Készült: 2020.07.05.23:29:19 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

244. ülésnap (2009.11.17.), 68. felszólalás
Felszólaló Babák Mihály (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:18


Felszólalások:  Előző  68  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! Előttünk van a 11000. számú törvényjavaslat az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek az új polgári törvénykönyvvel összefüggő módosításáról. Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Kérem, bocsássák meg, de a polgári törvénykönyv módosításával és annak hatályba léptetésével kapcsolatosan a Fidesz-frakció, a polgári szövetség nem értett egyet. Ezt kiváló képviselőtársaim, dr. Balsai István és dr. Salamon László elmondták, kifejtették véleményüket, hogy kevés az idő, és több egyéb más szakmai kifogást is tettek, mint ahogy a köztársasági elnök úr is, így tehát nem értünk egyet és nem támogatjuk a polgári törvénykönyv módosításához kapcsolódó egyéb törvények módosítását sem. Így tehát nyilvánvalóvá válik az is, hogy az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot sincs módunkban támogatni, már csak azért sem, mert ezek logikusan is így összefüggenek. Hasonló módon ugyanaz a véleményünk.

Ez a javaslat, tisztelt Ház, hat törvényt módosít, mégpedig 2009-eset is módosít, azt kezdeményezi. Úgy gondoljuk, azért célszerű felolvasni, mert tudják, azért nagyon fontos lenne a jogalkotás tekintetében, hogy megfontolt döntést hozzon a parlament, ne kapkodjon, hanem megfelelően, kimódoltan, átgondoltan szabályozza ezeket a társadalmi és gazdasági folyamatokat. Szól tehát az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról, amely összefügg a Ptk.-val, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról. Különböző fogalmakba is belecsap, többek között a tőkepiacról szóló törvény módosításánál garanciaalap, pozícióelzáró, nettósítás, és sorolhatnám még azokat a fogalmakat, amiket tisztáz, és átvezeti a törvényekben. Ez a kettes számú törvénymódosítás. Aztán volt a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi törvénymódosítás; itt az üzleti titok és a vállalkozás fogalmait is tisztázza, azon kívül a biztosításközvetítő fogalmába is belecsap ez a törvénymódosítás, és sorolhatnám még, egészen furcsa rendezéseket is igényel. A négyes számú törvényjavaslat pedig: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsde-szolgáltatásokról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályozásáról szóló törvénymódosítás is napirenden van e törvényjavaslatban, a viszontbiztosításról szóló 2007. évi törvény, és mint már említettem, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény módosítása is napirenden van, amely 2009-es keltű.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tehát a módosítások első része, amely a Ptk.-hoz kapcsolódik és tesz javaslatot, különböző fogalmak átvezetését rendezi és rendeli. Ezekkel is van apró gond, de végtére is kevésbé kifogásolható szakmailag. Viszont az egyéb módosítás több kritikát vonhat maga után, és ezt meg is fogalmaztuk, így tehát nincs lehetőség arra, hogy átgondoltan módosuljanak ezek a törvények, mert úgy gondoljuk, hogy a kormány e tekintetben is kapkod. Eltelt hét és fél, majdnem nyolc év. Úgy gondoljuk, tisztelt államtitkár úr, hogy nem a ciklus utolsó éveiben kell bizonyos törvényeket módosítani. Nem erről beszélek, hanem általában a parlament előtt lévő számtalan törvénymódosítás is a meggondoltság és a megfontoltság, a kimódoltság, a kimunkáltság és egyeztetés követelményének nem tesz eleget. Úgy gondoljuk, hogy külön-külön napirendre kellene venni ezeknek a törvényeknek a módosítását, nemcsak a Ptk. kapcsán is, de egyáltalán átgondoltan kellene módosítani, külön-külön kellene napirendre tűzni.

Nem kedveljük, de nemcsak azért, mert ez valami úri jókedvünk, hanem nem kedveljük a salátatörvényeket, mert ilyenkor a képviselő sincs igazi döntési helyzetben, mert jó pár törvényt kell ilyenkor elővennie, amit szinte képtelenség egymás mellé tenni, hogy mindazoknak a módosításait át tudja vezetni, és logikusan át tudja gondolni, hogy döntési helyzetbe kerüljön. Nos, a kormány a salátatörvényt most már nem egy alkalommal, gyakorlatilag ebben az évben folyamatosan alkalmazza, és ez a legfontosabb kritikánk, hogy így jogalkotni, hatástanulmány, számítások, háttéranyagok elolvasása nélkül, tájékozódás nélkül nem célszerű.

Úgy gondoljuk, hogy a jogalkotás átláthatóságot, jogbiztonságot és követhetőséget vár el a törvényhozástól. Ez a törvényjavaslat sem meríti ki és nem teljesíti ezeket az elvárásokat, úgyhogy bocsássanak meg, de nem tudjuk támogatni az ilyen kapkodó jogalkotást, mindamellett, hogy a módosítások második körében szakmai kifogásaink is vannak a beterjesztett passzusokkal kapcsolatban.

Elnök asszony, köszönöm a megtisztelő lehetőséget, hogy szólhattam. (Taps a Fidesz és a KDNP padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  68  Következő    Ülésnap adatai