Készült: 2020.07.06.11:24:51 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

335. ülésnap (2013.12.10.), 4. felszólalás
Felszólaló Dr. Budai Gyula (Fidesz)
Beosztás vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előttihez hozzászólás
Videó/Felszólalás ideje 5:07


Felszólalások:  Előző  4  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. BUDAI GYULA vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Asszony! Engedje meg, hogy én ne folytassam azt a stílust, amit ön tegnap itt már az azonnali kérdések során, illetőleg a mai napirend előttijében próbált a tisztelt Házban meghonosítani. Ugyanis számoltam, öt perc alatt körülbelül hatszor mondta, hogy hazudtunk, én hazudtam, a kormány hazudott. Én nem fogom önt hazugnak nevezni, egyrészt mert tisztelem önben a nőt, másrészt pedig a stílus maga az ember, tisztelt képviselő asszony.

(9.10)

Ugyanakkor engedje meg, hogy egy nagyon fontos észrevételt mondjak önnek: én közel 20 évi ügyvédi praxissal nem venném a bátorságot, hogy egy általam nem ismert és nem látott elsőfokú bírósági ítéletre, amelyről itt folyamatosan szó van, hivatkozzak, és ebből konkrét állításokat vonjak le. Én azt gondolom, hogy ha ön egy picit jobban tájékozódott volna, akkor önnek a kollégái elmondják, hogy ez nem egy jogerős döntés volt, és ez ellen a döntés ellen van jogorvoslati lehetőség.

Ugyanakkor ön azt mondja, hogy a bíróság azt állítja, hogy Kishantosnak nincsen tartozása. Tisztelt képviselő asszony, én nagyon szívesen át fogom önnek adni a Fővárosi Ítélőtábla 2010-ben kelt jogerős ítéletét, amelyben a következőket mondja ki Kishantos vonatkozásában: "Az elsőfokú bíróság ítéletével kötelezte az alperest - ez a Kishantosi Nonprofit Kht. -, hogy az ítélet jogerőre emelkedését követő 15 nap alatt fizessen meg a felperesnek 27 millió forintot, valamint 9 millió forint kamatot.". Ez pedig nem másból ered, mind a haszonbérleti díjból felhalmozódott tartozásból.

Én azt gondolom, hogy ön egy olyan pártnak a tagja, amely folyamatosan a jogállamiságról beszél itt a parlamentben, ugyanakkor most valahogy erről hirtelen megfeledkeztek, és egy konkrét ügyben, úgy látom, a jogállamiság nem számít semmit, nem számít az, hogy nincs egy jogerős ítélet ebben az ügyben, és önök semmi másra nem használják fel Kishantost, mint politikai haszonszerzésre. Ugyanakkor attól, hogy ön és a pártja nem veszik tudomásul a Fővárosi Ítélőtáblának ezt a döntését, és nem veszik tudomásul, hogy a Legfelsőbb Bíróság 2010 októberében jogerős végzésében a Kishantosi Nonprofit Kht. felülvizsgálati kérelmét is elutasította, az az önök szuverén joga, ugyanakkor akkor ne tessék bennünket állandóan a jogállamiságról és a demokráciáról kioktatni itt a parlamentben, ha önök egy konkrét ügyben ezt nem veszik tudomásul. (Soltész Miklós: Siralmas!)

Tisztelt képviselő asszony, ha én osztom az ön álláspontját ebben a kérdésben, és ön azt mondja, hogy a Kishantosi Nonprofit Kht.-nak nem volt tartozása, és Ácsné mindenhol azt hangoztatja, hogy neki ebben a kht.-ban vagy kft.-ben csak 5 százalék tulajdona van, akkor mi az oka, hogy mindenhol ő szerepel, hol civilként, hol pedig az Élőlánc elnökeként jelenik meg, amikor civilként kell, akkor civilként, amikor pedig olyan a helyzet, akkor pedig politikusként lép elő (Dr. Rétvári Bence: Hoppá! - Soltész Miklós: Nocsak, nocsak! - Dr. Szél Bernadett közbeszól. - Soltész Miklós: Nocsak, ki beszél?!), de ugyanakkor ha valaki kritikát fogalmaz meg közszereplővel szemben, akkor ő megint hirtelen civillé válik ebben a dologban.

De visszatérve, tisztelt képviselő asszony, ha nincs tartozása ennek a kft.-nek, ha nincs tartozás (Dr. Szél Bernadett közbeszól.), amit ön vitat a jogerős ítélet alapján, akkor tessék megmondani nekem, hogy Ács Sándorné a Kishantosi Nonprofit Kht. nevében 2011. szeptember 20-án miért írt alá egy megállapodást, amelyben elismerte a 27 millió forint tartozását, az NFA nagylelkűen elengedte a 9 millió kamatot valakinek a közbejárására (Dr. Szél Bernadett közbeszól.), és a megállapodás a következőket tartalmazza: az első fokon a bíróság ilyen és ilyen számú ítéletében, valamint a Fővárosi Ítélőtábla ilyen és ilyen számú ítéletével földhaszonbérleti szerződésből eredő haszonbérleti díj és késedelmi kamat megfizetésére kötelezem magam, Ács Sándorné írta alá, nagyon szívesen megmutatom önnek. Ugyanakkor itt szerepel, hogy 2011 szeptemberétől 2014 januárjáig Ács Sándorné a kft. nevében milyen törlesztési részletekben fogja ezt a 27 millió forintot kifizetni. (Dr. Szél Bernadett: És az miből származik?)

Tisztelt Képviselő Asszony! Nagyon szépen megkérem önöket, ha önök nincsenek tisztában a tényekkel (Dr. Szél Bernadett közbeszól.), akkor nyugodtan kérdezzenek (Dr. Szél Bernadett: Kérdezek, nem válaszol!), segítünk önnek. Én nagyon szívesen átadom önnek ezt a megállapodást, a Fővárosi Ítélőtábla ítéletét is nagyon szívesen átadom önnek (Dr. Szél Bernadett: Válaszolni tessék!), és akkor fogalmazzák meg az álláspontjukat. Ha nem, ott van az önök remek frakcióvezetője, Schiffer András, aki a jogállamiság nagy harcosa, jogvédő, akkor legalább konzultáljanak, hogy az, hogy elsőfokú ítélet, mi az, hogy jogerős ítélet (Dr. Szél Bernadett: És a kérdésre válaszol?!), mi az, hogy megállapodás, és mi az, hogy bérletidíj-tartozás. (Dr. Szél Bernadett közbeszól. - Sebestyén László dr. Szél Bernadettnek: Fogja már be a száját! - Dr. Szél Bernadett: Ez benne lesz!)

Köszönöm szépen, képviselő asszony. (Taps a kormánypártok soraiban. - Dr. Szél Bernadett távozik az ülésteremből. - Soltész Miklós: Eddig tart a parlament! Nincs, megszűnt az LMP. - Dr. Budai Gyula: Elment?)
Felszólalások:  Előző  4  Következő    Ülésnap adatai