Készült: 2020.07.13.00:38:44 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

222. ülésnap (2017.05.15.), 291. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Törvényalkotási bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 5:52


Felszólalások:  Előző  291  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

JAKAB ISTVÁN, a Törvényalkotási bizottság előadója: Igen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Ezúton tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a Törvényalkotási bizottság 2017. május 11-én a házszabály 46. §-a alapján megtárgyalta az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/14461. számú törvényjavaslatot, és ahhoz a bizottság 24 igen szavazat mellett, 9 nem ellenében, tartózkodás nélkül összegző módosító javaslatot és összegző jelentést nyújtott be.

Az összegző módosító javaslat tartalmazza a Mezőgazdasági bizottság és a Fenntartható fejlődés bizottsága egyes módosító indítványait is, továbbá a Törvényalkotási bizottság saját javaslatát is, amely a sarkalatossági záradékot és az azzal összefüggő rendelkezéseket elhagyja, így a törvényjavaslat egyszerű többséggel elfogadhatóvá válik.

A támogatott módosító javaslat rögzíti, hogy a fenntartható erdőgazdálkodás egyik alapvető elvárása, hogy az erdők természetességi állapota az erdőgazdálkodási tevékenység következtében ne romoljon. A törvénytervezet ennek az elvárásnak a következetes érvényesítése céljából az erdők aktuális természetességi állapotát bemutató törvényi kategória mellett ‑ helyesen ‑ bevezeti a természetességi állapotra vonatkozó alapelvárás fogalmát, illetve kategóriáját. A koherens szabályozás érdekében azonban a törvény több rendelkezésében indokolt a régi kategóriát az új kategóriával cserélni.

Felhívom tisztelt képviselőtársaim figyelmét, hogy a támogatott módosító javaslatok között szerepel Gőgös Zoltán MSZP-s képviselőtársunk pontosító, garanciális szabályokat is tartalmazó indítványa.

Győrffy Balázs képviselőtársam indítványa rögzíti annak fontosságát, hogy a folyamatos erdőborítás fenntartásával való erdőgazdálkodásra csak az arra alkalmas erdőkben szorítsuk rá az erdőgazdálkodókat. Ellenkező esetben a rendelkezéssel inkább ellenkezést váltunk ki, holott ezen a téren a konstruktív együttműködés, illetve kreatív kezdeményezőkészség nélkül nem lehet eredményt elérni. Ennek kapcsán indokolt figyelembe venni azt is, hogy a vágásos erdőgazdálkodás elhagyása természetvédelmi szempontból nemcsak előnyökkel, hanem esetenként hátrányokkal is járhat. A vágásos üzemmódban a 10-15 éves visszatérések, erdőnevelési beavatkozások sokszor jobban szolgálják az ott élő fajok élőhelyének háboríthatatlanságát, mint a faállomány és a talaj rendszeres évenkénti vagy kétévenkénti bolygatásával járó örökerdő üzemmód.

Továbbá figyelembe kell venni azt is, hogy a természetes erdőfelújítások és a folyamatosan erdőborítást biztosító módszerek elterjedése révén természetvédelmi szempontból a vágásos erdőgazdálkodás terén is jelentős előrelépés történt az elmúlt két évtizedben. A madárvédelmi irányelvből levezethető elvárások tehát az erdőterv szerinti erdőgazdálkodás révén is biztosítottak anélkül, hogy az erdőgazdálkodás tartalmán, jellegén jelentősen változtatnánk.

Győrffy Balázs irománya kimondja azt is többek között, hogy a Natura 2000-es rendeltetés megállapítása indokolatlan azon erdők esetében, amelyek nem minősülnek jelölő erdei élőhelynek. Így például az idegenhonos fafajokból álló kultúrerdők és faültetvényerdők esetében, vagy akár az olyan erdei élőhelyekre vonatkozóan, amelyek ugyan magasabb természetességi állapotúak, de az országban nagy gyakorisággal előfordulnak, jelölő erdei élőhelyként való kijelölésük nem merült fel.

Tisztelt Képviselőtársaim! Felhívom figyelmüket, hogy a támogatott módosító javaslatok között szerepel lényegében Sallai R. Benedek LMP-s képviselő úr kezdeményezése is, amely az adattárhoz való hozzáférési lehetőségek körét pontosította.

Az elmondottakból is következően, az előzetes egyeztetéseknek megfelelően és a támogatott módosító javaslatokból is adódóan az Országgyűlés akár konszenzussal is elfogadhatná az előttünk fekvő javaslatot, ha csupán szakmai és lelkiismereti szempontok döntenének. Én arra kérem önöket, hogy pártpolitikai szempontok helyett az előzőekre helyezzük a hangsúlyt, és valamennyi magyar polgár érdekében, a jövő generációinak az érdekében is támogassák a javaslatot.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  291  Következő    Ülésnap adatai