Készült: 2020.07.12.22:30:04 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
180 301 2008.11.24. 2:04  268-338

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Nagy László képviselő úr, én nem tudom, hogy miért csinál ön szembenállást, és miért minősít. Miért mondja, hogy őket kritizáljuk? Önnek is elmondjam még egyszer, hogy féltjük Békés megye felsőoktatási intézményét. Nem szeretnénk, ha ingatlanbiznisz lenne, szeretnénk valami biztosítékot látni az ügyben, és szeretnénk a gyerekek, most általános iskolába járók lehetőségét is biztonságban látni. Rém egyszerű a képlet, nem? Miért oktat ki ilyen dolgokról, és miért mondja, hogy így meg amúgy, meg ő milyen képviselő? Nem hiszem, hogy csak nekünk kellett volna fölszólalnunk, és más megoldást keresni.

Mondja meg, ön mit tett annak érdekében, ha már kérdezhetek öntől, hogy ez az iskola biztonságban legyen? Látja úgy jól, hogy lovak közé dobva, s legyen belőle később ingatlanbiznisz, vagy pedig ahogy számítunk arra, hogy a felsőoktatásban csökken a létszám, és különböző anyagi problémái vannak az országnak, a felsőoktatástól is elvesznek pénzt. Hát ezt nem tudja? És, ha gondja lesz a gödöllői egyetemnek, akkor a leggyengébb pontját, a peremet fogja levágni és megszüntetni. Erre szeretnénk némi biztosítékot. Elmondtam már kétszer azt a három feltételt, amelyben, ha sikerül támogatást kapni önöktől, akkor úgy gondoljuk, hogy talán nagyobb biztonságban lehet az a gyerek Békés megyében, aki szegény, és tovább szeretne tanulni, és diplomát szeretne szerezni. Erről van szó, értse már meg! És nem akarjuk ingatlanbizniszhez a nevünket adni és a szavazatunkat. Ez a fontos számunkra, és nem egyéb. Nem ön fontos ebben a kérdésben, hanem a gyerekek meg a főiskola jövője.

Nem mindenki érez így, jó, ha tudja, hisz elmondtam az elején, hogy jönnek tanárok 3-4 évre oktatni, aztán odébbállnak, és közben tönkreteszik az intézményt. Nem az ő hitbizományuk! Ezt Békés megyeiek hozták létre, építették meg, adták hozzá a vagyonukat. Ezt szeretnénk megvédeni. Némi biztosítékot! Tudjuk, hogy autonóm intézmény, mégis szeretnénk valami garanciát, mert szegény megyéről van szó és szegény gyerekekről.

Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
180 307 2008.11.24. 2:16  268-338

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Úgy gondolom, hogy most a minőségről azért nem kell beszélnünk, mert az többpólusú probléma, amelyre több megoldás van, és azon tényleg gondolkodni kell, és dolgozni kell azoknak, akiknek ez szakmájuk. Amúgy nekem is van egy diplomám a főiskoláról, és nemcsak ezért kötődöm hozzá, hanem szarvasiként is, ugyanis ott születtem; ellentétben jó pár képviselővel, akik ma is beszéltek, akik nem ott születtek, Szarvason. De ez nem minősítés, pusztán annyi, hogy kötődünk is hozzá, és minden emlékkép megvan, hogy a város mennyit izzadott, mennyit építkezett és mennyit dolgozott azért, hogy legyen felsőoktatása, amelyet, úgy gondolom, 2000-ben egy szervezeti formában, közmegegyezéssel sikerült megalapítani - közmegegyezéssel, hölgyek, urak, főiskola, képviselők és mindenki más.

Gondoljuk csak végig, a Szent István Egyetemnek miért fontos a szarvasi főiskola, miért fogadta be. Hölgyek, urak, Gyöngyöst elvesztette, hát önök hagyták jóvá. Neki kell a létszám. Pontosan azért, mert mesterképzésben az a 35 százalék a Békés megyei főiskolával, a Tessedikkel lényegesen nagyobb. Hát szüksége van rá, persze, hogy szüksége van rá. És ha netalántán ingatlanbiznisz, akkor még pénze is lesz belőle.

Ne tessék mondani, hogy nem lehet és nincs lehetőség arra, hogy megállapodjunk. Államtitkár úrral mi fél éve, amikor találkozunk, beszélünk arról, hogy ő is megértette, hogy valamit szeretne véghezvinni, ami fontos számára. Nem volt kifogása, amikor a polgárjogi megállapodást kitaláltuk, hisz tudja nagyon jól, hogy két intézmény, három intézmény, legyen az autonóm, jogi személy, köthet polgárjogi megállapodást. És ezt a szerződéstervezetet jóvá is hagytuk, ott van államtitkár úr asztalán, és abban kértem a segítségüket, hogy ha mindenféleképpen meg kell történnie ennek a folyamatnak, ne elsőként történjen meg, úgy, hogy semmi biztosítékuk nincsen ezeknek a főiskolai karoknak a jövőjüket illetően.

Számukra tényleg fontos, higgyék el - önöknek is valószínűleg, csak nem mondják el itt. Nekünk könnyebb ellentmondani, ennek az ügynek. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét. - Közbeszólás az MSZP soraiból: Nem jutunk szóhoz mellettetek...)

Szóval, úgy gondolom, hogy nem rákényszeríteni kell, hanem polgárjogi megállapodást kötni. Elnök úr, hálás vagyok önnek.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
180 319 2008.11.24. 2:24  268-338

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Varga képviselőtársam, én kerestem az interneten ezt a levelet, nem kaptam meg. Ön végig azt mondja, a rektor úr nyilatkozik. A rektornak van saját fejbélyegzője és saját levele. Holnap meg fogom kérdezni a rektor úrtól, hogy ő írta-e ezt a levelet, és az FHÖK, azaz a diákönkormányzat elnöke tud-e erről. Tudniillik erre az van odaírva, hogy dr. Köteles Lajos, tessék csak megnézni! Én tudok iratot olvasni, tehát én nem vagyok benne biztos, hogy ezt a rektor úr mondja, hanem Köteles Lajos, aki már sok bajt kevert ezen a környéken.

Bocsásson meg, Varga képviselő úr, hogy ellentmondok önnek, de a gazdasági tanács - azon a szenátusi ülésen ott voltam, jegyzőkönyvet tudok hozni róla - kifejezetten ellenezte, és elkapkodottnak, kimunkálatlannak, megfontolatlannak és hirtelennek tartotta, sőt azt a veszélyt is rejtette magában, erre figyelmeztetett még a gazdasági tanács elnöke, hogy megszűnést mondott ki a szenátus, anélkül, hogy rendben lett volna a jövője. Ennek a veszélye az, hogy a kormány elfogadja, a parlament elfogadja, és nem lesz Tessedik Főiskola, és nincs is integráció. (Varga Zoltán felé:) Ne mondják, hogy nem fog megszűnni!

Hölgyek, Urak! Mindenki tudja, hogy ma Magyarországon túldimenzionált a felsőoktatás. Ezt mindenki tudja. Demográfiai depresszió jön. Kevesebb kell! Nekünk pedig azért van szükségünk erre a főiskolára, mert a megyei gyerekek járnak oda. Tudják, mennyi? Öt-hatezer hallgatója volt az elmúlt években ennek a főiskolának, csak most másképp intézték a beiratkozást, elég buta és ostoba helyzetbe hozták. Nyilvánvaló, hogy kormányzati intézkedés kapcsán a nagy centrumok felé hajtották a gyerekeket.

De miért lesz kevesebb? Nem csak a demográfiai hullám miatt, hölgyek, urak. Jövőre kevesebb család tudja vállalni a beiskolázás költségeit, nehezebben fognak élni, mint most. Még egyszer mondom: a megyéből a hallgatóság 80 százaléka megyei diák. (Az elnök a csengő megkocogtatásával a hozzászólási időkeret leteltét jelzi.)

A fórumról még engedjen meg elnök úr egy mondatot. Egyszer volt Békéscsabán - magam kértem a tévét, hogy menjenek be - és egyszer a megyegyűlésen, és az is most volt, amikor felháborodás volt körülötte. Jó, ha tudja. Köszönöm. Tehát sértő volt az, hogy nem tájékoztatták a lakosságot.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
180 327 2008.11.24. 2:25  268-338

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársam! Varga képviselő úr, nem tudom, miért akar engem meghazudtolni, ugyanis nekem megvan ez az irat, mert megszereztem. Lehetséges, hogy küldtek iratot, ezt most haza is küldtem magamnak, hogy legyen a számítógépünkön. Egy a dolog lényege: ez november 18-án kelt. Ez egy lobbilevél, amelynek nem tudom az igazi törvényességét, már csak annyiban, hogy Köteles Lajos fejléce alatt miért írna a rektor úr, ön pedig rektor úrként emlegeti, holott ez a Köteles Lajos szövege. Úgyhogy itt azért vannak holmi csúsztatások, nem az ön részéről, a levél szerkesztői és írói közül.

(0.40)

Behajtani - nem mondta senki, hogy ön hajtotta be, eszemben nincs ilyen vádat megfogalmazni, de ne haragudjon meg, a pontszám terelte, mint a csordát. A zanzásítást persze, nem ön csinálta, meg nem én, azért maradjunk már ennyiben!

Én úgy gondolom, ha azt mondják, hogy nincs pénzügyi gond, hát kérem, van a Tessediknél is, mert három kollégium PPP-ben került felújításra, azonkívül egy előadóterem és egy könyvtár teljesen PPP-ből épült. Ez rettentő sok pénz. Nem akarok blöffölni, mert nem szokásom, rengeteg pénz terheli a Tessedik Főiskola költségvetését. Ezért is fogalmazódtak meg olyan dolgok, hogy majd akkor eladják a Bolzát, és ebből kifizetik a Strabagnak a PPP-t. Meg fognak szűnni főiskolák. Elmondtam, hogy értem, látom, prognosztizálható, nézze meg valaki a statisztikai évkönyvet, és látja, hogy milyen a főiskolára jelentkező populáció.

Hölgyek, urak, nem erről van szó, elmondtam már ötször. Egy főiskolánk van, nagyon kínkeservesen sikerült létrehozni, és szeretnénk, ha megmaradna. Ebben a garanciában kérek segítséget önöktől én személy szerint. Ne mondják azt, hogy ki félti jobban, vagy ki nem félti, nem erről van szó, nem versengeni jöttünk ide, hanem arról, hogy kérem a segítségüket, hogy a polgári jogi megállapodás létrejöhessen, mert nem minden rendezett a főiskolán belül sem, jó, ha tudják, de nem akarok én ebben semminemű rosszat mondani, mert én úgy gondolom, ehhez nem értek istenigazából. Sok mindent hall, tud az ember.

Még egy fontos kérdés, hölgyek, urak, megismétlem még egyszer: a fórum most volt novemberben, egyszer Békéscsabán, ott voltam, és azt a választ kaptam, hogy hogyan gondolják képviselő urak, hogy maguk belebeszéljenek, hát szakma, és utána megyegyűlésen volt egy alkalommal, és kértem, a tévében legyenek ott.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
180 331 2008.11.24. 1:40  268-338

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Azért gondolják végig, hogy milyen gazdasági klíma veszi körül a demográfiai hullám, mélypont mellett a felsőoktatást. A gazdasági klíma nem igazán kedvez, a költségvetés és az ország pénzügyi helyzete sem, s nyilvánvaló, hogy a kormány restrikciót kíván ezen a területen is megvalósítani. Erre azért voltak példák, az oktatásból jelentős forrásokat vontak ki, nemcsak abból, az egészségügyből is.

Nekünk az a gondunk mindezek mellett, hogy miért pont a Tessedik Sámuel Főiskola szűnjön meg elsőként, mert esetleg később valamilyen oknál fogva a gödöllői egyetemnek is lehetnek gondjai. Miért a szarvasi karok szűnjenek meg? Erre biztosítékot gondoltunk teremteni.

Ha már integrációról van szó, azt azért jó, ha Szabó képviselőtársam tudja, hogy a PPP-re a kormány, miniszter úr három évre vállalt garanciát, sőt a normatívára is három évre. Ennek a normatívának és a PPP kormány által garantált törlesztésének az éve jövőre lejár, innentől kezdve mindenkinek, aki részt vett a PPP-ben, pénzügyi gondjai lesznek, hiszen ezek lényegesen többek, mint amit lehet rezerválni az állami normatívából, amelynek az összege reálértékben is és egyébként is csökken.

Szóval azért lesznek itt gondok, jó, ha tudja. Ebben nem szeretnénk tudni a mi főiskolai karainkat, ezért szeretnénk számukra biztosítékot nyújtani és szerezni, mégpedig teljesen tisztességesen, és féltve a Békés megyei gyerekeket, családokat és a jövőbeli diplomásokat, a lehetőségüket.

Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
183 202 2008.12.02. 2:07  161-232

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Földesi képviselő úr, nem csodálkozom önön, mert nem ért semmit ebből az egész ügyből. Egy törvényjavaslatnál mindig tisztázni kell az érdeket. Ön szidhat meg mindenféle arcátlannak nevezhet minket, de ez a kérdésre nem válasz. Jó, ha tudják: a Szent István Egyetemnek hiányzik Gyöngyös. Érdeke az, hogy növelje a potenciálját, és ebben nem korlátozza őt semmi, ha bedarálhat egy felsőoktatási intézményt.

Biztosítékról pedig nem lehet tárgyalni, mert nem írták alá. Mindenfélére hivatkoznak, de még nem írták alá azt, amit már kidolgoztunk, mert nekünk kell kitalálnunk és megszerkesztenünk azt, hogy milyen polgári jogi biztosíték legyen.

(14.40)

Nos, tehát úgy gondolom, fricska ez a módosító javaslat. Ha Gyöngyöst kellene megszüntetni, akkor önök hogy kiabálnának? Látszik, kérem szépen. Miért várja el képviselő úr tőlem, hogy én ne kiabáljak, mikor a Békés megyei Tessedik Sámuel Főiskolát fel akarják önök számolni, mondván, hogy az akarja? De ez sem igaz, tisztelt képviselőtársaim, hadd legyek már higgadt, hisz ezt a körülményt elő kellett állítani.

Önök szívesen mondták az imént azt, hogy létszámproblémák vannak. Persze! És aztán finanszírozási gondok is vannak. Aztán feltételekben úgy kormányozták az ügyeket, hogy szűnjenek meg főiskolák. Én nem vagyok abban partner, bocsásson meg, miután Békés megyei képviselő vagyok, és úgy gondolom, azok a gyerekek, akik 80 százalékát adják a Tessedik Sámuel Főiskolának, szegény gyerekek, Békés megyei gyerekek, és nem tudok amellé indulat nélkül társulni, hogy megszűnjön ez a főiskola. Bocsásson meg, én amellett állok ki, hogy más megoldást kell keresni nyilvánvaló, és nem a megszüntetést.

Hölgyeim és Uraim! Az integráció most ebben a kérdésben azt jelenti, hogy megszűnik a Tessedik Sámuel Főiskola. Innentől kezdve nincs! Békés megyében a Szarvason lévő agrárképzés 80-100 éves múltjával ad absurdum megszűnik. Úgy gondolom, ehhez nem lehetek asszisztens, eszemben nincs. Azért jó, ha tudják, ez az első eset, követi a többi, mert a kormány felsőoktatási politikájának lesznek következményei. Tehát szeretném elmondani önöknek, hogy ez az első alkalom, amelyben egyben benne van a felsőoktatás összes problémája és jövőbeni problémája, csak ez az első már jelzi, hogy hogyan kezd összedőlni a magyar felsőoktatás.

Köszönöm, hogy szólhattam. (Szórványos taps a Fidesz padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
183 214 2008.12.02. 2:06  161-232

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Földesi képviselőtársam megint nem figyelt arra, hogy mit mondott saját maga, ő nevezte mindenféle arcátlanságnak és hasonló jelzőkkel élt, de nem akarom önt idézni újfent, a jegyzőkönyvek tanúsága, hogyan merészeltünk ilyen módosítót benyújtani. Ön kezdte, de én nem folytatom. Azt azért látom, hogy nem érti, ugyanis érdekek fűződnek hozzá, és elmondtam már egyszer, elmondom még egyszer: a Szent István Egyetemnek nagy veszteség volt Gyöngyös elvesztése, és szüksége van a méreteihez.

Azt Laci is elmondta, hogy ha a Szent István Egyetemen valamelyik karnak vesztesége lesz, akkor kész, holnap ott nem áll az egyetem, innentől kezdve nincsen garancia. Úgy gondolom, senki sem szidta a kormányt, most is arról volt szó, hogy van egy trend, van egy tendencia, amit ugyan a kormány generált az elmúlt hetedik évben vagy hat év alatt, mégpedig a felsőoktatás bizonyos fokú ellehetetlenítése, ami azért erősen megtapasztalható a finanszírozás oldaláról is, a PPP-ről ne is beszéljünk, mert az egy adósságcsapda. Jó, ha tudja, ilyen demográfiai hullám mellett belehajtani az intézményeket a PPP-be, ez nem éppen egy jó dolog. Arra jó, hogy el lehessen majd adni a piacon.

De maradjunk a dolog lényegénél! Úgy gondolom, integráció lehetséges az intézmény megszűnése nélkül is. Azért kell megszüntetni egy főiskolát, hogy vertikálisan együtt dolgozzanak, ezt nem tudom támogatni, ez szerintem agyalágyult dolog, ráadásul nyilvánvalóan voltak érvek a Tessediken belül is: vagy vállaljátok az integrációt, vagy megszűnünk. Ez pedig azért kell, vagy azért áll így elő, mert bizonyos körülmények, amelyekről nem minden területen ők tehetnek, úgy gondolom, erre kényszerítették. Úgyhogy ennyit a demokráciáról meg a hallgatói dolgokról, hogy ők milyen önállóak, és hogyan kell tisztelnünk a véleményüket, de kényszerhelyzetben vannak, többek között azért, mert vagy marad az iskolájuk, vagy nem marad. Úgyhogy ilyenkor ők megszavazták a megszűnést, de jó tudni, hogy ez nem jelenti azt, hogy nem szűnik meg rövidesen teljes egészében Békés megyében a Tessedik Sámuel Főiskola.

Nem presztízsharc ez, kedves Földesi képviselő úr. Megint lássa a dolog lényegét: számunkra az a fontos, hogy Békés megyében, abban a szegény megyében, leszakadt megyében legyen felsőoktatás, legyen folytatása a 80-100 éves agrároktatásnak.

Köszönöm. (Domokos László tapsol.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
183 220 2008.12.02. 2:08  161-232

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Ott szeretném folytatni, ahol Domokos László képviselőtársam abbahagyta, vagy legalábbis azokat a gondolatokat folytatni, és azt is számításba vettem, hogy Ángyán professzor úrnak is elvarratlan maradt egy megjegyzése.

Tudják, úgy gondolom, hogy szükség van a felsőoktatásra, nyilvánvalóan sok dologban racionálisan, időszerűen kell gondolkodni, mert 2008-at írunk, s rövidesen 2009-et, és változás fogja érinteni. De hogyan?

(15.00)

Amikor azt mondja Ángyán professzor úr és Domokos képviselő úr is, hogy garanciák kellenek, és garanciák mellett egy olyan hálózati iskolát kellene létrehozni Magyarországon, ebben látom, Földesi képviselő úr, és nem a kormány hibáját, inkább azt, hogy nincs ilyen törvényjavaslat. Nincs egyáltalán, úgy gondolom, koncepciója a felsőoktatás átalakításának. Mert át kell alakulnia, és változnia kell! Nem tiltakozom az átalakulás ellen, de abban nem vagyok partner, hogy a Tessedik Sámuel Főiskola megszűnjön, és úgy integrálódjon, hogy feltételekkel, és nem számunkra garanciákkal, hogy amennyiben így, amennyiben úgy, és nem változtat semmit sem a helyzeten, akkor pedig fel is út, le is út, végeztünk és nincsen. Onnantól kezdve pedig vagyonmanipulálásra ad lehetőséget. Nem hiszem, hogy meg kell szűnni ahhoz, hogy együtt tudjanak dolgozni, mert ha eddig is lehetett dolgozni, akkor miért kell megszűnnie a Tessediknek ahhoz, hogy Gödöllővel együtt dolgozzon. Márpedig úgy gondolom, a szakmai kapcsolatokra és annak előnyeinek a kihasználására lehetőség van, és lehetőséget is kell teremteni, hisz ezeknek az iskoláknak együtt kell dolgozniuk azért, hogy minőséget tudjanak garantálni.

Úgyhogy visszajutva ahhoz a kérdéskörhöz, mindig azt feszegetem: nincs garancia, nincs biztosíték; és ebben tényleg nincs biztosíték és garancia. Azért, mert ennek az átalakulásnak a feltételrendszeréről nem gondoskodott a tisztelt parlament, még talán a kormányt sem kell említenem, hanem a tisztelt Házat az utóbbi 6-7 évben, hiszen a 2000-ben elkezdett változásokat tovább kell vinni, hisz az élet megkívánja. Már csak azért is, hogy a bolognai folyamattal kompatibilisek legyünk. Ez sincs készen. Mindenki beszél róla, de nem tudja, mi a lényeg.

Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
183 226 2008.12.02. 2:07  161-232

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Nyilvánvaló, hogy mindenki előtt most már tárgyiasult, hogy a módosító indítványunk semmi egyébről nem szólt, mint arról, hogy beszélhessünk, mégpedig erről a kérdésről, amely most Gyöngyös elvesztése, amely a Szent István Egyetem kárára történt politikai döntésként, most pedig terjeszkedni kíván, és szeretne pozíciókat szerezni a Szent István Egyetem. Ami nem rossz különben, csak annak árán, hogy a Békés megyei Tessedik Sámuel Főiskola megszűnik, az egyáltalán nem jó számunkra. És engedtessék meg, hogy hasonló módon, mint ahogy Gyöngyös képviselője, magam is tiltakozzam, hogy ehhez én nem vagyok partner. Bármint mond Földesi képviselő úr, én nem tudok partner lenni ebben a kérdésben.

Aztán beszéljünk arról a kérdésről, hogy akarják vagy nem akarják. Azért akarják, mert kényszerű a körülmény. Kényszeríti őket a körülmény, mégpedig a gazdasági-társadalmi változások és a kormány szándékai. Kényszerítik, mert vagy valahova becsatlakozik és beolvad, ezáltal egzisztenciáját biztosítja a tanár, vagy pedig megszűnik, és gúnyosan vagy nagy bajjal vagy veszteségekkel felszámolódik a főiskola. Most előremenekülnek, azt mondják, hogy inkább beadják a derekukat, és jobb most az elején még lúzerkedve állást szerezni meg pozíciókat, mert később erre majd nem lesz lehetőség.

Ezt az érdeket is tisztázni kell! A felsőoktatás azért nem olyan naiv, mint ahogy elhinnénk róla, hogy csakis a tudomány és az oktatás, a gyerek érdeke lenne a legfontosabb számára. Szeretném Földesi képviselő úrnak eloszlatni azon vélekedését, hogy itt a gyerek érdeke dominál e tekintetben. Őt is felhasználják az egész ügy manipulálására, amikor a megyei ülésre bevitték, és tapsikoltatták a gyereket. Már bocsánat, de úgy gondolom, hogy az autonómia nem abban merül ki, hogy egy közgyűlésre bevisszük a gyereket, és egy pszichológus tanárnő tapsot vezényel, hogy mikor mond jót az előadó. Szóval, ez egy gyermeteg dolog. Úgyhogy benne vannak kőkeményen az érdekek, benne van a színjáték és a pozíció megerősítése. Gyöngyös miért maradt ki ebből a kérdésből vagy Szeged? Gyöngyös professzora, rektora azt mondta, hogy szíves-örömest várja a Tessedik Főiskolát, csak nem akarnak hozzá menni. Pedig jó főiskola.

Köszönöm szépen, hogy szólhattam.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
183 228 2008.12.02. 6:05  161-232

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Akkor folytatom azt a gondolatot, ahol abbahagytam, hogy Gyöngyös. Azért, mélyen tisztelt képviselőtársaim, mégiscsak úgy tapasztaltam ott helyben, bár az idő azért dolgozott, de nem azért, hogy szakmailag előkészítve legyen ez a kérdéskör. Szakmailag előkészítve - mégpedig az előnyök és hátrányok, hatástanulmány vagy valaminek nevezhetjük ezt az egész dolgot -, átgondolt döntés született volna, hogy hova és miért integrálódik, azaz: az integrációval megszűnik a Tessedik Sámuel Főiskola.

Ez a főiskola kimondta a megszűnését azzal, hogy integrálódik, és még nem volt készen a koncepciója. Elképzelése sem volt pontosan, pusztán ilyen tárgyalások voltak meg mindenféle elképzelések szóban, meg olyanról volt szó a tisztelt szenátus ülésén - ahol magam is ott voltam -, hogy hát egy szakma egy főiskolát szervezni. Mondtam: igen, csak nem biztos, hogy a pszichológusnő ért hozzá - magamban.

Aztán az is elhangzott, hogy melyik a nagyobb név, a Szent István vagy a Tessedik. Na, mikor ezt hallottam, akkor úgy voltam, hogy ha ma ez a szakma színvonala, az értelmiség színvonala, akkor nekem itt túl sok keresnivalóm nincsen. Úgyhogy ennyire volt megalapozott - többek között -, és ilyen érvek hangzottak el, és később majd ennek írásos formáját is próbálták pótolni és prezentálni, különböző szakok indításával. Persze nem kapnak engedélyt, mert a kormány elintézte Bazsa úrnál, hogy ne kapjon senki sem új szakot, mert ez pénzt jelent.

(15.10)

Ez a kormány ki akar vonulni nyilvánvaló módon, és ez generálja a változást is. Ki akar vonulni a felsőoktatásból. Ezáltal pontszámokkal és sok egyéb mással, a normatívaígérvények elmaradásával, ezzel és esetleg fizetéssel megvéve a rektorokat is - de talán elképzelhető ilyen dolog is, mit tudni; de hallottam hírét -, mondjuk, a kormány szándékát biztosítani.

Ha arra a dologra gondolok, hogy Magyarországon meg kell változtatni a felsőoktatás struktúráját, helyes dolog. Alkalmazkodni kell? Helyes dolog! Alkalmazkodni kell. Ki ebben a főnök, és kinek kell ezt generálnia? A kormánynak.

Ángyán professzor úr! A mai napig úgy látom, hogy hiányzik a magyar felsőoktatás átgondolt további szervezése, fejlesztése, strukturális átalakítása, törvényi keretek között is, a parlament által jóváhagyva, persze tiszteletben tartva az autonómiát, de erről is hadd fejtsem ki a véleményemet, hisz az autonómia nagyon fontos kérdés. Tudják, egy autonóm szervezet sem él az űrben, hanem a Tessedik Sámuel Főiskola például Békés megyében, a gödöllői Szent István Egyetem pedig Gödöllő agglomerációjában él és dolgozik, és valahogy tartozik azokhoz az emberekhez akár tájékoztatással, beszámolással.

Hozzáteszem azt, hogy ez a főiskola arra sem méltatta a telephely települések képviselő-testületét, polgármestereit, hogy szóba hozza ezt a kérdést, hogy hölgyek, urak, mi beadjuk a derekunkat, elmegyünk Gödöllőre, aztán majd lesz velünk valami, de reméljük, állásunk az lesz. Aztán hogy lesz-e Békés megyében felsőoktatás, az minket kevésbé zavar.

Szóval úgy gondolom, hogy több alternatíva van ennek a problémának a megoldására, nem átgondolt, nem kimódolt. Számomra a legfontosabb - mert mindenki maradjon a saját kaptafájánál -, ha van Békés megyének parlamenti képviselője, az nem politika, hanem érdekképviselet. Én mindig is csak érdekképviselőnek tartom magam, mégpedig azoknak az embereknek a képviselőjének, akik ideküldtek.

Békés megye számára nem mindegy, hogy van-e felsőoktatása vagy nincs. Ez a felsőoktatás sok mindenen átment, de ezek az emberek, akik ott élnek, a maguk akaratából, hosszú éveken keresztül - legyen az tanácsi rendszer vagy önkormányzati - létrehozták ezt az oktatási bázist.

Ezt látjuk mi veszélyben Domokos képviselőtársammal. Semmi garancia és biztosíték nincs arra, hogy Békés megyében az értelmiségiképzés, a gazdaság motorját jelentő szakemberek képzése megoldódjék, és biztonságban legyen a jövőt illetően. Nagy gond számunkra, mert amennyiben bejönnek azok a legvadabb - és nem riogató, csak legvadabb elképzelések is -, hogy nem is olyan szükséges talán a Tessediknek tovább ott ezt vagy azt képezni, tanítani, oktatni, nevelni, akkor mi hátrányosabb helyzetűek leszünk, hisz megszűnik a felsőoktatás a megyében. Márpedig ha egy megyében megszűnik - ahogy Domokos képviselőtársam mondta - vagy csökken a felsőoktatás, annak a gazdaságán meglátszik, hisz a motorját jelentő képzés, tudományos munka szűnik meg. Úgy gondolom, ezt meg nem engedhetjük meg.

Zárógondolatként pedig - igaz, nem azt a kifejezést használom, mint Domokos képviselő úr, hogy cseppben a tenger -, de gyakorlatilag egy problémában, a Tessedik Sámuel Főiskola integrációs problémájában látszik a magyar felsőoktatás problémája, tehát egyben az egész, egy példában általánosodik a magyar felsőoktatás jövőbeni problémája. Jó, ha ebben gondolkodik a kormány és a tisztelt parlament, hogy hogyan tovább, hisz szakmai megalapozottsággal kell továbblépni ezen az úton, és nem ötletszerűen.

Ez a most beterjesztett főiskola megszűnése ötletszerű, átgondolatlan, garanciák és biztosíték nélküli törvényjavaslat, igaz, csak rövid, hogy megszűnik a Tessedik Sámuel Főiskola, ez számunkra semmi szín alatt nem támogatható. Hölgyek, Urak! Tudatosan és előkészítetten lehet módosítani a magyar felsőoktatáson, de ragaszkodik Békés megye lakossága a saját felsőoktatásához, a Tessedik Sámuel Főiskolához. Nem a szervezeti formájához, hanem a képzés lehetőségéhez, az ott élők érdekében pedig nekünk ezt artikulálnunk kell, és örülök, hogy megoszthattam tisztelt képviselőtársaimmal és a parlamenttel Békés megye e problémáját.

Szeretném partnerségüket kérni ebben az ügyben. Nem a tiltakozásukat, hanem a segítségüket. A biztosítékot és a garanciát. Adok-kapok, én hálás leszek önöknek, ha próbálják segíteni a biztonságot és a magyar felsőoktatás továbbfejlesztését Békés megyében is.

Köszönöm, elnök úr, köszönöm államtitkár úr.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
183 390 2008.12.02. 2:10  373-476

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Fontosnak tartom, hogy Békés megyében is sok kistelepülés van és sok kisiskola. Tudják, kezemben tartom az "Élőlánc a kisiskolákért" prospektusát (Felmutatja.), amivel nyílt levélben fordulnak hozzánk, hogy ne hagyjuk a falurombolást, ne hagyjuk szétverni a kistelepülések iskoláját, mert ők tudják, hogy ez kohéziót jelent, és beindul az a reakció, hogy ha nincs iskola, akkor épül le a település.

Kedves Képviselőtársaim! Tatai képviselő úr, én együttműködök önnel abban, hogy tisztázzuk, hogy mi a magyar oktatás feladata, és ezzel kapcsolatban mi a feladata a kormánynak. Maradjunk abban, hogy az alapfokú oktatás alkotmányosan is a kormány, az állam feladata. Állami közoktatásról van szó. Mit tesznek önök? Lerohasztják a normatívát, és különböző trükköket találnak ki, hogy nehogy megmaradjon az a kisiskola. Pedig az kohéziót jelent, és a földeken dolgozni kell, és ha bemennek a városba, csak munkanélküliek lesznek. Szóval, gondolják végig!

Az a bajom, hogy egy törvénynél, egy akciónál sosem számolnak. Nem nézik meg a társadalmi hatását annak az intézkedésnek, mert mindenki mondja, hogy drága a falusi kisiskola. Most mondják meg, hölgyeim és uraim, hogy mennyibe kerül egyáltalán az iskola. Nem tudják megmondani. És mennyivel kerül többe, ha kicsi marad? Tegyék hozzá azokat a társadalmi hatásokat is, amelyeket utána finanszírozni kell, többek között a munkanélküliséget a városban.

Úgy gondolom, hogy 50 százalék mellett nyilván, hogy nem tudja fönntartani maga sem az iskoláját, de ezt önöknek kéne biztosítani. Nem túl sok pénzről van szó, és megmaradhatnának az iskolák. Én nem vagyok pedagógus, de elmondom önöknek, hogy az óvoda és az 1-4. évfolyam nagyon tökéletes egy kis lélekszámú településen: megtartja helyben azokat a szolgáltatásokat, amelyek fontosak a gyerek szempontjából. Viszont felső tagozatba bejárnak a városba. Ez rettentően így van.

Írja körül többek között azt is, itt is van egy példája, hogy 150 tanulóval működő önkormányzat feladta az iskoláját. Aki nem adta föl, az tönkrement. Aki viszont föladta a 150 hallgatós kisiskoláját, 36 millió forint különböző támogatásokban részesült. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Pazarlás ez, vagy micsoda? Hova teszik ezt a sok pénzt és miért így? Tényleg falut rombolnak, gondolják már meg!

Köszönöm a türelmét, elnök úr.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
183 406 2008.12.02. 2:02  373-476

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tatai képviselőtársam azt szokta mondani, ha hozzászól az ellenzék, hogy ostoba, felkészületlen s a többi, különben sem ért az egészhez. Egy új retorikai húzással most a felelősségemet kívánja előhozni, és ezzel kíván érvelni, de ez gyenge érv.

Tudja, ténylegesen felelős vezetője vagyok a városomnak, ezt azért ön is tudhatja, mert mondták önnek. De azért jó, ha tudja, hogy a helyi adónk 500 millió forint, ebből 300 millió forinttal - pedig a helyi adó nem elsősorban csak oktatásra kellene - igyekszünk mindent megadni a gyerekeknek. Ugyanis nálunk az a politika - nem úgy, mint önöknél -, hogy a gyereknek mindent meg kell adni, mert aki nem ad meg mindent neki, az esélyt vesz el tőle. Ezt jó lesz tudniuk, kedves képviselőtársam.

Aztán azt mondja, hogy nem állami feladat, hanem közös. Hagyjon már ezzel! Tudja, nálunk azt szokták mondani, hogy közös lónak túros a háta; régi parasztmondás, bölcsesség, ez tényleg így van. Ez alkalom arra önöknek, hogy mindig hektikusan, összevissza finanszírozzák az állami közoktatást, ott helyben, a településeken, falvakban és városokban. Ugyanis most lerohadt 50 százalék alá, jó, ha tudja. Szóval, azért mégiscsak borzasztó, hogy az állam a saját részét nem állja. Korábban volt 80 százalék is, és akkor mellétettük a 20 százalékot; felelősen, hangsúlyozom, Tatai képviselő úr, nem egyébként, hanem felelősen.

Úgy gondolom, az állami közoktatás közoktatás. És ha mindenre azt mondják, hogy mindent közösen működtetünk, akkor mi a francnak van az állam? Akkor nem szükséges. Most már mindenhol öngondoskodásról meg önfinanszírozásról beszélnek, akkor lassan már szükségtelen, többek közt önök teszik feleslegessé meg a parlamentet is.

Úgy gondolom, tisztelt képviselőtársaim, az, hogy emelkedik az oktatásra fordított összeg - bocsásson meg, nem kívánom idős, ősz fejét kioktatni, de azért jó lehet tudni, hogy a nominális emelkedés és a reálérték közt óriási különbség van. Eltelt hét év, nyilvánvaló, hogy rengeteg infláció és költségnövekedés. Többek közt a pedagógusok béremelése is és az infláció, az mind generálta a többletköltséget, tehát ha nominálisan több, reálértéken mégis lehet kevesebb. Jól mondom? Érti, képviselő úr? Tud követni?

Köszönöm szépen. (Tatai-Tóth András: Nem jól mondja!)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
183 426 2008.12.02. 2:08  373-476

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Úgy gondolom, ha valaki választékosan, sőt különböző hangulatban tud beszélni, pusztán csak a mondandójának kíván nyomatékot adni. Megteszem ezt a 452. számú indítvánnyal, amelyet Ángyán professzor úrék javasoltak. Az volt Keller képviselő úr mondása, hogy ez nem más az állami normatívákkal kapcsolatban a közoktatásban, csak afféle kiigazítás. Ugye, ebben megint nem értettünk egyet, tisztelt képviselőtársam, mert ez csak megszorítás, fűnyíróelv alapján, ami ellehetetleníti a kisiskolákat. Erről beszélünk órák hosszat, csak még nem próbálta felfogni. És ez egyben falurombolás is.

Miért merem ezt mondani? Mert ha levesznek belőle, megint úgy vettek le, hogy a reálértékét megint csökkentették. Hiszen infláció volt ebben az évben is, és lesz is, mégpedig jelentős. Ha csökkentik 2008-hoz képest, tetszenek érteni, mert csak fűnyíróznak belőle, de akkor is csökken, mert két infláció rárakódik. Úgyhogy kevesebbet kap a közoktatás. Tudják, aki az oktatásban kalmárkodik, nem igazán a jövőt építi. Úgy gondolom, szakmai alapokon kell ezeket a kérdéseket megítélni, és ehhez pénzt kell rendelni, nem valamiféle fiskális restrikcióval, magyarul megszorítással, amiről beszélek, mert ez nem vezet sehová sem.

Mélyen tisztelt Képviselőtársaim! Kistérség. Keller képviselő úr, mindenki tudja azt, Lamperth Mónika elmondta, hogy 7,5 milliárdot vettek el, tőle tudom, és nem hagyja a munkáját semmibe venni, hiszen benne van hatéves munkája, és úgy néz ki, hogy 2-2,5 milliárdot vissza tud sírni a költségvetésben. Na de 7,5 milliárdból 2,5 milliárdot! Ezzel megint tönkreteszik azt, amiben megegyeztünk!

Tisztelt Képviselőtársaim! Mi nem voltunk támogatók a kolhozosításban, a kötelező társulásban. Ez volt annak idején, az 50-es években, nem kell ennek visszaköszönni, még az önök módszereiben sem. A társulást pénzügyi eszközökkel, tehát érdekeltség alapján igyekeztek létrehozni. Azt mondtuk, üsse kő, ha egyszer így gondolják! Ez gondolkodásváltozást jelentett - de majd a következő kétpercesben folytatom.

Köszönöm, elnök úr, a türelmét.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
183 444 2008.12.02. 2:06  373-476

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Megnyugodtam, hogy Tatai képviselőtársam ilyen magasan művelt a matematikában, én nem voltam ilyen jó, ezért fejet hajtok ön előtt, de azért a trükköt nem tudom elfogadni, tudják, mert a következőt szokta, Keller képviselőtársam, a kormány csinálni. Elvesz sokat, utána megmenti a hazát, egy kicsit visszaad belőle. Tetszenek érteni? Ez akkora trükk, de már Magyarországon senki sem veszi be. Először elvesznek a kistérségtől 7,5 milliárdot, aztán visszaadnak kettőt, és meg van mentve a haza. Szóval, azért ez mégiscsak arcátlanság, úgy gondolom. Ne nézzenek minket palimadárnak, mert azt nem veszi be senki, hogy elvesznek sokat, aztán valamit visszacsöpögtetnek, és akkor hurráoptimizmus, gyerünk, és tapsikoljunk hozzá.

Én úgy gondolom, hogy a kistérségi társulások fontosak, nyilvánvalóan pénzügyi ösztönzőkkel, ahogy Gulyás képviselőtársam helyesen mondta, pénzügyi ösztönzőkkel az együttgondolkodást és az együttműködést, amely fontos e tájékon, ösztönözte. De ha elveszik tőle a pénzt, akkor ez szét fog esni. Erre mondta Lamperth Mónika volt miniszter asszony, hogy nem engedi a hatéves munkáját, de úgy látszik, ő is sikertelen, mert több kellene. Itt nem igaz, hogy csak a fűnyírással vettek el pénzt, itt lényeges változások vannak, néztük az imént különben a módosító indítványokat.

452. indítvány, Ángyán képviselőtársam indítványa: Keller képviselő úr azt mondta, elfeledkezünk arról, hogy 2002-ben a béremelésnek nem volt meg a gazdasági fedezete, és hogy most sincsen meg annak, amit javaslunk. Hát, tudják, ennek is megint a kormány az oka, Keller képviselő úr. Ha nem mondtam volna önnek, akkor elmondom most, ugyanis ennek a kormánynak rossz a gazdaságpolitikája vagy nincs is gazdaságpolitikája. (Tatai-Tóth András: Vagy nincs is kormány.) Csak úgy belejönnek, és költik a pénzt.

Képviselőtársam! 2002-ben azt hittük, hogy valami kurázsijuk van, valami rejtett tartalékuk, valamit nagyon értenek, megszavaztuk mi is. Na, de hát azt nem tudtuk, hogy egy vasuk sincsen hozzá, ráadásul a hiányt növelik vele, és most ezzel érvelnek!

Amúgy képviselőtársam megmondta, hogy honnan kell elvenni a pénzt, és tudja azt, hogy ennek másik lábának is kell lenni. Kérem, támogassák őt. Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
183 454 2008.12.02. 2:06  373-476

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Már látom, ön is észrevette, hogy kormány nélkül vagyunk. Amúgy a kormánypártiak államtitkár úr hiányában ketten vannak, mi ellenzékiek pedig kilencen vagyunk. Maradjunk annál, hogy mondjuk a magunkét.

De az a baj, hogy nincs kinek mondanom. Elnök úr, azt mondtam volna, tájékoztasson engem Keller képviselő úr, hogy mi volt az a reform. Tudniillik ha egy reform nem hoz eredményt, akkor nagy baj van. Egy reformot beterveztek vagy valamit csináltak, de az egy nagy butaság volt, ha a régióra gondolnak. Ugyanis ne mondja senki, mert ez többletkiadást jelent, az egész regionalizáció dupla kiadást, és ezt megcsinálták az OEP-nél és sok egyéb másnál, és a közigazgatási hivataloknál is. Ráadásul törvénysértő módon működik. (Keller László visszatér az ülésterembe.) Államtitkár úr, megismétlem a kérdésem: mi volt az a reform, ami ekkora traumát okozott az állami költségvetésnek?

Tatai-Tóth András képviselőtársamat pedig arra kérem, mondja már meg, hogy mik voltak azok a reformok, amiket megfúrtunk. Hogyhogy megfúrtunk? Ne haragudjon már, kérem, de önök erőszakosan akartak társulást csinálni. Mi meg azt mondtuk, hogy nem lehet társulás, az nem kolhoz, hanem az társulás a szó igazi értelmében. Nem értette a kifogásaimat és a fogalmaimat.

Kedves Gulyás képviselőtársam, osztom a véleményét. Egyetértünk sok minden dologban. Mi ilyenkor a kormány dolga? Az, hogy előterjesztést tegyen, és mi azt kivitatjuk. Van ezekről előterjesztés, tisztelt képviselőtársaim? Akár az önkormányzatokról? Csak beszélnek, és megint ránk mutogatnak, hogy megfúrtuk a reformokat. Hát akkor önök nagyon impotensek, már bocsássanak meg, legalábbis szakmailag, ha nem képesek egy dolgot keresztülvinni, és megmagyarázni nekünk, hogy felvilágosodva el tudjuk fogadni az önök teóriáit, hogy csökkentsük a költségvetés fölösleges kiadásait, holott önök meg növelik.

