Készült: 2020.07.11.23:53:54 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
9 183 2006.06.27. 2:05  128-258

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Asszony! Sok szó esett most itt a társulásokról. Tisztelt Hölgyek, Urak! Tisztelt Képviselőtársaim! A társulás jó dolog, maradjunk ennyiben, lehetőség. A kistérség nem rossz. Olyan ez, mint a cluster a települési szolgáltatásokban, ahol a gazdaság szereplői társulnak bizonyos gazdasági tevékenység létrehozására. Tisztelt Hölgyek, Urak! A törvényben megvan a lehetősége 1990 óta a kistérségi társulásoknak, ez egy fantasztikus lehetőség az önrendelkezés keretein belül, amelynek eredménye a hatékony közigazgatás lehet, ha társultak, és a települési szolgáltatások hatékony szolgáltatása. De, tisztelt hölgyek, urak, egy nagyon fontos, hogy önkéntesen; meg kell érni az önkormányzatok tudatában, hogy ezt ők fontosnak lássák.

Tisztelt Miniszter Asszony! Az az igazság, hogy ezt ösztönözte a kormány; ügyes volt. Ügyes volt, mert nem jöttek rá maguktól, önök ezt ösztönözték. Sőt, mondhatnám, sikeres is volt, mert elértek ebben mozgást, korábban kevesebb volt a társulás. De azt szeretném elmondani, tisztelt hölgyek, urak, képviselőtársaim, hogy a kistérségi társulás nem cél, csak eszköz, még egyszer mondom: eszköz, lehetőség a társultak előnyére. Ezt fontos azért definiálni. Nem szól közigazgatásról, a kistérségi társulás nem közigazgatás magában, és nem önkormányzatiság, hanem kistérségi társulás önkéntes alapon. Önkéntes, még egyszer hangsúlyozom, amire megérett a kistérségi tagok tudata, amit együtt jónak látnak.

Éppen ezért nagyon szeretném hangsúlyozni, nem szabad elvetni helyből az önkormányzati társulásokat, a kistérségi társulásokat, mert én is úgy látom, hogy hatékonyak, gazdaságosak, de nagyon fontos az önkormányzatiság mellett, hogy önként döntsék el - az önkéntesség.

Köszönöm, hogy szólhattam.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
9 191 2006.06.27. 2:08  128-258

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt előttem szóló Ékes Képviselő Úr! Szeretném önt kiegészíteni - és ebben teljes egészében egyetértünk, ön is ezt mondta - a társulások önkéntessége vagy pedig kötelezősége tekintetében a következővel. Szóval, tisztelt képviselőtársaim, a társulás nem ördögtől való. Az helyes és jó dolog akkor, és gazdaságos lehet, ha ebben a társulásban a települési önkormányzatok, amelyek önkéntesen társulnak, többet, jobbat, korszerűbben és olcsóbban tudnak szolgáltatásokat megszerezni.

Helyes dolog a társulás, de nagyon hangsúlyozzuk Ékes képviselőtársammal az önkéntességet, tehát a forma nem rossz, az egy lehetőség mindarra, amiről eddig beszéltünk. Lehet olyan, amit ösztönözni kell a kormánynak, lehet olyan, amit maga talál ki, az az ő bölcsessége - mert el lehet mozdítani ebbe az irányba, hiszen azért vannak eszközök a kormány kezében -, és van, amire teljes egészében megérett egy kistérségi társulás; többek között a közös területfejlesztési gondolkodásra, ha ez nem egymás lebecsülése és hatalmaskodása, hanem egyenrangúsági elven működik, akkor magától megérett.

Nagyon fontos - és ezt a parlamentben is jó tudni mindannyiunknak, sőt beszélni kell róla -, hogy ez egy forma, egy lehetőség, és nagyon jó, ha ez a szemlélet pontosan az állampolgárok, a választópolgárok érdekében jó, helyes és gazdaságos, ha többet kevesebből, olcsón, korszerűen tudunk szolgáltatni a településeken, de nagyon fontos az egyenjogúság elve és az önkéntesség elve. Úgy gondolom, a kistérségi társulás még azt is elősegíti, hogy a települések egymás mellett nemcsak szomszéd várak, amelyek harcolnak egymással, hanem konszenzusteremtő lehetőség ez a forma, de tudni kell, hogy ehhez a konszenzushoz az kell, hogy becsülje a kicsi a nagyot, a nagy pedig a kicsit.

(15.20)

Egy-egy szavazata van minden településnek, és ha ezt így csinálják, kérem, konfliktusokról nem beszélhetünk. Tehát szeretnék érvelni a kistérségi társulás mellett és az önkéntesség elve mellett. Az önkéntesség helyes dolog.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
9 213 2006.06.27. 10:07  128-258

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! Az imént megszólaló képviselő asszony szereti a karmesterpálcát, és azt mondja, hogy kötelező, mert nem értik a települési önkormányzatok, mi a hasznuk és mi a jó nekik. Én azt mondom, hogy óriási hibát követ el ezzel a vélekedésével.

Én úgy gondolom, hogy a kötelezőség a társulást illetően szóba sem jöhet, képviselő asszony - az ösztönzés, az igen, a helyes ösztönzés. Ugyanis differenciáltak a települések, és úgy gondolom, hogy az ösztönzéssel lehet ezeket a változásokat elérni. Nézze, én úgy gondolom, hogy a mi megyénkben is korszerűen gondolkodik a települések többsége, és aki nem, azt akkor lehet ösztönözni, hogy korszerűsödjön a vélekedése.

A társulás: a társulásról még annyit, tisztelt hölgyek, urak, tisztelt képviselőtársaim, nagyon csínján kell bánni a kötelezőséggel. Elmondok önöknek egy történelmi példát a szövetkezésről. Emlékeznek rá, amikor a szövetkezeteket, ami helyes dolog, nagyon helyes dolog, kolhozzá változtatták és kötelezővé tették, hölgyek, urak, mindenki taszította. Így igaz? Pedig érdeke az agráriumnak a szövetkezés és sokaknak másoknak? Hogyne lenne érdeke!

Szóval, hogyha valamit kötelezővé teszünk, tisztelt hölgyek, urak, abból csak hiba keletkezhet, különösen ilyen dologban, amely az önkormányzatisággal összefüggésben van. Úgyhogy szeretném megóvni a parlamentet attól, hogy kötelezővé tegye a társulásokat, már csak azért is, mert történelmi hibát fognak azzal elkövetni, csorbítják a települések önrendelkezését, a települések önkormányzatiságát.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezek után szeretnék rátérni arra, hogy mi nekem ezzel a gondom, a benyújtott törvényjavaslatokkal. Szóval, azért tisztázzunk egy-két dolgot a maga helyén! Mi az önkormányzat? A választópolgárok összessége. A törvény definíciója körülbelül ez. Az önkormányzás annyit jelent, hogy autonómia, önrendelkezés, demokratikus szervezet, és ez az elv '90-ben teret kapott egy törvény kapcsán. Igen, ez egy kicsit drága is, de nem sérülhet, tisztelt hölgyek, urak. Egy településen élőknek, legyen az kétszáz fő, ötszáz, ezer, kétezer, nem sérülhet a demokratikus önrendelkezési joga. Az más kérdés, hogy ehhez hozzákeverik sokszor a települési szolgáltatásokat, hozzákeverik a fejlesztést és a közigazgatás reformját.

Akkor az önkormányzatiság történelmi eredménye után, ami megvalósult 1990-ben, nézzük a közigazgatást! Mi a közigazgatás? A közigazgatás a végrehajtó hatalom. Mi köze az önkormányzatisághoz? Tisztelt Hölgyek, Urak! Ami az elmúlt tizenhat évben is... - miniszter asszony, egyetértek önnel, az önkormányzatok feladatát és hatáskörét át kell tekinteni, korszerűsíteni kell, mert Magyarország akkor lehet igazi európai ország, hogyha korszerű közigazgatása van. De ne keverjük az önkormányzatisághoz! Ugyanis a közigazgatás az államigazgatás, a végrehajtó hatalom része, és annak vannak csápjai a területeken, egészen a településekig.

Tisztelt Hölgyek, Urak! Én személy szerint polgármesterként nem szeretek közigazgatni. Valójában sarkítva, miniszter asszony, el kell fogadni ezt a véleményt, mert valójában így igaz, közigazgat, államigazgat többek között a polgármester is meg a képviselő-testület. Túl sok az a feladat, tisztelt miniszter asszony, amit a korábbi törvények - és most nem egy kormányt hibáztatok, hanem az időt, a tizenhat évet - kötelező feladatokként és államigazgatási, közigazgatási feladatokként testáltak az önkormányzatokra. Az a hatásköri jegyzék egy borzasztó kötet, katasztrofális, és ehhez sokszor nem is társult finanszírozás.

Mondok egy példát; például mit gondolnak, mi közöm nekem a gyámhatósághoz? Érdek, hogy a gyereket megvédjük, a családot is. Nade, könyörgöm, úgy van egy gyámhatósága a jegyzőnek, aki különben a képviselő-testület hivatalát dirigálja, a hivatal vezetője (Dr. Lamperth Mónika: Is!) és mellette közigazgat (Dr. Lamperth Mónika: Államigazgat!), úgy, hogy olyan közigazgatást és államigazgatást hajt végre, amelybe bele se szólhat, de az ő szervezetében van, többek között a gyámhivatal, önálló kiadmányozás és ehhez hasonlók. Igazából semmi köze a jegyzőnek az okmányirodához. Szintén közigazgatás, szépen fejlődött, helyes és jó, az állampolgárok közelébe került, és korszerű is.

De, tisztelt hölgyek, urak, a közigazgatás reformjába, korszerűsítésébe invesztálni kell ahhoz, hogy a közigazgatás korszerű legyen és eurokonform legyen. Most pedig miről beszélünk, tisztelt hölgyek, urak, ebben a ciklusban? Arról beszélünk, hogy hogyan lehet restrikciós és hogyan lehet megszorító intézkedéseket hozni, és pénzt elvonni. És az a bajom ennél a törvényjavaslatnál is, hogy mindenhol átsüt rajta az, hogy hogy lehet valamit olcsóbban megcsinálni. Holott nem olcsóbban kellene, jobban kellene, hatékonyabban, kevesebből többet és jót, amit többször elmondtam önöknek. Nos tehát, ennyit a közigazgatásról.

De még azt is elmondom, hogy a közigazgatás reformjánál, átszervezésénél, korszerűsítésénél valamikor húsz évvel ezelőtt úgy tanultam, hogy cél, feladat, szervezet, feltétel. Szóval, mit akarok elérni? Korszerű közigazgatást. Milyen feladatokat akarok elérni, és mit akarok teljesíteni ezzel a szervezettel vagy a közigazgatással? Akkor meg kell konstruálni úgy, hogy a minisztériumok ne packázzanak lefelé és nyomják lefelé a feladatokat, a megyei közigazgatási hivatal ne passzírozza lefele a települési önkormányzatokra, mert ezek belegebednek, és ráadásul nem is alkalmasak arra, hogy hatékonyan, korszerűen közigazgassanak és államigazgassanak.

Azért tessék elgondolni, hogy ötszáz fős településen is vannak kötelező közigazgatási feladatok, feltétel nélkül! Hogyha létre szeretnénk hozni a kistérségi korszerű közigazgatást, államigazgatást, ahhoz, kérem, szélessávú internet kell, perifériák és sok egyéb más. Elindult ez a folyamat, és ez jó, miniszter asszony, de ehhez megint pénz kell. És ma miről beszélünk? Hogyan lehet olcsóbban és kevesebből egyáltalán működtetni az önkormányzatiságot és a közigazgatást - ez béklyózza. Aztán ki kell alakítani hozzá a szükséges szervezetet.

Most az MDF-es volt miniszterelnök úr azt mondta, hogy a megyerendszer; tisztelt hölgyek, urak, és hogy milyen történelmi múltja van, hogy befejezzem a gondolatkört. Hát igen, a megyerendszer az egy nagyon patinás intézmény, egy közigazgatási intézmény. Mit csinál a megye? Nem közigazgat, intézményt működtet - rosszul. Ugyanis a feladatok, a kötelező feladatok sincsenek szétpallérozva, a megyének kötelessége a szociális otthont fenntartani, fenntartani a középfokú oktatást, a szakképzést és sok egyéb mást. Tisztelt hölgyek, urak, nem teszi, eldönti, hogy akarja-e vagy sem. Én kérek tőle múzeumot, adom hozzá a pénzt, és nem hajlandó, és középiskolát sem működtet. Tehát óriási baj van a feladat- és hatáskörben, a kötelező, nem kötelező feladatokban, kiürült a megyerendszer, és mellette létrejött a közigazgatási hivatal. Mit csinál a közigazgatási hivatal? Szintén lepasszolja, és nekem azt mondja, hogy nem három ember kell a gyámhatósághoz, hanem öt, és tízmillió veszteségünk van rajta a városunkban. Ez katasztrófa!

Nos tehát, azt mondom, hogy az önkormányzatiság helyénvaló és helyes dolog, jó dolog, történelmi vívmány volt 1990-ben, és meg is kell hagyni az emberek önrendelkezési jogát, legyen az bármilyen létszámú település. Az már a település lakosságának bölcsessége lesz, hogy fizet-e tiszteletdíjat, ha a költségvetése esetleg mínuszos, alkalmaz-e főfoglalkozású polgármestert, alkalmaz-e körjegyzőt inkább, mint jegyzőt, és nem egy hivatalt működtet, és elműködteti a kistelepülés pénzét. Ezt lehet ösztönözni.

A közigazgatásról pedig annyit, hogy igen, miniszter asszony, a közigazgatás reformjára szükség van, a jelenlegi közigazgatás minden, csak nem igazi közigazgatás, korszerűtlen, bürokratikus és iszonyú drága.

Nézzük tovább a feladatokat, mert szét kell választani! Vannak települési szolgáltatások, közszolgáltatások. Erre már egy kicsit utaltam a megyénél, utaltam pár mondatban, többek közt arra, hogy azért azt is felül kellene vizsgálni, hogy mit kötelessége egy településnek szolgáltatni. Ha ezt a kérdést taxáljuk, és rendbe tesszük, sőt még némely tekintetben a települések méretéhez is igazítjuk, akkor ösztönözzük a kistérségi települési feladatellátást, nem kényszerítjük, és nem kötelezővé tesszük, hanem ösztönözzük, ha a feladatokat megpallérozzuk, és tudjuk azt, hogy melyiknek mit kell ellátnia. Most ebben is kaotikus állapotok vannak.

Én úgy gondolom, hogy a települési szolgáltatások és közszolgáltatások nagyon fontos szolgáltatások az adott településen élők életében, ez legyen a közvilágítás, a hulladékgazdálkodás, a zöldterület-fenntartás, és sorolhatnám, egészen a perszonális szolgáltatásokig nagyon jelentős szolgáltatás. De ezt tényleg döntsék el ők, hogy a költségvetésből, az állami fejkvótából, apanázsból ezt ők társulati formában oldják meg, vagy maguk oldják meg. Mert vannak olyan települések, ahol jó a bevétel. Ott hadd döntsék el ők, hogy önállóan üzemeltetik a települési szolgáltatásokat, mint ahogy képviselőtársam nagyon okosan mondta, hogy ilyen diszfunkciói vannak például az ösztönző normatíváknak. Nos tehát, a települési szolgáltatásokban is rendet kell csinálni, pallérozni kell, ez lenne igazából komplexen az önkormányzatiság és a közigazgatás reformja.

A fejlesztések tekintetében, úgy gondolom, hogy talán nem beszélünk el egymás mellett, fejleszteni mindenki szeret. Ez a negyedik funkció különben a közigazgatás és az önkormányzatiság mellett, amelyben, úgy gondolom, kiszámíthatóság kellene, és mindenkor partnerek vagyunk abban, hogy ennek a szervezeti formájában részt vegyünk. Szeretnénk mi magunk dönteni a fejlesztésekről, de, bocsássanak meg, most is tele van diszfunkcióval a fejlesztés odaítélése, túl sok helyen döntenek róla, és ebben a kormánynak igaza van, igaza van.

(16.10)

Úgyhogy, miniszter asszony, átgondoltam, és úgy gondolom, a szakmaiság mellett lehet erről a kérdésről értelmesen, jól intézkedni, cselekedni, de előtte tárgyalni.

Köszönöm szépen, hogy szólhattam.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
9 223 2006.06.27. 1:45  128-258

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Asszony! Bocsásson meg, önhöz szólok, mert az az igazság, hogy nem én mondtam ezeket a szavakat a közigazgatás jelenlegi stációjáról, minőségéről, hanem a kormányprogram is taglalja mindezt. (Dr. Lamperth Mónika: Tudom, van benne ilyen utalás, de nem pontosan erre gondoltam.) Van, igen. Jó, de kérem bocsánatát, nem én minősítettem, olvastam, és van, amiben viszont csatlakozik az álláspontom.

Hadd mondjam el önnek, azt hiszem, pallérozottabb lesz a gondolkodásom, a KÖSZ közgyűlésének állásfoglalását a közigazgatási reformról. Miniszter asszony, talán ez így még érthetőbb. A közigazgatási reform csak komplex módon kezelhető, így abból nem lehet csak régiókat, csak kistérségeket és a többi kiszakítva vizsgálni.

A következő pont: a közigazgatási reformról s benne az önkormányzati rendszert érintő intézkedésekről csak elvi jellegű állásfoglalások tehetők, mivel nem ismertek a részletek, a szervezeti, szerkezeti változtatások tartalmi, finanszírozási, feladat-, hatáskör-telepítési vonatkozásai. Ezt mondja a KÖSZ. Továbbá a hatodik pontban azt mondja: a takarékossági intézkedéseket, az államháztartási egyensúly megteremtését támogatja a szövetség, nincs viszont meggyőzve arról, hogy a tervezett lépések mögött megfelelően egzakt hatékonysági hatásvizsgálatok, konkrét számítások húzódnak, s az előterjesztések nem számolnak a várható károkról, a kormány nem becsülte meg ezek valószínűsíthető nagyságrendjét.

Tisztelt Miniszter Asszony! Háromszáz polgármester volt, és ezt az állásfoglalást tették a KÖSZ tagjai, mégpedig a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekvédelmi Szövetsége, úgyhogy ennyit szerettem volna mondani.

Köszönöm szépen. Tehát csak elvi állásfoglalás, azért nem tudok konkrét dolgot mondani.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
9 237 2006.06.27. 2:11  128-258

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Asszony! Bocsásson meg, kérem, de biztos tudja rólam - hiszen már megtapasztalta -, hogy nem szoktam mellébeszélni és hazudozni. Tényleg csak kiegészíteni szeretném azt, hogy 14 pontból áll a közgyűlésnek a Balatonkenesén 2006. június 15-én elfogadott véleménye, állásfoglalása, amelyet a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége fogalmazott meg. Idéznék ebből - nem fogom felolvasni az egészet -, de valószínű, hogy ön is ismeri.

A közgyűlés nem támogatja a körjegyzőségi rendszer módosítását, azaz a jelenlegi szabályozás mellett áll ki. A lakosságszámtól függetlenül továbbra is tarthassanak fent hivatalt azok az önkormányzatok, amelyek erre az azonos feltételek és a normatív támogatás rendszere mellett képesek. Mondok egy másik lényeges kérdést is. A KÖSZ a közigazgatási reform aktív részvevője kíván lenni, ennek érdekében szeretne bekapcsolódni az ezt érintő jogi szabályozás alakításába, a deregulációba és a finanszírozási rendszer kidolgozásába.

Tisztelt Miniszter Asszony! Most szeretnék válaszolni arra, amikor azt mondja, hogy alkotó ellenzék, és mondjunk már valamit. A KÖSZ is azt mondja - és most idézném még egyszer az 5. pontot -, hogy csak elvi jellegű állásfoglalások tehetők, mivel nem ismertek a részletek a szervezeti és szerkezeti változások, a tartalmi finanszírozási feladatok és hatáskörök vonatkozásában. Mit kér tőlünk, kedves miniszter asszony? Ha egy szövetség háromszáz polgármestere azt mondja, hogy szeretne bekapcsolódni, és most csak elvileg tud állást foglalni, akkor az ellenzék sem mondhat mást, tisztelt hölgyek, urak, csak azt tudja mondani, hogy tárgyaljunk róla, és lássunk hozzá!

Miniszter asszony, még egy fontos kérdést megemlítek. Az igazgatásszervezés axiómái, kautélái közé tartozik, axióma az a négy pont, amit mondtam: cél, feladat, szervezet, feltétel. Ezt így tanították számomra. Ezek közül önök kiragadták a szervezetet, és nem foglalkoznak a céllal, a feladattal - ezzel kevésbé -, és a feltételekkel, a pénzügyi-finanszírozási, hatásköri kérdésekkel pedig egyáltalán nem. Azért nem kaphat tőlünk konkrét választ, miniszter asszony, mert önök csak a szervezettel foglalkoznak, a többivel nem. Úgyhogy bocsásson meg, de így nem tudunk önökkel tárgyalni, pedig szeretnénk!

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
9 255 2006.06.27. 4:30  128-258

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, mélyen tisztelt elnök úr, a szót. Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter Asszony! Kérem, bocsásson meg, hogy ismételten szólok, de úgy gondolom, hogy van még mondandóm.

Ugyanis azt kéri számon rajtunk a kormánypárt többek között - és nem is akadok ki azon, hogy az SZDSZ nem érti ezt az egészet, mert meg kellene talán beszélni Wekler elnök úrral, hogy mi a véleménye a közigazgatási reformról. Úgy gondolom, hogy mondanak az önkormányzati szövetségek helyettünk véleményt, ugyanis ők továbbra is beszélnek a közigazgatási reformról, nem teljesen a benyújtott törvényekről, de erről próbáltak kialakítani véleményt. Miniszter asszony, tehát mondanak helyettünk véleményt, mégpedig hét szervezet. Megint kiragadok belőle, mégpedig a közös nyilatkozatból, amelynek címe: "Közös nyilatkozat a közigazgatási reform tervezett lépéseiről". Miniszter asszony, azt mondják, és itt van a bizonytalanság, kijelentik: "Szükséges, hogy a helyi önkormányzatok megszabaduljanak a fölösleges ágazati feladatok terhétől. Az önkormányzatok érdekszövetségei a kormány részére erre vonatkozólag szakmai javaslatot tesznek." Érti, képviselő úr? Ők tesznek szakmai javaslatot. "Mindezek mellett a szövetségek kiállnak a minden települést megillető önkormányozás jogának megtartása mellett, azzal, hogy ennek tartalmát differenciált feladat- és hatáskör alapján törvényben kell szabályozni." Ilyet várnak tőlünk a szövetségek, hét önkormányzati szövetség.

Úgy gondolom, hogy a konszenzus nem a mi felelősségünk elsősorban, hisz ezek mellett a szövetségek mellett - bár az az igazság, nálam az a példány van csak, amelyet dr. Magyar Levente írt alá, a többieké még nincs aláírva, hiszen ezt én korábban szereztem meg, még a teljes aláírás előtt; lehet, hogy némineműleg a mondatok talán kicsit változtak is. Tehát mondanak ők helyettünk véleményt, tisztelt képviselő úr, miniszter asszony, és úgy ítéljük meg, hogy a véleményüket tisztelni kell. Tele vannak aggodalommal, mert fölolvastam és idéztem már, az ő véleményük és támogató nyilatkozatuk mellett tele vannak aggodalmakkal, amelyekre öntől és önöktől, a kormánytól választ várnak. És miért tiszteljük mi Kovács képviselő úrral? Azért tiszteljük, mert 3200 önkormányzat áll mögöttük, a hét települési szövetség mögött. Sőt, mondhatnám, de ez nem ripacskodás, 10 millió magyar állampolgárt érint az, amiről mi itt beszélünk, és amely törvényjavaslatot önök benyújtottak.

Tisztelt hölgyek, urak, tisztelt SZDSZ, konszenzust tehát elsősorban velük kell kialakítani. Úgy gondolom, hogy különben nem árt rendszerszemléletben gondolkodni, hiszen ők is ezt kérik tőlünk számon. Rendszerszemléletben, nem kiragadott intézkedéseket kérnek csak, hanem rendszerszemléletű reformot. Úgy gondolom, hogy az sanda állítás - és erről is jó beszélni -, önök, kormánypártiak itt azt mondják, hogy mi nem támogatjuk a reformot, amit mi megszorító csomagnak nevezünk, joggal és okkal, és akkor mi vagyunk felelősek azért, hogy az államháztartás ilyen helyzetben van. Kérem, szó nincs róla!

Tisztelt Kormánypártiak! Önök kormányoznak, önöké a felelősség, önök vannak kormányon, és önöket terheli ez a dolog. Alakítsanak ki olyan konszenzust, amelyben ezt a hét önkormányzati települési szövetséget is meg tudják győzni igazukról, de ők jelentkeznek ezekkel a javaslatokkal, ezek mind hiányzanak. A fejük fölött mi nem dönthetünk. Tehát miért nincs az ellenzéknek konkrét véleménye? Mert tiszteljük a települési önkormányzatok hét szövetségének véleményét. Kérem, rájuk támaszkodjanak, és az alapján próbálják azt a szabályt, azt a törvényjavaslatot beterjeszteni, amelyet mintegy 10 millió magyar állampolgár a bőrén érez, kicsi, nagy településen, faluban és városban, sőt fővárosban.

(17.30)

Ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, amelyeket ők megfogalmaznak, önök ezzel a törvényjavaslattal mind adósak maradnak. Valamit tesznek. Én nem mondom egyéjszakásnak ezt a törvényjavaslatot, mert ezt más verziókban és más viszonylatokban szokták megfogalmazni, és úgy gondolom, egy törvényt nem illik azzal összehasonlítani, de úgy gondolom, hogy tényleg elnagyolt.

Tisztelt Hölgyek, Urak! Önöknél a felelősség, hogy ebben a kérdésben, figyelembe véve a hét települési önkormányzati szövetség javaslatát, véleményét, amelyben támogatják a reformokat, alakítsák ki a konszenzust, és terjesszenek törvényt a tisztelt parlament elé.

Köszönöm, hogy szólhattam. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
9 299 2006.06.27. 6:17  270-310

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! Kedves Podolák Képviselő Úr! Szóval nagy baj van. Jutka néni azt mondta nekem a piacon a hétvégén, hogy Mihály, itt megint nem mondanak igazat. Megemelik a gáz árát, én meg semmit nem kapok, beszélnek összevissza ezzel a törvényjavaslattal. És valójában itt az igazság, Jutka néni mindig tudja.

Képviselő úr, bevallotta azt, hogy 160 milliárdba kerül a gáztámogatás. Most ezt meg akarják vonni. Beszélnek itt igazságosságról, sok mindenről. A csudát tudják ezt így megoldani! 160 milliárdot meg kell spórolni, punktum, és akkor ezzel drágább lesz az ár.

Nos, tisztelt hölgyek, urak, azért nézzük meg ennek a dolognak a történetét! A gázár hatósági ár, a kormány állapítja meg, a Medgyessy-kormány azt mondta, hogy nem lesz gázáremelés, aztán mégis lett; mikor lett, akkor azt mondta, hogy ó, bocsánat, de kompenzáljuk ezt szociális támogatással. Erre föl elfolyt a bányajáradék, annak lett volna különben jó pár helye, azt jó tudni, mert a bányajáradék nagyon furcsán szolgál szociális kiadásokat, de azt mondták, hogy van bányajáradék, üsse kő, 40 milliárd, gyerünk neki! Csak ez fölment 160 milliárdra, most meg a költségvetés akkora bajban van, mint a csuda! Mondja nekem Jutka néni a piacon: Mihály, ezek hogy eladósították az egész országot, nincs ilyen adós állam Európában, mint a magyar, hát államcsőd van!

Arról szól a történet, hogy 160 milliárdot meg kívánnak vonni. Beszélnek arról, hogy szociálisan meg igazságosan... Tudják mit? Amikor igazságosságot mondanak, nekem otthon azt mondják: Mihály, akkor hazudnak a legjobban, hazudnak a legjobban, hogy pontos és érthető legyen. Szóval, ne beszéljünk arról, hogy ki akarjuk terjeszteni a gáz támogatását. Tisztelt hölgyek, urak, arról van szó - 3,8 millió fogyasztó van ön szerint, ennek nem néztem utána -, 160 milliárdot meg kell spórolni ebben a kérdésben. (Podolák György közbeszólása.) Dehogyisnem! Ez, kérem szépen, a mostani Gyurcsány-csomag, mégpedig a restrikció.

De nyilvánvaló, hogy ha nagy bajban vagyunk, akkor azokat a támogatásokat, amelyeket nagyon rosszul találtak ki, meg kell szüntetni. Csak ott van a szociális érzékenység, ami nagyon tisztességes és becsületes dolog, úgy gondolom, hogy a magyar embereknek meg kell tudni élni, mert ha nem tudnak fűteni, mert olyan drága lesz a gáz ára, akkor mi a csuda lesz? Hát megfagynak. Ezt azért mégsem engedhetjük meg! De hát nem mindenki gázzal fűt, könyörgök! Teljesen normális volt a vélekedés.

Miniszter úr, állítom, hogy önnek ez az egész törvényjavaslat nem tetszik. Ahogy én ismerem önt, ön biztos nem szimpatizál ezzel a törvényjavaslattal, mert azt mondaná, ha mondhatná, vagy lehet, hogy mondja is, hogy ezt meg kell oldani szociális keretek közt, és aki nem tud fűteni vagy kevés a pénze vagy nagycsaládos, kapjon megfelelő szociális törvényben szociális támogatást. Mondja ezt a kormány, hogy igazságos lesz, meg szociálisan érzékeny, meg megpróbál disztingválni, hogy kinek mennyit ad. De ilyen törvényjavaslat nincs itt! Innentől kezdve Jutka néninek tényleg igaza van, hogy átverésshow az egész.

Tisztelt hölgyek, urak, úgy gondolom, hogy azt a következményt, ami a költségvetési hiányt jelenti, amelyek nem teljesen mindig megfontolt kiadások voltak, itt túlszaladt a költségvetés, és talán meg is értem, hogy valahol vissza kell fogni a gyeplőt. De tényleg illene gondoskodni róla, és az a törvény nincs itt, amelyben az igazságosságot, a szociálisan rászorultságot biztosítanák. De még a paneleseket is bevonjuk. No, ezzel a panelessel van aztán gondom, merthogy távhőről van szó ilyenkor. A távhőszolgáltatás hatósági ár megint. De helyhatósági, önkormányzati hatósági ár. Tisztelt hölgyek, urak, mi mindig beszámítottuk azt, hogy mennyiért kapná a lakosság a gázt, és miután gázár alapú a termálvízfűtés, beleszámítottuk ezt a kompenzációt, amit eddig kaptak a lakossági fogyasztók. Nem hiszem, hogy ezt másutt nem csinálták meg. Ez megint egy kusza szövevényt fog eredményezni, és ebben igazából én nem szeretnék partner lenni.

Ahogy tehát én ismerem a miniszter urat, neki ez nem tetszett, ő azt szokta mondani: amibe kerül, annyit fizessenek érte, a piac, a verseny, és a többi, és a többi. Ebben valójában sok kérdésben egyetértünk. Meg kell oldani a kormánynak a szociális igazgatáson belül, hogy a rászorulók fűteni tudjanak, és a megélhetésük biztosítva legyen. Nem tudom, hogy jól mondom-e, miniszter úr, nem akarom önnek aposztrofálni azt a dolgot, amit nem mondott, de úgy érzem, hogy talán ebben önnek hasonló a vélekedése, de majd elmondja.

Tehát nincs itt a szociális törvény módosítása, nem látom Jutka néni és Pista bácsi - alacsony nyugdíjjal, 26 ezer forinttal rendelkezők - támogatási lehetőségét, és azt a fennen hangoztatott igazságosságot, méltányosságot meg a rászorultságot, a nagycsaládost, ezt sehol sem látom ebben a törvényjavaslatban.

(19.00)

Következik a második része ennek a törvényjavaslatnak. Szerintem ez úgy rossz, ahogy van. A versenyt szolgálja a második része a törvénynek. Igazából én ezt támogatom, és biztos, hogy a miniszter úr is helyes úton jár, amikor ezt a javaslatot beterjeszti. Csak, tudja, az a kérdés, amit tisztázni kéne, hogy mennyi pénzről van szó, ugyanis elengedünk egy illetéket, és tudni kellene azt, hogy mennyibe kerül ez egyáltalán a kasszának. Mert megtapasztaltuk már a Medgyessy-kormány idején, hogy fizettek mindent jobbra-balra, és közben nem volt pénz a kasszában, és most olyanok, mint a bolond háziasszony, aki üres kamra esetén nem igazán tud jót főzni.

Node, nézzük csak, miről van szó; tehát hogy mennyibe is kerül ez az egész beterjesztett javaslat, hogy engedjük el, és teljesítsük az önös elvárásokat. De aztán következik a másik kérdés: ha már invesztálunk ebbe az illetékbe, hogy elengedjük nekik, mi lesz nekem, fogyasztónak a hasznom belőle? Tetszenek érteni? Mert én a versenyt, a piacot úgy értem, hogy ott a szereplők versenyeznek, és abból nekem mint fogyasztónak alapvetően jól kell járnom.

Erről itt szó nincsen, senki nem mondja, hogy mennyivel járok jól. De az állami költségvetésből már adjunk előre engedményt, hogy a verseny élhessen. Azért egy kicsit kalkulálni kéne ezt az ügyet! Tehát a lényeg az, hogy én, hasonló módon, mint ahogy a volt miniszter úr támogatta a versenyt, ez egy fontos dolog, de én a versenynél mindig azt keresem - és minden magyar állampolgár -, hogy mi a haszna belőle. Ha haszna lesz, akkor az helyes dolog, de én ebben a törvényjavaslatban ezt nem látom.

Köszönöm szépen, hogy szólhattam. (Szórványos taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
9 307 2006.06.27. 2:03  270-310

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, mélyen tisztelt elnök úr. Podolák képviselő úr, meghatott engem, hogyan dicsérte az önkormányzatiságot, hogy mennyivel okosabbak vagyunk. Hát én úgy gondolom, elfogadom ezt a bókot, de megvallom őszintén, ha egy szabály normatív... (Podolák György: A kormánynál is.) Lehet, hogy néha okosabb, mint egy kormány, megeshet (Közbeszólás az MSZP padsoraiból.), bár helyi kormánynak szokták mondani.

Tehát ha normatív egy szabályozás, és egy szociális törvényben van, akkor gyakorlatilag nincs mozgástere, pusztán csak kifizetőhely - úgymond - az önkormányzat. Úgyhogy nem értem, mert ha már belekerülnek mindenféle szimpátiaelemek meg ehhez hasonlók, akkor nem fog teljesülni az igazságosság, a méltányosság és a rászorultság elve.

De nekem az a kérdésem - miután nincs itt mellette a szociális törvény, mert ugye, minden mindennel összefügg, de nem látom -, hogy hol lesz erre pénz. És akkor gondom van; azért van, mert akkor minket fognak szidni, amikor önök megemelik a gáz hatósági árát. Minket fog mindenki szidni a faluban, a városban, mindenhol, akár távfűtés, akár nem, mihelyst számlát fizet, hogy na kérem, hol itt a pénz, és milyen keveset adunk. Úgyhogy, ezt azért nem teljesen köszönöm, mert még egy feladattal többet adnak, most már a gázár-kompenzációnak nevezhető igazságos támogatást is az önkormányzatok fogják kifizetni.

Na most, tessék idefigyelni! Ha a rászorultság a mértékadó, tisztelt Podolák képviselő úr, akkor miért nem jöhet az, amit a képviselőtársam mondott? Azt mondjuk, hogy mennyi a fűtési költsége, mennyi a jövedelme, és akkor x forinttal támogatjuk. Akkor már nem kell ellenkezni egy jó ellenzéki javaslattal, ha már tényleg a rászorultságot vesszük alapul.

Szóval, úgy gondolom, tisztelt képviselőtársaim, Podolák képviselő úr, köszönjük a megbecsülést, de úgy gondoljuk, munkát kapunk vele, pénzt meg nem tudom, hogy mennyit, hogyan, és milyen elvek alapján kell szétosztani. Innentől kezdve az egész bizonytalan.

Úgy gondoltam, hogy önök eltervezték a gázáremelést, ez a csomag része, 160 milliárdot meg kell spórolni, nő a gázár, nem bírja az állami költségvetés, és valamilyen más megoldást kell találni. De, hogy ebbe minek belekeverni még a távfűtést is, azt egyáltalán nem értem.

Köszönöm szépen, hogy szólhattam.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
11 83 2006.07.03. 2:56  82-88

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Kedves Miniszterelnök Úr! Ön és a szociálisan érzékeny pártja gyakran hangoztatja az igazságosság és a bátorság jelszavát, azt, hogy a rászorultaknak nem kell félniük, csak a gazdagokat sújtják a megszorító intézkedések. A Gyurcsány-csomag megismerése után azonban világossá vált, hogy megint csak egy PR-fogás áldozatai lettünk. Bejelentették ugyanis, hogy a százezer család megélhetését befolyásoló evát október 1-jétől drasztikusan, 15 helyett 25 százalékos adóval sújtják.

