Készült: 2021.09.26.17:01:30 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

13. ülésnap, 60. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 15:36

Felszólalások:  <<  60  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Most visszatérünk az eredeti napirendi pontunkhoz, a név szerinti szavazás eredményei megérkeztek.

Tisztelt Országgyűlés! A jegyzők összeszámolták a név szerinti szavazatokat. Ennek alapján bejelentem, hogy az Országgyűlés a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló T/32. számú törvényjavaslatot 259 igen szavazattal, 94 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Taps a kormánypártok padsoraiban. - Dr. Lenhardt Balázs, Z. Kárpát Dániel és Zagyva György Gyula egy transzparenst tartanak fel, amelyen egy koporsó látható, és gyászkeretben a következő szöveg: "Önkormányzatiság: Élt 20 évet!" - Moraj a kormánypártok soraiban. - Németh Szilárd István: Ilyen zagyvaságot!)

Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat. (Megkocogtatja a csengőt.) Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat.

Az előterjesztők indítványozták, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 255 igen szavazattal, 79 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (A jobbikos képviselők leengedik a transzparenst. - Balla György: Tartsad még!)

Tisztelt Országgyűlés! (Csenget.) Soron következik a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Navracsics Tibor és Répássy Róbert, Fidesz, valamint Rétvári Bence, KDNP, képviselők önálló indítványát T/45. számon, az egységes javaslatot pedig T/45/23. számon kapták kézhez a képviselők.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Látható többség. Megállapítom, hogy az Országgyűlés az összevont tárgyalásra tett javaslatot elfogadta.

Megnyitom tehát a záróvitát a T/45/26. számú ajánlás 1-11. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e felszólalni valaki 15 perces időkeretben. (Senki sem jelentkezik.) Mivel felszólaló nem jelentkezett, így a záróvitát lezárom.

Megkérdezem Répássy Róbert képviselő urat, kíván-e válaszolni. (Dr. Répássy Róbert: A részletes vitában már válaszoltam.) Nem kíván, mivel vita nem volt.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk. Ennek során nem döntünk az ajánlás 1. és 2. pontjairól, mert azok nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást. Az ajánlás 3-11. pontjait az előterjesztő támogatja.

Az ajánlás 10. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot új paragrafussal kívánja kiegészíteni. Felhívom figyelmüket, hogy az új 46. § a), d), g) és i) pontjainak elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a támogatott javaslatokról két részletben döntünk.

Kérdezem önöket, elfogadják-e az ajánlás 10. pontjában szereplő módosító javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslat minősített többséget igénylő részét 299 igen szavazattal, 45 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

(17.40)

Most a 10. pont egyszerű többséget igénylő rendelkezéseiről, valamint a további támogatott indítványokról döntünk. Kérdezem önöket, elfogadják-e ezeket. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket tartalmazó módosító javaslatokat 298 igen szavazattal, 46 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. A határozathozatal előtt megkérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. (Nincs jelzés.) A kormány nem kívánja álláspontját ismertetni.

Az előbb elfogadott módosításokra figyelemmel a zárószavazásra is két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/45. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 258 igen szavazattal, 93 nem ellenében, tartózkodás nélkül a minősített többséget igénylő rendelkezéseket elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő rendelkezésekről döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/45. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 257 igen szavazattal, 94 nem ellenében, tartózkodás nélkül az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztők indítványozták, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 256 igen szavazattal, 94 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló törvényben meghatározott pályázati eljárás országgyűlési ellenőrzését szolgáló eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztása. Az Országgyűlés elnöke H/206. számú javaslatában azt kezdeményezi, hogy az eseti bizottság elnökének Cser-Palkovics Andrást, alelnökének Baja Ferencet, tagjainak pedig Pálffy Istvánt, Novák Elődöt és Karácsony Gergelyt válassza meg az Országgyűlés.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a H/206. számú javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 350 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most bizottsági tagcserére tett javaslatról döntünk. Az Országgyűlés elnöke személyi javaslatot terjesztett elő H/237. számon. Ebben azt kezdeményezi, hogy az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba Répássy Róbert helyett György István urat, Vinnai Győző helyett pedig Budai Gyula urat; az emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságba Balog Zoltán helyett Révész Máriusz urat; az európai ügyek bizottságába Pelczné Gáll Ildikó helyett Vinnai Győző urat; a fogyasztóvédelmi bizottságba Budai Gyula helyett Tóth József urat; az ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságba Jánosiné Bene Ildikó helyett Erdős Norbert urat; az önkormányzati és területfejlesztési bizottságba pedig Tóth József helyett Szűcs Lajos urat válassza meg bizottsági taggá az Országgyűlés.

Kérdezem önöket, elfogadják-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a személyi javaslatot 349 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Az Országgyűlés és a magam nevében az új bizottsági tagoknak munkájukhoz sok sikert kívánok.

Tisztelt Országgyűlés! A mai határozathozatalunk végéhez értünk, kettő perc technikai szünetet rendelek el. (Rövid szünet.)

Tisztelt Országgyűlés! Most folytatjuk a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját, amelyet az eredményhirdetés időszakában megszakítottunk. Kérem képviselőtársaimat, akik kettőperces hozzászólásra jelentkeztek, szíveskedjenek ismét megnyomni jelzőgombjukat. (Nincs jelzés.) Mivel kettőperces felszólalásra jelentkezőt nem látok, így... (Jelzésre:) Igen, kettőperces felszólalásra megadom a szót Dorosz Dávid képviselő úrnak, az LMP képviselőcsoportjából. Öné a szó, képviselő úr.

(17.50)

Felszólalások:  <<  60  >>    Ülésnap adatai