Azt kérem még egyszer önöktől, mondják már meg, hogy mi volt az, ami hatékonyságot gerjesztett, ugyanakkor növelte a hiányt, és mi volt az a reform, amit mi megfúrtunk, mert én ezt végképp nem értem. Hát ki a franc kormányoz, kedves képviselőtársaim? Nem önök kormányoznak? Önöknek kéne minket meggyőzni, ehelyett mindig szidnak minket. Tudjuk már meg, mi a dolgunk! Önöknek az, hogy előterjesszenek, nekünk meg az, hogy vitatkozzunk önökkel.

Köszönöm szépen a türelmét, elnök úr.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
183 462 2008.12.02. 15:00  373-476

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A kormány a 2009. évi költségvetés kapcsán is szívesen hivatkozik arra, hogy a világgazdasági válság és világgazdasági pénzügyi válság generálja a mai magyar problémákat. Szeretnék ellentmondani, államtitkár úr, ha figyelne rám, megköszönném.

Szeretném elmondani, számomra axióma, hogy nem a gazdasági világválság, nem a pénzügyi világválság generálta a magyar gazdaság válságát, a magyar pénzügyi válságot, az államválságot, a likviditási gondokat. Jó, ha tudja, ezek régen megvoltak már előtte, megvolt, hisz azért jó tudni azt, hogy a magyar állampapírok nem mentek, likviditási problémák voltak. Amióta Őszöd volt, én figyelem az államháztartás dolgait, elő szokott fordulni, 12-én és 20-án van valami pénz, utána mindig mínuszban van az államkassza.

De tudja mit? Igaza van abban, hogy csak súlyosbította a magyar helyzetet a gazdasági világválság, mégpedig azért, mert a magyar gazdaság védtelen volt, agyonadóztatták, munkanélküliség, azonkívül pedig úgy gondolom, hogy talán a kis-, középvállalkozásokat lebecsülték, nőtt a munkanélküliség. (Tatai-Tóth András: Ezernyi fajta népbetegség.) Pedig megígértek, jó, ha tudja, államtitkár úr, félmillió új munkahelyet, és a teljes foglalkoztatást is hirdették önök, de aztán elfeledkeztek róla.

A lényeg az, hogy a gazdasági válságot Magyarországon szerintem, és erről vitatkozhatunk, elsősorban a kormány hibás gazdaságpolitikája vagy a gazdaságpolitika hiánya okozta.

A pénzügyi válság, úgy gondolom, valójában ezt a miniszterelnök úr ismerte el Őszödön, hogy sokat trükköztek és manipuláltak, szóval azért került pénzügyi válságba a Magyar Köztársaság költségvetése, mert a hiány növekedett, eladósodtunk, iszonyú ára van a pénznek, és önök generálták ezt a hiányt azzal, hogy ahogy mondta, autópályákat építettek per trucc, és hatszoros áron, ott is, ahol nem kellett volna viadukt meg ehhez hasonlók.

Úgy gondolom, hogy hitelezési válság is kialakult, ezt már említettem az állampapírok kapcsán, kifolyt a kezükből a pénz, és kellett hozzá forrás. Ezt pedig a piacon vették meg, de most már nem voltak rá vevők, mármint az állampapírra. Hét éve kormányoznak. Tudják, az a baj, hogy az a válság, amely tényleg van a világon, minket legyengült állapotban ért, ahogy Ángyán professzor úr nagyon helyesen mondta, legyengítették az országot, súlyosabban érinti Magyarországot, mint Európa bármely országát, jó, ha tetszik tudni, mint bármely országát súlyosabban érinti, de ez nyilvánvalóan az önök hibája. Államtitkár úr nem így mondta ezt délelőtt, és nagyon fölcukkolt, amikor mellébeszélt.

Nyomort és szegénységet jelent ez a válság, jó, ha tudja, a gazdasági és pénzügyi válság, mert nagy ára van annak, amit önök hitelbe vettek föl, és munkanélküliséget hozott. Államtitkár úr, tudja, hogy ma Magyarországon a létminimum alatt él az ország egyharmada, 3,1-3,2 millió ember? Létminimum alatt él. Tudja, mekkora nyomor van vidéken?

Én úgy gondolom, hogy gazdaságpolitikája nincs az országnak, és ön is csak csomagokról beszél. Kérem, bontsák már ki a vacak csomagokat, hisz hetedik éve kormányoznak! Mindig csak lózungokat hall az ember, mindenféle programokat, és ebből semmi soha nem megy.

Pénzügypolitika. Na, szóval ez sincsen. Én úgy gondolom, hogy ezt az eladósodás bizonyítja, és mint mondtam, a hitelnek nagy ára van, a kamat.

Tudják, én úgy gondolom, hogy önök nem tudnak másban gondolkodni, csak fiskális politikában, ahol az adót emelik, és elvonásokat eszközölnek.

Megszorítás. Önöknél mindig válság van. Figyeljék meg a kormányzásaikat! Mindig válságot okoznak, és erre megszorítás a válaszuk. Rosszul tanulták, jó, ha tudják, különben ezt is szívesen elmondom önöknek, hogy a pénzügy, ön és a tárcája nem ágazati szerv, hanem funkcionális. Amikor valaki, a farok csóválja a kutyát, egy pénzügyminiszter mondja meg, hogy mire futja és mire nem, óriási baj van, akkor nincs kormányzás, hanem fiskális politika van. Ennek az országnak az a baja, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, hogy fiskális politika uralkodik, és nem a lényeg a lényeg, hanem a büdzsé. De azzal se tudnak jól gazdálkodni, mert mindig fölborul, mindig hiánya van.

Mi sem igazolja jobban, tehát a gazdaságpolitika és a pénzügyi politika hiánya, hogy éllovasból, mélyen tisztelt hölgyek, urak, az uniós tagállamok közt sereghajtók lettünk, hátul kullogunk a francban. (Tatai-Tóth András: Ezt ma még nem mondtátok.) Ez pedig ennek az országnak nagyon súlyos válságot jelent. Az a véleményem, hogy nagyon nem értenek valamihez, de nézzük meg, az Unió mit ajánl erre a helyzetre, Európában a pénzügyi és gazdasági válságra mit ajánl. Azt mondja az Unió: kamatcsökkentés, azon kívül adócsökkentés, munkahelyek megőrzése. Mit ajánlanak még? Kis- és középvállalkozások segítése, fogyasztásvédelem és -élénkítés, beruházásgyorsítás. Tessék megmondani nekem, államtitkár úr, ebből önök mit csinálnak? Semmit, jó, ha tudja, mert ehhez önök nem értenek, úgy néz ki. Mit tesz a kormány ezekből? Ellenkezőjét, és mindenben az ellenkezőjét teszi.

Reakciójuk, hogy ha baj van, akkor bizonyos feladatokból és szolgáltatásokból kivonul az állam. Ilyenkor mondják azt, hogy öngondoskodás. Na, megeszi a csuda! Akkor mi a csudának van az állam, ha mindenről magunknak kell gondoskodni, egészségügyről, oktatásról, sok egyéb másról? Önök kivonulnak, és úgy gondolták, hogy öngondoskodjunk az egészségügyben, az oktatásban, a nyugdíjban és sok egyéb másban. Úgy gondolom, ezek nagy vívmányok voltak, hogy az oktatáshoz mindenki hozzáférhet, az egészségügyhöz és a nyugdíjhoz is.

Tudják, annak idején úgy tanultam, hogy a kormányzásnak három alapelve van. Mélyen tisztelt Elnök Úr! Gazdaságélénkítés, a gazdaság a legfontosabb, hisz ebből élünk; ha valaki nem élénkíti a gazdaságot - alapja mindennek -, akkor rohad le az ország. Így van? Nincs jövedelem, szeretnénk többet elosztani, és akkor jön a pénzügyi válság. Úgy gondolom, hogy a gazdaságélénkítésről mondják meg önök, mondja meg, hogy mit tettek az elmúlt 6-7 évben!

A következő feltétele a jó kormányzásnak a pénzügyi egyensúly. Ez maguknak végképp nem sikerült, jó, ha tudja. Aztán biztonság. Ezt kimondhatom, a biztonság többet jelent, az a harmadik lába a kormányzás három alapelvének. Az emberek úgy gondolják a szociális válságot, a szociális biztonságot, az egészségügyi válságot, a közbiztonságot, a nyugdíjakat, a jövőképet, az oktatás biztonságát, az esélyegyenlőséget és a felzárkózás lehetőségét - na, kérem, mi aztán nem zárkóztunk fel az Unióban, mert mi lejjebb vagyunk, mint voltunk valaha is!

Mit teljesített ebből a hét év alatt a kormány? Államtitkár úr, válaszoljon! Gazdaságélénkítés, gazdaság? Sehol. Pénzügyi egyensúly? Sehol. Biztonság? Semmiben. Tudja, mi van? Teljes bizonytalanság.

Azt is tudni kell, hogy mi a kormányzás. Én úgy gondolom, és most visszautalok az előző megjegyzésemre, hogy a kormányzás szakpolitikák összessége, és nem pénzügypolitika csak. Tudniillik a szakpolitikák ilyenekből állnak, hogy gazdaság, közigazgatás, egészségügy, szociális, nyugdíj, közlekedés, építésügy, idegenforgalom, és sorolhatnám még, kulturális és oktatás szakpolitikák. Ez a kormányzás és a súlypontok meghatározásának kérdése. Így lehet különben kormányozni. Ehhez pedig, az ágazati szervekhez és szakpolitikákhoz csatlakozik egy másik, a pénzügypolitika, azaz finanszírozás. Én úgy gondolom, hogy az ágazati szakpolitikákat kell hogy finanszírozza, megoldja a funkcionális pénzügyi igazgatás, az államháztartás. Na szóval, az a baj, hogy önök ezt is összekeverik. Úgy gondolom, hogy vissza kell menni az alapvetésekhez, meg kellene tanulniuk ezeket a dolgokat, mert így nagyon rosszul csinálják.

Úgy gondolom, hogy önök nem tanulták meg, csak a fiskális és pénzügyi politikát hangsúlyozzák, nincs szakpolitika, márpedig ezt ma is láttuk a felsőoktatásban, és ez óriási gondokat okoz ma Magyarországon. Viszont tudják, mi van? Ami különben nem szakpolitika: kommunikáció. Hát ennyi szöveget! Nagyanyám azt mondta mindig, hogy fiam, először cselekedjél, aztán beszélhetsz róla. Ezt maguk sose csinálják. (Keller László: Ezt nem tanultad meg.) Én megtanultam. (Mohácsi József: Te vagy a profi!) Ugyanis a tisztességes ember először cselekszik, aztán beszél róla. Maguk mindenről beszélnek, még a miniszterelnök is, összevissza puffogtat minden frázist, mindenről beszél, aztán holnapra elfelejti, semmi se lesz belőle. Úgy gondolom, hogy előbb cselekedni kellene, és utána beszélni róla, és csak kommunikációval pedig nem haladunk előre. Drága is, fölösleges is, meg különben a jót észreveszik az emberek, jó, ha tudják, régóta így van.

(20.50)

Ne tévesszük el az arányt meg a sorrendet! Én erre hívom föl a figyelmüket, és ez a 2009. évi költségvetésre is vonatkozik. Elvesznek, amit már mondtam, sokat vesznek el valahonnan, utána úgy kommunikálják, hogy valamit visszaadtak. És akkor itt vannak a megmentők, dehogyis van rosszul, és akkor próbáljunk mindenféléket magunknak csinálni, meg ugrándozzunk az égig, mert a kormány valamit visszaadott abból, ami különben is járt, vagy korábban szerzett jogunk volt. Például mondom én ezt, hogy közoktatás, mai vitatéma, oktatás. Elveszik a 13. havit, de adnak osztályfőnöki pótlékot. Marha jó! Ne haragudjanak meg, de az osztályfőnöki pótlékot hogy lehet összehasonlítani a fizetés 10 százalékával?! Az is kell, meg az is kell. Meg kell rá teremteni a forrást.

Aztán a kistérség. Hét és fél milliárdot elvesznek, aztán most tapsikoljak, hogy kettő és felet nagy nehezen majd valahogy kibrusztolnak. De ez nem oldja meg a problémát, szétverik ténylegesen azt, amit sikerült egyáltalán a reformokból, amit önök reformoknak hívnak, valamit elintézni és elérni. No, szóval, tudják, erre az jellemző, hogy két kézzel elvesznek, s egy kézzel adnak csak. Vagy mondhatjuk másként is, hogy egy kézzel adnak, s kettővel elveszik. Mindenféleképpen rosszul járunk.

Én úgy gondolom, hogy fordítva ülnek a lovon. Tisztelt Államtitkár Úr! Önnek szólok. Ma is többször mondta, és az ellenzéket kárhoztatta. Jó, ha tudja, hetedik éve kormányoznak. Aztán a kormány dolga, hogy ide behozza a törvényjavaslatokat, és kormányozzon. Mit követelnek tőlünk? Nem ez a szereposztás! Nekünk arra kell ügyelni, hogy a Magyar Köztársaság érdekeit szolgálja az önök kormányzása. Hát, nekünk nincs mire ügyelnünk, mert önök nem szolgálják. Jó, ha tudja. Amúgy mondta egy nagyon híres ember, azt hiszem, Ford, hogy a kormány legyen a nép szolgája, és csakis az legyen. Nahát, önök ehhez le kellene hogy higgadjanak, és megtanuljanak kormányozni, aztán meg szolgálni is, mert különben ezt nem jól csinálják. Úgy gondolom, hogy nem hatalomról kell itt beszélni, szolgálatról, és ez a szolgálat nagyon rossz.

Aztán hadd mondjam el én azt is, én tisztában vagyok az ellenzék dolgával, és tudja mit? Lehet különben velünk tárgyalni, és lehet hasznos javaslatokkal az ország javát szolgálni, de ilyet nem kaptunk. Tehetek én róla, hogy nem hoztak ilyet ide? Egyszer sem volt ilyen. A reformokról ne is beszéljünk, mert önök reformnak nevezték azt, amit össze kívántak kókányolni, és hozzáteszem: azt törvénysértő módon, ugyanis nem volt hatástanulmány sosem. És tudják, mi a baj? A dolgok mindennel összefüggnek, és ha ezt önök nem számítják ki, ott állunk, ahol mi állunk most, Magyarország.

Nem fogadnak el semmit, államtitkár úr, tőlünk. Ne is mondja, sohasem fogadtak el. Önök dölyfösebbek annál, hogy egy ellenzéki javaslatot elfogadjanak, tudja? Lehet, hogy a hatalomnak ez az arculata és az ars poeticája, önöknél meg kifejezetten, de ez rossz. Én úgy gondolom, ez nem szolgálja a Magyar Köztársaság érdekeit. Önteltek és elutasítóak. Ezt azért merem így kimondani, mert ön is ezt tette ma egész nap. Jó lenne, ha ön is tudná, hogy a minisztert meg az államtitkárt szolgának szokták nevezni, ugyanis régi mondás. Tudja, hogy mit fogadunk el és miben vagyunk partnerek, nálam egy feltétel van: mi jó az embereknek, mi jó ennek az országnak. Önök pedig nem ezt teszik. Úgy gondolom, hogy partnerek vagyunk mindenben, ami jó az embereknek, de sajnos ilyen témát nem találunk.

Aztán kormányzati felelősség: önök felelősek ezért az egész katyvaszért, jó, ha tudja. Önök. Önök kormányoznak, és nem az ellenzék. Én úgy gondolom, hogy a kormány a törvényalkotást időben, hatásaiban megvizsgálva kell hogy előterjessze, és szabályozni kell, alakítani kell a gazdasági és a szakpolitikákat és a pénzügyi politikát is időben. Ez alkalmazkodást jelent. Ami nagy baj, hogy ma Magyarország az önök kormányzása alatt semmilyen változáshoz nem tudott időben alkalmazkodni. Tudják, mit tettek be nekünk? Salátatörvényeket, ráadásul még a jogalkalmazók sem tudják ezt használni.

Szóval, hol a pénz? Ezt a kérdést sokszor föltehetjük. Nem tudom, hogyan lehet büszke arra, hogy ilyen struccpolitikával, ilyen dacpolitikával utakat építettek ötszörös, hatszoros áron, tehát jó arról beszélni, hogy mibe került. No, úgy gondolom, ilyen eredményekre ritkán van szükség, mikor valaki két kézzel szórja a pénzt.

Az is bosszant a költségvetés kapcsán, nem futja semmire sem, elnök úr, és akkor az uniós pénzeket úgy adják elő, mint ha a kormány szívességéből kapnánk. Nem az. Jár nekünk, Magyarországnak. Nem a kormánytól, az Uniótól. Önöknek pedig hatásosan kell közreműködnie, fölgyorsítani mindazokat, amelyek itt most húzódnak és túlbonyolítottak, mert pápábbak a pápánál.

Régió. Nekem ne mondják, hogy ez olcsóbba kerül, ez csak többe kerül, és ráadásul még nem is képzett szakemberek vannak. Elnök úr, háromszorosába kerül, mint a régi közigazgatás. Háromszorosába. Adataim vannak rá. Úgy gondolom, a 2009. évi költségvetés úgy rossz, ahogy van, mert nem szolgálja a Magyar Köztársaság érdekeit, fűnyírós, fiskális restrikció, lehúz, elszegényít, és mindenkitől elvesz. Tudják, ha a fogyasztást beszűkítik és megszorítanak, az viszi le az országot. Jó, ha tudják. Kérem szépen, abból még nem volt föllábalás és előremenekülés, ha valaki csak mindent elvett. Gondolják végig, ha az emberek kevesebbet fogyasztanak, akkor ebben az országban kevesebb a bevétel. És itt van a 2009. évi költségvetés nagy hibája, önök és a Számvevőszék szerint is kockázatos a költségvetés, mert ugyanakkor, amikor megszorítanak, ugyanolyan szinten számítják az áfabevételt, az szja-t, a tb-járulékot. Aztán nem beszélek arról, hogy a megszorítások következtében rengeteg munkanélküli lesz, tehát még a szociális kiadások is növekednek. Nem változott semmi Őszöd óta, úgy gondolom, nagy baj, és ez nagy hiba.

Aztán végképp felháborított, Keller képviselő úr, a költségvetési törvény vitája után a költségvetési bizottságban az ön sikerpropagandája. Hogy sikerült elérni azt, hogy ezt az országot megszorítsák, ezt ön sikerként könyveli el, ne haragudjon meg, nekem égett az arcom az ön ilyen felelőtlen kijelentésétől. Ha valaki sikerként tudja elkönyvelni azt, hogy a legvacakabbul állunk az uniós tagállamok közül, hogy megyünk lefele, és még csak az alagút nem végét, az elejét sem látjuk már lassan, akkor ha ezt valaki sikerként könyveli el, ez, úgy gondolom, szélhámosság is, és sértő és megalázó.

Elnök úr, köszönöm a lehetőséget, hogy szólhattam.

Keller képviselő úr, önnek pedig azt tanácsolom, alázattal kormányozni és ésszel. (Ivanics Ferenc tapsol.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
198 249 2009.03.23. 2:15  210-250

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót. Bocsássanak meg, hogy szólok, de Baráth Etele képviselőtársam erre hívott fel. Ugyanis türelemmel vagyunk, képviselő úr, csak az a helyzet, hogy jó, ha tudja, hogy ma Magyarországon több mint két éve nincsen elkezdett uniós beruházás, amelyben az építőipar dolgozhat. Nincs. Békés megyében egy-kettő, ha elindult. Jó, ha tudja, a megítélt pályázatok szerződése nincs aláírva. Sőt előfordul, ha a régebbi pályázat teljesült, annak az elszámolásánál különböző módosításokkal húzzák-halasztják a kifizetést.

Száz szónak is egy a vége, a szabályainkat úgy kell alakítani, hogy legyen tisztességes, becsületes, gyors, hatékony, és adjon munkát az építőiparnak. Képviselőtársam arról beszélt, hogy nagy bajban vannak az építőipari vállalkozók. A gazdaságot élénkítő lehetőség lenne a beruházások meggyorsítása. Ugyanakkor nem ez folyik. Türelmesek vagyunk, csak ez a türelem rengetegbe fog kerülni, és rengeteg kárt okoz. Ugyanakkor az állami bevételek is elmaradnak, hisz akik nem kapnak ma kivitelező munkát, és nem tudnak dolgozni, azok munkanélküli-ellátásban részesülnek, és az állami kiadásokat növelik.

Tehát fel kellene gyorsítani a beruházásokat. Van elnyert uniós pályázat. Bonyolult ügyintézések tömkelege. A közbeszerzések elhúzódása. A támogatási szerződések megkötése. Az állami kifizetések e tekintetben borzasztóak, hosszadalmasak, bonyolultak, bürokratikusak. Ennek az igazi okát önök tudják, képviselő úr, nem mi tudjuk: hogy ki tudják-e fizetni azokat a beruházásokat, amelyeket megnyertünk, és amelyeket megnyertünk, ahhoz pedig tudják-e adni a magyar állami önrészt. Mert nézze, ez így nem mehet sokáig tovább. Azok az építőipari melósok nem olyanok, azok a cégek, hogy fogjuk, és a fogasra felakasztjuk, amikor lesz beruházás, akkor pedig elővesszük őket. Ezt a piacot nagymértékben az állam generálja, az állam motiválja és mozgatja, jelenleg a beruházásokat is, különösen az építőipari beruházásokat, az uniós forrásokat illetően is.

Tehát kérem, tegyék a dolgukat, minél gyorsabban. Kormányozzanak, és szüntessék meg a rengeteg hibát!

Köszönöm szépen a lehetőséget. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
198 261 2009.03.23. 2:06  250-330

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Kóka képviselő úr, én őszintén örülök annak, hogy az SZDSZ, a liberálisok megvilágosodtak sok tekintetben, és most kritikát fogalmaznak meg a rendszerváltás óta eltelt időszakról. De nem lenne szabad elfelejteni, tisztelt képviselőtársam, hogy ma nem annak az ideje jött el, hogy elméleti vitát folytassunk arról, hogy mi a szocialisták, mi a konzervatívok és mi a liberálisok gazdaságpolitikája és filozófiája.

(20.10)

Kedves Képviselő Úr! Nem tudom, észreveszi-e az utcán, de ma nem működik a gazdaság, pénzügyi válság van, az emberek szegényednek, és nyomor van. Nem egyszerre kell ezeket a kérdéseket megoldani, hanem tudja mit? Ez a kormány több mint hét éve regnál, ezek a gondok most gyűltek össze. Úgy gondolom, nem hiszem, hogy paternalizmus az, amikor arról beszélünk, hogy meg kell óvni mindazokat az értékeket, amelyeket eddig ez a társadalom, Magyarország elért, többek között arról, hogy az elesetteket segítsük, azért, hogy munkájuk legyen az embereknek, azonkívül egyensúlyban legyen az ország, ne nyúzzák le a hetedik bőrt is az adófizetőkről. Tehát úgy gondolom, nem annak az ideje van, amikor vitatkoznunk kell ezekről a kérdésekről, hanem cselekedni kellene. Ebben önnel teljes egészében egyetértek.

Viszont bocsásson meg, de úgy gondolom, valahol téved, többek között a tekintetben, hogy önöknek volt programjuk - a Horn-kormány alatt négy évig, ezt követően pedig önnel együtt hat évig -, az SZDSZ-nek, hisz együtt kormányoztak már tíz évet. Úgy gondolom, nem a mi dolgunk, nem az ellenzék dolga, hogy önöknek programot készítsünk, ezt önök vállalták, erre kaptak megbízást az állampolgároktól. Önök ígértek. Elmondjam, mit mondott az ön pártja? Lop stop, például. Emlékszik arra a gatyás plakátra? Mi lett ebből? Több adót fizettünk. Akkor valamit nagyon rosszul csináltak, kedves képviselőtársam! Jó lenne elgondolkodni mindazon, hogy ezt a körülményt önök állították össze, és nem minket kell szidni, nem tőlünk kell kérni programot, hanem önöknek kellene számot vetni azzal, hogy mit nem csináltak meg.

Ki fékezte önöket abban, hogy jó törvényeket alkossanak? Megvolt hozzá a többségük, nem tették. Látja, ez állt elő!

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz és a KDNP padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
198 279 2009.03.23. 2:10  250-330

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Elnézést az iménti tiszteletlenségemért; Keller képviselő úr, látom, megtisztel figyelmével.

Axiómaként rögzíteni kell: az, ami jelenleg van Magyarországon, a válság - nem ragozom, hogy milyen válság, hanem teljes terjedelmében és globalitásában - a hétéves kormányzás csődje és következménye.

Tisztelt Képviselő Úr! Lehet itt világgazdasági válság is, de magunktól megvan a magyaroké, jó ha tudja! Ehhez sürgősen hozzá kellett volna látni, hogy kijavítsák, és nem tökölni - bocsánat a kifejezésért - és ötletelni és beszélni, hanem cselekedni kellene.

Kóka képviselő úr, tényleg köszönöm, hogy egyáltalán szóba lehet hozni ezeket a kérdéseket, bár ebből semmi nem lesz, mert a kormánynak kell kormányozni, ezt ön is nagyon jól tudja, és be kell terjeszteni a törvényeit, és nem ötleteit, hanem a törvényjavaslatait. Ugyanis ezért kapja például Keller államtitkár úr a fizetését, hogy hozza be, és ez a kormánypártiak felelőssége.

Úgy gondolom - képviselő úrhoz és Kóka képviselő úrhoz szólok -, hogy tényleg nem elméleti vitát kell folytatni ma itt, hanem cselekednie és kormányoznia kéne a kormánynak. Ki a csuda fog?! Tehetünk itt mi országgyűlési határozatot, ha nincs cselekvőképes kormányunk!

Nézze! Úgy gondolom, hogy programot nem önnek és nekem kell csinálni és nem a reálszférának - teheti -, hanem a kormánynak. Nekik volt programjuk, és azt kellene végrehajtani, most kéne válságkezelő programot csinálni a saját kormányunknak. Ehhez pedig asszisztálnunk kéne véleményünkkel, tanácsunkkal és kifogásainkkal.

Mindenki tudja, hogy nagy a baj ebben az országban. Nem tőlünk kell kérni, és nem elméleti vitára van szükség, Kóka képviselő úr, hanem úgy gondolom, hogy konkrét cselekvésre.

Aztán tudja, a világon sehol sincs olyan, hogy az ellenzéktől követelnek programot, mint ahogy ön tette, és nem az ellenzék vitatkozik az ellenzékkel, hanem az ellenzék - ha ön is ellenzék - a kormánnyal vitatkozik, azzal, amit csinál vagy amit nem csinál. Ön pedig velünk vitatkozik. Úgy gondolom, vissza kéne ülni helyesen a lóra, Kóka képviselő úr.

Köszönöm, hogy szólhattam. (Taps a Fidesz padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
198 287 2009.03.23. 2:14  250-330

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Kóka Képviselőtársam! Én megértem önt, és most ne vegye rossz néven, nem cikizni szeretném önt, mert nem tartanám tisztességesnek, de úgy gondolom, tudathasadásban van, mert azt kellene elrendeznie, amit az imént Ivanics képviselőtársam is mondott, hogy ön most ellenzéki, a pártja meg ön, vagy pedig kormánypárti. Igen, ezt tisztáznia kell. (Dr. Kóka János: Ellenzéki.) Ugyanis teljesen más a helyzet, és akkor megértjük egymást. Ha ön azt mondja, hogy ellenzéki a pártja és ellenzéki ön, akkor mi nem egymással vitatkozunk, hanem megbeszéljük, és vitatkozunk a kormánnyal. (Dr. Kóka János: Ellenzéki, maradjunk ebben!) Jó, hát ezt lehet mondani, de nem hiszem - tetszik tudni? Ez olyan, mint ahogy a kormány is mondta, hogy cselekszik, de utána nem tett semmit. Hát ugye, elmondta a miniszterelnök úr Őszödön, hogy nem tett semmit sem, csak úgy tett, mintha kormányzott volna. És az a baj, tudja, hogy önök már lassan tíz éve kormányoznak, a szocialisták, az elmúlt tíz évben együtt, és érdekes módon ez mindig csak krachhal járt, és megszorítások következtek be.

Aztán szeretnék beszélni arról is, hogy ha eldöntötte, hogy hova tartozik pártja és ön, akkor jó lenne beszélni arról is, hogy egyszerre kell-e mindezt meglépni, amit ön sorolgatott: gazdasági élénkítés, pénzügyi egyensúly, aztán sok egyéb más szociális rendbetétel és ehhez hasonló, adócsökkentés, és még sorolhatnám. Nem, Kóka képviselő úr, nem! Volt rá hét év! Ez elmaradt, és most mindez izgató és mind szükséges. Nem a cselekvés lázában ég a kormány, hanem a hatalmával foglalkozik, hisz látjuk, a mai napon is miről szólt a történet? Lemondok, nem mondok le, visszalépek s a többi, ilyen kormány meg amolyan kormány. Nem erről van szó! Dolgozni kellene!

Nézze, ha ön otthon egy céget dirigál, és ha az ön cége régen csődbe megy... - meg engem is fenékbe rúgnak otthon, ha nem cselekszem, amikor meg kell lépni. Itt meg kellett volna lépni jó pár dolgot, és nem orra bukni. De most nem a kormány bukik orra, hanem az egész ország bukik orra azért, mert nem lépték meg, amikor meg kellett volna lépni valamit. Óriási a baj! Érti? Csőd van! Most dolgoznunk kellene, és nem nekünk kettőnknek vitatkozni, jó, ha tudja. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) Az a kérésem, hogy döntse el: kormánypárti vagy ellenzéki, mert akkor úgy tudunk önnel beszélgetni, és ne elméleti vitát folytassunk.

Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
198 293 2009.03.23. 2:10  250-330

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Én is úgy gondolom, hogy talán ennyi erről a kérdésről fontos volt, hogy beszélhessünk egymással, megbeszélhessük ezeket a gondokat, problémákat, de ettől még nem fog megjavulni a közállapot, és nem lesznek új törvények, amelyek helyes irányba terelik az országot.

Úgy gondolom, ahogy Bencsik képviselőtársam helyesen mondta, a csőd csak tovább terebélyesedik. Szóval, ez nagyon nincsen jól. Tennie kell annak, akinek az a dolga, hogy tegyen, és úgy gondolom, ebben a szereposztás az állami berendezkedésben, a történelemben és a világon meghatározott. Nem szabad követelnünk egymástól mást, csak annyit, ami a feladatunk.

Én tisztelem a nép szavát, a nép pedig azt tette, hogy megválasztotta önöket kormányra. Úgy gondolom, hogy tenniük kell a dolgukat, én pedig hozzájárulnék ahhoz, ha lenne mihez hozzájárulni, hogy segítsem, véleményezzem, bíráljam, esetleg támogassam hasznos ötleteimmel, javaslataimmal. A mai nap sem olyan téma van napirenden, amelyet nagyon ki lehet tárgyalni, hiszen úgy gondolom, hogy sok beszédnek sok az alja, a vita a levegőben lóg, és nem megy előre a szekér, pedig munka van, mégpedig bőven. Tenni kéne a dolgot, és ez mintha nem igazán menne jól.

Úgy gondolom, hogy nem lehetünk abban a hitben, a napirend lezárása kapcsán sem, hogy valamit tettünk az ügyben. Csak azt fogalmaztuk meg ismét, újságot olvasó államtitkárnak, rajta keresztül üzenve a kormánynak, hogy tegye a dolgát, terjessze be a törvényjavaslatokat. Mind, amit beterjesztett, mert fogja mondani, ez mind nagyon-nagyon késésben van.

Nézze, sok tekintetben, a reformokat illetően, de maradjunk abban, hogy az ország törvényhozásának a jogszabályok javítását, módosítását folyamatosan kell végezni, hozzá kell igazítani. Ebben nagyon lemaradtak. Én nem akarok élcelődni azzal, hogy maga a miniszterelnök úr is megfogalmazta (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), de ön is tudja, hogy nem tettek semmit. Ezért állunk ott, ahol állunk.

Elnök Úr! Köszönöm megtisztelő figyelmét. Munka van, tehát dolgozzunk. Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
198 315 2009.03.23. 2:13  250-330

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Kóka Képviselő Úr! Az a helyzet, hogy önnel nem érdemes vitatkozni, ön nem tud vitatkozni. (Dr. Kóka János: Miért?) Nem érdemes vitatkozni. Ugyanis, ha még nem döntötte el, hogy kormánypárti-e vagy ellenzéki... (Dr. Kóka János közbeszól.) Keller úr nagyon jót mosolyog a magányában, és élvezi, hogy az ellenzék egymással vitatkozik. Bocsásson meg, de én önt nem tartom ellenzékinek! Ön a felelősséget kívánja maszatolni, azt a felelősséget, amelyet a közös kormányzás ideje alatt is - korábban négy évig, most pedig hét évig - önök elvétettek. (Dr. Kóka János: Hol a programotok?)

Úgy gondolom, visszautasítom, tisztelt képviselőtársam, hogy konszenzusképtelenség lenne. Mondja, miben?! Önnel? Amikor itt állandóan szekál minket? Tőlünk kér programot? Mikor önöknek nem volt, és amikor volt, azt sem hajtották végre? Hát hazudtak éjjel-nappal! Semmit sem tettek. Maga a miniszterelnök úr jelentette be azt Őszödön, hogy látszatkormányzást csináltak. (Dr. Kóka János: Hol a programotok?)

Nézze, azt mondom, otthon ezt úgy szokták fogalmazni az emberek, hogy a polgármester polgármesterkedjék, a képviselő-testület vezesse a várost, mindenki maradjon a saját kaptafájánál, és tegye a dolgát, mégpedig jól tegye a dolgát. Ön pedig most tőlünk programot követel. (Dr. Kóka János: Hol van?)

Drága Képviselő Úr! Az öné hol van? Sehol. (Dr. Kóka János: Meg tudom mutatni.) Sehol! Ne mutogassa, nem kérem, szükségem nincs rá. Tudja mit? Ön különben is a felelőssége miatt, miután így beszél, hiteltelen, mint ahogy hiteltelen sok mindenki más. Úgyhogy én öntől túl sokat nem tudok elfogadni, mert ön próbálja a felelősségét maszatolni, és most másra kenni, és ránk mutogatni.

Mi az, hogy konszenzusképtelenek vagyunk? Képviselő úr, mondjon olyan témát, amiben meg tudunk egyezni, és ki tudunk vitatni. Volt már rá rengeteg idő, többek között ebben a ciklusban is volt három év, majd' három év, hogy megbeszélhessük. Önök mindig mindent - ön abból a miniszteri székből - elutasítottak, jó, ha tudja. És a kormánya is elutasított, most is elutasítanak. Nem is kellünk hozzá.

Amúgy különben megvan a feladatunk, hogy mit kell tennünk, és azt tesszük is. Ne haragudjon meg, ahhoz, amit csinálnak most, ahhoz igazából nem lehet asszisztálni.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
198 321 2009.03.23. 2:11  250-330

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Nem haragszik, Kóka képviselő úr, miután csak a Fidesszel foglalkozik egész idő alatt, úgyhogy én most pedig önnel szeretnék továbbra is tárgyalni. Úgy gondolom, abban szót értünk, hogy a jelenlegi gazdaságból kilábalásnak egyetlen egy lehetősége van - és a legfontosabb -, a gazdaság élénkítése. Beszéljünk erről, a gazdaságélénkítés lehetőségeiről, feltételeiről és a parlament feladatairól, a kormány feladatairól a gazdaságélénkítést illetően. Tudja, mert ha a gazdaság így zuhan és megy lejjebb, ugyan beszélhetünk itt sok egyéb másról, tényleg egy fillérünk sem marad.

Tudvalévő az, hogy a munkánkból, a gazdaság eredményeiből, bevételeiből lehet újra elosztani, adóztatni, sok egyéb mást. Nézze, ha a gazdaság nem működik, márpedig Magyarországon nem működik jól - nem az ő hibájukból, azért mert önök túladóztatták, nem segítették, nem támogatták -, ezen változtatni kellene. És ebben önnek személy szerint kitüntetett felelőssége van - vagy a pártjának - az elmúlt hét évet illetően.

Nézze, a legsürgősebb - és ezt elmondom most nyolcszor vagy tízszer - a gazdaság élénkítése. Nyilvánvalóan szóba jöhetnek, és egy válság mindig áldozatokkal jár, de tudja, nem mindegy, hogy hol rúgunk. Az önök koalíciójának mindig az a megoldása, hogy nem a gazdasággal foglalkoznak. Á, csudát, nincs is programjuk rá. Nincs programjuk rá! Önök azzal foglalkoznak, hogy honnan, hol kell elvenni a kisembertől. Na tudja, ebben sosem leszek önnek partnere. Soha!

Nem az egészségügyön kell kezdeni, hanem a gazdaságon. Az nyilvánvaló, hogy az egészségügyben is vannak rendbe teendő dolgok, helyre teendő dolgok, de úgy gondolom, a legfontosabb a gazdaság élénkítése. Ha Magyarországon ebben nem sikerül sürgősen átütő sikert elérnünk, nézze, beszélhetünk bármiről, és mondhat ön is bármit, de különben csak a csőd, csak a baj származik belőle. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Úgy gondolom, a hatalom jelenleg is magával van elfoglalva, és nem a gazdaság élénkítésével.

Köszönöm, elnök úr, a megtisztelő türelmét.

(21.30)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
198 327 2009.03.23. 2:24  250-330

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Én is úgy látom, hogy azért a mai este nem teljesen fölösleges, már csak azért is, mert azért ettől nem lendült előre a magyar gazdaság, és a magyar válság továbbra is mélyül, ha így marad, mert a hatalom magával van elfoglalva.

Úgy gondolom, hogy a Reformszövetség sommás taxálását figyelembe véve, tehát a vélemények fontosságát, ő is úgy emlékszem, a gazdaság élénkítésével kezdi, ha jól emlékszem. Kóka képviselő úr, a gazdaság élénkítése a legfontosabb. (Dr. Kóka János: Igen.) Igen. Ez az elsődleges feladat. Én úgy gondolom, hogy ez ügyben nincs semminemű törvénytervezet benyújtva. (Dr. Kóka János: Nem vetted észre, hogy a Reformszövetség kifejezetten ezt célozza?) De könyörgök, nincs beterjesztett törvény! (Dr. Kóka János a miniszteri széksor felé mutat.) Tehát abban szót értettünk, hogy a gazdaság élénkítése a numero uno, a legfontosabb feladat, amelyben megteremthetjük minden egyéb más alapját. Fontos a megélhetésünkhöz, és minden egyéb más a jövőnkhöz fontos.

Azon kívül az állami takarékosság. Képviselő úr, elfeledkezik arról, hogy régen együtt érveltünk amellett, hogy az állam pazarol, és magára pazarolja a legtöbbet, és költekezik összevissza? Hát ebben csak szót értettünk?! (Dr. Kóka János közbeszólására:) Igen. Ebben is van programunk és van elképzelésünk.

No, nézze, a reformoknál jön elő az, hogy ki melyiket tartja fontosnak ezek után. De amíg az első kettőt, az állami túlköltekezést, pénzpazarlást, amely napjainkban is megtapasztalható, hagyjuk, és semminemű gazdaságélénkítés nem jön szóba, addig nem tudom, miről beszélünk.

Tehát arra szeretném fölhívni a figyelmét, ha rám figyel, hogy ahelyett, hogy a Fideszt bírálja, tisztázza, hogy hol van, és sarkalljuk arra a kormányt közösen, hogy legyen gazdaságélénkítő programja, és takarékoskodjon saját magán elsősorban. Amíg ezt nem teszi, addig a többiről kár beszélgetni. Azok olyan kérdések (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), amelyek általában áldozatokkal és megszorításokkal járnak. (Az elnök ismét csenget.) Ehhez önök kiváló módon értenek, de higgyék meg, nagyon meg kell fontolni azt, hogy (Az elnök ismét csenget.) kitől mikor mit veszünk el, mert az szerzett joga (Az elnök ismét csenget.), és amögött tízmillió magyar állampolgár életkörülménye, életminősége áll. Nagyon csínján és megfontoltan kell ezzel bánni!

Elnök úr, köszönöm megtisztelő türelmét.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
203 232 2009.04.20. 6:32  221-233

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Én őszintén bevallom, örülök annak, hogy a parlament két oldalán egy nagyon fontos kérdésben, egy olyan súlyponti ágazat problémájának megoldásában, mint az építőipar, jelenlegi nyavalyájának, gondjának, bajának megoldásában konszenzus van. Sőt azt is el kell mondanom, hogy jó gondolatok merültek föl e fontos iparág nemzetgazdasági jelentőségének megfelelő reparálásában, az anomáliák megoldásában.

Én csak arra szeretném fölhívni a figyelmet, amit önök is bizonyára pontosan tudnak, hogy ebben az ágazatban 300 ezer magyar munkavállaló él és dolgozna. Ezek a munkavállalók három éve beruházást nem tudtak kapni az uniós forrásokból. Igazából nincsenek támogatási szerződések aláírva, és nem indulhatnak a közbeszerzések és a beruházások. Tehát el kell mondanom azt, hogy a 300 ezer ember, ezenkívül az építőanyag-ipar szögre van akasztva, és három éve várnak arra a rajtpisztolyra, amelyet meghirdetett a kormány különböző szlogenekkel, hogy Európa benned van, meg Magyarország benned van, meg nemzeti fejlesztési terv, és minden szlogen elhangzott.

Én arra kérem, tisztelt miniszter úr, hogy ezekben a kérdésekben, tehát az uniós források beindításában legyen segítségünkre, és ennek a 300 ezer embernek és annak a hazai építőipari vállalkozásnak, amely szeretne dolgozni, induljanak el az uniós támogatással megnyert pályázatok, legyenek meg a támogatási szerződések, indulhassanak közbeszerzések, és dolgozhasson a magyar építőipar. Ugyanis azért azt mindenki biztosan érti, hogy azok a gondok, amelyekről itt most beszélnek - a körbetartozás, az alacsony ár és sok egyéb más anomália -, az mind okozat. Az ok az, hogy ma az építőipari és beruházási piacon nincs elegendő beruházás.

Én nem arra gondolok, hogy a nagy kormányzati, kiemelt projektek menjenek, ugyanis azt fontolja meg a kormány, legyen rá ideje. De azt, hogy a megnyert pályázatoknál megkaphassa a település, a megye és a többi önkormányzat is a támogatási szerződést, és indulhassanak a beruházások, nagyon szépen kérem önöktől, és kérem miniszter urat, miután ebben a beosztásában új, legyen ereje ahhoz, hogy megértesse a kormánnyal, hogy lehet javítani valamit, de nagyon furcsa lenne, ha az éhező embernek beszélnénk a táplálkozás problémáiról. Az éhező embernek enni kell adni, és megszűnnek azok a gondok, amelyek az éhezés kapcsán előálltak. Meg kell etetnünk az építőipart, mert az ott élő emberek munkanélküliek, várják a munkát, az eszközök amortizálódnak, és nagyon sok mentális, morális problémát vet föl az, hogy három éve - és higgye meg, nem beszélek mellé, konkrét példákat tudok mondani - nem indult istenigazából egy-két kivételes beruházáson kívül semmi sem az uniós forrásokból.

