Készült: 2020.11.28.23:14:45 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Gruber Attila
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 88
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2013.12.16.(337)  300 Összevont általános és részletes vita lefolytatása T/13404 A Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről Ismerteti a bizottság véleményét 3:08
2013.12.11.(336)    8 Általános vita folytatása és lezárása H/13253 Egyes házszabályi rendelkezésekről
T/13254 Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
felszólalás 10:13
2013.12.03.(332)  178 Általános vita lefolytatása T/13219 A Városliget megújításáról és fejlesztéséről kétperces felszólalás 0:44
2013.11.13.(324)  106-108 Általános vita lefolytatása T/12897 A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről kétperces felszólalás 2:01
2013.10.29.(318)  244 Általános vita folytatása T/12415 Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről felszólalás 7:51
2013.10.16.(312)   36 Általános vita lefolytatása H/12728 Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2012. évi beszámolója elfogadásáról Expozé 3:07
  58 Általános vita lefolytatása H/12728 Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2012. évi beszámolója elfogadásáról
J/12076 Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2012. évi beszámolója
felszólalás 14:51
 102 Általános vita lefolytatása H/12728 Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2012. évi beszámolója elfogadásáról Előadói válasz 5:37
2013.09.17.(303)  136 Általános vita lefolytatása T/11657 A panaszokról és közérdekű bejelentésekről Ismerteti a bizottság véleményét 0:56
 140 Általános vita lefolytatása T/11657 A panaszokról és közérdekű bejelentésekről felszólalás 8:39
2013.09.10.(300)  216 Általános vita lefolytatása T/11776 A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról felszólalás 8:23
2013.06.11.(288)   63 Általános vita lefolytatása T/11390 A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről Ismerteti a bizottság véleményét 5:18
  69 Általános vita lefolytatása T/11392 A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
T/11391 A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
Ismerteti a bizottság véleményét 0:31
2013.04.30.(273)   30 Általános vita megkezdése T/10750 A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 0:53
2013.04.22.(270)  323 Részletes vita lefolytatása H/10766 Viviane Reding, az Európai Bizottság jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós polgárság biztosának a Tobin-ügyben tett lépéseivel kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés elfogadásáról felszólalás 7:28
<< 1  2  3  4  5  6 >>
Összesen: 88