(15.50)

Minden evás vállalkozónak a februári adóbevalláskor űrlapot kell kitöltenie. Amennyiben a 2006. évre a minimálbért meghaladó járulékalapot választja, akkor írja be a választott összeget, amely ezt követően kötelező, és behajtható az APEH részéről, függetlenül attól, hogy hogyan alakul év közben a jövedelme, lesz-e munkája vagy sem. És az adóprést a Gyurcsány-kormány csak tovább növeli. Miért? Mert pénzügyi csődbe juttatta az ország költségvetését, és ezt százezer evás vállalkozóval fizetteti meg? - kérdezik a vállalkozók.

Vegyünk egy átlagos példát: egyetértünk abban, hogy akinek havi 200 ezer forint járulékalapot kitermelő vállalkozása van, az nem gazdag, de még csak nem is jómódú, hiszen munkaadó és munkavállaló valamennyi terhét meg kell fizetnie. Felmerül a kérdés: miként lehet kifizetni a megnövelt terheket, ha az évközi adóemelés havi 72 ezer forintról 120 ezer forintra emelkedik, az egészségbiztosítás pedig havi 30 ezerről 34 ezer forintra emelkedik? Ezek a szemérmetlenül gazdag evázók 12 fajta adót és járulékot fizetnek meg.

Kedves miniszterelnök úr, higgye meg, nem mennek ezek a nyáron se a Balatonra, se Kubába, se a Maldív-szigetekre, mert nem tehetik meg a jövedelmükből. Megélnek, és nem gazdagok, ahogy ön állítja, de a tehernövelő intézkedések miatt több tízezren komoly bajba kerülnek, elveszíthetik vállalkozásukat, ezzel munkahelyek sokasága szűnhet meg. Tényleg nagy a baj.

Miniszterelnök úr, ahogy mondják, önnek naponta 270 ezer forintnál több elkölthető jövedelme van. Ezek az emberek nem gazdagok, de még csak nem is jómódúak. Kérdezem, miniszterelnök úr: miért mondja gazdagnak azokat az embereket, akiknél ötvenszer nagyobb az ön jövedelme? Miért emel év közben adót, miközben az ön adóhatósága azt követeli, hogy az év elején konkrét összegű adóterhet vállaljanak az evázók? Mi az oka az állandó kapkodásnak és az ötletszerű szabályozásnak?

Várom őszinte válaszát. (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
11 87 2006.07.03. 1:09  82-88

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Miniszter úr, három kérdést tettem fel, és bocsásson meg, miniszter úr, nem válaszolt ezekre a kérdésekre, nemcsak őszintén, hanem egyáltalán. (Közbeszólások az MSZP soraiból.)

Tisztelt Hölgyek, Urak! Tisztelt Ház! Év közben adót emelni borzasztó, és módosítani skandalum. Százezer vállalkozót bizonytalanná tenni, családot bizonytalanságban tartani, ezt ők sem fogadják el, higgye meg! Sőt, azokra az ígéretekre is csak ködösen volt alkalmam odafigyelni, amelyeket ön emlegetett arról, hogy mikor léphetnek át. De gondolja el, miniszter úr, hogy év közben, szeptemberben vagy októberben adót módosítani, ez mégis skandalum.

Még egy gond: Békés megyében nagyon sok az evázó, és ők nem engedhetik meg azt, hogy veszélyeztessék a megélhetésüket. Egyebekben Szlovákiába sincs lehetőségük átmenni.

Aj bugyem poszlovenszki roszprávaty. Pán prezident proszim! Gyakujeme peknye nye kceme toto! Plani je! Nye dobrvo! Nem fogadom el a választ.

Köszönöm, hogy szólhattam. (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
11 252 2006.07.03. 4:50  231-257

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Megvallom őszintén - én most a 6-osról beszélek, a módosításról -, amikor elolvastam a törvényjavaslatot, nem kaptam levegőt. Én egy kisvárosi polgármester vagyok, és gondolják el, ebben a kisvárosban három olyan közalapítvány van, lehet, hogy nem jól taxáltam, amelynek elmondanám a jelentőségét.

Van a Ruzicskay György Közalapítvány. Ruzicskay György Európában híres festőművész, meghalt, és ránk hagyta, a városra a vagyonát. Nincs jó kezekben egy önkormányzatnál, rábíztuk a civilekre, egy közalapítványra. Kitűnően működik, kiállításokkal az országban, világban mozgatja, hozzáértő emberek ápolják a hagyományokat, táborokat terveznek, pénzt allokálnak, szereznek a fiatalok képzőművészeti képzéséhez, és egyszerűen működik a kiállítóterem, működik a hagyaték, gondoskodtak a vagyonáról, és teljes konszenzusban a város közmegelégedésére működtetik.

Van egy teljesen egyszerű alapítványunk, a Tessedik Hagyományőrző Közalapítvány, amely Szarvas város szlovák betelepedése óta valamilyen formában igyekszik a hagyományt földolgozni és működtetni. Híres néptáncegyüttes működik ebben a közalapítványban, amely világhírű, bejárta az egész világot. Civilekre bíztuk mind a kettőt, és jól működik. Nem lehetett intézményi formában működtetni, nem akartunk intézményt létrehozni, nem akart ezzel a város, a köztestület, a képviselő-testület foglalkozni.

És van egy harmadik közalapítvány is, amit nagyon becsülök, többek közt a Történelmi Emlékút Közalapítvány. Ez a közalapítvány például a történelmi emlékutat megépítette közadakozásból, és ápolja a városi ünnepségeket, azaz a történelmi dátumokat. Ő szervezi, és nem a polgármesteri hivatal, nem a képviselő-testület csinál ünnepségeket, hanem a civilek. Higgyék meg, amióta a közalapítvány működteti, mindig kellő számban, tisztességes számban vannak ott Szarvas város polgárai, és örülnek annak, mert a civilek maguk emlékeznek, és nem fölülről valaki oktrojálja rájuk ezt a megemlékezést, és egyáltalán a hagyomány és a történelem ápolását is. Mind a három nagyon fontos.

Amikor elolvastam a törvényjavaslatot, nem kaptam levegőt. Államtitkár úr, mondom, mi a csudából fogjuk ezt működtetni? Nem lehet kft.-ben működtetni egy hagyatékot, egy több száz milliót érő hagyatékot! Nem lehet megbecsülni az értékét, bár biztos van ilyen, azért nem, mert nyilvánvaló, hogy ezeknek a képzőművészeti alkotásoknak az ára attól függ, hogy a piacon mennyire értékesülhet. Én úgy gondolom, hogy vannak jól működő közalapítványok, és vannak esetleg rosszul működőek. És ha a kormánynak a saját maga által alapított közalapítvánnyal bajai vannak, akkor kérem, intézkedjen, és tegye a dolgát! Úgy gondolom, hogy ott helyben az önkormányzat teszi a dolgát, és jól működnek. Valószínű, önöknél azért van gond, mert bizonyosan valami diszfunkciót kaptak ezek a közalapítványok, és nem szolgálják a köz javát. Valamilyen pénzkimentő vagy épp a költségvetést lefejő dologról van szó.

Száz szónak is egy a vége, ez az előterjesztés, ez a törvényjavaslat ad absurdum. A kormány eredeti előterjesztése tényleg dilettantizmusról szól, nem ismeri az életet! Elmondtam itt három példát, nyilvánvaló, hogy nem lehet más formában megoldani ezeket a kérdéseket, és miután jól működnek, fönn szeretnénk tartani. Ez a közakarat helyben, ezzel szemben nem mehet egy parlament, egy ilyen hasznos dologgal szemben. Az volt az érzésem, tisztelt képviselőtársaim, hogy a fürdővízzel önök a gyereket is kiöntötték, ez a legjobb példa erre a kérdésre. Na, márpedig ilyen ostobaságot egy kormány se csinálhat! Nem látom a megfontoltságot, nem látom az átgondoltságot, nem látom azt, hogy egyáltalán elmélyedtek volna ebben a problémában. Vannak rossz közalapítványok, amelyek, úgy gondolom, fejik az állami költségvetést, miután most önök restrikciót akarnak, fiskális restrikciót, akkor megszüntetik ezeket a közalapítványokat. Hát micsoda dolog ez! Nem lehet lekaszálni! És ezt hogy gondolják? Szembementek volna nagyon sok alapítóval, és nagyon sok hasznos, értékes közalapítványt szüntettek volna meg.

Egyszerűen skandalum, egyszerűen nem tudom, hogyan fogant meg a fejében ilyen ostobán! Egyszerűen katasztrófa! Hogyha így megy a magyar törvényhozás, tényleg lejáratják, tisztelt kormánypártiak, lejáratják a magyar parlamentet ilyen törvények alkotásával, mert annak idején, akik létrehozták, európai példák alapján hozták létre ezt a jogintézményt, és tudták, hogy miért teszik: pontosan a civilek bevonása és a közjó javára.

Köszönöm, hogy szólhattam. Gondolkozzanak el azon, amit mondtam! (Taps az ellenzék padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
12 86 2006.07.04. 0:54  25-251

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Államtitkár Úr! Kibújt a szög a zsákból: Szabó képviselő úr kimondta az igazságot, hogy kevés pénz van közoktatásra. Igaza van. Ugyanis ez nem szakmai törvény, ez pénzügyi tárgyú törvény. Tisztelt hölgyek, urak, szeretném leszögezni, hogy ez pénzbehajtásról szól. Elvonni a közoktatásból pénzt, óraszámot növelni, pedagógust elküldeni, ugyanakkor a kistelepülésen fölszámolni a közoktatást. Ez pénzbehajtás.

A másik a tandíj: a felsőoktatásból kivonni pénzt, tisztelt hölgyek, urak. Kevesebb terhet rónak ki a költségvetésre, és egyensúlyt kívánnak megteremteni. Úgy gondolom, hogy minden más szakmai érv, amit mondanak, csak máz abban, hogy itt restrikcióról van szó, pénzbehajtásról, a költségvetés egyensúlyáról.

Szabó képviselő úr, köszönöm, hogy felvilágosított. Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
12 108 2006.07.04. 1:14  25-251

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót. Mélyen tisztelt Elnök Úr! Mélyen Tisztelt Ház! Államtitkár Úr! Megvallom őszintén, hogy közoktatásról, felsőoktatásról, sőt szakképzésről, szakmai reformokról biztos szívesen tárgyalnánk - a szakmáról. De tisztelt hölgyek, urak, vegyék már észre, nem erről szól most nyárvíz idején a törvényjavaslat!

Itt az SZDSZ mit mondott? Nem tervezett tandíjemelés, beesett. Hát miért esett be? Önök nem ezt ígérték! Pénzről van szó. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mi itt a szándék? Mégpedig ismételten elmondom: mi fűti a szándékot, hogy most, itt a nyár hevében tárgyaljuk a közoktatási törvényeket, a fiskális megszorító csomagot az oktatásban? Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Úgy gondolom, hogy minden más csak máz ezen a törvényjavaslaton, álságos, őszintétlen és hiteltelen.

Tisztelt Hölgyek, Urak! A magyar közoktatás, felsőoktatás, szakképzés nem érdemli azt, hogy így beszéljenek, pénzügyi szándékok mögé bújtassák a szakmai érveket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez hiteltelen és méltatlan a parlamenthez - ez az önök problémája.

Köszönöm szépen, hogy szólhattam. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
12 134 2006.07.04. 2:02  25-251

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Szabó Képviselő Úr! Ön rettentően naiv! Hát még nem tárgyaltuk a 2007. évi költségvetést, és a bevételeket levonják a finanszírozásból. Ezt ön nem tudta?

Tisztelt Hölgyek, Urak! Dr. Magda Rektor Úr! Én úgy gondolom, hogy változni és változtatni az élet rendje, mert az élet és az idő múlik, és vannak dolgok, amelyek már nem jók ma úgy, mint ahogy régen voltak, és tavaly. De, tisztelt képviselőtársam, szívesen tárgyalnánk ma itt együtt nem kettő, három törvényt - többek közt a közoktatásról, a szakképzésről, a felsőoktatásról szóló szakmai törvényeket -; szakmai törvényeket szakmai érvek mentén, mert aggódunk e három tárgykörben esetleg a mulasztástól, hogy meg kell felelnünk az életnek, és talán reformra is szükség van. De, tisztelt képviselőtársam, ne legyen naiv! Ön ennél idősebb, hogy önt így átverjék. Én tudom, hogy nem így van. Nem erről szól ez a törvényjavaslat, hanem az értéket félretéve pénzbehajtásról, tisztelt képviselő úr.

Rektor Uram! Gondolja csak végig, mi a célja ennek a törvénynek: szakmai érvek mögé bújtatott pénzügyi restrikció, mégpedig fiskális restrikció, és nem hiszem, hogy ezt koránál fogva ön elhinné. Tisztelt képviselőtársaim, ez kalmárkodás a jövővel. Ha már ön értéket emlegetett, tisztelt rektor úr, kalmárkodás a jövővel azért, mert úgy gondolom, Magyarország mindig büszke volt Klebelsberg Kunó óta a közoktatásra. Tisztelt képviselőtársaim, én úgy gondolom, hogy az ön álságos manó érvei sem fedték a lényeget; méltatlan a közoktatáshoz és méltatlan a felsőoktatáshoz az, amiket mondott ön is. Úgy mellesleg megkérdezem: a miniszter úr nem emelte meg véletlenül a rektorok fizetését kétszeresére? Akkor érthető az ön érvelése, ugye? És mindjárt álságosnak tűnik.

Köszönöm, hogy szólhattam. (Taps a Fidesz és a KDNP padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
12 174 2006.07.04. 1:52  25-251

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Mélyen tisztelt Elnök Úr! Szabó Képviselőtársam! Én úgy gondolom, az ön megjegyzései arról tanúskodnak, hogy nagy a baj. Ha ön már nem tud szakmai érveket mondani, sértegeti a parlamentet és az ellenzéket. Úgy gondolom, önnek valószínűleg a szakmája árokásó közelében lehet, mert ugyanis nemhogy hozná közelebb a nézeteket, hanem igyekszik árkot ásni közéjük.

Azért lebukott, mert úgy gondolom, hogy a reformokról beszélnek, tisztelt Szabó képviselő úr, de azt azért nem lehet elfedni, hogy kevesebbet kívánnak költeni - és nem reform ez, kevesebbet kívánnak költeni - az oktatásra. Márpedig ez, kedves Szabó képviselő úr, ide-oda sommázva kalmárkodás a jövővel, és ezt mi nem igazán tudjuk támogatni. Nézzünk csak egy példát! Megemelik a pedagógusok óraszámát; megemelik, de úgy emelik meg, hogy most az önkormányzatot ugrasztják össze helyben a tantestülettel, mert most megemelheti ebben az évben, a jövő évben kötelező lesz. Milyen farizeus dolog ez? Gondolkozzanak már el!

Úgy gondolom, a szándék megbukott, tisztelt képviselő úr, és jobb lesz, ha ön is leszámol ezzel a dologgal, hogy itt vagdalódzik, inkább mondana helyes érveket, és nem populista, mindenféle el nem fogadható dolgokat. Nézze! Ha valaki téved ebben a Házban, az nem az ellenzék hibája.

Nézzünk csak egy-két példát! Önök mondanak olyasmit, hogy "új Magyarország". Bocsássanak meg, miről beszélnek? Új Magyarország miért kell? Van nekünk Magyarországunk. Másrészt azt mondják, hogy "új egyensúly". Ne haragudjon meg, én tanultam fizikát. Mi az, hogy egyensúly? Egyensúly. Itt nincs egyensúly ebben az országban, a költségvetésben. Mondanak ilyet, hogy FER, tandíj, meg mondanak képzési hozzájárulást, önök használnak mindenféle terminus technicust. Úgyhogy kérem szépen, a saját tévedéseiket ne kenjék az ellenzékre, önök álságosak, és ebből az álságosságból megbuktak, ön is, kedves képviselő úr.

Köszönöm, hogy szólhattam. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
12 188 2006.07.04. 2:13  25-251

BABÁK MIHIÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Tisztelt Képviselő Asszony! Önhöz szólok, hiszen amit szakmai kérdésekben említett, azzal nincs mit vitatkozni, tisztelettel hallgattam elkötelezettségét és elhivatottságát. De, tisztelt képviselő asszony, a benyújtott törvényjavaslatok nem erről szólnak, hanem arról szólnak, hogy racionalizálni kell. Ön ezt a kérdéskört kikerülte.

Tisztelt Képviselő Asszony! Hogy tudok én majd elszámolni, és ön is, hogy maradjon a kisiskola 1-4-ig a falun? Meg kell védeni. Kedves képviselő asszony, kitől kell megvédeni? A kormánytól kell megvédeni, a restriktív politikától. Képviselő asszony, azt mondják, hogy csak tagiskola lehet. Innentől kezdve nem önálló intézmény. A körzetközpont majd később bebizonyítja, hogy ez gazdaságtalan, és megszűnik. Képviselő asszony, ez áttételes kinyírása a kisiskoláknak.

Tisztelt Képviselő Asszony! Hogy tudjuk elmagyarázni majd azt, hogy megnövelik a pedagógusok óraszámát? Képviselő asszony, elbocsátásokra kerül sor a közoktatásban - restrikció ismételten. Hogy fogjuk kifizetni, kedves képviselő asszony, a villany, gáz, áfa és a munkaadói járulék növekedését? Ugyanis már a falhoz szorítottuk a közoktatási intézményeket, csak azt kapják. Elmondom önnek, hogy nekünk egy iskolánk van, és az 137 millió forintot kér a helyiadó-bevételből ahhoz, hogy működhessen, azaz ki kell egészíteni a kormány által biztosított 50 és 60 százalék közötti állami normatívát.

Tisztelt Képviselő Asszony! Hogy gondolja azt, hogy nem kell felvenni a kis létszámú osztályba a maradék létszámot? Nézze, a közoktatás kötelező. Ha egy kisvárosban van maradék létszám, akkor fel kell venni, és előfordul, hogy kisebb létszámú. Ez nincs bekalkulálva a normatívákba, képviselő asszony. Száz szónak is egy a vége, egyetértve önnel a szakmai kérdésekben, úgy gondolom, a beterjesztett törvényjavaslat nem erről szól, hanem racionalizálásról, létszámelbocsátásról, és sajnos rejtve, de ott van a kisiskolák felszámolása, ezt tessék szó szerint érteni, és sok minden más - és ez nem jó.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
12 278 2006.07.04. 5:07  267-317

BABÁK MIHÁLY, a költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! A költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság megtárgyalta a T/366. számú törvényjavaslatot, és kisebbségi véleményt is megfogalmazott. Generálisan az a vélekedése a kisebbségnek, hogy a kormány ismételten nem bontotta ki a teljes igazságot a törvényjavaslat kapcsán sem, és ezt megtapasztalhattuk a bizottsági ülésen is.

Mélyen tisztelt államtitkár úr, a bizottsági ülésen megfogalmazódott kritikák nem a tárcával szemben fogalmazódtak meg, hanem a kormánnyal szemben fogalmazódtak meg. Elég nehéz helyzetbe került a kormány képviselője, hiszen az igazságügyi miniszter terjesztette elő a törvényjavaslatot, holott azt mindenki tudja, hogy ennek a törvényjavaslatnak, e passzusoknak jelentős pénzügyi szakmai kihatásai vannak. Ezekkel a törvényjavaslat adós maradt.

Négy generális hibát próbáltunk megfogalmazni, és ezért megfogalmazódott az a vélemény is a bizottsági ülésen, hogy vegye le a bizottság a napirendjéről, mert alkalmatlan. Miért nem tartotta alkalmasnak általános vitára a törvényjavaslatot, tisztelt államtitkár úr? Azért, mert nem tartotta be a javaslattevő a törvényalkotásra vonatkozó szabályokat. Elmondanám, hogy miért nem tartotta be. Nincs hatástanulmány; emberekről van szó, munkavállalókról van szó, éppen ezért fontos lett volna, hogy hatástanulmányt készítsenek. Szerette volna a bizottság tudni a kormány előterjesztésében, hogy milyen a kiadásra gyakorolt hatása, és egyáltalán milyenek a pénzügyi aspektusai ennek a kérdésnek.

A harmadik kifogásunk az volt, tisztelt államtitkár úr, hogy szakmaiatlannak tűnik a törvényjavaslat, mégpedig generálisan szakmaiatlannak. Ugyanis az Államigazgatási Főiskolán, ahol nagyon kiváló tanárok vannak, 23 éve tanítják az igazgatásszervezést. Az igazgatásszervezésben négy kautéla van egy szervezet átalakításával kapcsolatban: cél, feladat, szervezet, feltétel. Nos, önök, a kormány kiragadja ebből a feltételt, egy aspektusát szabályozza. Miért mondjuk azt, hogy szakmaiatlan? Azért, mert úgy gondoljuk, hogy a közigazgatás szakma, a szervezése, a működtetése is szakma, a végzése is szakma. És a szabályozása is fontos kérdés, és nem csupán jogi kérdés.

Mi a kormány célja? - felvetődött ez a kérdés. Úgy gondoljuk, hogy elsősorban takarékosság és fiskális restrikció.

(20.00)

A kormányprogram azt mondja, hogy a közigazgatás, a közszféra drága, lassú, szakszerűtlen, túlduzzasztott. Önök mondják ezt, tisztelt kormány. Öt éve kormányoznak, és egy szervezet-korszerűsítés folyamatos munkát igényel. A közigazgatás és a szervezet is olyan, mint a kert: sosincs befejezve, mindig ápolni kell. Önök ezt az alapvető szabályt is elfelejtették.

Mondják sokan szakemberek, hogy 32 ezer embert felvettek. Most őket akarják lapátra tenni, vagy helyettük másokat?

Nagyon helyes volt, amikor a kormány a közigazgatás reformját beharangozta, sőt mi több, a ciklus elején a Medgyessy-kormány még létrehozott egy ilyen államtitkárságot is; úgy emlékszem, Vadász János volt az, aki ezzel foglalatoskodott. Rengeteg pénzt költöttek erre, és nem látjuk értelmét. Könyv is kiadásra került. Sok milliót pedig akkor mire fordítottak?

Végezetül az a vélekedésünk, hogy áldozata lehet e törvényjavaslatnak a közigazgatás, a szakma, a jók is lekaszálhatók e tekintetben, és ehhez terepet kap a törvényjavaslattal a felső vezetés. Többet érdemel, mint hogy átlépjünk ezen a törvényjavaslaton, a mélyebb tartalmát kell megkeresnünk: mégpedig a könnyebben lapátra tevés lehetőségét biztosítja. Sőt mi több, olcsóbban is, holott a közszférában nagyon fontos szempont az, hogy ne legyen korrumpálható. Ezért a javadalmazásuk és az elbocsátásuk is bizonyos kautélákhoz volt kötve.

Kifogásként merült föl a kormány előterjesztése kapcsán, hogy nincs hatástanulmány. Most mondták azt, hogy egyeztetnek a Pénzügyminisztériummal, és ez eléggé dilettánsnak tűnik. Hány főt érint? Mi a megtakarítás? És egyáltalán az érdekegyeztetés témaköre is kimaradt.

Áttolja a kifizetéseket 2007-re, tisztelt képviselőtársaim, és az önkormányzatoknál ez egészen veszélyesnek tűnik. Én úgy gondolom, és a bizottságunk kisebbsége is, tisztelt hölgyek, urak, hogy ez nem közigazgatási reform, ismételten csak restrikció, pénzbehajtás, aminek áldozata lehet a köztisztviselői kar. Ők most, a köztisztviselői nap tájékán több figyelmet és több empátiát érdemelnek, ugyanis közszolgákról van szó. Nagy baj van, ha már ők is lapátra kerülnek. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.)

Tisztelt Hölgyek, Urak! A bizottság kisebbsége 10 nemmel elutasította a törvényjavaslat általános vitáját. Köszönöm, hogy szólhattam, elnök úr.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
12 292 2006.07.04. 6:59  267-317

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Mélyen tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! Nagy képviselő uram, a fejlődés jó dolog, sőt mi több, kívánatos. Az a baj, hogy ezt a fejlődést csak ránk aposztrofálja.

Úgy gondolom, be kell ismernünk mindig, amikor a korszerű feltételekhez és a világhoz alkalmazkodunk, de azt a vádját, hogy a köztisztviselői kar nem felelt meg az Orbán-kormánynak... Téved, képviselő úr, fokozottabb védelemben részesítette, pontosan az ország érdekében. Úgy gondolom, az önök pártjával kellene most foglalkoznia, hiszen ötödik éve kormányoznak, és úgy látom, hogy visszafejlődnek. Visszafejlődnek, képviselő úr, és majd erre mondok helyi, Békés megyei példát is.

Nos, tisztelt hölgyek, urak, a kormány veszélyes pályán jár. Elbizonytalanítja a közszolgákat, a közszférát. Ez nagyon veszélyes. Hölgyek, urak, nemcsak hivatalnokokról van szó, itt sok egyéb másról, karhatalmi szervezetről is szó van. Nagyon veszélyes ez. Úgy gondolom, hogy kapkodnak, és elbizonytalanodik a közszolgák köre.

Nos, azt az ellentmondást is tisztázni kell, hogy annak idején az Antall-kormány miért vezette be a közalkalmazottak, köztisztviselők fokozott védelmét. Mert nem volt versenyképes, a versenyszférában most is többet fizetnek, és kezdett a közigazgatás kiürülni, a jó közgazdászok, jogászok elmentek, mert jobban megfizették. Mit kellett tenni? Fokozottabb védelmet kellett adni, és versenyképessé kellett tenni a közszolgáltatásokban lévő közszolgák munkajogi feltételeit, és úgy gondolom, nagyon fontos volt, helyesen tette annak idején a kormány, hiszen nem akárkikről van szó: a köz szolgáiról. Hiszen tisztelt hölgyek, urak, kormányok jönnek-mennek, de a szakembereknek ott kell maradniuk. Úgy gondolom, ők biztosítják a folyamatosságot.

Úgy gondolom, semmi másról nem szól, tisztelt képviselő úr, nem reform ez. Á, csudát! A kormány fut a pénz után, és semmi sem drága, hogy valahogyan megtakarításokat eszközöljön. Sőt mi több, miután túlduzzasztotta a létszámot, afféle párthűségdíjakat fizetett különböző állásoknál, és most már látja ennek terhét, akkor úgy gondolom, most takarékoskodni kíván, és belerúg a közszférába. Ez nagyon helytelen dolog.

Kevesebb és takarékosabb legyen a lapátra rakás lehetősége. Miről szól a közszolgák ügye? Azért kell róluk beszélnünk, mert egy érdekes szakma. Tudniillik nem elegendő csak egy diplomával közszolgáltatást végezni, különösen a központi közigazgatásban. Nagyon becsülöm és tisztelem őket, mert az igazgatás mint tudomány értése mellett a jogban és a szakágazati szabályokban is szakembereknek kell lenni. Afféle interdiszciplinaritás tapasztalható náluk, és ez egy helyes, jó dolog. Közigazgatni nem lehet csak úgy, hogy az ember, mondjuk, egy szakmát ismer, hiszen ez tapasztalható, tisztelt hölgyeim és uraim, a kormányzásban. Ennek a levét isszuk. Ezért nincsenek a törvények mellett hatástanulmányok, mert minden mindennel összefügg: az igazgatás feladata, a jog és a szakma, a pénzügyek. Ha valaki e nélkül kormányoz, különböző és nagyobb hibákat követ el.

Hölgyek, Urak! A közigazgatásról önök - mint mondtam - állítják, hogy drága, lassú, szakszerűtlen és túlduzzasztott. Ezt önök négy éve duzzasztják, és ezt a fokozott védelmet önök, képviselő úr, négy éve kellemesen elviselték, amíg ebből valakiknek - az önök köreiből - haszna volt. Most pedig úgy látják, hogy talán nem, mert nem bírja az államkassza, akkor most gyorsan egyszerűsítjük, és olcsóbbá tesszük a lapátra tevés lehetőségét - mondom, veszélyes pálya.

A közigazgatás reformja jóval több; mondok én sikertörténetet is, tisztelt hölgyek, urak: az okmányiroda a korszerű közigazgatás egyik eleme.

(20.40)

Jó szakemberek vannak ott, olcsóbb is, mérhető a teljesítmény, és ehhez hasonlók. Na persze, a közigazgatás nem ennyire egyszerű, mint mondom, de ennél a legegyszerűbbnél megvalósulhatott már egy közigazgatási reform. Elkezdődött a földhivatalok reformja is, jó úton jár, de még nem jó; egy olyan fontos közszolgáltatás, amely legyen kevésbé bürokratikus és jobban hozzáférhető - szóval nem demonstrálom tovább.

Az meg végképp felbosszant, tisztelt Nagy képviselő úr, hogy reformról beszél akkor, amikor itt pusztán csak restrikcióról van szó. Nézzük Békés megyét! Képviselő Úr! Nem tudom, olvas-e újságot vagy ismeri-e Gyulát, egy nagyon fontos közigazgatási szervnél - a környezetvédelemről van szó - 72 emberből 60 kirúgva, 12 marad. Ez kaszálás, tisztelt képviselő úr! Úgy gondolom, ez nem jó Békés megyének sem, ez kapkodás, felelőtlenség, és pusztán csak pénzben való gondolkodás. Lekaszálni így a közszférát nem helyes.

Én arra kérem önöket, tisztelt hölgyeim és uraim, kormánypártiak, hogy megfontoltabban lépkedjenek, a kapkodásból, szakmaiatlanságból rengeteg hibát lehet elkövetni, és kérem, ne tegyék a közszférát szakmaiatlanná. Legyenek mértéktartóbbak a kormánynál, és magán kezdje a kormány, ne tegyen kivételt még ebben a törvényben is saját magával szemben! Fontolják meg, kérem önöket, ne tegyenek olyan kárt, amit nem lehet jóvátenni!

Még annyit hadd mondjak, hogy elkezdték önök ennek a tudományos előkészítését, és nagyon fájlalom azt, hogy a szakszervezetek véleményét sem vették figyelembe. Egyáltalán mire költötték annak idején a közigazgatás reformjának előkészítéséről szóló négyéves államtitkári beosztást Vadász Jánossal? Úgy gondolom, hogy nem volt helyes, ha nem használják.

Száz szónak is egy a vége: ez a törvényjavaslat semmi egyéb, mint a restrikciós, megszorító csomag része. Ezt Gyurcsány úrtól, a miniszterelnök úrtól kaptuk vagy kapja a közszolgálat, és úgy gondolom, hogy ők érdemtelenek rá. Minden tiszteletem a jó közszolgák irányában, fontosat tesznek, szolgáltatnak és segítenek a közigazgatásban, legyen ez kistelepülési hivatal vagy kormányzati hivatal vagy épp a környezetvédelem. Épp ezért meg kell becsülnünk őket, és ilyen felelőtlenül elkapkodva, az elbocsátásuk feltételeiben ilyen drasztikus változtatásokat hozni, még egyszer mondom, elkapkodott, veszélyes pálya és óvom önöket tőle.

Köszönöm, elnök úr, hogy szólhattam.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
12 304 2006.07.04. 1:48  267-317

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szólás lehetőségét. Karcsúsítani, mert elfogyott a pénz; lehetséges - önök mondják. Mi elmondtuk a közigazgatásról és általában az államigazgatásról azokat a megjegyzéseket a kormányprogrammal kapcsolatban. De hát ezt meg lehet kezdeni, ésszel, ésszerűen, tisztelt Szabó képviselő úr. Úgy gondolom, nem lehet fejetlenül lekaszálni a közigazgatást, a közszolgálatot csak azért, mert karcsúsítani kívánnak. Nos, tudja, ilyenkor követnek el nagy hibát, hogyha valaki kapkod, és bizonytalanságot gerjeszt, amikor át sem nézik például a feladatokat. Úgy gondolom, lehet, hogy tudna az államtitkár úr mesélni arról, hogy egy klasszikus minisztérium megszüntetése, a belügyi tárca megszüntetése milyen funkcionális problémákat jelent manapság, hogy ezt a minisztériumot odacsapták az Igazságügyi Minisztériumhoz.

A feladatokat kell ilyenkor átnézni. Nézzék, elmondtam már többször, az igazgatásszervezés is szakma. Ha a feladatokat nem veszik számba, és nem ahhoz alakítják a szervezetet, nem ahhoz teszik a feltételeket, akkor az egész úgy rossz, ahogy van. Önök most ezt csinálják. Szeretném önöket óvni attól, magunkat, a Magyar Köztársaságot, hogy önök ilyen durván beavatkoznak abba, hogy lapátra tehessenek embereket és beavatkozzanak a közszolgák feltételeibe. Igenis úgy gondolom, nagyon helyes volt annak idején a közszolgáknak az a kedvező feltétel, az a biztonságérzet, hogy a bérükben, az előmenetelükben és az elbocsátásukban különös védelmet kaptak. Tudniillik rajtuk múlik a közszolgáltatás jelentős része. Ebben kérem önöket, hogy legyenek mértéktartók, mert veszélyes pályára eveztek, és ebből nagy baj lehet.

Köszönöm szépen, hogy szólhattam.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
12 310 2006.07.04. 1:21  267-317

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Képviselő Úr! Én úgy gondolom, hogy ön árulta el azt, hogy karcsúsítani kívánnak. Mi nem beszéltünk vérengzésről. Mi csak attól óvtuk önöket, hogy feladatok vannak a közszférában, és úgy kell a karcsúsítást végrehajtani, hogy lehetőleg a közszolgáltatás ne lássa kárát.

(21.00)

Igen, Latorcai képviselőtársam azt mondta, 12 ezer főt terveznek, de azon kívül vegyük hozzá még a pedagógusokat, az oktatásból való elbocsátásukat, és még sorolhatnám, de nem tárulkozott ki a kormány egy hatástanulmánnyal, hogy mit szándékozik ezzel a törvényjavaslattal elérni. Épp ezért a sanda gyanúm fennáll, hogy kapkodás és nem egyéb, mint a restrikció és az olcsóbb lapátra rakás lehetőségét teremtik meg. Erre mondtuk azt, hogy veszélyes.

Nos, kérem, vagy egyszer azt mondja, hogy igenis, karcsúsítani akarnak, és ez a szívük joga, tegyék, hiszen önök kormányoznak, ha nem bírja az állami költségvetés, mert kifolyt a kezükből a pénz, és most akkora a hiány, hogy az eget döngeti. Én elfogadom, hogy karcsúsítani kell, csak arra kérem önöket, hogy ésszerűen tegyék, és a feladatokat legyenek, akik ellássák. A másik pedig az, hogy humánusan, mert úgy gondolom, a közszféra egy veszélyes terület, hiszen azért a közszféra tízmillió magyar állampolgárnak szolgáltat és közigazgat. Jó erről tudni.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
12 314 2006.07.04. 2:00  267-317

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szólás lehetőségét, elnök úr, ugyanis megszólíttattam. Én úgy gondolom, hogy tisztelt Göndör képviselőtársam nem akarja érteni a magyar szót. Elbeszél mellettünk. Nézze, ha arról van szó, hogy karcsúsítják a közigazgatást, ha kisebb államot akarnak, ha a bürokráciát kívánják csökkenteni, ha a hatékonyabb közigazgatást kívánják megszervezni, minden magyar állampolgár tapsol, hisz nem mindegy, hogy mire költik el a pénzét.

De kedves Göndör Képviselő Úr! A beterjesztett törvényjavaslat nem erről szól! Hanem arról szól, hogy olcsóbb legyen, ha kirúgják! Itt van nekem gondom. Ugyanis azt mondja ön, hogy lefejezzük, aztán reform jön. Aztán megtesszük mindazt a sok célt, amit önök úgyis el akarnak érni, és ebben még bátorítjuk is a karcsúsítást: kisebb állam, bürokráciacsökkentés, hatékonyabb közigazgatás.

Nem az a gondom, ha a pártkatonát kirúgják, mert ott sem volt eddig a helye, hanem az a baj, ha a fűnyíróelv kapcsán kirúgják az igazi közszolgákat. Ettől óvtam önöket, tisztelt képviselőtársam! Úgyhogy nálam itt nincs ellentmondás, de ön valószínűleg nem tudja, hogy mit nyújtott be az ön kormánya - nem arról beszél, hogy karcsúsítás, kisebb állam, bürokráciacsökkentés, hatékonyabb közigazgatás!

Tisztelt Képviselőtársaim! A közigazgatás korszerűsítését mindennap napirenden kell tartani. Igen, mert alkalmazkodni kell a világhoz, hisz megváltozott a világ körülöttünk. Ehhez, ha korszerűsíteni szeretnénk, akkor tudok két-három-négy dolgot mondani: többek között szükség volna szélessávú internetre, befektetésre, digitalizálásra, fejlesztésre, sok egyéb másra. (Göndör István: Tehát fejlesztésre!) Erről van szó. Ez pénzbe kerül. De az önök törvényjavaslata nem erről szól! Olcsóbb legyen a végkielégítés!