Éppen ezért tisztelettel szeretném megkérni miniszter urat, hogy legyen segítségére ennek az ágazatnak - ami gondolom, az ön számára is fontos -, adjunk munkát a magyar építőiparnak! Bízom abban, hogy azok a hasznos intézkedések, amelyeket még mellé terveznek, azok mind-mind megoldják ezt a sok problémát, amelyet az építőipar szegénysége, munkaellátottság-hiányossága generált, hogy áron alul ajánlottak, hogy körbetartoztak, mert iszonyú veszteségeik vannak; ezeket mind a munkanélküliség, a megrendelés, a megbízás hiánya, a szerződéses állomány alacsony volta generálta.

Úgyhogy úgy gondolom, ha a diagnózis megvan - és ebben egyetértünk, úgy látom, a patkó mindkét oldala, tisztelt képviselőtársaim, elfogadja azt, hogy gondok vannak ma ezzel az ágazattal, a munkaellátottságával -, akkor legyen helyes és jó terápia. Más terápia nincsen, mint az, hogy megbízásos, megrendeléses állományhoz juthasson, törvényesen, közbeszerzéssel, de könyörgök, induljanak el a beruházások! Gondolják el, hogy ha majd egyszerre indítja el a kormány nemcsak az elmúlt három év alá nem írt szerződéseinek építőipari hullámát, megrendeléses állományát és hozzá még azt, amelyek aktuálisak, egy hatalmas boom lesz, és ebből különben is iszonyú egyéb más probléma generálódik majd.

Szóval lehetnek ebből problémák, de úgy gondolom, hogy munka kell a magyar építőipari ágazat 300 ezer emberének, vállalkozásainak, minél hamarabb, minél gyorsabban. Amely elő van készítve, el van bírálva a pályázat, annál kapják meg a támogatási szerződést. Igaz, három éven keresztül nem tudtuk igazából pontosan, mi az oka annak, hogy nem kapják meg a támogatási szerződést, ezek a beruházások a támogatási szerződés hiányában nem indulhattak el az országban. Hangsúlyozom, tehát nem kormányzati beruházásokról van szó, és nem azokat reklamálom, hanem az uniós pályázaton elnyert pályázatok támogatási szerződéséről, amely startpisztolya egy beruházás elindulásának.

Rájöttünk később, bár sejtettük, hogy nem volt meg a nemzeti önerő, mert ugye erről mindig hallgatott mindenki, hogy ezekhez a beruházásokhoz és a támogatási szerződés aláírásához nem volt meg a nemzeti önerő a magyar állam, azaz az állami költségvetés sorai között.

(19.50)

Most, miután erre is hitelt kaptunk az Uniótól, könyörgök, ne költsük el másra, ne a költségvetési hiány likvid oldalát próbáljuk ezzel segíteni, hanem indítsuk el a gazdaságot, és ezen belül a beruházásokkal az építőipar és az ágazat termelését. Higgye meg, nagyon sok konkrét haszna lesz annak, nagyon sok gond eleve megoldódik azzal, hogy elindulnak a beruházások, és kevesebb gonddal kell önnek is, nekünk is számolni.

Nézze, személyes példaként hadd mondjam el azt - (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) befejezem, köszönöm, elnök úr -, hogy otthon nem tudok már mit mondani. Ugyanis nyertes pályázatról kaptunk értesítést, hálásak vagyunk érte, köszönjük a kormánynak. Egy idő lehetősége az uniós pályázatok megnyerése kapcsán a beruházás elindítása. De mikor indul el? Mindig ezt kérdik az emberek. És akkor az ember fölteszi a kezét, hogy nem tudom.

Köszönöm, ha segít ebben a kérdésben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
204 56 2009.04.21. 2:12  15-169

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az embernek néha az a képzete támad, hogy nem is a benyújtott adótörvényről tárgyalunk, Kóka képviselő úr. Úgy gondolom, hogy önnek lelkiismeret-furdalása lehet. Abban, hogy ez az állapot előállt, önnek kőkeményen része van, az SZDSZ-nek szintén. Hat és fél éve kormányoznak együtt, és nagyon sok hibát elkövettek. Tudja mit? Emlékszik még a Kovács Pisti-reklámra annak idején a kampányban, amiben ön is ott volt? Hát az a Kovács Pisti felnőtt, de nemcsak a gatyája, hanem a feneke is kint van már, ugyanis nemcsak Pisti nőtt föl, hanem az adók is megnőttek, mégpedig az ön által támogatott kormányzás alatt.

Nézze, vitatkozom önnel. Ebben az országban az utóbbi 7-8 évben nem volt reform. Ha ön reformnak nevezi a tb-kassza privatizálását, a pénz privatizálását, akkor az hazugság. A tandíj? - bocsásson meg, alkotmányos jog. Aztán beszélünk a vizitdíjról és a napidíjról? Ugyan már! Hát egyszer már megfizették a tb-járulékot az emberek és a munkaadóik, akkor mi a francnak még egyszer fizetni?! Nem akarták, hogy több ember menjen orvoshoz - ezért vezették be. Regionalizáció: Kóka úr, működik. Tudja, mekkora költséggel? Iszonyúval! Jó, ha tudja. Nézzen utána! Aztán beszélhetünk páncélkazettáról meg sok egyéb butaságról. Szóval, reform nem volt, ne hivatkozzon rá, mert ez sem igaz. Hazugság! - kimondom őszintén.

Tudja mit, Kóka képviselőtársam? Ön a pénzügyi bizottság tagja, olvassa az ÁSZ jelentését. Ez tükörkép az elmúlt évek kormányzásáról; nagyon fontos és hasznos tanulmány.

(12.30)

S akkor válaszoljon nekem arra a kérdésre, Kóka képviselő úr - mert ön végig a Fideszt szidta, holott nem az van napirenden, s ezt nem is kívánjuk önnel megbeszélni, mert nem tudom, hogy hasznos tanácsot kaphatnánk-e öntől a saját elképzeléseinkről -, Európa miért nem azt csinálja, amit ma itt a kormány csinál: elvesz az emberektől. Magyarázza meg! Európa nem ezt teszi, hanem gazdaságot élénkít. A reformbizottság ugyanezt mondja numero unónak: gazdaságélénkítés. Miről van szó? Van ilyen törvény idebent? Nincs! Ez a törvényjavaslat, elnök úr, az emberektől vesz el, és őket nyomorítja.

Köszönöm, hogy szólhattam. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
204 68 2009.04.21. 2:09  15-169

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Mélyen tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném rögzíteni, hogy az a vélekedésünk, hogy amikor Oszkó Péter miniszter úr a versenyképesség fokozásáról beszél, a versenyképes adórendszerről, az adócsökkentésről, az általános adócsökkentésről, támogatjuk, és várjuk a konkrét javaslatait.

Úgy gondolom, hogy a mostani előterjesztés nem szakértői előterjesztés. Még az előző miniszterelnök és az előző miniszter terjesztette be, tisztelt képviselőtársam. Na, de nem is érdekes, ön nem készült fel, pedig hallotta, miket mondott. De hát ez általános, hogy nem készülnek fel abból sem, ami napirenden van.

(Az elnöki széket Harrach Péter, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)

Tisztelt Kóka képviselőtársam, tudja mit? Multiellenesnek felfesteni azt, amikor megkérdezzük öntől mint volt gazdasági minisztertől, hogy a Hankookba fektetett pénz milyen haszonnal jár, ön pedig erre nem tud válaszolni, hanem azt mondja, hogy multiellenesek vagyunk - mekkora hazugság! Hát nem így van? Pedig csak kérdeztünk.

Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy gondolom, reform nem volt. Kóka úr nem érti, hogy nem volt reform. Semmi nem volt. Az mind pancs volt (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Sarc.), amit műveltek, csak annak nevezték. Az mind sarc volt, mind elvonás, mind megszorítás. És tudják mit? Ebben a gazdasági válságban, ami van, Magyarországnak saját gazdasági válsága van. Saját pénzügyi válsága van. Erre van más megoldás, mint amit önök javasolnak, mégpedig a gazdaságélénkítés és az államháztartás rendbetétele. Majd később kell csak egyéb máshoz nyúlni. Az államháztartás rendbetétele pedig - az imént ajánlottam önnek -, igaz, hosszú, és lehet, hogy nincs türelme végigolvasni az Állami Számvevőszék jelentését, de bizony ám, folyik száz csapon a víz, és ahogy a kormány kezébe beesett a pénz, úgy folyik szanaszéjjel, és túlköltekezett. Ezért van pénzügyi válság manapság.

Úgy gondolom, Kóka képviselőtársamnak azt a megvilágosodását - miután nem gazdasági miniszter, és most nem tudni, hogy ellenzéki vagy kormánypárti -, hogy most gazdaságélénkítésről és általános adócsökkentésről beszél, hát én nagyon tudom üdvözölni. Kóka képviselőtársam a szívembe lopta magát. Örülök, hogy ebben megvilágosodott, de azért tényleg ne fordítva üljön a lovon, döntse már el egyszer, hogy ellenzéki vagy kormánypárti. Köszönöm, hogy szólhattam. (Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
204 130 2009.04.21. 12:10  15-169

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Napirenden van egy adótörvény-javaslat, tudják, így néz ki (Felmutatja.), de nem ezt tárgyaljuk. Van ennek hatástanulmánya, számítása, így néz ki (Felmutatja.), de nem ezt tárgyaljuk. A kormány pedig arról beszél, hogy mi lesz a jövőbeni ködös remény, koncepciót emleget, fikciókról tárgyal. Ez nem része, amiről ma itt szó volt, sőt, amit a pénzügyminiszter úr is mondott, nem része a törvényjavaslatnak, majd meglátjuk.

Én úgy gondolom, azt is vissza kell utasítanom e törvénytervezet kapcsán, meg ami itt elhangzott Végh képviselő úr szájából, hogy "leghaszontalanabb ellenzéki képviselők". Hát tudja mit? Nézzen szét a saját portáján, és olvassa el az Állami Számvevőszék jelentését! (Végh Tibor mosolyogva indul a kijárat felé.) Mosolyoghat és kimehet, de szégyellheti magát! Én úgy gondolom, bocsánat, hogy minősítettem, de ön provokált.

Folytassuk! Békés megyében az emberek ezt úgy mondják, ha egy ilyen valamit csinál valaki, ami nem biztos, hogy üres kamrában bolond a háziasszony. Nos, tisztelt képviselőtársaim, kedves Végh úr, önök a terítékről, a szalvéta színéről és az asztal formájáról beszélnek, pedig nincs mit az asztalra tenni, pedig nincs mit enni, mert nagy a baj, nagy az államháztartás hiánya. Most egy megszorító csomag van napirenden, amely még száraz kenyeret sem fog adni jó pár embernek, a kormány pedig már a desszertről próbál értekezni. Ugye, micsoda nevetséges dolog? És ezt még itt komolyan kell venni.

Tudják, egyébként is e törvényjavaslat tárgyalása szégyen a tisztelt Házra, szégyen a parlamenti képviselőkre, és a parlament lejáratása, az emberek ámítása, hazugság. Önök mondják, hogy úgysem ez lesz elfogadva. Ezt az állítást szeretném bizonyítékul fölhozni.

Mi a célja ennek a törvényjavaslatnak? Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Elnök Úr! Elvonás és sarc, mert elsősorban az áfát próbálom értékelni, az áfa emelését, ez elvonás és sarc, de több ponton is elvonás és sarc, az emberek megadóztatása, megnyomorítása. És akkor tisztázzuk azt is, hogy milyen társadalmi hatása, szociális hatása lesz, mondjuk, az áfaemelésnek. Szeretném elmondani önöknek, hogy a korábbi, kétéves felmérés szerint az ország egyharmada a létminimum alatt él. Ezekre az emberekre, ezeknek az embereknek a fogyasztására áfaemelést kell rászabadítani. Azt is jól tudjuk, hogy 600 ezer ember - vagy majdnem, megközelítőleg -, 600 ezer munkanélküli van ebben az országban. Én úgy gondolom, hogy számolni kéne, amikor egy kormány csak a bevételt kívánja növelni, a szociális és gazdasági feszültségekkel és a gazdasági hatással.

Nézzük meg, mi lesz a gazdasági hatása például az áfaemelésnek: az áfa-emelés kapcsán kevesebbet fogyasztanak majd az emberek, kevesebb árut vásárolnak, kevesebb lesz az adóbevétel, kevesebb munkahely kell, és akkor megyünk tovább lefele. De az is elképzelhető, hogy az emberek okosak lesznek, és azt mondják, hogy nem Magyarországon vásárolnak be, különösen a határ mentiek, mert mindenhol olcsóbb, hanem elmennek a szomszéd országokba, és akkor megint a büdzsénk marad hoppon, és kevesebb lesz az áfabevétel. Tudják, én azért szólok ezekről a kérdésekről nagy élesen, mert Békésben szegények az emberek. Sok a munkanélküli, alacsonyak a munkabérek, és őket ez nagyon súlyosan fogja érinteni. Tehát ez a törvényjavaslat - vagy egyáltalán, amiről beszélnek, maradjunk az áfaemelésnél - a fogyasztást és a munkahelyet is aláhúzza.

Göndör képviselőtársam azt is emlegette, hogy a világgazdasági válságban milyen gondok vannak, részletesen elemezte. Saját gazdasági válságunk van, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, magyar, mégpedig az önök munkálkodása, a kormány munkálkodása kapcsán, és saját pénzügyi válságunk van, magyar pénzügyi válság. Önök tették ezt hét év alatt, és úgy gondolom, hogy etikátlan visszamutogatni. Egyszerűen az ember nem is érti, remélem, az ország sem érti, hogy miért hét évvel ezelőtti vagy nyolc évvel ezelőtti kormányra hivatkoznak önök, amikor a mai gondok megoldására kellene megoldásokat találni.

Hadd mondjam el, Molnár Albert úr dramatizálta, hogy micsoda gond van Amerikában, Angliában, Ausztriában, Németországban, Franciaországban, és hadd ne soroljam. Na, tudják mit? Szeretnénk cserélni ezeknek az országoknak a gazdasági problémáival. Jó nekik, mert ott nem önök kormányoznak; nem önök kormányoznak. Békés megyében az emberek elcserélnék az ő gondjaikat, úgy gondolom, többek közt az életminőségüket, a nyugdíjukat, a minimálbérüket, a munkanélküli-segély összegét és az adómértékeket, és az egészségügyi hozzájárulásukat is megirigyelhetnék. Nem megszorításon törik a fejüket, nem úgy, mint a magyar kormány, hanem gazdaságélénkítésen, sőt mi több, ezek a csibészek nem azt teszik még, hogy a fogyasztást élénkítik? Dehogyisnem! Úgy gondolják, azzal lehet munkahelyet megtartani. Mennyi eszük van! Én nem tudom, hogy a magyar kormány miért nem ezt követi. Tehát van más út, mint ahogy Európa és a világ is tanúsítja.

Egy nagyon fontos kérdésről szeretnék beszélni, megkért Bóka képviselőtársam, hogy az önkormányzatok aspektusából is értékeljem. Tudják mit? Elfogadtuk a költségvetésünket az ország önkormányzatainál, és ezek a költségvetések illuzórikusak lesznek, és nem állnak meg a talpukon. Már így is gond volt különben az inflációval meg az alultervezéssel, de most már, ha az áfát is megemelik, akkor nézzük csak meg, hogy milyen következményekkel jár nemcsak az önkormányzatoknak, tévedés ne essék, hanem az embereknek is.

Tízmillió embernek szolgáltatnak ma Magyarországon az önkormányzatok. Meg fog emelkedni a vízdíj, a csatornadíj, a közvilágítás, vagy éppen kikapcsolják, nemcsak Budapesten, Békésben, hanem Zalában és Vasban is. Drágább lesz a hulladékszállítás, a zöldfelület gondozása, aztán az energia, az intézményekben és a lakásokban is a gáz, a villany, a dologi költségek megemelkednek, megemelkednek a lakbérek és az élelmezési költségek is. Ez az, ami nagyon érdekes dolog, és veszélyes.

Gondolják végig, hogy azok a rászorult emberek, akik szociális étkeztetésben részesülnek, megnövekszik a térítési díjuk, mert az önkormányzat nem fogja tudni átvállalni az önök 5 százalékos áfaemelési terveit; bár ebben a törvényjavaslatban, hozzáteszem, 3 százalékról van csak szó. És gondoljanak azokra a gyerekekre, akik manapság is elég szűkében vannak az élelemnek, igaz, önök a tej és a kenyér dolgában kedvezményesebb áfában gondolkodnak, de csak ezt egye a szegény ember azért, mert szegény? És jó, ha futja majd neki rá.

Gondoljuk végig tovább nemcsak a működési költségek, nemcsak a szociális kiadások vonatkozásában, mert az önkormányzatok, még egyszer mondom, tízmillió állampolgárnak szolgáltatnak. Nézzük a beruházások helyzetét, nézzük az uniós pályázatok költségeit! Hölgyeim és Uraim! Meg fog emelkedni 5 százalékkal, de erre nincs fedezet a költségvetésükben. Én úgy gondolom, hogy különösen súlyos azoknak a helyzete, akik önhikisek, azaz önhibájukon kívül hátrányos helyzetű településekről van szó, az iskolafenntartásban és sok egyéb másban a működési költségek tovább növekednek, és még ehhez hozzájárul az infláció is, amelyről úgy gondolom, nem a tervezett szinten marad.

Szeretném még egyszer elmondani, hogy van más megoldás, és a reformbizottság is ezekről beszélt, sorrendben nem úgy, ahogy önök, hogy adót kell emelni és el kell vonni, hanem azt mondják, hogy gazdaságélénkítés, ilyen szavak és címek hangzottak el, hogy kis- és középvállalkozások erősítése és segítése, munkahelymegtartás támogatása, fogyasztásélénkítés, adócsökkentés, a versenyképesség fokozása a magyar munkahelyek és vállalkozások tekintetében. Aztán mondanak egy olyan fontos megjegyzést is 2. sorszám alatt - merthogy mindennek a gazdaság az alapja, és azt kéne segítenie a kormánynak -: az állami működési költségek csökkentése. Szóval, nem azt mondják, hogy az embereket kell megadóztatni, növelni az adóterheket, sarcot, megvonást eszközölni, hanem azt mondják, az állami működési költségeknél kellene kezdeni.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Állami Számvevőszék - és nem én - minősíti a kormány tevékenységét. Engedjék meg, és elnök úr engedje meg, hogy fölolvassam azt a cikket, azt a tájékoztatást, amelyek a megyei hírlapok, többek közt a Békés megyei is leközölt.

(14.40)

Címe: "Követhetetlen az állam működése". Stratégia és jövőkép nélkül születnek meg különféle intézkedések - magyarul törvények is -, ezért az állam működése változatlanul kiszámíthatatlan és követhetetlen - derül ki az Állami Számvevőszék, az ÁSZ tegnap közzétett jelentéséből. A számvevők szerint a tervezés nélküli fejetlenség nemcsak a nemzetgazdaság szempontjából okoz károkat - elmondom még egyszer: nemcsak a nemzetgazdaság szempontjából okoz károkat -, de a közbizalmat is aláássa. Az évek óta tartó kapkodás egyik jele, hogy a különböző intézkedéseket az állam nem valamilyen átfogó reformprogram keretében és részeként hozza meg, hanem csupán rövid távú és - hangosan fogom mondani - tűzoltó lépések születnek az állami bevételek növelése és az állami kiadások csökkentése vonatkozásában.

Kis gondolatjel: itt beszélnek arról a kormánypártok, hogy öngondoskodás. Hát akkor minek van az állam, ha mindenkinek magáról kell teljes egészében gondoskodnia?

De folytatom, legyen az idézet és a felolvasás hiteles. Az ÁSZ azt is kifogásolja, hogy különböző ígéretek ellenére az állami feladatokat tételesen a mai napig nem határozták meg, jóllehet ez lenne az egyik alapja a nemzeti fejlesztési stratégiának. A kisebb, hatékonyabb állam ügyében sem történt érdemi előrehaladás - nem én mondom, ők mondják -, a kormányzati felelősség rendszere folyamatosan változott, ráadásul nem lehet tudni, hogy a kiszervezések nyomán valóban csökkentek-e a kiadások, vagy csak a kifizetések összetétele változott meg.

Hölgyeim és Uraim! Ez ma 2009 magyar kormányzása, a magyar kormány pénzügyi politikája. Ugyanis ezt az ÁSZ egy nagyon terjedelmes, olvasmányos kötetben tette közzé, ez pedig a megyei hírlapokban jelent meg, amit felolvastam.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Összegzésül hadd mondjam el azt, hogy rossz úton járnak. Rossz úton járnak, mégpedig azzal, hogy az embereket, a magyar állampolgárokat kívánják nehezebb helyzetbe hozni. Ennek határa van. Határa van, jó, ha tudják! Kérem, mérsékeljék ebbéli szándékaikat, és próbáljanak még a hátralévő időben, ameddig kormányoznak, értelmes, okos, megfontolt döntéseket hozni. És ne úgy, mint kedves Végh kollégám, hogy "a leghaszontalanabb ellenzék". Ne minősítsenek minket! Minősítsék saját magukat! Önökről a minősítést az Állami Számvevőszék megtette.

Elnök úr, köszönöm, hogy szólhattam. (Pettkó András tapsol. - Közbeszólások az MSZP padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
204 138 2009.04.21. 1:17  15-169

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársam! Az imént kiragadtam a törvényjavaslatból az önök által előterjesztett 3 százalékos áfaemelést, és arról beszéltem, hogy 5 százalékot kíván, tehát a törvény céljával próbáltam foglalkozni, és annak a társadalmi, szociális hatásaival, és a gazdaságra gyakorolt hatásával, ennek áttételeivel.

Mélyen tisztelt képviselőtársam, lehetséges, hogy nem hiszi el, de van itt tanú rá, hogy a 2009. évi költségvetés előtt a helyiadó-rendelet módosításában kizártuk az egészen kicsi mikrovállalkozásokat, megemeltük az adó nélküli határt, azaz helyi iparűzési adót nem kell fizetniük. Ez 800 helyi kis- és közepes vállalkozást jelent, azonkívül a legmagasabb kulcsból csökkentett a városunk. Pedig nagyon kell a bevétel, szükséges a város működéséhez, mert nem tudom, mekkora lesz az infláció, és mekkora lesz az áfaemelés végül is.

Higgye meg, de úgy gondolom, amit ön valószínűleg nem tanulhatott meg, hogy minden társadalmi működés alapja a gazdaság. Tudja, úgy fejni egy tehenet, hogy elapasztotta előtte, az képtelenség. Jó, ha visszamegyünk a szakmához.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
204 142 2009.04.21. 0:37  15-169

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Igen, ezt akartam mondani pontosan, amit képviselőtársam mond. (Göndör István: Hét évig emeltük a családi pótlékot, önök meg négy év alatt egy fillérrel sem...) Úgy gondolom, képviselőtársam, arra hivatkozni, miután hét éve kormányoznak, azért mégiscsak borzasztó. A csillár lehet, hogy meg fog lazulni, ha sokáig mondogatja.

Azonkívül ténylegesen túlköltekeztek, és azt, hogy hol költöttek túl, és hogy eszetlenül költöttek, az ÁSZ-jelentés is leírja. Ezzel vitatkozzon, ne énvelem, és ne a Fideszről beszéljen, hanem a benyújtott törvényjavaslatról, amelyben igaz, 3 százalékos áfaemelést javasolnak, mégis 5-ről beszélnek, és több egyéb, más megszorításról és sanyargatásról lesz szó. Csak az emberektől akarnak elvenni. (Bernáth Ildikó közbeszól.)

Köszönöm, elnök úr.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
205 241 2009.04.27. 2:09  220-290

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Molnár Albert képviselőtársam (Molnár Albert nem a helyén ül, ezért felteszi a kezét.) - igen, látlak -, úgy gondolom, hogy ténylegesen most ne foglalatoskodjunk részletkérdésekkel, mert azt a kérdést kell eldönteni, hogy egyáltalán szabad-e ma adót emelni, akár áfát Magyarországon. Ugyanis tessenek már elgondolkodni rajta, tisztelt képviselőtársaim, mit old meg az adó emelése, mit kompenzál. Megint jön a kalmárkodás, és igazi kalkuláció nincsen. Európában és a világon gazdasági válság van. Magyarországon külön van egy egyensúlyi probléma, ami a költségvetés túlköltekezéséből adódik. Ezt a dolgot kétféleképpen lehet megoldani: ahogy önök tervezik, csak ebből nincs végleges megoldás, mert ez csak lejjebb húz minket; vagy a gazdaság élénkítése, és a gazdasági növekedés terepet és forrást ad ahhoz, hogy a költségvetési egyensúly helyreálljon.

Tehát én úgy gondolom, hogy ténylegesen fordítva ülnek a lovon, mert növekedés nélkül nem lesz egyensúly. Röviden, ebben az évben esetleg pár milliárdot bekasszíroznak az állampolgároktól, de ez a gazdaságot csak fékezi. Tehát maga az egész metódus, amihez hozzányúltak, az teljesen hibás. Ezen kellene változtatni, tessenek meggondolni! Ne beszéljünk most áfaemelésről, mert leltározzunk csak: Európában hol emelnek adókat? Tessenek megmondani! Sehol. Gazdaságot élénkít egész Európa és az egész világ. Nem adókat emelnek, fogyasztást ösztönöznek, ugye? Akkor most miért akarunk ebben a Házban Magyarországon a világgal szembefordulni, és azt mondani, hogy kérem szépen, mi adókat emelünk, áfát emelünk? Ezáltal persze lesznek szociális problémák, és tudják, egy toldozgatás, ragasztgatás lesz az egészből.

Szóval száz szónak is egy a vége, én úgy gondolom, hogy ennek az adó-törvényjavaslatnak most semmi helye. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) Azon kellene a kormánynak törni a fejét már régóta, hogy hogyan élénkíti a gazdaságot és a fogyasztást.

Köszönöm. (Tállai András tapsol.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
205 245 2009.04.27. 2:07  220-290

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Azon vitatkozhatunk, hogy ebből a helyzetből mi a kilábalás, de önök nem vitatkoznak velünk, hanem benyújtanak egy adótörvény-módosítást, amelyben el kívánnak venni a gazdaságtól, az emberektől forrásokat. Ez a gazdaság ellen hat. A világ pont másik irányba megy. Szóval, én megértem azt, hogy önöknek likviditási és finanszírozási problémáik vannak az államkasszával kapcsolatban, de úgy gondolom, hogy meg kellene fontolni, melyik helyesebb út. Tehát elvenni az emberektől és tovább nyomni le a versenyképességét, az építőipart agyonverni, munkahelyek szűnnek majd meg azzal, ha az áfát megemeljük, hiszen kevesebbre futja majd az emberek pénze, és ha kevesebbet fogyasztanak, akkor kevesebb munkahely lesz, és kevesebb lesz a befizetés. Ha kevesebb kocsit vásárolnak az emberek, akkor nem jön be a 65 milliárd a regisztrációs adóból meg az áfából sem a kocsiknál. Ez teljesen így igaz. Tehát önök pontosan csökkenteni akarják a bevételeket, én pedig úgy gondolom, azon kellene törni a fejüket, sőt velünk együtt, hogy hogyan tudunk ma Magyarországon gazdaságot élénkíteni. Nincs más út, nincs más megoldás, minden mellébeszélés.

Az államháztartási hiány és a túlköltekezés megállítására természetesen kell, szükséges intézkedéseket hozni, az államnak magán kellene elsősorban takarékoskodni, hisz túl drága - ezt nemcsak én mondom, hanem külföldi tudósok és hozzáértő emberek -, és növekedés nélkül nem lesz egyensúly. Ez axióma: növekedés nélkül nem lesz költségvetési egyensúly sosem Magyarországon. Ma pedig, és amióta megalakult az új kormány, sőt amióta a világgazdasági és pénzügyi válság is napvilágra került, semmi szó arról nem esik, hogyan lehet a magyar gazdaságot élénkíteni, hogyan lehet forrásokat teremteni az egyensúly helyreállításához, hanem tovább fog romlani a költségvetési egyensúly. Még egyszer mondom, ha az emberek kevesebbet vesznek, kevesebb áfabefizetés lesz, úgyhogy kérem, ha ezzel azt kívánják kompenzálni, nem is lehet kompenzálni, nincs is számítás mögötte. Úgyhogy ez hibás út, hibás a törvény, vonják vissza, ez nem jó út!

Köszönöm szépen. (Göndör István: Melyik módosítóról beszélt a képviselő úr?)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
205 253 2009.04.27. 2:09  220-290

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Államtitkár Úr! Ezt lehet így mondani, de ez nem igaz, jó, ha tudja. Én úgy gondolom, ma adót Európában és a világon nem emel senki, most pedig előttünk áfaemelés van napirenden. Úgyhogy ne haragudjon meg, de Keller úrral értek egyet, hosszú és sok vitánk folyt már, de abban szót értünk, hogy a gazdaságpolitikát 2002-ben elrontotta ez a kormány. Ugyanis azért az axióma számomra szintén... (Arató Gergely: Ez az egyetlen, amit támogattatok!) Nem tudom, mit támogatott, nem értem. Szóval száz szónak is egy a vége, a gazdaságpolitika hibái miatt van ott a magyar pénzügyi rendszer, ahol van, és úgy gondolom, hogy a gazdaság az alapja mindennek. Ha Magyarországon nincs helyes gazdaságpolitika, akkor elszalad a ló, megnövekszik a hiány, és hibák keletkeznek.

Az szintén axióma számomra, hogy növekedés nélkül nincs egyensúly, és azonkívül szintén, hogy ez az adómérték-emelés viszont nem növekedésorientált. Tehát növekedés nélkül nem lesz kilábalás, hölgyek, urak! Jó, ha tetszik tudni, államtitkár úr! Ha nem növekszik a magyar gazdaság, és nem nő a fogyasztás, és ne haragudjon meg, az áfa, hogy önök mit magyaráznak be a munkahelymegtartás oldaláról, és milyen politikai lózungokat ragasztanak mellé: az emberek terhe növekszik, kevesebbet fognak vásárolni, mert növekszik az áfa kulcsa, ezáltal kevesebb terméket fognak vásárolni, ezáltal kevesebb munkahely lesz, mert nem kell annyi termék.

Tessenek megmondani: miért nem a gazdaságpolitikáról beszélünk? Miért nem arról, hogy mivel élénkítjük a magyar gazdaságot, hogy mivel lehet rendbe tenni a dolgokat? Hanem csak azt hozzák be ide számunkra, hogy meg kell emelni az áfát. Ez mégiscsak borzasztó!

Szóval úgy gondolom, tényleg fontolják meg, kormánypárti képviselőtársaim, ennek a törvénynek ma nincs az asztalon helye. Foglalkozzunk a gazdaság élénkítésével, a növekedéssel, a kilábalás lehetőségeivel. Ez nem a kilábalás!

Elnök úr, köszönöm. (Szórványos taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
205 265 2009.04.27. 2:06  220-290

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Államtitkár Úr! Tállai András képviselőtársam sommásan igyekezett fogalmazni, ez látszatintézkedés. Azt tudom mondani, hogy lehet ezekről a részletkérdésekről vitatkozni fejezetenként és tételesen is, de alapvetően rossz a megközelítés, mert ténylegesen csak látszatintézkedés; kisstílű, hibás, és nem a dolog lényegét fogja meg.

Kormánypárti Képviselőtársaim! Könyörgöm, értsék már meg, a gazdaság élénkítésén kéne törnünk a fejünket. Ha úgy gondolják, hogy ebből az adóemelésből forrást teremtünk a gazdaság élénkítésére, az hibás. Ugyanis, kérem, kevesebb lesz a központi költségvetés bevétele is az áfaemeléssel, higgyék meg. Hiszen kevesebbet fognak az emberek vásárolni. Azt hiszik, hogy ettől a benyújtott törvényjavaslattól csökkenni fog a hiány? Nem, nem! Tévednek, higgyék meg, súlyosan tévednek. És nem először tévednek, de most ez már nagyon káros lesz ám. Úgyhogy most könyörgöm, ne tévedjenek! Ebből csak ismételten lejjebb fogunk menni, lejjebb, lejjebb, lejjebb.

Úgy gondolom, hogy a reálszféra konvergálásán kéne gondolkodnunk. A gazdaságpolitika és a gazdaság élénkítése lenne a legfontosabb. Tudják, ez hibás megközelítés. Úgy hibás, ahogy van, mert az adóemelések a gazdaság élénkítése ellen hatnak, és a növekedést csökkentik. Legyen az bármilyen, ha más nem, pszichés reakció. Ha csekély mértékű az adóemelés, akkor pszichésen csökkenti, a vállalkozásokat elbizonytalanítja. Hibás ez az út. Vegyék vissza ezt a törvényjavaslatot, és tényleg arról beszéljünk, amiről kellene beszélni tavaly szeptember óta: a magyar gazdaság élénkítéséről, munkahelyteremtésről és sok egyéb másról.

Kérem, ebben a kérdésben lépni kell, komolyan cselekedni kell és kormányozni kell. Ez hiányzik! Önök be is ismerték, de ezzel megint nem leszünk gazdagabbak. Kormányozni kell, és meg kell oldani ezeket a fontos kérdéseket. Tegyék, de ne így!

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
205 273 2009.04.27. 2:09  220-290

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Molnár Albert képviselő úr hozzászólásához szeretnék csatlakozni, és a 17-es módosító indítvány mellett szeretnék győzködni, és szeretném őket meggyőzni, mégpedig Tállai András képviselőtársam javaslatáról.

Szóval, versenyképessé kell tenni a magyar munkaerőt és a magyar cégeket! Egy százalékkal, féllel nem lehet. Azért mondom, hogy jelentősebben, nem kisstílűen. Higgyék meg, megtermeli a hozamát, a hasznát, hisz a magyar gazdaság élénkül. Kérem, az elmúlt években nem volt egyetlenegy igazából gazdaságot élénkítő javaslata sem a kormánynak. Fontos dologról van szó. Az, hogy mi volt 2002-t megelőzően, lehet beszélni róla, de semmi értelme nincs, Molnár Albert képviselőtársam, tényleg lehet beszélni. Itt van a hét év, az önök kormányzása, és az, hogy a gazdaság stagnál, sőt esik vissza.

Tudják, mi a baj? Hogy amivel a költségvetés tervezve van - és tényleg gond van -, azok a bevételek sem fognak realizálódni, hiszen a gazdaság még rosszabb helyzetben van, mint amivel tervezték a 2009. évi költségvetést, de akkor is a gazdaság az alapja, és akkor is versenyképessé kell tenni a magyar munkaerőt és a magyar vállalkozásokat, ez a legfontosabb. Úgy gondolom, a magyar állam nagyon sokat költ magára, épp ezért az állami kiadásokat, a magyar állam saját magára történő kiadásait kell sürgősen csökkenteni, olyan helyeken, ahol kevésbé érinti a munkaerőt és a foglalkoztatást, mert vannak ilyen területek is. Hadd ne én soroljam fel, ez az önök dolga, hogy ezt mind számba vegyék, hisz önöknek van ehhez szükséges bázisuk, adatuk és sok egyéb más.

Száz szónak is egy a vége, úgy gondolom, hogy az önök gondolkodásában csak a hiánykezelés alá rendelnek minden szempontot. Biztos, hogy helyes, hogy csak a hiánycsökkentés szempontjai alá rendelik minden intézkedésüket? Ez az út nem vezet sehova, csak lefelé. A gazdasági növekedés, a gazdaságélénkítés, az igen, az cél.

Köszönöm szépen, elnök úr, a türelmét. (Taps a Fidesz padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
205 287 2009.04.27. 2:05  220-290

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. A 17. ajánlási pont Tállai András módosító javaslata, amelyhez Kékesi képviselőtársam is hozzászólt. Tényleg lehet manipulálni a számokkal, variálni, magyarázni és mutogatni 10-12 évre visszamenőleg. Egy a dolog lényege, hogy önök nyolcadik éve kormányoznak, és úgy gondolom, hogy alapvető axiómákat nem vettek figyelembe. A jelenlegi tény pedig az, hogy növekszik a munkanélküliek száma, és az is igaz, hogy alacsony a foglalkoztatottság, az is igaz, hogy kevesen fizetnek adót, és többet kell eltartani ebből az adóbefizetésből. Hát tegyünk érte valamit! Sőt az is igaz, hogy szürke a gazdaság. Na de hát úgy gondolom, hogy növelni kellene az adófizetők számát, változtatni a szociálpolitikán, növekedést kellene elérni. Ezzel kellett volna foglalkoznia hetedik vagy nyolcadik éve ennek a kormánynak, hogy hogyan tudja elősegíteni a növekedést, a gazdaság élénkítését, a foglalkoztatást, és hogyan lehetett volna fokozni a versenyképességet.

Szeretném elmondani, hogy amíg nem ezzel foglalkozik a tisztelt Ház, minden más csak tizedrangú és ebből következik, mert a gazdaság az alapja az egésznek. Tetszenek tudni? Viszont önök is osztogattak 2002-ben, szórták a pénzt jobbra-balra, és azt követően is, és mindig csak a fiskális egyensúlyra törekedtek, és nem arra, hogy hogyan lehet abból a pénzből, amely befolyt az államkasszába, élénkíteni a gazdaságot, a versenyképességet, a munkabér terheit csökkenteni, és igazságosabbá tenni a rendszert, csak beszéltek róla. Hát ez az óriási baj. Ezért mondtam, hogy ezt vegyék vissza, és próbáljunk olyan gazdaságélénkítő törvénycsomagot letenni, vagy hozzanak, mert önöknél van minden, az államtitkár, a miniszter s a többi fizetéssel, apparátussal, hogy arról beszéljünk, hogyan lehet tenni mindennek alapján.

Ez az út, amit elkezdtek, ez kisstílű, nem vezet sehova. Mi lesz akkor, ha az egyensúlyt megteremtették, és az emberektől és a gazdaságtól elvettek pénzt? Semmi nem lesz, mert jövőre ugyanígy ketyegni fog a probléma. Jó, ha tudják: ez az út nem vezet sehova, csak a gazdaság élénkítése. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) Köszönöm a türelmét, elnök úr.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
209 215-219 2009.05.11. 1:54  190-258

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Kedves Vojnik Mária! Én nem tudok önnel méltányos lenni. Bocsásson meg, de valószínű, hogy valamire nem emlékszik pontosan. Nem tudom, hogy korával függ össze vagy valami mással. (Dr. Vojnik Mária: Elnök úr!) De emlékezzék csak vissza arra, hogy akkortájt is volt gond, mégpedig jó sok gond. (Az elnök csenget.)

ELNÖK: A képviselő urat figyelmeztetem, hogy a...

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Bocsánat, kiszaladt a számon, elnézést kérek önöktől, hogy ilyet mondtam.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tényleg még egyszer bocsánatot kérek. De úgy gondolom, hogy talán azt tényleg elfelejtette, államtitkár asszony, hogy jó pár éve kormányoznak, nyolcadik éve kezdték el. Miért mutogat vissza a polgári kormányra? Ön egyáltalán nem méltányos, ugyanis ön nem mond igazat, ugyanis a polgári kormány idején annak idején adókedvezményt is kaptak a családi pótlék mellett, és akkortájt egészen más viszonyok voltak. Önök viszont ezt eltörölték, amint kormányra kerültek, igaz, hogy családi pótlékot emeltek. Most pedig tudják, kitől akarnak elvenni pénzt? A legsérülékenyebbektől, a családoktól.

Kedves Vojnik Mária! Tudja ön is, hisz nyírségi képviselő, hogy milyen szegénységben vannak ott alkalmasint a családok, és milyen fontos a megélhetésükhöz a családi pótlék, és akkor önök ebben most megszorításokat terveznek. Nagyon helytelen!

Az előbbiért még egyszer elnézését és mély bocsánatát kérem önnek, de úgy gondolom, hogy a feledékenységét viszont meg kell említenem, ugyanis nyolcadik éve kormányoznak.

(19.00)

Ilyenkor már nem illik, Vojnik Mária képviselő asszony, visszamutogatni 7-8 évvel ezelőttre! Ön egyáltalán nem méltányos, akkor miért kér tőlünk méltányosságot? Miért szórták szét a pénzt, és miért nem hagynak a családoknak pénzt most? Mondja meg! Nem az emberek szórták el a pénzt, jó ha tudja! Ezt önök tették, méghozzá nagyon hibásan.

Miért kerültek olyan drágába a presztízsberuházások? Most meg a gyereknek nem adunk? Ott kellett volna észnél lenni, és ott kellett volna figyelni!

Köszönöm szépen, és még egyszer bocsánatot kérek.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
209 227 2009.05.11. 2:08  190-258

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót elnök úr. Úgy gondolom, hogy - nem akarok perverz lenni ebben a dologban, de - ha visszalapozza Vojnik Mária képviselő asszony, hogy hogyan szokta kezdeni a hozzászólásunkra a válaszát vagy a megjegyzését: nem készültünk föl, ostobák vagyunk, nem értünk az egészhez és ehhez hasonlók. Ön állandóan mindenkit sérteget, többek közt ezt is elmondta már, hogy annak idején, 7-8 vagy 10 évvel ezelőtt a polgári kormány nem emelte a családi pótlékot. Ez így nem igaz! Ezt jó, ha tudja, ön nem mond igazat!

De nem is ez a dolog lényege - mert én önnel nem tudok vitatkozni ebben a kérdésben, mert úgy látom, hogy ön azt mondta, hogy nem létezek az ön számára, én pedig létezek, nagyon sajnálom, ha önnek más a véleménye! Úgy látszik, nincs vitakultúrája, én bocsánatot kértem öntől, de úgy látszik, nem tudja ezt tolerálni. Elfogadom, tudomásul veszem.

De azt nézzük meg, kedves Vojnik Mária képviselő asszony, hogy milyen körülmények között nem ad többet most a kormány! Milyen körülmények között? Ma Magyarország 2009-ben a munkanélküliség Magyarországa; ma a családok működése ellehetetlenítésének országa. Ma az emberek bizonytalanságban vannak, és még - most szavazták meg önök és jóváhagyták -, adókkal is terhelik, áfát is emelnek. Gondolja végig, hogy hány bőrt akarnak lehúzni a magyar állampolgárokról! Ön lehet hozzám kegyelmes és méltóságos, sőt megbocsátó is, de tudja, ez mégiscsak lelketlenség!

Úgy gondolom, hogy egy hölgytől nagyon lelketlen dolog a családoktól elvenni, a gyerekektől elvenni pénzt, és nem adni számukra, holott - mondom - munkanélküliség, adóemelés és elbizonytalanodás jellemzi ma Magyarországot. Szét kéne nézni a Nyírségben, jöjjön le hozzánk is, Békésben is! Tudja, hogy ma Magyarország lakosságának egyharmada a létminimum alatt él? Tudja, milyen kevés pénzből élnek meg az emberek, és tengődnek?! És gyereket vállalnak emellett. És családi pótlékot nem adni vagy nem emelni az összegét, úgy gondolom, hogy lelketlenség.

A legvédtelenebbnek, a gyereknek és az öregnek nem adni?! (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Ma, úgy gondolom, hogy jól be kéne osztani a pénzét az országnak, és nem elkótyavetyélni.

Köszönöm a türelmét, elnök úr.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
209 231 2009.05.11. 2:06  190-258

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Államtitkár úr, teljesen megértem önt. Az a felvezetés is és az a vízió, amit ön mondott, hogy komoly gondok vannak, és ezt összeomlásnak nevezte, ténylegesen előttünk áll. Ezt korábban jeleztük. Jómagam nem egyszer mondtam, többek között a 2003. évi költségvetés elfogadása előtt, hogy nagy baj készül, nagy baj van. 2003-ban hasonló módon próbáltam minden egyes költségvetési javaslatnál a racionálisabb beosztást javasolni. Nem ezt történt, ez már veszett fejsze, de azért, tudja, az az ellenzék feladata, hogy az aktuális kormányt bírálja, nem az, hogy megértse.

