Készült: 2020.04.08.18:49:14 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

32. ülésnap (2010.10.05.), 30. felszólalás
Felszólaló Vágó Gábor (LMP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 9:14


Felszólalások:  Előző  30  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

VÁGÓ GÁBOR, az LMP képviselőcsoportja részéről: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Köszönöm a szót. Valójában mi az előttünk fekvő anyaggal szeretnénk foglalkozni, és nem mennénk bele olyan részletes és távolba mutató kritikákba, mint ahogy ezt a Jobbik képviselői tették.

Kezdjük az ellenőrzési terv összeállításával! Az ellenőrzési terv jelentős részben a törvényi előírásokat követte, amit tudomásul veszünk. Üdvözlendőnek tartjuk, hogy a kapacitás egyre nagyobb arányát fordítják a teljesítmények ellenőrzésére, az ugyanakkor már kevésbé örvendetes, hogy ez az átfogó ellenőrzések rovására történt. E tekintetben az LMP az őszi költségvetési vitában módosító javaslatokat fog megfogalmazni, amely az ÁSZ ellenőrzési kapacitásának bővítésére irányul majd. Meggyőződésünk ugyanis, hogy a visszaéléseket és pazarlást hatékonyabban felderítő ÁSZ bőven kitermeli ennek költségeit. Ehhez képest tavaly csökkent a felhasználható ellenőri napok száma, amit nem tarthatunk elfogadhatónak.

Kevésbé egyértelmű annak a megítélése, hogy az ÁSZ tavalyi jelentésének több mint negyede elnöki utasításra készült. Ehhez képest, ezzel ellentétben az ellenőrzési tervvel e vizsgálatok kapcsán az Országgyűlés szakbizottságának nincs véleményezési lehetősége. Bizonyos esetekben nem látszik kifejezetten indokoltnak a kiemelt figyelem, mint például egyes kisebb közalapítványoknál, amelyek nem világos, hogy miért kerültek a figyelem középpontjába. Más esetekben viszont kifejezetten örvendetes, hogy külön ellenőrzések is történtek, mint például a települési önkormányzatok tulajdonában lévő zöldterületek esetében.

Összességében így elfogadható a kép, de általánosságban helyesebbnek tartanánk, ha mérsékelt maradna az elnöki döntés alapján elrendelt ellenőrzések aránya az éves ellenőrzési terv alapján elvégzettekhez képest, és a kiválasztás egy átlátható, törvényben rögzített rendet követne. Ezenfelül törekedni kell a politikailag érzékeny témák célzatos időzítése kapcsán még a politikai befolyás látszatának is az elkerülésére. Ez segíthet a Fidesz padsoraiból érkezett új elnök hitelességének megerősítésében is.

Az ÁSZ több alkalommal bejelentette, a jelentésben is szerepel, hogy korrupciós kockázati térképet készít. Ez vagy nem készült el, vagy csak nem került nyilvánosságra. Pedig a korrupció elleni küzdelemhez nagyon fontos volna, ennek alapján az ÁSZ feladatait lehetne kijelölni a jövőben. Hol van a korrupciós kockázati térkép?

Az államháztartási folyamatok általános értékelésével kapcsolatban azt szeretnénk elmondani, hogy a legfőbb szövetségesünknek tekintjük az ÁSZ szakértői gárdáját, amennyiben az LMP egyik legfőbb programpontján, a közpénzek átlátható felhasználásának elérésén dolgoznak. E tekintetben nagy érdeklődéssel fogadjuk, hogy az MNV Zrt. elszámolásának 96,5 százalékát nem tudja teljes körű dokumentáció alátámasztani. Az ehhez szükséges vagyonmérlegek és leltárok elkészítésének hiánya egyértelműen az előző kormányzat bűne.

Az ÁSZ-hoz hasonlóan mi is jelentős kockázati tényezőnek tekintjük, hogy a költségvetési kiadások jelentős része az országgyűlési előirányzat módosítása nélkül is túlteljesülhet. A végrehajtó hatalom ezen túlterjeszkedése ellen a jövő évi költségvetés vitájában is fel fogunk lépni. Továbbá elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az ÁSZ számára nem biztosítja a mindenkori kormány a jelentések alapos elkészítéséhez szükséges időt, ezért nem támogatjuk a kormány nyári államháztartási törvénymódosításait, és a jövőben sem fogjuk támogatni az ilyen törekvéseket. Ezek jelenthetik a legnagyobb veszélyt a költségvetési átláthatóságra. Hasonlóan elítélendő a hatástanulmányok hiánya, amely egy évtizedes törvényszegése a mindenkori kormánynak. Folytatva a sort: nem látjuk be, hogy miért nem követte a kormány az ÁSZ ajánlását és különítette el a munkáltatói és biztosítotti járulékok befizetésére szolgáló számlákat.

Az ilyen kisebb átláthatósági problémák mellett van egy igazán nagy falat is az államháztartásban, ez pedig az önkormányzati kötvénykibocsátás. Mára ez ezermilliárdos nagyságrendet ért el. E tekintetben maximálisan támogatjuk az ÁSZ kutatói által már évek óta javasolt reformot, amely a költségvetési korlátok keményítése, az indokolatlan és fenntarthatatlan hitelfelvételek újraszabályozása irányába mutat.