No, ennél maradtunk, tisztelt képviselő úr, úgyhogy tudom, mit beszélek. Megtanultam és értem is a magyar szót, de úgy látszik, hogy ön nem tudja követni. Lehet, hogy bennem volt némi hiba, nem igazán fejtettem ki értelmesen a gondolataimat. Ha így történt, bocsánatot kérek.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
14 48 2006.07.11. 2:06  27-87

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Pálinkás miniszter úr vélekedéséhez szeretnék csatlakozni és erősíteni az ő véleményét. Szeretném emlékeztetni önöket 1990-re, amikor az önkormányzati törvény megszületett. Ki is az önkormányzat? Mi is az önkormányzat? A választópolgárok összessége. Ők önigazgatnak, ők döntik el, hogy legyen-e iskola és hogy milyen települési szolgáltatást biztosítanak. Én tisztelem a települési önkormányzatokat, és primátusa van az ő döntésüknek, szentség az a településen. Az önkormányzat képviselő-testülete nem azért dönt, mert - teszem azt - rangkórsága van, és iskolát akar fenntartani, hanem azért, mert helyben a választópolgárok tőlük ezt várják el. Esetleg feláldoznak más forrásokat azért, mert nekik az iskola kell.

Nem értem azokat, akik arról beszélnek, hogy hogy jár ki a felső tagozatba tanár. Megoldják? Meg. A szülők akarják? A szülők akarják. Akkor mit tehet az önkormányzat? Teljesíti. Úgy gondolom, e tekintetben mellőzni kell a kényszert, hiszen azzal nemcsak az iskolát támadjuk, hanem az önkormányzatiságot is. Tisztelt kormánypártiak, kérem, hogy ezen gondolkozzanak el. Tisztelnünk kell az önkormányzást, az önkormányzatiságot, mert fantasztikus történelmi eredmény.

Magyarországon szabad iskolaválasztás van, a szülő bármikor megteheti, hogy nem a településén választ iskolát, hanem elviszi a gyerekét máshova. De szeretném figyelmeztetni önöket arra, hogy ha a gyermek beiratkozott az iskolába, akkor van egy tanulói jogviszony, amit sem az önkormányzat, sem a kormány nem mondhat fel, mert két fél polgári jogi szerződése az, amikor a gyerek beiratkozik az iskolába. Szeretném, ha mégis mellőznék a kényszert e tekintetben, és bíznának azokban, akik esetleg az utolsó fillérjüket is a saját iskolájukra akarják fordítani helyben, az önkormányzatoknál.

Tisztelt hölgyek, urak, hadd mondjam el még azt is, hogy a pénzügyi hatékonyságnál többet ér az ember, a gyermek, ezért ne vegyenek erőszakot az iskolákon.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
14 62 2006.07.11. 2:09  27-87

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Mélyen tisztelt Képviselőtársaim! Szóval azért sok minden érv elhangzik, de alapvetően pallérozni kellene gondolatainkat. Tudnunk kellene azt, hogy pontosan ezt a törvénymódosítást mi motiválja. Ha szakmai kérdésről és szakmai ügyről van szó, meghajlok előtte, a gyerek mindennél fontosabb, és erről beszéljünk. De tisztelt hölgyek, urak, ha arról szól ez a törvényjavaslat, és a mögöttes szándéka az, hogy kivonni pénzt a közigazgatásból és megsérteni a települések önkormányzatisághoz való jogát, akkor úgy gondolom, már meg kell állnunk. Meg kell állnunk azért, mert nem lehet pénz kérdése Magyarországon a közoktatás. Úgy gondolom, hogy ami itt elhangzott a tekintetben, hogy az önkormányzati törvény kötelező feladatként jelöli meg, helyben - és tisztelve az önkormányzatokat - döntenek abban, hogy fenntartják az iskolát vagy sem. A szülő pedig döntött, megvan a döntési szabadsága.

(Az elnöki széket Mandur László, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

Ha ez szegregálásra adna lehetőséget, tisztelt Szabó képviselőtársam, szeretném emlékeztetni, hogy 2003-ban önök egy helyes törvényt hoztak a tisztelt Ház konszenzusával, amely tiltja a szegregációt. Az a bajom nekem csak otthon, hogy például kormánypárti képviselőtársam 2003 óta nem érti a szegregáció tilalmát. És jó számításba venni azt, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves képviselőtársaim, hogy a településen meglévő iskola több mint oktatási intézmény, többet jelent a helybélieknek: jelenti a megmaradást, jelenti a gyereket, a folytonosságot, jelenti a munkahelyet és ennél még sokkal többet. Ezért bízom az önkormányzatiságban: ha egyszer nem tudja működtetni, megkeresi az útját, módját, hogy ezt a szolgáltatást biztosítsa a társtelepüléseken, de ezt erőszakkal nem szabad tenni, ettől óvom önöket.

Ha önöknek is a gyermek és az iskola a fontos, akkor köztünk nincsen vita, képviselőtársaim, és ha szakmai törvényről van szó, akkor állunk elébe. De most, tudják, a restrikció világát éljük, ebben nem szeretnék önök mellett asszisztálni, hogy pénzt vegyünk ki az oktatásból.

Köszönöm, hogy szólhattam.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
14 70 2006.07.11. 1:59  27-87

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Szerintem ma annak a tanúja lehet ön is, hogy a parlament jobb és bal oldalán konszenzus van szakmai kérdésekben, elnök úr, mégpedig azért, mert Szakács Imre képviselőtársam olyat hozott szóba, ami nagyon fontos, és Szabó képviselőtársam is. Ugyanis a gyermek érdeke szentség, és ha azonos feltételek teljesítését követeljük meg az iskolától, akkor nem látom értelmét, hogy miért kötjük magunkat ahhoz, hogy csak 1-8-ig tarthat fent valaki iskolát.

(11.20)

Tisztelt Hölgyek, Urak! Nagyon fontos, amiről az imént beszéltünk, mégpedig arról, hogy az iskolában minden gyermeket hasonló módon és színvonalon kell tudni ellátni. De van, aki 1-4. osztályig tud fenntartani iskolát, és ez minden érdekkel egybeesik, és helyes dolog. Akkor ne tiltsuk meg! Ezért beszélt miniszter úr arról, hogy ne legyen ilyen szabály és ilyen merev szabály, hogy 1-4. osztályig nem tarthat fenn iskolát. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a gyermek érdeke szentség, és azonos feltételeket kell megkövetelni 1-4.-ig is és minden települési iskolában. És aki ezt tudja teljesíteni, annak bízzunk a bölcsességében, abban, hogy fenntartja az iskoláját, helyben tartja a gyereket, megoldja a kautélákat, azokat a feltételeket, amelyeket a törvény számára előír, és legyen a kistelepülésen is iskola, azért, mert ők bölcsek, okosak, és ezt kívánja tőlük a választópolgár.

Úgy gondolom, hogy a józan ész és a törvény sok mindenre parancsot ad. Tehát tisztelt hölgyek, urak, ne tiltsuk azt, hogy a kistelepülések iskolát tarthassanak fenn közakaratból akkor, ha minden törvényes kautélát teljesítenek, és biztosítják az esélyegyenlőséget. Tehát lehet 1-4. osztályig általános iskola pici településeken is, ahol ezt az önkormányzatok és az ott lakók fontosnak tartják, ha a feltételeket teljesítették.

Köszönöm, hogy szólhattam.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
14 82 2006.07.11. 2:12  27-87

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Államtitkár úr, én az ön szakmai elkötelezettségében sosem fogok kételkedni, mert erre még nem adott okot. Tudom, hogy ön pedagógus, és hogy a gyerek az ön számára fontos, és azt is megértem, hogy a szakmai színvonal emelésére törekszik a kormány - ha ezt ön mondja, hihetőnek is tűnik. De, tisztelt hölgyeim és uraim, a színvonal emelése a magyar közoktatásban nem elsősorban a tanyasi iskolákon múlik, és azt már kitárgyaltuk, hogy ott is lehet kitűnően 1-4. osztályban képezni, hogyha a lehetőséget megadjuk, és a felső tagozatot majd megoldja más önkormányzattal.

Fontosnak vélem azt, hogy a szakmai feltételek minden tekintetben egyformán vonatkozzanak minden iskolára, attól függetlenül, hogy hol van az, kistelepülésen vagy nagyon, a szakmai feltételek azok szakmai feltételek. Ezt pedig teljesen tudják a kistelepülések is az 1-4. osztályban. Ezek a szakmai feltételek tehát kötelezőek. De, tisztelt államtitkár úr, az ellenőrzés katasztrofális, jó, ha tudja. Önnél is voltam panaszon, amikor megrendeltünk egy szakértőt az F osztályra, hogy megértse képviselőtársam, hogy tiltja a törvény, és a szakértő leírta, hogy az F osztály jó, és nem szegregál - dehogyisnem, tökéletes szegregáció volt egy városban.

Nagyon fontos a minőség biztosítása, tehát az ellenőrzés, a kontroll és ehhez hasonlók, de a feltételek közt még van két nagyon fontos dolog, államtitkár úr. A magyar közoktatásból a szocialista-liberális kormány egyre több pénzt von ki, ezt a szakszervezetek is állítják. Államtitkár úr, a normatíva lezüllött az 50-60 százalék környékére a tényleges költségeknél, és ezért vannak aggályaink, kérem, értse meg! A Magyar Köztársaság kormánya, parlamentje, önök nem finanszírozzák a közoktatás költségét. Fontos tehát számomra az is, hogy ha a szakmai színvonal emeléséről beszélünk, akkor beszéljünk arról is, e törvény kapcsán is, hogy finanszírozni kell, és akkor nincsenek kétségeink.

A másik: kedves államtitkár úr, nemcsak szlogenekben kell a feltételt biztosítani, hanem a tárgyi feltételeket is biztosítani kell az iskoláknál, tudniillik lepukkantak, azért, mert önök nem biztosítanak pénzt. (Az elnök csenget.) Úgyhogy a feltételekhez ez is hozzátartozik.

Köszönöm az elnök úr türelmét.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
14 118 2006.07.11. 2:07  87-149

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, köszönöm a szólás lehetőségét. Bocsássanak meg, de nem sandaság van részünkről, amikor azt keressük, hogy mi a cél, és milyen körülmények között került be a tisztelt Ház elé ez a törvényjavaslat. Sajnos, tisztelt hölgyek, urak, sok a sandaság, mint mondtam, és lassan már ötödik éve meg kell szoknunk, hogy a jelenleg regnáló kormány szavai és tettei sok esetben különválnak. Éppen ezért élünk a gyanúperrel, hogy a tandíj I-II.-nél is mi a cél.

Tisztelt hölgyek, urak, az a feltevésem - kérem, cáfoljanak rá érveikkel, ha tévedek -, hogy a tandíj I-II.-nél a bevezetésnek az a célja, hogy kevesebb pénzt a magyar felsőoktatásba. Kettes számú cél lehet, hogy kevesebb hallgatót a felsőoktatásba, miután drágává tesszük. Az az igazság, én legalábbis így gondolom, hogy a tudás nem lehet pénzkérdés ebben az országban, már csak azért sem, mert az új évezredben kiművelt emberfőkre van szükség. A magyar társadalom azt kapta ígéretként, hogy az első diploma ingyen van. Ezzel az ígérettel is szembe kell nézni e tekintetben.

Kedves államtitkár úr, megint nem önben kételkedem, de tudja, az az érzésem, hogy azokról a célokról, amelyeket én mint fikciót megfogalmaztam - mégpedig az, hogy kevesebb pénzt a felsőoktatásba, illetve hogy kevesebb hallgatót a felsőoktatásba, azaz le kívánják építeni a hallgatói létszámot -, jó pár érv szólt, és ez megjelenik majd az állami költségvetés sorai közt is, amikor arról tárgyalunk, hogy mit kap majd az államtól, az állami költségvetéstől a magyar felsőoktatás. Igazából akkor bújik majd ki a szög a zsákból, de ez az előkészítő munkája. Kérem, cáfoljanak meg a tekintetben, hogy kevesebb lesz a költségtérítés díja és a tandíj mértéke is.

Még egy nagyon fontos dolgot hadd mondjak: a vita köztünk azért van, mert nem látjuk a hatástanulmányt. Ha önök a törvény mellé tették volna és látnánk, akkor autentikusabb lenne a vita.

Köszönöm szépen, hogy szólhattam. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
14 126 2006.07.11. 2:04  87-149

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A tandíj vonatkozásában és az azzal kapcsolatos módosítási kérdésekben már látok egy olyan konszenzust, az előttem szóló azt emlegette, hogy teljesítmény kell és jobb minőség a felsőoktatásban. Képviselő úr, osztom nézetét, és azt hiszem, hogy mindenki, aki a parlamentben ül, a felsőoktatástól is teljesítményt és jobb minőséget vár el, ebben konszenzus van. A kérdés, hogy a benyújtott törvényjavaslat szolgálja-e ezt. Én úgy gondolom, hogy nem szolgálja.

Tetszenek tudni, ha itt lenne a hatástanulmány és annak az értékelési metodikája, mindjárt fényt mutatna, és megmutatná azt, hogy mi a szándékuk, mi a törvénymódosítás célja. Ezért nincs hatástanulmány, mert akkor tudnánk itt beszélni arról, hogy milyen tandíj mennyiben erősíti azokat a célokat, amelyeket most itt szóban megfogalmaznak, de a törvény célja nem ez.

Tisztelt Hölgyek, Urak! Láttam én már karón varjút, kedves Szabó képviselő úr! Úgy gondolom, hogy a bevételek csökkenthetik majd később az állami költségvetés kapcsán a normatívát és az automatizmust. Hiszen milyen klímában került benyújtásra a törvényjavaslat? Restrikciós, pénzbehajtó klímában került benyújtásra. Csak nem szeretném, és gondolom, Szabó képviselőtársam sem partner ebben, hogy ennek a felsőoktatás lássa a kárát.

Még egy kérdést kiragadtam e dolog kapcsán: diplomás munkanélküli. Hölgyek, Urak! Azért egyezzünk meg abban, hogy egy diplomásnak több esélye van arra, hogy munkát kapjon, mint ha szakképzett lenne. Szóval 2006-ban több esélye van Magyarországon is meg Európában is annak, aki diplomás, elhelyezkednie. Úgy gondolom, hogy ezt az esélyt nem vehetjük el a felsőoktatástól. Francia példát is hozhatok: amikor gondjaik voltak, akkor növelték a felsőoktatásban az invesztíciót, és a kornak megfelelő tudást biztosítottak a fiataloknak.

Szóval, tisztelt hölgyek, urak, jó lenne tudnunk a céljaikat. Ha ezek nem álságosak, hanem azokat a célokat szolgálják, hogy hatékonyság, minőség, akkor mi partnerek vagyunk benne - de a pénzbehajtásban nem!

Köszönöm, hogy szólhattam. (Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
14 140 2006.07.11. 2:06  87-149

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Továbbra is a tandíj az, amely ügyében szólnék, és annak mértéke. Tisztelt hölgyek, urak, úgy gondolom, hogy a célok megfogalmazása mindig nagyon fontos, mert kautélái vannak az igazgatásszervezésnek és egyáltalán a struktúráknak, mindig a céllal, a feladattal, a szervezettel és a feltételekkel kell foglalkoznia, tehát négy pontja van. Nos, éppen ezért a célt nagyon fontos meghatározni.

Tisztelt Hölgyek, Urak! (Dr. Szabó Zoltánhoz:) Köszönöm, kedves képviselőtársam, hogy kioktatott az adó jelentőségéről; úgy gondolom, az adó közadomány az állam számára, amely visszaoszt a közjó javára, és nem mindegy, hogy azt hogyan költjük el. Most arról vitatkozunk, hogy hogyan költjük el a felsőoktatáshoz szükséges forrásokat, és mit kérünk még az adón felül az állampolgároktól, hiszen a hallgatónak is van szülője, aki adózott. Azért nem mindegy, hogy hogyan sarcolják meg.

Úgyhogy úgy gondolom, erről tényleg beszélhetünk. Végtelenül boldoggá tesz, hogy nagyon sok feltételben már kezdünk ismételten közelíteni, tisztelt elnök úr, ismételten a teljesítményre, a minőségre és a munkanélküliségre gyakorolt hatását ma, úgy látszik, mindenki érti a parlamentben, és ezeket a követelményeket. Most a tandíj mértéke az érdekes, mégpedig az, hogy ez a tandíj lehetőleg legyen igazságos az önök fogalmai szerint, és legyen esélyegyenlőséget biztosító. Ne zárja ki a szegény családokból érkezőket, és ne zárja ki a magyar fiatalt egyáltalán a felsőoktatásból, azért, mert a kormánynak pénzbehajtó mostani kedve van, azért, mert az államháztartás gondban van.

Nos, hogy ne legyen a tandíj pluszbevétel az államnak, hanem a hallgató, a felsőoktatás javát szolgálja, nagyon fontos érdek számunkra. Elmondok még egy aggályt, tisztelt képviselőtársaim, és Szabó képviselő úr is valószínűleg egyetérthet vele, ha arra a kérdésre válaszolni tud, miből fogja a felsőoktatás kifizetni a PPP-ben való eladósodását. Az az érzésem, hogy a PPP-ben való eladósodását ebből a tandíjból kívánják fedezni, magyarul tőkekivonás a felsőoktatásból. Tisztelt hölgyeim és uraim, ez az aggályom, válaszoljanak rá! (Taps az ellenzéki padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
20 44 2006.10.10. 2:08  19-239

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttem szólóhoz szeretnék szólni, mégpedig azért, mert tárgyszerű vitát kért utolsó mondataiban. Kedves képviselő úr, úgy gondolom, tárgyszerű vitát tárgyszerű törvényjavaslatról és tárgyszerű gazdálkodásról lehet folytatni, és ma nem ez van napirenden.

Tisztelt képviselőtársam megvádolt azzal, hogy az ellenzék bekeveri a napi politikát a parlament zárszámadási vitájába. Kedves képviselőtársam, nem mi mondtuk az elmúlt évek, az elmúlt év gazdálkodásáról, hogy könyvelési trükköket alkalmaztak, és nem mondtak igazat. Az önök miniszterelnöke mondott ilyen szavakat, és nyilvánvaló, hogy ilyenkor hinnünk kell az ő szavainak. Kétségekkel tudjuk csak tárgyalni ma itt a zárszámadási törvényt, hisz 2005-öt illetően, tisztelt képviselőtársam, nem az ellenzék ígéreteiről szól ez a törvényjavaslat, hanem az önök kormányzásának a pénzügyi gazdálkodásáról. És az a gondom ezzel, hogy tényleg átláthatatlan.

Azt mondta, hogy mi teljesült. Tisztelt képviselőtársam, semmi sem teljesült a költségvetési törvény javaslatai, számai szerint, sem a bevételek, sem a kiadások. Ezt nem mi mondjuk, hanem az Állami Számvevőszék. És én úgy gondolom, hogy le kellene tenni már az igazat, nemcsak szóban, hanem a törvényjavaslatban is. Átlátható, hiteles törvényjavaslatot kellene az elmúlt évek gazdálkodásáról letenni, és ezt önök még a mai napig mellőzik.

Azt meg, kérem, bocsássa meg - a vége felé emlegette a foglalkoztatás kérdését -, hogy én nem tudom pontosan, ön melyik megyében és melyik kerületben kapott mandátumot, de elmondhatom önnek, tisztelt képviselőtársam, hogy az, ami jelenleg folyik, az a restrikció, az a megszorítás, az mind afelé hat, hogy a munkanélküliség növekedjen, márpedig Békés megye komoly gondokkal küszködik. Az elmúlt év sem hozott semmi jót, és most ezzel kellene dicsekedni? Nem, nagyon szomorú vagyok, hogy ilyen zárszámadási törvényjavaslat van benn a testület előtt.

Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
20 52 2006.10.10. 1:23  19-239

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársam! Valószínűleg az előttem szólóval nem egy törvényjavaslatot, nem egy 2005-öt éltünk meg, és nem biztos, hogy ugyanazt a számvevőszéki jelentést olvastuk. De ez már csak így néz ki. Engedjen meg egy gondolatot: nagyon örülök annak, hogy ön örül annak, hogy a konvergenciaprogramot elfogadta az Unió. Csak nem tudom, hogy melyik részének örül.

(13.10)

Ugyanis a konvergenciaprogram közelítést, felzárkózást jelent pénzügyi tekintetben. De ezt hogy élik meg majd Békésben az emberek? Ez egy megszorító csomag, tisztelt képviselőtársam. Én egyáltalán nem tudok örülni annak, hogy ez a megszorító csomag, ez a konvergenciacsomag létezik, mert ez nekünk rossz; rossz minden magyar állampolgárnak, csak éppen bele ne gebedjünk, bele ne pusztuljunk majd ebbe a konvergenciaprogramba és ebbe a csomagba, tisztelt képviselőtársam. Ugyanis most azzal, hogy elfogadták, némi hitelt kapott a kormány a tekintetben, hogy ha végrehajtja, akkor pénzileg közelít az uniós elvárásokhoz. Csak ebbe az ország mehet tönkre, az emberek mehetnek tönkre, a megélhetésük lesz veszélyben, és ennek én egyáltalán nem tudok örülni. Szeretném, ha ön sem örülne neki; vagy olvassa el, mi van ebben a konvergenciaprogramban: megszorítás, elvonás, megszorítás, sarc.

Köszönöm szépen, elnök úr, hogy szólhattam.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
20 74 2006.10.10. 1:55  19-239

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, mélyen tisztelt elnök úr, a szót. Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter Úr! Engedje meg, hogy Békés megyei képviselőként csatlakozzam Domokos László képviselőtársamhoz, ugyanis mi 2005-öt Békés megyében a következőképpen éltük meg: csökkenő munkahelyek, növekvő munkanélküliség, megszűnő cégek, romló utak, nyöszörgő önkormányzatok, eladósodottság, növekvő bizonytalanság és növekvő megélhetési nehézségek.

És kedves miniszter úr, bocsásson meg, kérem, elmaradt a 44-es is. Pedig megígérte Medgyessy Péter, hogy 2006-ra Békéscsaba és Kecskemét között gyorsforgalmi úton járunk.

(A jegyzői széket Nyakó István és Pettkó András
foglalja el.)

Miniszter Úr! Ön járt Békés megyében, tudja, hogy Békés megye gazdaságának fejlesztése érdekében elengedhetetlen az út, kérem ez ügyben szíves támogatását és segítségét.

Miniszter Úr! Még egy dolgot hadd említsek meg, a konvergenciaprogramról. Itt több képviselőtársam örül a konvergenciaprogram elfogadásának. De azt önnek is tudnia kell, miniszter úr, a konvergenciaprogram azt szolgálja, hogy helyreállítsa Magyarországon azt a pénzügyi egyensúlytalanságot, amit az előző évek költségvetési gazdálkodása, azaz többek között a 2005. évi túlköltekezés is elősegített és okozott.

Miniszter Úr! Tudja, mit jelent a konvergenciaprogram Békés megyében és az országban is? A második Gyurcsány megszorító csomagot. Jelenti a megszorításokat, az inflációt, az ellehetetlenedést, a nyomort, kedves miniszter úr. Én nem örülnék az ön helyében sem a konvergenciaprogramnak, ugyanis ezt mi nagy keservvel és kínnal fogjuk megélni, különösen nyugdíjasaink, a 25-30-40 ezer forintos nyugdíjuk mellett, növekvő megélhetési költségek mellett.

A konvergenciaprogramban további megszorítások várnak a Magyar Köztársaság állampolgáraira, ami a 2005. évi gazdálkodás következménye is.

Köszönöm szépen, hogy szólhattam. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

(14.10)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
20 86 2006.10.10. 2:08  19-239

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Hálás vagyok a képviselő asszonynak, hogy a 2005. évi zárszámadási törvény kapcsán szóba hozta a nyugdíjakat és a nyugdíjasok helyzetét. A nyugdíjasok helyzetéről nem túl sokat beszélt, de a nyugdíjakról és a nyugdíjrendszerről igen.

Elmondanám én, kedves képviselő asszony, hogy a 2005. évi zárszámadás, azaz a 2005. évi állami költségvetési gazdálkodás milyen terhet jelent most a nyugdíjasainknak. Ugyanis egy képviselőtársam azt mondta, hogy túlköltekeztünk, most vissza kell venni. Kitől kell visszavenni? Az életüket becsületesen ledolgozott emberektől vesz vissza a 2006. és a 2007. év is, azoktól az emberektől, akik ledolgozták az életüket, és nyugdíjat kapnak. Hogyan érinti? Hatással van a 2005. évi költségvetési gazdálkodás, a 2005. évi zárszámadási törvényjavaslatban foglaltak hatással vannak a nyugdíjasokra. Elmondjam, milyen hatással? Egy csomag: gázáremelés, villanyáremelés, áfaemelés. Ez mind a 2005. évi gazdálkodás következménye. Konvergenciaprogram, adók emelése és sok egyéb más, amiről még nem kívánok beszélni, ugyanis a kormány ezt még homályba burkolta, de itt a receptdíjtól kezdve mindenféle egyéb közbejöhet. És mi sújtja még a nyugdíjasainkat a 2005. évi gazdálkodás következményeként, a beterjesztett zárszámadási törvényjavaslat kapcsán? A 2007. évi költségvetési javaslat, amiben további megszorításokra számíthatnak.

Mélyen tisztelt Hölgyek, Urak! Tehát a benyújtott törvényjavaslat, amely a 2005. évi gazdálkodásról szól, nem elfogadható a nyugdíjasok számára sem, mert rosszat jelent nekik, elnehezíti az életkörülményeiket, félnek a jövőtől, és nekik ez nem elfogadható. Ezt szerettem volna még elmondani, mert nemcsak a nyugdíjrendszerről, a nyugdíjasokról is kell beszélni egy zárszámadási törvény kapcsán. 2005 pedig nem példa és nem jó a nyugdíjasainknak. Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz és a KDNP padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
20 94 2006.10.10. 2:08  19-239

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Elismétlem még egyszer: a 2005. évi költségvetési gazdálkodás, amely most törvényjavaslat formájában zárszámadásként van előttünk, kihat a jövőre, és ez nem jó a nyugdíjasainknak. Ezt voltam szíves elmondani, tessék máskor figyelni!

Kedves Államtitkár Úr! Kikérem magamnak, és bocsásson meg e szóért, én nem riogatok. Valószínűleg nincs empátiája a békési kisnyugdíjasok irányában, de én elmondom önnek azt, hogy ez a kormány egy kézzel ugyan adott nyugdíj-vásárlóerőt, a nyugdíjak értéke növekedett, de két-három kézzel elvesz. Mit fogyaszt a nyugdíjas? Élelmiszert. Az áfát megemelték. Mit fogyaszt még? Gázt, villanyt. Megemelték az árát. Megemelték a gyógyszer árát. Kedves államtitkár úr, az infláció kit sújt a legjobban? A szegény embereket, köztük a nyugdíjasokat. Kedves államtitkár úr, a kamatadó a nyugdíjasnak még a kis megtakarítását is lefejeli.

A konvergenciaprogram ön szerint gazdasági felzárkózást jelent. Államtitkár úr, könyörgök, ne mondjon valótlant! A konvergenciaprogram arról szól, hogy pénzügyileg kell felzárkóznunk, a szabályokat és a hiányt illetően kell felzárkóznunk, és ezért fojtogatni fogjuk a magyar állampolgárokat, többek között a nyugdíjasokat. Mi van a konvergenciaprogramban, tisztelt hölgyek, urak? Vizitdíj, ágydíj és sok egyéb más, ami szintén a nyugdíjasokat és az ő megélhetésüket bizonytalanítja el.

Államtitkár úr, az igazat kell mondani. Nem riogatni és nem hazudni, hanem az igazat kell mondani. Igen, a 2005. évi gazdálkodásnak, az állami gazdálkodásnak, az önök gazdálkodásának a következményeképpen rosszul fognak élni a nyugdíjasaink, és kevesebbet ér az a nyugdíj, amit egy picit megemeltek. És ők ezt nem érdemlik meg. Ezt voltam szíves elmondani, és kérem, ez nem riogatás, hanem tény. Ön vitatkozhat velem a gázáremelésről, az áfaemelésről, az inflációról, a kamatadóról, a gyógyszerárak emelkedéséről és sok egyéb másról, de az nem igaz. Az igaz az, hogy ez őket sújtja a legjobban, valamint a szegényeket.

Köszönöm, hogy szólhattam. (Taps az ellenzéki oldalon.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
20 194 2006.10.10. 2:04  19-239

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Jauernik képviselőtársam az utóbbi mondatban egy nagy igazságot mondott, csak ezt már régen mondják, ötödik éve, azt, hogy a feladatnak és a finanszírozásnak szinkronban kell lennie, át kell nézni az önkormányzatok kötelező feladatait.

De, amivel nem értek egyet, tisztelt képviselőtársam, az az, hogy a hiány mértékét az önkormányzatok valamelyest is növelték. Ez nem igaz. Nézzük meg, mit hozott 2005-ben az önkormányzatok számára a költségvetési törvény, az, amelynek most a végrehajtásáról tárgyalunk: béremelést, amelyet forrás nélkül rendelt el a kormány; azonkívül tartalékképzést, és az energiaárakat már tavaly szeptembertől megemelték 23 százalékkal, ez is jelentős költséget jelentett.

2005 azt jelentette, hogy az önkormányzatiság, az önrendelkezés lényegesen csökkent. Megyünk át a tanácsrendszerbe, ahol megadják a feladatot, aztán vagy adnak hozzá pénzt, vagy nem, de az önálló döntések száma csökken, tisztelt képviselő úr. Tehát az önkormányzatiság a 2005. évi költségvetés kapcsán veszélybe került, hisz az önrendelkezés mint olyan, szűkülhetett.

A feladatok két részből állnak, tudja ön is nagyon jól: kötelező feladatok és nem kötelező feladatok. Nézzük meg a kötelező feladatok oldalát is! Tudja, az önkormányzatok a kormányzati végrehajtó hatalomnak a dekoncentrált szervei is egyúttal, és az olyan államigazgatási feladatokhoz... (Jauernik István közbeszól.) Dehogyisnem, ne vicceljen már, az a végrehajtó hatalom! Olyan feladatokat hajt végre, többek közt a gyámhatósági feladatot, államtitkár úr, amelyhez, mondjuk, a mi városunkban 10 milliót kapunk, és 10 millió veszteséggel jár. Minden feladatnak pontosan tudom a költségeit. Tehát nem finanszírozza le a tisztelt Magyar Köztársaság költségvetése az államigazgatási feladatok költségét. Úgyhogy baj van, tényleg baj van!

És Jauernik képviselő úr, amit legutóbb mondott, azzal egyetértek, a feladathoz pénzt is kell adni. 2005-ben pedig nem ez történt, az önkormányzatok eladósodása volt folyamatban, hitelt vettek föl, működési hitelt, és ez nem jó dolog.

Köszönöm, hogy szólhattam. (Szórványos taps az ellenzéki pártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
20 198 2006.10.10. 2:03  19-239

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, tisztelt elnök úr, a szót. Kovács képviselőtársam szavaihoz csatlakozva: igen, sokszor nem is a parlament hozza azokat a szabályokat, amelyek különböző létszámkautélákat határoznak meg, például közoktatásban, a falugondnoki szolgálatnál és sok egyéb másnál, ahol kénytelenek vagyunk alkalmazni, holott tudjuk, hogy meg tudnánk oldani másként is. Tehát a szakminisztérium szakmai irányelvei és az állami finanszírozás nincsenek szinkronban. Úgyhogy kérjük a segítségüket, mert az egy katasztrófa, amit művelnek, olyan költségbe hajtanak bele, amelyek fölöslegesek, és másként is meg lehet oldani. Nem hagyják meg e tekintetben az önállóságát az önkormányzatoknak, hogy oldja meg ezt a kérdést. Most már több olyan szabály született, amelyik ez irányba hat.

De el szeretném mondani még egyszer: nem tudom, milyen úton indultunk el, kedves Jauernik képviselő úr, amelyik jó, mert én úgy gondolom, hogy az önkormányzatok tekintetében rossz úton haladtunk, mégpedig azért, mert a feladatokat növelték, a finanszírozást csökkentették, és ugyanakkor működési hitel jellemezte az elmúlt évet. Nézzen körbe a szocialista polgármesterek tájékán az önkormányzatoknál! Működési hiányuk volt, rengeteg, nagy pénz, sok! Ez pedig mind azért van, mert önöktől nem kapták meg a normatív finanszírozást. A normatívák csökkennek sok esetben, ugyanakkor a szakmai elvárások és a működési költségek növekszenek.

Tehát én nem értek azzal egyet, hogy az önkormányzati szférában, amely nyilvánvaló települési szolgáltatásokat és közszolgáltatásokat biztosít a településeken, ehhez pénz kell, önök pedig az ehhez szükséges forrásokat csökkentették. Ezért működési hiányuk keletkezett, és működési hitelt vettek föl, ami nagyon-nagyon rossz dolog, hisz ha valaki működési hitelt vesz föl - márpedig ez jellemző az önkormányzatoknál -, az a jövőt is megeszi, hiszen a konyhára vesz föl hitelt, nem fejlesztésre. Akkor mi lesz majd az uniós forrásokhoz való hozzájutás alkalmával, hisz hitelképtelenné válik? Úgyhogy rossz a folyamat. Nem tudom, ha erre gondolt, akkor ez rossz út; ha másra, azt majd megmagyarázza ön, mert ezt nem értettem a szavaiból. Köszönöm szépen. (Szórványos taps az ellenzéki pártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
20 202 2006.10.10. 1:39  19-239

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, kedves elnök úr. Egy példát Kovács képviselőtársamhoz csatlakozva: az alulfinanszírozás kérdésében. Közoktatás: ugye, állami közfeladat, az óvodai szolgáltatás hasonló módon.

Tisztelt Hölgyek, Urak! Az állami normatíva lezüllött 65 százalékra, a tényleges költségeket illetően. Hadd mondjam el, hogy teljesen racionálisan és szabályosan működő általános iskolát tart fenn a városunk, egyet. Gondolják el, hogy 137 milliót kell a helyi adókból biztosítani az állami közoktatás normatívahiányának kiegészítésére, hogy az iskola működőképes legyen. De tanárból nincs felesleg, és minden órát leellenőrizünk, hogy beosztják-e. 137 millió! Jauernik képviselő úr kihúzta innen a csíkot a teremből (Dr. Vojnik Mária: Ejnye!) - bocsánat a kifejezésért -, elment, de úgy gondolom, azt a számot azért meg kellene magyarázni, hogy miért kell egyetlen iskolához 137 millió a helyi adófizetők pénzéből a közoktatási és óvodai feladatok ellátásához, és miért züllött le 65 százalékra az állami normatíva a közoktatásban, amely köztudottan állami feladat.

Úgyhogy nem tartom helyesnek. Mi nem csináltunk hiányt, igyekszünk racionálisan gazdálkodni, üzemgazdasági szemlélettel elemezzük a működési költségeket, de úgy gondolom, az állami normatíva mindig húzódik vissza a kötelező feladatoknál, és ez nem jó dolog. 2005-re ez volt jellemző, éppen ezért nem tartom elfogadhatónak az önkormányzatok finanszírozását a kötelező feladatoknál. Nagyon rossz volt, és soha többet, mert ebből nagy baj lesz: eladósodunk. Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
20 222 2006.10.10. 2:02  19-239

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Kedves Szabó Képviselőtársam! Hát ön fordítva ül a lovon! Szeretném bejelenteni, hogy a 2005. évi gazdálkodás, a zárszámadási törvény van napirenden, és ezt a zárszámadási törvényt az önök kormánya nyújtotta be. Nem tudom, miért hozza szóba a Fideszt? Úgy látszik, már ebben is hazugság lengi körül a Házat, hiszen nem meri vállalni a felelősséget, hogy a Magyar Köztársaság gazdálkodása, pénzügyi helyzete katasztrofális. És ezt önök idézték elő.

Tisztelt Képviselőtársam! Ne velünk példálózzon (Gőgös Zoltán: Te is polgármester vagy.), az önök impotenciáját próbálja itt magyarázni, ami, úgy gondolom, reménytelen eset. Úgy gondolom, hogy nem a Fidesz kormányoz, hanem önök, és ezt ön nem tudja megmagyarázni, ne kísérletezzen, mert nem fog sikerülni, önök kormányoznak, és kormányozni nagy felelősség. Egyensúlyt tartani pedig önök egyáltalán nem tudnak, ugyanis nem egyenesen haladnak a fejlődés irányába és a jobb dolgok irányába, hanem összevissza. Ezért van a konvergenciaprogram is. Annak nem tudok örülni, hogy megszorítjuk a Magyar Köztársaság állampolgárait, tisztelt Szabó képviselő úr. Ha önnek ez a megszorítás, amelyet ez a konvergenciacsomag dirigál és elvárnak tőlünk, akkor szorítsa meg saját magát. Ezt kívánom önnek, és próbáljon meg megélni a Dél-Alföldön 30-40 ezer forint nyugdíjból, alacsony jövedelemből, és ha munkanélküli lenne, akkor, azt hiszem, elgondolkodna.