Úgy gondolom, mindamellett megértést és toleranciát kell tanúsítanunk ez ügyben. De nézze, az időstől és a gyerektől, a családtól elvenni azokat az alapvető szolgáltatásokat, amelyekre számítottak, létbizonytalanságot von maga után. Rangsorolni kellene, és a legkésőbb szabad azokhoz a területekhez nyúlni, amiket ön emlegetett. Mert lehet, hogy a villamos nem fog járni, lehet biciklizni, de hogy meg kell élnie a gyereknek, meg kell élnie az idősnek, és meg kell operálni, akit meg kell operálni, az holt sicher.

Az államnak vannak tartalékai, és az a problémám, hogy önök nem azt teszik, amit a reformbizottság is javasol, gazdaságélénkítés, az állami kiadások csökkentése, az államra önmagára fordított pénzek csökkentése, nem ezt teszik, hanem önök a harmadik lépéssel, a szociális kiadások megfaragásával kezdik. Ezt nem tudom elfogadni. Ezt hiába kéri tőlem, és Vojnik Mária megsértődhet százszor. Ez nem tisztességes!

A gyereket, öreget és a családot nem lehet kitenni ilyen bizonytalanságnak. Hölgyek, urak, ha ebben az országban ezek az emberek lecsúsznak a lejtőn, a megsemmisülés irányába mennek, ki fogja ezt az országot kihúzni a gödörből? Csakis az emberek. És tudják, ha nem a gazdaság élénkítésén jár a kormány esze, és nem azon, hogy a kormánykiadásokat csökkentse, akkor, kérem, rossz úton járnak.

Köszönöm, elnök úr.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
209 235 2009.05.11. 2:20  190-258

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Veress Képviselőtársam! Megértést nehéz ilyenkor kérni, ugyanis úgy gondolom, megértettük a helyzetet, sőt az imént jeleztem is, hogy több évvel ezelőtt jeleztük, az ország rossz irányba halad, és államcsőd fenyeget.

(19.20)

Ilyenkor azt mondták, ne fessük feketére az eget. Nem festettük, önök pedig semmit nem fogadtak el a módosító indítványainkból, javaslatainkból. Szóval úgy gondolom, mi régebben megértettük azt, hogy nagy baj van ebben az országban, mint a kormánypártiak. Tényleg alázattal kell itt beszélnünk az ilyen kérdésekről, mert ha az alázat hiányzik - az emberek iránti alázat és a téma iránti alázat -, akkor az ember rossz útra tér.

Ön azt mondta, hogy van program, és fogadjuk el a programot. Veress képviselő úr, nem tudok erről a programról. Nézze, ha beterjesztenek egy törvényjavaslatot, és teljesen más kerül a Ház elé szavazásra, akkor itt nincs program! És nem lehet programként emlegetni azt a csapodárságot, ami egyik nap a sajtóban így jelenik meg, meg úgy jelenik meg, meg amúgy jelenik meg. Én tehát úgy gondolom, nincs átgondoltság.

A másik reflexió, amit ön mondott. Tudom sajnálni Ausztriát, de tudja mit? Elmondtam már ebben a Házban: a Békés megyei nyugdíjasok, családok irigylik az ausztriai problémákat meg a francia gondokat meg az ottani költségvetési problémákat, mert ott nem ezt csinálják. Tehát szeretném megértetni a tisztelt Házzal, és nem Máriát sértegetni, hogy rossz az út. Van más megoldás. Van más megoldás, és ne az emberektől, és ne csak megszorítást alkalmazzanak, hanem kezdjük el a gazdaságot élénkíteni!

Kettő példát mondok rá, államtitkár úr. Úgy gondolom, nem tökéletes, de az "Út a munkához" program bár késett, de jónak tartom, és mindent megteszek, hogy sikeres legyen. Mindent megteszek a magam részéről, mert helyes dolog, és jó irány. És úgy gondolom, amit kértem már itt a tisztelt Házban, hogy az uniós beruházásokat szíveskedjenek útjára engedni, és élénkítsük a gazdaságot. Államtitkár úr! Három éve nem indult a városunkban új beruházás, pedig nyert pályázataink vannak. Mondja meg!

Tehát rossz az út, rossz helyen kezdjük - csak restrikció, csak megszorítás, és ma mind erről történt szavazás.

Köszönöm, elnök úr.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
209 239 2009.05.11. 2:10  190-258

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Nem tudtam teljesen befejezni a gondolataimat, elnök úr, ezért szeretnék még szóvá tenni egy-két dolgot.

Úgy gondolom, ki kellene számítani, hogy azok az elvonások, megszorítások, amelyek a családok, az elesett emberek, a gyerekek, a társadalom marginalizálódott rétegeitől vesznek el pénzt, megérik-e. Milyen társadalmi kárral jár, és mennyi összegbe kerül? Nincs mögötte, Veress képviselő úr, számítás. Jó, ha tudja. Nincsenek ezek mögött számítások.

Úgy gondolom, hogy nem elsősorban az emberektől, az elesettektől kell elvenni pénzt, hanem meg kell nézni - és ez az önök dolga, az önök felelőssége, kormánypárti képviselők, önöknek ott a minisztérium, ott vannak az anyagok, ott van az apparátus -, hogy hol lehet megszorítani az állami közkiadásokat, amelyek nem közvetlenül az embereket lehetetlenítenék el.

Még egyszer elmondom önöknek - csak a nyomaték kedvéért -, hogy Európában nem ezt teszik a környező országok. Nem ezt teszik! Nem az emberektől vesznek el közvetlenül jövedelmet, megélhetést, és nem a létviszonyokat teszik bizonytalanná. Tudom és érzékelem évek óta, hogy nagy a baj, óriási a baj. Nem ez a megoldás, és van más megoldás, és ha kell, elmondom százszor: ébredjenek már arra rá, hogy van más megoldás! Nem az embereken, nem az elesetteken kell kezdeni! Nem éri meg, nem szabad, bűn elvenni az öregektől, a gyerekektől és a családoktól! Higgyék meg nekem! Ezt így gondolja majdnem mindenki.

Tudják, honnan vesznek el? Ahol a megélhetés van veszélyben. Tudja nagyon jól, Veress képviselő úr, hogy Észak-Békésben és Dél-Békésben katasztrofális a helyzet, és a munkanélküliség nő, és a bizonytalanság tovább nő. Önök erre pedig még rápakolnak a tekintetben is, hogy még a családi pótlékhoz is hozzányúlnak, és sok egyéb más, gyermekkel kapcsolatos állami támogatáshoz és juttatáshoz. Nem jó az út. Nem helyes.

Ugyanakkor megfeledkeznek arról, amiről Lanczendorfer Erzsébet beszélt: meg kell nézni, hogy okosan költsük el az uniós pénzeket, ne szórja szét a kormány, és indítsa el az uniós források megvalósulását, a beruházásokat, mert az építőipari cégek tönkremennek, és ott is csak a munkanélküliek száma nő.

Köszönöm a lehetőséget.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
209 245 2009.05.11. 2:08  190-258

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Az előttem szóló képviselőtársam gondolatait szeretném folytatni, és még megvilágítani azt, hogy hitelesség. Ki előtt hitelesség? Az, hogy hitelt kapjunk, az, hogy fizetőképes-e a költségvetés, mert ez a kormány - és most bocsássanak meg, de egy szociális tárca és egy egészségügyi államtitkár előtt kell mondani, bár ez nem az ő asztaluk -, elvesztette ez a kormány a világban a hitelességét. Olybá, hogy különben nem kell az állampapír, és nincs, ami finanszírozza. Ezért önök a legegyszerűbbet választották ebben a kérdéskörben: a gazdasági válságot követően IMF-hitel, és beígérték, hogy szociális megszorításokat fognak végrehajtani az embereken. Ez látható, egyszerű, és kész, jó napot. De hölgyek, urak, én szeretném a kormánypártiak felelősségét fölébreszteni, hogy ez nincs arányban. Nyilvánvalóan ki lehet pipálni, hogy nyugdíj, 13. havi, és a többi, és a többi, és kipipálják, és mondanak egy összeget. Az IMF pedig azt mondja, hiteles a magyar kormány.

Mélyen tisztelt Hölgyek, Urak! Csak egy nagy baj van, hogy ez az ország saját maga előtt nem lesz hiteles. Nem lesz hiteles, és nem lesz hitele a politikának, sőt a kormánynak sem, sem senkinek, és egyetlenegy parlamenti képviselőnek sem, mert kérem, 8-9 hónapja van gazdasági válság, Európa és a világ a gazdaság élénkítése irányában mozdult meg, és próbálja a fogyasztást élénkíteni, és az ország gazdaságát fellendíteni. Szeretném elmondani az axiómát, hogy gazdaság élénkítése nélkül nincsen költségvetési egyensúly. Nem tudunk kilábalni a problémákból, az alapja mindennek a bevétel, a gazdaság. Kérem, hölgyek, urak, 8 hónapja ennek az országnak nincs gazdaságélénkítési programja. Nincs gazdasági válságkezelő programja, csak a szociális megszorítás. Veress képviselő úr, értse már meg, ez a nagy baj, ezért próbálom önöket ráébreszteni. Nem a szociális minisztert, mert nem az ő feladata, és nem a szociális tárcát, sőt az egészségügyit sem. Ebben ők a legkiszolgáltatottabbak, mert végre kell hajtaniuk a kormány intézkedéseit. Hanem szeretném megértetni a kormánypártiakkal és akik mellette vannak, hogy gazdaságélénkítés nélkül (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) nincs költségvetési egyensúly, ezt felejtsék el, közgazdasági nonszensz!

Köszönöm, hogy szólhattam.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
209 255 2009.05.11. 5:06  190-258

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr és Államtitkár Asszony! Elöljáróban az ügyben szeretnék méltányosan viselkedni, hogy amikor megszorítások és restrikciók vannak, önök mindig a vesztesek, és önök által Magyarország, Magyarország polgárai, mégpedig azok a szolgáltatások, amelyeket önök dirigálnak. Többek között az egészségügy a vesztes, a szociális ágazat és az önkormányzatok. Mind a háromnál van szerencsém elviselni a restrikciókat, hisz amikor spórolni kell, ezt a három tárcát veszik elő. Márpedig mind a három nagyon fontos az emberek biztonsága, életviszonyainak kiszámíthatósága aspektusában, és egyáltalán az életminőségüket illetően. Tehát nem hagyható ki se az egészségügy, se a szociális ágazat, se az önkormányzatok, amelyek tízmillió állampolgárnak szolgáltatnak különböző perszonális szolgáltatásokat.

Azért kérek engedélyt elnök úrtól, hogy a 21. ajánlási pontról szólhassak, mert nem volt alkalmam szólni róla, mivel gyorsan lezárult a fejezet, viszont egy nagyon fontos kérdésről van szó. Vidorné képviselő asszony nem győzött meg e tekintetben. Képviselőtársaimmal - Lanczendorfer Erzsébettel, Szászfalvi Lászlóval, dr. Hoppál Péterrel, Balog Zoltánnal, és sorolhatnám még a névsort - azt kérjük, hogy ezt a passzust, amely a 21. ajánlási pontban van, töröljék el, ne vezessék be. Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, államtitkár úr, kérem a megértésüket e tekintetben. Mely területet érinti ez a passzus, ha önök megszavazzák kormánypárti többséggel? Azért merem állítani, hogy ez kalmárkodás, mert igazi eredményhez nem vezet, sőt mind a két fél - önök is és mások is - csak csalódni fog benne.

Tételezzük fel azt a helyzetet, hogy valamely településen, egy kistelepülésen működik egy szociális intézmény. Ebben a faluban - ahogy Kovács képviselőtársam helyesen elmondta - a működtetéshez szükséges normatíva nem elegendő, sőt fejlesztésre sincs pénze, pályázni se tud, mert nincs önereje. Hiába vannak jó uniós pályázatok, nem tud pályázni, mert nincs hozzá pénze, ezért gondol egyet, és megállapodik az egyházzal, miután van ingatlana, lássa el ezt a szolgáltatást akár egy kistérségi jellegű intézményben, lásson el gyermekvédelmi, szociális vagy bármilyen szolgáltatást. Erre önök azt mondják, hogy rendben van, de akkor az önkormányzat két évig fizesse a normatíva különbözetét. De ez sem fog menni! Ha nem tudja vállalni a szolgáltatást, és nem tudja odaadni két évig a normatívák közti különbözetet, kik járnak rosszul? Az ellátandó emberek. Ha az volt a céljuk, hogy az önkormányzatnak vagy az egyházi intézményeknek adjanak pofont, az nem fog összejönni. Megint az emberekkel fognak kitolni, és ellehetetlenítik őket. Egy olyan településen, ahol van más megoldás, ha nem bír vele, nem bírja fejleszteni, talál egy egyházi intézményt, amely felvállalja egy kisebb térségben a szociális szolgáltatást, akkor az önkormányzat, amely beküldte ide az embereit, fizesse két évig a normatívadifferenciát.

Ez megint hamis út! Ez megint nem jó út! Lehet, hogy politikai sandaság, lehet, hogy kalmárkodás miatt, de ez hibás út. Értsék már meg! Miért adja át a szolgáltatást a nyomorult? Nem azért, mert flegma, és nem akarja ellátni az öregeit vagy a gyerekeit, hanem azért, mert nincs hozzá pénze. Nincs pénze a normatíva kiegyenlítéséhez, mert nincs saját bevétele, és nincs megfelelő ingatlana, amiben ellássa a szociális szolgáltatást. Erre önök azt mondják, hogy akkor két évig biztosítsa az egyházi és az állami normatíva közti különbözőséget.

Úgy gondolom, hogy ellátatlanul maradnak emberek. Nem lehet perifériára lökni eddig ellátott embereket azért, mert találnak egy jobban finanszírozott formát. Ráadásul a települések saját maguk nem tudnák ellátni. Igaz, hogy van az országban, de ez nem általános probléma, habár sűrűn előfordulhat ilyen, mert ahol annak idején Lamperth Mónikáék megcsinálták a kistérségi szociális ellátást, ott voltak pozitív változások. A saját kistérségünkben én magam is igyekeztem ebben progresszív lenni és megértő a kormánnyal, mert bizonyos kistérségi szolgáltatásokat jobban finanszírozott, és innentől kezdve nem kellett a kistelepülésnek a meg nem lévő pénzéből a hiányát növelve, hiteleket felvéve a saját települési szociális szolgáltatását ellátni. Én támogattam azt, amikor egy település ellehetetlenül a normatíva alacsonysága miatt, és a kistérségi rendszerben ez működhetett. De van olyan kistérség, amelyik ezt nem tudja megoldani, mert nem jött létre, vagy nincs olyan intézménye, vagy túl távol van, de van közelebb egy egyházi. Ezt a lehetőséget nem az egyháztól vagy az önkormányzattól veszik el, hanem az emberektől.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ők maguk se tudják ellátni, az egyház se fogja tudni ellátni, a mosdóvízzel kiöntik a gyereket is. Úgy gondolom, hogy több szociális érzékenység kellene ebben a kérdésben, nem pedig meggondolatlanság, kalkuláció, számítás és nem kalmárkodás.

Elnök úr, köszönöm megtisztelő türelmüket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
216 98 2009.06.09. 1:50  9-207

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, mélyen tisztelt elnök úr. Most már lehetőségem van, hogy kifejtsem véleményem némely provokatív vélekedéssel szemben is.

Köszönöm Szabó képviselő úr, ön kimondta, hogy nem adócsökkentésről szól ez a mai adótörvény, és önök nem az adócsökkentés kormánya. Kérem, ezt teszik hét éve, jó, ha tudják. Éppen ezért kérem önöket, ne ámítsák a magyar közvéleményt, a tévénézőket sem, mert önök ismételten sarcot kívánnak beszedni az embereken, pénzbehajtást csinálnak, és ne beszéljünk mellé: nagy bajban az ország.

Mi ennek az oka, tisztelt képviselőtársaim? Nem a nemzetközi gazdasági és pénzügyi válság az oka, nekünk magunktól van saját gazdasági és pénzügyi válságunk. Hölgyek, Urak! Nekünk már régen nem likvid a kasszánk, hanem fogynak az állampapírok. Mi történt most? Az történt, hogy az önök elmúlt hétéves kormányzása kapcsán - és ezt ki kell mondani őszintén, ezt kérik tőlünk az emberek is -, áldásos tevékenységük következtében 2 millió forint/fő Magyarország állampolgárainak az adóssága. Tudják mit? Az oroszok után megszállták az országot a bankok, a hitelezők, a hitelek, a kamatok és a Világbank. Önök most ezt hajtják végre, amit a Világbank kért. Megszálltak minket a hitelezők.

Nekünk saját pénzügyi válságunk van, amit önök okoztak az elmúlt évek felelőtlen gazdálkodása és kormányzása kapcsán. Tudják, mi a szégyen ebben az egészben? Az egész világ a gazdaságélénkítésről beszél. Hölgyeim és Uraim! Képviselőtársaim! Államtitkár Úr! Ebben a parlamentben pedig nem a gazdaságélénkítésről szól ma a vita, hanem a sarcról, az emberek megadóztatásáról. A hetedik bőrt is le akarják róluk húzni? Mikor lesz ebből fellendülés, gazdaságélénkülés? Soha!

Köszönöm, hogy szólhattam. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
216 110 2009.06.09. 1:38  9-207

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én viszont a stílusról kénytelen vagyok szólni, mert Szabó képviselő úr, ha nincs érve, bocsásson meg, de ön mindig ilyenkor a stílust hozza elő. Sőt, ha egyáltalán nincs szakmai érve, miután önnek valószínűleg nincsen, akkor pedig a Fideszt szokta szidni.

No, most tessék azt mondani, kedves képviselő úr, hogy mi nem igaz abból, amit mondtam! És lehet a stílus kelletlen és kellemetlen, de úgy gondolom, az igazság, amely önnek fáj. Azt mondtam, hogy az elmúlt hét év kormányzásának eredményeként 2 millió államadósság van minden magyar állampolgár nyakán és adósságai között. Tudunk vitatkozni? Nem, ezt önök csinálták, higgye el! Aztán ezenkívül azt is tessék nekem elmondani: nem igaz az, hogy az adócsomag, ami bent van, ez csak kárt fog okozni? Ez csak elvon az emberektől, ellehetetleníti a gazdaságot? Nem arról van szó, hogy gazdaságot élénkít, hanem a gazdaságot és a válságot mélyíteni fogja, ami természetesen magyar válság, önök idézték elő a hétéves kormányzásukkal.

És még egyet hadd mondjak el! Nem igaz az, hogy meg voltunk szállva az oroszokkal, kedves filozófus úr? Én úgy gondolom, most pedig megszállta az országot a bank, a hitelező, a hitelkamat, a hitelek és a Világbank. Önök most ennek a feltételeit teljesítik. Ebben mi a hazugság és mi a stílustalanság? Ja, ugye, az igazság fáj?! Bocsásson meg, de az az igazság, hogy nem kell önnel egyetértenem, kedves szocialista képviselő, mert ha egyetértenék, akkor sajnos egy követ fújnék önnel, azt pedig nem szívesen tenném. Úgyhogy inkább maradok annál, hogy elmondom a véleményem, s úgy, ahogy gondolom, szakmailag és politikailag a helyeset, mégpedig azt, hogy önök kárt okoznak ennek az országnak. És tudja mit? Szarvason pedig az emberek értik pontosan, hogy mit kell tenni, sőt mi több, ebben segítenek is. Okos emberek élnek Békésben.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
216 116 2009.06.09. 2:05  9-207

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szólás lehetőségét. Valószínűleg halkabban fogok beszélni, mert meghatott az előttem szóló képviselőtársam, Molnár Albert afféle önbeismerése, vallomása. Mert gyakorlatilag tényleg kiérződik a hangjából is, hogy szégyell ma kormánypártinak lenni, mert semmit nem tudnak mondani. Igaz, szó szerint ezt nem mondta, csak számokat sorolt, amelyek erőtlenek. Azt mindig igyekezett elhallgatni, hogy mi ennek a törvénymódosításnak a célja. Adóemelés. Adósarc. Mégpedig az egyensúly javítása, annak az egyensúlytalanságnak a javítása, amit önök hét év alatt idéztek elő.

Kedves Képviselő Úr! Hogy miért nem szűnt meg az iparűzési adó? Nézzék! Azért, mert egyszerűen szükségük van rá a településeknek, mert csökkentették a normatív finanszírozást az intézmények működtetésére. Jó, ha tudja, hogy az önkormányzatok 10 millió állampolgárnak különböző szolgáltatásokat nyújtanak. Az építményadó is hasonló módon helyi adó. Aztán nem beszélt arról, hogy áfát is emelnek, gépjárműadót is emelnek, 15 százalékos gépjárműadó van ebben a csomagban. Tehát iparűzési adó, építményadó, gépjárműadó. Tudják mit? Kevesebb pénzt adnak a jövő évi költségvetésbe, és ezzel akarnak szembeállítani minket, önkormányzatokat a polgárainkkal. Ez a politikai heccelés a tartozéka ennek az egésznek. És ezzel kívánnak manipulálni.

Tudják mit? Úgy gondolom, eljött már az igaz beszéd ideje. Kár számokkal blöffölni, kár mellébeszélni. Igazat kellene mondani. De tudják, az az igazság, hogy a stílus még most is követi önöket. A szocialisták stílusáról csak annyit lehet mondani Őszöd óta, hogy Gyurcsány Fletó-stílusuk van, a hazugságok és a semmitmondások stílusa. Ideje ezzel szakítani! Ez az ország már nem hiszi el önöknek, hogy ezek jó dolgok. Mi sem hisszük el. És még egyet hadd mondjak el, kedves képviselőtársaim. Kormánypártinak az a dolga, hogy kormányozzon, önök pedig nyolcadik éve nem kormányoznak, az ellenzéknek pedig az a dolga, hogy kritizálja önöket. Ez a dolgunk, és ezt teljesítjük is. Amit csinálnak, amellé nem lehet odaállni, és nem is lehet kijavítani, mert rossz, helyből rossz.

Köszönöm, elnök úr.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
216 128 2009.06.09. 2:10  9-207

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Köszönöm a hozzászólás lehetőségét. Úgy gondolom, hogy most gazdasági válság van, kedves Gúr képviselő úr, világgazdasági válság, európai és magyar. Ebben különbözik a magyar a világitól és az európaitól, mert önök az elmúlt hét év alatt sajnos eléggé kivéreztették a magyar kis- és középvállalkozásokat nemcsak az országban, hanem Békés megyében, nemcsak Békés megyében, hanem az egész országban.

Na most, ilyenkor mi a megoldás? Ilyenkor a megoldás a nemzeti jövedelmet, a GDP-t termelő gazdaság élénkítése lenne. Ma nem arról beszélünk itt a parlamentben, hogyan tudjuk a gazdaságot élénkíteni, ezért hibás a hozzáállás, ezért rossz a kormányzás. A gazdaságot kell élénkíteni. Ez termelné meg mindazt, hogy majd az államháztartás is közben rendbe jön. Persze, lehet adótörvények módosításával foglalkozni, csak nagyon furcsa, hogy nyolcéves ciklus után, kétszer négy év után a hetedik, a nyolcadik évben kezdenek hozzá generális változtatáshoz. Ráadásul azt mondják, hogy mi nem járultunk hozzá, és mi akadályoztuk meg a reformokat, holott nyolcadik éve kormányoznak. Ugye, mennyire vicces?!

Szóval, én úgy gondolom, nagyon meg kellene érteni, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, hogy önök húzhatják a hetedik, a nyolcadik bőrt is a magyar gazdaságról, addig, amíg van rajta egyáltalán egyetlenegy bőr. De ne felejtsék el: az ország a gazdaságból él és a munkából, a tisztességes, becsületes embereknek ahhoz nyújtsanak lehetőséget, hogy tehessék a dolgukat, termelhessenek, dolgozhassanak, és megélhetésük legyen. Ne fájjon már a kormány foga állandóan az általuk megtermelt jövedelem százegy formában való elvonására, mert különben akkor nem marad semmi. Tudják, erre azt mondja a parasztember, hogy addig fejd a tehenet, míg el nem apad. Ugyanis ne haragudjanak meg, de a feketegazdaságot is nagyon élénkíti az, hogy önök ilyen adópolitikát folytatnak.

Aztán azzal sem értek egyet pontosan, kedves képviselőtársaim, hogy miért kell pont a minimálbérből vagyonokat vásároló embereket vagyonadóval adóztatni, amikor ott az APEH, és meg kell nézni a vagyonosodásukat. Szóval, nem hiszem, hogy új adóformát kell bevezetni azért, hogy valamely szerv dolgozzon. Értettem, hogy miről beszélt az SZDSZ. Igaza van, csak a megoldás nem helyes (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), ezért nem tudom támogatni az önök által benyújtott katyvasz törvénycsomagot. (Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
216 140 2009.06.09. 2:09  9-207

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Arról van szó, hogy nagy az államháztartás hiánya, és gazdasági válság van. Tisztelt Képviselőtársaim! Ténylegesen szégyen a Magyar Köztársaság parlamentjének az, hogy adótörvények emeléséről, alkalmasint módosításáról és ködös határidőn belüli csökkentéséről beszél ma a magyar parlament. Hölgyek, urak, szeptember óta tudja mindenki, hogy Magyarországon komoly pénzügyi és gazdasági válság van. Az európai parlamentek arról beszélnek, hogy tudnák a pénzügyi válságot megszüntetni, és ennek érdekében a gazdaságot kívánják élénkíteni.

Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, egy gazdaságélénkítő vagy drasztikus adócsökkentő törvényjavaslat, amely majd megfialja a pénzt és majd bevételt növel, a mai napig nem volt a tisztelt Ház előtt. Tisztelt kormánypárti hölgyek, urak, vegyék már észre, hogy munka van, s a tisztelt Háznak olyan törvényt kellene hoznia, amely a gazdaságot élénkíti, mert ezek a csomagok semmi másra nem elegendők, csak arra, hogy a gazdasági válságot mélyítsék, ami pedig tovább mélyíti a pénzügyi válságot.

Azt mondják önök, ha most drasztikusan adót csökkentenének, akkor mélyülne az államháztartás hiánya és a pénzügyi válság. Hölgyek, urak, hát anélkül is mélyül. Úgyse fogják tartani a hiánycélt, mert most is elfolyik a kezükből a pénz, most is költenek azokra a dolgokra, amiket Tállai képviselőtársam mondott. Tudják, mire ment el a pénz? Presztízsberuházásokra! A háromszoros, ötszörös, hatszoros autópályaárakra és mutyikra ment el a pénz. Ezt nem mi mondjuk, hanem az önök volt miniszterelnöke, Gyurcsány Ferenc mondta, hogy hazudtak, loptak és csaltak. Ő mondta ezt Őszödön. Hölgyek, urak, tessenek már megérteni, ez az ország többre érdemes. Szükséges lenne a gazdaságát élénkíteni, és nem a hetedik bőrt is lenyúzni az ország lakosságáról. A kis- és középvállalkozásokat segíteni kellene.

Hölgyek, urak, mi az eredménye annak, hogy önök az építőipar élénkítéséről beszéltek? Semmi! Három éve nincs új beruházás. Ez az önök munkája! Szégyenletes!

Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
216 150 2009.06.09. 2:12  9-207

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Tállai képviselőtársam sok mindent elmondott helyettem. Úgy gondolom, hogy eladtak mindent, és sok minden rosszat és hiányt csináltak az elmúlt hét év alatt, de most már nem beszélek erről, mert azt hiszem, hogy van miből válogatni.

Az építőipar kapcsán viszont, Szabó képviselő úr, tudja mit, menjen ki az építőiparosokhoz. Most már a multik is panaszkodnak, hogy csődben vannak. Három éve ebben az országban nem indult uniós beruházás, csak egy, kettő, három, úgyhogy komoly gondok vannak. Munkanélküliek az építőipari melósok, és miután én az vagyok, alapvetően sajnálom őket, és szeretnék valamit elérni tisztességesen, és nem korrupt módon.

Tudják mit? Meg kell nézni, mi az ingatlanadó célja. Képviselőtársaim, próbálják megfogalmazni! Nézzünk meg egy Békés megyei polgárt, aki rendesen dolgozik - márpedig Békés megyében rendes emberek vannak -, és ingatlant szeretne vásárolni. Adózik tehát a jövedelméből szja-t. Utána megveszi az ingatlant. Abban persze benne van az áfa, sőt mi több, ha használtan vette, még az illeték is. Aztán következik a harmadik adó, a helyi adó, az lehet építményadó vagy kommunális adó. Most önök még ráteszik a vagyonadót, aztán, ha a nyomorult eladja, mert úgy alakul a dolga, akkor kell fizetni illetéket, és ha netántán meghal, és örökölteti, a gyerekére vagy valakire hagyja, akkor megint illetéket kell fizetni.

Szóval, tudják, megint arról szól a történet, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy megint a hetedik bőrt akarják lehúzni. És miért teszik mindezt? Tudják, miért? Meg lehetett fejteni. Önök csökkenteni kívánják az önkormányzatok támogatását - támogatását? -, finanszírozását a helyi szolgáltatásokban, és ezért pénzforrást kell keríteni hozzá; előrevetítve a 2010-es költségvetésnél már, hogy ezekkel a helyi adóbevételekkel akarják szembeállítani az önkormányzatokat, ezzel csökkenteni a központi finanszírozást, szedjék be helyben. És ha azt mondja egy fideszes, hogy nem szedi be, akkor nem tudja működtetni az intézményeket. Mi ez, ha nem csibészség és nem zsarolás?!

Úgy gondolom, hogy sok kérdést vet fel az önök adórendszere, meg a most tárgyalt adók is. Nem jó az út, higgyék meg, nem helyes! (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Tegyék a dolgukat, önök kormányoznak!

Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
216 160 2009.06.09. 2:16  9-207

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Két adónemről szeretnék ismételten szólni, amelyeket teljesen feleslegesnek tartok. Kezdjük először is azzal, amelyről kevés szó esett ma, a gépjárműadó 15 százalékos helyi adóemeléséről, amely központi adó, helyben kell beszedni, és megosztott adó lesz belőle.

Hölgyek, Urak! A gépjárműveket már kellőképpen terheli adó, úgy gondolom, ez megint helyi sarc, a helyben maradó része pedig megint a költségvetési hiányt módosítja.

Szeretnék szólni arról az ingatlanadóról, amelynél az SZDSZ-esek is különböző problémákat vetettek fel, amelyek megalapozottak, és meg kell gondolni, már csak azért is, mert felsoroltam, hogy ha valaki tisztességesen, mondjuk, Békés megyében ingatlant vásárol, és adózott jövedelemből vásárol, már egyszer adózik utána, áfát, illetéket, helyi adót, most az ingatlanadót, s ha eladja, akkor további adót fizet, jövedelemadót és illetéket pedig akkor, ha meghal, és a gyermekére vagy a hozzátartozójára hagyja. Egyszerűen van-e Európában ennyi adó egy ingatlanon? Úgy tudom, hogy nincsen. Megint túladóztatunk az országban!

Ugyanakkor meg kell kérdeznem: mi a célja ennek? Legyen a magyar ember, a Békés megyei ember vagyontalan? Proletár? Földönfutó? Ne legyen semmije se? Mert önök nem ösztönzik azt, hogy gyarapodjon, polgári életmódban éljen, és tudjon gondoskodni a gyerekeiről, hagyjon rájuk valamit?! Úgy gondolom, az egész ingatlanadó és vagyonadó - vagy minek nevezik, mert mindenféle neve van - egyszerűen lelketlenség és ostobaság.

Ha azt mondja valaki - az SZDSZ is hivatkozott rá -, hogy amennyiben ezt minimálbérből vette, vagy nem rendezett körülmények között szerezte, igenis, ott a lehetőség, hogy vagyonosodási vizsgálattal elszámoltatja az APEH, és megfizeti azt az elhallgatott és eltitkolt adót, amelyet korábban a személyi jövedelemadó vagy más adó formájában elkerült.

(16.00)

Értsék meg! Hányszor kell egy vagyontárgyért adózni? Nem lehetséges az, hogy egy ingatlan után, egy érték után, amelyet valaki élete során... - és nem engem szállt meg különben a bank, hanem a Magyar Köztársaságot szállta meg a Világbank, meg a bankok és a hitelek, jó, ha tudja, Szabó képviselő úr - (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), úgy gondolom, felelőtlenség és helytelen dolog, nem lehet a magyar jövedelemből és az ingatlanból hét adót levonni.

Köszönöm, hogy szólhattam. (Taps a Fidesz és a KDNP padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
216 174 2009.06.09. 2:14  9-207

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Én úgy gondolom, Végh képviselő úr megértette, hogy nem önnel van gondunk, bár szokott sértegető megjegyzést tenni. Ugyanakkor az a bajunk, hogy a kormánya nem tett az elmúlt hét évben valójában sok mindent, sőt mondhatnám, semmit sem. Ez a törvényjavaslat alapvetően így, összezutyulva és egyszerre sok, mert a jót is elfedi a rossz.

Mi ebből a rossz? Az ingatlanadó mindenféleképpen. Még a koalíciós partnerük is kifogásolja, és megvan a veszélye, hogy az Alkotmánybíróság nem fogadja el. Akkor hiába téptük a szánkat, semmi értelme nem volt az ülésnek, a törvényjavaslatnak, mert az Alkotmánybíróság annullálja és visszadobja a törvényt. Meg kellene fontolniuk!

Végh képviselő úr, el szeretném mondani önnek azt, hogy a helyi adó azt szolgálná, hogy helyben a fejlesztésekhez kumuláljon forrásokat, viszont önök ezt nem teszik lehetővé hosszú idő óta, hisz a helyi adókat általában működésre kell felhasználni, még így sem sikerül sok településen nullszaldóssá hozni, nemhogy fejlesztésre jutna belőle. A helyi adónak ez lenne az elsődleges célja.

Aztán hadd mondjam el önnek, hogy a helyi adók közül az ingatlannal kapcsolatos telekadó és kommunális adó helyett az ingatlanadó, amely négyzetméter-alapú, helyben nyilvánvaló, hogy helyesebb és igazságosabb, ezt többen választották. Persze, hogy van jelenleg építményadó, de lényegesen kevesebb, mint amit önök most terveznek, és nem annyi ellentmondással és bajjal, mint ahogy önök most ezt tervezik.

Én úgy gondolom, hogy a helyi iparűzési adónál is, tudja, lehetséges, hogy pont a szocialisták nem szavazták meg, ezért nem volt meg az adótörvény, az, amelyet ön emlegetett, de jó, ha tudja, sok helyütt az országban csökkentették, nem úgy, mint a kormány. A helyi iparűzési adót csökkentették - jó, ha tudja - jó páran. Békés megyében ez teljesen divatos volt, úgy gondoltuk, hogy a gazdaságból élünk, és ha túlfejjük a tehenet - márpedig a körülmények olyanok -, akkor baj lesz belőle, ezért a helyi adókat csökkentették. Nálunk 710 adóalany esett ki, mert az adó értékhatárát feljebb toltuk, így tehát a kis- és középvállalkozások például Szarvason nem adóznak azért, mert pont elég bajban vannak, és jó, ha megtartják a munkahelyeiket.

Úgyhogy mindenféleképpen vannak különböző vélekedések településeken, ez az ő felelősségük, de egy biztos: a kormány nem jól teszi a dolgát. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Abban viszont igaza van, nem a múlttal kellene foglalkozni, hanem a jövővel, ehhez pedig gazdaságot kellene élénkíteni.

Köszönöm. (Szórványos taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
221 106 2009.09.15. 2:15  71-137

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Alexa képviselőtársam, megismétlem a kérdést hangosan is, és a mikrofonba, a nyilvánosság előtt: mit tett a kormány az ellehetetlenült lakáshitelesek megsegítésére?

Tisztelt Képviselőtársaim! Azt mondják önök, hogy mindent megtett. Konkrétan lennének szívesek kifejteni! Mondok egy példát. A parlament döntött arról, hogy az önkormányzatok élhetnek az elővásárlási jogukkal, és akkor feltettük a kérdést: mi lesz a forrása? Azt mondták, hogy a Magyar Fejlesztési Bank - itt a szomszéd utcában - hitelt biztosít. No, én elküldtem, kedves államtitkár úr, a pénzügyi osztályvezetőnket, hogy kérjen hitelt, egy fityinget sem kapott. Azt mondták: nem értik a kormányt. Ők is olvastak róla, ilyen pénz nincs. Nekik nincs hálózatuk, ők nem hajlandók minket finanszírozni.

Most tessék megmondani: hogyan élhetünk az elővásárlási joggal, mikor fizetni kell? Az önkormányzatnak nincs hozzá tőkéje. Önök úgy cselekedtek, hogy másra bízták a felelősséget. Tudják, mit? Keller képviselő úr azt mondja, hogy megtett mindent a kormány. Tessék megmondani, hogy mi az a konkrét cselekvés! Semmit nem tettek. Tudják, mi ennek a következménye? Ezt hallják a médiumokból, azt hallják, és azt mondják az emberek, hogy nem tett semmit, teljes az elbizonytalanodás, és teljes a kétségbeesés.

Hölgyek, Urak! A pénzintézetek felmondják a hiteleket, követelésbehajtónak adják át, és árverésre kerülnek az ingatlanok. Teljes a bizonytalanság, teljes a kétségbeesés, önök pedig arról beszélnek, hogy ki lesz kormányon. Hát ne haragudjanak meg, de felháborító!

Még egy mondatot hadd mondjak! Tudják, ez a válság, amely nyilvánvalóan pénzügyi válság, amelyet a kormány tevékenysége gerjesztett, 12 hónappal ezelőtt kezdődött, államtitkár úr. Valamiről elfeledkeznek: most szeptembert írunk újfent. 12 hónap bizonytalanság van ebben a kérdéskörben. Nem segítettek semmit az állampolgároknak, pedig úgy érzem, hogy kötelességük. Hisz önök is közrejátszottak abban, hogy ilyen pénzügyi válság keletkezett. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.)

A másik pedig: a komolyságról. Nézzék csak meg, hány szocialista képviselő van bent? Kettő. Nézzék meg az ellenzék sorait! (Keller László: Nem sokkal több.) Szeretnék segíteni. Ezért fontos a képviselőtársam javaslata.

Elnök asszony, köszönöm a türelmét.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
221 114 2009.09.15. 2:08  71-137

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Az előttem szólóhoz, elnök asszony, egyből föltenném a kérdést, hogy nem kötelező az elővásárlás, önök pedig azt híresztelik, hogy az önkormányzatok lehetőséget kaptak, és éljünk az elővásárlás lehetőségével. Most tessék idefigyelni! Az emberek a televíziót nézik, olvassák az újságot, és jönnek, hogy polgármester úr, gondban vagyok, kérem, éljen az elővásárlási jogommal. Akkor én azt mondom neki, hogy lelkem, hát miből, mondja már meg. Hol a pénz az elővásárlási joghoz? Tessenek megmondani! Mondják meg, kérem, azt, hogy mi történt 12 hónap alatt? Mi történt azzal, hogy a Magyar Fejlesztési Banktól hitelt kaphatnak az önkormányzatok? Mondják meg azt, normális dolog ma Magyarországon, hogy Keller képviselő úr azt állítja, hogy a lakáshitelesek felelőtlenek?! Arcul csapni a lakáshiteleseket, akik elvesztették a munkahelyüket, akiknek a feje fölött megváltoztak az árfolyamok, ahol a bankok megemelték a kamatköltségeket? Tisztességes ezt mondani a magyar állampolgárokra?

Nyilvánvaló, nehéz beosztani manapság a pénzt az önök jóvoltából. Ki számított arra, hogy önök áfát emelnek, energiaárat emelnek és sok egyéb mást? Értsék meg, ellehetetlenítik a lakáshiteleseket is, ráadásul a munkahelyük is veszélyben van. Szeretném megkérdezni még egyszer, hogy hol a pénz az elővásárlási jogra. Konkrétan mi történt az elmúlt 12 hónapban? Hölgyek, urak, szeptember óta az embereknek problémájuk van a lakáshitel törlesztésével. Képviselőtársaim azért tettek javaslatot, mert megint nem történt semmi, és szeretnék a kormányt sarkallni arra, hogy segítsen, mert az ő dolga segíteni. Önök pedig ezt nem teszik. Megint csak PR, megint csak látszat, megint csak mellébeszélés - és minket szidnak, persze. És önök kormányoznak nyolcadik éve. Gondolják, hogy ez tisztességes dolog? Jaj, a tisztességet ebben a Házban szóvá tenni? - urambocsá!, nem biztos, hogy szabad.

Semmit nem fogadtak el tőlünk, fideszesektől és KDNP-sektől, amikor azt mondtuk, hogy a törvényjavaslat hibás, helytelen, nem alkalmazható. Konkrét segítségre van szükség. Önök csak a PR-ra ügyeltek, arra, hogy hogyan lehet butítani az állampolgárokat. De higgyék meg, ők nem ostobák, ők tudják, hogy önök nem segítettek semmit sem. Áthidaló kölcsönt, hitelt pedig nem kapnak.

Köszönöm, elnök asszony, a szót, a szólás lehetőségét. (Szórványos taps a Fidesz és a KDNP padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
221 130 2009.09.15. 2:09  71-137

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Kérem tisztelt kormánypárti képviselőtársaimat - ketten a parlament patkójában, ugyanis Alexa úr is elmenekült, pedig a kérdésemre nem válaszolt -, hogy ne beszéljenek mellé, hanem cselekedjenek! Tegyék a dolgukat! Tegyék, mégpedig tisztázzuk: milyen törvény is született? Átmeneti hitel. A bankok nem finanszírozzák, és nem kötnek ilyet. Következett az elővásárlási jog; nincs mögötte pénz. A többi pedig meg blabla. Magyarul: 12 hónapja nem tettek semmit.

Döntsék el, hogy kívánnak-e segíteni, vagy sem, de ne beszéljenek mellé, mert mi tudjuk, hogy nem mondanak igazat - mondhatnám csúnyábban is, csak nem illik ebben a Házban -, hanem beszéljenek igazat! Nem működik ez a rendszer. Úgy gondolom, hogy a kérdésre válaszolni kellett volna államtitkár úrnak is, hogy mi az a konkrét dolog, ami ma fungál, működik a hitelpiacon az ellehetetlenült, önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került, munkájukat elvesztett állampolgárok lakáshitelének megsegítése ügyében.

(16.40)

Semmi nem működik, hölgyek, urak! Ne beszéljünk összevissza felelőtlenségről! Erzsébet asszony is nagyon helyesen mondta: önhibájukon kívül munkájukat... - és hitelüket fizetni nem tudó, ellehetetlenült emberek. Kérem, teljes a bizonytalanság, teljes a kétségbeesés. Öngyilkosok is vannak már ebben az országban a lakáshitel miatt. Mit akarnak? Még több öngyilkost? Hát gondolják már meg!

