Készült: 2021.05.06.05:11:41 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

234. ülésnap (2009.10.20.), 416. felszólalás
Felszólaló Tukacs István (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó Költségvetési bizottság
Felszólalás oka Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése
Videó/Felszólalás ideje 5:08


Felszólalások:  Előző  416  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

TUKACS ISTVÁN, a költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget. A költségvetési bizottsági vélemények közül valóban a kisebbségit van módon tolmácsolni, hiszen az előterjesztést támogató javaslatunkkal a bizottságban kisebbségben maradtunk. Kisebbségben maradtunk azzal, hogy támogattuk azt a szándékot, hogy állami és önkormányzati társaságok gazdálkodjanak - a válság idején különösen - takarékosabban, hogy legyen áttekinthető mindazon javadalmazások köre, ami felső vezetőkre vonatkozik, hogy legyen szabályozott a különféle vezető testületek kinevezése, hogy meg legyen szabva annak rendje, hogy kikre vonatkozik a törvény hatálya. Legyen szigorú plafonja azoknak a fizetéseknek, javadalmazásoknak, béreknek, amelyeket a törvény megemlít. És egyáltalán, kisebbségben maradtunk azzal a szándékkal, hogy mindazon állami és önkormányzati társaságok, amelyek jelentős állami vagy önkormányzati finanszírozásúak, közpénzből gazdálkodnak, legyenek szigorúbb kontroll alatt, és az kontroll a nyilvánosság kontrollját jelentse elsősorban, ami nagyon lényeges.

A költségvetési bizottságban azért sajnáltuk különösen, hogy ez a vélemény kisebbségben maradt, mert azt gondoljuk, hogy törvényi szabályozást nem lehet alárendelni az éppen aktuális politikai szituációnak, különösen akkor, ha ez egy hosszú távra vállalható, és mint ahogy fideszes képviselőtársam ugyan más szemszögből világítva meg ezt, de megerősítette, hogy joggal tart igényt nagyon sokak figyelmére; azok figyelmére, akik úgy gondolják, hogy a közpénzből gazdálkodók gazdálkodását figyelni kell.

A vita természetesen, hogy állami és önkormányzati, vagy csak állami társaságok, jogosan vetődhet fel.

(19.30)

Ugyanakkor világosan látszik az, hogy az önkormányzati társaságok esetében jó néhány nagyvárosnak van olyan sok árbevétellel, nagy szolgáltatási területtel, tehát nagy működési - hogy is mondjam - hinterlanddal gazdálkodó önkormányzati cége, amely jogosan igényli azt, hogy átlátható legyen mindazok szempontjából, akik ott helyben vagy térségben az adott cég szolgáltatásait igénybe veszik. Én tehát ebben a vitában, amely kialakul, hogy állami vagy önkormányzati, állami és önkormányzati, messze azt támogatom, hogy ez terjedjen ki az önkormányzati társaságokra is. Különösen azért, mert világosan látszik, hogy problémák nemcsak állami vagy fővárosi önkormányzati felügyeletű, tulajdonú társaságoknál lehetnek, hanem bizony ezek a problémák gyakorta adódnak különféle városok önkormányzati társaságainál is. Ezért tehát ez a törvényjavaslat céljaiban azt tartalmazza, hogy mindenütt figyelemmel lehessen kísérni az ott történteket.

A másik ilyen vitában, hogy a hatálybalépés mikor történik, én magam az előterjesztők indoklását és szándékait kielégítőnek tartom. Ismerve az önkormányzatok gyakorlatát, mármint azt, hogy az önkormányzati ciklusok kezdetén kerül sor a vezető testületek újraválasztására, újradelegálására, kerül sor esetleg az adott társaságoknál vezetők megbízására, azt gondolom, hogy ez egy logikus és figyelembe vehető szempont, különösen akkor, ha a törvényben foglaltaknak egyébként az önkormányzatok és a társaságok eleget tehetnek most is. Senki nem tilalmazza mindazon előírások, szabályok, elvárások életbe léptetését, amelyek jelenleg a tervezetben benne vannak. Nem tartom az önkormányzatok életébe való belepiszkálásnak, tartom inkább ezt a jogszabálytervezetet egy olyan lehetőségnek, amely megadja a nyilvánosság kontrollját és az átláthatóságot a társaságok ügyében.

Még egyetlen szempontot szeretnék megemlíteni a vitában. Elnök úr, bizonyára, ha nem is szokásos, de nem tilos, hadd említsem fel a többségi vélemény kialakításánál felmerült egyetlen szempontot, egyetlen lényeges szempontot a költségvetési bizottság ülésén, ez pedig az volt, hogy ilyen szigorú, ilyen kontrollált előírások esetén előállhat a cégek menedzsmentjében a kontraszelekció. Amennyire én ismerem a középméretű, mondjuk, megyei jogú városi cégek javadalmazását és működési területét, nem tartom ezeket az előírásokat olyan szigorúnak, hogy ettől túlságosan félni kelljen.

Köszönöm szépen, elnök úr, hogy meghallgatták a bizottság véleményét, ön is és a tisztelt Ház is. (Taps az MSZP padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  416  Következő    Ülésnap adatai