Válaszoljon arra a kérdésre, hogy miért kellett a konvergenciaprogram, kedves képviselőtársam. Mi idézte elő, hogy szükséges? És ki felelős érte, hogy szükséges egyáltalán a konvergenciaprogram? Azért gondolja el, mekkora megalázásban van részünk, ugyanis az Európai Unió gyámság és gondnokság alá helyezte a magyar kormány pénzügyeit. Erről szól a történet, tisztelt képviselőtársam. Nem bíznak a számokban azért, mert önök állandóan csak hazudnak, éjjel-nappal és minden hullámhosszon.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
20 236 2006.10.10. 13:33  19-239

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Nincs itt Keller képviselőtársam, mert úgy látszik, azt a kevés időt, amit itt töltött, soknak tartotta, és elment, pedig érdemes lett volna neki mondanom, mert nem szívesen mondom a háta mögött: az Állami Számvevőszék négy éve tesz különböző megjegyzéseket e kormány zárszámadási törvényjavaslatairól, így az utóbbiról is, a 2005-ösről.

És akkor mi történt - teszem fel a kérdést -, mi változott az Állami Számvevőszék tanácsa, véleménye, javaslata kapcsán? Mélyen tisztelt hölgyek, urak, semmi nem változott.

És feltenném azt a kérdést is Keller képviselőtársamnak, bár nincs itt, feltehetném így költői kérdésképpen: az üvegzsebprogram, az üvegzsebtörvény csak a kormányra nem vonatkozik? Mégiscsak borzasztó, nem, tisztelt hölgyek, urak, miért van ez a program - vagy ez az államtitkárság megbukott? Mert valami olyan mélységbe került a dolog, hogy igazából jobb róla nem szólni? És fent sem kell tartani az ő beosztását?

Mélyen tisztelt hölgyek, urak, nincs bent kormánypárti képviselő, így csak az államtitkár úrnak tudom mondani, hogy védik a védhetetlent, magyarázzák a magyarázhatatlant. Államtitkár úr, számomra a Pénzügyminisztérium egy megbízható szakmai államigazgatási szerv volt, hosszú éveken keresztül. Mondhatnám azt is, hogy a fiskális szemlélet szimbóluma volt a pénzügyminiszter. Nos, ezt önök megdöntötték, ugyanis hiteltelenítették a szakmát, államtitkár úr, mint ahogy ön is próbál minket sokszor hitelteleníteni. És bocsásson meg, nem kívánom megbántani önt, mint ahogy ön megbánt minket, sokszor mondja azt, hogy: a tények nem érdekelnek, megdöbben a felkészületlenségünkön és ehhez hasonlókat. Államtitkár úr, azt szoktam ilyenkor mondani, ha az ember vezető, nagyobb alázattal próbáljon a kritikával szembenézni, pláne, hogyha néha igaz is. Próbálja megérteni azt, amit mondunk.

De süket fülekre talált hosszú éveken keresztül a mi javaslatunk. Lehet próbálkozni azzal, hogy minket hiteltelenítenek, és ön is, államtitkár úr, de önt minősíti ez a vélekedés, és nem minket, higgye meg! Mert a dolgok nincsenek jól, nagy baj van; nagy baj van, négy éve óriási baj van. Az az érzésem támad, hogy a Pénzügyminisztérium és önök is, a kormány, nem tudnak számolni. Nem tud számolni kormányzás közben. Hogy nem számol a választások előtt, azt még csak elfogadom. De hogy nem tud számolni kormányzás közben sem, ilyen irdatlan hiány keletkezik, és semmi sem jó a zárszámadási törvényjavaslatból...! Mert a zárszámadási törvényjavaslat, államtitkár úr, a kormány szándékai szerint - mert szándékolt - átláthatatlan és zavarosabb, mint a Hármas-Körös áradáskor, pedig az sem kutya, higgye meg! Ezt nem én mondom, az Állami Számvevőszék mondja, tévedés ne essék!

Ember legyen a talpán, aki átlát ezen a zűrzavaron. Semmi sem stimmel. Miért nem stimmel? Az a vélekedésem, és lehet, hogy javasolni is fogom, hogy auditáltatni kellene nemzetközi könyvvizsgálókkal a magyar államháztartás zárszámadási törvényjavaslatát. Ez nagyon fontos dolog lenne, mert én már nem hiszek önöknek. Már csak azért sem, mert mi nem azt mondjuk, hogy önök hazudtak. A miniszterelnökük mondta azt, hogy hazudtak, éjjel-nappal - ja, kifelejtette a nappalt -, reggel, este és éjszaka; a nappalt kifelejtette.

És tudja, még arra is gondoltam, hogy a felelősség is nyomon követhető legyen, mert itt, ebben az országban minden felelőtlenül mehet, felelőtlen ország. Én úgy gondolom, hogy szükség lenne a teljességi záradékra is, amit felelősséggel alá kellene írnia a miniszterelnöknek és a pénzügyminiszternek, hogy egyszer már érezze annak súlyát, amit elénk rak, hogy annak valódinak és igaznak kellene lennie.

Úgyhogy a hitelesség helyett a hiteltelenség - nemcsak itthon, nem előttünk, nem az ország közvéleménye előtt, a nemzetközi közvélemény előtt is hiteltelenek vagyunk, ezt szajkózzák az európai sajtóorgánumok -, és az átláthatóság helyett a zavarosság uralkodik. Nagy gond ez és nagy baj.

Jól elbabrálták és jól elbaltázták, mondja a miniszterelnök úr, nem ezekkel a szavakkal, hanem másként mondta, hogy elbaltázták, én most ezt nem merem kimondani, de a nemzetközi pénzügyi szakma véleménye is ez. Megáll az eszük a magyar pénzügyi gazdálkodáson, a magyar költségvetésen és mindazon, amit a kormány az elmúlt időkben csinált.

Nem kell ehhez tudományos fokozat, államtitkár úr! A nagyanyám azt mondta, hogy fiam, addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér - rém egyszerű bölcsesség! Nos, hát egy kormány nem tudja, hogy addig lehet nyújtózkodni, ameddig a takaró ér, hanem csak költekezik, felelőtlenül, és ráadásul még az ellenzékre próbálja hárítani, eltitkolva az adatokat, hogy képbe se kerüljünk?! Tisztelt Államtitkár Úr! Úgy szokták megcsinálni az állami költségvetést, azért változtatták meg, hogy még csak véletlenül se tudjuk összehasonlítani a táblákat. Aztán meg a statisztikáról jobb nem beszélni. Szóval mindent a kormányzati érdeknek, politikának alárendelni, én úgy gondolom, tisztességtelen.

Sőt azt is mondta a nagyanyám, hogy fiam, ha egyszer hopp van, utána kopp jön. Most kopp van, mégpedig Gyurcsány-csomag, egyes, kettes, hármas. (Pettkó András: Négyes.) Megmagyarázzam? Az egyes az adónövekedések, különböző elvonások és áremelések. A kettes számú a konvergenciaprogram, mert az nem arról szól, hogy mi felzárkózunk és megközelítjük Európa többi tagállamának pénzügyi és szakmai színvonalát - a csudát! Arról szól, hogyan tudunk rendet csinálni, honnan kell elvenni ahhoz, hogy egyáltalán valaha is megfeleljünk a maastrichti követelményeknek. Távol vagyunk, mint Makó Jeruzsálemtől, tisztelt hölgyek, urak, ez is valaminek a következménye. Minek a következménye? Annak, hogy négy éven keresztül, és ez 2005-re is jellemző volt, sosem mondtak igazat, és nem próbáltak számolni. Ki lehet engem oktatni, de én talán népi bölcsességgel is bölcsebb tudok lenni, mint ahogy ön elgondolja.

(20.40)

Szóval kormányozni, jól kormányozni tényleg nagyon nehéz. Rendet is tartani, amit az emberek szeretnek; és nem szeretik, ha hopp meg kopp van. Miért kell egy úton úgy közlekedni, hogy hol a jobb szélre, hol a bal szélre megyünk, és néha féket vetünk be? Ha valaki kitűz magának egy célt, akkor menjen előre. Szépen, megfontoltan, komótosan, mint a parasztember. És akkor nem kell mindenféle megszorítást csinálni, aminek még örülnünk is kéne Szabó képviselőtársam szerint. De hát én úgy gondolom, hogy ha ő szereti a megszorításokat, akkor lelke rajta, szorítgassa saját magát.

Szóval azzal, hogy jól kormányozni, be kell vallani, államtitkár úr - és ez lenne a szerénység és az alázat -, nem birkóztak meg. Nem tudtak megbirkózni sem egy költségvetési törvényjavaslattal, sem egy zárszámadási törvényjavaslattal. Ez nagy baj. Nagy baj! Nálunk, ha otthon valaki ezt így csinálná, hogy összevissza beszél és számol, és számolás nélkül költi a pénzt, én hót ziher megkérném, hogy szíveskedjék távozni.

A politikában arról szokás beszélni, hogy távozzon a miniszterelnök vagy a kormány. Ez teljesen normális követelmény. Úgyhogy én nem tudom, minek kell megfelelnünk a Házban és kinn a téren, de a téren most nem kell megfelelnünk; ott önöknek kéne megfelelni, hogy lemondanak. Tetszik tudni? Meg kéne felelni az emberek józan elvárásának, hogy ha valami jobb, akkor lépésről lépésre legyen jobb, és nem egyszer megszökkenünk, megugrándozunk, jobbra-balra kanyargunk, aztán majd visszafogjuk a dolgokat. Államtitkár úr, borzasztó dolog ez!

Mondok én önnek még más meglepő dolgot is - úgy gondolom, hogy nincs igazán tisztában a reális élet gondjaival. Beismerte a miniszterelnök úr is, hogy önök nem dolgoztak. Nem dolgoztak, márpedig tehették volna 2005-ben is. Ha valahol diszfunkció van, mint amit Keller úr is mondott, szabályozni kellett volna, ellenőrizni kellett volna, és rendbe kellett volna tenni. Nézze, én úgy gondolom, hogy a változás örök, és a változáshoz egy kormánynak is igazodnia kell. Igazodni kellett volna ahhoz, hogy beléptünk az Unióba, és igazodni kellett volna ahhoz az ígérethez, hogy szeretnénk, ha az eurót bevezethetnénk. Hát önök tényleg távol tették ezt a célt, és mindazzal, hogy nem tették meg azt, amit meg kell tenni. Ma kell meglépni azt, amit ma kell, és holnap, amit holnap, de nem összevissza. Szóval nem szabad az idővel versenyt futni, és különösen lemaradni nem, mert az a leszakadásunkat jelenti.

Aztán engem rettentően bosszant az, hogy egy kormány felelőtlen pénzgazdálkodása, költekezése adósságcsapdába kergeti az országot, és még ennek a nyomorult országnak az adósságszolgálatot is meg kell fizetni. Szóval minket az ág is húz. Nemcsak egy rossz kormányzással, a pénzhiánnyal és a kölcsönökkel, a hitelekkel, hanem a kamatszolgálatával is. Szegény embert az ág is húzza, úgyhogy maradunk, úgy látszik, szegények, és ez borzasztó, ez nem jó.

Az az igazság, hogy fölírtam magamnak: számolni sem tudnak. Ez a zárszámadásnál is bebizonyosodik, hiszen a tárcák sem tudtak sok helyütt számolni. Nagy baj. Nagy baj. És akkor hozzáteszem még mindazt, államtitkár úr, hogy eladtak, amit lehetett, kiárusítottak mindent, a családi ékszer is dobra került. Úgy gondolom, meg kellett volna tartani egy-két dolgot. Minket vádolnak azzal, hogy a repülőteret visszavettük, és önök 360 milliárddal többért adták el? Akkor csak nem volt jó és nem volt meggondolt akkortájt sem, Horn Gyula kormányában! Szóval lényeg az, hogy bizonyítványt állítottak ki magukról, adókat emeltek, járulékot emeltek, ami csak sanyargatást jelent, és visszaveti az egész országot. Nézze: ha valahol a pénzt visszafogja valaki, akkor kevesebbet vásárol. Ezt lehet amiatt is csinálni, mert nincsen pénze, és ezért költ kevesebbet, lehet azért is csinálni, mert különben túlköltekezett, és túl sok a hitele. Én úgy gondolom, helytelen dolog az, ha az ember erőn felül költekezik, hiszen az erőlködésnek tűnik, és az úgyis vissza fog ütni. Nagy baj, hiteltelen az egész és szavahihetetlen. Államtitkár úr, engem ez egyébként nagyon bosszant, azért, mert belekevernek engem is személy szerint. Én nem vagyok politikus, de a politikát is hiteltelenítik, és ez megint nem jó. Hiteltelenítik a kormányokat, és ez nem jó Magyarországon. Az emberek parlamentbe vetett hitét is aláásták.

Aztán hadd beszéljek még arról pár percben, hogy államtitkár úr, nem riogatok. Nem riogatok még talán a nyugdíjasok esetében sem, csak tudja, polgármester vagyok, és az én asztalomnál megjelenik számtalan állampolgár, és a számuk egyre növekszik, akik rendkívüli segélyt kérnek, akik rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérnek, akik temetési segélyt kérnek, akik lakbértámogatást kérnek és lakásfenntartási támogatást kérnek. Államtitkár úr, belelátok a nyomorba, belelátok abba, hogy 20-30 ezer forintból élnek emberek. Államtitkár úr, mikor élt ön 30-40 ezer forintból, amiből Békés megyében élnek emberek? Ehhez szintén alázat kellene! Nézze, az az igazság, hogy a nyugdíjasok - és őket sajnálom a legjobban, mert idősek, védtelenek - tényleg azokat a termékeket fogyasztják, amelyeknél önök mindenhol vagy adót, vagy árat emeltek. És ez lelketlenség. Egy kézzel adtak, s hárommal visszavesznek. Nem tudom, honnan van harmadik kezük! Nem a GDP-t fogyasztják, nem a svéd indexálást, nem az átlagot.

Nézze, államtitkár úr - ön a Statisztikai Hivatalban is dolgozott, ért hozzá -, az átlagok sok mindent elfednek. Vannak az országnak olyan régiói, például Dél-Alföld, ahol az emberek nagyon kevés jövedelemből, munkabérből és nagyon kevés nyugdíjból élnek. Ehhez több empátia kellene. Az ország jelentős részén, ahol az emberek nagyon kevésből élnek, nem lehet azt mondani, hogy riogatom őket, mert ezekben a kérelmekben, amelyek egyre sűrűsödnek, nagyon sok elesett embert és alacsony jövedelműt látok. Ez nem jut el az államtitkári székig! Ez nagy baj! De ha kívánja, ha megtartja a titkot, akkor hozok önnek száz aktát, és belenézhet. Amikor tüzelőre és gyógyszerre kérnek és temetésre kérnek segélyt, azért, mert nincsen pénzük. Amikor egy hónap után az önkormányzatnak kell eltemetni egy időst, mert senki nem tudja kifizetni a temetési költségeit. Amikor egy néni bejön hozzám - ezt elmondtam egyszer a parlamentben -, hogy Misikém, édes, bocsánat, polgármester úr, egyenesben vagyok; tíz évig gyűjtött a temetésére havi ezer forintot a nyugdíjából. Nem hiszem, hogy Magyarországon ma egy kormánynak olyan spórolást kéne támogatni, mint ez az idős néni, aki tíz évig tudja összegyűjteni a saját tisztességes temetésének költségeit.

Tehát azt mondom, hogy nagy baj van. Államtitkár úr, több alázat kéne hozzá, és nem minket kéne bántani és szekálni, hiszen önök kormányoznak, hanem rendet kéne tenni és dolgozni kellene, és őszintének kellene lenni, és ha tévedtek, akkor elnézést kellene kérni. Ha netántán tévedtem volna valamiben, akkor én most bocsánatot kérek előre is.

Köszönöm, hogy szólhattam. (Taps az ellenzéki oldalon.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
21 206 2006.10.16. 2:25  205-208

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Mélyen tisztelt Miniszter Úr! Az elmúlt hetek viharos eseményei, az MSZP társadalompolitikájának bizarr kulisszatitkai és az azt követő igencsak kétes értékű, nyögvenyelős bocsánatkérés felborzolta az állampolgárok idegeit. Bizalmuk elveszett, egyre nagyobb bizonytalansággal néznek saját és családjuk anyagi kilátásai elé. Jó szándékkal szeretnének újra hinni az ország demokratikus berendezkedésében, az állam vezetésében, abban, hogy nemcsak négyévente megrendezett színjáték balekjai, hanem valóban lehetőség nyílik a valós teljesítményt és eredményeket értékelni, és azok alapján eldönteni, kit szeretnének megbízni az ország irányításával.

Az általános bizalmi válságtól megrettenve a szocialista és szabad demokrata politikusok kinyilvánították hajlandóságukat arra, hogy a több éve tartó hazudozás, elhallgatás és rossz eredmények szemérmetlen kozmetikázása helyett a jövőben megpróbálják az igazság útját járni, úgyhogy és úgy-ahogy bocsánatot kértek, és szavukat adták, hogy többet az embereket nem fogják átverni, nevén nevezik a dolgokat, hogy ne kelljen magyar-magyar kisszótárt forgatni kisembereknek ahhoz, hogy megtudhassák, mi történt az országban, és mi várható a jövőben.

A remény, valamennyiünk reménye sajnos csak órákig élhetett, mert még a szigorúbb szakmai területeken is, mint az öné, miniszter úr, még ott is ismét a kettős beszéd lett az úr. A régen használatos eszközöket újra elővette a sufniból a Szocialista Párt.

Vegyük csak a legutóbbi jelentősebb eseményt és annak kozmetikázott magyarázatát! Így hangzik: "Az Európai Unió pénzügyi, gazdasági miniszterekből álló tanácsa megvizsgálta az ország gazdasági, pénzügyi és költségvetési pályáját leíró konvergenciaprogramot." Önök rögtön sietve közölték, hogy a testület teljes mellszélességgel a program mögé állt, mindent szépnek és jónak ítélt benne, töretlen a bizalom a jelenlegi kormányzat iránt. Aki tovább kötözködik, az vessen magára (Az elnök csenget.), azonban ha valaki elolvassa a gazdasági szaklapban... Bocsánat, letelt az időm.

Kérem kedves válaszát - leadtam írásban a kérdést - és őszinte válaszát. Köszönöm. (Taps a Fidesz soraiban. - Podolák György: Fantasztikus volt!)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
22 68 2006.10.17. 1:11  23-133

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Nagyvárosok polgármesterei szóltak hozzá, pólusvárosok, ugyanis a fejlesztési terv a multiplikatív hatásra bazíroz, arra, hogy hatása lesz majd a térségére. Úgyhogy, kedves képviselőtársaim, azt hiszem, le kell számolniuk azzal az illúzióval és azzal a címmel, hogy nemzeti fejlesztési terv, mert a nagyok és a fejlett városok támogatásáról és esélyeiről szól a terv, és nemzetámítás az, ha az egész Magyar Köztársaságról és a kicsikről is beszélünk.

Nekünk nem jelent mást ez a terv, mint a leszakadást, holott a konvergencia nagyon fontos volna számunkra, a kistelepülésekre, a kistérségekre, felzárkózni az Európai Unió fejlett térségeihez, esélyegyenlőséget biztosítva. Ez a terv nem erről szól, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, és nem fogja azt a várt hatást okozni, amelyre bazíroz a nemzeti fejlesztési terv, hogy multiplikatív hatást fejtsen ki. Közben le fognak szakadni a kistelepülések, közben le fognak szakadni a kistérségek, nekünk ez a fejlesztési terv így nem jó és nem elfogadható, kisvárosoknak és Magyarország sok állampolgárának.

Köszönöm, hogy szólhattam. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
22 108 2006.10.17. 0:47  23-133

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Előttem szólt Gyula város polgármestere Békés megye gondjairól. Szeretném kiegészíteni, tisztelt Ház, hogy Békés megyének nem elsődlegesen csakis az egészségügy a legfontosabb gondja. Szeretném elmondani, hogy Békés megye járhatatlan és megközelíthetetlen, hatalmas a munkanélküliség, hiányzik a kanalizáció, elönti a belvíz, elöregedik a megye, elvándorlás, leszakadás és szegénység van.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Békés megyének a nemzeti fejlesztési terv ezekre a gondokra nem ad lehetőséget, és nem ad választ Békés megye falvainak és városainak, amit én nagyon rossz dolognak tartok. Kérem, bocsássanak meg, de a nemzeti fejlesztési terv további leszakadást, lemaradást biztosít csak számunkra.

Köszönöm, hogy szólhattam.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
22 142 2006.10.17. 2:03  133-255

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Nem tudtam, hogy ma időutazásban lesz részünk, ugyanis úgy emlékszem, a napirend a 2005. évi zárszámadási törvény megvitatása. Kedves Göndör képviselőtársam, az az igazság, hogy nagyanyám mindig azt mondta, hogy fiam, annyit nézz hátra, hogy maradjon előre is figyelni időd, különben orra fogsz bukni. Úgy gondolom, hogy igazán befejezhetné már a balliberális kormány, hogy mindig visszafelé néz. Mert nyilvánvalóan a tanulságok erejéig illik visszafelé nézni, ezt is mondta nagyanyám, de igazából a jövőbe kellene nézni. Most a zárszámadás nem pontosan erről szól, de azért le kellene vonni 2005 konzekvenciáit.

Mélyen tisztelt Hölgyek, Urak! Nincs elegendő érvük a saját tevékenységükre vagy annak minősítésére? Mert saját magukat kellene minősíteni a 2005. év kapcsán, azt, amit nem csináltak, és amit csináltak, és hogyan csinálták.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nem időutazást kell egy ilyen törvényjavaslat kapcsán csinálni, hanem hasznos konzekvenciákat levonni 2005-ről. Az már tényleg borzasztó, hogy az ÁSZ-jelentésből is csak egy cikkelyt kell ilyenkor kiragadni. Ki kellene ragadni mindent. Ajánlom önöknek, olvassák el, az ÁSZ jelentése tanulmány e tekintetben. Ajánlom szíves figyelmükbe.

Aztán hogy még egy volt miniszterre és annak érveire való hivatkozással citálódnak itt elő, az meg nagyon megdöbbentő számomra. Nincsen saját érvük, kedves Göndör képviselő úr? Miért pont Matolcsy urat idézi? Idézhetné Gyurcsány Ferencet is, és idézhetné különben az előző kormány miniszterelnökét, mondjuk, Medgyessy Pétert és a sok ígéretet, amit nem váltottak be, és azt is, amit nem tettek meg.

Mélyen tisztelt Hölgyek, Urak! Időutazásból, úgy gondolom, hogy volt már elegendő az elmúlt négy évben. Tekintsünk csak vissza a 2005. évre, és vonják le a megfelelő tanulságokat, ezt ajánlom önöknek.

Köszönöm, hogy szólhattam. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
22 152 2006.10.17. 2:00  133-255

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, mélyen tisztelt elnök úr. Göndör Képviselőtársam! Arra kérem, hogy ne provokáljon, ugyanis ha provokál, mindig szólnom kell, legalább két percig. (Derültség az MSZP soraiban.) Már megbocsásson, de nagyanyámat kell megint idéznem, aki bölcs asszony volt (Közbeszólás az MSZP soraiból: Nem úgy, mint az unokája!), azt mondta, hogy fiam, az élet olyan, mint a facsemete, növekszik, növekszik, ápolni kell, és messegetni, metszeni a vadhajtásait. Most ezt hívják a mi köreinkben kormányzásnak, hogy ha mennek a társadalmi folyamatok, és netalántán valahol vadhajtás nő, akkor egy kormánynak bölcsnek kell lennie, és le kell metszeni azt az oldalágat, vagy rövidebbre kell venni, vagy éppen táplálni kell, bővíteni kell.

Kedves Göndör Képviselőtársam! Úgy gondolom, hogy kormányozni tényleg nem könnyű dolog. Na de hát nehogy már megint ránk fogja, meg hogy mit mondott Matolcsy György ezzel kapcsolatban, mikor önök nem tettek semmit?! Hát ha valahol túlköltekeztek, és a folyamatok rossz irányba indultak el, akkor nyilvánvalóan gátat kellett volna szabni! Ezt hívják itt, pénzekben is, kormányzásnak. Hát az önök miniszterelnöke ismerte el, hogy nem kormányoztak! Akkor mi a csudáért mutogat összevissza, kedves Göndör képviselőtársam? Tessék már rám figyelni, önhöz beszélek! (Göndör István a padsorok között egy képviselőtársához lép.)

Tetszik érteni? Tehát ne mutogasson vissza, hogy netalántán annak idején az Orbán-kormány tájékán elindult valami olyan folyamat, amely később kicsit gellert kapott. Lehet, hogy az önök okán kapott. Ugye, volt olyan, hogy társadalombiztosítási járulékról szóló számla - megszüntették; volt APEH-rendőrség - megszüntették; elküldték a vámosokat, és sorolhatnék még sok egyéb dolgot, amit annak idején - helyesen - bevezetett az Orbán-kormány. Most önök ezt kisöpörték, de nem tettek a helyére semmi mást, és nem kormányoztak, ennek ittuk meg a levét 2005-ben.

Nyilvánvaló, hogy egy költségvetést megtervezni sem könnyű dolog. Na de hogy egyetlenegy szám se jöjjön be, tisztelt képviselőtársam! Ez már igazán nem az Orbán-kormány problémája, és nem a múlté!

Még egyszer mondom, kormányozni nehéz, csak önök ezzel nem tudnak megbirkózni. Ez a baj!

Köszönöm. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
22 158 2006.10.17. 2:01  133-255

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, mélyen tisztelt elnök úr. Kovács Képviselőtársam! Igaza van, nem illik félrevezetni az országot - de nem én mondtam azt, hogy hazudtunk (Derültség a Fidesz padsoraiból.) éjjel-nappal, meg ehhez hasonlókat! Kérem, saját magukban leltározzanak először a hazugságokat illetően! (Taps a Fidesz padsoraiból.) Ezt Gyurcsány miniszterelnök úr mondta, mégpedig őszinteségi rohamában.

Kedves képviselő úr, hadd mondjam el, és ez is egy hazugság, de bocsásson meg, inkább füllentés, mert szeretnék szebben és udvariasabban fogalmazni. Azt mondja, hogy mi azokat az előterjesztéseket, amelyeket a Magyar Köztársaság állampolgárai számára hasznosnak és jónak véltünk, megszavaztuk. Persze, hogy megszavaztuk, képviselő úr - mi azt hittük, hogy önök tudnak számolni, és kikalkulálták. De bebizonyosodott, nemcsak a 2005-ös zárszámadás kapcsán, hanem korábban is, hogy nem tudnak számolni. Tetszik érteni? (Derültség a Fidesz padsoraiból.)

Még egy fontos kérdés, hogy megszavaztuk. Hát persze, hogy megszavaztuk. Ne haragudjanak meg, ha nem szavazzuk meg, a jóból miért maradjunk ki? Önök maguktól is elintézték, eltökélték, hogy kifizetik az 50 százalékos átlagos béremelést, ez nyilvánvaló, hiszen megvan a többségük. De kedves képviselőtársam, megint nagyanyám bölcsességére kell felhívnom az önök figyelmét (Közbeszólás az MSZP padsoraiból: Ezt vártuk!) - ezt illik megtanulni, nem kell hozzá professzornak sem lenni: addig nyújtózkodj, fiam, ameddig a takaród ér! Önök nem a lábukat nyújtották ki az állami költségvetésnél, a fenekük is kint van már! Itt csak az a baj, hogy az adósság lassan meg fog fojtani minket.

Tisztelt Képviselőtársam! Az sem mindegy, hogy a hitelt mire vesszük föl, mert az ember családban van. Ezt is a nagyanyám mondta: fiam, hagyjál mindig az unokádnak valamit, vegyél valami tartós dolgot! Ha tehát mi csak fejlesztésre vettük volna föl, és azt is nem háromszoros áron fejlesztettük volna, az helyes lenne. De mire vettük föl? Nem tudjuk. Megettük? Hát ki az a buta, aki manapság a kamrára vesz föl hitelt és kölcsönt, ilyen kamatok mellett?

Ezt egy ország sem teheti meg, úgyhogy nekem tényleg a nagyanyám bölcsességével kell sokszor előhozakodnom, hogy megértessem, hogy mi a kormányzás. Bocsássanak meg, kérem, de erről van szó!

Köszönöm, hogy szólhattam. (Taps a Fidesz padsoraiból. - Szórványos taps az MSZP padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
22 234 2006.10.17. 0:54  133-255

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szólás lehetőségét, elnök úr. Gulyás képviselőtársam, igen, a hitelesség kérdése. Igen, sikerült a négyéves kormányzással hitelteleníteni a parlamentet, a politikát és az önök kormányzását. Tisztelt képviselőtársam, vessenek számot ezzel a kérdéssel, és csináljanak mérleget, ne csak a zárszámadásban.

Nagy a baj, tisztelt hölgyeim és uraim. Úgy gondolom, ténylegesen eljött az őszinteség ideje. Köszönöm, pénzügyminiszter úr, hogy ilyen hangot is kezdett megütni, és a miniszterelnöknek is. Eljött az őszinteség és a felelősség ideje.

Úgy gondolom, igaza van Nyitray képviselőtársamnak, a felelős kormányzás ideje is eljött, és higgyék meg, mindenkinek a saját szennyesét kell tisztára mosnia. Amit bepiszkoltak, mossák tisztára! Ebbe ne keverjék bele az ellenzéket! Időben szóltunk.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
24 238 2006.10.24. 4:18  231-273

BABÁK MIHÁLY, a költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Három alapos indoka van a kisebbségnek, hogy a J/44. számú döntést ne fogadja el, és ne javasolja a parlamentnek elfogadásra.

(18.40)

Kezdeném az elején:

1. Nem fogadható el, hogy rendkívüli finanszírozást kap az ORTT irodája, azaz a bevett bevételekből átcsoportosít az iroda működési költségeire. Az ORTT kezdeményezése nyomán az Országgyűlés feles többséggel mégis évről évre felhatalmazza az ORTT-t, hogy a Műsorszolgáltatási Alapból a saját működésére pénzt szivattyúzzon át. 2005-ben, mélyen tisztelt hölgyek, urak, ez 158 millió forint volt. Erre figyelmeztette a felügyelőbizottság is, és annak a figyelmeztetése ellenére sem csoportosította ezt vissza. Tehát kiszivattyúz a pénzből saját működésére, és ezt nem csoportosítja vissza.

2. Továbbra is aggályosnak tartjuk, és nem tartjuk helyesnek, hogy a 2002. december 11-én született döntéssel a koncessziós díjat nem emelte meg a rádióknál, helyesebben egyhatodára csökkentette, így 2,2 milliárd helyett 400 millió a Műsorszolgáltatási Alap bevétele, és ezért az ORTT maga is felelős a működési hiányáért és a finanszírozás összeomlásáért. Tehát egyszer: átcsoportosít; kettő: 2002-ben hozott egy döntést, amelyben a díjat egyhatodára csökkentette, 2,2 milliárd helyett 400 millióra.

A 3. számú kifogásunk, hogy nem fogadható el a beszámoló, mégpedig azért, mert az RTL és a TV2 jogosultságának idő előtti, törvényellenes meghosszabbítására került sor. Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! A kisebbségnek az a véleménye, hogy 2006 márciusában és májusában lett volna helye a szerződés módosításának. Arra hivatkozott az ORTT, hogy választási kampány lesz, ezért 2005-ben hozta meg ezt a döntését, hogy meghosszabbította a műsorszolgáltatási szerződést.

Hozzáteszem azt, hogy ez csak az egyik gond, hogy idő előtt meghosszabbította, a másik az, hogy különben nem változtatott a tarifákon. Ez lényeges kérdés - ez a második számú probléma a hármasnál, azaz a b) problémánk -, mégpedig azért, mert úgy gondoljuk, hogy a két tévé 1,5-1,5 milliárdos befizetésével szemben a reklámpiac ütemesen növekszik; 1,5 milliárdot fizetnek be, ugyanakkor a reklámpiac-befizetésből 63 milliárd volt a bevétel 2005-ben, és 2012-ig dinamikusan nőni fog a reklámpiac.

Tehát az egyik oldalon, a tévészerződések meghosszabbításánál, amiket ráadásul idő előtt is végzett el, úgy gondoljuk, hogy nincsen helyén a dolog. Nincsen helyén, ennyi hibát nem lehet elkövetni. Éppen ezért úgy döntöttünk a bizottságban, hogy a 15 igen szavazat mellett 8 nemmel nem javasoltuk elfogadni.

És azt is tudatni kell, hogy a H/938. javaslatot, a kulturális bizottság önálló indítványát a kisebbség is egyhangúlag elfogadásra javasolta, igennel szavazott.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nem lebecsülendő kérdésről van szó. Úgy gondoljuk, hogy Keller képviselőtársam most is elmondott, leflegmáló vélekedése valószínűleg politikailag determinált, és érdekek fűződtek ahhoz, hogy a választások előtt egy évvel meghosszabbítsák a két tévétársaság szerződését.

Ezen kívül a bizottsági ülésen számos szakmai kérdés is szóba került, de úgy gondolom, ezek elsősorban nem pénzügyi kérdések, ezért nem beszélek róluk, hanem ragaszkodom ahhoz, hogy a bizottság kisebbségi véleményét összesítsem, mégpedig azt, hogy három alapos kifogásunk van amellett, hogy a parlament ne fogadja el a beszámolót.

Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
24 260 2006.10.24. 2:09  231-273

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Az átcsoportosítás ügyében szeretném a gondolataim kifejteni, ugyanis ebben volt más véleményük a jelenlévőknek. Azt mindenki tudja, hogy a médiatörvény kétharmados. A médiatörvény azt mondja, hogy különböző beérkező bevételek vannak, ezek kötöttek, azaz pántlikázott pénzeszközök. Az ORTT úgy gondolja, hogy a működésre jelentős költségeket kell átcsoportosítani, a felügyelőbizottság ezt kifogásolja, és a parlamenti többség a beszámoló során ezt az átcsoportosítást - amely gyakorlatilag feles törvény - minden évben elfogadja, azaz legitimizálja, és ez így nincs rendjén.

(19.50)

Ugyanis fölvetődik az a kérdés, hogy ez a működési költségre átcsoportosított pénz mire szükséges, és egyáltalán mire használják föl.

Fontosabb kérdés különben az, hogy a Műsorszolgáltatási Alapból az ORTT saját fenntartására évről évre átcsoportosított pénzzel csökkenti a pályázatokra kibocsátható forrásokat, azaz kevesebb pénz jut a pályázatokra. Ezt azért tartom veszélyesnek, mert így is kevés, sőt ha még csökkentjük a működésre átcsoportosított pénzzel, akkor ez pedig eléggé rossz fényt vet erre az egész alapra, és gyakorlatilag nem éri el azt a célját, amit a médiatörvény kétharmaddal meghatározott. Azt hiszem, mindenki érti pontosan, hogy nem jó folyamatról van szó, a működési költséget optimalizálni kellene, nagyon meg kellene nézni, hogy mire költik, és nem elvenni a pályázati forrásokból, nem elvenni azok lehetőségét.

A másik aggályom pedig az, hogy tudják, akkor minek van a felügyelőbizottság. A felügyelőbizottság többször kifogásolta, hogy csoportosítsák vissza. Nem, behozták a parlamentbe, és a többség ezt elfogadta a feles törvénnyel. Tehát ha a felügyelőbizottságot maga az ORTT is lenézi, és a parlamenti többség is elmegy felette, akkor minek van? Azért van, mert kell, de ha nem hajtják végre a javaslatait és a megállapításait, az baj.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
24 266 2006.10.24. 1:42  231-273

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Bocsásson meg, Keller képviselőtársam, nem civódni szeretnék önnel, csak végképp nem értem egy ex közpénzügyi államtitkár vélekedését. Ugyanis a következőről van szó: átcsoportosít, és szabad keretbe tesz pénzt, ami nem törvényes.

El lehetett követni 2002-ben egyszer egy hibát. De, bocsásson meg, kedves Keller képviselő úr, hány éve kormányoznak? Négy. Szóval, énszerintem egy hiba nem szentesíthet egy gyakorlatot, és úgy gondolom, hogy a kétharmados törvényben pántlikázottak a források.

Dr. Pető képviselőtársam valami olyan intézetről beszélt, amely szintén a működési költségekből van finanszírozva, és szakmai ellenvetését vagy kérdéseit is megfogalmazta. Tehát meg kéne nézni - és ez az indítványom -, hogy mire is költik, és ne költsék el másra, csak arra, amire lehetséges. Nem lehet szerintem legitimizálni törvénysértő vagy a törvénynek nem megfelelő - mert ez szebb szó -, olyan gyakorlatot, ami esetleg egyszer elkövetődött. Ha valaki egyszer megbotlik, ne botoljon meg kétszer-háromszor, nézzen az orra elé. Most ugyanezt kellene követni e tekintetben is. De azt a fontos vélekedésemet szerette volna elhallgatni Keller képviselő úr, hogy a felügyelőbizottság többször figyelmeztette az elmúlt öt évben, hogy csoportosítsa vissza, és nem tették meg. Ez nem jó. És egy másik fontos érvem: kevesebb pénz marad a pályázati lehetőségekre.

Kedves képviselőtársam, ez a két fontos szempont, a felügyelőbizottság és ez a pályázati lehetőség nem elhanyagolható szempontok. Nincs rá magyarázat, és nem lehet megvédeni azt, ami védhetetlen.

Köszönöm szépen, hogy szólhattam.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
24 270 2006.10.24. 6:08  231-273

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék még megemlíteni a pályáztatás kapcsán két nagyon fontos kérdést, amelyet valahol, azt hiszem, a Számvevőszék véleményében olvastam: a pályázati és pályáztatási szabályzat.