Nekünk az a dolgunk, amikor a kormány nem cselekszik, ellenzéki kötelességünk, hogy javasoljunk, követeljük az állampolgárok megsegítését. Ezt tesszük, és önök semmit sem fogadnak el. Azért született ez a módosító indítvány és az előterjesztés, hogy értsék már meg, gondolkozzanak el - nem tesznek semmit! Mindent rosszul tesznek! (Göndör István: Húsz másodpercben a javaslatodat mondd el!) Próbáljunk meg konkrétan segíteni! (Zaj. - Az elnök csenget.) Ne beszéljenek mellé! Ne szökjön el Alexa úr a kérdésemre adandó válasz elől! Önök legyenek itt, és ne mosolyogjanak ilyen ügyeken! Öngyilkosok vannak már a hiteltörlesztés miatt - jó, ha tudják! (Göndör István: Nem a kormány miatt.) Számtalan család pedig teljes bizonytalanságban és kétségbeesésben él - keresi a polgármestereket, de nem tudunk választ adni, mert a kormány használhatatlan szabályokat alkotott. Beszélnek itt kódexről - abból nem fognak megélni az emberek, attól még (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) a fejük fölül elveszik a lakást.

Elnök asszony, köszönöm a megértő türelmét. Önök pedig cselekedjenek már egyszer! (Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
224 238 2009.09.28. 2:05  223-260

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Igen tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Én nem értem a kormánypárti kedves képviselőtársaimat: egy törvényt önök elfogadtak, amelynek passzusai alkotmánysértők voltak; ez a státus. Önök nem kívántak kompromisszumot annak idején a törvény megalkotása tájékán, hanem haladtak a regionalizmus felé, amely a közigazgatás tekintetében alkotmánysértő lett. Ezt önöknek kell reparálni.

Amúgy, kérem szépen, dehogyisnem, arról van szó, hogy a közigazgatási hivatalok vonatkozásában a törvényességi ellenőrzés kétharmados törvény lett volna, és ezt kifogásolja az Alkotmánybíróság. Na most, ha akkor nem voltak kompromisszumkészek, hogy ezt velünk megtárgyalják, és egy okos közigazgatási átalakításba belemenjünk, akkor most miről tetszenek beszélni? Ki a bűnös? Önök csináltak egy párhuzamos, regionális államigazgatást, nemcsak közigazgatásban, hanem egyéb másban is, igazgatásban is, és tudják mit? Erre megy rá a büdzséjük jelentős költsége, jól elúszott. Duplikumok jöttek létre, ráadásul az emberek sem fogadták el.

Gondolják csak el, példaként hadd mondjam el: ha valaki átmegy a sárgán, megbüntetik, mondjuk, egy iksz városban, Békéscsabán, de Szegeden tudja elintézni ezt az ügyét, hogy megfellebbezhesse, és megnézhesse a fotót. Gondolják el: száz kilométerre lévő helységben, ami költségekkel jár. Azonkívül maga az apparátus mondja azt, hogy dupla költség, fölösleges, annyit költöttek bútorra, parkettára, sok egyéb másra, ami szintén az államháztartási hiányt növelte.

Úgyhogy úgy gondoljuk, önök ne beszéljenek kompromisszumról, önök rossz regionalizációs lobbit csináltak, amellyel többletköltségeket alkottak, ráadásul ez az önkormányzatok tekintetében pedig alkotmánysértő. Úgyhogy, ha most sem kompromisszumkészek, akkor semmit nem fogunk megszavazni, jó, ha tudják, ugyanis mi kárt, hibát nem fogunk megszavazni. Így ezért nem támogathatjuk tovább a regionalizációt, mert értelmetlen dolog, és testidegen a magyar közigazgatásban.

Magyarországon a Szent István-i megyerendszer továbbra is fontos számunkra, és próbáljunk ebben kompromisszumra kerülni, önök próbáljanak ebben a kérdésben megalkudni velünk.

Köszönöm szépen, elnök asszony. (Taps a Fidesz padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
224 244 2009.09.28. 2:06  223-260

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök asszony. Bocsásson meg, nem volt teljesen tárgyszerű Wiener képviselő úr sem, mert akkor külön kell választani, hogy I.: a regionalizáció elhibázott többletkiadással járó kormányzati felelősség, amely fungál jelenleg, és többletköltséggel jár az államnak, terheli a büdzsét. Ezt el tudom önnek mondani. II. A közigazgatás és ezen belül az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése feles törvénnyel lett módosítva, azt pedig az Alkotmánybíróság kifogásolta. Tiszta a képlet, csak mi nem kedveljük a regionalizációt, mert nem volt hatástanulmány, nem volt kiszámolva, nem tudtuk, hogy mennyibe kerül, és rosszul működik, hozzájárul az államháztartás hiányához.

Most tessék idefigyelni! Önök a közigazgatási hivatalokat felszámolták? Nem! Ott vannak, mindenki a helyén van. Működik. Úgyhogy duplikum a kiadás. Erre rátettek egy regionális hivatalt, és azt is fizetik. Tetszik érteni? Most nem tudom, miről beszélnek? Hol kellene kompromisszumot találni, amikor önök szórják az állampolgárok, a költségvetés pénzét ezekre a duplikumokra?! Tetszenek érteni?

Dupla menedzsmentek jöttek létre, különböző beruházásokkal, működési költségekkel, sőt mi több, a regionális hivataltól hallom, hogyan gazdálkodik a pénzzel a közigazgatási hivatal, közben nincs törvényességi felügyelet. Ez az önök lelkén szárad, ezt nem mi toltuk el. Önök nem hallgattak meg minket, nem fogadták el az érveinket, döntöttek úgy, ahogy akartak. Most van egy törvényességi, ellenőrzési problémakör, amit reparálni kéne. De ez sem olyan egetverő, jó, ha tudják. Elmondta képviselőtársam értelmesen érvelve, hogy nem érdeke egy önkormányzatnak sem, hogy törvénysértéseket kövessen el. Önöknek vannak ilyen gondjaik, oldják meg! Terjesszenek be egy ilyen törvényjavaslatot, és utána megbeszéljük, hogy miről szól és támogatjuk-e.

Mi ebben az egész regionalizációban nem voltunk partnerek, nem tartjuk ésszerűnek és gazdaságosnak. Nem ez volt az ország legnagyobb problémája. A gazdaságélénkítéssel kellett volna foglalkozni, önök ehelyett dupla kiadásokat hoztak létre, sőt, van továbbra is megyei közigazgatási hivatal. A probléma pedig él.

Köszönöm szépen a szólás lehetőségét.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
224 250 2009.09.28. 6:05  223-260

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen, mélyen tisztelt elnök asszony, a szólás lehetőségét. Hadd fejtsem ki véleményemet most már kicsikét nyugodtabban, higgadtabban, mivel több perc áll rendelkezésemre. A regionalizáció sok tekintetben párhuzamosságokat, többlet állami kiadásokat jelentett, többek között akár a rendőrségnél, akár az APEH-nél, és sorolhatnám még. Így nem lehet megtalálni a felelős ügyintézőt, ha csicskaügy van például, mert a régió mögött elbújik a felelős vezető, elbújik a munkaügyi felügyelő.

Túlságosan távol esik az ügyektől a dolgok elintézési lehetősége, jelentős többletköltséggel. Ráadásul a szervezetekben is duplikum keletkezett, ami, mint mondtam, az állami költségvetésre további kihatással volt, többletkiadásokat okozott. Így tehát hadd fejtsem ki azon véleményemet, hogy a Fidesznek nem volt szimpatikus, és nem támogatta a regionalizációt e tekintetben, mert többletköltségeket vélt felfedezni akkor is, és látott, ami annak idején sem lett volna kidobható pénz. Önök viszont ezt megtették.

Nem tudom, miben rejlik a kompromisszumkészség. Az az igazság, most is ragaszkodnak ahhoz, hogy fogadjuk el azt, amit önök beterjesztettek. Mi ragaszkodunk ahhoz, amit Ódor képviselőtársam javasolt, hogy az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése a megyei közigazgatási hivataloknál történjék, a megyei önkormányzatoknál és a fővárosi kerületekben is. Gyakorlatilag a szervezet most is áll.

(19.30)

Tehát önöknek az lenne a kompromisszumkészség, ha elfogadnák azt, hogy ami volt, azt reparáljuk és visszaáll a helyére, s meg van oldva az Alkotmánybíróság által kifogásolt rész. S így az önök által regionálisan létrehozott közigazgatási hivatalok jogképessége és perképessége helyreállhatna. Jelenleg különben ezek a hivatalok nem per- és jogképesek. Jó, ha ezt tudják. Tehát ezt az exlex, ezt a törvényen kívüli állapotot, hogy senki sem védheti meg az önkormányzatok működésében a törvényességét, önök intézték el, és ezt el kell fogadniuk.

Most nem akarom szemrehányásként önöknek elmondani még tízszer, hogy ezt önök idézték elő, méghozzá kormánypárti arroganciával, számítások és hatástanulmány nélkül, hanem ezt ténylegesen megtették, és ez hibás döntés volt. S nyilvánvaló, hogy helyes az Alkotmánybíróság észrevételét, határozatát figyelembe venni e tekintetben.

(Az elnöki széket Harrach Péter, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)

Nos tehát, ha önök azt kívánják, hogy maradjon tovább így a regionalizáció, és nem fogadják el Ódor képviselőtársam javaslatát, módosító indítványát, amelyben az foglaltatik, hogy reparálódjon vissza az önkormányzatok kétharmados törvény helyett feles törvénnyel annullált korábbi törvényességi felügyelete, amely a megyei közigazgatási hivataloknál és a székesfővárosi közigazgatási hivatalnál volt, akkor nem vagyunk partnerek. Tudniillik ezt így lehet helyreállítani, reparálni, hogy visszaálljon a rend, és ebben meg tudjuk nyomni a gombot. De ha bármely más megoldást keresnek, abban, miután tudjuk, hogy helytelen, gazdaságtalan, párhuzamosságokat követünk el ezzel, további költségekkel terheljük az állami költségvetést, és a központi közigazgatás költségeit emeljük, nem vagyunk partnerek. Ugyanis pazarlásban ne számítson ránk a kormány.

Tisztelettel jelzem, hogy nem adjuk a nevünket és a szavazatunkat sem ahhoz, hogy többletköltségekkel igazgassák az országot, és esetleg - kicsit undok megjegyzés, de azért fogadják el tőlem - több kollégának vagy fészakaljbelinek tudjanak munkahelyet és jó megélhetést biztosítani. Ebben nem vagyunk partnerek, mert a költségvetés nem viseli el ezt a terhet.

Azt a pénzt, amit annak idején a regionalizációra fordítottak, fontosabb lett volna a gazdaság élénkítésére fordítani. Az államnak nem csak magára kellene figyelni. Önök mindig azt mondták, hogy olcsóbb kormányt csinálnak. Hát tessék ide figyelni, az Állami Számvevőszék már az állami költségvetés végrehajtását is hitbizományban kiadta könyvszakértőknek. Kiszerveztek mindent. Mondják, egyáltalán mit csinál a kormány és a kormányhivatal, ha mindent kiszervez gebinbe, háttérintézménybe? Mindenhol folyik el a pénz, és nagyon sok ismerősnek, barátnak lehet adni munkahelyet.

Tessék megérteni, hogy mi a pénzpazarlásban sosem leszünk az önök partnerei. A Fidesz abban nem partner, hogy további költségekkel terheljük az állami költségvetést a közigazgatás, az államigazgatás, az apparátus működésével. Mi spórolni szeretnénk. Az ésszerű javaslatokban partnerek vagyunk. Abban, hogy digitalizáljuk és korszerűsítsük az államigazgatást, mindenkor partnerek lettünk volna, de önök ahelyett, hogy a költségmegtakarításra, a hatékonyságra helyezték volna a figyelmüket, csak a létszámszaporításra és a hivatalok szaporítására voltak figyelemmel, ezeket tették mindig törvényjavaslattá, s önök el is fogadták. Ebben a kérdésben ezért nem ismerhetjük el a felelősségünket.

Azért, hogy Magyarországon ma a közigazgatási hivatalok nem per- és jogképesek, s nincs meg az önkormányzatok törvényességi felügyelete, csakis kizárólag önök, kormánypárti képviselőtársaim, a felelősek. Ezt a felelősséget ne masszírozzák senkire sem, mert erről mi nem tehetünk. Annak idején elmondtuk, hogy nem lesz jó. Önök többször megkísérelték, hogy feles törvénnyel módosítanak kétharmados törvényeket. Ennek vége, ezt felejtsék el! Egy jogállam akkor jogállam, ha a tisztelt parlament betartja a rá vonatkozó legfőbb törvény szabályait, az alkotmány primátusát. Önök az alkotmány primátusát rúgták föl, amikor ezt a szabályt megalkották, és többségi döntéssel elfogadták a parlamentben. Önök a jogállamiságot támadták meg ekkor arroganciával. Akkor miről tetszenek beszélni most? S ráadásul többletköltséggel.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Úgy gondolom, hogy szálljanak magukba, ezt a kérdést rendezzék le, fogadják el képviselőtársam javaslatát, és akkor a törvényes rend egy kérdésben időlegesen helyreáll.

Elnök úr, köszönöm megtisztelő türelmét.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
224 256 2009.09.28. 2:21  223-260

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szólás lehetőségét, elnök úr. Pontosan értjük Gyenesei úrral egymást, merthogy közigazgatás a szakmánk és régóta praktizálunk benne. Hogy én mit öntök ki, azt most ne vitassuk meg. A regionalizmus nem volt kiszámítva, a regionalizációnak nem voltak hatástanulmányai, önök egyszerűen csak kormányzati arroganciával létrehozták - ennyi, pont. Ez megtörtént, törvényes és működik. Működik többletköltséggel, bonyolult állampolgári viszonyok között, és rossz. Mi most sem tartjuk jónak, azért sem, mert istenigazából nem lett megszervezve sem. Csak embereknek lett munka és beruházás adva.

Ezenkívül most egy helyett két közigazgatási hivatalt javasolnak, egy megyeit - ami régen is volt - és egy regionálisat. Duplikum a költség, nemigaz? A megyei eddig is volt, de önök a regionálisba applikálták be ezt a dolgot. Ha azt mondja, hogy ez is ki volt számolva és le volt modellezve, akkor azt mondom, talán nem jól látja a dolgot, vagy nem igazat mond.

(19.40)

Nem szeretném megbántani, nem volt lemodellezve, nem volt előkészítve, és önök feles törvénnyel módosítottak egy témakört, holott kétharmadossal kellett volna, és az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése a levegőben lóg.

Beszélhetünk jobbra-balra, de mi elmondjuk azt, és most ennél a törvényjavaslatnál is elmondjuk, hogy nem támogatjuk a regionalizmust, nincs hagyománya Magyarországon, nem kimunkált, nem átgondolt, és érzésünk és számításaink szerint többletköltségekkel jár: beruházásokkal, kocsikkal, adminisztrációkkal, főnökökkel, helyettesekkel és sok egyéb mással. A közigazgatási hivatalnál is így van. Hisz nem szüntették meg a megyei apparátust, hanem csináltak egy duplikumot, a regionálist. Ugyanolyan létszámmal, mint a három megyében, pont például a Dél-Alföldön. Úgyhogy értjük egymást, képviselő úr, meg kell oldani a kormánypártiaknak, és úgy gondoljuk, hogy azt a javaslatot, amit Ódor képviselőtársam beterjesztett, azt kellene támogatniuk.

A másik pedig az, hogy ezt a hibát a regionalizációval, amely - továbbra is úgy véljük - többletköltséggel jár, ezt a szituációt, meg magát ezt az exlex állapotot a kormánypártiak intézték el azzal, hogy nem hallgattak meg minket, hanem megszavazták. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Ahogy minden törvényjavaslatnál mindent elvetettek, és nem fogadtak el tőlünk semmit sem. Úgyhogy ne kenjék ránk, nem vállaljuk!

Köszönjük.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
225 82 2009.09.29. 2:11  31-225

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Kökény képviselőtársam vitatkozik Pelczné asszonnyal, és az Economistra hivatkozik, a reformokra. Jó lenne tisztázni, tisztelt képviselőtársaim, hogy mit értettek önök és mit értenek általában a reform fogalmán. Nem fogom elmondani, olvassanak utána. Mindenesetre nem azt, amit önök csináltak. Önöknél a reform a következőket jelentette, el fogom mondani: konvergenciát, megszorítást. A konvergencia azt jelenti, hogy valamihez közelítünk. Nem, nálunk a konvergencia megszorítás és lefelé hanyatlás. A megszorítások, önök szerint reformok, nap mint nap vannak, az adóemelés, áremelés önök szerint szintén reform.

De most térjünk rá arra, amit önök reformnak hívtak. Nézzük az egészségügyi reformot! Azt mondja, hogy ez volt a vizitdíjemelés, ágyszámcsökkentés, kórházbezárás és forráskivonási elképzelések. Hölgyek, urak, ezek az akciók nem reformok, jó, ha tudják! Aztán volt a regionalizmus. Tudják mit? Ez többe került, drágább lett az egész, jobb lett volna, ha hozzá sem kezdenek. Azután volt a kötelező kistérségi társulás mint reform. Az önkéntesben partnerek voltunk, emlékezzenek vissza rá. Államigazgatási reform. Tudják, mi történt? Kiszervezés. Mindenki dolgoztat már az államháztartáson kívüli szervezetekkel. Önök sem vállalták fel sok esetben, frakciótagok, helyesen alkalmasint, a saját reformjaikat, mert tudták, hogy nem reform, és a különböző megszorításokat nem viselhették el a választókerületükben. Ejtsünk már pár szót az oktatásról is! Ott is pénzt vontak ki, egyetemekből, főiskolákból, tiszta káosz van, úgyhogy ez a reform sem sikerült, ez a reform sem jött be teljesen. Miről szól a nyugdíjreform? Megszorításról szól. Munkaügyi reform? Hát, hölgyek, urak, a munkanélküliek dolgoztatása egyszerű dolog, úgyhogy úgy gondolom, kormányozni kellett volna. (Keller László hangosan beszél Kovács Tiborhoz.)

Hölgyek! Urak! Tisztelt Kormánypártiak! Nemcsak 2008-ban, hanem az utóbbi nyolc évben önök sikertelenek voltak azért, mert nem számoltak, nem voltak tisztában azzal, hogy milyen feladataik vannak, nem fogadtatták el a társadalommal, és nem volt átgondolt egyetlenegy intézkedésük sem. Jó, hogy ezek a reformok nem teljesültek, mert nagy baj lett volna belőle. Tudják, mit? Nem reform kellett volna: kormányzás, munka - és ez nem volt meg.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
225 92 2009.09.29. 2:08  31-225

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Botkáné asszony szemrehányást tett, hogy egy reformelemet kiemeltem, de Kökény képviselő úrnak az általános vitában joga volt a reformokról beszélni. És bocsásson meg, de én állítom, hogy lehet "ekommunista" az az újság, vagy bármi más... - bocsánat, Economistnak hívják! (Derültség az MSZP soraiban.) És beszélt arról, hogy megfúrta az ellenzék a reformokat, de én tudom, hogy nem voltak reformok, mert minden héten bejelentettek egy-egy lózungot, a miniszterelnök minden héten kezdett egy programmal, közben nem lett belőle semmi sem, csak a beszéd. Én azért mondtam azt, hogy kormányozni kellett volna, és amit önök reformnak neveztek, még a "reform" szót is lejáratták.

De maradjunk annál, amit ön mondott, tisztelt Botkáné asszony. Én az oktatásról úgy zusammen beszéltem, és ebbe beleértem az alapfokú és a felsőfokú oktatást is. De kérem szépen, ön azt mondja, hogy hároméves megállapodást kötött a rektorokkal. Kedves asszonyom, elfelejti, megint az igazság egyik felét mondja, és nem bontja ki az egészet. Arról volt szó, hogy felsőfokú oktatás reformjára úgy kerül sor, hogy kollégiumok és felújítások lesznek. Elmaradt jó pár éven keresztül, ezért belehajtották a PPP-be, ezért három éven keresztül garantálták, hogy megkapják azt a normatívát, de közben önök azért megtették a magukét, ugyanis a létszámfelvétellel és a pontszámarányokkal teljesen ellehetetlenítették a kisebb főiskolákat, és ebből komoly gondjuk lett.

Úgyhogy nézze, asszonyom, lehet arról beszélni, hogy megállapodtak három évre, de azért állapodtak meg, mert a rektorok ezt kérték. De őket is megfizették, méghozzá jó fizetéssel, másfél millió forinttal azért, hogy belemenjenek a PPP-be. És a PPP-nek mi a veszélye? Az, hogy a bankoké lehet rövidesen a csődbe ment felsőoktatási intézmény kollégiuma, oktatóépülete. Így került Békés megyében a főiskola könyvtárára, előadótermének a felújítására, és ha nem lesz elegendő hallgatója, a kollégium is elveszik és a bankoké lesz.

Gondolja el, hogy milyen bizonytalansági állapotot hoztak létre a hároméves megállapodással, belehajtották őket, és ön meg csak a felét mondja el ennek az egésznek, nem az egészet. Úgyhogy önök a felsőoktatást is elbizonytalanították, nemcsak pénzügyi oldalról, hanem egzisztenciális oldalról. Sőt, kevesebben tanulnak manapság. Asszonyom, ez az igazság. Mondja el mindig az egészet! Köszönöm, hogy szólhattam.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
225 112 2009.09.29. 2:05  31-225

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szólás lehetőségét. Kovács képviselőtársam, beismerés az ön részéről, hogy a 2002-ben megszavazott száznapos program és az azt követő osztogatás-fosztogatás ilyen helyzet elé állította az önök kormányát. Hogy miért szavazta meg annak idején a Fidesz a száznapos programot? Egyszer: 372 milliárdot hagyott a kasszában május elején; 372 milliárdot. Azonkívül Medgyessy úr azt mondta a nyilvánosság előtt, hogy folytatják, helyes, jó programokat csinált a Fidesz-kormány, a polgári kormány, stabil a gazdaság, fejlődőképes.

Mi úgy gondoltuk, tisztelt Kovács képviselő úr, hogy önök is helyes gazdaságpolitikát fognak folytatni, etetik majd azt a tehenet, amelyiket fejni akarnak az adókkal. De önök nem ezt tették, tisztelt képviselő úr. Én úgy gondolom, hogy nem sikerült mindent megfúrnunk az elmúlt nyolc év alatt, de önök nyolc éve kormányoznak, mert nem sikerült megfúrnunk azt sem, hogy az OPNI-t bezárják, a gyermekkórházat is bezárják, aztán forráskivonást az egészségügyből, azonkívül az adóreformjukat sem, amelyet ugyan megszavaztak a választások előtt, utána pedig visszavontak, sőt utána emelték az adókat. Európában a legdrágább és legmagasabb áfánk van, jó, ha tudja, tisztelt képviselő úr.

Úgyhogy önök túlköltekeztek, mi nem számítottunk erre 2002-ben, és én jó szívvel szavaztam meg azt a száznapos programot, amelyre Medgyessy úr is stabilitást ígért, hogy jól mennek a dolgok, hisz jó az embereknek. Volt rá szándékunk, volt rá pénz, azt hittük, hogy önök tudják folytatni. Hát bebizonyosodott a nyolc év alatt, hogy önök képtelenek folytatni a polgári kormány gazdaságpolitikáját, szociálpolitikáját, egészségpolitikáját és sok egyéb mást, sőt mi több, csődbe viszik az országot.

Ki a csuda gondolta ezt annak idején, 2002 őszén, a száznapos program esetén?! (Közbeszólásra:) Kérem szépen, nem, Medgyessy úr azt mondta, még egyszer elmondom, folytatják, stabil a gazdaság és sorolhatnám még. Úgyhogy, tisztelt hölgyeim és uraim, ne tegyenek nyolc év után szemrehányást nekünk, mert mi akkortájt hittünk Medgyessy úrban; önök, úgy látszik, nem. (Tatai-Tóth András: Pedig te akkor megmondtad!)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
225 124 2009.09.29. 2:09  31-225

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Államtitkár úr, sok kérdésben igaza van, ez az az időpont, amikor egyetértünk, de azért azt nem szabad elfelejteni: az uniós forrás nem kegy, az ennek az országnak jár. Itt az a gond, hogy 43 százalékon teljesített a zárszámadás alatt lévő évben a kormányuk, és csak 43 százalékot sikerült perfektuálni azokból a lehetőségekből, amelyek rendelkezésre álltak.

Államtitkár úr és tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, szóval, ne keverjük össze a zárszámadást és az uniós források adta lehetőséget. Az uniós források adta lehetőségek fejlesztést indukálnak, sőt még a gazdaságot is élénkítik. De tudják, mi volt tavaly? Elmondom önöknek, nem volt meg hozzá a nemzeti önerő, és olyan bürokratikus formát csinált a kormány, hogy három évig például egyetlenegy beruházás nem indult Békés megyében. Jó, ha tudják, a pénz ott volt az uniós kasszában, nem hívták le, mert bürokratikus volt a rendszer, és ebben Bajnai úrnak azért van némi felelőssége (Mádi László: Van bizony!), és hiányzott belőle a nemzeti önerő, ezért húzták el.

Miért van teljesítés most ilyen számban? Tudják mit? Azért, mert az előlegeket leküldték a nyertes pályázóknak, és teljesítésként tudták már elkönyvelni. Ugye, ez sem igaz, hogy ilyen jó teljesítés jött, még a 43 százalék sem teljesen igaz, pénzforgalmilag természetesen igazság. Úgyhogy ne keverjük össze az ország pénzeit, azok a mi pénzügyeink, ennek a zárszámadása folyik, az uniós forrás pedig egy lehetőség, amely minden csatlakozó országnak jár. Ez nem egy kormány kegye, hanem jár minden tagországnak, minden városának, minden településének, és jó dolog, mert legalább egyszer ténylegesen konvergencia lesz, fejlődünk, és zárkózzunk föl Európa fejlett országaihoz, településeihez, falvaihoz. Ez nem kormányzati eredmény, ez az uniós csatlakozás pozitív következménye. Van neki nagyon sok rossz következménye, de ez egy jó következmény, csak ezzel a lehetőséggel is a kormány rosszul sáfárkodott, pontosan pénzügyi szempontok miatt nem tette hozzá időben a saját nemzeti erőt, halasztotta különben a projektek indítását (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), és ráadásul drága az egész menedzsment, sokan élnek meg belőle.

Köszönöm, hogy szólhattam.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
225 138 2009.09.29. 2:12  31-225

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Mélyen tisztelt elnök úr, bocsánatot kérek az iménti bekiabálásért; de, kedves Keller képviselő úr, tudja, ki tettestárs magával? A svábhegyi beteg szamár. Ne akarja passzírozni a felelősségét! Arra megy ki a játék itt évek óta, hogy ön mindig az ellenzékre passzírozza a saját hibájukat. (Keller László: Megszavazták!) Tudja, olyan, mint egy rossz gyerek, de azt pofozni is lehet, én meg nem megyek oda, mert különben esetleg megbüntetnek érte. Úgyhogy legyen szíves, ne kenje ránk a saját baját, vaját és nem mondom még, hogy micsodáját. Ezt önök követték el. Nyolc éve kormányoznak.

Kedves Keller Képviselő Úr! És tisztelt Képviselőtársaim! Lehet itt beszélni 2002-ről, de mégiscsak furcsa, amikor 2008-ról és a mai állapotokról kellene beszélni, önök pedig 2002-t, sőt a polgári kormány hibáit hozzák elé. Ha arra gondolt, hogy az autópályáknál tettestárs... Nem tudom, hogy ki csinálta azt, hogy mindenféle viaduktokat meg ehhez hasonlókat épített, és visszahozatta az Unió a költségvetésbe, mert önök el akarták tüntetni onnan a költségvetési hiány csökkentése érdekében.

Visszatérve: Kontur Pál képviselőtársamat pedig, államtitkár úr, nem illik megbántani ilyen dologgal. Ő örült annak, ha valami jó az embereknek. De elmondtam önöknek, és önnek is, államtitkár úr, itt volt, hallotta, hogy Medgyessy Péter miniszterelnök úr azt mondta, hogy a polgári kormánynak van gazdaságpolitikája, folytatják, van pénz, ő mondta a 372 milliárdot, és azt hittük, hogy önök folytatják. Ha jó valami az embereknek, tegyék, amit esetleg mi nem léptünk meg. Tegyék meg! Ezért melléálltunk. De ezért nem vagyunk a tettestársaik. Önök utána két kézzel szórták az egész országban a pénzt, jó ha tudják. Elhitte az ország - nem csak mi -, hogy önök folytatják azt, amit mi, a polgári kormány csinált. Elhitték az emberek. Lassan mondta Lamperth Mónika, nem, dehogyis, Lendvai Ildikó (Derültség az MSZP-frakció soraiban.), hogy nem lesz gázáremelés, tegnap meg tapsoltak arra, hogy csökken a gázáremelés. Hányszor emelték a gázárat? Hányszor emelték?! Aztán jöttek a Lamperth Mónika csekkjével hozzám, hogy váltsam be, mert önök megígérték a 13. havi nyugdíjat, és jöttek a választások után, és kérték tőlem a polgármesteri hivatalban. Mondom: ne haragudjon meg, ki írta alá? (Az elnök csenget.) Menjenek őhozzá!

Úgyhogy, hölgyek, urak, lehet itt beszélni visszafelé is, de önök az utóbbi hét-nyolc évet tolták el. Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
225 162 2009.09.29. 1:28  31-225

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Pusztán három megjegyzés: szóval, a rendőrségnél az ellátó szervezet pluszkiadást jelentett, a rendőrök utálják, és e tekintetben semmi eredményt nem hozott, úgyhogy ez egy ballépésük volt. Jó ha tudják: többletkiadása van a szervezetnek, ugyanakkor haszna nincs ebből, bürokratikus valami, semmi eredmény nincs belőle. Ez már 2008-ban is így volt.

Békésben hiányzik a rendőrőrs, Schengen semmit sem hozott annak a térségnek. Többek között kisvárosomban, Szarvason 25 rendőr hiányzik, és még őket kirendelik alkalmasint pénzbehajtásra az objektív felelősség címszava alatt. Lesik a hivatalnokok, hogy sárgán indult el, de jobbra kell-e kanyarodnia, vagy zöldben indult el vagy sárgában, vagy pirosban, és százezer forint, ugyanakkor majd a regionális szervezetnél lehet fellebbeznie ezt a dolgot, ami több mint száz kilométerre van, ez is egy nagy butaság. Tudják, nem egy alkalommal járatták le a rendőrséget azzal, hogy rosszul fizetik, frusztrálttá teszik őket, hogy kiverik az emberek szemét, ilyen parancsokat kapnak, hanem felhozzák Pestre vidékről, és ugyanakkor pedig olyan alantas dolgokat kell végezniük, hogy lessék az embereket, mert talán akkor most százezer forintos bírságot a nyakukba lehet varrni.

Szóval, katasztrófa, amit tettek, a pénz miatt pénzbehajtóvá tették a "szolgálunk és védünk" szervezetet. Ne járassák le tovább a rendőrséget, tisztességes emberek vannak ott, úgyhogy védjük meg a rendőrséget. A létszámról pedig vidéken is illik gondoskodni. Ne féljen annyira a kormány, hogy mindig Pestre rendeli őket minden rendezvényhez, és emiatt vidéken nincsen közbiztonság.

Köszönöm. (Taps a Fidesz és a KDNP padsoraiban.)

(17.00)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
225 170 2009.09.29. 2:09  31-225

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Az utóbbival kezdem, mélyen tisztelt elnök úr. Lehet, hogy Rába képviselő úr szereti a Parlament körül a dupla korlátot meg a háromszorosat, én nem szeretem. Én úgy gondolom, hogy majomnak való a ketrec, nem a parlamenti képviselőnek, és aki fél, az pedig bújjon le a pincébe, vagy mondjon le. Úgy gondolom, hogy nem kell félnie egy kormánynak, ha az embereket szolgálja. Ebben egyetértünk.

Amúgy különben az eljárást befejezte az ügyészség, társadalomra való veszélyesség hiányában törölte a büntetőeljárást az ügyészség. (Tatai-Tóth András: Legyél büszke rá!) Egy biztos, én nem lennék a kormánypártiak helyében büszke arra, hogy ilyen kordonokkal védték, és vidékről felhozzák, amikor fél a kormány vagy a miniszterelnök, felhozzák a rendőröket, és a vidék közbiztonsága pedig nem érdekes. (Tatai-Tóth András: Nem baj, majd elbontjátok.) És amikor összehajtják a rendőröket a lakossággal, direkt egy békés felvonuláson, hogy cirkuszt csináljanak, és ezt maga a miniszterelnök vezényli, hát ne haragudjanak meg, ez mégiscsak több kettőnél! (Kontur Pál: Úgy van!)

De tudják mit? Megalázzák a rendőröket, amikor pénzbehajtóvá teszik őket. Ők mondják: parancsot kapnak arra, hogy lesipuskázzanak a pirosnál, és nem pirosnál megy át az ember, de kiadták, hogy mennyi kvótájuk van, mennyit kell bekasszírozniuk. Hol zebrán, hol pirosnál, hol egyéb kerékpárúton. Ez a borzasztó, hogy önök átpolitizálták a rendőrséget is. És tudják mit? Ez szégyellnivaló, mert 16 milliárdot terveznek továbbra is behajtásra. Tudják, mennyi egy békési embernek befizetni 100 ezer forint bírságot, mikor nem is ment át a piroson, csak jobbra kanyarodott, és kerékpárút volt, és ténylegesen befejezte a kanyarodását, de valahogy úgy fotózták, hogy 100 ezer forintot kell fizetnie.

Tudják mit? Úgy gondolom, ez már népnyúzás, és lejáratása a rendőrségnek, a "szolgálunk és védünk" mehet a csudába, mert önök szintén csak pénzbehajtót csináltak ezekből az emberekből.

Még egyszer hadd mondjam a regionalizációról. (Rába László Göndör Istvánnal beszél.) Tisztelt képviselő úr, jó, hogyha figyel rám, önnek beszélek, Rába képviselő úr. Amikor egy ügyben, mert önök elintézték a regionális közigazgatást, a rendőri szervhez Szegedre mehet csak a szarvasi polgár, és nem Békéscsabán intézheti a szabálysértését - ha egyáltalán volt is -, a fellebbezést meg a részletfizetési kedvezmény kérését, hanem Szegedre kell utaznia. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Tudja, mennyi az? 100 kilométer kétszer.

Úgyhogy hagyjanak, kérem! Önök nagyon sok rosszat csináltak a rendőröknek is, nem csak az országnak. (Taps a Fidesz padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
225 178 2009.09.29. 1:27  31-225

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Államtitkár úr, önhöz lenne szavam, mert nem tudom, hogy akkor tudna-e válaszolni, hogy plenáris üléseken miért van rendőri erő például a parlament környékén most is (Gőgös Zoltán: Téged őriznek.), mert megkérdeztük tőlük; azért, mert plenáris ülés van. Kitől tetszenek félni? Mert tőlünk nem kell. Ugyan hangosra fölemeljük a szavunkat, de ez nem jelenti azt, hogy rendőröket kell tartani a környéken. Pohár víz sem kell, mert le tudjuk magunkat higgasztani, hisz hiába mondjuk el sokszor mindazt, amit szeretnénk és szeretnénk javítani.

Önkormányzatok: államtitkár úr, tudják, nemcsak az emberektől vették el a 13. havit, hanem az önkormányzatoktól a 12.-et is 2010-ben a költségvetésben. Nézzék, ha mindig csak elvesznek tőlünk, akkor ki fogunk száradni, úgyhogy jobb, hogy ha egy kicsikét ön is felelősen próbál nyilatkozni.

Aztán ezenkívül, államtitkár úr, én úgy emlékszem, de kérem, valahogy vegye kontroll alá a dolgot, hogy 2004-ben ön azt mondta, sőt a Pénzügyminisztérium, hogy az 50 ezer forintos minimálbér-emelés tette tönkre a gazdaságot. Aztán ön mondta, és ugyanakkor Bathó úr is 2004-ben a költségvetési bizottságban - a jegyzőkönyvben megtalálható, ha ellenőrizteti -, hogy 320 milliárd tette tönkre az önök pénzgazdálkodását, maradványként nem tudtak ezzel az összeggel mit tenni. Államtitkár úr, lehet itt meghazudtolni Kontur Pál urat meg engem is, meg mindenki mást, de ön 2004-ben akkor mire hivatkozott 320 milliárddal a költségvetési bizottságnál, hogy nem tudnak mit tenni a pénzmaradvány kapcsán, a polgári kormány pénzmaradványával?

Köszönöm, hogy szólhattam.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
227 83 2009.10.06. 1:59  19-280

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Mélyen tisztelt hölgyek, urak, arról van szó, hogy ne hagyjuk magunkat mi, magyarok megtéveszteni, mert amiről ma itt szó van, az valójában sok tekintetben csak hazugság.

(14.40)

Ezt a költségvetést, amiről tárgyalunk ma, tárgyalhatnák New Yorkban vagy Brüsszelben a hitelezők, mert a hitelezők költségvetése a 2010-es magyar költségvetés. 2008 őszén csődhelyzet volt, hét év kormányzás csődje. A miniszterelnök és a pénzügyminiszter elrohant hitelért, és azt mondta az IMF, hogy jó, uraim, de miből fizetik vissza. Semmi baj - válasz -, megszorításokból hozzuk. Hozták is, és aláírták a megállapodást. Rendben van, így lesz hitel, ez volt a hitelezők válasza, és ehhez új szereplők kellettek, mert a régiek már nem vállalták. Válságkormány, szakértői kormány, ami megint hazugság, mert nem szakértők, az új szereplők felszámolók és csődbiztosok. A 2010-es költségvetés tehát, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, a csőd költségvetése és a felszámolás költségvetése.

Mit számolnak föl 2010-ben a költségvetéssel? Felszámolják a reményt, a bizalmat és a biztonságot. Kitől vesz el a 2010-es költségvetés? Nem a központi államigazgatástól, hanem az idősektől, a gyermekektől, a betegektől, a legsérülékenyebb korosztályoktól.

És egy mondat: tudják, az is bosszantó, hogy a költségvetési törvényt megalapozó törvényjavaslatokat majd a költségvetés után, pénteken kezdjük el tárgyalni. Önök sem gondolják azt komolyan, hogy ennek a 2010-es költségvetésnek valami jogi alapjának is lehetne lennie. Pusztán csak az előre aláírt bont hajtják végre, és ez a csődkormányzás.

Köszönöm, hölgyeim és uraim. Magyarok, ne tévesztődjetek meg! (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
227 163 2009.10.06. 2:09  19-280

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen, mélyen tisztelt elnök úr, a szó lehetőségét. Államtitkár úr, a képviselő asszony nem riogat. (Dr. Szabó Zoltán: Á, dehogy!) Szeretném rögzíteni, hogy nem riogat.

Önök riogatnak. Ugyanis, kedves államtitkár úr, ki tette bele a költségvetésbe, hogy a gyermekétkeztetés normatívájához hozzányúlnak? Önök tették be. Mert megígérték az IMF-nek. És most, hogy önök megállapodtak abban a frakcióban, hogy elvesznek belőle vagy esetleg reparálják a dolgot, hát az az önök belügye. Mi egyelőre a beterjesztett költségvetés alapján azt tudjuk mondani, hogy önök nemcsak a gyerekektől vesznek el, hanem a vakoktól, a gyengénlátóktól, a mozgáskorlátozottaktól, a nagycsaládosoktól, a kórházaktól és az egészségügytől, és sorolhatnám.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez sem riogatás, hanem konkrét tény. A saját hibáikat az ellenzékre kívánják áthárítani és átpasszírozni. Hölgyek, urak, ez nem korrekt és nem tisztességes! Amit önök követtek el - önök kormányoznak, szeretném elmondani, hogyha elfelejtették volna, hogy nyolcadik éve kormányoznak -, nyolcadik éve minden, ami összegyűlt a nyolc év alatt, nem az ellenzék hibája - ez Európában mindenhol így van -, hanem a kormány felelőssége. Tehát nem az ellenzék és nem Bernáth Ildikó riogat, hanem önök cselekszenek úgy, ahogy cselekszenek, és ennek a balhéját - úgymond, és bocsánat a vulgáris kifejezésért - önöknek kell elvinni.

Ugyanakkor érdekes módon ma azt is hallottam, holott elvették már a 13. havi nyugdíjat, mondják, hogy nem vették el, csak most nem fizetünk. Hölgyek, urak, ezt nem így élik meg a nyugdíjasok, hogy önök nem vették el! Elvették a 13. havi nyugdíjat. A pedagógusoknak meg az óraszámát emelték meg, önök, és nem adnak nekik 13. havi jövedelmet. Önök vették el, önök küldtek utcára több pedagógust is azzal, hogy megemelték az óraszámukat. Hát vállalják el már a saját felelősségüket!

És szeretném elmondani, hogy az a vaj, ami az önök fején van, az odaolvadt már, ne próbálják kenegetni másra, mert úgysem lesz igaz, az önök fején fog ez a vaj szétolvadni.

Úgyhogy kérem, vállalják a felelősséget, amit cselekedtek! Mert az ország előtt önök a felelősek!

Köszönöm, hogy szólhattam. (Taps a Fidesz padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
228 18 2009.10.07. 2:13  1-335

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Maradjunk azért a realitásnál és a helyzetnél: a benyújtott költségvetés a gyermekétkeztetést csökkenteni kívánja, és ez bűn. Hogy önök miben állapodtak meg, bocsásson meg, de a beterjesztett állami költségvetésben tényként az van, hogy önök meg akarják sarcolni, csökkenteni akarják a gyermekétkeztetés támogatását - ez tény. Úgy látszik, szégyellik ezt, a gyerekektől és a tányérjukból elvenni az ételt.

Hoffmann képviselő asszony, teljesen igaza van. Úgy gondolom iskolafenntartóként és kötelező feladatként működtető polgármesterként is, hogy koncepciótlanság uralkodik a 2010-es költségvetésben a közoktatást illetően. Úgy gondolom, hogy az oktatásból pénzt kivenni a jövővel szembeni bűn. Bűn, mélyen tisztelt hölgyeim, és uraim! Önök nem kímélik az oktatást sem a pénzelvonástól és a pénzbehajtástól. Gondolják végig, a művészeti oktatás teljesen el fog lehetetlenülni. Azonkívül a diáksport, a szakképzés, és sorolhatnám még mindazokat az anomáliákat, amelyek az oktatással kapcsolatos költségvetést jellemzik. A képviselő asszony teljesen reálisan beszélt - szeretném elmondani mindenkinek.

Mondják meg nekem azt, hogy az esélyegyenlőségnél hány évet késik az óvodáztatási program, mikor indultak a beruházások!? Kérem, három év pauza után most, 2009-ben kezdődtek el egyáltalán az iskola- és óvodafelújítások. Mondják meg, magyarázzák meg, hogy miért csúszott el! Milyen ok következett be? Tudják, mit? Meg tudom mondani: nem volt meg hozzá a nemzeti önerő, és ezen kívül pedig egy bonyolult döntési mechanizmust állítottak össze, ami csak kárt okozott. És tudják, az az igazság, hogy a beruházások nem pótolják azt, hogy az iskolában minőségben, esélyegyenlőséggel tanítani, oktatni, nevelni kell a gyereket, és ha ebből elvesznek pénzt, akkor ennek romolni fog a színvonala, és ami az uniós források kapcsán fejlődés tapasztalható majd esetleg a beruházások végeztével, ez mind a jövő reménye. Ez nem volt meg három éven keresztül. 2009-ben egyáltalán elindultak-e a beruházások? (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.)

