Készült: 2020.04.09.03:35:43 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

205. ülésnap (2001.05.08.),  175-180. felszólalás
Felszólalás oka Interpelláció megtárgyalása
Felszólalás ideje 7:04


Felszólalások:   167-175   175-180   181-186      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Az interpelláló képviselő nem fogadta el az államtitkár válaszát. Kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e. (Szavazás.)

Az Országgyűlés 150 igen, 76 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadta az államtitkár válaszát.

 

Tisztelt Országgyűlés! Potápi Árpád, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott be a közlekedési és vízügyi miniszterhez: "Befejezhető lesz-e az 56-os út Bátaszéket érintő szakaszának korszerűsítése?" címmel. A képviselő urat illeti a szó.

 

POTÁPI ÁRPÁD (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! A utóbbi években jelentősen megnövekedett a Bátaszéken áthaladó gépjárműforgalom, különösen a már-már elviselhetetlen kamionforgalom, mivel a Bátaszék belterületét kettészelő Budai utca egyben a Szekszárd-Mohács közötti 56-os számú főközlekedési út. Innen ágazik le a város belterületén a bajai híd felé haladó 55-ös számú főközlekedési út. Bátaszéken keresztül érhető el a bajai Duna-híd és az udvari határátkelőhely.

A város önkormányzata nap mint nap szembesülve a jelentős forgalom okozta gondokkal, az állandó balesetveszéllyel, úgy döntött, hogy megpróbál mindent megtenni ezek mérsékléséért, az 56-os út belterületi szakaszának korszerűsítéséért. Így 1998-ban elkezdődtek a kivitelezési munkák. 2000 júniusáig elkészült a közút belterületi szakasza korszerűsítési munkáinak több mint kétharmada, az 56-55-ös út csatlakozásánál megépült a jelzőlámpás csomópont, gyalogátkelőhelyek létesültek, és kiépült két autóbusz-megállóhely.

Mindezen építési munkák költségéből, amely 143 millió forint volt, igen jelentős összeget, pontosan 27 millió 700 ezer forintot, azaz a beruházás 19 százalékát vállalta magára Bátaszék város önkormányzata, vállalva a hitelfelvétel kockázatát is. A további költségeket a KHVM, a MOL Rt. és a MÁV Rt. állta a vasúti átjáró korszerűsítésével.

Az önkormányzat úgy ítélte meg, hogy további anyagi erőfeszítéseket nem képes tenni a korszerűsítési munkák érdekében, mivel Bátaszék város önkormányzatának pénzügyi lehetőségei igencsak korlátozottak, tekintettel a város kistérséget ellátó intézményrendszerére, egyéb megoldandó gondjaira, például a szennyvízcsatornázás, és nem utolsósorban arra, hogy a település az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliségű település.

Tisztelt Miniszter Úr! Az 56-os főközlekedési út elsősorban közút. Forgalmának jelentős részét a nehézgépjárművek átmenő forgalma adja, amelynek minden negatív velejárója az itt lakókat terheli. Az eddigiekben az önkormányzat erején felül is magára vállalta az anyagi terheket, hogy javítson a meglevő állapoton, biztonságosabbá tegye a város területén a közlekedést, elviselhetőbbé az út által érintett házakban lakók életét. Mindehhez eddig is nagy segítséget kapott a polgári kormánytól, és most is hozzá fordul a fennmaradó útszakasz korszerűsítése érdekében.

Kérdezem a miniszter urat, hogy befejezhető lesz-e (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) az 56-os út Bátaszéket érintő szakaszának korszerűsítése. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

 

ELNÖK: Az interpellációra Fónagy János közlekedési és vízügyi miniszter úr válaszol. Megadom a szót.

 

DR. FÓNAGY JÁNOS közlekedési és vízügyi miniszter: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Az elmúlt három év során Bátaszék önkormányzata és a közlekedési tárca egyetértésben és közös erőfeszítéssel dolgozott a város észak-déli tengelyét alkotó 56-os út korszerűsítésén. Az építési költségek több mint felét a tárca biztosította, de jelentős részt vállalt a beruházásból - mint ahogy ön is említette - az önkormányzat, és hozzájárultak a gazdasági társaságok is.

Az átkelési szakasz korszerűsítését befejező harmadik ütem megvalósítását is igen fontosnak tartjuk. Azonban figyelembe kell venni, hogy sok olyan, Bátaszékhez hasonló átkelési szakasz van, amelynek korszerűsítése a környezetszennyezés csökkentése, az ott élők komfortérzetének javítása a balesetveszély csökkentése érdekében szükséges.

Az utóbbi években, a délszláv háború után az 55-ös és az 56-os utak forgalma jelentős mértékben megnövekedett. Az érintett települések - Szekszárd, Bátaszék, Mohács, Udvar - egymás után jelentik be igényüket az átmenő út fejlesztésére vagy elkerülő út építésére. Így építettünk az elmúlt évben Udvar előtt kamion-leállósávot, folytatjuk a szekszárdi tehermentesítő és a mohácsi elkerülő szakasz építését is.

A növekvő igények mellett azonban új utak építését és jelentősebb szakaszok korszerűsítését csak úgy tudjuk megvalósítani, ha az érintett önkormányzatokkal közösen keressük a lehetőséget más források - például Területfejlesztési Alap, Környezetvédelmi Alap, önkormányzati támogatás, illetve az úttal érintett gazdasági társaságok lehetőségeinek - bevonására is.

Nyilvánvaló az is, hogy az adott régióban a beruházásokat fokozatosan, ütemezetten tudjuk elvégezni. Bátaszék ez esetben elöl járt, hiszen a legkritikusabb szakaszokon az első két ütem az elsők között lett korszerűsítve, és a harmadik ütem megvalósításának esélyét valóban növeli, hogy Bátaszék önkormányzat nemrégiben jelezte, hogy mintegy 30 millió forint erejéig hozzájárulna a beruházáshoz.

Mindezek alapján, a beruházások fokozatos megvalósítását figyelembe véve 2002 közepén, második felében nyílhat lehetőség az átkelési szakasz korszerűsített részének átadására, megvalósítására. Ez egyben természetesen a korábbi ütemezés gyorsítását is jelenti.

Kérem a képviselő urat, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjék. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

 

ELNÖK: Megkérdezem a képviselő urat, elfogadja-e a miniszter válaszát.

 

POTÁPI ÁRPÁD (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! Ahogy ön is említette, a délszláv háború befejezte és a határforgalom újraindulása után a Bátaszék-Mohács főközlekedési útra zúdul a 6-os, a 63-as és az 55-ös főközlekedési utak forgalma. Bátaszék lakossága szenved a megnövekedett forgalomtól, ami az út rossz minősége miatt csak lassan tudja elhagyni a várost. Nemrégiben egy kamion csak azért nem az iskolába ütközött bele, mert előtte már egy villanyoszlop megállította.

Tisztelt Miniszter Úr! Bátaszék lakosságával együtt bízom a gyors megoldásban, és a válaszát tisztelettel elfogadom. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

 

 

(14.30)

 
Felszólalások:   167-175   175-180   181-186      Ülésnap adatai