(20.00)

Szóval, nincs. Az ORTT fennállása óta nincs, tisztelt hölgyek, urak. (Dr. Pető Iván: 2005 óta van.) Van? Nekem ez volt a megállapításom. Ha tévedtem, akkor bocsánatot fogok kérni, de úgy tudom, hogy nincs ilyen. Ha nincs ilyen, akkor fontos lenne módosítani.

Van egy másik nagyon fontos gondom, mégpedig a beszámoló kapcsán felmerült az utófinanszírozás kérdésköre. Úgy gondolom, beérkeznek a bevételek az ORTT-hez, és a pályázatokat e bevételek kapcsán lehet kiírni. Nem jó a mai világban, ha olyan fontos közfeladatok esetében, amelyeket pályázat útján finanszírozunk, az utófinanszírozás gyakorlatára váltunk. Mi történik azzal a pénzzel, ami befolyik addig, amíg meg nem kapják, vagy el nem számolnak? Addig kamatozik esetleg az ORTT-nek. Nem vagyok gonosz, de úgy gondolom, hogy ez helytelen, hisz közpénzről van szó, és igazából ilyen kérdéskörben nem lenne helyénvaló az utófinanszírozás.

Halász János képviselőtársam az imént is szóba hozta - mélyen egyetértek vele - a koncesszió kérdéskörét. Miért változatlan díjon hosszabbította meg az ORTT a két kereskedelmi televízió szerződését? Miért állította - ez is kérdés számomra - az ORTT, hogy a televíziós reklámpiac stagnálása miatt nem változtatna a feltételeken, ugyanakkor pedig van birtokomban olyan írás, amely a Magyar Reklámszövetség szakemberei által íratott, ők elemezték, ők állapították meg, és az ORTT által felkért szakértők is hasonló módon azt mondják, hogy dinamikusan nőni fog a reklámpiac és a reklámbevétel 2012-ig, hat év múlva a reklámbevétel mértéke eléri a 110 milliárd forintot is. Mások is készítettek 2012-ig reklámpiaci helyzetfelmérést. Azt mondják ők is, hogy nőni fog a televízió reklámpiaca. Ezzel szemben gondolják végig, hogy 110 milliárdra taksálják a bevétel növekedését. A két kereskedelmi televízió másfél-másfél milliárdért kapta meg a műsorszolgáltatási lehetőséget, és módosították a szerződését.

Képviselőtársaim, ezzel az a bajom, hogy egy alkalommal a rádióknál erőteljesen csökkentette a műsorszolgáltatási díjat, most pedig a televízióknál, a kereskedelmi televízióknál nagyon alacsony díjat állapított meg, helyesebben: nem módosította. Ilyenkor felvetődik az emberben, hogy igazából jó gazda módjára bánik a közpénzzel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a funkciójához, a feladataihoz több pénzt kasszírozzon a piacról piaci feltételek mellett. Úgy gondolom, hogy ilyen kimunkált piaci elemzések mellett, amelyekre természetesen az ORTT is felkért szakembereket, egyértelmű választ lehetett volna adni arra a kérdésre, hogy szabad-e tarifát emelni vagy sem.

Hadd mondjak egy másik kérdést is, dr. Lukács Tamás képviselőtársam is szóba hozta, hogy mi az ismételt vagy súlyos szerződésszegés. Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Van előttem egy kimutatás, hogy a két csatorna az eltelt hat év alatt közel ötezer ismételt jogsértést valósított meg. Vannak itt olyan évek, amikor egy csatorna 706-szor csinált ilyen szerződésbe nem illő dolgokat, magyarul: megszegte a szerződést, vagy súlyos szerződésszegést követett el.

Mondok még egy másik példát: az elmúlt három évben több mint hatvanszor kötelezte a kereskedelmi csatornákat a képernyő elsötétítésére. Hát akkor bármit tehetnek ezek a kereskedelmi szolgáltatók? Semmi sem vonatkozik rá? Semmilyen szankció sem? Akkor meghosszabbítjuk csak úgy a szerződését? Szóval, úgy gondolom, hogy nincsen helyén, nincsen rendjén ez a dolog. Igazából talán nagyobb körültekintéssel kellett volna a témakörben eljárnia a szerződés meghosszabbításánál az ORTT-nek.

Még annyit hadd mondjak, továbbra is aggályos számomra az, hogy ismereteim szerint a médiatörvény írta elő, hogy mikor esedékes a szerződés módosítása, és nem akkor történt. Az előírt határidő előtt egy évvel korábban történt meg ez a szerződéshosszabbítás. Nem tudom, mi sürgette. Miért kellett?

Ha nem is vetünk fel politikai aspektusokat ebben a kérdésben, de egyáltalán a célszerűségét... Amikor ráértek volna 2006 tavaszán, akkor miért kellett 2006-ban (Sic!) meghosszabbítani? Sok itt a nyitott kérdés, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, ezért továbbra is azt javaslom, hogy ne fogadják el. Felelősebb munkát kell kérnünk, és ez közös érdekünk. Közpénzről van szó. Nagyon helyesen mondta Halász János képviselőtársam, hogy a bevételek pályázati lehetőséget és közmédiumköltségeket kímélhetnének a parlament költségvetéséből. Épp ezért felelősebb gazdálkodást kell elvárnunk az ORTT-től, mert ezek alapján úgy vélem, hogy nem igazán járnak jó úton, és nem igazán sarkosak a közpénzek felhasználását illetően.

Több fegyelmet, több figyelmet, a törvény betartását, a célszerűséget és a gazdaságosságot is szem előtt tartva kellene képviselni a Magyar Köztársaság parlamentjének, költségvetésének érdekeit. Én ezt nem tapasztaltam, mélyen tisztelt hölgyek, urak. Lehet, hogy tévedek, akkor bocsánatot kérek, de ez a szubjektív meglátásom a 2005. évi beszámolót illetően.

Köszönöm, hogy szólhattam.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
24 292 2006.10.24. 3:03  285-295

BABÁK MIHÁLY, a költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Bizottságunk megtárgyalta a T/808. számon jelzett törvényjavaslatot, amelyet Podolák György képviselőtársunk terjesztett be. A bizottság megkérte a kormány álláspontját, hisz úgy gondoltuk, hogy számunkra fontos. Gordos József pénzügyminisztériumi közhivatalnok jelent meg a kormány álláspontjával, és eléggé elutasító volt e tekintetben.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a javaslatot alkotmányjogi és adatvédelmi szempontból jelenlegi formájában nem támogatja - idézem, így szól a kormány véleménye -: nincs olyan állami feladat, amelynek céljában az adatállomány közigazgatási keretek között történő létrehozása és ezen adatok kezelése alkotmányosan alátámasztható. Ugyanakkor az Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal jelenleg alkalmatlan ennek a feladatnak a végrehajtására, bár a bizottság ülésén mindenki egyetértett azzal, hogy fontos kérdésről van szó, amit fölvetett képviselőtársunk, és az informatikai hálózat sem megoldott.

Nos, én úgy gondolom, hogy a Miniszterelnöki Hivatal e témakörben a nyilvántartást nem közigazgatási keretek között kívánja megoldani, de azt is elmondta a Pénzügyminisztérium, hogy véleménye szerint a szakmailag kidolgozatlan törvényjavaslatot nem tudja támogatni.

El kell mondani azt, hogy az uniós tagállamokat kötelezik arra, hogy az egységes nyilvántartást megvalósítsák, erre vonatkozólag jogharmonizációs követelmények vannak, és azt ígéri a kormány, hogy a jövő év e felében esedékes jogharmonizáció keretében beépül mindenképpen ez a megoldás a kormány által majdan beterjesztett javaslatba.

Nos, az következett el, ami ritkán szokott, hogy képviselőtársam is azt mondta, hogy az előterjesztő fontolja meg, ne állítsuk lehetetlen helyzet elé a kormányt e tekintetben, és várjuk meg a kormány előterjesztését, hozzátéve természetesen azt, hogy nagyon sok fontos szakmai érv elhangzott, fogyasztói érv elhangzott, hogy szükséges a nyilvántartásnak a sürgős megoldása.

Azt azért hozzá kell tennem, hogy információnk van arról, hogy a kormány és ön is kapott a biztosítóktól erre vonatkozólag javaslatot - ha nem így van, akkor bocsásson meg, tévedtem -, és ezzel a biztosítók által beterjesztett javaslattal a kormánynak eddig még nem volt alkalma, hogy foglalkozzon, egyszerűbb megoldást és költségkímélőbb megoldást javasolnak.

Összegezve, elnök úr, rövidre fogva a kérdést: 14 igen, nem támogatta 8, és tartózkodott 1 képviselőtársunk, így tehát a kisebbség nem javasolta az általános vitáját ennek a törvényjavaslatnak, és nem tartotta alkalmasnak kormányzati szempontokra és érvekre való hivatkozással.

Köszönöm szépen, hogy szólhattam.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
27 84 2006.10.31. 1:51  19-245

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Reggel óta az motoszkál bennem, hogy mi a kormány igazi, valós célja, ugyanis ha egy törvényjavaslat bekerül, akkor mindig azt kell megfejteni, hogy mi mozgatja, mi van mögötte. Tisztelt Hölgyek, Urak! Lehet célja a kormánynak a rend az egészségügyben, nekem ez szimpatikus. Lehet benne a pénzbehajtás, ami nekem nem szimpatikus, és lehet a több-biztosítós üzlet kialakítása, ami szintén nem szimpatikus. Úgyhogy nem mondják el az igazat, tisztelt képviselőtársaim! Mert ha a rendszerszemléletben valahol rendet kívánnak tenni ebben a kérdésben, énszerintem itt a parlament jobb és bal oldala partner ebben a kérdésben, az ésszerűsítésben és a finanszírozás anomáliáinak megszüntetésében, tehát a rendben.

No de az az érzésem, el kell döntenünk, hogy Hófehérkéről van szó vagy a vasorrú bábáról, a gonosz boszorkányról, mert kedves Béki Gabriella, valahol a kettő keveredik e tekintetben, amit mondott. Az az érzésem, és kérem, cáfoljanak meg, ha nem így van, hogy önök nem bontják ki most sem a valódi célt és az igazságot, nem bontják ki azért, mert az az érzésem, hogy megint nem akarnak igazat mondani. A több-biztosításos megoldást kívánják előtérbe helyezni, a piacosítást, fizetős egészségügyet és az egészségügy üzletté tételét. Nos, hogyha ez a szándék, akkor kérem, ne számítsanak ránk, erről szó nem lehet, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim! De hogyha a rendről, az anomáliák megszüntetéséről van szó, akkor igen, abban partnerek vagyunk. És nagyon szépen kérem, gumicsontot ne tegyenek elénk, mert úgy gondolom, hogy a hálapénz és a vizitdíj e törvényjavaslatban csak gumicsont, amin, úgy gondolják, hogy az ostoba képviselők majd elrágódnak.

Kérem, tisztázzuk pontosan, mit szándékoznak! És ha ezt elmondták, majd utána tárgyalhatunk.

Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
27 96 2006.10.31. 2:06  19-245

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, mélyen tisztelt elnök úr, a szót. Tisztelt Képviselőtársaim! A bizalmatlanság kérdésére: kedves Kökény képviselő úr, igen, nagyon sok esetben az elmúlt év praxisa arra tanított meg, hogy nem bontják ki sosem az igazságot teljes mértékben, és meg kell keresnünk mindig a valós, igazi szándékokat, törekvéseket még egy törvényjavaslatban is. Nem mi vagyunk a beteg lelkűek, félreértés ne essék! Önök szoktattak erre a praxisra, hogy nagyon is gondolkozzunk, és odafigyeljünk a szavaikra.

Általános vitája van, kedves Béki képviselő asszony, a törvényjavaslatnak, ilyenkor igenis lehet beszélni azokról a kérdésekről, amelyek alapvetően, generálisan befolyásolják egy törvény filozófiáját. Nade, ha már itt tartunk, hadd mondjam el azt az ellentmondást, és hadd hívjam föl kedves figyelmüket arra, hogy vizitdíj. Mélyen tisztelt hölgyek, urak, hol van a vizitdíjnak például a kompetenciája, mondjuk, a háziorvoslásra és a családorvoslásra? Tessenek nekem megmondani! Mi a háziorvoslás és családorvoslás lényege? Pontosan a család, a prevenció, a megelőzés.

(13.10)

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én Európában jónak tartom a vizitdíjat, de 2006-ban és az ezt követő években a csomagjaik kapcsán nem tartom helyesnek. Megmondom, miért nem: mert Magyarországon az Európai Unió nyugdíjainak 20 százalékát kapják a nyugdíjasaink. A minimálbér, a munkanélküli-segély 20-25 százaléka az európainak. Akkor miért gondoljuk mi, hogy helyes ma egészségmínuszt termelni azzal, hogy a prevenciót csökkentjük, ilyen vizitdíjjal bosszantjuk a magyar állampolgárokat, és egészségkárosodást okozhatunk ezzel a magyar állampolgároknak?

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tényleg tisztáznunk kell, hogy mik a szándékaik. Jobb, ha becsületesen bevallják, és ha rendszerszemléletben rendet kívánnak tenni abban a kérdésben, amely most nem jól működik, diszfunkciós, akkor kérem, számíthatnak ránk. Bocsánat, letelt az időm.

Köszönöm, elnök úr.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
27 104 2006.10.31. 1:08  19-245

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Elnézést kérek, hogy újfent visszatérek a bizalmatlanság kérdésére, és hogy miért kell egyáltalán a célokat elemeznünk, és nagyítóval nézni, hogy igazából mi a valós szándékuk.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Emlékeznek a kampányra, ahogy Gyurcsány miniszterelnök úr azt mondta: Elnök úr, kérnék öntől valami szívességet most itt. Ez nagyon buta és igaztalan kampány, hogy itt valaki gyógyszerfelírási díjat akar bevezetni. Legyen olyan kedves, vonja vissza, ön úriember, s a többi, s a többi.

Megkérdem önöktől: akkor mi változott? Az önök miniszterelnöke azt mondta, hogy ez egy butaság és igaztalan dolog - és akkor most beterjesztik a vizitdíjat meg a receptdíjat... Akkor tessenek megmondani, mikor nem mondtak igazat megint?!

Úgyhogy csak ez táplálja a bizalmatlanságunkat, és bocsássanak meg érte, én nem vagyok beteg lelkű, pozitív látásmódú ember vagyok, és bízom a jövőben, a rendben, de az önök igazmondásában sajnos nem tehetem. Itt a példa rá. Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
27 116 2006.10.31. 2:06  19-245

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter Úr! Igen, a hálapénz nem jó dolog, miniszter úr, még mielőtt mást adna a számba - kérem, ne nyúlkáljon bele -, mint amit mondtam. A hálapénz nem jó dolog. Azért nem jó dolog, mert sok esetben előre követelik, és ha előre követelik, ha követelik egyáltalán... - és ha jár az egészségügyi szolgáltatásoknál.

Tisztelt Miniszter Úr! Helytelen és rossz gyakorlat, de a hálapénzt szabad és lehet fizetni, ha valaki hálás akar lenni az orvosának. Maradjunk ennyiben! Tudja, mi a legnagyobb baj ebben a kérdésben? Az, hogy sajnos sok esetben tényleg követelik, előre kérik, és úgymond jár. Ez egy rossz gyakorlat. És tudja mi ebben még a baj? Az, kedves miniszter úr, hogy sokan nem tudják megfizetni, és ez megnyomorítja, alkalmasint és depresszióssá teszi őket.

Kedves Miniszter Úr! A vizitdíjjal kapcsolatban: én vulgárisan fogalmaztam, mert volt a kampányban sokféle fogalom. Volt vizitdíj, volt gyógyszerfelírási díj, és volt receptdíj is. De kérem, az önök miniszterelnöke ezzel nyert. Ezt ő több percen keresztül a Magyar Televízióban előadta. De nekem ezzel nem az a bajom. Ön egyik szavával azt mondja, hogy nem bevétel, közben azt mondja, hogy ott marad, és bérre meg fejlesztésre fordítják. Miniszter úr, akkor mondja meg őszintén (Kezét összeütve:), mi a francnak kell ez a vizitdíj?! Ha egyáltalán nem is bevétel, meg ott marad, miért lehet bérezésre fölhasználni?

Miniszter úr, egyformán beszéljünk erről a kérdésről! De tudja mit, miniszter úr? A legnagyobb gondom ezzel az, hogy egészségkárosító ma a vizitdíj, 2006-2007-ben. Tudniillik az embereket távol tartja az orvosoktól fontos, esetleg komoly betegségük kapcsán.

Tehát úgy gondolom, hogy a megelőző funkciója az orvos-beteg találkozásoknak sokszor jelentős. Ez a vizitdíj kárt okoz a mai világban, a mai jövedelmek, mai nyugdíjak mellett, és tudja, a társadalmi és szociológiai hatása katasztrofális lehet, tisztelt miniszter úr. Úgy gondolom, nagyobb felelősséggel kellene ehhez a kérdéshez nyúlni 2006-2007-ben, mert rosszul élnek az emberek.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
27 128 2006.10.31. 2:16  19-245

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Miniszter Úr! Bocsásson meg, kérem, de én úgy gondolom - és ne vegye tiszteletlenségnek -, vannak kérdések, amelyekben nem értünk egyet. Ön kiváló diagnózist állapított meg az egészségügyi szolgáltatást illetően, csak, kedves miniszter úr, a terápiát nem pontosan úgy látjuk, ahogy ön gondolja.

Mondok erre három példát azonnal. Kedves Miniszter Úr! Ki szüntette meg és miért a bevételi oldal nagyon fontos intézményét, az egyéni számlát? Úgy gondolom, az a tisztánlátás érdekében, sőt a biztosítottak biztonsága érdekében is nagyon fontos volt. Az önök kormánya, a Medgyessy-Gyurcsány-kormány szüntette meg.

(A jegyzői székben Németh Zsoltot Szűcs Lajos
váltja fel.)

Kedves Miniszter Úr! 2. számú gond: van egy vényellenőrző program, amelyet a polgári kormány idején vezettek be. Tessenek megmondani - kiadási oldalról a gyógyszerkasszánál nagy jelentőséggel bírna -, miért nem működik igazán, miért nincs következménye, miért nem elemzik, miért nem történik valami, ha az anomáliákat és a többletkiadásokat meg kellene szüntetni.

3. A tb ellenőrző funkciója. Kedves Miniszter Úr! Ez a kiadás oldalán szintén jelentős megoldásokat jelentene. Miért nem működik az ellenőrzés a kifizetéseknél, a beavatkozások számláinál, miért nem volt eddig következménye?

Erre a három kérdésre kellene először választ adni, de úgy gondolom, hogy négy vagy már ötödik évi kormányzati hiányosságokról ejtettem szót, amikor az egyéni számláról, a vényellenőrző programról és a tb ellenőrzési funkciójának kimaradásáról beszéltem, ami, mint az áramszünet, elmaradt.

Tisztelt Miniszter Úr! Úgy gondolom, ezekre a kérdésekre választ kellene adni, hiszen a mai gondok ezekben a kérdésekben is gyökeredznek, ha ezeket megoldották volna, és tették volna a dolgukat, akkor talán kevesebb gond lenne.

Még két gondolatot gyorsan hadd mondjak el. Kedves Gusztos képviselőtársam, úgy mondom, hogy: a beteg biztonságát jelenti a törvényjavaslat? Képviselő úr, nem. Úgyhogy ön támogathatja, de én nem tudom támogatni. Maradjunk annyiban. Kevesebb esély lesz az egészségre, ez a törvényjavaslat nem jó.

Külön jogszabály, kedves miniszter úr. Törvényben kellene szabályozni, nem bizalmatlanság és bizalom kérdése a végrehajtás. Úgy gondolom, hogy átgondoltabb, megfontoltabb dolgokra lesz szükség, és ehhez pedig be kéne csatolni, hogy tisztán lássuk, hogy hogyan (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) kívánja végrehajtani a törvényt.

Köszönöm a türelmét, elnök úr. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
27 144 2006.10.31. 2:16  19-245

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót. Dr. Czinege képviselőtársam, ma nem arról beszélünk, hogy az egészségügyet az ott dolgozók szorgalma és áldozata tartja össze, mert ez tényleg így igaz, és a magyar egészségügy mindamellett, hogy alulfinanszírozott, diszfunkciók mellett jól működik, és hála és köszönet nekik. De, kedves képviselőtársam, bocsásson meg, én úgy értem, úgy érzem, hogy ön is bevette azt a maszlagot, hogy reformról van szó. Ön is azt mondja, hogy rendnek kell lennie. De mondja már meg, kérem - ahogy képviselőtársam is szólt róla -: mi ebben a reform?

Nézze, a világ változik, a technikai megoldások, a gyógyszerezés és sok egyéb más, alkalmazkodni kell hozzá szabályozással. Ezt nevezik kormányzásnak. Ellenőrizni kell a szolgáltatásra kifolyósított összegeket. Ezt nevezik kormányzásnak. Ellenőrizni kell a bevételeket és a kiadásokat. Ezt nevezik kormányzásnak. Tisztelt képviselőtársam, én úgy gondolom, ebben van a hiba. Ötödik éve kormányoznak, és nem kormányoznak. Most ezt reformmal akarják elmaszatolni. Kérem, vegye már észre, hisz ön gyakorló orvos, hogy itt lényegesen más gondokról van szó, mert pénzbehajtásnak lehet nevezni a vizitdíjat - amely egészségkárosító véleményem szerint Magyarországon a mai jövedelmek mellett -, a kórházi napidíjat, a gyógyszerkasszával kapcsolatos intézkedéseket. Sok mindennel, a pontosítással és a renddel egyet lehet érteni. Ebben partnerek vagyunk. De, kérem szépen, én úgy gondolom, hogy ma is átlátható a rendszer. Ez a nem az átláthatóságot szolgálja.

Nem válaszolt miniszter úr arra - és nem akarom őt megbántani, mert a diagnózisa jó, a terápiája nem -, hogy az egyéni számla a biztosított biztonságát is szolgálta, hisz megkaptam egyszer azt a számlát, és láttam, hogy a munkáltatóm befizette.

(14.40)

De mondja már meg, kérem, mióta potyautas a négymillió magyar állampolgár, aki fizet járulékot, miért potyautas a nyugdíjas. Szó sem lehet róla! Akkor mi kiről beszélünk? Kérem, ez ellenőrzési feladat, amit nem oldottak meg. Kérem, kormányozzanak, és ne beszéljenek reformról, amikor nem reformálnak!

Köszönöm. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
27 150 2006.10.31. 1:18  19-245

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, mélyen tisztelt elnök úr. Kedves volt Államtitkár Asszony! Igen, a politikai demagógia az nem ide való, de önök sajnos nap mint nap ezt gyakorolják.

Kedves Képviselő Asszony! Hát legyünk már ismételten őszinték e tisztelt Házban, mert őszintének kéne lenni, és igazat kéne mondani! Miről szól most a történet minden törvényjavaslatnál, nyár eleje óta, hogy kormányra kerültek?

Drága Államtitkár Asszony, Marika! Arról szól, hogy pénzbehajtás. Mindenhol szűkíteni, mert önök négy év alatt annyi hiányt halmoztak föl, hogy azt most be kell hajtani az embereken. Ne engem vádoljon már ilyesmivel, Mária! Hanem saját maguknál rakjanak a fejükben rendet, könyörgöm! Arról szól minden lépésük, minden kormányzati intézkedésük, ezért tüntetnek az emberek, mert önök turkálnak a zsebükben, és pénzt vesznek ki belőle.

Akkor miért tetszik engem vádolni? Kedves Mária! Hát önök legyenek már igazak, kormányozzanak, tegyék a dolgukat, ha valahol diszfunkció van, rakják rendbe! De ez a számolás és a kormányzás önöknek tényleg nem megy. De hogy ezt még utána rám borítják, mint a bilit, bocsásson meg, kedves Mária, ez volt a politikai demagógia.

Köszönöm, elnök úr, hogy szólhattam. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
27 190 2006.10.31. 2:07  19-245

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, mélyen tisztelt elnök úr. Igaza van Nagy képviselőtársamnak, ha a személyeket vesszük, akkor eltakarjuk, és nincs mondanivalónk. Így kaptam én is megjegyzést Vojnik Máriától. De egy kérdése is elhangzott, kedves Mária. (Dr. Vojnik Mária: Szólítson képviselő asszonynak!) Kit szolgálunk és kit védünk a hozzájárulással vagy a most eladott dolgainkkal? Kit védünk?

Kedves Vojnik Mária! Szeretném fölsorolni önnek. (Dr. Vojnik Mária: Szólítson képviselő asszonynak!) Védjük e törvénytől a nyugdíjasokat, a nagycsaládosokat, a családosokat, és a vizitdíjtól elsősorban. Mert sok mindenről lehet mit beszélni ma, de féltjük a családosokat, a rokkantakat, a munkanélkülieket, a megváltozott munkaképességűeket és a kis fizetésűeket.

Kedves Mária! Rosszul fog... (Dr. Vojnik Mária: Képviselő asszony!) Képviselő asszony - bocsánatot kérek. Ez nem lesz jó az embereknek. Önök azt mondják, hogy többet akarnak adni. Nade, ne haragudjanak meg, komolyan gondolják, hogy többet akarnak adni? Önök kevesebbet akarnak adni. Kevesebbet akarnak adni, mert mondom, amióta ismételten kormányon vannak, minden törvény szándéka a zsebünkben kotorászni, pénzt behajtani, elvonni az emberektől, és most már az egészségügytől is el akarnak venni pénzt, az orvoslástól. Erről szól a történet, könyörgöm! Hát minek kell az a vizitdíj?

Nézzék: a vizitdíjnak lehet olyan tulajdonsága, ami időközönként úgy tűnik, hogy hatásos és helyes. Megóvja a beteget az orvostól. Kevesebbszer megy, mert pénzbe kerül. Nade, kedves Schvarcz képviselőtársam, már megbocsásson, ezt összehasonlítani a németek jövedelmével, ottani minimálbérekkel meg munkanélküli-segéllyel, meg a svédekével, hát azért ez mégiscsak abszurdum! Bocsásson meg, Németországban igen, ezért alkalmazzák. Vannak olyan hatásai a vizitdíjnak, amelyek bizonyos fejlett kultúrákban és jövedelmek mellett kedvezőnek tűnhetnek járulékos hatásként, de a magyaroknak ma nem jó, az embereket ettől féltjük, és a kis jövedelmű embereket féltjük ettől.

Köszönöm, hogy szólhattam. (Taps a Fidesz és a KDNP padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
32 88 2006.11.16. 2:08  1-273

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Miről is szól a 2007. évi költségvetés? Bocsásson meg, Török Zsolt képviselőtársam, de nem arról, amiről ön beszél. (Közbeszólás az ellenzéki oldalról: Így van!) A 2007. évi költségvetés arról szól, hogy Balatonőszödön kiborult az éjjeli edény, annak minden tartalmával, és kiborult a négy év kormányzás minden hiányossága is. Elmondom azt is, hogy mi ez.

Tízmillió emberrel kívánják megfizettetni mindazt, amit önök rosszul tettek, rosszul gazdálkodnak; gazdasági válság, pénzügyi válság, és kedves képviselőtársam, szociális válság veszélyeztet. Mit hozott ez az ötödik évi kormányzás? 6200 milliárd államháztartási hiánynövekedést. Elmondom még egyszer: 6200 milliárd államháztartási hiánynövekedést. Tudja, ennek mennyi az adósságszolgálata? Évi 1100 milliárd forint. És most önök keresik azt, hogy hol a gyeplő, hol lehet visszafogni a hiány növekedését, és azt nézik, hogyan kellene kormányozni, rendbe tenni az államháztartást. Egyáltalán, az eladósodás mértékét, tisztelt képviselőtársam. Tudja nagyon jól, hogy üres kamrának bolond a háziasszonya - hát most ezt az állapotot éljük meg.

Mélyen tisztelt Képviselőtársaim! Kinek jó ez a költségvetés, a 2007. évi állami költségvetés? Egyszerű rá a válasz: senkinek nem jó. És kinek nem jó? - fel lehet így is tenni a kérdést: tízmillió magyar állampolgárnak. Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! A 2007. évi benyújtott állami költségvetés-tervezet a magyar cunami. Higgyék el, a magyar cunami! Elmondom, miért. Azért, mert ez a költségvetés társadalmi, szociális és humán hatásaival nem számol azoknak az intézkedéseknek, amelyekben megvonnak, restrikciókat alkalmaznak. Felérnek tehát a magyar cunamival a 2007. évi költségvetés megszorításai.

Kérem, alázattal próbálják ezt a kérdést megoldani! Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
32 166 2006.11.16. 2:17  1-273

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Kuncze képviselőtársam, nagyra értékeltem a hozzászólását, miután ötször belénk rúg, utána kéri azt, hogy együtt húzzuk ki az ország szekerét a kátyúból, amely kátyút önök ástak. (Dr. Vojnik Mária: A kátyút nem ássák.)

Igen, képviselő úr, még ezt is el tudom képzelni, de ehhez két komoly feltétel szükségeltetik: a hitelesség és az őszinteség. El kell mondanom minősítésképpen, hogy hiteltelen jelenleg a politika, és az őszintétlenség még önök közt, egymás közt is megvan, és csak a balatonőszödi beszédre utalok, hogy egymásnak is hazudtak. (Kuncze Gábor: Mi van úgy mégis?)

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! A 2007. évi költségvetési törvényjavaslat, Kuncze képviselőtársam, választ ad bizonyos problémákra, amely problémákkal egyetértünk. Mert ezeket a problémákat érezzük és látjuk, de önök rossz választ adnak rá. Arról van szó, hogy a négy-öt év alatt összegyűlt problémákra most hirtelen válaszokat kellene adni a 2007. évi költségvetésben.

Fölteszi ön a kérdést számunkra, hogy mit kellene tenni. Hát, köszönöm. Felajánlhatunk-e a választóknak mi is valami megoldást? Természetesen. Nem adunk alternatívát. Ezeket a kérdéseket nekünk teszi föl tisztelt képviselőtársam, ami valójában helyes, de azért el kell mondanom azt, hogy önök kormányoznak, ha nem vették volna észre, önöknek kellene ezt rendbe tenni. (Zaj.) Felénk az a szólásmondás járja, hogy ha valaki az alsóneműjét bepiszkítja, akkor nem pucerájba viszi, neki kell kimosnia. Ugyanis a pénzt, a fizetséget ezért önök kapták, hogy ez a rengeteg gond összegyűlt, és nem kormányoztak. Javaslatom, Kuncze képviselőtársam, tisztelettel, mély tisztelettel és alázattal: tárgyaljunk, ha őszintén gondolják.

A javaslatom az, hogy dolgozni kellene, kormányozni, méghozzá felelősen, vezetni és számolni, őszintének lenni, kalkulálni, alternatívákat kidolgozni, hatástanulmányokat; megfontolt és meggondolt kormányzásra lenne szükség, és nem látszatkormányzásra, tisztelt képviselőtársam. Ha ezekben a kérdésekben egyetértünk, akkor nyilvánvaló konszenzus lesz közöttünk.

Azt el kéne dönteni, hogy a hozzá nem értés (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) a veszélyesebb, vagy ha valaki még szorgalmas is. Tudniillik most én ezt tapasztalom. Köszönöm. (Taps a Fidesz padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
32 174 2006.11.16. 1:43  1-273

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kuncze képviselő úr, pontosan értettem önt, és azt is, amit nem mondott ki, hogy tényleg nagy a baj. De azt, ugye, nem mondhatja, mert ötödik éve kormányoznak, hogy azokért, amiket nem tettek meg, mert változtatni mindig kell, és ön is a változtatásokról, korszerűsítésről beszélt. Ennek a hozománya az az államháztartási hiány és annak a kamatterhe. Én arra gondoltam, hogy nem látszatkormányzásra van szükség, nem PR-ra. Ezt elmondta az önök miniszterelnöke is, hogy látszatkormányzás volt, nem én találtam ki ezt a fogalmat, ő mondta. Na most, ha önök magukkal sem őszinték, egymást közt sem, és érdekek vezérlik különböző cselekvéseiket, akkor csak oda jutunk, ahol most vagyunk.

Tehát mi partnerek vagyunk abban, hogy esetleg mossunk együtt, nem pucerájban, de rakjuk rendbe az ország közös ügyeit, elveinket feladva, de könyörgöm, ezt másként kellene tenni, őszintének kellene lenni, és nem azzal kezdeni minduntalan, hogy az egész négyéves ciklus arról szól, hogy a Fidesz-kormányzás, a Fidesz. Szóval, ne ellenséget keressenek bennünk! Önök nem fogadják el még azt a pici partnerséget, amit néha megcsillantunk, mert aztán el is bátortalanodunk attól, hogy belemenjünk tényleges szakmai kérdésekbe. Kuncze képviselő úr, én tökéletesen értettem önt, tisztelem azt, hogy a problémákat felvázolta, de ne rajtunk kérje a válaszokat, az alternatívákat, a megoldásokat, mert ezért önök veszik fel a fizetést, és ezért kellene dolgozniuk. És ezt nagyon rosszul tették.

A kérdésem végén az volt, döntse el ön, önre bízom, hogy a hozzá nem értő a veszélyesebb vagy a hozzá nem értő plusz szorgalmas. Mert ugyanis manapság az történik... - vagy majd ön eldönti.

Köszönöm. (Szórványos taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
32 184 2006.11.16. 2:09  1-273

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Jó keresztény létemre, úgy gondolom, ki kell kérnem egy kereszténytől ezt a megjegyzést, mert képviselőtársam nem ezt mondta, jó, ha tudja. És megkérem, Kálmán képviselőtársam, hogy ne keverje össze a kormányzati felelősséget az ellenzék felelősségével, ugyanis önök mögött egy egész kormányzati apparátus áll.

Kuncze Képviselőtársam! Megtisztelem ismételten önt is a véleményemmel. Ön azt mondta: a populista demagógia a legveszélyesebb. Képviselő úr, nem, ön nagyon téved, és ebben vitatkozom önnel, mert nézze, a hazugság birodalma uralkodik ma Magyarországon, az önök hazugságbirodalma, és ez a legveszélyesebb. A politika nem a hazugságokról szól, tisztelt képviselőtársam, és ebben önök is élen jártak. Idézzek egy-kettőt? Idézem a pannon pumát, hogy dübörög, hogy irigyel minket ez meg amaz, Pistike adóügyei - ezek nem jöttek be. Ezek is hazugságok voltak, bár ezek még bocsánatosak, mert idővel tisztázódtak.

Tisztelt Képviselőtársam! Mondja meg, hogy demagógia-e az, ha arra a kérdésre keresünk választ, hogy a 2007. évi költségvetés, amely olyan állapotokban született meg, és olyan feltételeket tartalmaz a magyar állampolgároknak, hogy arra a kérdésre választ kell adni, hogy kinek jó és kinek kedvez ez a 2007. évi költségvetés. Ezt a körülményt önök kreálták négyéves, ötödik éves kormányzásuk alatt. Jó az embereknek? Jó a családoknak? Jó a nyugdíjasnak? Jó a közszférának? Jó a gazdaságnak? Mélyen tisztelt képviselőtársam, nem jó senkinek sem! És ez nem populista demagógia - ez tény!

Ezenkívül, képviselőtársam, nagy gondom az - és jó lenne, ha erre a kérdésre ön is választ tudna adni -, hogy miért marad el az a fontos cél, amely minden társadalom alapja, a foglalkoztatás, a gazdaság növekedése. Erre a költségvetési törvény egy fillért nem szán, és nem ad választ arra, hogy mit kívánunk a növekedés, a gazdaság élénkítése, növekedése érdekében tenni a 2007. évi költségvetésben. De adóztatni, azt önök kiválóan tudnak, és ezt prognosztizálják 2007-re, a sarcot, a behajtást. Lehet ezt még demagóg módon demonstrálni, de higgyék meg, a foglalkoztatásra, a munkára önök nem fordítanak kellő figyelmet, pedig ez a lét, az emberi lét alapja (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), és a gazdaságra sem. Próbáljon nekem erre választ adni, mit terveznek!

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
32 192 2006.11.16. 2:04  1-273

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Bár ugyan távozik Kuncze képviselőtársam, azért hadd mondjam el, hogy az elején még azt kérdezte tőlünk - pontosan fölírtam -, hogy mit kellene tenni, milyen választ kellene adni, és adjunk alternatívát.

Tisztelt Kuncze Képviselőtársam, itt lévő SZDSZ-esek! Hát én úgy gondolom, igen, elmondom ismételten: dolgozni kellene, kormányozni és őszintén kormányozni. Hisz az élet már csak olyan, hogy a változás mindig örök; ami 2003-ban vagy 2004-ben szükségeltetik, azt akkor kell meglépni, ami 2006-ban, azt 2006-ban. Önök nem tették négy éven keresztül. Nem én mondom, bocsánatot kérek, az önök miniszterelnöke mondta azt, hogy nem csináltak semmit. Nem kormányoztak. Látszatkormányzás volt. (Moraj a kormánypárti oldalon.) Ne tegyék az én számba ezeket, ő mondta! Tehát mi ezzel kapcsolatban a véleményünk? Az a javaslatunk, hogy szíveskedjenek dolgozni és kormányozni, méghozzá megfontoltan kormányozni, és ne látszatkormányzás legyen.