Tessenek mondani, miért vettek el a megítélt támogatásokból 10 százalékot az iskola- és óvodafelújításnál? Magyarázzák meg! (Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
230 4 2009.10.09. 5:17  1-163

BABÁK MIHÁLY, a költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/10679. számú törvényjavaslatot a költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság kormányzati, kormánypárti többsége szeptember 30-án általános vitára alkalmasnak találta.

A kormány szerint 2006 óta szokásos a költségvetést megalapozó törvényeket külön csomagban benyújtani, ahogy mondta képviselő úr. Valójában előírja az alkotmány és az államháztartásról szóló törvény, hogy a megalapozó törvényjavaslatot csak külön csomagban lehet benyújtani, vagy külön törvényekkel kell az adott vagy a következő év költségvetését elintézni. Hozzáteszem, ezt az újkori szocialista-liberális kormány szokása megalapozónak nevezni, ugyanis korábban ezek a salátatörvények alkalmasint a költségvetési törvénybe is belekerültek, eléggé el nem ítélhető módon.

Sokszor az a véleményünk az ilyen salátatörvény esetében, hogy az év közben elhalasztott módosításokat teszik be ebbe a csomagba, ami ténylegesen csomagnak nevezhető, mégpedig a Bajnai-kormány 2. számú megszorító csomagjának. A csomag egyik fele a költségvetési törvényben van, a másik fele pedig a megalapozó törvénycsomagban, úgyhogy két csomagról van szó, mind a kettő kellemetlenséget okoz a következő évben.

A kormány szóbeli kiegészítése szűk volt a költségvetési bizottságban, összesen húsz gépelt sor volt a törvényjavaslatról, ami egy kicsit dehonesztáló.

(8.10)

A törvényjavaslatban 41 hatályos törvényt módosít a kormány, kikerülve több törvénymódosítás megfontolt, átgondolt vitáját és módosítását. Megemlítem, bár a szám - 41 törvényről szól - magáért beszél, értelmezési és jogalkalmazási problémákat, veszélyeket rejt majd a jogalkalmazók számára, ezáltal a jogbiztonságot is aláássa.

A kormánypárt előttem szóló képviselője ugyan 28 gépelt sort mondott, és az öt percet ki tudta beszélni, azért érdekes megjegyzés, bocsásson meg a gonoszkodásomért, de ezekről többségében szó sem esett a bizottsági ülésen. Viszont Domokos László véleményét tolmácsolom a kisebbségi vélemény kapcsán.

Közvetett módon képzelhető el a költségvetési hatása - ezt mondta a kormány képviselője. Tudják, amikor valami csak közvetett módon hat, és semmi hatástanulmány nincs mellette, akkor eléggé furcsa módon van beterjesztve. A módosítások kikerülik több szakterületet, szakmát, szakmai vitát, a megfontolt döntés lehetőségét mellőzik - tehát diktátumként értelmeztük ezt a megalapozó törvényjavaslatot, diktátumként. Szigorú fiskális megközelítésben készült, sok esetben nem pénzügyi kérdéseket módosított, hanem konkrét szakmai, közoktatási, szociális törvényeket. A szakértő kormány vagy a szakértő Pénzügyminisztérium belenyúl olyan szakmai szabályokba, ami nem feladata és hatásköre, a következmény természetesen a szakmai munka és a minőség rovására megy a törvényjavaslatban. Sem szakmai, sem pénzügyi hatástanulmányt nem mellékeltek, kalkulációt sem csatoltak be.

Vakugrás ez az egész csomag, kiemelem belőle a bizottsági ülésen is elhangzott kafetéria-rendszert; ez egy olyan megszorítás, amely a költségvetés eddigi központi bevételeit növeli, ugyanis megadóztatja, ezért egy körben viszont meghatározza ennek volumenét. De azért meg kell kérdeznünk azt, hogy ez a kafetéria ugyan csak a köztisztviselőkről szól, de ebben az országban csak köztisztviselők dolgoznak? Hol vannak a közalkalmazottak, és hol vannak a munkatörvénykönyvesek? Hisz ők is tisztességes munkát végeznek, és talán nekik is jólesne ezekből a juttatásokból. Talán ebben a kérdésben igazságtalanságot tükröz a törvényjavaslat, attól függetlenül, hogy rendet kíván csinálni. Bevételnövelő a költségvetési oldalon, és csőd a kifizetőknél a kafetéria. Ez is bizonyítja azt, hogy ez bizonyos tekintetben választási költségvetés, és nem megtakarításhoz vezet. Még a prémiuméveknél is bevezeti a 30 százalékos kafetériát - azért mégiscsak furcsa.

Az Áht. módosítása, több módosítás átláthatatlan viszonyrendszert eredményez, ilyen méltatlan erre ez a törvényjavaslat.

A szociális, oktatási kérdéskörökbe is belemerül a törvényjavaslat, 100 százalék feletti hallgatóságot enged meg és ellátottat, viszont nem finanszírozza. A részletszabályokat kormányra és miniszterre bízza, ami jogbizonytalanságot jelent.

Szeretném elmondani a szavazás eredményét, mert erre futja még az időm. (Az elnök csenget.) A költségvetési bizottság 14 igennel, 2 tartózkodással és 6 nemmel nem javasolja elfogadni a törvényjavaslatot általános vitára. (Dr. Kékesi Tibor és Kovács Tibor: Javasolja! - Taps a Fidesz soraiban. - Közbeszólások az MSZP és a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
230 16 2009.10.09. 20:26  1-163

BABÁK MIHÁLY, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Szűzanyám, milyen magas ez a szószék! Remélem, nem ment fel a vérnyomásom, hogy leszédüljek róla.

Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A 2010. évi költségvetési törvényt megalapozó törvényjavaslat tárgyalása - már a sorrend is rossz. Tudniillik, ha valamikor alapozunk, akkor először az alapozókat tárgyaljuk meg, kivételesen a költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságban ezt először tárgyalták, de pusztán csak technikai okok miatt, ugyanis a kormány először benyújtotta a költségvetési törvényt, és úgy tárgyalta a bizottságban, mint ahogy itt, a tisztelt Házban is, hogy először a törvényt, aztán az alapot majd később rendezzük ehhez.

Igazuk volt, ugyanis ez nem alapoz meg semmit, jó, ha tudják - semmit az égadta világon. Azt, amit Kovács Tibor barátom mondott - képviselőtársam, bocsánat, nem barátkozunk -, az meg nem igaz. Szóval, nem ezek a kérdések vannak a megalapozó törvényjavaslatban, amit így aposztrofálnak. Egy-két dolgot tényleg említett, de megvallom őszintén, "bozsemoj szlatki csie sztrasmo robota", bocsánatot kérek, édes istenem, milyen nehéz egy ilyen törvényjavaslatról beszélni, amelyben 41 törvényt módosítanak, elvéve azt a lehetőséget, sőt meg sem teremtve, hogy az ember elővegye az előző törvényt, és megnézze, hogy mely részén, mely szakaszában módosította és kívánja módosítani a tisztelt Ház kormányzó többsége. Szóval, ezt a lehetőséget is elvették tőlünk.

Aztán, mint mondtam, a sorrenddel már eleve baj van. Ebből az az érzésem, hogy a szocialista-liberális kormány ezt se vette komolyan, hogy valamit meg kell alapozni, ők maguk sem. Aztán technikai kifogás is van, hogy katyvasz, tudják, mi az, a saláta, lehet salátaként is nevezni, az még úgy ehető, de a katyvasz már kevésbé. Úgy gondolom, hogy ez szintén nem ehető, tehát ezért katyvasznak minősítem. Aztán szakmai és tartalmi kifogások, hogy hiányzik belőle a szakmaiság. Tehát fiskális meggondolás, Pénzügyminisztérium, és sehol a szakma, oktatási tárca és sok egyéb más.

Szóval, nem hiszem, hogy ma Magyarországon minden szakterületet le kell nézni, és pusztán csak a büdzsének kell alárendelni, és fiskális restrikcióval kell szabályozni az élet minden viszonyát. Tudniillik ilyenkor fordul elő az, hogy a fürdővízzel kirepül a gyerek is, és ez nem helyes dolog. Aztán a célokkal is baj van. Ez nem válságkezelő, ez a törvényjavaslat, amit ma tárgyalunk, aztán nem szakértői, jövőképpel pedig egyáltalán nem rendelkezik.

Úgy gondolom, hogy ténylegesen csak a hiány csökkentése a törvényjavaslat célja, elkapkodott, mint a kormányzás általában az utóbbi hét évben, mert tudják, azért kormányozni úgy kell, mint a közúton, az ember kitűzi a célt, hogy hová akar menni, aztán nem rángatja jobbra, balra a kormányt, de azért nézi a fákat meg a padkát, és szépen megy előre. Na, mi aztán csinálunk hol előre, hol hátra, hol visszafele, helyesebben csinál a tisztelt kormány; rögtönzés és rángatás jellemzi.

Tudják, aztán a másik gond az is, hogy vannak ebben a törvényben, tehát ebben a salátatörvényben - maradjunk ennél a szalonképesebb kifejezésnél - olyan témakörök, amelyeket régen, év közben, amikor nem volt a tisztelt Háznak munkája, megfontoltan, meggondoltan, szakmai érvek alapján módosíthattunk volna. Azt mondja itt az előttem szóló, hogy egymondatos módosítások; tisztelt hölgyek, urak, az államháztartási törvény módosítása nem egymondatos, és bizony, vannak közte jó szabályok is, amelyek így erejüket vesztve, ebben a salátatörvényben talán nem is igazán fognak hasznosulni.

Aztán hadd mondjam el, hogy tehát a cím sem igaz és nem megalapozó, csapkod, mint a ménkű ezzel a törvénnyel a kormány, és nem adja meg a lehetőséget, hogy átgondolt szakmai törvények szülessenek. Tudják, hogy a ház alapja az alap, és ha rossz az alap, akkor a ház összedől. Tartok tőle... (Tatai-Tóth András: El kellett volna olvasni a törvényt!) - bocsásson meg, ezt ön általában szokta mondani, kedves Tatai képviselő úr, de tudja, nem tisztelem a korát, mert más mondatot nem is tud mondani az ellenzéki képviselőkre, mint hogy fel nem készültek, nem olvasták el. Nézze meg, kijegyzeteltem, elég nehéz volt különben mindezt elvégezni, de megtettem.

Hiányzik tehát a hatástanulmány. A legnagyobb hibája ennek a törvényjavaslatnak, hogy nincs mellette hatástanulmány. Az az igazság, hogy az ÁSZ és a Költségvetési Tanács véleménye is hiányzik. (Tatai-Tóth András közbeszólására:) Nyugodtan szóljon bele, ha kívánja, de önnek is van pulpitusa. De tudják mit, a legnagyobb baj, hogy hiányzik mellőle két melléklet, kettő, és elmondom önöknek, hogy melyik az a két melléklet: mégpedig az IMF-szerződés és a Brüsszelben kötött szerződés. Egyből érthető lenne az egész salátatörvény, ha ezt a két szerződést mellékelték volna.

Átláthatóság? Tudják, az átláthatóság egy fontos szabály. A kormánynak is és a cselekvésnek is átláthatónak kell lennie; Magyarországon nem ez van. Aztán hadd mondjak el önöknek egy kedves történetet, ez szintén, amikor olvastam a törvényjavaslatot, eszembe jutott, de a költségvetési törvény kapcsán is, hogy a szocialista-liberális időszámítás nem a Gergely-naptár szerint működik. Ugyanis jött a Kovács-Lendvai-Medgyessy-időszámítás, 13 hónap. Aztán baj lett belőle januárra, aztán úgy gondolta valamikor, talán Gyurcsány meg Veres, hogy változtassuk, rövidítsük ezt a 13-at, mondjuk, tizenkettő és félre. Aztán következett az új időszámítás a magyar költségvetési törvényekben, a 12 hónap. No de kérem, jött aztán ezt követően a Bajnai-Oszkó-kormány, a válság, és akkor sicc, 11 hónapos az év.

Tudják, az az igazság, hogy 2010-től ez a költségvetés, amelynek ez a megalapozó törvényjavaslata, már csak 11 hónapot finanszíroz. Én pedig úgy gondoltam, hogy a Gergely-naptár jól megfontolt dolog. Kutyaütő konzervatív vagyok, és ragaszkodom a 12 hónaphoz. Ezek a kanyarok nem kellenek, hogy hol 13, hol 12,5, aztán 12. Szóval, a lényeg az, hogy ez a költségvetés és ez a megalapozó javaslat már csak 11 hónapot finanszíroz, ha jól utánaszámolnak, tisztelt képviselőtársaim.

Államtitkár úr, tanár úr, nem tudom, nem gondolták végig azt, hogy a központi közigazgatásnál egy régi szabályt vennének alapul, mondjuk, nem bázisszemlélettel terveznék a központi költségvetés kiadásait, hanem nullabázisúval. Biztosan tudja, hogy miről van szó, a nullabázisúnál Max Weber elmélete szerint cél, feladat, szervezet és feltétel, azaz pénzügyi feltételek, és akkor átláthatóvá válna a költségvetésnek az a rendszere, amelyhez nem ér hozzá ez a megalapozó javaslat, és nem vesz el tőle; a központi közigazgatástól, az államtól, a végrehajtó hatalomtól. Tehát elvesz sok helyütt, az emberektől, de magától a kormányzás feltételeiből pedig nem vesz el pénzt. Sőt mi több, matyó hímzéses a kafetéria-rendszer. Az olyan törvényjavaslat, hogy valakinek nagyon tetszett, és biztos, hogy beleadta szívét, lelkét, tudniillik úgy kicizellálta a köztisztviselők kafetéria-rendszerét, hogy még a prémiumévesnek is ad 30 százalékot, ha elment nyugdíjba - nem is dolgozik.

Azért mégiscsak furcsák ezek a szabályok. Én úgy gondolom, hogy meg kellene vizsgálni egy nullabázisú költségvetéssel - amúgy otthon mi mindig ezt csináljuk az éves költségvetésnél -, hogy Max Webert alkalmazva - cél, feladat, szervezet és feltétel - minden évben újrakalkuláljuk az ellátandó feladatokhoz szükséges forrásokat, sőt még a személyeket is. Gondolja csak végig egy iskolánál!

(9.00)

Én merem önnek állítani, kérdezze meg a Földesi Zoltántól. Önök csak az ellátórendszereket szorongatják a fiskális restrikcióval.

Mint mondtam, hatástanulmány nincs, számításuk sincs, a PM-válasz maga a költségvetési törvény. Azt mondja, hogy ennek a hatástanulmánya meg egyáltalán a költségvetési törvény. Ez alapozza meg, és az a válasz, ami fölötte van? Na jó. Szóval ott láthatók a hatások és következmények. A következmény és hatás nyilvánvaló, mint mondtam, 11 hónap megszorítás, fiskális restrikció és elvenni az emberektől.

Hozzáteszem, hogy önök mindig azt mondják, hogy kőbe van vésve. Már eleve különben az egésznek az alapja nem jó, mert azzal kezdik, hogy kőbe van vésve. Akkor miről beszélünk? Tehát gyakorlatilag a 2010-es költségvetés vitája is fölösleges, mert önök már sok mindent Brüsszelben és az IMF-nél kőbe véstek. Nem hoznak minket döntési helyzetbe, és megvallom őszintén, a törvényhozás tekintélyét is aláássa az, hogy ilyen törvények kerülnek az orrunk elé, és így kell megalapozni a 2010-es költségvetést.

Mint mondtam, 41 törvényt módosít ez a törvényjavaslat, amely a megalapozó, és kezdődik azonnal a köztisztviselők jogállásával. Hát nekem ténylegesen tetszik a Bibó István közigazgatási ösztöndíj, de nem tudtam róla, hogy közigazgatási versenyvizsgát kell csinálniuk azoknak, akik a közigazgatásban akarnak dolgozni. Ez benne van a törvényben. Tyű, az áldóját!

Aztán, mint mondtam, a kafetéria-hatástanulmány, számítás nélküli, a kormány nem akart vagy nem tudott erről beszélni - arra utaltam, nehéz ezekről a katyvaszokról és mindenféle törvények módosításáról értelmesen beszélni, de megpróbálok szemezgetni belőle.

Azért gondolják végig, hogy a köztisztviselőkön kívül vannak egyéb más állami szolgák is, a közalkalmazottak és a munkatörvénykönyvesek. Róluk elfeledkezünk. Adunk a központi közigazgatásnak, adunk a közhivatalnokoknak, szabályozzuk a kafetériát, a többi pedig nem érdekli őket. Ugyanis, ha lenne ilyen, akkor az lenne problémánk, hogy mi a csudából tudjuk finanszírozni. Eddig sem fizettünk a közszférának azon részében, amely közalkalmazott, mert nem volt a költségvetésben rá fedezet. Adókat meg nem emelhetünk otthon, hogy egy hétköznapi példát mondjak.

Hát, azt nem tudom, mert jó lett volna a hatástanulmány, hogy ennek a kafetéria-rendszernek a bevezetése és egyáltalán adóztatása milyen bevételi többletet hoz a kormánynak. Jó lenne ezt is tudni, de ezt rém eltitkolták, nehogy megtudjuk, mert akkor esetleg okosabbak lennénk, és nem tudná Tatai úr azt mondani, hogy megint nem készültünk fel. Pedig nem adják meg a lehetőséget sem.

Valaki mondta azt is, hogy 49,2 milliárd többletbevétellel számol a költségvetés. Na most, ha nem tudják fizetni, akkor ez a bevétel is ugrik, jó, ha tudják! Én a számokkal nem tudok vitatkozni, én nem állítom, csak nekem ilyet mondtak. Nem tudtam leellenőrizni. Engem jobban bosszant az, hogy a köztisztviselők kapnak, a közalkalmazottak és a munkatörvénykönyvesek nem.

Aztán nézzünk más szemelvényeket! Az államháztartásról szóló törvény módosítása. Hát, ha ezt, kedves Kovács képviselőtársam, csak olyan apróságnak tartja, akkor nagyon téved. (Kovács Tibor: Nem ezt mondtam!) Tudniillik lényeges dolgokról van szó. Az állami költségvetés fogalma többek között napirenden van, és meghatározza. Nagyon helyes, tizenkilenc év után meg kell tudni határozni, és módosítani kell az államháztartási törvény szabályaiban a költségvetés fogalmát.

Aztán olvassuk a 6. §-nál, hogy az Áht. következő rendelkezése lép az előző helyébe, ami azt mondja, hogy közzétételi kötelezettsége van a helyi önkormányzatnak. Ha nem teszi ezt, akkor vissza a pénzt, kamatostul! Tetszenek érteni, nem az az érdekes, hogy ellátja a feladatot, nem az, hogy embereknek szolgáltat... Ha nem teszi közzé - de nem is tudom, mi az a közzététel, mert annak a fogalmát is tisztázni kéne. Nem tudom, államtitkár úr, megfelel, ha a városháza ablakába kifüggesztjük a költségvetésünket? Akkor nem viszi el az ÁSZ kamatostul a normatívát? Mert minden évben oda is ki szoktuk tenni, jó, ha tudja.

Szóval vissza kell fizetni, elvonják kamatostul. Elég humoros dolog. Ez a legfontosabb ma, hogy közhírelve legyen a költségvetése az önkormányzatoknak. Jól megfenyegettek minket!

Kincstár. Fantasztikus dolog. Azt is kiolvastam a törvényjavaslatból, hogy vezetheti a számlánkat - mint mondta Kovács úr -, és azon kívül likvid hitelt is nyújthat. De tudják-e, mennyibe kerül nekünk a kincstári szolgáltatás? Egy vagyonba. Lehet, hogy a piaci szféra olcsóbb. Aztán megint előjön belőlem a sanda gyanú, hogy mi a csudának csinálják ezt: hogy lássák a pénzünket. Az ne kamatozzon a piacon. Aztán, ha kell, akkor ide se adják. Úgyhogy, hölgyek, urak, én úgy gondolom, hogy az önkormányzatok szolgáltatnak, és nekik pontosan kell fizetniük, nem úgy, mint a kormánynak sok esetben. (Kontur Pál: Talicskáztok!)

Úgyhogy vezethet pénzforgalmi számlát. Tehát jó lenne tudni, hogy mennyit kér érte. S akkor érdekes módon kinek adhat hitelt? Utolsó sor: 4-es metró áfája. Itt van bent a törvényjavaslatban. Nem diszkriminatív az egész? Dehogyisnem! Miért nem adnak, mondjuk, a békéscsabai kórház beruházásához ilyen hitelt? Na mindegy. Szóval a metró megkülönböztetve.

Kezesség témakör, nagyon helyes passzusok, tehát sok mindennel egyetértek. Aztán jön egy érdekes dolog. Ne tessenek nevetni: kincstárnok új intézménye. Szeretném elmondani az érdeklődő közönségnek, akik a tévé előtt ülnek, hogy van PM - ellenőriz -, APEH, Számvevőszék - ÁSZ-nak hívják -, aztán van a Kincstár - MÁK-nak is mondják -, aztán van fejlesztési tanács, aztán van közbeszerzési tanács, aztán van - mit tudom én... Ja! Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Derültség az MSZP soraiban. - Dr. Kóka János: Posta, BKV, MÁV...!), van a magyar parlament költségvetési bizottsága - amely számvevőszéki és ellenőrzési -, eseti bizottság, albizottság, Költségvetési Tanács és belső ellenőrzés, sőt mi több, a szakma szerint munkafolyamatba épített belső ellenőrzés. Mit ad isten? Plusz még hozzá egy kincstárnok. Azért mégis érdekes dolog, nem? (Keller László: Ezt te se mondod komolyan, Misi! - Derültség.) Igen, vicces.

Azt mondják, hogy a francia példa alapján. Ott sem működik teljesen, de ott általában van. Hát, mit ad isten nekünk, hát franciázzunk, hozzunk akkor kincstárnokot, mint Franciaországban!

És mi a feladata? Konzulting, kifizetés-ellenőrzés és kötelezettségvállalás ellenőrzése. Fantasztikus munka! Ezt nem fontos főállásban csinálni, feliben és csinálhatja, pluszpénzért. Nagyon jó!

Az önkormányzati költségvetés tartalma. Fantasztikus dolog, hogy meg tudtuk szabályozni, de én azt mondom, hogy helyes dolog, ha valami pontos, precíz, tizenkilenc év után helye van. Címzett és céltámogatások - na, hölgyek, urak, itt pedig kimegy a fürdővízzel megint a gyerek, ugyanis vannak olyan állami közszolgáltatások, amelyeket fejleszteni kell, tatarozni kell, felújítani. Ha ez nincs bent az uniós szabályok között, akkor mehetünk a csudába, ott lehúzhatjuk a redőnyt, mert nem tudunk szolgáltatni. Azért mégiscsak furcsa, hogy ex cathedra kihúzzuk a címzett és céltámogatásokat, és nem gondoskodunk ezeknek az intézményeknek a felújításáról. Nem gondoskodunk? Magamra nem veszem, ők nem gondoskodnak, rosszul mondtam, úgyhogy bocsánatot kérek. (Derültség az MSZP soraiban.) Tehát mi lesz az egyéb állami feladatok felújításával, fejlesztésével, rendbetételével? Le fognak romosodni.

Szociális igazgatás. Aktív korúak ellátása. Hát, komolyan mondom, hogy könnyezni is lenne kedvem, de a téma miatt nem humorizálok, tudniillik úgyse áll nekem az jól. Képzeljék el, az van benne, hogy aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. Aztán tessék megmondani, hogy mi lesz azzal az emberrel, aki nem dolgozik! Aztán mi a család?

Kedves szocialisták, érdekes módon, önök a családról beszélnek. Tudják, pontosan mit jelent? A törvény szabályozza? (Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi: Igen, a szociális törvény! - Keller László: A szociális törvény! El kell olvasni!) Igen. És mi van az egyneműekkel? Az is család? Mi van különben, ha a gyerek otthon lakik? Az is beleszámít? És csak egy kaphat szociális ellátást? Úgyhogy, ne haragudjanak meg, ő húzza magára a földet? Ex cathedra be merték ide írni azt, hogy aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult.

Tehát hölgyek, urak, és akkor következnek a térítési díjak. Szociális otthonból az utcára - még van pár percünk. Nézzék meg ezt a táblázatot! (Felmutatja.) A szociális normatívák alakulása az önök kormányzása alatt, ez pedig az otthont nyújtó ellátás, utógondozás, fogyatékos és a hajléktalan. Nézzék csak meg, hol van! Alig látszik. Ez most a normatívájuk 2010-re. Ez mégiscsak katasztrófa, jó, ha tudják! Szóval nem tudom, ez mit alapoz meg, de azt, hogy tönkremegyünk, az hótziher.

A másik pedig az, hogy térítési díj. Azt hiszem, lassan be is fejezem, mert kiváló képviselőtársaim még a szakpolitikák kapcsán szakmai véleményüket elmondják. A térítési díj az lesz, hogy az önköltség, mínusz az állami normatíva, a többit fizesse meg az illető. Na most, ha ennek minimálnyugdíja van, rokkantnyugdíja van, hogy a csudában tudja megfizetni az ellátási díjat?

(9.10)

Utcára mennek az emberek, és ott fognak maradni; azonkívül pedig gondolják el, még cizellálva ezt: egy idős asszony - netántán combnyaktörése van, átmeneti szociális ellátásra van szüksége, akkor be kell számítani neki a házacskáját, amiben lehet, hogy a fia lakik. Ebből lesz majd a jövedelme - abból, amit el nem adhat -, de ugyanakkor az ápolási díjat ebből kell megfizetni.

Az árvák könnyéről is szívesen beszélnék, de nincs rá időm, majd mondják a barátaim és képviselőtársaim. Még egy percet kérek elnök úrtól. A törvényjavaslat nem alapozza meg a 2010-es költségvetést, ez hazugság! Túlzott felhatalmazást ad a kormánynak és a miniszternek a szabályozásra. Diszkriminál - és ezt kifejtettem, hogy miért -, elvon, csökkent, megszüntet tételeket. Nem ide illő szabályokat hajt végre, elmarad a szakmai megfontoltság, tisztán fiskális szemlélet. Lett volna rá idő, hogy megtárgyaljuk a tisztelt Házban, éppen ezért javaslom, mélyen tisztelt hölgyek, urak, kezdjük el a tárgyalását. Vonják vissza, és ebből négy-öt törvény külön tárgyalást érdemel ebben a tisztelt Házban! És ne járassák le tovább a parlament tekintélyét!

Hiányzik a gazdaságpolitika, az élénkítés (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), mélyíti a válságot, kisstílű ötletelés az egész. Azt tudjuk az eltelt hét év után, hogy kormányozni nem tudnak és nem is szoktak.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Kormánypártiak! Önöké a felelősség! Vonják vissza ezt a törvényjavaslatot, és kezdjük el normálisan tárgyalni!

Elnök úr, köszönöm megértő türelmét. (Taps a Fidesz padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
230 74 2009.10.09. 2:14  1-163

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Nagy László képviselőtársam számunkra fikcióról beszélt, ugyanis a törvényjavaslatnak, ami az asztalon van, ma az általános vitája zajlik. Szeretném rögzíteni, hogy az általános vita a benyújtott törvényjavaslatról szól, és a módosításról, amelyet ön esetleg megtett, később, a részletes vitában lesz szó. Jó ezt azért megjegyezni, még mielőtt mást orrba vágunk e tekintetben, hogy foglalkozzunk az internettel. Maradjunk a napirendnél!

A jelenlegi törvényjavaslatban az van, hogy aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. Ez a szabály nem jó, örülök, hogy belátták a hibájukat, de akkor ne mondja azt, hogy nagyon körültekintően történt ennek a törvényjavaslatnak a megalkotása, mert ez nem volt kellőképpen körültekintő, és nem számolt ezzel a kérdéssel, ezzel a problémakörrel. Ezen kívül még más problémát is fölvet a család fogalma, amelyre jó lenne, ha odafigyelnének, ugyanis van, aki ezért fizetést kap, az a dolga, hogy körültekintő legyen, és benyújtsa a törvényjavaslatot.

Azt is el szeretném mondani, hogy a közcélú munkavégzés keretében, ahogy az önkormányzati törvény szerint minden egyéb más önkéntes és kötelező feladatot különböző intézményei útján, gazdasági társaságai révén láthatja és látja el, ez a lehetőség most is megvolt, tehát lehetséges volt, hogy ne maga az önkormányzat legyen a foglalkoztató, illetve a munkavégzés helye, hanem valamelyik intézménye vagy éppen gazdasági társasága. Annak nagyon örülök, hogy ez most ebben a passzusban ex cathedra lehetőség, és nem kuncsorogni kell e feltétel megkérésével, kilincselni kell, hanem benne van a törvényben.

(11.30)

Ez a múltkor elmaradt, most helyesen pótolták. Ezzel nincsen semmi gondunk. Ez a lehetőség korábban is fönnállt, de nem volt törvényi szabályozása. Úgyhogy átmeneti megoldás a közcélú foglalkoztatás.

Nézze, ahhoz, hogy ez a munkaerő a munkaerőpiacon elhelyezkedjék, a gazdaságnak kéne jól prosperálni. Tudja, ennek csak egy baja van, hogy ez pótszer, pótmegoldás. Nem mondom, hogy rossz, azt sem mondom, hogy tökéletes, mert egyik sem. Átmeneti, szükséges megoldás. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Úgyhogy tennünk kell a dolgunkat.

Köszönöm szépen, hogy szólhattam. Elnök úr, köszönöm a türelmét. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
230 100 2009.10.09. 2:21  1-163

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szólás lehetőségét. Herbály képviselő úr, szeretném itt elmondani a közvélemény nyilvánossága előtt, hogy nem kívánságokról van szó. Ma nem azt a költségvetést megalapozó törvényt tárgyaljuk, amely kívánságoknak ad helyet és lehetőséget, pusztán csak arról beszélünk ellenzékiként, hogy mit ne vegyenek el, mert nem eléggé szociálisan érzékenyek, és nem eléggé igazságosak. És azt a hibát, amit önök követtek el az állami büdzsé egyensúlyban tartásával, azt most csomagokkal, megszorításokkal kívánják helyreállítani és reparálni. Jó tudni, hogy önök ezt aláírták, az önök kormánya az IMF-nél, hogy milyen megszorításokat fognak alkalmazni, hogy a költségvetés valamelyest egyensúlyba kerüljön. Tehát nem kívánunk mi... - mi attól óvjuk a magyar társadalmat, hogy vannak elesett szegény emberek, és vannak szolgáltató intézmények, és ne vegyük el tőlük a finanszírozást, mert komoly bajokat generálunk. Ezt azért tegyük helyre! Mi nem ostobán kívánkozunk, hanem egyszerűen féltjük, mégpedig a magyar lakosság elesett rétegét, azokat a gyerekeket, fiatalokat, oktatást és sok egyéb mást, amelyre fontos lenne önöknek is odafigyelni.

Tudja, az az igazság, hogy önök nagyon odafigyelnek a bevételekre, sőt a kiadásoknál a megszorításokra. De kiket szorítanak meg? Pont a lakosságot, az elesett réteget, a közüzemi szolgáltatókat és sok egyéb mást, amit az önkormányzatok az állam megbízásából helyben tízmillió állampolgárnak szolgáltatnak. De egyszer megtörtént-e már az - mert ugye, nem hitte el Kovács Tibor képviselőtársam -, hogy odafigyelnek az állam központi költségvetésének pazarlásaira, és azt elemeznénk, hogy ott hogyan történik különben az autópálya építése és sok egyéb más közbeszerzés, és hogyan költekezik az állam különböző háttérszervezetekkel, különböző kiszervezett feladatokkal? - és sorolhatnám még. Nem pontosan azért nem beszélnek erről, mert ott vannak az önök barátai foglalkoztatva ebben az amőbaszervezetben? Tudják, az az igazság, hogy a kiadásokat sok szempontból kell értékelni, szociális szempontból meg igazságosság szempontjából is, és egyáltalán az invesztíció arányban van-e a hozammal? Én javaslom, hogy ebben az üzemgazdasági szemléletet a központi költségvetésnél és közigazgatásnál is vegyék figyelembe, szorítsák meg ott is, ha szükséges.

Köszönöm. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
230 126 2009.10.09. 0:59  1-163

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szólás lehetőségét, elnök úr. Balog Zoltán képviselőtársamnak igaza van: vak megszorításról van szó, egyházellenességről és diszkriminációról, mégpedig a megalapozó törvényjavaslat 28. oldal 126/A. §-ában, amelyben azt mondják, hogy öt évig fizetni kell. Miért teszik ezt? Tudják nagyon jól, és ne álszenteskedjenek, nem kényszer ez - persze van benne pénzügyi kényszer is. Önök tudják, hogy a 2001-es népszámlálásnál az ország 85 százaléka vallásosnak vallotta magát, és önök politikai alapon lehetetlenítik el az egyházi intézmények növekedését, holott történelmi múltjuk van, jó, ha tudja, illene megtanulni. Úgyhogy, hölgyek, urak, ne beszéljenek mellé! Önök elveszik a lehetőséget, hogy a kistelepülés, amely rosszabbul tudná működtetni, esetleg egy egyházi intézményben működjön az a szociális vagy épp oktatási ellátás. Önök ezt akarják megcsonkítani. Ne beszéljenek mellé, kérem!

Köszönöm a lehetőséget. (Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
230 136 2009.10.09. 1:12  1-163

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Államtitkár úr, lehet csűrni-csavarni ezt a kérdést, ez a paragrafus arról szól, hogy ha valaki átadja, akkor öt évig vállalnia kell a differenciát. Ehhez nem kell kommentár. Az pedig, hogy a népszámlálás adatait hogyan kell értelmezni, ebben lehetnek szakmai vitáink, ön is tudja, én is tudom, hogy ez nem mindig pontos és autentikus.

(Az elnöki széket Pelczné dr. Gáll Ildikó, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

Államtitkár Úr! Még egyet hadd mondjak el, ez a harmadik ügy. Azért jó tudni, hogy hét éve, amióta önök kormányoznak, soha semmit nem fogadtak el tőlünk. Vehemensen, szépen - most a stílusról beszélek -, akármilyen módon tettük, nem fogadtak el semmit az elmúlt hét évben. Úgy gondolom, az sem helyes ugyanakkor, hogy be kívánnak vonni a felelősségükbe. Ugyanis mostanában a felelősséget is kezdik masszírozni és passzírozni.

Hölgyek, Urak! A kormánypártiak felelősek az elmúlt hét évért. Még egy megjegyzés: az arroganciájukat az elutasításban nem tudom, mire alapozzák, de nem lehetnek büszkék a teljesítményükre az elmúlt hét év alatt, és ennek jeles bizonyítéka a mostani költségvetés és az azt megalapozó törvényjavaslat. Vonják vissza, mert nem jó! (Szórványos taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
230 172 2009.10.09. 2:04  163-201

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök asszony, a szót. Tisztelt Ház! Szóval, azzal egyetértek, hogy amit nem kell megfizetni, azt el lehet vonni, mert nem kell megfizetni, ez még így rendjén is volna. De akkor benyújtom a számlát, amit nem fizetett meg a kormány az iskolafenntartóknak, amiről képviselőtársam nagyon értelmesen és okosan beszélt, mondhatjuk inflációnak, de inkább azt mondjuk, az áfaemelést, de inkább inflációt. Ez egy jelentős költséget jelent.

Az imént elkezdték önök az egyházi fenntartású iskolák alapításának, feladatátadásának szűkítésében a véleménynyilvánítást. Hát, nézzék, ha egy kis faluban most is alig lehet működtetni, örültek annak, hogy bizonyos terhet nem kell megfizetni a bér után, és akkor levegőhöz jutnak, és tudják biztonsággal működtetni az iskolát, bár odavágott neki az áfaemelés. Tudjuk, hogy az áfaemelés nem jellemzően hatalmas összeg, tehát jelentéktelenebb, mint a bérköltség és járulékai, de akkor is fontos kiadás.

Én úgy gondolom, hogy mi nem riogatunk, kedves képviselő úr, és jó, ha ezt a kifejezést nem használja, mert ez mindig csak az árokásás az ön részéről. Nem riogatunk, pusztán arról van szó, hogy tényleg át kell szervezni majd január 1-jétől az iskolát, az pedig nem helyes. Tudniillik, ha a művészeti oktatásban meg kell emelni a tarifát, ahogy önök beterjesztették a költségvetésben, akkor óriási baj lesz, sőt a szülők nem tudják majd vállalni. És ha a költségek átalakulnak, lehet, hogy meg kell év közben szüntetni, és át kell variálni különböző működési kiadásokat, sőt osztálylétszámokat is.

Úgyhogy ez nem jó, és nem helyes, és nem szabályos, és nem tisztességes a gyerekkel, mert azért tudja mindenki, hogy szeptember 1-jén kezdődik a tanév, és nyár elején fejeződik be, így tehát a költségvetési évvel nem kompatibilis, ami január 1-jétől december 31-éig szól. Tehát ez a probléma áll, ez oktatási évet jelent, és sajnos a művészetoktatás tekintetében indokolatlan változtatásokat kell eszközölni, ami viszont törvénysértő.

Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgyhogy nem riogatunk.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
230 186 2009.10.09. 2:08  163-201

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót. Államtitkár úr, önnek csupán technikai kérdés az, hogy 2009-re állami költségvetésben biztosított normatívákat elvesznek, mert bizonyos járulékokat nem kell megfizetni. Ez tűnhet annak is. Csak ön nem tudja az iskolafenntartók problémáját, a kistelepülésekét. Ők, amit egyszer megkaptak, szerették volna tudni, hogy az ott marad náluk. Ön nem tud az ő pszichéjükbe helyezkedni? Ők egyszer megkaptak egy támogatást, amelyik nem 100 százalék, lényegesen kevesebb, de a tényleges fenntartási és működtetési költsége egy iskolának, tehát nekik erre a pénzre szükségük van, mert lehet, hogy a saját önkormányzatuk nem tudja biztosítani ezt bevétel hiányában.

Arra pedig, hogy önnek melyik megjegyzés kedves, a Keller úré-e, hogy riogatás folyik. Tessék megmondani, melyikünk riogatott itt? Azt mondtuk, hogy leszakad a plafon? Én csak Kellernek mondtam, hogy ha sokat hazudozik, akkor rá fog esni a csillár. Én csak ezt mondtam. De mi nem riogatunk, hölgyek, urak, pusztán csak érdeket képviselünk, a kis falusi iskolák pedagógusainak, iskolafenntartóinak az érdekét.

Szabó képviselő úr, körtét az almával nem lehet összetéveszteni és összekeverni, mert nem egyformák. Nagyon kedves volt, mondott számokat, oda se tudtam figyelni, de egyet tudok fenntartóként: a közoktatás normatívája évről évre kevesebb, még ha forintálisan nem is, de értékében igen, mert többet kell hozzáadni a városi költségvetésben a helyi adóból. Akkor most miről tetszik beszélni? Nem lehet meggyőzni engem ebben a kérdésben, mert pontosan tudom a számokat, hogy otthon mennyit kell az alapfokú oktatáshoz, mennyit kell a gimnáziumhoz, mennyit a szakképzéshez a helyi adóból biztosítani.

Hölgyek, urak, én önöknek gratulálok. Kedves szocialista frakciótagok, önök jól megfenyegették a kormányt. Valószínűleg csak elírás volt, s nemcsak a gyermekétkeztetés, hanem a művészeti iskolai térítési díj is. Komolyan mondom, tök mindegy, hogy intézték el, köszönöm önöknek. Semmi nem történt, semmi pluszt nem adtak, csak reparálták azt, amilyen ostobaságot akartak csinálni. Keller úr megmondta, 2010-re akarnak ebből a pénzből is akkumulálni. Nem értik, honnan vesznek el? Az iskolásoktól! Szükség van a pénzre!

Elnök asszony, köszönöm a lehetőséget.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
230 198 2009.10.09. 5:03  163-201

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Mélyen tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Szóval, hogyha valamit nem kell megfizetni, azt önök az állami közfeladat-finanszírozásból fél perc alatt elsipircolják. De ugyanakkor, amikor megemelik, mondjuk, az áfát, azt meg elfelejtik visszaadni. Mondják már meg nekem, hogy nem kisstílűség ez?! Ez korrekt megoldás? Elvenni a gyerektől... És lehet, hogy most azt mondják, hogy demagóg vagyok, de, bocsássanak meg, én vallom azt, hogy a gyerekről gondoskodni, tanítani, oktatni a jövőbe való befektetés. Aki ezt nem tudja, az nem magyar, és aki nem így gondolkodik, az nem magyar. És nem én vagyok demagóg, hanem önök érzéketlenek. (Keller László közbeszól.)

Tudják, én úgy gondolom, hogy a gyerektől nem illik elvenni - és ezt féltjük. Erről beszélünk Ángyán úrral is, Révész Máriusszal is, hogy ne vegyék el. Ön pedig azt mondja, kedves Keller képviselő úr, hogy ezzel az elvonással 2010-re akkumulálnak pénzt, hogy csökkenjen a hiány. Szóval, az egyik oldalról kisstílűek, a másik oldalon meg szórják a pénzt.

Én többször elmondtam itt ma, hogy ha lennének szívesek pontosan megnézni azt, hogy bizonyos közfeladatok ellátásánál, mondjuk, a központi közigazgatás, államigazgatás háttérintézményeiben, kht.-iben mennyi pénz folyik el mindenféle kiszervezett feladatokkal, egyáltalán arányban van-e, és üzemgazdasági szempontból értékelhetik, hogy invesztíció és hozam szinkronban van-e. Önök ebben csak bázisszemléletűek, tehát csak pakolják rá a pénzt, vagy éppen szinten hagyják, vagy egy picit elvesznek belőle, de folyik tovább a pénz, ahol rosszul költ az állam.

Mondják meg, mit spóroltak meg az állam működésén?! Semmit! Semmit! Tehát ilyen kicsi ügyeknél kisstílűek, és még ránk fogják, hogy riogatunk. Nem azt mondtuk, mondom, hogy a parlament összedől, de a kistelepülésnél sokszor 1-2-3-4-5-6 millió forint egy alapellátás-szolgáltatásnál, a közoktatásnál nagyon jelentős, mert nincs meg ez a pénze. És úgy gondolták, számítottak rá, hogy a járulékcsökkenéssel több pénzük marad, kicsit levegőhöz jutnak. Most önök ezt a kis reménysugarat is kioltják fél perc alatt, mert az egyik kezükkel, mondom, szórnak, a másik kezükkel meg mindent elvesznek, ami a kicsiktől, a gyerekektől elvehető. Nem tartom korrektnek.

Ide tessenek figyelni! Azt mondják, hogy nem akarjuk tudomásul venni és megérteni, hogy válság van. Hölgyek, urak, az önök kormányzása nemcsak válság, hanem csőd - nekem ez a véleményem -, rosszul csinálták. És tudják, hogy önök kin hajtják be azt a pénzt, amit elszórtak? Az öregeken, a gyerekeken, az elesett embereken. És akkor mondják, hogy tévedtek a gyermekétkeztetésnél. Ugyan, ugyan! Ki hiszi el ezt már Magyarországon önöknek? Hányszor kellett itt kiabálni a parlamentben, hogy szíveskedjenek már meggondolni, ne vegyék el a gyerekektől! Gratulálok önöknek... (Dr. Szabó Zoltán: Jó, akkor nem, visszavonjuk a módosítót, igazad van!)