Az önkormányzati működés esetében számos egyéb visszásság is található, így például felháborítónak találjuk, hogy a kötelezően nyilvánosságra hozandó közérdekű adatokat az ellenőrzött önkormányzatok háromnegyedénél a jegyző nem jelentette meg. Az LMP vasárnap megválasztott képviselői minden esetben kezdeményezni fogják az ilyen anomáliák megszüntetését. A közbeszerzések esetében a korrupciós veszélyt növeli, hogy a döntéseknek sokszor nincs megállapítható felelőse, nem kell ellenjegyezni, nincs indoklás, így az esetleges hibás vagy törvénysértő döntések személyi következmények nélkül maradhatnak.

A közbeszerzések területén további fontos lépések nem történnek meg régóta, ami folyamatosan rombolja a közmorált. Az eltiltások könnyen kijátszhatóak szétválással. Ezt meg kell akadályozni: az eltiltás mindkét utódszervezetre vonatkozzon a tulajdonosi kör azonossága alapján. Az ÁSZ feljelentést tehet, ám ezek ismeretlen tettes ellen folynak és nagyon lassúak. Az intézmények közbeszerzési tervüket alapul véve jelöljenek ki egyértelmű felelősöket, az eljárások jó részét pedig gyorsítva kellene lefolytatni.

Hogy a megállapítások hasznosulásáról mit tudunk mondani a fenntarthatóság jegyében: a pozitív jegyek ellenére általánosságban az tapasztalható, hogy az ÁSZ ellenőrzési gyakorlata még nem készült fel a hosszú távú fenntarthatósági szempontok érvényesítésére, ami egyelőre elsősorban a pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozik.

A közfeladatok rendszerének és ezek finanszírozásának átalakítására vonatkozó javaslatok megfogalmazása során azt javasoljuk, hogy fokozottabb figyelmet fordítsanak az ÁSZ szakértői a környezeti fenntarthatóság elvárásaira is. Ez már csak azért is szükséges lenne, mert azokban az esetekben, amikor az ÁSZ részleges vizsgálati anyagot mutatott be, az átlagot lényegesen meghaladó arányú problémahalmazt tárt fel a környezeti fenntarthatóságot érintő projekteknél. Példának okáért a szilárdhulladék-gazdálkodás esetében a jelentés egyelőre nem tudott beszámolni semmi olyan konkrétumról, amely a szelektív hulladékgyűjtés eredményeként keletkező másodlagos nyersanyagok hasznosítására vonatkozna. Csak remélni tudjuk, hogy az ez év decemberére ígért hulladékgazdálkodási törvénymódosítás már kezelni fogja ezt és sok más problémát.

(11.00)

A másik vonatkozó jelentés a szennyvíztisztítási projektekről szólt. Itt az ÁSZ javaslata ellenére még nem történt meg a szabad kapacitások felmérése, amelynek hiányában nem lehetséges egy hatékony fejlesztési stratégia kialakítása sem. Elfogadhatatlannak tartjuk továbbá, hogy a helyi közszolgáltatási feladatok közé tartozó zöldfelület fenntartásának és fejlesztésének nincs önálló törvényi szabályozása. Ennek hiányában nem meglepő, hogy az önkormányzatoknak csupán egynegyede tartotta fontosnak ezen kötelező feladat betartását.

Sajnos nem áll rendelkezésre megfelelő terjedelmű időkeret a további megállapítások részletes kommentárjához. Így röviden még egy témát szeretnék kiemelni, a vezetők vagyongyarapodását. Nem értjük, hogy az Országgyűlés több mint két év alatt miért nem lépett az állami vezetők vagyongyarapodásának vizsgálata ügyében, amelynek jelenlegi szabályozása az ÁSZ szerint nem hajtható végre. Az LMP fel fogja karolni az ügyet annak érdekében, hogy mielőbb rendeződjön a kérdés, és kiderüljenek az előző kormány turpisságai.

Összességében tehát úgy véljük, hogy az ÁSZ magas szakmai színvonalon teljesítette tavaly az Országgyűlés által rátestált feladatokat. Ezzel együtt megfogalmaztunk néhány kérdést, kérést is a Számvevőszék új vezetőjének, amelynek kapcsán reméljük, hogy Domokos elnök úrtól megnyugtató válaszokat kapunk.

(Az elnöki széket Lezsák Sándor, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)

Összegzésképpen szeretném kijelenteni, hogy az LMP-frakció támogatni fogja az ÁSZ 2009-es tevékenységéről szóló határozati javaslat elfogadását. Vigyázó szemünket ugyanakkor rajta fogjuk tartani a szervezet tevékenységén, s minden olyan esetben közvélemény elé állunk majd, amikor azt tapasztaljuk, hogy az ÁSZ új politikai vezetése eltérne az elmúlt húsz év magas szakmai színvonalától és függetlenségétől.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps az LMP padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  30  Következő    Ülésnap adatai