Még egy tanácsom lenne. Ugyanis otthon is elverik azt az asszonyt, akinek a kezéből kifolyik a pénz. Hát önöket is jól el kéne verni, ugyanis az önök zsebéből is, kezéből is kifolyik állandóan a pénz, utána pedig a Magyar Köztársaság állampolgárait, cégeit valami olyan tehénnek képzelik, amelyhez fejőgép kell, és csak fejik belőle az adót. Na szóval, képviselőtársaim, ezzel az illúzióval le kell számolni, Magyarország nem egy fejőstehén, és önöknek pedig nem elkótyavetyélni az állami bevételeket, hanem odafigyelni, mert még ezzel sem tudnak pontosan elszámolni, hogy mire költötték el azt, ami befolyt, és azt, amit eladtak. Tehát nem fejőgép a Magyar Köztársaság.

Még egy gondolatot engedjenek meg a konvergenciáról. Ezt a szót is lejáratják, mert végül is nem tudom, mit értenek alatta. A Magyar Köztársaság a 2007. évben az önök konvergenciaprogramjával, amely restrikció, megpróbál a hiánykövetelményekhez felzárkózni. Ez nem jelent fejlődést, hölgyek, urak! Amit eltoltak, azt próbálja a konvergenciaprogram reparálni. Erről szól a történet, az önök konvergenciaprogramja, és ez nem jó nekünk. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.)

Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
32 206 2006.11.16. 2:04  1-273

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Elnézést kérek Vojnik Máriától, ha netalántán megbántottam, de amit mondtam a rosszul gazdálkodó hölggyel kapcsolatban, az ön vidékéről, az ön hazájáról, nyírségi szólásmondást emlegettem. Azt viszont kérem, hogy ha mellőzhetné... - nem szoktam önt minősíteni, nem is fogom most sem tenni, de azt hiszem, hogy ha a konkrét kérdésre nem tudnak választ adni, akkor mindig belénk kötnek, és minket személy szerint bírálnak azért, mert nincs válaszuk arra, amit fölvetettünk, amit mondtunk konkrét bírálatot.

(20.00)

Kedves képviselő asszony, az egészségügy kérdésében a diagnózis az, hogy a kassza és a tényleges felhasználás között feszültség van. Évek óta ez a diagnózis. Önök négy éve kormányoznak, és most rossz választ adnak erre a problémára. Ezt bíráljuk mi, tisztelt képviselőtársam. Mondok egy példát. A polgári kormány idején volt vényellenőrző program, és foglalkoztak vele, egy évig volt tb-számla, amely a munkavállalók biztonságát is szolgálta, de önök ezeket megszüntették. Ugyanakkor elharapódzott a túlköltekezés az egészségügyben. A terápiára a választ nagyon későn és rosszul adják meg. Rossz a válasz, a terápia. Olyan későn adják meg, hogy attól félek, bele fog pusztulni a magyar egészségügy, sőt a beteg is, mert a terápiát általában a betegnek kell elviselnie. Önöknek kormányozniuk kellene, és nem arroganciával, hanem alázattal, nem kapkodva, hanem konszenzust keresve. Jelenleg nem itt állnak, tisztelt képviselő asszony, mert mindenki ellenzi a változtatásaikat, mert nem kellőképpen megfontoltak, és nem kívánják megbeszélni azokkal, akiket érint.

A vizitdíj. Tisztelt képviselő asszony, lehet, hogy az Észak-Alföldön ez nem így van, de a Dél-Alföldön a vizitdíj egészségellenes, gyermekellenes, rosszat hoz, nem szolgálja a prevenciót 2007-ben. Képviselő asszony, rosszul teszik, ha vizitdíjjal próbálják a társadalombiztosítás számláját rendbe tenni, mert ez nem normális dolog. Higgye el nekem, káros a mi szegény vidékünkön!

Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
33 154 2006.11.17. 0:38  1-431

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Tisztelt Képviselőtársaim! A Pál Tibor képviselőtársam által mondott kétharmados törvényjavaslatról: igen, úgy éltük meg azt a törvényjavaslatot, tisztelt képviselőtársam, hogy az önkormányzatiság felszámolását, a kötelező társulást kívánta a kormány elrendelni. Mi abban nem voltunk partnerek, hogy kötelező legyen a társulás, és az önkormányzatiság, önrendelkezés intézményét, a '90-es vívmányt felszámoltatta volna ezzel a törvénnyel a kormány. Ehhez tényleg nem voltunk partnerek, de, bocsásson meg, ez nem is volt reform. Jó, ha ezt azért tudják a kedves tévénézők is.

Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
33 300 2006.11.17. 2:01  1-431

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az az igazság, hogy el kellene jutni arra a pontra, ahova tegnap este már majdnem sikerült, hogy a mai magyar társadalomban és a pénzügyi életben az ország pénzügyi próbájának a diagnózisát meg kell állapítani. Nem mi tettük meg ezt, hanem az Unió, és elrendelte a konvergenciaprogramot, felügyelet alá helyezte a Magyar Köztársaságot azért, mert eladósodtunk. Innentől kezdve a terápia arról szól, hogy a kormány mindenhol pénzt hajt be.

Azt mondta Gulyás képviselőtársam, hogy ez nem az elkótyavetyélt jövő költségvetése. Gulyás képviselőtársam, akkor elmondom önnek, hogy minden magyar állampolgárnak másfél milliós adóssága lett. 6200 milliárd forinttal nőtt négy év alatt az adósságállomány. 620 ezer forint/fő a négy év alatt felhalmozott adósságállomány. A kamatteher 1100 milliárd forint évente, önök ezt fejenként 110 ezer forinttal növelték. S innentől kezdve nem őszinték. Mert az óriási hiány generálja a problémát, és minden törvényjavaslatuk a szűkítésről szól, arról, hogy szűkíteni kell az állami kiadásokat. És erre rámegy az ország.

Kedves képviselőtársam, a vizitdíj tényleg csekély összeg - nekünk mindenképpen. De Békésben a 23 ezer forintos nyugdíjasnak, a kis jövedelműnek, a munkanélkülinek óriási pénz. Ezért mondom azt, hogy a vizitdíj egészség- és gyerekellenes.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! A konvergencia nem egyéb, mint elrendelt megszorítás. És önök ezt a megszorítást reformnak csúfolják; a szót is lejáratják. Értsék már meg, nagy baj van, tényleg nagy baj van. De nem biztos, hogy így kell megoldani, és hogy ennyire meg kell sarcolni a Magyar Köztársaság polgárait. Ez az út nagyon rossz.

Köszönöm. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
33 308 2006.11.17. 2:06  1-431

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Mélyen tisztelt Elnök Úr! Kuncze Képviselőtársam! Félre ne értsük egymást, mert azt hiszem, akkor a jó szándékot sem feltételezzük egymásban. Én úgy gondolom, hogy ez megvan.

A konvergenciaprogramot igenis Magyarországnak elrendelték. Sőt mi több, határidőt szabtak, sőt mi több, nem fogadták el, sőt mi több, be kellett mutatni, sőt mi több, ellenőrizni fogják. (Kuncze Gábor: A többinek kell készíteni, kedves képviselő úr?!) Hadd folytassam! (Kuncze Gábor: Ne!)

Azonkívül, kedves képviselőtársam, úgy gondolom, hogy ne feltételezze rólunk, mert azt hiszem, hogy nem rosszat akarunk, mi rendpártiak akarunk, és nem fedett térben akarunk szemlélődni, és igenis többször figyelmeztettük önöket a hibáikra, hogy ne szórják a pénzt, és minden ésszerűsítésben - nevezzék önök reformnak - partnerek vagyunk, tisztelt hölgyeim és uraim. Tudniillik nekünk is kötelességünk arra odafigyelni, hogy minden adóforint jól hasznosuljon. Még egyszer mondom, képviselőtársam: rendpártiak vagyunk, ésszerűségpártiak vagyunk, takarékosságpártiak vagyunk, és szeretnénk, ha tényleg jól hasznosulnának a magyar állampolgárok adóforintjai. De nem ez történt az elmúlt négy évben.

Úgy gondolom, rossz válasz arra, és rossz válasz, amit Béki Gabriella nagyon aranyosan, de ugyanakkor szerintem nem helyesen válaszolt meg: a beteg-orvos találkozók. Elemezzük azt, hogy Magyarországon miért van annyi beteg-orvos találkozó: ennek szociológiai és gazdasági okai is vannak.

Mélyen tisztelt Képviselő Asszony! Gondolja el, hogy a szegénység mennyiben determinálja azt, hogy a beteg az orvossal találkozik. A magányosság, azonkívül a munkanélküliség, és ne beszéljünk a pszhichoszomatikus betegségekről, amely ha kilátástalan valakinek az élete - márpedig most a munkanélküliség nő -, nyilvánvaló, hogy ezek miatt alkalmasint lényegesen több az orvos-beteg találkozó. Higgye meg nekem!

És akkor azt is meg kell néznünk, hogy szükséges-e ennyi orvoslás, és szükséges-e ennyi gyógyszer. Ha változtatunk a társadalmi és gazdasági viszonyokon... - higgye meg, az emberek nem orvoshoz szeretnek járni, hanem dolgozni szeretnének, és ebben nem sikerült eredményt elérni az utóbbi négy évben. Nőtt a munkanélküliség. Gondolkozzon ezen is!

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
33 322 2006.11.17. 0:55  1-431

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Szeretnék röviden reagálni, mert Tatai-Tóth képviselőtársam kissé megtámadott. Kedves Képviselőtársam! Nem fűződik érdekem a hazugsághoz, és a rendpártiság mellett felsorolom önnek: egészségpárti vagyok, gyermekpárti, tanuláspárti, oktatáspárti és sok egyéb más. Szeretem a biztonságot, és szeretném, ha ezt tudnám magam is a munkámmal szolgálni. Ha ön ebben kételkedik, nagyon sajnálom.

De azért tegyük hozzá, az oktatásból kivont összeg, amelyről időnként beszéltek - nincs bent az a képviselő, aki szóba hozta a felsőoktatásból elvont összeget, azt mondta, hogy diplomás munkanélkülit fogunk képezni. Mélyen tisztelt Hölgyek, Urak! Aki az oktatásból von el pénzt - és ezért mindig szólni fogok -, az a jövőt lopja el. Higgye el, egy diplomásnak könnyebb elhelyezkednie, és jó, ha feltételezi rólam, hogy tisztességes vagyok. Köszönöm, ha megteszi.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
33 348 2006.11.17. 2:06  1-431

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Kedves Kuncze István képviselőtársam - bocsánat, Kuncze Gábor vagy Kovács Pisti... (Derültség. - Kuncze Gábor: Kérem beírni, hogy ez vicc volt, különben még komolyan veszi valaki.) Úgy gondolom, ha ön nem tud érvelni, akkor orrba vág minket, és történelemórákat tart. Ő mondta, hogy Babák István, pedig tudja a nevemet. Na szóval, Lakos képviselőtársam sok mindent mondott. Úgy gondolom, nem egy költségvetést olvasunk. Azt is lehet minősíteni, hogy külföldön miért vélekednek úgy, ahogy vélekednek a költségvetésről, vagy a konvergenciaprogramról. Mert azt látják, hogy a kormánynak szándékában áll az eszetlen eladósodást megállítani.

Nekik semmi sem drága, ők outsiderek ebben a kérdésben, jobb, ha tudja, tisztelt képviselőtársam. Azonkívül az ÁSZ véleményét sem pontosan ismerik. Nem tudom, milyen szakértőjük véleményét olvasta, de többek között a mai lapban, tessék megnézni (Felmutatja és olvassa.), azt mondja az Állami Számvevőszék: költségvetés koncepció nélkül. Sőt mi több, mintha nem lenne eldöntve, hogy milyen államot, milyen Magyarországot akarunk, és ez a sodródó bizonytalanság az egyik legnagyobb bizonytalanság a finanszírozásban, jól látható kockázati tényező. Szóval, sok mindent mondanak szakértők itthon és külföldön. Nyilvánvaló, hogy nem kell szeretnünk, Kuncze képviselőtársam, ezt a költségvetést. De nem azért nem szeretjük, mert önök csinálták, hanem azért, mert iszonyúan rossz; rossz tízmillió magyar állampolgárnak, és ez nincsen helyén.

Lakos képviselőtársam tényleg sok lózungot mondott, de válaszoljon nekem, hogy hol található ebben a költségvetésben például növekedés és foglalkoztatás, gazdasági növekedéshez szükséges eszközök és foglalkoztatás érdekében rezervált összegek. Nem tud ilyet mutatni, tisztelt képviselőtársam, pedig úgy gondolom, a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás növelése fontos záloga felemelkedésünknek, és annak, hogy ezt a hiányt egyáltalán valaha is valaki eltüntesse.

Köszönöm szépen. (Közbeszólás az ellenzéki padsorokból: Jól van, Pisti! - Taps ugyanott.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
33 396 2006.11.17. 0:55  1-431

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, mélyen tisztelt elnök úr. Tatai László (Sic!) képviselőtársam azt mondta, hogy a határon túli magyarokkal kapcsolatos támogatások rendben vannak. Nem tudom, de kaptam egy levelet a magyar Országgyűlés elnökétől, dr. Szili Katalintól, amiben tájékoztat arról, hogy hogyan vélekednek Kolozsváron október 26-án, és november 9-én adta át.

Fölolvasom azt a sort, amelyet fontosnak tartok ebben a kérdésben. "Markó Béla a Szülőföld Alap tervezett átalakítása kapcsán fontosnak tartja, hogy a közalapítványok felszámolását követően valóban minden eddigi alapítványi és hasonló jellegű pénz ebbe az alapba kerüljön, csorbítás nélkül."

(22.00)

Kérem, ha ezt megteszik, akkor azt hiszem, eleget tettünk Markó Bélának is és dr. Szili Katalin elnök asszony kérésének is. Tegyék ezt, kérem!

Köszönöm szépen. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Úgy van!) Nincs minden gond nélkül!

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
36 108 2006.11.21. 9:13  15-111

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Képviselőtársaim, úgy gondolom, hogy a napirenden lévő törvény vitájában is nagyon sok olyan vélemény elhangzott, amelyben konszenzusban vagyunk, vagy egyformán látjuk a dolog lényegét. Miben nem látjuk egyformán? És ez nem baj, de úgy gondolom, hogy elvárásunk az ellenzék oldaláról a kormányzat irányába lényegesen több, mint amit jelenleg prezentált a törvénymódosítással. Ebből adódik a véleménykülönbségünk.

Tudom, hogy mindenki előtt nyilvánvaló, hogy a képzés, a felnőttképzés, átképzés, szakképzés invesztíció, mégpedig olyan invesztíció, amely a gazdaságban realizálja az eredményt. Csak azért szeretném hangsúlyozni azt, hogy ez nem egy misszió, hanem kötelessége az államnak, hogy a gazdaságot fejlessze, és a gazdaságnak adjon lehetőséget, olyan szakembereket, akik nemzeti jövedelmet, új értéket képeznek, termelnek.

Nyilvánvaló, hogy a helyes és jó szakképzés lehetőséget ad a gazdaságnak, hogy többet és jobbat termeljen, ugyanakkor az egyénnek is munkahelyet, megélhetést, kenyeret biztosít. Meg kell állapítanunk azt, hogy ennek a szakképzésnek a rendszerében az invesztíció sok esetben rosszul hasznosul, tehát diszfunkciókkal bír. Miniszter úr kifejtette álláspontját, hogy ne várjuk tőle most a szakképzés, felnőttképzés komplex megoldását, áttekintését e törvényjavaslatnál, viszont véleményünk az, hogy komplex módon kell ehhez a kérdéshez hozzányúlni. Hiszen mit akarunk mi? Azt szeretnénk, hogy stabil gazdaságunk legyen, a stabil gazdasághoz pedig jó szakmunkásra, jó szakképzésre és sok munkahelyre van szükség.

Tehát, mi mindenféleképpen kérjük a kormányt, úgyis szereti a reformok szavát, hogy komplex módon nyúljon ehhez a kérdéshez, és igenis rendszerszemléletben. Tudniillik, ha bizonyos elemeket javítgatunk, azok újabb diszfunkciókat keletkeztetnek, ha ezt nem rendszerszemléletben próbáljuk átgondolni, átnézni... - és a változtatás igénye fontos nap mint nap, és itt dübörög, nem a gazdaság, hanem az igény a tekintetben, hogy rendszerszemléletben változáson essen át a szakképzés.

Úgy gondolom, és ezt már mondtam is, hogy a szakképzés és a helyes, jó szakképzés a gazdasági teljesítménynövelésnek az egyik eszköze, lehetősége. Viszont a jelenlegi szakképzésről sokan megállapították azt itt a hozzászólásokban is, amivel teljes egészében egyetértek, hogy nem kellőképpen rugalmas, és nem szolgálja a gazdasági szereplők érdekét. Pedig azért azt tényleg ismételten ki kell hangsúlyozni, hogy a gazdaság a maga részéről, tehát a munkáltatók, foglalkoztatók, a szakképzési alap befizetésével, magyarul: ők is hozzájárulnak ahhoz az állami feladathoz, tehát fizetnek érte, hogy megfelelő szakképzett szakembereket kaphassanak feladataik ellátásához, a munkájukhoz.

Úgy gondolom, axiómaként kell kezelnünk, hogy a reálszférának több beleszólása, több véleménye legyen - gondoljunk csak a háború előtti időszakra -, több beleszólása legyen - és kell - a szakképzésbe, a felnőttképzésbe és az átképzésbe. Erre vannak történelmi példák Magyarországon, és úgy gondolom, hogy a köztestületeknek, a szakmai testületeknek, a reálszféra bevonásának erősíteni kell azt, hogy a kamarák, a köztestületek többet hallassák a szavukat. Igen, tapasztalható a törvényjavaslatban, és ezt helyesnek is tartom, és ezért kezdtem azzal, kedves államtitkár úr, hogy sok tekintetben bizonyos irányokat illetően egyet kell értenünk, mert helyesek az irányok.

Azt kérjük számon a kormányon, hogy a rendszerszemléletű és komplex átalakításhoz kezdjen hozzá, hiszen nem lehet gazdasági növekedés anélkül, ha nem megfelelő a szakképzés, átképzés, felnőttképzés. Azért meg kell állapítani emellett azt, hogy jelenleg kevés a befolyása a köztestületeknek, többre van szükség, több kompetenciát kell számukra biztosítani, sőt mi több, evidenciaként kell kezelni a gazdaság szereplőinek véleményét, kérését, javaslatát a szakképzésben.

(11.50)

Tudniillik ők fogják majd az innen, az intézményekből kikerülő szakembereket foglalkoztatni és dolgoztatni. Jelenleg megállapítható, úgy gondolom, hogy a képzésünk eléggé statikus, és teljesen igazad van, képviselőtársam, a régi rendszer pofozgatása és javítgatása folyik, holott tényleg át kellene formálni. Ugyanis változó, megújuló és gyorsreagáló szakképzést kell Magyarországon kialakítanunk véleményünk szerint, mert ez a fejlődésünk és felemelkedésünk alapja. Van egy axióma, amelyet szintén te fejtettél ki, és teljesen csatlakozom hozzá, mégpedig az, hogy a gyakorlati képzésnek elsősorban a munkahelyen, a foglalkoztatónál kell korszerű módon és hatékonyan megvalósulnia.

Ehhez a fogalomhoz tartozik a kompetencia típusú képzés. Ha valahol ennek a szónak jelentősége van - mindenütt a közoktatásban manapság kezd elterjedni ez a fontos fogalom -, a szakképzésben feltétlenül. Használható, készpénzre váltható, termelésre váltható ismeretekre van szükség a szakképzésben, és nem biztos, hogy tele kell tömködnünk a gyorsan változó szakképzési igény mellett a nagyon erős és mély alapokat, hanem a használható, munkahelyre váltható, kompetencia típusú tudásra és működtetésre van szükség.

Úgy gondolom, hogy a szakképzés anomáliái valójában ott gyökeredznek - és esetleg diszfunkciói is -, hogy Magyarországon egy kormánynak, egy nemzetnek tisztáznia kellene azt magában, hogy a gazdaság fontos számára, s nemcsak kinyilatkoztatásban, és ezen belül pedig a hazai nemzeti gazdaság fontos számára; a hazai kis- és középvállalkozások, és nyilvánvaló, hogy rugalmasan kell a multik igényeihez, a nagy foglalkoztatók igényeihez alkalmazkodni. Ezért mondom azt, hogy a reálszféra bevonása mindenféleképpen itt is elindul a törvényjavaslatban, de teljes mértékben és teljes vállszélességgel támogatom e tekintetben a további intenzifikációt.

Úgy gondolom, ez is egy axióma kell legyen, hogy helyre kell állítani a szakma, a kétkezi munka, a munka becsületét, e tekintetben presztízsét, a szakmunkás fontosságát, mert úgy gondolom, hogy az elmúlt évek mind ez ellen hatottak. Nem jó az, ami jelenleg folyik. Ugyanis képzünk, álmokat kergetnek alkalmasint az iskolákban a szülők is, a gyerekek is, de igazából sok tekintetben sokszor nincs meg az a megfelelő szakképzettségű szakember, aki ténylegesen meg tudna élni a megszerzett tudásból, szakmából és kompetencia típusú szakképzésből.

Persze, államtitkár úr, azt hiszem, hogy több gondot kellene fordítani a szakma megbecsülésére, különösen a fizetésekre, hogy a kétkezi munka, a szakmunka presztízse Magyarországon helyreálljon. Úgy gondolom, hogy ez most a mélypontján van, és ez rossz a magyar gazdaságnak. Mindent meg kell tenni a tekintetben, hogy a szakmák presztízse helyreálljon.

Emlékeznek rá, hosszú évtizedeken keresztül a tisztes szakma becsülete nagyon fontos volt ebben az országban, és ez nem valamiféle demagógia, hanem egy polgári érték. Tudniillik a tisztes szakmából mindig meg lehetett élni. Kérem, az irányban tevékenykedjenek az ön által több alkalommal hangoztatott reformok vonatkozásában, hogy e fontos elvárásnak a jogi feltétele és a szabályozás eleget tegyen.

Arra kérem államtitkár urat és a kormányt, hogy komplex módon, rendszerszemléletben nyúljon ehhez a kérdéshez. Nagyon fontos dologról van szó, és azért bátorkodtam felszólalni és hozzászólni, hogy magam is hozzáadjam a véleményemet; ha ez a folyamat elindul, bátorítom csak önöket benne, hiszen a gazdasági felemelkedésünk alapja a szakképzés, képzés és átképzés. És ne apró tömedékeléssel, ne apró lyukak javítgatásával foglalatoskodjon a kormány, hanem az ellenzékkel is egy komplex áttekintés mellett komplex törvényjavaslattal álljunk elő. A rendszert meg kell újítani e tekintetben, a szakképzés, átképzés és felnőttképzés rendszerét.

Köszönöm szépen, hogy szólhattam. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
36 148 2006.11.21. 2:05  111-225

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Szeretném megnyugtatni azt, aki minket néz, hogy nem közvetlenül a nyugdíjasokról szól ez a törvény, és nem azokról, akik korkedvezményes nyugdíjban vannak, hanem akik majd korkedvezményes nyugdíjba szeretnének menni. Ezt azért jó tudni. Az ő feltételeik szigorodnak, ezt is tisztán kell látni. (Csizmár Gábor: Nem szigorodnak! Véletlenül se!) Ugyanis az én fordításom szerint arról szól a törvényjavaslat, hogy ha befizeti majd a munkáltató a korkedvezményes járulékot, akkor mehet korkedvezményes nyugdíjba a tisztelt munkavállaló (Csizmár Gábor: Nem függ ettől! Nincs ilyen javaslat!), aki rossz körülmények között dolgozik. Igen, mert a teher azért csaknem 13 százalékra nő, és ebből a kormány kivonul.

De hogy pontosan értsék, hogy miről szeretnék beszélni: tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, az önök kormánya megváltozott. Megváltozott, mégpedig úgy, hogy bekötött szemmel kormányoztak négy éven keresztül, óriási hiány halmozódott fel, most meg kinyitották a szemüket, megijedtek, mert 6200 milliárd hiány szaporodott fel, és fölvettek egy mínuszos szemüveget. Innentől kezdve nem látnak az orrukig sem, csak azt, hogy mindenhonnan mínuszt kell csinálni, és mindenhol megtakarításokra kell törekedni. Ez a jogszabály pedig arról szól, hogy ezzel a mínuszos szemüveggel csak a pénzbehajtásról van szó, és a munkáltatókra terhelnek terheket. Ez nem jó a munkavállalónak, nem jó a munkaadónak, mert nyilvánvaló, hogy nem ők állították elő a 6200 milliárd hiányt.

Minden törvényjavaslatnál azt kell vizsgálni az ellenzéknek, hogy milyen szándék motiválja a kormányt, mi a célja, és mi a szándéka. Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, itt a burkolt szándék ismételten az, hogy pénzbehajtás, az állami kiadások csökkentése. Igaz, nem azonnal, 2007-ben, hanem 2008-2009-2010-2011, és akkor ez 13 százalék lesz, ismételten a munkaadók terhe növekszik. Tehát ez megint sarc, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, és csökkenti a korkedvezményre jogosultak biztonságát. Ez a véleményem.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
36 170 2006.11.21. 2:09  111-225

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Igen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Én arról beszéltem végig, hogy ma a korkedvezményes nyugdíjra vonatkozó szabályok változtatása van napirenden, de keresnünk kell a kormány szándékát, és látnunk kell annak hatásait is.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az államtitkár úr is megfogalmazta, az állam ki kíván vonulni, ki akar vonulni 2007-től a korkedvezményes nyugdíj köréből. (Csizmár Gábor közbeszól.) Amúgy nem én mondom ezt, hanem a Népszava mai tudósítása is mondja - (Béki Gabriella felé:) olvasom, hölgyem -: "A kormány eddig ismert tervei szerint 2007. januártól csak akkor marad meg a korkedvezményes nyugdíj, ha a munkáltatóik kifizetik a 13 százalék külön járulékot is." - írja a Népszava, amelyik nem az ellenzék lapja.

Szóval ez a szándék húzódik meg mögötte, kivonul az állam a korkedvezményes nyugdíjból. és vége a nyugdíjkassza szolidaritásának. Ezt a Népszava is írja, úgyhogy nem csak a magam kútfejéből merítettem e véleményemet.

Engedjenek meg még egy vélekedést: az államtitkár úr szóba hozta a nyugdíjkassza hiányát. Kedves Államtitkár Úr! Ebbe talán nem lett volna szabad belekezdeni, de egy kicsit kiegészíteném az ön vélekedését. A nyugdíjkassza hiánya nyilvánvalóan a háború előtti vagyon államosításából is származik; a feltőkésítetlenségből, az alacsony munkabérekből, államtitkár úr, amit 40-50 éven keresztül, sőt most is el kell viselni, a munkanélküliségből származik a nyugdíjkassza hiánya, az alacsony foglalkoztatásból és a kötelező magánnyugdíjpénztárból.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! A magánnyugdíj-befizetés a nyugdíjalap terhére vagy abból megspórolva jelenleg 250 milliárd. Ez 2010-re a 400 milliárdot fogja elérni. Nyilvánvaló, hogy a nyugdíjkassza hiánya emiatt is szenved, ezt a pénzt a kormány visszahozza a nyugdíjalapba államkötvény és kamatok terhe mellett.

(14.10)

Ne mondják, kérem, hogy csak abból származik a nyugdíjkassza hiánya, mert kevés a befizetés, hanem abból is, hogy a nyugdíjjárulékot önök erőszakosan és erősen elviszik a magánnyugdíjpénztárba.

Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
36 212 2006.11.21. 1:57  111-225

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Nyilvánvaló, hogy a törvény három passzusa több vitára adott okot, mint amit esetleg a három passzus látszatra indokolt volna. Igen, mert meg kellett fejteni és ki kellett mondatni a kormánnyal a szándékát, ezt meg kellett világítani, és ez a szándék tényleg arról szól, hogy restrikció, megszorítás és a nyugdíjkassza kímélése, a korkedvezményes nyugdíjba vonulás feltételeinek szigorítását prognosztizálja, és külön terhet vezet be a munkaadóknak.

Kedves Államtitkár Úr! Úgy gondoljuk, hogy egyetértünk önökkel azzal, hogy a veszélyes munkahelyeket csökkenteni kell, és meg kell tenni mindent különböző szabályokkal a veszélyes munkahelyek számának és az ártalmak csökkentésére. Azt tudni kell, hogy veszélyes és ártalmas, káros munkahelyek lesznek, mert az élet ilyen. De azzal, hogy a veszélyhelyzetet és a károsodást csökkenteni kell, mindenféleképpen ebben a kérdésben egyetértünk.

(Az elnöki széket Harrach Péter, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)

De államtitkár úr és tisztelt hölgyeim, uraim, nem támogatjuk, hogy a nyugdíjba készülők vagy az egészséget megkárosító munkahelyen dolgozók vonatkozásában a nyugdíjkassza kiszálljon a finanszírozásból. Nem tudjuk támogatni, ugyanis ezzel csak a munkaadókat terhelni nem célszerű és nem helyes. Nem célszerű, ahogy Pali bácsi mondta, szembeállítani a munkaadót és a munkavállalót, és úgy gondolom, a nyugdíjkassza szolidaritását pedig nem szabad e tekintetben megszüntetni. Úgy gondolom, hogy nem támogathatjuk a munkaadók terheinek további növekedését sem, ez konfliktusokat és versenyképtelenséget jelent.

Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, e törvény mögött lényegesen több olyan előkészített és még előkészítés alatt álló szabály van, amely rossz irányt vett. Ezért nem tudja a Fidesz támogatni.

Köszönöm, hogy szólhattam.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
40 301 2006.12.04. 6:53  277-356

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter Úr! A 17. ajánlási pontról beszélnék, amelyet megyei képviselőtársunk, Molnár képviselő úr adott be, aki most sajnos nincs a teremben. Nagyon egyetértek a javaslatával, amit szeretnék kiegészíteni. A 17. ajánlási pont a 3. §-ban egy (4) bekezdést is javasol, mely szerint a békéscsabai Réthy Pál Kórház 610 ágyszámának a csökkentése ne haladja meg a 10 százalékot.

Mélyen tisztelt hölgyek, urak, szeretném indokolni a módosító indítvány realitását. Mélyen tisztelt miniszter úr, a kórházi ellátás és az egészségügyi ellátás méretezése, tervezése nem könnyű feladat, főleg akkor, amikor ennek nem igazán tudjuk a múltját és nem volt praxisa. Egy adott térségben az igény sok mindentől függ - erre ön is utalt a hozzászólásában -, és én ezzel teljesen egyetértek. Egy térség egészségi állapotában nagyon fontos lehet az, hogy hogyan tervezzük meg a szükséges ágyszám és az ellátás mértékét, színvonalát. Nem hiszik, de a jövedelmi viszonyok is nagyon meghatározzák azt, hogy egy térségben milyen kórházi és milyen egészségügyi ellátásra van szükség, ugyanis azokban a megyékben és térségekben, ahol a jövedelmek és a nyugdíjak alacsonyak, az emberek több mindent vonnak meg maguktól, ezért egészségkárosodásuk van. Úgy gondolom, ezekre a térségekre külön oda kell figyelnie az egészségügyi tárcának is.

Ezenkívül szóba került már a mortalitás és a morbiditás. Vannak olyan térségek, olyan megyék, ahol elöregedik a lakosság, és pontosan a szociális, társadalmi és pénzügyi viszonyok és körülmények miatt erőteljesebb a megbetegedési hajlandóság, a lakosság morbiditása. De az sem mindegy, hogy egy térségben milyen a korosztály-összetétel, ezért úgy gondolom, nagyon-nagyon csínján kell bánni azzal, amikor körzővel ellátási területeket határozunk meg.

Hadd mondjam el a kistérségünk helyzetét. Kedves miniszter úr, ezen a térképen az látszik, hogy Szarvas és Békésszentandrás nincs ellátva. Hetven kilométerre van a gyulai kórház, és rosszak a közlekedési viszonyok. Azt hiszem, hogy a 44-es út állapotáról mindenki tájékozott ebben a Házban, csak éppen cselekvés nem történt ebben az ügyben. Ha például a szarvasi kistérség számára az orosházi kórház is kijelölt lenne - és az ő érdekében is szeretnék javaslatot tenni, ugyanis az ágyszám megtartása a szolgáltatások színvonalának megtartása érdekében nagyon fontos -, télen nem tudnánk megközelíteni, a 44-es úton pedig eljutni hetven kilométerre a gyulai kórházba igen hosszadalmas, megrendelhetik a koporsót, mire a beteg odaér.

Azt szeretném mondani, ha Békés megyében a gyulai kórház lesz ellátási gócpontként kijelölve, az nagyon jó, mert ez egy fejlett és jó minőségű kórház, de ha csak ez marad, akkor ennek a térségnek az egészsége és biztonsága veszélyeztetve lesz, miniszter úr. Gondoljanak csak arra, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy - ezen a térképen jól látszik - Észak- és Dél-Békés ellátatlan marad ezek között a körülmények között.

(22.00)

Éppen ezért szeretném javasolni, miniszter úr, azt, hogy megfontoltan gondolkozzon az egészségügyi kormányzat az orosházi és a békéscsabai kórház kapacitásait és továbbműködését illetően.

Nagyon fontos tehát a megközelíthetőség, és úgy gondolom, hogy ez veszélyt jelent a mi kistérségünkben, de úgy gondolom, az orosházi kistérségben lakók számára is. Tessenek megnézni a térképen, itt szürke foltok vannak, tehát nem éri el az 50 kilométeres tárcsa, és ha valaki a szélén van, az már lényegesen nagyobb kockázattal tud eljutni a kórházba, mint aki esetleg az ellátó centrum közelében lakozik.

Úgy gondolom, igazságtalan lenne - és ezt önök sem akarhatják -, hogy az ország különböző részei hátrányosabb helyzetben legyenek. Nem elegendő esetleg a földrajzi hátránya, az utak hiánya, nem elegendő a jövedelmek alacsonysága, nem elegendő az, hogy a morbiditás erőteljesebb, pontosan a jövedelemviszonyok miatt, akkor még az egészségügyi ellátásban is szűkítjük a lehetőséget, és veszélyhelyzet fog kialakulni. Úgy gondolom, hogy ez nem lenne igazságos és nem lenne tisztességes az ott élő emberekkel szemben. És most nem a tisztességet szeretném hangsúlyozni, hanem a gondoskodást. Én kérem önöktől, hogy nagyon felelősen nyúljanak ehhez a kérdéshez, és próbálják megérteni azt, amit én itt elő szeretnék adni az orosházi és a békéscsabai kórház tekintetében, azért, hogy az ott élő emberek is biztonságban élhessenek.

Kedves miniszter úr, felvetnék egy másik problémát, egyetértve azzal, hogy a definitív egészségügyi ellátásnak nagyon fontos alapeleme az alapellátás, a prevenció, a megelőzés és azonkívül pedig a szakellátás. Úgy gondolom, nagyon fontos lenne ebbe a struktúrába a szakellátás kérdéseit és a szakellátó rendszerek és intézmények működését is beleapplikálni, hiszen úgy lehetne egy egészségtérképet, úgy lehetne egy olyan ellátást biztosítani a Magyar Köztársaság területén, beleértve a megyéket is, ha a kórházak mellett a szakellátás intézményrendszerét is megterveznénk és megtervezné a kormányzat.

Ebben szeretném bátorítani a kormányzatot, hogy e kérdéskörben is tegyen lépéseket, hogy az igazságosság, a biztonság, az ellátás biztonsága megoldható legyen, és ne legyenek szürke foltok még e közös megoldás mellett is az ország különböző területein. Ezért szerettem volna felhívni kedves figyelmét, szíves figyelmüket. A felelősség közös, és ezért javaslom a 17. ajánlási pontnál a békéscsabai Réthy Pál és az orosházi kórház ágyszámának csökkentésénél az alacsonyabb százalék meghatározását. Hangsúlyozom még egyszer, azért, mert az ott élők is magyar állampolgárok, nagyon szegény térségről és megyéről van szó, hátrányos helyzetét az egészségügyi ellátás hátrányos helyzetével nem szabadna fokozni, ez közös felelősségünk. Kérem ebben az önök méltányos megítélését is.

Köszönöm, hogy szólhattam. (Taps az ellenzéki padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
40 307 2006.12.04. 2:05  277-356

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Úgy gondolom, hogy miniszter úr reagálását várom ebben a kérdésben, az ő jóindulatára és megértésére igyekszem apellálni, mert Vojnik Máriától nem reménykedem semmiben sem, hiszen olyan mélységbe megy, hogy keszonbetegséget lehet tőle kapni - ezt szokta nekem mondogatni. De úgy gondolom, hogy én nem keltek semmilyen feszültséget, kedves Vojnik Mária, ugyanis ezt a módosító indítványt szocialista képviselő adta be, és én most itt prezentálom, jó, ha tudja - Molnár képviselő úr, a 17. számú ajánlási pont.