(14.20)

Gratulálok önöknek, hogy józan észre tértek, jól összevesztek a kormányukkal, és sikerült ezt a dolgot reparálni úgy, hogy beadták a módosító indítványt. Sőt, ahhoz is őszintén gratulálok, hogy a művészeti oktatásnál megint megfontolásra bírták a saját kormányukat, mert gyerekekről van szó. És kérem önöket, hogy gondolják majd meg az iskolatejnél is magukat, mert ha vidéken járnak, és nem budapesti flaszterpolitikusok, akkor tudni fogják azt, hogy milyen szükség van az iskolában az iskolatejre. Kérem, ott is vesszenek össze a saját kormányukkal, hogy ne tovább most már! Ezekről az érzékeny területekről ne vegyenek el több pénzt!

Mondják meg, miért kellett hetekig, hónapokig cirkuszolni ebben az országban, hogy megértse a kormányuk, sőt megértse a miniszterük, hogy az egészségügy és a kórházak nagy bajban vannak. Nem akarták megérteni. Miért idegesítjük egymást, ha el lehetne fogadni, mondjuk, az előttem ülő Mikola úr véleményét vagy a Kórházszövetségét, vagy bárki másét? De az a baj, hogy nem hallgatnak ránk - és akkor össze akarják masszírozni a saját felelősségüket az ellenzék felelősségével?! Hát, tudják, amit maguk főztek, maguk is egyék meg! Csak az a baj, hogy 10 millióan vagyunk, önök meg kevesen, úgyhogy esszük azt, amit főztek, de ennek nem örülünk.

Hölgyek, urak, legyenek reálisak! Ehhez a kicsi pénzhez kisstílűség hozzányúlni. Smucigság, hogy őszinte legyek önökhöz, mert nem szoktam hazudozni.

Szóval, mi nem riogatunk, eszünkben sincsen, pusztán szeretném elmondani a közvélemény előtt, hogy harcolunk minden egyes megszerzett pozícióért, és nem magunkért harcolunk, hanem a gyerekért, az idősért, az elesettért, a munkanélküliért, a beteg emberért. Tetszenek érteni? Ezt tesszük, semmi mást. És nem riogatunk. Kérem önöket, hogy önök is józanodjanak ki egy kicsit ebben a kérdésben, és számoljanak le az ostobaságukkal. Hallgassanak az ellenzékre, fogadják el a véleményünket. Ne mondják, hogy a miénket fogadták el, csak csináljanak valamit, ahogy tették a gyermekétkeztetésben és a művészeti oktatásban. Kérem önöket, nagy tisztelettel, alázattal, hogy az iskolatejnél is fontolják meg: ne csökkentsék a rá szánt pénzt!

Köszönöm, elnök asszony, hogy szólhattam.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
233 297 2009.10.19. 9:26  282-304

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Megvallom őszintén, hogy ez a törvény úgy rossz, ahogy van. Úgy gondolom, ma már lényegesen egyszerűbb, átláthatóbb, érthetőbb és nem bonyolult törvényt kell alkotni a tisztelt Háznak, és ebben el kellene kezdeni ezt a munkát, mert ez a törvény szerintem sok tekintetben, ne vegyék bántásnak, de a jogalkotás csődje. Szóval, nem tudom, mennyibe került és ki csinálta, de bonyolult, ráadásul katyvasz is, mert többfajta törvényt módosít.

Ha a földhivatalok ügyében a díjakat akarjuk szabályozni, akkor talán egy egyszerű táblázattal meg lehetne oldani az egészet, hogy ki mennyit fizet érte, és azt kifüggesztik a földhivatalban, minden állampolgár érti. Számítás nincs mellette, de nyilvánvalóan a képviselőtársam - nagyon bölcsen - elővette az állami költségvetést. Úgy gondolom, el kell döntenie a kormánynak, és őszintén kellene beszélnie, nem csalásról kellene beszélni, hanem azt kellene deklarálnia, hogy önfenntartó földhivatalt akar vagy befizető földhivatalt akar. Ha önfenntartó földhivatalt szeretne, akkor... És ez látszik az állami költségvetésből, nem önfenntartót akarnak, hanem befizetőt kívánnak ebből a hivatalból csinálni, holott komoly állami érdek fűződik ahhoz, hogy minden állampolgár gyorsan, lehetőleg bürokráciamentesen pontos, hiteles adatokhoz jusson.

Mária Terézia hozta létre annak idején a telekkönyvet, a földhivatalt, amely közhiteles és nyilvános volt. Most ezekkel a díjakkal - különösen a mai világban - valahogy a nyilvánosságát szeretnék csökkenteni. Hölgyek, urak, pont a jogbiztonság érdeke és az állampolgárok érdeke fűződik ahhoz, hogy nyilvános legyen, és minél gyorsabban, minél pontosabban, minél kevésbé körülményesen lehessen hozzájutni egy megfelelő díj ellenértékeként, mert jogbiztonságot jelent, ha a közhiteles és nyilvános földhivatali adatok hozzáférhetők lesznek, és ezért mindent meg kell tenni a gépesítés tekintetében. Éppen ezért elítélem azt, hogy befizető a földhivatal, holott azt a forrást, amit beszed - helyesebben szolgáltatási díjat -, a földhivatalok műszaki-technikai fejlesztésére kell fordítani.

Miért mondtam ezt a megjegyzést - nem szándékosan bántva, de kritizálva különben ezt a törvényjavaslatot -, mert tetszenek tudni, van, aki átutalással fizeti a szolgáltatás díját. De akkor azt miért kell ismételten, hitelt érdemlően, külön papíron igazolnia, ha elektronikusan teljesíti a pénzbefizetést? A földhivatalnak van egy számlája, amit terveznek is, mert beszélnek róla a törvényjavaslatban; a Ket. szerint sem lehet arról igazolást kérni, ami a hivatal irattárában vagy adatai közt szerepel. Ha beérkezik az átutalás, akkor tudnia kell a földhivatalnak, hogy neki beérkezett a díja, és akkor nem szabad kérnie külön igazolást. Ez megint egy bürokrácia a mai világban, az elektronika világában. Nem igaz, hogy ha egy ügyintéző ránéz egy ügyiratra, ha kérelmeznek nála, ha befizették a díjat, megnézi a számlát, és kész, jó napot, ráírja az átutalás beérkezési számát, és végeztünk.

Nem beszélve arról, hogy nem tudom, hogyan vannak vele, de az önkormányzatok és különböző állami intézmények, mondjuk, a MÁV és a főiskolák, egyetemek és sok egyéb más sok tekintetben, de az önkormányzatok hivatalai a montesquieu-i hatalommegosztás elve szerint a végrehajtó hatalom, a kormány dekoncentrált szervei. Elhiszem, hogy a magyar állam magának ad mentességet, és alanyi, teljes személyi mentességet, viszont tárgyi mentességet biztosít bizonyos önkormányzati ügyeknek, amelyek nem önkormányzati ügyek, hanem a végrehajtó hatalom dekoncentrált szervezeteinek különböző államigazgatási ügyei. És ezekben az államigazgatási ügyekben - ha telekkönyvi szemlét kér - rá kell írni mindenféle ügyszámokat, holott TakarNeten szedi le, és annak díja van.

Aztán végképp kiakadtam azon, amikor arról volt szó, hogy a miniszter állapítja meg a díjakat. Szóval, hölgyek, urak, ha a parlament előtt van egy díjtörvény, egy szolgáltatásidíj-törvény, akkor miért nem tudjuk megalkotni egy táblával úgy, mint a kocsmában van a falon - hogy egyszerű legyek, és mindenki értse -, hogy fél deci, két deci, három deci, fél liter, és különbözőfajta szolgáltatások. Szóval meg lehet ezt egyszerűen oldani, nem kell ilyen bonyolulttá tenni!

Aztán hadd mondjam el azt is még, hogy én például a társasházak tulajdonilap-másolataival és egyéb más földhivatali cselekvéseivel kapcsolatban a 6600 forintos lakásonkénti díjat sokallom. De ugyanakkor a törvényjavaslat azt mondja: de nem lehet több 100 ezer forintnál. Na most, ha egy kis lakás tulajdonosai többet fizetnek, egy 24-50-60 lakásos társasház pedig jobban jár, nem tudom, mi a logikája, de szerintem normális díjat kellene beszedni, és akkor egy társasház, ha sok lakásból áll, akkor többet fizet be, mint 100 ezer forint. És akkor mi a probléma? Úgy gondolom, megint igazságosabb lenne.

De fontos az számunkra, hogy a rendszerváltást követő különböző ingatlanok eladása, társasházak alakulása a mai napig nincsenek bejegyezve. Ösztökélni kellene arra - akár díjmentességgel is -, hogy mihamarabb a Mária Terézia által nagyon bölcsen létrehozott telekkönyvbe és földhivatalba bejegyzésre kerüljenek ezek az ingatlanok.

Aztán tessenek megmondani, miért van szükség arra, hogy a közjegyző ezekről a lapokról - különböző díjak ellenében - másodlatokat adjon ki. Ha egyszer beszerezhető az államnál, a földhivatalnál egy telekkönyvi szemle, akkor miért kell még beleapplikálni a közjegyzőt, hogy különböző eljárásoknál erről - díj ellenében - hivatalos igazoló másodlatot csináljon? Akkor most megosztjuk a földhivatal bevételét? Úgy gondolom, ez megint átgondolatlan dolog, és túlbonyolított, túlszabályozott.

Nem beszélve arról, hogy az már végképp kiverte a biztosítékot, mikor megtaláltam benne a magánútlevél kiadási pótdíját, az 50 ezer forintot. Mikor szokott ez kelleni? Idős asszonynál és gyereknél, kórházi ápolás, sürgős külföldre távozás ügyében. 50 ezer forint! Ne haragudjanak meg, de úgy gondolom, nem a mai világban élnek. Tudják, mennyi vidéken különben az emberek fizetése? Mennyi a minimálbér, mennyi a nyugdíj, mennyi a rokkantnyugdíj, és mennyiből élnek vidéken az emberek? Ez legalább ugyanolyan ostobaság, mint a 100 ezer forintos bírság az objektív felelősség esetén, ahol még részletfizetési kedvezményt sem adnak.

Több ilyen hibától hemzseg a törvényjavaslat. Elhiszem, hogy csalások voltak, de tessenek mondani, milyen csalások voltak? Milyen értékben? Ha egyszer csalásról beszélnek, ha valaki állítja, hogy csalások voltak a különböző telekkönyvi szemlékkel vagy lapokkal, milyen összegben, ki csinálta és miért csinálta? Mert akkor, ha volt csalás, önöknek már régen kellett volna intézkedni!

Szóval úgy gondolom, ez a takuvakuzás ebben a dologban, ha valahol valami komoly sérelem éri az államkasszát, azonnal kell benne intézkedni. Úgy gondolom, ezeknek a lehetőségeit rövidre kell zárni, de ugyanakkor lehetővé kell tenni az állami közigazgatás bizonyítását.

Mondok egy példát: látnak kint a határban a mezőőrök 100 köbméter trágyát. Honnan tudják megállapítani, hogy ki a felelős érte, hogy nem megfelelő módon van kezelve? Megnézik a TakarNeten, hogy az az iksz számú tanya kié, és a tulajdoni lapról meg lehet állapítani, hogy kit kell megbírságolni, felszólítani vagy később esetleg egyéb államigazgatási eljárás alá vonni.

(21.40)

Hétköznap minden tekintetben szükséges az államigazgatásban, a helyi önkormányzatnál a tulajdoni viszonyok tisztázása, a szociális segélyeknél és sok egyéb más esetben. Mondjunk csak egy lakhatási támogatást: minden esetben szükséges. Ez rendben van, de nem értem, hogy ezt miért kívánjuk majd külön igazoltatni, ha a TakarNetről leszedjük, és miért kell külön bizottságot létrehozni arra, hogy ezt ellenőrizze. A TakarNetnek van egy díja, amelyet minden hónapban kiszámláznak, és mi kifizetjük. A hivatalvezető különben is ellenőrzi, hogy nem valami magáncélú információt gyűjtöttek-e, és aláírva utalványozza a számlát. Ezt még bonyolultabbá tenni? És még a miniszternek kell szabályozni az árakat és a díjakat ezzel kapcsolatban? Ez egyszerűen elfogadhatatlan.

Szerintem ez is fércmunka. Úgy gondolom, ha államtitkár úr komolyan veszi ezt a szakmát, én pedig úgy ismerem önt, hogy szereti a szakmáját, és ért ezekhez a kérdésekhez, vegyék vissza, és hozzanak egy egyszerű törvényjavaslatot erre, mert ez követhetetlen, rossz, ebből is süt a fiskális szemlélet, a pénzbehajtás, ahogy képviselőtársam kiválóan mondta. Ne akarjunk mi a telekkönyvi szolgáltatások esetében is állami sarcot kivetni az emberekre! Mert ez már tűrhetetlen. A jogbiztonság megköveteli, hogy minél több helyütt, minél több ügyben biztosan, pontosan és telekkönyvi adatokon alapuló államigazgatási eljárásokban hozzanak hatályos, okos és helyes döntéseket. Önök ezzel ezt is hátráltatják. Gondolják végig ezt a dolgot!

Köszönöm, hogy szólhattam; elnézést kérek, de el kellett mondanom ezt a véleményt. (Szórványos taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
233 301 2009.10.19. 0:32  282-304

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Csak egy megjegyzést, mert elfeledkeztem azt elmondani, hogy itt jobbára az a gondom, hogy ezt mindenféle okkal-móddal igazolni szükségeltetik, például a (4) bekezdésben. Erre mondtam azt, hogy túl bürokratikus. Szükség van rá, államérdek fűződik ahhoz, hogy pontos adatokból dolgozzanak a hivatalok, de hogy mindenféle igazolási kérelmet kell becsatolni, a felhasználás célját hitelt érdemlően kell igazolni, ez, úgy gondolom, megint csak az állami bürokrácia növelése. Remélem, erre nem hoznak létre még egy hivatalt.

Köszönöm szépen, elnök úr.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
233 309 2009.10.19. 6:00  304-314

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Kedves kormánypárti képviselőtársaim - ketten vannak itt -, megint mi ez a pótcselekvés? Nem kívánom önöket megbántani, de mondják meg, hogy mi történt 2008 ősze óta! Kommunikáció, semmi egyéb. Ugyanakkor jellemzik az országot a bedőlt hitelek - nem csak lakáscélú hitelek, mert szabad felhasználásút is felvettek az emberek -, reménytelenség, tragédiák, kiszolgáltatottság. Ez jellemzi ma azokat az embereket, akik fölvettek hiteleket, azért, mert annak idején bíztak, drága volt a forinthitel, és miután a bankok adták a hitelt, jóhiszeműen fölvették. Azért hozzá kell tenni azt, hogy elég gyakorlatlanok a magyar állampolgárok a különböző hitelezési szerződéses buktatókban, és nem igazán tanulták még ki ezt, hisz azért eltelt úgy jó pár év, jó pár évtized, amikor teljesen kiszámítható módon tudtak hozzájutni bizonyos csekély forrásokhoz.

Szükség volt erre a pénzre, arra költötték el, amire szándékoztak, csak pusztán elvesztették a munkahelyüket, megemelkedtek az árfolyamok, mert nyilvánvaló, hogy nem forintban vették föl, amikor olcsóbb volt a svájci frank és az euró kamatlába, hitelterhe. Nem történt semmi 2008 ősze óta. Ismételten itt vagyunk 2009 őszén, és csak kommunikáció, kommunikáció, kommunikáció.

Én úgy gondolom, hogy tisztázni kéne a saját lelkükben: segíteni akarnak? Cselekedni akarnak? Tenni akarnak valamit? Mert az, amit eddig tettek, az semmi. Nagy semmi! Ezt az emberek is tudják. Tudják, hogy milyen nehéz ma egy polgármesternek a fogadónapján egy bedőlt lakáshitelesnek valamit mondani? Ha a bank már árverez, jöjjön be hozzánk, mert akkor kitalálunk valamit. Tudniillik az önkormányzat az elővásárlási jogot megkapta - helyes jogszabály -, de mondtuk: ki tesz mellé forrást? Egyetlenegy kereskedelmi bank sem finanszírozza ez elővásárlási joghoz szükséges forrásokat. Nem!

Tudják mit? Személyesen jártam el, mert önök kitűzték a célt, és a kormány úgy döntött, hogy a Magyar Fejlesztési Bank. Személyesen jártam el. Először elküldtek a csudába, hogy nekik nincs bankrendszerük, ők nem foglalkoznak ügyfelekkel, ők a bankokat finanszírozzák, mit akarok én egyáltalán ott. Na, mentem később, mert nem tettem le róla. Az elnökhelyettes úr azt mondta, hogy közbeszerzés, és ha netalántán egy árverezésen megveszünk egy ingatlant, akkor ő szavatolja, hogy hat hónap múlva is kapok hitelt. Na de könyörgök, hát a működési problémás önkormányzatok - ugyanis nehéz a gazdálkodásuk, mert nem finanszírozza a tisztelt Ház és a kormány, jobban mondva a kormány nem finanszírozza úgy, hogy tartalékaik is legyenek - hol tudják megengedni maguknak, hogy egy 15 milliós ingatlant megvegyenek? És ha netalántán egy településen többen dőltek be - mert épp jó volt a lakásprogram, az emberek szerettek volna lakást, és hiteleket vettek föl, bedőlnek -, hol tud egyszerre 10-20 lakást megvenni egy kis önkormányzat? Sehol! És forrást sem kap hozzá.

Tessenek idefigyelni! Ha megint ezt az előterjesztést az előterjesztők, Göndör István úr, Tóbiás József úr komolyan gondolják, akkor csak gondolkodniuk kell. Van a kormánynak, a tisztelt Háznak olyan államigazgatási szerve, amely ezt a vizsgálatot el tudja végezni? Van. Van, kérem szépen, és úgy hívják, hogy PSZÁF. Tessenek bekérni tőle! Kérje be a kormány! Kérje be a parlament! Végezzék el ezek az emberek azokat a felvetéseket, amelyeket önök a címekben megjegyeztek!

Miért akarnak megint egy látszatdolgot csinálni, hogy megint beszélhessenek róla? Elég volt már a beszédből! Cselekedni kéne! Nézzék, én elhiszem, hogy önök úgy gondolják, hogy lehet látszatkormányzással; nem én mondtam ezt, Gyurcsány Ferenc mondta. Gyurcsányi (Sic!) mondta, hogy látszatkormányzás folyik, de tényleg az folyik, ebben az ügyben ténylegesen látszatkormányzás folyik.

Nem akarom magam hergelni, de legyenek már egyszer saját magukhoz őszinték: akarnak segíteni a bedőlt lakáshiteleken, vagy nem akarnak segíteni? Akkor ne beszéljenek mellé! Mondhatnám durvábban is. Mondják már ki az igazságot! Pénz sincs hozzá, akarat sincs hozzá, nem is akarnak segíteni, ott egye meg a csuda, és nem is érdekelnek minket - mondják meg! De mi mit mondjunk otthon az embereknek, akiknek önök a kommunikáció kapcsán különböző ígéreteket tesznek?

Nézzék, tőlünk mindent elutasítottak, minden javaslatot. Nem lehet lelkiismeret-furdalásunk, jeleztük, szóltunk, javaslattal éltünk különböző formákban, sőt mi több, vissza is vontuk, mert semmi értelmét nem láttuk ennek a kormánynak már javaslattal előállni. De ha megtettük, megtettük, vissza kellett vonni.

(22.10)

Semmit nem fogadtak el tőlünk. Akkor fogadják el a sajátjukat! Cselekedjenek! Dolgozzanak! Vagy dolgoztassák a közhivatalokat, többek közt a PSZÁF-ot, és lássanak bele, ténylegesen a hitelfelvevők érdekeit kívánják szolgálni, vagy a bankok érdekeit. Nem tudom, már azon is el kell gondolkodni, hogy ténylegesen kit szolgálnak ezekkel az intézkedésekkel. Merthogy ez nem fog napvilágra hozni semmi eredményt ebben az évben, meg jövőre sem, az hótziher, és ebből semmi hasznunk nem lesz. Akkor minek tesznek ilyen javaslatot? Mondják inkább azt, nem csinálok semmit sem, és akkor kész, jó napot. Akkor legalább tudjuk, hogy mihez kell fordulni, és mihez alkalmazkodjunk.

Szóval, legyenek őszinték, mert a kiszolgáltatottsága a hiteleseknek nagyon nagy, elkeseredettségük végtelen, emberi tragédiák vannak mögötte. Szóval, nem érdemlik meg ezt a flegmaságot, ezt a mellébeszélést azok az emberek, akik szorult helyzetbe kerültek. Úgyhogy tisztelettel kérem önöket, könyörgöm, mondjanak már igent, á-t vagy b-t, de határozottan mondják, és tartsák magukat ahhoz, mert amit eddig mondtak, az semmit nem ér, és nem is tartották magukat ahhoz.

Köszönöm szépen, hogy szólhattam. (Dr. Latorcai János és dr. Nagy Gábor Tamás tapsol.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
234 40 2009.10.20. 2:10  11-409

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Most pedig azt mondom, hogy állj! Szóval, aki nem érti a parlamenti demokráciát, menjen ki és tanulmányozza! Tisztelt kormánypárti Képviselőtársaim! Ha azt kívánják, hogy megnyomjuk a gombot a költségvetésre, ezt nem fogják megkapni, mert nem ez a szereposztásunk. Ráadásul, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, ez a költségvetés úgy rossz, ahogy van: mindenkitől elvesz, csak onnan nem, ahol meg lehetne takarítani. Hibás ez a költségvetés, tessenek megérteni és elfogadni!

Államtitkár úr, én úgy gondolom, az ön vélekedése is méltatlan, sőt szakszerűtlen. Államtitkár úr, ön legyen tárgyszerű és szakszerű, kérem öntől, mert úgy gondolom, hogy összeadni a módosító indítványokat egyszerűen banalitás, sőt mi több, ostobaság. Ilyet nem lehet tenni.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az bizonyítja, hogy ez a költségvetés nagyon rossz, hogy 1500 módosító indítványt kellett beadni ahhoz, hogy azok a társadalmi rétegek, amelyek sérülnek, valamelyest reparálást kapjanak a költségvetés oldaláról. Kérem szépen, hogy beadtunk egy-egy költséghelyre, rossz kiadásra többet? Tessenek választani közüle! Minden képviselő talált rossz költést, helytelen kiadást. Tessenek közüle választani! Mit tettek önök? Elküldték mindet, egyet sem támogatnak. Miről folyjon ma a vita? Önöket hallgassuk, és nem azt, hogy hol kéne javítani ezen a költségvetésen? Hát önök a demokráciát sem értik, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim! Vegyék már elő a józan eszüket! Én úgy gondolom, hogy ez a költségvetés ténylegesen úgy rossz, ahogy van.

Hogy megdolgoztattuk a kormányt a módosító indítványok áttekintésével? Hölgyek, urak, ez is hazugság! Ez a dolguk különben. De megdolgoztak érte? Átnézték, hogy melyik helyes javaslat? Megnézték, hogy melyik teljesíthető? Nem, önök helyből, hatalmi gőgből mindegyiket elutasították. Szégyen a Magyar Köztársaság parlamentjére!

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ne fogadják el a véleményemet, de akkor kérdezzék meg az emberektől az utcán: miért tüntetnek? Minden érdekcsoport tüntet, hisz mindenhonnan elvesznek pénzt. Így nagyon rossz ez a költségvetés. Kérem, szálljanak le a magas lóról, alázattal próbálják szolgálni, szakszerűen, a Magyar Köztársaság polgárait a költségvetéssel!

Köszönöm, hogy elmondhattam. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
234 56 2009.10.20. 2:10  11-409

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Göndör képviselőtársam, köszönöm, hogy bejött. Azt mondja, hogy mi kívánjuk elkenni a felelősségünket. Göndör képviselő úr, miről tetszik beszélni? Mi felelős ellenzék vagyunk, de úgy látszik, önök nem felelős kormánypártiak. Óriási különbség! Én úgy gondolom, tisztázniuk kéne, hogy ki van kormányon, és védik a védhetetlent, és nem felelős a kormány, önök ezt bebizonyították nyolc év alatt.

Azért nézzük azt, hogy a jó dolgok mellett is rengeteg rossz született. Ön azt mondja, hogy az ellenzék hülyíti az embereket. (Göndör István: Így van.) Kettőt kell kikérnem. Egy: az ellenzék nem hülye, ezt a jelzőt tartsa meg magának; kettő pedig: tiltakozom, Magyarország állampolgárai nem hülyék. (Göndör István: Én is ezt mondom.) Úgyhogy, kérem szépen, lehet, hogy ön hülyeségeket beszél, de nem akarok lezülleni az ön szintjére. Kérem, ne sértegesse sem az ellenzéket, hanem alázattal próbálja - és a kormánya is - megfontolni mindazokat az ajánlatokat, amelyeket benyújtottunk módosító indítványként.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Rossz kiadásokat, rossz kiadási tételeket véltek a képviselőtársaim a költségvetésben, ezért erre ajánlatot tettek a kormánynak. Tessenek belőle válogatni! Az egyik csomag arról szól, hogy gazdaságélénkítés, pénzügyi egyensúly, a második az önkormányzatok ellátása, emberektől elvett pénzek korrigálása, a harmadik pedig: egyéni képviselők a cél-, címzett támogatások elmaradása miatt, különböző feladatok pótlására.

Nyilvánvaló, hogy rengeteg választókerület van, lehet, hogy egy költséghelyre többen tettek ajánlatot. (Göndör István: Ez a kampány része, képviselő úr!) Méltóztassanak választani közülük! De önök mit csináltak? Mindegyiket lesöpörték az asztalról, még csak nem is tárgyalták. A bizottsági ülés előtt kiadták az öt kötetet, és azt mondták, a kormány egyet sem támogat. Miről lehet vitatkozni önökkel?

A mai vita is színjáték, önök teszik ezt színjátékká, mert nem képesek odafigyelni az ellenzék segítő, támogató javaslataira. Tessenek belőle választani, válogassanak, és alázattal szolgálják az ügyet! Írják át azt, amit benyújtottunk, tegyék a saját nevük alá, nem érdekel (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), minket az ügy érdekel. Tegyék meg, de alázattal!

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Szórványos taps a Fidesz padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
234 166-170 2009.10.20. 2:28  11-409

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Lehet, hogy Mezőtúr és Gyomaendrőd...

ELNÖK: Ejnye, ejnye...

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tessék? (Közbeszólások.) Elnök asszony, bocsánat.

ELNÖK: Éppen azt akarta mondani, hogy elnök asszony, képviselő úr.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Elnök asszony - de nem tudom, miért ilyen rosszindulatúak. A témára akartam koncentrálni, remélem, megbocsátja elnök asszony a tévedést.

Lehetséges, hogy Mezőtúrig jó, és már elindultak fejlesztési szakaszok, de tudja, érdekes módon a gazdasági kapcsolatokat Romániával kell összekötni, és hiányzik az a szakasz, amely Gyomaendrődtől egészen Nagyváradig terjedne. Mi arra gondoltunk, hogy tervezzék meg ezt is, ugyanis a... (Közbeszólás az MSZP padsoraiból.) Ugyanis ha megengedi, hogy elmondjam, a Kárpát-medencei fórumon ez hangzott el, és a Kárpát-medencei gazdasági fórum kérését tettük be, hogy a tervezését indítsák el. Úgyhogy nem értem, hogy ön mit nem ért, de ez az ön dolga. (Tállai András: Tájékozódni kell.) Én nem olvasok újságot, itt vagyok a parlamentben, lehet, hogy viszont ön flegma, ugyanis nekünk a jövőnk a gazdasági élet fejlesztését illetően - Domonkos László helyesen (Az elnök csenget.) látja ezt a javaslatot -, hogy Erdéllyel és Romániával kell gazdasági kapcsolatainkat élénkíteni vasúti vonal tekintetében is.

Köszönöm a tisztelt képviselőtársaimnak, akik érzékenyek voltak a szociális és étkeztetési normatívát illetően, mert köszönöm önöknek, hogy hallgattak arra, amit javasoltunk, mert önök ezt nagyon eltolták, a legérzékenyebb rétegtől vették ki a tányérból a húst is. Elkövettek egy hibát, amit kár magyarázni. Konszenzus született benne, a költségvetés szavazásakor megszavazzák.

Viszont, elnök asszony, kérek mégis lehetőséget, hogy szólhassak. Van egy nagy gondom: nincs ajánlási száma, M44-es út. Nem tudom, hova tegyem be, mert 2002-ben Medgyessy Péter ígérte Békés megyének, aztán ígérte Kóka úr 2006-ban, Molnár képviselő úr, és sehol nincs nyoma az M44-es elkezdésének. Készen van az építési engedélye, ki van sajátítva, a régészeti feltárás elindult, de nincs pénz a beruházáshoz. Elnök asszony, az a gondom, hogy hova tegyem ezt a javaslatot, mert Békés megye lakóinak érdekében szükség lenne erre. Minden évben egy településsel csökken Békés megye lakossága, nincs az embereknek munkájuk, és Isten háta mögötti Békés megye. Könyörgöm, kedves kormánypártiak, segítsenek, hogy kezdjük el az M44-est! Tegyenek önök javaslatot, honnan lehet pénzt szerezni az M44-es elkezdésére. Önök ígérték meg, mi csak segíteni szeretnénk.

Köszönöm, elnök asszony. (Taps a Fidesz és a KDNP padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
234 294 2009.10.20. 2:16  11-409

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Ugye, a napirenden lévő költségvetés rossz. Önök azt vitatják, hogy ez rossz, mi pedig adunk mellé egy csomó módosító indítványt, mert rosszul tervezték a 2010-es költségvetést. Erre föl ezeket a módosító indítványokat egész nap itt szekálják és cincálják, ahelyett, hogy elgondolkodnának rajta, hol csinálták rosszul a költségvetést.

Mélyen tisztelt hölgyek, urak, de nem is ez a fontos ebben a kérdésben. Ez az egész vita, sőt a költségvetés átverésshow, sandaság, hamisság. El fogom mondani, hogy miért átverésshow. Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, mi a probléma itt? A probléma maga a kormány. Önök állították elő azokat a problémákat, amelyek a költségvetésben negatívan szerepelnek, azaz normatívákat csökkentenek, emberektől elvesznek pénzt, s erre föl azt mondják, hogy megoldjuk, ez adminisztratív hiba volt, visszaállítjuk a normatívát. Ez is sandaság. De hölgyek, urak, miért tudják ezt visszaállítani? Nos, itt van az átverésshow, mégpedig a tartalékban. Államtitkár úr, hát honnan van erre pénz? Mert az imént hallhattuk jó pár indítványnál, hogy mégis lesz rá pénz. Akkor, hölgyek, urak, itt nagy baj van, valaki spájzol és valaki dugdossa a pénzt! Rájöttünk, hogy majd' két és félszeres a tartalék, mint 2009-ben. Önök előállítják a problémát, elvesznek egy normatívát, aztán azt mondják, hogy megoldjuk. Ez olyan, mint a régi pártállamban a párttitkárok. Azt mondta az MSZMP KB, hogy megemeljük a szappan árát 20 forintra, 20 százalékkal. Aztán beszélgettek róla, mert ez a népgazdaság érdeke, hogy nem 20 százalékkal emeljük meg, hanem csak 10-zel. Mindenki örült, mert csak 10-zel emelték meg, holott megemelték, ugye?

Szóval megint működik ez a régi berögződés, ami tiszta átverésshow. Önök állítják elő a problémát, a kormányuk. Ahelyett, hogy dolgoznának, kormányoznának, sajnos nem teszik a dolgukat. S ugyanez a helyzet a kórház-finanszírozásnál, jövőre majd valahogy kifizetjük, a gyermekétkeztetésnél szintén hasonló módon adminisztrációs hiba történt, valamint az oktatásnál, a művelődésnél és sok egyéb másnál. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.)

Úgy gondolom, ez helytelen dolog, ugyanis nem vagyunk lököttek, sem ostobák. Úgyhogy kérem, ne sértegessenek vele!

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
234 318 2009.10.20. 1:04  11-409

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt elnök asszony, majdnem elmondta a mondandóm lényegét, de ha megengedi, akkor ügyrendi kifogásként megemlítem. Helyesen látja, elnök asszony.

Kedves Képviselő Úr! - előttem szóló Józsa úr. Megértettük a költségvetés szerkezetét, úgy rossz, ahogy önök mondták. (Közbeszólások az MSZP padsoraiból: Mi az ügyrendi javaslat?) Viszont nem értettem meg, hogy melyik módosító indítványról tetszett beszélni (Közbeszólások az MSZP padsoraiból.), ugyanis jó lett volna, ha netalántán valamelyik Békés megyei képviselő javaslatánál a támogatásról nyilatkozott volna. (Közbeszólás: Mi az ügyrendi javaslat?)

Én kérem az elnök asszonyt, követelje is meg, hogy a módosító indítványok számát mondják be a képviselők, és ne az általános vitával keverjék össze a részletes vitát (Dr. Józsa István: Későn jutott eszedbe!), mert most arról kellene beszélnünk, hogy milyen módosító indítványokat adtunk be.

Nagyon jó néven vettem volna, ha Józsa képviselő úr valamelyik Békés megyei módosító indítványra nem összességében hivatkozott volna, hogy ezt támogatja és ez nagyon jó ötlet, sőt mi több, segít a forrás megkeresésében. (Göndör István: Mi az ügyrendi?) De nem ezt tette, a kormánya minden egyes módosító indítványt elutasított, úgyhogy szeretném, ha arról beszélne, hogy mit támogatna, sorszámmal.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
234 350 2009.10.20. 0:58  11-409

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! 1422. számú javaslat, amely Domokos László és részemről született. Mégpedig egy nagyon fontos kérésünk van, és kérem államtitkár urat, hogy legyen segítségünkre. 2006-ban - ha tetszenének figyelni, mert szeretném kifejezetten kérni öntől, gazdaságélénkítésről van szó - Békéscsabán bezárt a baromfiipari feldolgozóüzem, állami tulajdonú, Bábolnáé volt, ezt az üzemet újra kellene indítani.

(17.20)

Békés megyében katasztrofális különben a munkaügyi helyzet, a baromfiágazatnak van jövője, szükséges lenne, hogy támogassák a Gazdasági Minisztérium fejlesztési fejezetéből a békéscsabai baromfi-feldolgozó üzem újraindítását. Még egyszer elmondom az ajánlási számát: 1422. Kérjük a tisztelt kormánypártiakat, hogy Békés megye felzárkózása érdekében szíveskedjenek ezt a módosító javaslatot támogatni.

Hálásan köszönöm előre is, ha segítenek. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
234 396 2009.10.20. 2:18  11-409

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm elnök úr megtisztelő figyelmét és a tisztelt Házét is. Szeretnék csatlakozni az előttem szólóhoz. Békéscsabán a Barnevál, amely állami tulajdonú volt, szétszedték, szétverték, megszüntették. Nagyon fontos Békés megye lakosságának a baromfiágazat újraindítása és a feldolgozóipar létrehozatala.

Én elmondtam ezt a javaslatot már, de sajnos nem reagálták le képviselőtársaim. Szeretném ismételten elmondani, nagyon fontos Békés megye lakosságának, nő a munkanélküliség, évente egy falu létszámával csökken a megye lélekszáma. Kérem, segítsenek ebben a kérdésben. Van tartalék. Ha nem azt akarják, hogy mi javasoljuk, tegyék magukévá, és tegyék be a költségvetésbe. Nekünk teljesen mindegy, mi nem hiúságra törekszünk.

Szeretnék csatlakozni a másik, közbiztonságot érintő kérdéshez; inkább először a megye fejlesztését illető kérdéshez, az M44-es ügyéről. Elmondtam a reggeli órákban, tisztelt képviselőtársaim, várom a kormánypártiakat, meg se mertem jelölni módosító indítványként. Megígérték 2002-ben, hogy az M44-es 2006-ra készen van. Békés megye fejlődésének érdekében fontos az M44-es elkerülő megépítése. Nincs a 2010-es költségvetésben. Teremtsék meg a forrását, mert úgyse fogadják el tőlünk, rakják be önök, de reggel óta erről szó sem esik.

Van egy másik javaslatom a tűzoltóság kérdéskörében, Domokos László képviselőtársammal. Nincs rá uniós pályázat, a szarvasi tűzoltóság felújítására és rendbetételére. Kistérségi, tehát egy területet lát el, ugyanakkor az ombudsman is megvizsgálta, működésképtelenné nyilvánította. Szükséges, segítsenek ebben a dologban. Szintén nem ragaszkodunk a saját javaslatunkhoz, tegyék meg önök, tegyék meg a parlamenti kormánypárti képviselőtársaink, de a tűzoltóságra szükség van Szarvason, mert nem működhet tovább. Önerő nincsen hozzá, mert a gépi fejlesztés elvitte.

És még egyet. Kiszekáltak engem délelőtt a könyvtári javaslattal, hogy rossz forrást jelöltünk meg. Szabó úr is elment, Józsa úr is elment... (Dr. Józsa István: Itt vagyok!) Bocsánat! Itt van. A könyvtár nem elvitatható. Nincs uniós pályázat. Kérem, segítsenek! Javasolják kormánypártiak, mi betettük, húzzák ki, ne támogassák, de maguk terjesszék be. Könyörgök, tényleg szükség van ezekre a beruházásokra!

Köszönöm, hogy szólhattam, elnök úr. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
234 404 2009.10.20. 1:00  11-409

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Köszönöm államtitkár úr kedves figyelmességét a tűzoltóságot illetően. Szerettem volna, ha Jauernik államtitkár úr itt van, de sajnos nem jött vissza az ülésterembe.

Hat éve háromszor pályázunk, tudunk a pályázatkiírásról, kész terveink vannak, beadjuk, de az az igazság, hogy nem kecsegtettek eddig sem eséllyel. Óriási baj van a kistérségi tűzoltóság épületével, az ombudsmani vizsgálatot említettem, és eddig háromszor elutasítottak a hat év alatt. Ezért próbálta Domokos László képviselő úr és Babák Mihály beadni ezt a módosító indítványt.

Az M44-es ügyében Hónig Péter miniszter úrral tárgyaltunk, levelet is írt, nagyon korrekt tájékoztatás volt, minden részletkérdéssel tisztában vagyunk, csak nincs kormányzati döntés az M44-es indítását illetően; és valamelyes forrást kéne még biztosítani a múzeumi feltárásra a következő évi költségvetésben. Ez a kérdés, ez a gond, és ebben kérjük a segítségüket.

Köszönöm a tűzoltósággal kapcsolatos információt, élni fogunk vele. (Tatai-Tóth András tapsol.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
235 222 2009.10.26. 2:12  195-225

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Én nem vagyok szakképzési szakember. (Gőgös Zoltán: Akkor hallgassál, Misi!) Pusztán csak egy iskolafenntartó. Létrehoztuk a Berettyó-Körös szakképzési társulást, 7 településről 1600 gyermekkel. Ebben fontosnak tartjuk a teljes idejű szakképzés és a felnőttképzés megvalósítását, mégpedig minőségi módon. Úgy gondolom, ez állami szakképzés, a minőséget és a képzés komolyságát is garantálja egy ilyen intézmény. Szeretnénk rugalmasan alkalmazkodni a piachoz, és jó szakképzéssel jó szakembereket kibocsátani ebből az 1600 fős iskolából. Tiszknek hívják, ahogy önök elnevezték.

Én most ott lettem gondban a törvényjavaslattal, hogy a vizsgáztatást és a képzést a piacnak teríteni kívánják. Úgy gondolom, hogy ha 7 településsel, 1600 fővel most hoztunk létre egy iskolát, akkor talán nem kéne most szétpasszíroznunk a képzést, piacivá tenni sok tekintetben. Akár a felnőttképzést sem, mert ez rontja az üzemgazdasági szempontok miatt ennek a tiszknek is a hatékonyságát, és bizony aggályokat fogalmaz meg az ott végzett munka.

(19.40)

Ha ezt piacosítják, úgy gondolom, nagyon sok szerencselovag rá fog ugrani a képzésre, ahogy eddig is tették, erről nekünk nagy rossz tapasztalataink vannak. Kérem a kormányt, fontolja meg.

Egy olyan fontos lépést tettek, amelyet tudomásul vettünk, kénytelenek voltunk elfogadni, hiszen ez volt a többség véleménye, a tiszkek kialakítását illetően, lehet ez ügyben sok ellenvélekedés is, de most ezt ne bomlasszuk, ne bomlasszák azzal, hogy ezt a képzést terítik a piacra, és bárki bárhol bármit vizsgáztathat és képezhet. Szóval, nekem ezekben aggályaim vannak.

Bocsássanak meg, ha nem autentikusan fogalmaztam meg, hiszen csak elnöke vagyok ennek a közös társulásnak, nem tanára - bár tanítottam, és van két mesterlevelem is, és dolgoztam is -, de úgy gondolom, azért magasabb régiókat érint ez a kérdéskör, amiről önök beszélnek. Szeretném ebben kérni az óvatosságukat (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), és a nem sűrű változtatást, hiszen ebben akkor tönkremehet a szakképzés. A szakképzésnek pedig óriási jelentősége van, jó, ha tudják.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
235 230-234 2009.10.26. 2:12  225-239

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Szeretnék...

ELNÖK: Elnök Asszony!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Elnök Asszony!

ELNÖK: Köszönöm szépen.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Szeretném kérni a kormány tagjait és a kormánypárti képviselőket, hogy a díjemelést ne támogassák, illetve Örvendi úrnak és dr. Vitányi képviselőtársamnak a díjak rögzítésére vonatkozó javaslatát támogassák.

Tudják, az a helyzet, hogy a díjemelés egy nagyon fontos dolgot ásna alá, mégpedig a jogbiztonságot. Úgy gondolom, hogy állami érdek fűződik ahhoz, közérdek fűződik ahhoz, a tulajdon szentségének világában a jogbiztonságot szolgálja a tulajdonilap-másolatok megfelelő árú kiadása, ami nem tartja vissza az ügyfeleket attól, hogy ezt a tulajdoni lapot igénybe vegyék, kérjék, kiszolgáltassák, akár pályázattal, akár más egyéb tulajdonnal kapcsolatos aktusokhoz.

Úgy gondolom, hogy Mária Terézia annak idején tudta, hogy közhiteles és nyilvános földhivatalt kell felállítani, amelyet ő annak idején önfenntartóként szabályozott. Ez nagyon régen volt, és ezt az elvet nem volna szabad most, még a gazdasági válság idején sem felrúgni, hiszen a pénz, pénz, pénz, fiskális szemlélet még a földhivataloknál is, ez aláásná, úgy gondolom, és a társadalomra veszélyes a tekintetben, hogy esetleg nem váltják majd ki, vagy nem kérik majd ezeket a tulajdoni lapokat.

Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ennek a törvényjavaslatnak különben is egyszerűbbnek kellett volna lennie - ezt a múltkor nem tudtuk elérni -, túl bonyolult is, és túl drágává teszi ezt az eljárást. Úgy gondolom, hogy fontolja meg a tisztelt kormány, és ne ragaszkodjon ezeknek a díjaknak a megemeléséhez, hisz mondom, ezzel nem a jogbiztonságot szolgálja az önök javaslata, csak a fiskális szemléletet, és ez helytelen dolog ebben az esetben.

Fontosabb a tulajdon szentségének megtartásához szükséges, egyéb jogi aktusokhoz szükséges földhivatal-nyilvántartás, azaz tulajdonilap-másolatok (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) elfogadható mértékű kiadása, ezt javaslom és támogatom. Kérem, önök is fontolják meg.

