem bízhatjuk el magunkat, az elmúlt időszak Balaton-terveinek sorsa arra figyelmeztet, hogy a kormány munkája most kezdődik. A törvény jóváhagyását követően fel kell építenünk a területrendezési terv érvényesülését elősegítő intézményt, a balatoni főépítészi irodát. Meg kell határoznunk a balatoni főépítész feladat- és hatáskörét, az eljárási rendet, amely az egyes építési és létesítési engedélyek kiadásánál, valamint a településrendezési tervek jóváhagyásánál a törvény végrehajtásának területrendezési garanciáit teremti meg. A vízparti közhasználatú parti sétány kialakítása érdekében, a vízparti területek használatának e törvényben meghatározott szabályait érvényesítve meg kell határoznunk a vízparti rehabilitáció szabályozási követelményeit. Az előterjesztő Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak az érintett területekre el kell készíttetnie a vízparti rehabilitációs tanulmányterveket. Az önkormányzatoknak ezeket a tanulmányterveket beépítve el kell készíteniük és jóvá kell hagyniuk a településrendezési terveiket. Mindezek jelzik, hogy a Balaton-törvény célkitűzései csak összehangolt, a törvényhozás által is támogatott kormányzati és önkormányzati munkával érvényesíthetőek, nem pedig a vita felfüggesztésével.

Tisztelt Képviselőtársak! Kérem, hogy a törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványokról szóló döntésükkel ehhez a felelős munkához biztosítsák a törvényhozás támogatását annak érdekében, hogy az ellenzéki és a kormánypárti vezérszónokok szavait idézve: a Balaton jövőjének hétköznapi gyakorlata ne az egyéni érdekek hegemóniáját mutassa, és az általuk megidézett Eötvös Károly szavaival: "a Balaton ragyogó reménysége maradhasson a jövőnek".

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  286  Következő    Ülésnap adatai