Azért azt meg kell élni, kedves képviselőtársaim, ha valahol a súlyponti kórháznál (Felmutat egy térképet.) - és lehet, hogy innen nem látja, de akkor oda fogom vinni - szürke foltok maradnak, és valaki a periférián van, azt a hétköznapi ember Békés megyében és a szarvasi kistérségben úgy éli meg, tisztelt képviselő asszony, hogy ő kevesebbet fog kapni. És ez nem jó, és ez nem igazságos. Tetszik érteni?

Ugye, azt kértem a miniszter úrtól, hogy ezt a dolgot tekintse át, és ezért szeretnék nála lobbizni, mert maradnak ellátatlan területek. Nézze, Békésszentandrástól 75 kilométerre van a gyulai kórház, a súlyponti kórház. (Ismét a térképet mutatja.) Az az ember nincs benne a clusterban. Nézze csak meg, más helyütt a körök összeérnek! Itt sehol nincsen Békés megyében, a gyulainál, tessék megnézni! És megalapozottan próbáljon szólni, ugyanis én úgy gondoltam, hogy a gondolataimat teljesen kristálytisztán fejtettem ki e tekintetben.

Ha a közlekedésről beszél, tisztelt Vojnik Mária, akkor figyelni kellett volna a 44-es ügyét, amit ugyan Medgyessy Péter megígért, hogy meglesz. Kérem szépen, nem lehet közlekedni Békés megye útjain, jó, ha tudja, és nem lehet Orosházára átmenni a kórházba, mert nem kijelölt út, és nem takarítják le a havat, és hótolóval kell menni a szülőanyával az orosházi kórházba, ha megmarad egyáltalán.

Tehát tessenek megérteni, én nem ingerült vagyok, csak nem szeretem, amikor valaki megalapozatlanul, hozzá nem értő módon, leflegmálva a problémát itt a lyukakról és a peremeken lévő emberekről nem beszél.

(22.10)

Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy fontos kérdés, és nekem dolgom Békés megye polgárai érdekében a miniszter urat és a kormányt tisztelettel kérni, hogy megfontolt döntést hozzon.

Köszönöm, hogy szólhattam. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
40 319 2006.12.04. 1:59  277-356

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! Ön azt mondta, hogy jó hozzáférést kell biztosítani a jelenlegi kiemelt és a területi kórházaknak. Arra próbáltam felhívni a tisztelt figyelmét, hogy Békés megyében, Észak- és Dél-Békés tekintetében most sincs meg a jobb hozzáférés, gondok vannak; sőt mi több, a megközelíthetőséggel is, a közforgalmú utak állapotával, minőségével is. Sőt, mi több, tapasztaljuk a mentők leépítését is e tekintetben, ez megint az egészségbiztonságot csökkenti.

El szeretném mondani azt, hogy az építés és fejlesztés kormányprogram; lehet, és én elhiszem önnek. Csak ne felejtse el, miniszter úr, hogy az egész kórházi átalakítás a működtetési költségek csökkentése. Nos tehát, amikor arról beszélünk, hogy építeni és fejleszteni kívánják, a működés költsége viszont csökken, mert csökkenteni szándékoznak. Szóval, valahol őszintén kellene megmondani, hogy mire fogunk végül is kilukadni. Azt mondom, és azt kértem hozzászólásomban is, hogy a békéscsabai Réthy Pál és az orosházi kórház ágyszámának tekintetében differenciált leépítést tervezzen, tisztelt miniszter úr, mert jelenleg sincs esélyegyenlőség, és nem igazságos, igazságtalan a jelenlegi rendszer, ha itt is ennyit építenek le.

Úgy gondolom, az egészség esélye Békésben e törvény kapcsán csökkenni fog, mert tudom azt, miniszter úr, mert őszintének kell lenni, hogy a működési költségeket le kívánják faragni. És ha még struktúrájában is szűkíteni kívánják, akkor Békésben, a Körösszögben az északi és dél-békési területeken nincs, nem lesz meg az emberek egészségesélye; csökkenni fog, és ez nem igazságos.

Köszönöm szépen, hogy szólhattam. (Szórványos taps az ellenzéki padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
40 349 2006.12.04. 2:12  277-356

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter Úr! Szeretném felhívni kedves figyelmét a 17. számú ajánlási pontra, a Molnár-féle ajánlásra, melynek kapcsán ön is utalt - ami nekem szimpatikus volt - az építésre és a fejlesztésre, a nemzeti fejlesztési tervre. De ha ezt csak a kórházakra értette, kedves miniszter úr, akkor aggályaim vannak e tekintetben, mert úgy gondolom, hogy az egészségügyi ellátási struktúra az egy struktúra, többrétegű, úgymint alapellátás, szakellátás és kórházi ellátás, sőt most már egy új kategória is van, a súlyponti kórház, amely egy kiemeltebb kategóriát jelent. Tisztelt miniszter úr, ismételten kérnem kell önt arra, hogy tekintse át Békés megyében a kiemelt kórház, illetve a mellette lévő két kórház helyzetét, ami fontos lenne a megye népességmegtartó képessége és egészségessége érdekében is.

A másik dolog, amit ennek kapcsán szeretnék elmondani, hogy véleményem szerint - nem biztos, hogy jól látom, ezért előre is elnézést kérek - a definitív szakellátás az egészségügyi struktúrának egy nagyon fontos része, amely helyben és térben elérhetőbb, ugyanakkor olcsóbb és hatékonyabb is, közelebb van az emberekhez, és egészségbiztonságot jelent. E tekintetben nem láttam elképzelést. Jó lenne, ha ezt az egész kérdést komplexen és struktúrájában gondolná át a tárca. Én fontosnak vélném az építés és fejlesztés ígéreténél, hogy a szakellátó intézmények sorsát is át kellene gondolni, azt, hogy hogyan tudják kiegészíteni.

Talán kisebb viták lennének akkor a kórházi ágyakat is illetően, ha egy komplex struktúrát láthatnánk a kormányzati elképzelések között. Én ezt nagyon támogatnám, mert ez kevesebb feszültségpontot jelentene. Tudniillik, ha valahol ágyakat szüntetnek meg, ott munkaerő-felesleg is keletkezhet. Ugyanakkor a szakemberekre sok helyütt a szakellátásban lenne szükség. Kérem, hogy gondolja át, amit kértem öntől.

Köszönöm, miniszter úr. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
42 251 2006.12.11. 1:04  248-259

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Kormány! Úgy gondolom, hogy Rubovszky képviselőtársam javaslata nagyon megfontolásra méltó, ugyanis sokszor kis összegű jelzálogot jegyeznek be, és gondolják el, hogy az önkormányzatok többször jegyeztetnek be jelzálogot.

Úgy gondolom, hogy ez a tarifa igazságtalan. Ez egyszerűen igazságtalan! Különösen a kis jövedelmű embereknél igazságtalan. Kérem, fontolják meg! (Gőgös Zoltán: Ez nem vonatkozik rátok!) Bocsásson meg, de akkor is, ha kis összegű jelzálogot jegyeznek be, akkor is igazságtalan. (Gőgös Zoltán: Nem vonatkozik rátok! Üljél már le! - Derültség az MSZP soraiban. - Göndör István: Így van! Nem számít!)

Úgy gondolom, nyilvánvaló, hogy helyes, ha az állam bizonyos szolgáltatásokért hozzájárulást kér, de ez lényegében aránytalan azzal a szolgáltatással, amelyet a földhivatal a jelzálog törléséért kiszab. Úgyhogy kérem, számoljanak el a lelkiismeretükkel az igazságosság tekintetében. Ez igazságtalan tarifa!

Köszönöm, hogy szólhattam. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban. - Gőgös Zoltán: Előbb olvasd el, Misi! - Csizmár Gábor: Nem írok, nem olvasok, csak beszélek! )

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
43 224 2006.12.12. 2:03  21-323

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt előttem szóló Winkfein Csaba Képviselőtársam! Ön az elején - és nem a módosító indítványnál - mondott valamit a 2007. évi költségvetésről, a konvergenciaprogramról, hogy ez konvergál, közelíti a mi életkörülményeinket, életviszonyainkat is az Unió állampolgáraiéhoz. Valószínű, hogy tévedésben van. Ön ezt hasonló módon fejtette ki, pontosan nem írtam fel a szavait. Én úgy gondolom, talán tisztában kell lenni a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésével kapcsolatban azzal és azokkal a tényekkel, hogy ez nem az életkörülmények felzárkózását jelenti, tisztelt képviselőtársam. Igazat illik ebben a Házban mondani, mert különben igazságtalanok vagyunk. Ez nem felzárkózás és közelítés az életkörülmények tekintetében és a szociális körülmények tekintetében, hanem pontosan a leszakadást jelenti, mégpedig azért, mert a 2007. évi költségvetés konvergenciaprogramja arról szól, és annak felel meg a költségvetés, hogy megszorítás, kivonni forrásokat.

Nos, szeretnék pár példát felhozni arra vonatkozóan, hogy mit is jelent a 2007. évi költségvetés a Magyar Köztársaság állampolgárainak: adóemelkedéseket és járulékemelkedéseket, megélhetési nehézségeket - lakásfenntartás, fűtés, villany és sorolhatnám még -, munkanélküliséget jelent, gyógyszeráremelést, inflációt jelent, bérbefagyasztást és elbocsátásokat, az egészségügyi ellátások térítésessé való formálását, forráskivonást, és sorolhatnám még mindazt a megszorítást, amiről a 2007. évi költségvetés szól.

Szóval, a konvergencia - ön helyesen gondolja - közelítést jelentene. Egy dolgot ragadott ki a Magyar Köztársaság kormánya, hogy a hiánycélt közelítse az uniós elvárásokhoz, és ennek érdekében viszont mitőlünk, magyar állampolgároktól többet von el. Azért kell többet elvonnia, mert akkora a hiány, és ennek akkora az adósságszolgálata, hogy ihaj. Csak attól tartok, hogy ebbe a konvergáló, 2007. évi költségvetésbe bele ne roppanjon az egész ország, tudjuk túlélni. Kevés az esélyünk.

Köszönöm, hogy szólhattam. (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
43 238 2006.12.12. 2:08  21-323

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Mélyen tisztelt Bőhm András Képviselőtársam! Bocsásson meg, hogy ellenvetéssel élek, de úgy gondolom, hogy valami nincsen rendjén ebben a kérdésben. Ugyanis 2002-ben, a Medgyessy-kormány idején, a száz lépésnél úgy gondoltuk, hogy önök többet tudnak, és valami jót tesznek, és úgy gondolom, a kormányzati felelősség nyilvánvaló. Önök olyan dolgot ígértek a kampányban, amire azt mondtam magamban: hm, valamit tudnak.

Kedves képviselőtársam, rájöttünk, hogy nem tudnak többet, sőt rosszabbul tudják, mert a száz lépés után nem jött több olyan lépés, amely az igazságosság jegyében hatott volna. Hisz azt mondta a Medgyessy-kormány idején a kormánykoalíció, hogy mindent megtartanak az előző kormány dolgaiból - aztán nem ez történt. Fontos volt a nyugdíj, a 13. havi, a béremelés, gondoltuk, hogy ezt mind meg tudják oldani, ügyesen tudnak kormányozni, jobban, mint az előző kormány, de, tisztelt hölgyeim és uraim, most felelőssé tenni minket azért, mert megszavaztuk azt, ami az embereknek jó volt, és úgy gondoltuk, hogy igaz, amit mondanak... Ki kellett józanodnunk, és fel kellett ébrednünk abból a delíriumból, amelyet a kormányprogram annak idején elénk tárt, hogy itt jobban fognak menni a dolgok.

Tisztelt képviselőtársam, mi hittünk önöknek, mint sokan ebben az országban, úgy gondoltuk, hogy van programjuk, van, amit jobban tudnak csinálni, van elképzelésük a jövőt illetően, és nyilvánvalóan ami jó, azt megszavazzuk, és helyesnek tartjuk, ami az embereknek jelentős életkörülmény-változást jelent. De ezért minket, az ellenzéket felelőssé tenni, ez sehol a világon nem így szokás! Bőhm képviselőtársam, bocsásson meg, de akkor minek van a kormány, ha az ellenzék felel azért, ami hibát önök követnek el? Én úgy gondolom, igazságtalan ez a felvetés, és ezt tisztázni kellene, mert többször hallottam e tisztes Ház falai között, hogy az ellenzék is megszavazta ezeket a lépéseket. Persze, megszavaztuk, egy ellenzéki párt kivételével (Az elnök csengővel jelzi a felszólalási idő leteltét.), de kijózanodtunk. De önök még most sem.

Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
43 252 2006.12.12. 14:03  21-323

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Először is azt szeretném kérni a tisztelt Ház patkójában lévő mindkét képviselőtábortól, hogy támogassák azokat a módosító indítványokat, amelyek a 2007. évi állami költségvetésben az önkormányzati finanszírozásban némi javítást, némi kiigazítást jelentenek, hiszen úgy gondolom, hogy mindazon módosító indítványok, amelyek javítani szándékoznak, szinte lehetetlen dolgot elképzelve: a 2007. évi önkormányzati finanszírozást, fontosak. Azért fontosak, mert 10 millió magyar állampolgárnak szolgáltatnak az önkormányzatok, és mintegy 3200 önkormányzat lehetőségeit villantják meg, esetleg ellehetetlenülését hozhatják.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, és köszönöm, hogy az államtitkár úr itt van, mert ha esetleg nem volt alkalma rá, legalább megismerheti az országos önkormányzati érdek-képviseleti szövetségek közös állásfoglalását. Nem olvasom fel végig azt a 4-5 oldalt, amelyet megkaptam, mert azt hiszem, egy kicsit terjedelmes lenne, de minden címszóból szeretnék kiragadni egy-két olyan kérdést, amelyet az önkormányzati érdek-képviseleti szövetségek javasolnak a 2007. évi költségvetéssel kapcsolatban, mégpedig az önkormányzati fejezeteknél.

Hadd mondjam el azt, hogy nincs nálam aláírt példánya ennek a közös állásfoglalásnak, ugyanakkor meg kell említenem, hogy ezt a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Szövetségétől dr. Wekler Ferenc, Szabó Gellért a Magyar Faluszövetségtől, dr. Sütő László ügyvezető elnök a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségétől, dr. Gémesi György elnök úr a Magyar Önkormányzatok Szövetségétől, Ódor Ferenc a Megyei Önkormányzatok Szövetségétől és Szilágyi Menyhért a TÖOSZ képviseletében, Szita Károly pedig a Megyei Jogú Városok Szövetsége részéről jegyezte.

(16.10)

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! A közös állásfoglalás nagyon fontos kérdésnek tekinti azt, hogy a 2007. évi költségvetésben lévő forrás kevesebb, mint 2006-ban, mégpedig 99,4 százalék. Úgy gondolják, hogy ez tarthatatlan folyamat, hisz az önkormányzatok nagyon fontos szolgáltatásokat nyújtanak, és ehhez a források pedig szűkülnek.

Azt is javasolják az önkormányzatok szövetségei, hogy a terhek arányos elosztását az államháztartás alrendszerei között javasolják, nagyobb százalékban kell részesülniük az önkormányzati feladatoknak.

Azt mondják az önkormányzati szövetségek - ezt nagyon sérelmezik -, hogy nem értenek egyet a személyi jövedelemadó helyben maradó részének 10 százalékról 8 százalékra való mérséklésével. Ezt azért is tartják veszélyesnek - és jómagam is így vagyok vele -, mert a folyamatban lévő vagy tervezett beruházásokat lehetetlenítik el. Ezenkívül pedig a felvett hitelek visszafizetését veszélyezteti és a hitelképességet rontja az, hogy az szja-ból 2 százalékkal kevesebb marad az önkormányzatoknál.

Ezenkívül a bér- és létszámkérdésekről is nyilatkozik az önkormányzatok közös állásfoglalása. A költségvetési törvényjavaslat nem tartalmaz központi bérintézkedést a közszolgálati szférában. Ugyanakkor tudvalévő az, hogy a köztisztviselők esetében vannak soros előrelépések, a közalkalmazottak esetében is, amelyek 1,6 és 1 százalék nagyságrendű béremeléssel járnak, és további terhei vannak még, a jubileumi jutalom és ehhez hasonlók.

Úgy gondolják a szövetségek, hogy központi fedezet hiányában nem tartják támogathatónak a központi bérintézkedéseket, mert további indokolatlan létszámcsökkentést eredményeznének. Tehát további béremelést nem javasolnak, mert így is 10 százalék leépítéssel kell számolni a közszférában.

A következő nagyon fontos kérdés, amire felhívják a tisztelt parlament és a kormány figyelmét, hogy az ágazati szabályok, a pénzügyi fedezet és a költségvetés nincs általában szinkronban, azaz ha megjelenik valamely ágazati szabály, végrehajtási szabály, ehhez sok esetben nincs meg a pénzügyi fedezet. Így írják valahogy: "A hatékony, gazdaságos feladatellátást gyakran gátolják többek között a szakmai-ágazati jogszabályok, előírt követelmények, ezek teljesítéséhez ugyanis nem biztosítottak a pénzügyi források. Szükségesnek tartjuk a szigorú ágazati előírásokat összhangba hozni a gazdaság jelenlegi helyzetével." Tehát olyan követelményeket kell támasztani az önkormányzatok által ellátott feladatok tekintetében, amelyekhez biztosítható pénzügyi forrás, mert lehet mindenféle szabályt előírni, ugyanakkor a végrehajtásához pénz kell, ez pedig nincs meg.

Aztán azt is mondják a szövetségek - egyezik a véleményemmel -, hogy a központi költségvetés ne a formát preferálja bizonyos közszolgáltatások esetében, hanem annak racionalizálását. Tipikusan példaként felhozzák, hogy a körjegyzőséget mint olyat, támogatja a kormány mint formát, ugyanakkor más jegyzői feladatokat vagy más formában történő jegyzői feladatokat nem preferál. Tehát feltételként teszi, hogy akkor kap meg bizonyos összeget, ha körjegyzőséget alakít.

A megyei önkormányzatokról hadd mondjunk még pár szót, hiszen ők is kifejtették a véleményüket. A megyei önkormányzatok azt mondják a 2007. évi költségvetésről, hogy nagyon jelentősen sújtja a megyei feladatellátást, és a kötelező feladatok sérülése nélkül nem biztosítható a gazdálkodás, a 2007. évi költségvetés végrehajtása.

A költségvetési törvényjavaslathoz a fentiekben megfogalmazott aggályok nem jelentik a konvergenciaprogramban megfogalmazott fő célok elvetését. Azért voltam kénytelen felolvasni, mert a szövetségek reálpolitikusok; azt mondják, tudomásul veszik, hogy a hiány csökkentése a kormány célja, tudomásul veszik, hogy ehhez megszorításokra, pénzbehajtásra van szükség, nem kívánják e folyamatokat gátolni, ugyanakkor fontossá teszik azt is, hogy ez ne lehetetlenítse el az önkormányzatok feladatellátását.

Támogatják - ezt szintén pozitívumként emelik ki a 2007. évi költségvetésből -, hogy az önkormányzatoknál az egyensúlyi tartalékképzési kötelezettséget megszüntetik. Na most, ugye, nem kell kötelező tartalékot képezni, de annyira kevés a pénz, hogy miből is képeznénk. Mindegy, megemlítik ezt a fontos dolgot is, hogy nem kötelez erre a kormány. Jónak találják a gyermekek napközbeni ellátására tervezett központi forrás 11 százalékos emelését. Na, idáig a pár gondolat, hogy ne csak a rosszról beszéljünk.

A költségvetési törvényjavaslathoz megfogalmaznak további észrevételeket is a normatívák kérdésénél, mégpedig azt, hogy az infláció 6 százaléknál magasabb lesz. Tudvalévő az, hogy a normatívák a 2006. évi szintet sem érik el. Ez annyit fog jelenteni, hogy intézménybezárásokkal, összevonással, elbocsátással, feladatelhagyással próbálják mérsékelni a hiányt, az üzemeltetési feladatok költségeit próbálják csökkenteni úgy, hogy ebből ne származzék működőképességet okozó zavar, helyesebben be lehessen tartani a működőképességet. Komoly gond elé néznek ezek szerint az önkormányzatok, és ebben a közös véleményük az, hogy a globális normatívák a 2006. évi szinten maradnak vagy az alá tervezettek a 2007. évi költségvetési törvényjavaslatban.

Szakmailag nem indokolt, diszkriminatív a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai, valamint a szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés támogatása jogcímcsoportokra vonatkozó javaslat, amely szerint egyes jogcímeknél a 2007. évben szolgáltatást kezdő önkormányzatok a 2006-ban szolgáltatást működtető önkormányzatokat megillető hozzájárulás 50 százalékát kapják csak. Nem értik. Én sem, hogy miért csak 50 százalékát kapják, azért, mert ott most kezdik el ezeket a szolgáltatásokat.

A szociális és gyermekvédelmi bentlakásos szolgáltatás tekintetében a jogcímcsoport 2007-től új normatíva jogcímként megjelenik. A cél helyes, de az a baj, hogy ez más jogcímcsoportoktól való elvonást feltételez és jelent. Az óvodai nevelés és iskolai oktatás területén 2007. szeptember 1-jétől 2008. augusztus 31-ig, igen, ez a tervezési ciklus és időszak. Különben alapvetően jó és helyes az, hogy nemcsak a helyi önkormányzat, hanem az állami költségvetés is különböző időpontokhoz, nem a pénzügyi évhez, hanem az oktatási évhez igazítja az intézmény normatíváját.

Ugyanakkor az található a költségvetési törvényben, amely azonnal szabályt szeg, hogy csak 2007. augusztus 31-ig biztosít több közoktatási normatívát. Na most, hogy is van akkor, hogy csak odáig biztosít? Mi lesz utána? Ezt is felvetik az önkormányzatok szövetségei. Az az érzésünk, hogy forráskivonást jelent a normatívák ilyen irányú megoldása.

Akkor beszéljünk az EU-s önkormányzati pályázati alapról! Mélyen tisztelt Hölgyek, Urak! Az a szövetségek véleménye, hogy igaz, hogy növekszik a forrás a 2007. évben, de felülről csukott, és ez korlátozást jelent az önkormányzatoknak. Ez is helytelen, és nem tartják jónak.

A megyei régió és a területfejlesztési források gyakorlatilag eltűnnek, nem lesz új regionális és megyei területfejlesztési forrás, csak a már odaítélt pénzekről van szó, magyarul kiürül a megyei területfejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács is a hazai fejlesztési forrásokat illetően. Ugyanakkor megemlítik azt is, hogy a belterületi 50 százalékos aszfaltburkolatok javítására szolgáló források sem elegendőek, és ez nem változik 2007-re sem.

Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, most hadd mondjam el azokat a tényezőket, amelyek a 2007. évi állami költségvetésben az önkormányzatok további problémáit jelentik.

Bizonytalansági tényező az önkormányzatok működésénél a finanszírozásban az infláció, az energiaár, a bérek változása, a normatívák alkalmasint bizonytalansága, a helyi adók teljesülése, ugyanis ezt befolyásolhatja a helyi gazdaság működése.

Továbbá gondot jelent az, hogy csak úgy tudják a működőképességet fenntartani a települési önkormányzatok, ha 10 százalékos óraszámot növelnek. Ez 10 százalék elbocsátást jelent.

Mélyen tisztelt hölgyek, urak, a mai napon téma volt a művészeti alapoktatás. Nem tudjuk, és nem látszik annak a működésnek a biztosítása, hogy a működéshez szükséges feltételeket, azaz a minősítést szeptember 1-jére produkálni tudja az önkormányzati szféra, ugyanis az ágazati szabályozás is hiányzik mellé, sőt mi több, a forrás.

Az a furcsa helyzet állhat elő, hogy szakmailag teljesen egyetértek a képviselő úrral, mégpedig a sajátos nevelési igényű gyermekek normatívájával kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy jól látja a kérdést, viszont nem erről szól a költségvetési törvény.

(16.20)

A dolgot a súlyánál fogva kellene kezelni. Nézzék, az önkormányzatoknál nagyon sok bizonytalanságot jelent az évente változó finanszírozás; a kistérségeknél is, a normatíva is. Ha szakmailag elindult az integrált oktatás, és ebben a sajátos nevelési igényű gyerekeknél a kétajtós megoldásra állt rá egy iskola, és bizonytalanná teszi a kormány ennek finanszírozását, ott a gyerekek jövőjéről van szó. Mert aki ma nem tanul meg írni, olvasni, számolni, az a tanulás esélyét, lehetőségét veszti el.

A művészeti alapoktatásnál pedig, kérem, nem tudom megérteni azt a metódust, amiben már ötödik éve vajúdik a tisztelt parlament és a kormány, hogy hol meg akarja szüntetni, mert csalásokra hivatkozik. Kérem, kormányozzanak e tekintetben, erre biztatom önöket. Én onnan jöttem, ahol nagyon jó művészeti alapiskola van, és fontosnak vélik. A jót ne keverjük össze a csalóval, ebben pedig tegye a dolgát a kormány az ellenőrző szervezetein keresztül!

A nemzeti fejlesztési tervről ma délelőtt elhangzott az a vélekedés is, hogy próbáljuk megmagyarázni azt, hogy nem mindenkinek jut a nemzeti fejlesztési tervből. Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, kormánypártiak, önök dezinformálták a Magyar Köztársaság állampolgárait, amikor azt mondták, hogy a 8000 milliárd a Kánaán, a fejlesztések csimborasszója, és ehhez mindenki hozzá fog jutni. Nem erről van szó! A 8000 milliárd sem pontosan 8000 milliárd, hiszen azt mind meg kéne szerezni. Kettő: a saját források gátolják ennek lehetőségét. És senki nem mondta el azt, hogy a címzett támogatásokból 2007-ben semmi sem lesz, nincs benne a költségvetési törvényjavaslatban, a megyei és a regionális fejlesztési források pedig teljesen elapadtak. Innentől kezdve csakis nemzeti fejlesztési tervből számíthatnak fejlődésre, amelyhez nem biztos, hogy hozzájutnak.

Úgy gondolom, hogy átadom államtitkár úrnak ezt a közös állásfoglalást, amelyet a Települési Önkormányzatok Szövetsége készített. Kérem, vegyék komolyan azoknak a vélekedését, akik szolgálják mind a tízmillió magyar állampolgárt, 3200 önkormányzatot.

Köszönöm, hogy szólhattam.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
43 286 2006.12.12. 2:09  21-323

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót, a szólás lehetőségét. Tukacs képviselőtársam azzal fejezte be, hogy végig kell gondolni a művészeti alapoktatás feltételeit és finanszírozását. Képviselő úr, ötödik éve ebben a parlamentben a költségvetési vitakor mindig a művészeti alapoktatás van napirenden, ugyanis - megmondom, miért - ahol a szülők pressure groupként működnek, azaz a gyerekeknek szeretnének többet adni, az megjelenik az iskolánál, megjelenik a képviselőnél is, küldenek be ide minket, hogy tegyük szóvá, hogy fontos és kell. Én úgy gondolom, hogy végig lehet ezt gondolni, tisztelt képviselő úr, mert volt itt már módosítás sok mindenben, abban is, hogy tandíj legyen, most már a megemeléséről döntött a kormány, hogy több tandíjat kelljen fizetni - nem olyan egyszerű különben csak a normatívát leírni. De tényleg el kell döntenie a kormánynak, hogy ne hozzon ilyen ostoba helyzet elé, hogy nagyon fontos, a kultúra alapjait biztosító intézményünknél, amely nagyon sok helyen jól működik, nem tudjuk, hogyan lesz 2007-ben.

A legnagyobb gondom nem az, hogy mi a kormány szándéka, hanem hogy hogyan tud működni 2007-ben, hogyan lesz minősítve, mert kevés volt az egy év arra, hogy kibeszéljék azt, miként legyen a minősítés. Lehet minősíteni sokmindenképpen, ezt oldják meg, ez szakmai kérdés, ott a minisztérium, tegyék meg a dolgukat, de úgy gondolom, hogy kiszámítható viszonyok kellenek. A gyerekek ügyében, kedves képviselőtársam, pedig mindig kiszámítható viszonyok kellenek, mert az nem jó, ha a szülő mindig ideges, idegesíti az önkormányzatot, az iskolaigazgatót, a tantestületet, szóval: biztos, nyugodt, higgadt állapotok kellenek.

Erre mondom a következő gondolatot, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek normatívájánál most a kormány azt a megoldást választja - és ezért kérem, hogy tegyék meg önök, hogy megtárgyalják, és éljenek módosítással -, hogy megosztott lesz a normatíva. Az integrált nevelésnél arról volt szó, hogy a gyerekek, akiknek gondja van, ne Kalmopyrint kapjanak, hanem mindenki megfelelő, speciális szolgáltatást kapjon az integrált oktatás keretei között a tanteremben. Most önök ezt kettéválasztják, amikor jól elindult, és helyes, én támogatom mindazt, amiről beszélnek a szakmai kérdéseket illetően, a finanszírozása pedig úgy rossz (Az elnök csengővel jelzi a felszólalási idő leteltét.), ahogy van. Kérem, tegyék azt, amit tenniük kell. Köszönöm.

Köszönöm, elnök úr.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
54 64 2007.03.06. 1:40  19-110

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Gúr Nándor képviselőtársam mintha nem akarná érteni azt, amit Kontur Pál képviselőtársam mond. Mi azt kifogásoljuk, és ez filozófiai különbség, képviselő úr, mégpedig annyiban filozófiai különbség, hogy mi azt valljuk, hogy munkát kell biztosítani, és a kormányzatnak az a dolga, hogy csökkentse a munkanélküliséget, minden eszközt és minden befizetést arra használjon, hogy lehetőség szerint ne segélyezni kellessen, hanem munkát kellessen adni.

Bocsánat, hogy ezt a kérdést a törvény tárgyalása kapcsán is kitárgyaljuk, de úgy gondolom, hogy ez a különbözőség köztünk, mi a munkát becsüljük és a munkából származó jövedelmet és nem segélyt.

Fogalmazhatnék másként is, szóval, mindazt a pénzeszközt nem passzív módon kellene fölhasználni segélyekre, amit jelenleg a kormányzat tesz, hanem aktív eszközként munkahelyteremtésre, aktív foglalkoztatás elősegítésére kellene használni. Ez a véleménykülönbség köztünk, és ez filozófiai különbség is. Sajnos, azért állunk ott, ahol most állunk, hogy iszonyatos a munkanélküliség. Gondolják el, hogy Békés megyében, ott, ahol egyébként is kevés munkalehetőség van, ott, ahol egyébként is alacsonyak a jövedelmek, óriási, magas a munkanélküliség. Ötödik éve magas a munkanélküliség. Ezért aktív eszközökre van szükség munkahelyteremtésre, akár még esetire is. A közmunkákra értem mindezt, amely alkalommal az önkormányzatnak nem segélyt kell adnia, hanem munkát tud biztosítani, mert a magyar ember a tisztességes munkát szereti és nem a segélyt.

Köszönöm, hogy szólhattam. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
54 72 2007.03.06. 2:02  19-110

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Gúr Képviselő Úr! Gúr Nándor Képviselő Úr! Szóval, 16 évvel ezelőtti metodikákat mi nem hiszem, hogy 2007-ben szeretnénk proponálni, a mostani kormánynak sem és máskülönben sem. De úgy gondoljuk - és személy szerint magam is -, hogy azt, amit mondott képviselőtársam, nem illik félremagyarázni, hanem pontosan kell érteni. Továbbra is azt tanácsoljuk a kormánynak, mint ahogy vannak erre ráutaló nagyon helyes jelek, hogy továbbra is az aktív eszközök felé csoportosítsa a forrásokat, és ne a passzív foglalkoztatás irányába, a segélyek irányába. Azért, mert úgy gondoljuk, hogy a mi filozófiánk e tekintetben, hogy segély helyett inkább munkát, az egy nagyon tisztességes megközelítés; továbbra is tanácsolom.

És szeretném, ha megértené a kormány a jó szándékunkat, hogy a távmunkában, amely elindult, több forrást rá, közhasznú és közcélú, ezek átmeneti intézkedések ugyan, de akkor is munkát tudnak biztosítani. Mindig arra panaszkodnak a munkaügyi központok, hogy kevés a pénz, keveset kapnak a kormánytól. Nagyon jó a munkatapasztalat-szerző lehetőség a fiatal diplomásoknak, a Start-kártya sem rossz, és úgy gondolom, hogy pozitív dolog. Tehát aktív eszközöket a passzív eszközök helyett, és kevesebb passzív eszközt!

Úgy gondolom, minden kormány dolga az, hogy a foglalkoztatást elősegítse, és az is dolga, hogy a munkahelyek megtartását segítse. Erre próbálom a munkaügyi kormányzatot, a jelenleg regnáló kormányt is biztatni, hogy több forrást ezekre az aktív eszközökre, mert magas a munkanélküliség, igaz, mellé kell tenni: a foglalkoztatás növekszik bizonyos szférákban és bizonyos területeken, de Békés vármegyében, ott, ahol élek, szükséges. Kérem, igen, mély tisztelettel kérem, államtitkár úr, hogy segítse elő, hogy nálunk a munkanélküliségi ráta, amely nagyon magas, csökkenhessen, mégpedig munkahellyel.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
54 82 2007.03.06. 2:02  19-110

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Államtitkár Úr! Paizs képviselőtársam két dolgot összekevert, biztos, hogy csak a hozzászólás hevében, de azért jó tisztázni. Az a vélekedésünk, képviselő úr, hogy a Munkaerő-piaci Alap forrásait lehetőség szerint aktív eszközökre igyekezzünk felhasználni. Az egy másik kérdés, amiről ön beszél, hogy a tb-járulék csökkentésével vagy a munkaerő járulékainak költségcsökkentésével a munkaerőpiac fehéredik-e, szürkül vagy feketedik.

Tisztelt Képviselőtársam! Nézze meg az ön bérjegyzékét itt a Parlamentben. 60 százalék adót és járulékot fizet ön. Mennyit fizet a munkaadója? Hatalmas összeget! Nyilvánvaló, tudjuk azt is, hogy a jelenlegi munkanélküliség nem igazi munkanélküliség, mert lehet, hogy mellette nem legalizált foglalkoztatás húzódik meg. Alkalmasint tisztulna a munkaerő-piaci helyzet, és ezt most is állítjuk, hogyha különböző járulékokat a kormány csökkentene. Ezáltal a járulékfizetési hajlandóság is növekedne.

Képviselő úr, nem lehet a kettőt összetéveszteni. Nyilvánvaló, hogy a szakképzetlen munkaerő elhelyezkedése végtelenül nehéz, és ebben nagyon helyes a képzés, az átképzés és az aktív vagy a passzív eszközök alkalmazása is a képzésekben. Tehát mi nem ellentmondunk egymásnak, csak két különböző dolgot; a krumplit meg az uborkát nem kell összehasonlítani. Egy dolog, hogy mire használjuk fel azt a forrást, amit befizetünk mint munkaadó és munkavállaló, a másik dolog pedig az, hogy jelenleg Magyarországon iszonyú magas a munkaerő ára; egyrészt a dolgozónak, mert hatalmas az elvonás, és egyre többet kér a kormány tőlünk öngondoskodásban, adó fejében, még azt is megmondja, hogy gondoskodjunk magunkról, személy szerint önnek is 60 százalékot vonnak le. A másik dolog pedig, hogy csökkenteni lehetne a járulékokat, fehéredne a foglalkoztatás, és tisztább képhez juthatnánk, és több lenne a befizetés. Ezt a két dolgot nem illik összekeverni.

Köszönöm, hogy szólhattam, és bocsásson meg.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
54 94 2007.03.06. 2:08  19-110

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Tisztelt Képviselőtársam, Paizs Képviselő Úr! Az államtitkárnak referáltam, hogy mely programok azok, amelyeket elindítottak, és melyekben értünk el sikereket.

Úgy gondolom, hogy ha az hangzott el, hogy én magam mit teszek mint polgármester, úgy is mint képviselő, akkor elmondom önnek azt, hogy elsődlegesen (Paizs József: Nem azt mondtam!) nem az önkormányzat a foglalkoztatás megoldásának a kulcsa, de az biztos, hogy meg kell tennie mindent a tekintetben, hogy az ott élő munkanélküliek munkához jutását elősegítse.

(Az elnöki székben Szűcs Lajost V. Németh Zsolt
váltja fel.)

Elmondom önnek azt is, bár én csak a programot igyekeztem dicsérni, hogy például a "Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen" című uniós program nagyon helyes volt, eszközöket is kaphatott a munkanélküli, különösen a 45-50-55 éves korosztály, és sokan megtapadtak a munka világában is, azaz munkát kaptak.

Ez nagyon jó, például egy hivatalban is alkalmasak és lehet használni azokat a fiatal diplomásokat, akik kipróbálják magukat a munkatapasztalattal és a Start-kártya programokkal. Igen, lehet segíteni, és úgy gondolom, mindenkinek kötelessége, a képviselőnek is kötelessége.

Ugyanolyan aktív igyekszem lenni otthon, Békés megyében a foglalkoztatás ügyében, mint ahogy itt is szóvá teszem, hiszen azért vagyok ma is itt, mert érdekel ez a kérdés.