Elnök Asszony! Köszönöm a türelmét. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
236 74 2009.10.27. 11:15  57-93

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Úgy gondolom, hogy baj van; a kezelése pedig látszatkezelés. Én nem vagyok pedagógus, viszont egy 2400 fős iskola fenntartása a kötelezettségem polgármesterként, és megvallom őszintén, hogy a szakemberek tévelygése egyszerűen aggaszt. Ha a szakmában nincs rend, és a fejekben sincs rend, úgy gondolom, hogy akkor nagy gond van. (Dr. Szabó Zoltán: Ez az!) Én állítom azt - és ez axióma számomra -, hogy a rend feltétele a hatékony nevelésnek. Rend kell ahhoz a társadalomban, az iskolában - és különösen az iskolában, miután erről beszélünk -, hogy hatékony legyen a nevelés. Ez a rend jelenleg nincs meg.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Visszatérve arra, hogy a kezelése látszatintézkedés, szeretném demonstrálni. Két oldal a törvényjavaslat, kettő oldal, ezen kívül kettő oldal az aláírás, ezen kívül az indokolása is kettő. Tehát ebben a két oldalban mi van a törvényjavaslatban? Többek között az - rövidíteni fogom és sarkítani -, hogy a tanár milyen feltételek megléte esetén taníthat majd - egy passzus. A pedagógus-továbbképzés a kettes számú passzus, a szervezeti és működési szabályzat, ahol rendezni kellene ezeket az ügyeket, és a pedagógiai programról és a pályázatról, a vezetői programról van benne szó.

Ha ettől minőségi változást várnak, tisztelt képviselőtársaim, akkor óriási tévedésben vannak. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon csekély, nagyon kevés, és ma, 2009-ben nem szabadna így gondolkodni, amikor ilyen következményei vannak ennek a neoliberális oktatáspolitikának, amelyet nyolcadik éve önök felhalmoztak. Nem mindenben önök az okai, nyilvánvalóan a liberális partnereik is, de úgy gondolom, hogy a magyar közoktatásban a fegyelmet nagyon súlyosan leépítették, megsértették, és a feltételeit a rendnek, a fegyelemnek és a hatékony nevelésnek megszüntették vagy aláásták.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Miért mondom azt, hogy látszatintézkedés? Merem állítani, azért, mert az okok feltárása elmaradt, képviselő úr. Tehát ez a törvényjavaslat nem tette meg azt, hogy feltárta volna azokat az okokat, amelyek ezekhez az okozatokhoz járultak volna hozzá. Okozatokból kívánnak most önök javaslatot tenni. Tehát tetszenek érteni, vannak különböző jelenségek, és a jelenségekre valamilyen megoldást kell találni. De azt, hogy miért álltak elő ezek az ügyek, úgy gondolom, hogy a tudatos vezetésnek az a dolga, hogy tisztázza az okokat, hogy melyek azok az okok.

Nos, ezzel önök adósak maradtak, és úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy szakmai probléma; előrebocsátva, vagy másodszor megjegyezve, hogy nem vagyok pedagógus, pusztán csak vezető, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos az okokkal tisztában lenni, mert ha valaki nem tudja, ha rossz a diagnózis, rossz lehet a terápia. Tetszenek érteni, önök most terápiáról beszélnek, és nincs diagnózisuk. Szóval, ez azért mégiscsak katasztrófa ma 2009-ben, a magyar parlamentben az oktatás kérdésében, hogy nincsen diagnózis, csak terápiát gondolnak, mégpedig azt, hogy legyen szmsz, meg hogy a pályázatban milyen feltételek legyenek. Hölgyek, Urak! Ez így nincsen jól, innentől kezdve szégyene ennek a szakmának, ha ilyet beterjeszt, és ennyien aláírják.

Akkor folytatom, hogy miért sértegetem önöket. Azért, mert ezért a 2400 gyerekért aggódom (Arató Gergely: Azért, mert ez a párt feladata!), szeretem őket, tisztelem őket, és tartom kötelességemnek felelősen intézkedni róluk. Úgy gondolom, hogy sikerült az elmúlt években az oktatási intézményeket és az ott dolgozókat ezzel a liberális politikával, az integrált oktatással és különböző egyéb más machinációkkal lejáratni, szóval, a tekintélyét lehetőleg csorbássá tenni.

Gondolják végig, hogy melyik kérdésnek mi az üzenete. Többek között, képviselőtársam, nagyon helyesen mondtad, hogy ha nem lehet buktatni, nincs követelmény. Ez volt az üzenete. Önök lehet, hogy mást szándékoltak, de ez nem így sikerült, úgyhogy óriási baj keletkezett belőle. Nincs teljesítményorientáció az általános iskolákban, és ez nagy baj. Mi úgy tanultunk, hogy volt teljesítményorientáció, volt követelmény, és felnevelkedtünk. Tehát kérem, gondolkodjanak el rajta, hogy nem bántani akarom önöket, pusztán csak azt mondom, hogy az útirány rossz, hibás, nyolcadik éve hibás.

Tudom, hogy nem ön tehet erről teljes egészében, államtitkár úr, hanem volt olyan gőzfelhő ebben a tisztelt Házban, amikor bizonyos felkapott lózungok kapcsán olyan intézkedéseket hoztak, ami ellene hatott a minőségnek, a rendnek, a fegyelemnek és a hatékony oktatásnak.

(13.40)

Most nézzük: azt mondják önök, hogy a pedagógus védett személy, a jog védje meg. Tudják, óriási baj az, ha valahol engem és a pedagógust is a jognak kell megvédenie. Én úgy gondolom, a pedagógusnak mindig is volt tekintélye, tisztelete, megbecsülése.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztázzunk egypár feltételt abban a kérdéskörben, hogy melyek azok az ügyek, amelyek ma ellene hatnak, visszahúzzák az iskolában a fegyelmet és a rendet.

(A jegyzői székben Móring József Attilát
dr. Hende Csaba váltja fel.)

Beszéljünk a pszichológia metódusáról és annak fontosságáról! A mai világ borzasztó világ, a gyerekek pszichéjével foglalkozni kell. Mit tesz ugyanakkor a kormány? A nevelési tanácsadó pedagógiai szakszolgálat normatíváit csökkenti. Ellene hat? Ellene! Így tehát kevésbé lesz rend és fegyelem, mert azt a lehetőséget, amelyik eddig fontos volt, magunk is megtettük a kistérségiben, hasznos volt, csökkentik a finanszírozás feltételeit. Tehát kérem, magukban, a fiskális politikájukban keressék a problémát!

Művészeti oktatás? Tudják, milyen jelentősége van a gyereknél, hogy megmutassa, mire képes? - hogy nemcsak dühöngeni kell, nemcsak rombolni kell, hanem tud ő táncban és sok egyéb másban kiváló lenni.

Folytatom tovább; mondják meg: az óraszámemelés a fegyelem és a rend, a nevelés érdekében emelkedett? Dehogyis! Ellene hat az egésznek! Azután továbbmondom: a csoportlétszámok; a csoportlétszámok emelése szintén a minőség, a nevelés ellen hat. A munkabér: tudják, nem joggal kell megvédeni, hanem meg kell becsülni a pedagógusokat. Most a 13.-at elvesztették, jó, ha azt tudják! Az óraszám emelésével pedig szintén... (Zaj az MSZP soraiban. - Az elnök csenget.) Az óraszám emelésével az történt, hogy kevesebb pedagógusra van szükség. Biztos a sorsa? Megbecsült a pedagógus? Úgy gondolom, hogy tisztelet és megbecsülés jár a jó pedagógusoknak, aranyat érnek.

Azután nézzük a képzési támogatás költségét, amelyet önök szintén csökkentenek. Úgy gondolom, ez megint fontos, a mai világhoz módszerekben fel kell tudni készíteni a pedagógusokat. Ezt a lehetőséget is csökkentik. Azután nézzük a sport tekintetében: leépítették az iskolai sportot? Leépítették, pedig ott teljesítményt tud a gyerek produkálni, és nem lökdösődni fog, hanem versenyezni. Nézzük a szakköröket: szintén olyan lehetőség, amelyik elfoglaltságot, sikerélményt ad számára.

Szóval, nézzék, úgy gondolom, nagyon sok dologban visszafogták a lehetőségeket ostoba, fiskális restrikcióval, pénzkivonással, és ennek a nevelésben nagyon sok kára keletkezett: nincs rend, nincs biztonság, és úgy gondolom, nagyon fontos a rend a hatékony nevelőmunkához. Szóval, pótcselekvés ez a törvényjavaslat. Tudom és látom, hogy lelkiismeret-furdalásuk van. Legyen is! De ne így oldják meg ezt a kérdést!

Azután hadd mondjak még más kérdéseket is! Hadd emeljem ki azt, hogy tudják, államilag és a politika is támogatta a rendetlenséget. Most nem tudom, és bajban vagyok: Mohácsi Erzsébet és Viktória, egyesület, amely kormánypárti egyesület, a szegregációval foglalatoskodott, kandikamerázott általános iskolában. Persze, feljelentettem őket, provokált emberekkel, betanított emberekkel provokálták az egyházi iskola vezetését, az ott hallgatókét, és bűncselekmény gyanújával feljelentettem az ügyészségen és a rendőrségen. Nem volt bűncselekmény, ha valaki egy iskolába beférkőzik a kandi kamerával, és bajt kever, és hazugságokat terjeszt. Tudják, mit? Állami pénzből, állami támogatással működik az egyesület!

Szóval, könyörgöm, ne rendetlenséget csináljanak! Tudom, hogy önök is a szívük mélyén szeretik a rendet meg a gyereket, biztos vagyok benne. Én csak ebbéli lelkiismeret-furdalásukat szeretném felébreszteni, sőt gerjeszteni, hogy ne ilyen slendrián munkával, ilyen látszat-, pótcselekvéssel akarjanak rendet, biztonságot, fegyelmet az oktatásban, amin a jövő múlik - és ez nem demagógia, a jövő múlik -, ne ilyen látszatintézkedéssel próbáljanak valamit tenni, hanem ténylegesen gondolják át a feladatokat, a tennivalókat.

Nézzék, az integrált nevelés is szóba került. Tudják, az integrált nevelés csőd. Kérdezzék meg a pedagógusokat, kérdezzék meg őket! Azért súlyozni kell, hogy a 25 gyerek vagy a 26. a fontos. Mindegyik gyerek fontos, de hogyan lehet különben két-három renitens gyerekkel - akik külön, speciális kezelést igényelnének, alkalmasint le kellene választani őket az osztályból, külön kellene velük foglalkozni - szétverik az egész osztály előrehaladását, tanulását. Szóval, gondolják meg, önök ültetnék-e a saját gyereküket oda melléjük, hogy lemaradjon?! Én a lelkiismeretükre apellálok, arra, hogy ez csak pótcselekvés és nem megoldás.

Azután beszéljünk még arról is, hogy rendőr az iskolában. Tudják, az már óriási, ha egy iskolába rendőr kell. Amúgy különben Szarvason évek óta 25 rendőr hiányzik, nem tudja az állam, nem tudja a kormány a közbiztonságot szavatolni Szarvason. 25 rendőr hiányzik! Ne haragudjon, a polgárőrt iskolába küldeni! Nehogy már rendfenntartókkal legyen tele az iskola! Ha az iskolában rend van, az igazgató képes rá. Ha önök a feltételekben - azokat felsoroltam - mindezt segítik, rend lesz a magyar közoktatásban, és nem rendőrrel kell a rendet biztosítani.

Pénz: tudják, ebből az ágazatból pénzt kivonni lelketlenség, sőt mi több, bűn. Okosan kell költeni az oktatásra, helyesen, megfontoltan, de ebből pénzt kivonni, és azt, amit régen jól csináltak, visszaépíteni, leépíteni - hadd ne beszéljek itt a sportról és a különböző szakkörökről -, ez bűn, higgyék meg! Tévedés ne essék: okosan kell elkölteni a pénzt, nem pancsolni kell benne, de kivonni belőle eszetlenül, az a jövővel kapcsolatos bűn, vétek.

Köszönöm, hogy szólhattam, elnök asszony. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
236 80 2009.10.27. 2:09  57-93

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök asszony, a szólás lehetőségét. Nagyon sajnálom, hogy államtitkár úr nem értett meg. Különben gondjaival meg egyáltalán a mai világ problémáival, amivel foglalkozik, sok tekintetben sokszor szót értünk. Önök mondták, az önök frakciója mondta, hogy az okok feltárása elmaradt, hogy miért van jelen ma fegyelmi gond és különböző nevelési hatékonysági probléma az alapfokú oktatásban. Az okok feltárása elmaradt, azért mellétettem azt, hogy okozatból javaslat született. Én úgy gondolom, hogy ezt azért meg kellett volna érteni.

Én ténylegesen szeretnék együtt munkálkodni önökkel, de az elmúlt 8 év nem erre ad tanúbizonyságot, mégpedig azért, mert vannak dolgok, amelyekhez szűken ragaszkodnak, többek közt Szabó képviselő úr. Én sose mondtam azt, hogy az integrált nevelésnek nincsenek fontos oldalai. Csak tudja, mi kell mellé? A perszonális foglalkozás alkalmasint az ott problémás gyerekkel. Szükséges hozzá pénz, hogy a gyerekkel külön lehessen foglalkozni, és néha ki kell emelni őt. De erre nincsen pénz, kedves Szabó úr, jó, ha tudja! Ha azt mondják annak idején, hogy integrált oktatás, de amikor a gyerekkel gond van, külön pszichológusra, logopédusra, diszlexiaproblémákkal foglalkozó, nevelési tanácsadással foglalkozó pedagógusokra bízzuk, és kiemeljük az osztályból az ezekkel való foglalkozásokat, akkor rendben van. De ehhez nem adtak megfelelő pénzügyi forrást.

Tudják, az integrált oktatásról engem meg lehet győzni, hogy fontos, mert nem szakember vagyok. Nekem nagyon fontos viszont a pedagógusok véleménye. Az ő véleményük az, hogy ez elhibázott lépés, feltételek nélküli lépés és követelmény, és a szülők véleménye szintén ez. Bocsássanak meg: mi a francért vagyok én? Azért, hogy kiszolgáljam a szülőket, a gyereket. Az ő véleményük fontos számomra. Ha nekik nem tetszik, akkor én miért akarom rájuk erőltetni? És önök miért akarják ráerőltetni, ha nem adnak mellé feltételeket? Úgyhogy gondolják végig! Én úgy gondolom, nem én vagyok a hibás e tekintetben, és nem én gondolkodom rosszul, hanem önök talán nem látják a probléma gyökerét és lényegét. Tessenek elmélyedni benne!

Köszönöm. Legyenek fenntartók, akkor meglátják!

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
236 90 2009.10.27. 1:37  57-93

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Asszony! Ténylegesen bánom és sajnálom, hogy nem sikerült megértetnem magam, bár az az igazság, hogy tisztában vagyok a törvényjavaslat céljával; a szándék becsülendő, csak rossz úton jár. Sajnálom, hogy nem sikerült megértetnem, mert minden jogszabály annyit ér, amennyit betartanak belőle, állítom én, és úgy gondolom, hogy nem ez a jogszabály hiányzik az oktatásban. És megkérem, képviselő asszony, amit nem mondtunk, ne adja a szánkba, úgysem vállaljuk, hogy felelősek vagyunk. Azért vagyunk itt ma, és azért vitatkozunk önnel, mert úgy gondoljuk, hogy felelős képviselők vagyunk, szeretnénk önöknek a munkájukban, felelős kormányzati munkájukban segíteni. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Ezt tapasztaljuk most.) Ha ezt nem engedik, az önök problémája, csak az a baj, hogy az egész ország látja a kárát.

Úgyhogy nagyobb alázattal kérném befogadni a véleményünket, esetleg meggyőzni az ellenkezőjéről, de mindennemű hozzá nem értéssel és mindenféle politikai puffogtatással nem lehet nálunk eredményt elérni. Én szerettem volna meggyőzni és segíteni önöknek a kormányzati problémában, mert nemcsak önöknek van ezzel gondjuk, hanem az egész országnak. Ha nem sikerült, nagyon sajnálom.

A törvény pár passzusból áll, tisztelendő a szándék, de nem ér el semmit, amíg nem a probléma teljességét igyekezünk kezelni, és nem kívánunk arra megoldásokat keresni. Sajnálom, hogy a következő évi restrikciók, a fiskális megszorítások mind a további iskolai fegyelem és minőség ellen hatnak; nagyon sajnálom, ez az önök felelőssége.

Ezt szerettem volna elmondani, úgyhogy bocsánat, hogy szóltam és merészeltem elmondani a véleményünket, de úgy gondolom, mindig meg fogom tenni, ha nem tetszik, akkor is.

Köszönöm, hogy szólhattam, elnök asszony.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
238 203 2009.11.02. 4:49  188-208

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Én megmondom őszintén, hogy a szociális és munkaügyi tárca ebbéli útkeresését sokra tartom, de megvallom őszintén, hogy ezt a problémát, amely feszíti - különösen a munkanélküliség növekedése, a rátosok számának növekedése -, nem tudja egymaga a szociális tárca megoldani, csak a kormány, ugyanis ez nem foglalkoztatási kérdés csak, és nem szociális kérdés, hanem gazdaságpolitika kérdése.

Tisztelt Államtitkár Úr! Ön nagyon jól tudja, csak szeretném elmondani, hogy mi is tudjuk, hogy ennek a kormánynak nincs igazából kis- és középvállalkozásokat támogató programja. Most a gazdasági válság nem a csúcsán van, hanem megyünk még lejjebb a gazdasággal, a munkanélküliek száma nő. Komoly gondok elé fog állni akkor, ha a belső fogyasztást, a belső gazdaságot nem serkenti a kormány. A kormány nem serkentette a belső gazdaságot, mert az uniós források három éve nem fungálnak és nem működnek azért, mert hiányzik a nemzeti önerő. 7 százalékot sikerült perfektuálni a három év alatt az uniós forrásokból.

Úgy gondolom, az a szándék, hogy ebből a passzív eszközből aktív eszközt kívánna a kormány csinálni, tiszteletre méltó, de úgy gondolom, hogy a passzív eszköz az passzív eszköz. A közcélú, közhasznú foglalkoztatás, amennyiben a települések önkormányzatai meg tudják szervezni, helyes dolog ott, ahol meg tudják szervezni. Ahol nagy létszámban van munkanélküli, rátos, ott ez szinte lehetetlen.

Én be tudok önnek számolni arról, hogy kisvárosunkban mintegy 250 fő rátos van, közhasznú munkában tudjuk őket foglalkoztatni intézményeknél, tehát gondunk e tekintetben nincsen. Viszont az nagy baj, hogy ha ennek a 12 hónapnak vége, nincs hova elhelyezni. Szóval, a piacon, a munkaerőpiacon nincs munkahely, nem lehet elhelyezni. Ez nem oldja meg ezt az egész ügyet. Mondom, úgy gondolom, hogy ezt a passzív eszközt, ezt a passzív kiadást, szociális eszközt, munkaügyi eszközt önök aktívvá akarják tenni, és lehetőség szerint a reálszférában kapjon lehetőséget. Ezzel a támogatási formával, ahogy önök itt tervezik az 5. és 7. §-ok között, ez így nem piacképes, ez nem megoldható - ezt ön is tudja -, ennek semmi értelme nincs. Passzív eszközt aktívvá tenni nagyon nehéz. Én úgy gondolom, hogy aktív eszközökkel kell segíteni a foglalkoztatást, mégpedig kormányzati szinten, és ez nem elsősorban a szociális és munkaügyi tárca dolga. Ez az ország gazdaságpolitikájába kellene hogy beékelődjön és megvalósuljon.

Szóval, én úgy gondolom, a tárca nem tudja megoldani ezt a kérdést egymaga, és így az 5. és 7. §-ok közti szabályok kísérletet tesznek arra, hogy ez a pénz a reálszférában hasznosuljon, és hogy a reálszféra kapjon munkaerőt. De tessék megmondani: hova? Nincs! Nincs fogyasztás, csökken és egyre jobban csökkenni fog, úgyhogy óriási gondok között leszünk. Sürgősen - s ezért javasolom, hogy önök terjesszék a kormány elé - próbálják a belső fogyasztást, a belső gazdaságot élénkíteni, ahogy erre mindenhol a világon, sőt Európában is nagyon kedvező példák vannak. Én tudom, hogy ezt nagyon nehéz megoldani, na de a kormánynak a nehéz ügyeket kell megoldania, ettől nem tudnak elszaladni, és látszatmegoldások helyett mindig valami igazi, konkrét megoldást próbáljanak megcélozni, mert tisztelendő szándékuk ellenére sem fog sikert elérni az, amikor valamit maszatolunk, amikor nem konkrét, definitív megoldást próbálunk egy probléma megoldására keresni.

Én mondom, mindezeket azért mondtam el, mert ahol lehetőség van, időlegesen, 12 hónapig jó a passzív eszköz, közmunkára és közcélú foglalkoztatásra segély helyett munkát nem rossz dolog, sőt a lakosság igazságérzetével találkozik, de ezek nem gazdasági megoldások, és nem hosszú távú megoldások, ezek csak lehetőségek, amíg a munkaerőpiacon igény keletkezik a dolgozók munkájára. Az a baj, hogy Magyarországon az igény nem keletkezik most, hanem egyre csökken, csökken és csökken, és még tovább fog csökkenni. Úgyhogy valami konkrét és komolyabb megoldást kellene ebben a kérdésben találni, ehhez pedig, én úgy gondolom, a tárcának a kormánytól kéne hathatós intézkedéseket kérnie, kezdeményeznie.

Köszönöm szépen, hogy szólhattam. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
238 236 2009.11.02. 11:17  217-247

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, mélyen tisztelt elnök úr, tisztelt Ház, államtitkár úr, a szólás lehetőségét. Hozzáteszem, Tatai-Tóh András úr meg ne kérdezze, hogy mi közöm a felsőoktatáshoz. Pusztán csak annyi, hogy éveken keresztül tanítottam mérnöktanárként, azonkívül pedig Békés megyében van három kara egy egyetemnek, és fontosnak vélem, hogy ezekben a kérdésekben odafigyeljek az önök törvényhozására. Tudniillik általában szokott szekálni azzal, hogy mi közöm hozzá, és szakmám-e, ehhez is értek - nem. Úgyhogy, ha netántán tévedek, akkor bocsánatos bűn legyen az ön részéről is. És kérem, hogy akkor autentikusan próbálja helyre tenni, de ne azzal válaszoljon, és kezdem mindjárt az elején, hogy nem olvastam el a törvényt, mert ezt ön mindig el szokta mondani mindenkiről, sőt azt is, hogy nem ért hozzá. Nem tudom, önnek milyen végzettsége van, de ne sértegessük egymást tovább, mert ugyanarra a szintre züllenék, mint ön.

Szóval, a felsőoktatás és oktatás a jövő kérdése. Ezért Tatai képviselő úr és államtitkár úr, úgy gondolom, hogy amikor ezekhez a kérdésekhez törvényi szabályozással nyúlunk, nagyon megfontoltan, koncepciózusan, stratégiával rendelkezve kell törvényt alkotni, módosítani. Azt sem értem, hogy nyolc év alatt miért volt olyan sűrűn a felsőoktatásról szóló törvény módosítgatva, mert az az igazság, hogy ha valamit sűrűn javítgatunk, akkor az alapvetően rossz, átgondolatlan. Nos, úgy gondolom, hogy biztos alapra kell építeni, ilyen maga az oktatás, benne a felsőoktatás is mint egy magasabb szint. Úgy látom, hogy a kormánynak most már nyolcadik éve nincs valójában koncepciója, stratégiája sem a felsőoktatást illetően, és itt van teljesen igaza Hoffmann Rózsa képviselő asszonynak, és ez alapvetően bizalmatlanságot szül.

Sőt, alátámasztom dr. Hoffmann Rózsa vélekedését a bizalmatlanságról. Tudják, minden egyes törvényjavaslatnál azzal kell kezdenem, hogy te jó isten, fel tudom-e fedni igazából, hogy mi a kormány szándéka, vagy sem. Ugyanis a kormány őszintétlen. Nincs őszintesége, és mindenhol valahol sandaság van mögötte. Ezt megtapasztaltam az elmúlt majdnem nyolc évben. Szeretném, ha ezek a sandaságok nem érvényesülnének, mert úgy gondolom, fontos törvényeket ebben a Házban konszenzussal, szakmai hozzáértéssel és a nyilvánosság támogatásával kellene hozni. Persze, a demokráciát sajátos módon értelmezem, de valószínűleg azok a szabályok jók, amelyeket elfogad a társadalom. És ha nem fogadja el, vagy valami mögöttes szándékot lát, akkor úgyis meg fog bukni idővel. Szóval, a bizalmatlanság ebből ered, tisztelt államtitkár úr. És ne rója föl nekünk, mert úgy gondolom, nem a mi hibánk, hanem ilyenné tették az elmúlt több mint hét év kapcsán a vélekedésünket, hogy bizalmatlannak kell lennünk sok esetben az önök által beterjesztett dolgokkal szemben.

Ezt állítom, mondom még egyszer, amiatt is, hogy a közoktatásban és a felsőoktatásban is mindig hiányolom a stratégiát, a koncepciót, kidolgozottságot. Márpedig így sehol sem lehet dolgozni. Tudják, egy kisvárosban egy polgármesternek oda kell figyelnie az oktatásra, miután fontosnak tartja, és a jövőt képviseli az oktatás szervezésével. Nagyon hosszú viták, hosszú éjszakák átgondolt helyi jogszabályalkotása, ennek széles körű megvitatása, konfliktusok felvállalása a vitában alapozhatja meg a helyes és jó döntést. Magam is jó párszor éjszakáztam különböző, közoktatást érintő kérdésekkel kapcsolatban, többek között az integrált oktatással kapcsolatban, amivel személy szerint nem értettem egyet, de a törvény előírta, és köteles voltam végrehajtani.

Akkor most térjünk a konkrét kérdésre: bolognai folyamat. Európában mindenhol kritizálják. A magyar kormány, a tisztelt parlament nem jutott el odáig, hogy ezt a bolognai folyamatot kritika tárgyává tegye. Nem jó, nem jó! Rengeteg ellentmondással bír. Tessék megmondani, milyen jogcímen hirdeti meg egy egyetem azt, hogy hölgyek, urak, iratkozzatok be hozzám az alapképzésre, három év, és egyetemi diplomát kaptok. Akkora átverésshow az egész! A hároméves képzettség nem képzettség, ez semmi. A mai napig nem mondtuk meg a társadalomnak azt, hogy hölgyek, urak, aki beiratkozik az egyetemre, nem kap diplomát három év után, hanem kap egy darab papírt, ami az érettséginek egy valamivel emeltebb változata. És erre nem tart igényt a munkaerőpiac. (Dr. Pósán László: Így van.)

(20.40)

Ők a régi magyar egyetemen végzett mérnökökre, pedagógusokra, szakemberekre tartanak igényt, és nem a hároméves maszatolásra. Szóval, azért jó lenne tudni a tárcának, hogy mi a reálszféra vélekedése ezzel kapcsolatban.

Szóval, a bolognai folyamatot kritika alá kellene vonni - rengeteg ellentmondással küszködik -, és talán nem is kellett volna ilyen gyorsan belevágnunk, bár ez nem a jelenleg regnáló miniszter és államtitkár úr problémája, hanem Magyar Bálint erőltette rá az országra (Arató Gergely: Pokorni Zoltán.) a gyors bevezetését. De úgy gondolom, hogy lassabban kéne ebben a kérdésben lépnünk, tudniillik ezekben a kérdésekben - oktatásban -, ha valamilyen negatív folyamatot elindít egy törvényjavaslat, az hosszú éveken keresztül rányomja a bélyegét. Az idő alatt emberek mennek ki, gyerekek mennek ki az oktatásból nem mindegy, milyen minőségi kautélákkal, és milyen kárt okoznak, mondjuk, a jövőjüket illetően azért, mert egy törvény vagy egy átgondolatlan szabályozás jött létre. Úgyhogy, kérem, a felelősség az - és ezért szeretnék szólni, szeretném az önök felelősségét is előcsikarni abban -, hogy ha itt most rossz döntés születik, lehet, hogy 6-8 évig nem lehet helyre tenni azokat a hibákat, amelyek ezzel elkövetődnek.

Akkreditáció: én úgy gondolom, hogy nem tudom, miért kellett ehhez a szabályhoz hozzányúlni a törvényben, 5 évre levinni 8 év helyett, hisz 8 éves a képzés ciklusa. Egyszerűen nem értem, hogy miért kell hozzányúlni. Aztán azt sem értem - és ezt már a szakma mondta nekem -, hogy ha az Akkreditációs Bizottságban ott lesznek alkalmasint a rektorok, többségében, akkor egy belterjes folyamat lesz, egymást lepacsizzák, a kicsiket pedig fölmorzsolják. Ez egy komoly veszély, úgy gondolom. Komoly veszély! Nem szabadna ennek teret engedni azzal, hogy megváltoztatjuk az Akkreditációs Bizottság struktúráját e tekintetben.

Vállalkozói közintézmény; el tudnám hinni azt, Tatai képviselő úr, ha nem olvasnám a 33. §-t a törvényjavaslatban. Tudja, ebben sok minden benne van, de fél nap is kell hozzá, hogy mindent megértsen belőle az ember. Lehet, hogy ön kiváló tehetséggel bír, de nekem ez még követhetetlen. Ráadásul ott van a Rózsa által emlegetett bizalmatlanság, hogy ugyan milyen folyamatokat indít el a vállalkozói közintézmény, és mi lesz a vagyonnal. Erre is vannak itt azért apró kérdések és válaszok is, amelyeket nem is tartok teljesen rossznak, de nem kimunkáltnak és nem kiforrott szabályozásnak. Valószínű, hogy nem oktatáshoz értő szakember állította össze, hanem vagy valami jogász, vagy ügyvédi iroda - kiszervezték ezt a kérdést is -, mert szerintem túlságosan jogászi szemlélettel van megírva ez a jó pár oldal is, ami túl bonyolult. Amúgy a magyar közoktatás szabályozása túlságosan bonyolult, jóval kevesebb szabály kellene, és jóval egyszerűbb megfogalmazás, amit a hétköznapi emberek is pontosan érthetnek esetleg - jó lenne.

A vállalkozói közintézménnyel kapcsolatban előttem is fölvetettek jó pár dolgot. Többek közt én attól tartok, hogy a vállalkozói közintézmény teszi lehetővé első lépésként a magánfőiskolák, -egyetemek és a fizetős kurzusok lehetőségét és elterjedését, és később az lesz, mint most Ausztriában, hogy tüntetnek a fiatalok, hisz kontraszelektív az egész folyamat, hisz akinek pénze van, tanulhat, az nem biztos, hogy esze is van hozzá, meg képessége, de tanulhat, mert pénze van. Így tehát a magyar egyetemek és főiskolák túlzott fizetős megoldásával és vállalkozói közintézményként való elterjedésével annullálódik a magyar felsőoktatás, amely a világon nagyon híres, és én ettől féltem a magyar felsőoktatást. Szóval, elszalad a ló, és nem lesz igazi magyar felsőoktatás, hanem mindenféle műintézmény lesz, amely ugyan ad papírt, csak éppen nem fog érni semmit sem.

Szóval, mi a szándék ebben is? Privatizáció, az állam kivonulása, költségvetési, fiskális restrikció, spórolás és kivonulni az oktatásból. Ha valaki kivon az oktatásból pénzt, az a jövőből von ki pénzt, úgyhogy, ha ez a szándék, akkor kérem, sürgősen felejtsék el, mert lehet kevesebb diákot képezni, de ahhoz megfelelő feltételeket kell biztosítani, hisz a jövő lesz olyan, amilyen a finanszírozása.

Az oktatási törvény módosítása, én úgy gondolom, csak átgondolt lehet, mert az átgondolatlanság kárt okoz. Még egyszer kérném azt, ha elmondanák őszintén, tisztelt kormánypártiak, hogy valójában mit akar elérni ezzel a törvénymódosítással a kormány, ha megpróbálnának egy kicsit őszinték lenni ebben a dologban. Mi a céljuk? A hazai tönkretétele? Tudniillik én attól is félek, hogy beözönlenek a külföldiek. Ha nem sikerült megvédeni a magyar kereskedelmet, a magyar agráriumot, a magyar egészségügyet és sok egyéb mást, ami magyar volt, legalább a felsőoktatásnál ne nyissuk ki a kapukat Európának úgy, hogy itt vállalkozzanak, és Magyarországon kitúrják a meglévő egyetemeket és főiskolákat, azaz ellehetetlenítsék a piacosodó felsőoktatási körülmények között; én úgy gondolom, hogy védjük meg.

Fölvetődik az a pletyka is, hogy ugyan ki kérte ezt a törvénymódosítást. Ez feltétele a költségvetési törvény elfogadásának, a szavazati gombok megnyomásának? Ez a vállalkozói közintézmény első lépés - majd követi a második, harmadik -, hogy privatizálódhassanak ezek az intézmények, helyesebben: a privatizáció útja előtt megnyíljon a lehetőség?

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én nem vagyok rosszhiszemű, de bizalmatlan, ezt bevallom őszintén. Ez a törvényjavaslat szerintem nem megnyugtató jelenleg. Gondolják át, és egy higgadtabb, kimódoltabb, átgondoltabb, egyszerűbb törvényjavaslattal igyekezzenek előállni a felsőoktatást illetően, mert ez hibákat fog generálni, olyan szándékok érvényesülnek, amelyeket nem szeretnénk érvényesíteni, olyan piaci hatásokkal, amelyek negatív módon hatnának a felsőoktatásra. Én ettől féltem a magyar felsőoktatást. Értsék meg, nem szakemberként is úgy gondolom, hogy nagyobb türelem, alázat kell, hogy egy jó törvénymódosítást beterjesszenek. Ez most, úgy gondolom, talán nem jó. Nem vagyok biztos teljesen a vélekedésemben, de el merem mondani azt, hogy nem bízom benne, hogy ez egy jó szabályozás. Sok pontján így látom.

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Szórványos taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
238 242 2009.11.02. 2:06  217-247

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Nem kívánom a szót szaporítani, hisz - mint mondtam - nem vagyok szakpolitikus ebben a kérdésben, de azért szeretném rögzíteni, az általános vita arról szól, hogy nemcsak a szakpolitikusok vitatkoznak, hanem egy törvényjavaslat általános vitájakor általában különböző politikai aspektusok - alkalmasint még a sandaság és a bizalmatlanság is - előkerülnek.

Mire alapoztam azt, hogy bizalmatlanok vagyunk a kormányt illetően? Hát nézzék, olyan sokféle ígéret elhangzott, és minden másként ment, mint ahogy ígérték, többek között az is, hogy a jelenleg még meglévő állami főiskolák, egyetemek a PPP-programmal úgy el lettek adósítva, hogy ihaj. Ez gazdasági veszélyt jelent. Amikor arról van szó, hogy a kormánynak be kellene állni fizetni az ígért három év helyett a továbbiakban is, hisz a létszámcsökkenés, az infláció, az áfanövekedés, a gazdálkodás és sok minden más nehézségeket okoz a főiskoláknak és egyetemeknek, de nem tartják a ígéretüket, és toldozgatják-foltozgatják a korábbi hamis ígéreteket. Félek attól, hogy elzálogosítják, és ez a vállalkozási közintézmények elzálogosodása, a magánosítás teljes irányába hat. Ezért úgy gondolom, hogy valamilyen úton-módon az államnak is kell feladatot hagyni, mert ha mindenki magáról öngondoskodik, akkor ténylegesen felesleges az állam és a parlament is, ha az adót beszedi, és nem kíván semminemű állami gondoskodás alá tartozó szolgáltatást biztosítani a polgárainak. Így tehát akkor nincs szükség az államra. Ez viszont nem igaz, mert ha valaki azt hinné, hogy nincs szükség az államra, az nézze meg, hogy ezzel az ultraliberális szemlélettel és gazdaságpolitikával szemben az államnak a világon sok helyütt be kell avatkoznia.

Bízom abban, hogy megmarad a magyar állami felsőoktatás. Azt nem lehet kiküszöbölni, hogy valaki ne oktasson privát intézményekben, de ebből jót igazából sokszor nem hallottam, úgyhogy maradjunk a régi bevált módszernél, és figyeljen oda a tisztelt parlament törvényhozása a felsőoktatás kérdéseire. Köszönöm, hogy szólhattam.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
238 266 2009.11.02. 3:01  247-279

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Pósán képviselőtársam majdnem elvette a teljes kenyeremet a tekintetben, hogy elmondta azt, hogy most következett el az az időpont, amikor a kormány egyik tagjával, államtitkár úrral az elmondott véleményével kapcsolatban teljes egészében egyetértek. Ténylegesen ennek a törvényjavaslatnak - tisztelve a szándékot és sok egyéb mást, nem megbántva az aláírókat, én a múltkori hozzászólásomban, mikor az egypasszusos törvényjavaslat bent volt, akkor elmondtam ezzel kapcsolatban is a véleményemet - elhibázott a benyújtása, elkapkodott. A szándékot megértem, de kérem, vonják vissza, mert ez nem jó törvényjavaslat.

Nem akarom részletezni, és nem akarom az időt húzni azzal sem, hogy elmondom az 1. §-nál - az államtitkár úr véleményével teljesen egyetértve -, hogy nem kidolgozott, szakmailag problémás, és vannak más körök, amelyeknek még ebben a kérdéskörben dönteniük kellene, és egyeztetni kellene, hogy egyáltalán ez a klauzula megszülethessék itt a (8) bekezdés tájékán.

Szóval nem ismétlem önmagam, akár kisebbségi véleménye is lehetett volna az államtitkár úrnak, ahogy Pósán úr mondta. A bizottság kisebbségi véleményével is összevetve, ennek a törvényjavaslatnak, úgy gondolom, ma nincs a tisztelt Ház előtt a helye, már csak azért sem, mert szó volt arról, hogy már elfogadtunk egy szmsz-szel kapcsolatos ügyet, aztán a pedagógus-továbbképzésről ma nem illene beszélni, mert most pontosan különböző restrikciók miatt komoly nehézségek vannak, és nem hiszem, hogy a pedagógustársadalom igazából most őrjöngene a tekintetben, hogy menjenek és önképzéssel szerezzék meg a továbbképzésük lehetőségét, útját-módját.

Aztán azt mégiscsak el kell mondanom a helyi önkormányzatokról szóló törvény kapcsán, hogy az kétharmados törvény, az nem illik ide, és minden percben nem illik törvényjavaslattal ilyen előkészítettség mellett a tisztelt Házat zaklatni. A felsőoktatásról szóló törvényjavaslatnak a másikban lenne a helye, ha komolyan gondolták volna - szóval ez így kaotikus.

Tudják, azt kell mondanom, hogy a jogalkotást ebben a Házban megfontoltan kell végezni, mint ahogy minden döntést megfontoltan kell hozni. Ez a döntéstervezet, amely egy képviselői önálló indítvány, törvényjavaslat, nem megfontolt teljes egészében, nem átgondolt teljes egészében, én úgy gondolom, hogy törvénykezésre, törvényhozásra alkalmatlan. Én javasolom azt, hogy szíveskedjenek visszavonni ezt az indítványt, és megfelelő időben megfelelő helyen ezeket a kérdéseket, ha úgy gondolják, továbbra is szabályozni lehetséges. Úgyhogy tisztelettel azt gondolom - egyetértve önnel, a kormány álláspontját is megismerve, hogy nincs álláspontja, de az önét megismerve -, nincs értelme erről a törvényről többet beszélni, és én is befejeztem ezzel.

Köszönöm, ha megértésre találtam volna. Köszönöm. (Szórványos taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
238 270 2009.11.02. 1:00  247-279

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Államtitkár úr, szó nincs arról, hogy megszeressük egymást, mert nem is ez a dolgunk, nekünk kritikusnak kell lenni. De az ön szakmai érvei elfogadhatóak voltak. De hogy ne önről beszéljek, képviselőtársam kisebbségi véleménye hasonló kérdéskört ecsetelt, és hasonló szakmai véleménye volt a mostani ellenzék kisebbségi véleményének is.

Nem arról szól a történet, hogy meg kell egymást szeretnünk, és nem szeretném megbántani az aláírókat, én magam is elmondtam, hogy a szándék jó, de tudja, tudni kell, hogy miért ki kapja a fizetést. Úgy gondolom, hogy ez a tárca feladata. Tessenek ezt a kérdést átgondolni! Nem két napja ketyeg ez a probléma. A tisztelet az előterjesztőkben annyi, hogy ők ezt megunták már, hogy nem mozdult rá a tárca. (Arató Gergely: Ez már a régi Babák Misi, megnyugodtam.) Tessék? (Arató Gergely: Ez már a képviselő úr szokásos hangja, megnyugodtam. - Az elnök csenget.) Jó, nyilvánvaló.

Köszönöm szépen, elnök úr.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
240 217 2009.11.09. 2:09  206-268

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szólás lehetőségét. Tisztelt Államtitkár Úr! Engedje meg, hogy megkérdezzem az elején, hisz a múltkor nagyon követhető módon ön elmondta az ön szakmai aggályát a beterjesztett törvényjavaslattal kapcsolatban, és azt is jelezte, hogy a kormánynak nincs álláspontja még erről a kérdésről. Én szeretném megtudni - lehet, hogy lemaradtam valamiről -, ha megtudhatnám: a kormánynak mi az álláspontja a beterjesztett törvényjavaslattal kapcsolatban? Hisz ön nagyon sok pozitív vonását kiemelte, és nagyon sok, ennél több bizonytalansági pontját emelte ki annak a törvényjavaslatnak, amelyet a képviselők nyújtottak be. Nyilvánvaló, hogy egy passzus már meg is oldódott, hiszen egy külön törvényben szabályozták.

Nos, tehát azért volna számomra ez érdekes, mert szeretném tudni, hogy mi a szakmáért felelős tárca, többek között az ön végleges véleménye e tekintetben, és a kormányának mi a véleménye. Tudniillik, addig nem tudom értelmezni a ma egy kereskedelmi rádióban hallgatott riportot, amelyet Tatai képviselő úrral, valószínűleg vele csináltak, és én meghallgattam. Szóval, valahogy most valami pótcselekvést érzek a képviselőtársaim beterjesztésében, a törvényjavaslatban; valahol el akarják terelni a figyelmet a közoktatás minőségi, szakmai és sok egyéb más problémáiról, amely az elmúlt kormányzati időszakban összejött, összegyűlt, ugyanis nem voltak ezek a kérdések megoldva. Ezek most már úgy halmozódnak, hogy egy pici szelethez hozzányúlnak, lényegtelen kérdésekhez, úgy tűnik, bár szakmailag szerintem fontosak is lehetnének jó megoldással, konszenzusos megoldásokkal; de hogy én kereskedelmi rádióban hallgassam azt, hogy milyen fontos az iskolai demokrácia, és az egész intézményi vezetést a totális demokráciává kell alakítani, én úgy gondolom, hogy valamit ön félretéveszt, eltéveszt.

Én úgy gondolom, a társadalomban demokratikusnak kell lenni úgy általában, de az oktatási intézményben kőkeményen tanítani kell, dolgozni kell, és tanulni kell. Ha ezt ön demokratikus műintézménnyé akarja átalakítani, akkor valahol valamit nem jól csinál. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) Van egy csúnya vicc, amiben azt szokták mondani, hogy ha baj van, akkor nem a függönyt kell cserélni, hanem mást, rendbe kell tenni a problémákat.

Köszönöm, hogy szólhattam.