Készült: 2021.05.15.06:21:17 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

229. ülésnap (2009.10.08.), 2. felszólalás
Felszólaló Tukacs István (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 7:15


Felszólalások:  Előző  2  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm a lehetőséget. A költségvetés általános vitájának keretében igen sok hozzászólás elhangzott a költségvetéssel kapcsolatban, érdemes ezek közül néhány elemet megerősíteni és néhány új véleményt idehozni az általános vitába.

Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném újra felidézni azt, hogy a költségvetés tervezése milyen körülmények között született. A költségvetés tervezése egy általános gazdasági válság körülményei között született. Ezt azért érdemes rögzíteni, mert ez megszabja a lehetőségeinket. Nincs tehát mód valamiféle ideális vagy optimális költségvetési tervezésre, nincs mód arra, hogy egy általános gazdasági fellendülés, pénzbőve keretében tervezzünk, a világgazdasági válságnak olyan pontján vagyunk, amelyben hazánk is talán a mélyponthoz közelít vagy azon van, de semmi esetre sem erős fellendülés vagy kilábalás várható.

A válság többféleképpen érintette az országokat a világban, így hazánkat is, és többféle reakció is volt erre. Voltak olyan nemzetállamok, amelyek úgy gondolták, hogy azzal segítenek, ha gazdaságélénkítő csomagjaik keretében jelentősen eladósodnak. Voltak olyan országok, amelyek ezt nem tehették meg, ilyen hazánk is. Ezért tehát szeretném felemlíteni azt, hogy miközben azt tapasztaljuk, hogy egyöntetűen, de nem egységesen reagálnak a világban az országok arra, hogy válság van, ez a reagálás a mi szempontunkból nem járhat együtt azzal, hogy újra hiányt növelünk, eladósodunk.

Szeretném rögzíteni azt, hogy a költségvetés tervezésének keretében jelzett 3,8 százalékos GDP-arányos hiányt fontosnak, követendőnek, rögzítendőnek tartom.

Amikor arról beszélünk, hogy milyen körülmények között terveztünk, azt is jelezni kell, hogy a költségvetés tervezésének és megalkotásának időszaka nem előzmények nélküli, hiszen az év közepén a vállalkozások versenyképességének növelése, a munkaterhek csökkentése keretében sor került adó- és járulékcsökkentésre és -átrendezésre, csökkentek munkáltatói járulékok, csökkent a személyi jövedelemadó, és 2010-től újabb jelentős csökkenés várható a fogyasztási típusú adók és az ingatlanadó terhére, átrendezésével.

Azért kell elmondani, hogy nem előzmények nélküli a költségvetés tervezése, mert természetesen a válságkezelés folyamatában mindezek az előzmények hatással vannak arra, hogy milyen költségvetést tudunk tervezni és összeállítani.

Szeretném azt is elmondani, hogy az eddigi előzmények nem voltak sikertelenek. Ezt bizonyítja a ma 270 forint alatt járó euró - nagyon sok euróhiteles vagy devizahiteles örömére - és az a visszatérő nemzetközi befektetői bizalom, amely megjelenik egyrészt abban az érdeklődésben, amely munkahelyeket teremtett, másrészt pedig abban, hogy nem vagyunk rászorulva arra, hogy IMF-pénzeket vegyünk igénybe, az ország finanszírozhatósága stabil lehet pénzpiacokon szerzett hitelekből.

Vannak-e ennek a költségvetésnek kockázatai? A költségvetés tárgyalásának folyamatában mind a Költségvetési Tanács, mind az Állami Számvevőszék jelzett kockázatokat, rövid távon - furcsa módon - a kormány tervezési módját nagyon óvatosnak ítélték mindketten. Azt tehát, amely adattal a kormány tervezett, azt a csökkenést mindkét vélemény nagyon óvatos becslésnek tartja. Ennek ellenére azonban rövid távon az előrejelzéseknek az óvatosságát, középtávon azonban a helyzetnek legalábbis a változatlanságát vagy romlását jelzik a szakértők, jelzi mindenki, aki foglalkozik ezzel.

Csak két ilyen elemet szeretnék megemlíteni, tisztelt Ház, ami kockázatokat hordozhat számunkra a következő időkben. Amikor azt említettük vagy említettem, hogy különbözőképpen reagáltak országok, államok arra, hogy válság van, nagyon sok erős gazdaság adósodott el: Amerikai Egyesült Államok, Németország, Franciaország. Ez azt a veszélyt hordozza számunkra, hogy a következő időszakban ezek az erősebb gazdasággal rendelkező országok hiteleket szívnak majd el, és nem biztos, hogy középtávon ez nekünk előnyt jelent. Másrészt el fog jönni az az időszak, amikor ezek a nemzetállamok is kénytelenek majd adósságaikat csökkenteni, ez pedig a fogyasztás csökkenésével és valószínűleg az exportlehetőségeink csökkenésével is együtt fog járni, nehezebb helyzet lesz számunkra, amikor ez bekövetkezik.

Mindezzel azt szeretném aláhúzni, hogy nem tartom megalapozott és - ha fogalmazhatok így, ha nem túl erős - épelméjű dolognak azokat a vélekedéseket, amelyek egyrészt valamiféle bezárkózó gazdaságot céloznak meg, és úgy gondolják, hogy el lehet vágni, rekeszteni hazánkat a világgazdaságtól, annak lehetőségeitől, kapcsolatrendszerétől, azoktól az érdekektől, amelyek bennünket odakötnek, másrészt szeretném kritika tárgyává tenni azokat a vélekedéseket, amelyek megjelentek ellenzéki oldalon, hogy a 3,8 százalékos hiány nem kőbe vésett, ezt lehet akár növelni is.

Mindazon kockázatok, amelyeket említettem, arra utalnak, hogy ezt nem lehet megtenni, nemcsak azért, mert nagyon keserves lenne újra hiányt csökkenteni, hanem azért sem, mert nagy valószínűséggel ez hazánk finanszírozhatóságában jelent majd gondot.

Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A benyújtott költségvetés bizalmat kelt akkor, ha elfogadjuk, lehetőséget rejt magában arra, hogy a gazdasági válságnak ezen szakaszából kilábaljunk. Szeretném azonban megerősíteni, hogy a szocialista frakció a költségvetés egészét elfogadva kritikailag viszonyul annak jó néhány eleméhez, ezek a vitában már elhangzottak. Ilyen a gyermekélelmezés ügye, amelyben szeretnénk a normatívákat megtartani, ilyen az oktatásügy néhány eleme, és ha ezt a magánvéleményemet elmondhatom, ilyen lehet az a szándék, amit nem szabad véleményem szerint feladni, amely a távhő áfájának csökkentésével csökkentené mindazok terheit, akik ilyen fűtési módot választanak, és egyben versenyképességet is jelenthetne a gázfűtés számára. A viszony tehát támogató a szocialista frakció részéről, azonban a költségvetés minden elemében nem kritikátlan, ezért ezeket módosítani kívánjuk.

Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Képviselőtársaim! Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps az MSZP padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  2  Következő    Ülésnap adatai