Az ön által példaként felvetett kérdés viszont helytelen és rossz volt. Ugyanis azt párhuzamba vonni, hogy alkalmaznának-e több alulképzettet, ha a tb-járulékot a Fidesz javaslata szerint csökkentenék, ez a kérdés így helytelen és rossz, ugyanis nem erre szolgál a 10 százalékos tb-csökkentés és egyáltalán a munkaerő költségeinek a csökkentése, hanem a munkaerőpiac tisztítását, fehérítését, szürkítését, és nem a feketítését szolgálná.

(12.30)

Nyilvánvaló mindenki előtt az, hogy ha a munkaerőpiacot, a munkavállalót és a munkaadót nem terhelné ilyen járulék, ilyen magas adó, akkor fehéredne a gazdaság, fehéredne a munkaerőpiac is. Önök ezt a kérést nem alkalmazzák, ötödik éve kormányoznak. Azt javaslom most is, és kérem tisztelettel, alázattal kérem, hogy gondolkozzanak ezen a kérdésen (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), hiszen az is nagyon sok mindent megoldana. Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
54 110 2007.03.06. 0:31  19-110

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Az a gondom, hogy unfairnek tartom az államtitkár úr jelenlegi, harmincperces expozéját, ugyanis a vitában lehetőség lett volna reagálni. Itt viszont orrba ver minket, lehazudtol, és alkalmunk már nincsen szólni, csak ha bekiabálunk. Ez, úgy gondolom, hogy nem korrekt eljárás a parlamenti tárgyalásban, ugyanis, aki nincs itt, azt is blamálta, és ez nem helyes. Úgyhogy van alkalma az államtitkár úrnak, amikor rosszat mondunk, netán tévedünk - és ez előfordulhat -, akkor reagáljon rá, és ne harmincperces expozéban. Inkorrekt!

Köszönöm szépen. (Pettkó András: Ügyrendi!)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
62 70 2007.04.03. 1:44  39-187

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Gusztos Péter képviselőtársam generálta a felszólalásomat, hozzászólásomat. Úgy gondolom, azért azt tényként kell kezelni, hogy az új évezred nagy kihívása és veszélye a drog. Rákfenéje. És ettől féltjük a gyermekeinket. Én úgy gondolom, hogy ez tisztességes dolog és jó dolog.

Kérdés, hogy el tudunk-e számolni a lelkiismeretünkkel, hogy tettünk-e eleget. Ez manapság a kérdés, a mai nap kérdése, és nem más. A státus mellett a prognózis és a cselekvés meghatározása, ami a legfontosabb feladat, úgy gondolom. És nem a mutogatás, tisztelt képviselő úr, mert úgy gondolom, hogy a mutogatás helyett akár 4-5 évre visszamenőleg is, mert egy új problémával találkoztunk, hisz az uniós csatlakozást megelőzően és azt követően is ránk szakadt ez a probléma, Magyarországon nem volt jellemző a drogozás; összefogásra és prevencióra van szükség. Az összefogáshoz és a prevencióhoz pedig pénzre van szükség.

Úgy gondolom, nem útja a prevenciónak a liberalizálás. Szó sem lehet róla, tisztelt képviselő úr, és én eléggé kárhoztatom önöket azért, mert önök támogatták a drogozást, és ez ügyben keltek hadra, és csináltak sok mindent, és nem azt, amit kellett volna, többek között a prevenciót. És azt hiszem, nem út a forráselvonás, és úgy gondolom, az, amiről beszélt, az mind elterelő és elkerülő mozzanat. Felejtsük már el ezeket a kérdéseket, és a probléma súlyának megfelelő gonddal beszéljünk az ügyekről, prevencióról, megelőzésről, forrásról, lehetőségekről és az aggodalmunkról, amellyel szeretnénk a gyermekeinket ettől a rákfenétől, ettől a veszélytől megóvni. És ehhez nagy alázat kell, szíves figyelmükbe ajánlom.

Köszönöm szépen, hogy szólhattam. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
62 78 2007.04.03. 1:58  39-187

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Gusztos Péter képviselő úrral egyetértek abban, hogy ténylegesen nagy a veszély és nagy a baj. Ezt el kell ismerni mindannyiunknak, és azt hiszem, ez adja majd a komolyságát annak, hogy cselekedjünk is, mert én úgy gondolom, hogy sokan megbotlanak, de azt hiszem, az a kettős beszéd, tisztelt képviselő úr, hogy ön a büntetőjogi aspektusait emeli ki ennek a kérdésnek, és mélyen hallgat arról, hogy például a megelőzés, a gyógyítás, a kilépés lehetőségének elősegítése, holott önök kormányon vannak, tisztelt képviselőtársam, és úgy gondolom, tegyenek meg mindent, ne vonjanak ki pénzt ebből a fontos feladatkörből, cselekedjenek, tegyék a dolgukat. De leragadni esetleg egy hibánál, ami a büntető törvénykönyvben testesült meg, úgy gondolom, hogy tényleg kettős beszéd, sőt mi több, szűkagyúságnak is tűnik.

Hadd mondjam el azt, hogy a képviselő asszony, Hoffmann Rózsa nagyon lényeges kérdéseket emlegetett. Jó lett volna odafigyelnie. A mai viszonyok a magyar társadalomban, pénzügyi, gazdasági, pszichés és sok egyéb más, nagyon rossz úton vannak.

(13.30)

Ezek mind arra játszanak, hogy valahol élményt és boldogságot keressenek. Ezeket a hamis illúziókat kergetik. De hogy ez megváltozzon, azért önöknek kellene tenni, miután kormányon vannak; munkahely, továbbtanulás, iskola, szülő, család és jó pár más fogalmat kéne betáplálni a magyar társadalomba, azokat, amelyek megóvják a fiatalokat.

Még egyszer azt mondom önnek, hogy fordítsunk több figyelmet a megelőzésre, és ebben, azt hiszem, konszenzus van, a gyógyításra, a segítésre a kilépésben. Ez nagyon fontos, mert pénzt is igényel, önök pedig csökkentik ennek a forrását. A büntetést, a büntetőjogi aspektusokat pedig kitárgyaltuk; az rossz dolog, de alkalmasint az is szükséges. Amit pedig ön mondott a tekintetben, hogy a terjesztőket, a forgalmazókat nagyon meg kell büntetni, azzal egyetértek.

Köszönöm, hogy szólhattam. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
62 92 2007.04.03. 2:07  39-187

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Kérem, engedje meg, elnök úr, hogy szóvá tegyem Gusztos képviselőtársam megjegyzését; úgy gondolom, hogy méltatlan ehhez az ügyhöz. Bár én tudom, hogy ön ennél felelősebb, mint hogy ilyen méltatlan vitát provokáljon, és ilyen ingerülten. Ne haragudjon meg, de ebben okos, bölcs és higgadt cselekvésre van szükség. Kettős beszéd, amit ön mond: ön kiragad egy dolgot, és hátrafele mutogat. Hátrafele mutogat, mert úgy gondolom, hogy dühíti a tehetetlenség. Sokszor ez előfordul mással is, nem csak önnel, de úgy gondolom, hogy öt éve kormányoznak. Eredmények vannak, és én nem vitatom a kormány jó szándékát, okosan kell cselekedni és együtt. Ebben számíthat ránk, tisztelt képviselő úr, mert úgy gondoljuk, hogy tényleg rákfenéről van szó, amitől meg kell óvnunk a gyermekeinket, nem mutogatni és nem tehetetlenkedni, hanem cselekedni.

Én biztos vagyok abban, hogy jól látja ön ezt a problémakört, érti is, praxisa is van ebben a témakörben, és úgy gondolom, hogy talán egymást megbántani... Hisz a rendszerváltás előtt tényleg nem volt publikus a kábítószer, szipóztak nejlonzacskóból Technokol rapidot, utána nyíltak meg a határok és a veszélyek, és jobban ráömlöttek a fiatalokra, mint a rendszerváltást megelőzően. Ez persze nem a rendszerváltás oka, hanem az, hogy uniós tagállamok lettünk, hogy a határok átjárhatók, és megváltoztak az életkörülmények. Pontosan azokra a kérdésekre utalnék, ahol értékválság is jelentkezik, amit Hoffmann Rózsa mondott, többek közt a család, a közösség, a munkahely, az anyagi problémák és sok egyéb más vezettek el ahhoz a hamis élvezetkereséshez és hamissághoz, ami a kábítószerben ölt praxist. Úgyhogy arra kérem önt, hogy higgadtan próbáljunk e kérdésben jó tervet és jó cselekvést generálni.

Államtitkár Úr! Én otthon is e kérdésben tüsténkedem, mert tisztelem a fiatalokat, és a jövőjüket is szeretném félteni.

Köszönöm, hogy szólhattam. (Taps az ellenzéki oldalon.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
64 52 2007.04.17. 2:08  21-117

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Azt hiszem, hogy erre az ügyre, mármint a foglalkoztatás, munkanélküliség kérdésére, amelyre Kékesi képviselőtársam reflektált, pontot kéne tenni. Ugyanis én azt mondom, és mindannyian azt mondjuk, hogy a foglalkoztatás növekedése helyes és jó dolog. De képviselő úr, nem a helyessel és a jóval kell foglalkozni, mert ez nyilvánvaló (Derültség a kormánypárti oldalon.), hanem a munkanélküliséggel. Mégpedig azzal a munkanélküliségi rátával, ami Békés megyében megnyomorítja az embereket.

(11.30)

Gondoljunk csak arra, hogy 10 százalékkal növelik a pedagógusok óraszámát, ezzel 10 százalékuk utcára kerül. A közigazgatásban és sok egyéb más helyről, a kórházakból, az egészségügyből utcára kerülnek orvosok, szakápolók. Képviselő úr, Békés megyében jelenleg iszonyú a munkanélküliség, és azoknak nem magyarázat, amikor azt mondjuk, hogy nőtt a foglalkoztatás, nem megoldás számára, mert neki nincs kenyere, nincs megélhetése. Miután gazdasági depressziós terület, úgy gondoljuk, hogy az adótörvények kapcsán is el kellene gondolkodni azon, hogy miért veszteségesek, mondjuk, Békésben a vállalkozások, esetleg a vagyonukat felélve megpróbálják túlélni mindazt, amit önök produkálnak, mégpedig a megszorításokat, pénzbehajtásokat és sok egyéb mást.

Kérem, nem mentség arra vonatkozóan, és nem magyarázat annak a munkanélkülinek, aki nem tudja magát fenntartani, a családja nyomorog, a gyereke éhes, és kilátástalan a jövője. Önök még csak kilátással sem kecsegtetik e tekintetben, munkahelyet nem létesítettek, különösen a mi vidékünkön. Békés megye megközelíthetősége katasztrofális.

Visszatérve az egész kérdésre: egy országban nem lehet csak egy kérdést kiemelve, mondjuk Budapestet, Budaörsöt szem előtt tartva adókról beszélni. Az APEH tegye a dolgát, hisz erre van jogosítványa, de az önök gazdasági politikájának a hiánya a munkanélküliségre rosszul hat, növeli azt, és kilátástalanná teszi azokon a területeken, ahol Domokos képviselő úrral képviseljük az állampolgárokat. Kérem, gondolkozzon el rajta!

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
64 58 2007.04.17. 2:04  21-117

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Ház! Szóval, azért lássuk helyén a dolgot, mégpedig azt, hogy hiány van az állami költségvetésben, önök ezt a hiánycsökkentést konvergenciának mondják, és ez válsághelyzet, holott nem megközelítjük, csak a hiánycélokban közelítjük meg az Uniót, és közben szakadunk le. A kiadáscsökkentés helyett önök azt választják, hogy tovább fejik a vállalkozásokat. Azokról a vállalkozásokról esik most szó, akik maguknak munkahelyet teremtenek, kisvállalkozók, kényszervállalkozók, akik, tévedés ne essék, fizetnek adót, csak nincsen nyereségük, mert befizetik az szja-t, befizetnek különböző helyi adókat és sok egyéb mást, járulékokat fizetnek, és nincs nyereségük, és megengedheti a cég, hogy pár ezer forint veszteséggel tovább prosperáljon, vagy pedig olyan kiadásokat eszközöl... (Dr. Veres János: Prosperál!) Igen, működjön, kedves pénzügyminiszter úr, megengedheti magának... (Dr. Veres János: A prosperálás nem működést jelent, Misi!) Igen, működik. ...megengedheti magának azt, mert rákényszerül, hogy megtartsa a család megélhetését, ugyanis jövedelmet realizál, adókat fizet, és nem marad a nyereségbefizetésre fedezete.

Én úgy gondolom, hogy ez a törvényjavaslat pontosan azok ellen szól, amelyek megélhetési vállalkozások, kisvállalkozások, akik kényszervállalkozók, és most önök ezeket az embereket is sarcolni kívánják. Ez rossz politika, helytelen politika. Úgy gondolom, hogy nem az ő irányukban kellene újfent emelni az adóprést, és őket feketézőknek mondani, mert legális vállalkozásokról van szó, amelyek különben a szükséges járulékokat megfizetik, csak veszteségesek, olyan mértékben, ami még elviselhető. Mert hosszú passzra játszanak, és úgy gondolják, hogy 2-3-4 évet is elviselnek egy kisebb veszteséggel, mérleg szerinti veszteséggel azért, hogy túléljék mindazt, amit önök produkálnak a gazdaságban, ugyanis a fogyasztás csökkenésével munkahelyek szűnnek meg, és arra játszanak, hogy túléljék önöket.

Köszönöm szépen, hogy szólhattam. (Taps a fideszes képviselők soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
64 68 2007.04.17. 2:05  21-117

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! Kovács Tibor úr véleménye egyszerűen megdöbbentő. Képviselő úr, ön igazságosságról beszél, mikor a hetedik bőrt is le akarják húzni a pici, kicsi kényszervállalkozókról! És ön beszél az igazságosságról! Sőt a demagógia kicsúcsosodik abban, amit Schwartz képviselő úr is mond, hogy a magyar állampolgárok érdeke és a tisztes vállalkozók érdeke, hogy ezekről a nyomorultakról még az utolsó bőrt is lehúzzák, hogy közben elpusztuljanak. Szóval én nem értem, miről beszél!

Jelenleg egy olyan törvényjavaslatot tettek ide, hogy a veszteséges vállalatokat meg kell adóztatni. Miért kell pluszban adózni? Tessék, az APEH ellenőrizze, tisztítsa és fehérítse a gazdaságot az ellenőrzésekkel! Nem szükséges hozzá pluszjogosítvány.

Önök most fenyegetik a kicsi és középvállalkozásokat ezzel a törvényjavaslattal, akik túl akarják élni önöket, hisz ötödik éve kormányoznak, és minden bőrt lehúztak eddig már a vállalkozásokról, és ezért csökken a munkában lévők száma, és a foglalkoztatottak száma esetleg nőhet, de a munkanélküliség növekszik, mert ezek a kényszervállalkozások beadják a kulcsot. Ha jól emlékszem, a statisztika szerint az első két hónapban, januárban és februárban több mint 4,5 ezer vállalkozó adta be a jogosítványait. Ezek nem feketevállalkozók, hanem annyi terhet rónak ki rájuk, hogy ezt már nem fogják tudni megfizetni, tényleg fölszámolják a vállalkozásukat. Lehet különben olyan, aki megkerüli az adót - ott az APEH, tegye a dolgát, és ellenőrizze le!

Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy gondolom, hogy nem szabad a magyar adózókat és a kicsi kényszervállalkozásokat ezzel fenyegetni, mert ez nem jó vért szül. Higgyék el, ezek a vállalkozások megfizetik a járulékokat és a különböző adókat, csak éppen nem nyereségesek. Úgy gondolom, erről így beszélni, ahogy önök beszélnek, demagógiák mentén és az igazságosság elvei mellett, egyszerűen felháborító. Vonják vissza, könyörgök, ezt a törvényjavaslatot! Ez nem szolgálja a Magyar Köztársaság állampolgárainak, kisvállalkozóinak az érdekét!

Köszönöm, hogy szólhattam. (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
64 78 2007.04.17. 2:06  21-117

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Szeretném ott folytatni, ahol Domokos képviselőtársam abbahagyta. Igen, tudnunk kell, hogy e törvényjavaslat kapcsán hány munkahely fog megszűnni, hány adóalany fog megszűnni, hány forinttal kevesebb adó fog befolyni azért, mert nem vállalják már a nyolcadik bőrt, mert akkor eleve a húsuk lesz látható a vállalkozásoknak. Úgy gondolom, kedves Schwartz képviselő úr, nem szándékom önt megbántani, a minősítés csak azért volt, mert, kérem, ön provokált; hiszen olyan normál követelményt emlegetett, hogy minden magyar állampolgár érdeke, hogy adózzon, és az adó befolyjék. Ez természetes, ezt nem kell hangoztatni, cselekedni kell - mégpedig gazdaságpolitikával, hogy be tudja fizetni.

Schwartz képviselő úr, ott van az ön tévedése, amikor azt hiszi, hogy a veszteséges vállalkozók nem fizetnek járulékot és adót. Többek között a veszteséges cégek és kisvállalkozások a helyi iparűzési adót is be kell fizessék, attól függetlenül, hogy veszteségesek. Nos, ezek után az adók és járulékok után nem marad már nyereségük, és ez olyan mértékű, amiről úgy gondolják, akár a vagyonvesztés terhe mellett, a jövő reményében tudják vállalni. Most ezeket az embereket önök fenyegetni kívánják, külön eljárás alá kívánják vonni, horribilis költségekkel. Úgy gondolom, kárt tesznek.

Ezt a törvényjavaslatot, éppen azért, mert munkahelyeket szüntethet meg - és nem feketegazdaságról van szó, képviselő úr, mert ha ön ezt összefüggésbe hozza a feketegazdasággal, megint nem igazán szakmai dolog, hiszen ezek legális, bejelentett vállalkozások, tehát ezt a törvényjavaslatot -, sürgősen vissza kell vonni. Tudniillik tényleg veszélyesek lehetnek a hatásai. Miután ezt nem bocsátották rendelkezésünkre, élnünk kell azzal a gyanúval, hogy nagyon sok adóalany, vállalkozás fog ismételten megszűnni. Nézzék, lehet, hogy önök valami ilyesmit akarnak, de nekünk ez nem célunk. Ebben nem lehetünk asszisztálói önöknek, hogy ilyen adótörvényt fogadjon el a tisztelt Ház, már csak a Ház tekintélyére és mögötte a Magyar Köztársaság vállalkozóira való tekintettel.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
64 90 2007.04.17. 2:10  21-117

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Iván László professzor úr vélekedéséhez szeretnék csatlakozni, és szeretném azt még bővíteni azzal, hogy ez az adójavaslat a szegénységet növeli. Indokaim a következők. Azért tudnunk kell, és itt a kis- és középvállalkozások, kényszervállalkozások védelmét szeretném szolgálni hozzászólásommal, tudni kell róluk, hogy legális vállalkozások, adót és járulékot fizetnek, csak nem nyereségesek. De fizetik.

Amennyiben a vegzatúrának kiteszik önök ezeket a kis- és közép-, valamint kényszervállalkozásokat, elképzelhető az - és még adóelmaradást is kimutatnak számukra -, hogy növelik a munkanélküliséget, beadják, fölszámolják a vállalkozásukat, nem fizetnek majd adókat és járulékokat, eltartottá válnak, és jelentkeznek a Magyar Államkincstárnál különböző segélyek és megélhetés vonatkozásában. Ezek az állampolgárok kevesebbet fognak fogyasztani, ezáltal szintén munkahelyeket szüntetnek meg azzal, hogy nem vásárolnak és nem fogyasztanak, úgyhogy úgy gondolom, tényleg a szegénységet fogja növelni. És nagyon elgondolkodtató kérdés, hogy ezeket a kis- és középvállalkozásokat, sőt kényszervállalkozásokat illik-e, szabad-e most az önök konvergencia-, hiánycsökkentő érdekeinek alávetni, és ezzel még nagyobb kárt és nagyobb gondot okozni, mint ami jelenleg is van.

Úgy gondolom, tényleg megfontolandó kérdés, és erre nincsen hatástanulmánya és nincsen számítása a Pénzügyminisztériumnak, amit én nagyon fájlalok, úgy gondolom, hogy ez a vegzatúra ahhoz fog hozzájárulni, hogy azok, akik jelenleg a megélhetésükért küszködnek és a vállalkozásuk fenntartását igyekeznek előmozdítani azzal, hogy tovább tartják a cégüket, vállalkozásukat, ezzel családjuknak, maguknak is munkahelyet teremtve próbálják túlélni ezeket a nehéz éveket, önök ezt az esélyt is elveszik ezektől a vállalkozóktól.

Egyet még szeretnék kijelenteni, csak azért, mert a piacgazdaság törvényszerűségeihez hozzátartozik, hogy igen, piackonform a deficites vállalkozás, annak elemzése elsősorban a vállalkozó kötelessége.

Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
64 100 2007.04.17. 2:03  21-117

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Gegesy képviselőtársam halkan mondta mindazt, amit mondott, ezért némely dolgot nem értettem, de amit sikerült megértenem vagy meghallanom, úgy gondolom, hogy kérdeznem kell öntől. Azt mondta képviselőtársam, hogy többletbevétel keletkezik ezzel a törvényjavaslattal. Képviselő Úr! Mennyi, mi a költsége, és milyen hatásai vannak? Mi hasznot hoz ez a Magyar Köztársaság költségvetésének?

Képviselő úr, el fogom fogadni azt, hogy többletbevétel keletkezik, de nagyon szűkagyúság lenne, ha az ember csak a bevételt nézné, és nem nézné a kiadásokat. Ezt egy hétköznapi vállalkozó is tudja. Úgy kijelenteni, hogy többletbevétel keletkezik, szerintem nem volna helyénvaló, mert kérdés, hogy mi a kiadás.

A közteherviselés általánossá válik. Képviselő Úr! Ettől a törvényjavaslattól? Ön ezt mondta. Ugyan, ne haragudjon már meg! Ettől a közteherviselés... - ne haragudjon meg, közteherviselőkről van szó, csak nem nyereségesek. Tehát úgy gondolom, hogy ez a kijelentése is szintén vitatható, kérem, próbálja megmagyarázni.

A feketegazdasággal kapcsolatos példáit hozta föl. Képviselő úr, ismételten azt mondom, hogy ez nem a feketegazdaságról szól és nem a feketefoglalkoztatásról. Ezek legális cégek, amelyek nem nyereségesek. Úgy gondolom, a vállalkozók kiszolgáltatottsága nő e tekintetben, és a szabad demokraták liberális szemléletével is ellentétes az, amikor úgy gondoljuk, hogy a becslés lehetséges eszköz az APEH-nél, de azon kívül a bizonyítási teher, amikor átszáll az adózóra, innentől fogva, úgy gondolom, nem jogállami metódus, és pontosan kis-, közép- és kényszervállalkozóknak kell bizonyítaniuk, hogy a költségeik reálisak és védhetőek az APEH-hal szemben.

Erre nem felkészültek ezek a kisvállalkozók, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez nem piackonform elképzelés. Kérem, számoljon a lelkiismeretével a tekintetben - és javaslom, az SZDSZ is -, hogy miért beszél a feketegazdaság megszüntetéséről, a közteherviselés általánosságáról és a többletbevételről. Ezek frázisok, és nem igazak.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz padsoraiban.)

(12.40)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
64 108 2007.04.17. 2:06  21-117

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Tisztelt Gegesy Képviselőtársam! Én az ön jóhiszeműségét, naivitását nagyra becsülöm, mert ha önnek azt mondja a pénzügyminiszter és a kormánya, hogy ez többletbevétellel jár, és nem beszélnek a kiadásokról, és ezt ön elhiszi - hát ne haragudjon meg, ez tényleg naivitás!

Nekem nem mondja meg a frakcióm, sőt a mellettem lévő kollégáim sem, hogy miről hogyan nyilatkozzak, és így nem kell elhinnem a kormány állítását sem. Nézze, már az egész ország nem nagyon hisz önöknek, hiszen önök adócsökkentésről beszéltek, és most, év közben, nyár elején adóról beszélünk újfent, és futnak a pénz után, amit korábban elszórtak! Szóval, Gegesy képviselő úr, bocsásson meg, de ez már több mint naivitás, úgy gondolom.

Nem tehetjük meg azt, hogy ne tegyük fel azt a kérdést, hogy többletbevétel - és milyen kiadások lesznek? Nem tudnak válaszolni arra, hogy mennyi lesz az a többletbevétel pontosan, vele szemben mennyi a kiadás, és milyen társadalmi következményekkel jár. A professzor úr elmondta, és kiegészítettem, magam is hozzászóltam, Domokos képviselőtársam is szóba hozta a társadalmi hatását, hogy a kényszervállalkozók, kisvállalkozások munkanélkülivé válnak, mert egyszerűen ezt a jövedelem nélküli adóterhet nem tudják majd elviselni, azért, mert különben eleve veszteségesek, munkanélkülivé válnak, nem fizetik be a járulékaikat, mert felszámolják a cégüket, nem fizetnek be adókat, helyi adókat, járulékokat, sok egyéb mást, ugyanakkor a fogyasztás csökken, ezzel újból munkahelyeket szüntetnek meg, és ők pedig jelentkeznek, hogy a társadalom segítse az életvitelüket, mert ellehetetlenült az önök törvényjavaslata kapcsán.

Képviselőtársaim! Úgy gondolom, hogy ez a törvényjavaslat káros, helytelen és rossz. Azt már, kérem, feltételezzék, hogy ott, ahol reális az adó mértéke, ott megéri tisztességesen adót fizetni, önök viszont olyan magasra teszi, hogy a rizikója talán jobban megéri! És a saját metódusukban keressék a hibát, az önök gyakorlatában, sőt - elnézést, de - hazugságaikban, mert adót növelnek úgy, hogy ezt a prést már nem bírja a magyar gazdaság. Ez nem egyéb, mint ismételten pénzbehajtás, oktalan, eszetlen pénzbehajtás.

Köszönöm. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
74 62 2007.05.22. 5:17  53-77

BABÁK MIHÁLY, a költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Mélyen tisztelt Elnök Úr! Kedves Miniszter Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság május 16-án megtárgyalta a T/2930. számú törvényjavaslatot, és mindjárt már a törvényjavaslat benyújtása kapcsán kicsit élt a gyanúperrel, hogy miért kért a kormány sürgős tárgyalást, hisz 2005-ben szabályozta ezt a fontos kérdést. Az ellenzéki képviselőket nyilvánvalóan nem köti a kormánypárti optimizmus, hanem kritikusan kell szemlélnünk, ez a feladatunk, és kérem, hogy a megjegyzéseinket és a véleményünket is e tárgykörben kezelje kedves miniszter úr is, hiszen arra kell választ adnunk, hogy minden rendjén van-e és a kormány szándékai tisztességesek-e.

Bocsásson meg, de úgy gondoljuk, ahhoz, hogy a tudásalapú társadalom, a tudásalapú gazdaság lózungja ne csak lózung maradjon, szükséges megfelelő számú felsőoktatásban képzett szakember biztosítása a Magyar Köztársaságban. El kell mondanunk - elhangzott a bizottsági ülésen is -, hogy a Magyar Köztársaság az alsó harmadban volt korábban, és intenzív fejlesztéssel elérte, hogy a középső harmadba került. Tehát nincs túlképzés Magyarországon, és úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az önök által és a kormányprogramban is megfogalmazott célok elérése érdekében, hogy tudásalapú társadalomban éljünk, és ez legyen a mienk.

Miniszter úr, vannak jó passzusai a törvényjavaslatnak. Azt hiszem, meglepő, hogy ilyet kinyilatkoztatok, de nyilvánvalóan egyet kell értenünk abban - a bizottságban is egyetértettünk -, hogy a minőség, a minőségképzés, a teljesítménykövetelmények fokozása a felsőoktatásban is fontos kérdés, hisz nem mindegy, hogy a Magyar Köztársaság felsőoktatásában szerzett diplomáknak milyen becsülete, milyen szakmai, műszaki, gyakorlati tartalma van, és milyen ranggal bír majd Európában, hisz uniós tagállam vagyunk.

Miniszter úr, bennünk nyilvánvalóan felvetődik az a kérdés, hogy mi a kormány burkolt szándéka. Arra a kérdésre keresünk választ, hogy mi az igazi cél, hisz a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy csökkenni fog a hallgatók létszáma. Úgy gondolom, ez nem lehet célunk, már az imént említettek miatt sem. A minőségi követelmények túl gyors változtatása és előírása, úgy gondoljuk, intézmények bezárását fogja a törvénytervezet szerint is maga után vonni, ez pedig nem jó, mert úgy gondoljuk, hogy a képzési helyek számának csökkenésével, a főiskolák és egyetemek felszámolásával - helyesebben főiskolák, képzőhelyek felszámolásával - a Magyar Köztársaság fiataljainak az elérhetősége, hozzáférhetősége megnehezül. Én jártam Nyíregyházára is és Győrbe is főiskolára, de nem kívánom senkinek sem ezt a képzési lehetőséget, hisz rengeteg ment rá az életemből személyesen is; tehát tapasztalatom is van.

Épp ezért mi gyorsnak tartjuk a változást, a változtatást, és úgy gondoljuk - de úgy gondolja maga az előterjesztő is, hisz a kormány képviselője azt mondta, számolnak azzal -, hogy közgazdasági, jogi feszültségek származnak majd a főiskoláknál az ebbéli követelmények szigorítása kapcsán. Ez nem jó, mert úgy gondoljuk, hogy ott is nyugalomra és békére van szükség.

A költségvetési oldalát is vizsgáltuk; vizsgáltuk, hogy mi a kormány igazi szándéka. Ismerve az államháztartás, a költségvetés elnehezült helyzetét, biztosak vagyunk abban, hogy forrás kivonásáról, azaz a költség csökkenéséről van szó.

Ön ugyan mást mondott, kedves miniszter úr, azt mondta, hogy növekedni fog a felsőoktatásra szánt forrás, de úgy gondoljuk, hogy a törvényjavaslatban szereplő szám pontosan egyenlő az inflációs rátával. Tisztelt hölgyeim és uraim, akkor ne beszéljünk növekedésről, ha valójában ténylegesen csökkenteni akarjuk a ráfordításokat, mert ezt mi nem hisszük el.

Úgy gondoljuk, hogy a hároméves megállapodás pedig egy nagy átverés show. Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, arról volt szó, hogy az önök kormánya az előző ciklusban is és most is fejleszteni fogja a magyar felsőoktatást, kollégiumokat épít, felújít, és ehhez hasonlókat tesz. Erre föl, miután nem volt a költségvetésben pénz, bevonták a PPP-t. Aki majd nem tudja a pénzügyi feltételeket teljesíteni, annak felszámolandó főiskola vagy egyetem lesz a sorsa, ugyanis a költségvetési növekményben, az inflációval növelt követelményben benne lesz a különböző fejlesztések elszámolása is. Aki ezt a megállapodást nem írja alá, annak nem lehet főiskolája és nem tud majd fizetni, és ellehetetleníti magát a fizetség oldaláról is.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az akkreditációs feltétel, a professzorok jelenléte komoly gond. Megkérdeztük a költségvetési és pénzügyi bizottságban, hogy van-e elegendő professzor, mert ugyanis azért alkalmazzák a főiskolák és egyetemek, mert nem bírják a magas fizetésű, magas képzettségű professzorokat. Nos azt mondták, hogy nem tudják megmondani.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Összegezve úgy gondoljuk, hogy olyan sok minden nehezítés következett be az önök kormánya alatt a felsőoktatásban, hogy ez abba az irányba hat, hogy kevesebben tanulhassanak, és csak az tanulhat, aki fizet.

Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki oldalon.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
74 84 2007.05.22. 5:12  54,77-103

BABÁK MIHÁLY, a költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Mélyen tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Május 16-án bizottságunk, a költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság megtárgyalta a T/2931. számú törvényt, amely a közoktatási törvény módosítását tűzi napirendre.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! A bizottság kisebbségi véleménye úgy fogalmazódott meg, hogy 1993-ban kelt ez a törvény, tehát ideje most már egy összefüggésekben átgondolt törvényt alkotni a tisztelt Háznak, mert a '93-as törvény toldozgatása már nem vezet eredményre. Épp ezért a bizottság véleménye az volt, hogy a közoktatási törvény jelenleg benyújtott módosítása túlszabályoz, ugyanakkor nagyon lényeges kérdésekben nem tesz rendet, nem teszi rendbe és nem oldja meg azokat a problémákat, amelyek jelenleg a közoktatásban tapasztalhatók.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjenek meg egy személyes megjegyzést is! Tóth József tanár úr annak idején megtanította nekünk a rendszerszemléletű gondolkodást, az összefüggésekben való gondolkodást. Azt is megtanultuk, hogy a szervezeteknél és bizonyos feladatoknál a cél, feladat, szervezet és a feltétel nagyon fontos lépcsők. Ez a törvényjavaslat nagyon sokat foglalkozik a szervezettel, de, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, igazából nem tisztázza, hogy mi a cél és a feladat, és a feltételekről, tehát a pénzügyi finanszírozásról pedig nem szól, nagyon bájos módon szóba sem hozza ezt a kérdést.

Innentől kezdve úgy gondoljuk, hogy nem jó a törvényjavaslat, mert ha abból indulna ki a törvényjavaslat, hogy a közoktatás állami közfeladat, amelyet az állampolgároknak, a gyerekeknek ingyenesen biztosít a Magyar Köztársaság az adófizetők pénzén, és ennek mint kötelező feladatnak konkrét végrehajtója a települési önkormányzat, akkor úgy gondolom, hogy a 18 éves tankötelezettség mentén egyszerűbben és érthetőbben lenne megfogalmazható mindaz a feladat, amely a közoktatás tárgykörébe tartozik.

Hogy a lényegét említsem, mi tartozik tehát a tárgykörébe? A gyerek óvodáskorú, iskoláskorú, szakképzési korú és középiskolás korú tanítása, nevelése, oktatása tartozik ide, és az ehhez szükséges pénzügyi feltételekről is, mint a szervezéstudományban ez nyilvánvaló, gondoskodni kellene.

Engedjenek meg még egy személyes megjegyzést, amelyet szintén a bizottsági ülésen magam is előadtam, hogy ki kit szponzorál. Amíg az állami közoktatásban a Magyar Köztársaság kormánya, költségvetése 50 százalék köré züllesztette a finanszírozást, és mind az önkormányzatokra bízza e fontos költségek beszerzését helyi adókból, úgy gondoljuk, hogy nincsenek helyén a dolgok.

(15.10)

Állami közoktatásról van szó, úgy gondoljuk, a Magyar Köztársaság költségvetésének, a parlamentnek ezekről a forintokról gondoskodni illik.

Ha még megengednek egy személyes példát, a bizottsági ülésen is elmondtam: minden szarvasi kisvárosi gyerek költségeihez, közoktatási költségeihez évente 200 ezer forint/fő összeget kell a helyi önkormányzatnak helyi adóból beszedni. És ez a törvény ezt megint elhallgatja, szemérmesen, de úgy gondolom, most már nem tartható módon.

Nos, úgy gondolom, helyre kellene tenni ezt a kérdést, mert a közoktatás sok tekintetben azért szegényes, és hibái is azért vannak, mert nincs megfelelő forrás mellette. Tudvalevő a Magyar Köztársaság költségvetésének helyzete, nem mondja ki ez a törvény a konkrét restrikciót, a pénzkivonást, de úgy gondolom, az, amivel nagyon sokat foglalkozik, a szervezettel, a szervezeti átalakítással, túlzás, és mindannak irányába hat, hogy kimondva-kimondatlanul ismételten forrást kíván elvonni a közoktatásból, a gyerekektől, a neveléstől és az oktatástól.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azzal próbálom csak véleményünket alátámasztani, hogy a kistérségi iskolarendszer átszervezése és erőltetése arról szól, hogy kevesebbe kerül a közoktatás, és az önkormányzatok kevesebbet panaszkodjanak a hiányaikat illetően. Erről szól ez a kérdés. Nyilvánvaló, ha a Magyar Köztársaság kormánya és a költségvetés meghatározná az egy gyerekre eső közoktatási költséget, akkor eldöntenék az önkormányzatok, hogy társulásban vagy maguk oldják meg ezt a feladatot - és ez az igazi önkormányzás.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Úgy gondolom, hogy szakmai kérdésekről kevés tekintetben beszél ez a törvényjavaslat. Tudni kell azt, hogy vége a frontális oktatásnak, nagyon fontos lenne a kompetencia típusú, az inkluzív oktatás, a kéttanítós modell és sok egyéb más, amelyről úgy gondolom - hozzá nem értő -, fontos lenne, hogy szabályozzuk.

Ugyanakkor ez a törvényjavaslat ismételten behozza azokat a régi anomáliákat, hogy szakmai feladatokat meghatározunk, és nem gondoskodik a kormány a hozzá szükséges forintokról, hanem minden más szervezeti átalakítással kívánja ezt a szükséges feladatot, mint például sni-s gyerekek gondozását és egyéb más nevelési kérdéseket... - a szükséges forintok nélkül az oktatási intézmények nyakába varrja. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) Ezért 6 nem szavazat mellett nem támogattuk a törvényjavaslatot tárgyalásra.

Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki padsorokban.)