Készült: 2020.07.13.02:05:13 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

116. ülésnap (2015.11.16.), 331. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Törvényalkotási bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 4:32


Felszólalások:  Előző  331  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

JAKAB ISTVÁN, a Törvényalkotási bizottság előadója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Kedves Képviselőtársaim! E késői órán engedjék meg, hogy a Törvényalkotási bizottság többségi álláspontját ismertessem. A Törvényalkotási bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) országgyűlési határozat 46. § (5) bekezdése alapján a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról szóló T/6981. számú törvényjavaslathoz az összegző módosító javaslatot beterjesztette, az összegző módosító javaslatot megvitatta, és a vita során 21 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében azt elfogadta.

(22.40)

Tisztelt Országgyűlés! Egy igen jelentős törvénymódosításról van szó, azonban egy igen rövid törvénymódosításról. Ez gyakorlatilag a haszonbérleti szerződések módosítására vonatkozik, méghozzá a haszonbérleti szerződések díjainak megállapítására vonatkozik. A haszonbérleti szerződések módosításának igénye összefügg a clausula rebus sic stantibus római jogi alapelv gyakorlati alkalmazásával, vagyis az idő múlásával összefüggésben a körülményekben történő lényeges változásnak alapot kell adni a szerződéses kapcsolat egyes részeinek megváltoztatására.

Ugyanakkor a szerződést megkötő haszonbérbe adó személy szándékainak a szerződésben való megjelenítésére a szerződés megkötését megelőző folyamatban megvolt a lehetőség, míg a tulajdonváltás nyomán a szerződésbe lépő új haszonbérbe adónak erre értelemszerűen nem volt lehetősége. Erre figyelemmel a módosító javaslat az új haszonbérbe adónak nyitja meg a lehetőséget, hogy a jogvesztő 90 napos határidőn belül kezdeményezhesse a haszonbérleti díj megemelését a piaci díj összegére. Ennek megállapítása vonatkozásában azonban nem szükséges, hogy a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közreműködjön, ez természetesen így gyorsabb eljárást tesz lehetővé.

Erre a módosításra azért van nagyon nagy szükség, mert valamennyien tudjuk, és ennyi részletesebb indoklást engedjenek meg a nagyon szigorú szabályok szerint megfogalmazott szakmai észrevételhez, hogy vannak olyan területek, ahol aranykoronánként 300-500 forint a bérleti díj, egy másik, ugyanilyen minőségű terület 3-5 ezer forint aranykoronánként. Tehát az öt-, tízszeres differenciát a rendszer nem bírja el. Ezért bátorkodott javasolni a bizottság azt, hogy itt az egységes díj megállapítása országosan a bérleteknél legyen lehetővé téve. Előzetesen az előterjesztő azt javasolta, hogy ezt a kamara állapítsa meg, a bizottság úgy határozott, hogy erre külön lehetőség nincs.

Tisztelt Országgyűlés! Mivel a bizottság a szükséges módosításra javaslatot tett, és azt a már az előbb említett szavazati aránnyal elfogadta, így ajánlom a tisztelt Országgyűlésnek, hogy szíveskedjenek támogatni a bizottság által tett módosító javaslatot, és magát a törvényt a bizottság elfogadásra javasolja. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  331  Következő    Ülésnap adatai