Készült: 2020.06.06.17:13:56 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

224. ülésnap (2017.05.17.), 170. felszólalás
Felszólaló Witzmann Mihály (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend utáni felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:59


Felszólalások:  Előző  170  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

WITZMANN MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, engedjék meg, hogy türelmükkel nem visszaélve, de a vidékfejlesztéssel kapcsolatos néhány aktuális és örömteli gondolatomat megosszam önökkel ezen a késői órán. Azt gondolom, az elmúlt években tapasztalhattuk, hogy Magyarország Kormánya többször is tanúbizonyságát adta már annak, hogy el­kötelezett a vidék, a falvak felemelkedése érdekében. Somogy megyei, balatoni országgyűlési képvi­selőként magam is lényeges célkitűzésnek tartom annak az elvnek, annak a gondolkodásmódnak az érvényre juttatását, hogy senkinek ne kelljen hátrányt szenvednie csupán azért, mert vidéken, kistelepülésen él.

Ennek a célkitűzésnek eleget tenni bizony ma Magyarországon komoly költségeket emészt fel, hiszen a 2002-2010 közötti szocialista-liberális kormányok hibás gazdaság- és vidékpolitikája nemcsak államcsőd közeli helyzetbe taszította az országot, nemcsak eladósította az államot, az önkormányzatokat és a magyar családokat, hanem a vidéki infrastrukturális fejlesztéseket is ellehetetlenítette. Úgy is fogalmazhatnék, hogy 2002-2010 között a vidéki falvak tudatos elsorvasztásának lehettünk tanúi. Mert sajnos mindannyian emlékszünk még a vidéki vasútvonalak és autóbuszjáratok megszüntetésére, az iskolák, óvodák vagy akár a falusi postahivatalok bezárására is.

A siófoki székhelyű, Somogy 4. választókerület településeit rendszeresen járva örömmel mondhatom, hogy a polgári kormány támogatásának köszönhetően az utóbbi években számos, régóta várt és hiánypótló fejlesztés megvalósítására nyílt lehetőség térségünkben. A felújított faluházak, orvosi rendelők, mentőállomások, út- és vasútépítések, intézményi energetikai korszerűsítések, ivóvíz- és szennyvízberuházások jelentős mértékben gyarapították az általam képviselt somogyi településeket. Ezek a beruházások azonban azt is jól mutatják, hogy milyen sok mindent kellett és kell még a jövőben újjá-, illetve felépítenünk. Éppen ezért, a sikeresen megvalósult beruházások ellenére is, azt kell mondanom, hogy még mindig nem tartunk ott, ahol szeretnénk, ugyanis még mindig akad teendőnk bőséggel a vidéki térségek fejlesztése tekintetében. Ahhoz ugyanis, hogy a vidék megtartó ereje növekedjen, további beruházásokra, fejlesztésekre van szükség. Olyan beruházásokra, amelyekkel megfelelő életminőséget tudunk teremteni és biztosítani a vidék számára.

Különösen is fontos ez a szempont a legfiatalabb generáció, a gyermekek esetében, akikben kétségkívül a jövő lehetősége rejlik. Hangsúlyosan is oda kell figyelnünk rájuk, hogy a bennük rejlő képességek, adottságok és tehetség minél korábban kibontakozhassanak és fejlődhessenek. Éppen ezért tartom stratégiai jelentőségűnek, hogy mindenki esélyt kapjon egy XXI. századi Európában elvárható életminőség lehetőségére. Vagyis mindenkinek legyen meg a lehetősége a tanulásra, a művelődésre, a szabadidő hasznos és kellemes eltöltésére, a mozgásra és a sportolásra egyaránt.

Nyugodtan kijelenthetjük azt is, hogy a sporttal kapcsolatos fejlesztésekkel nem mást teszünk, mint a jövő felé nyújtjuk ki karunkat. Hiszen ha sportfejlesztéseket hajtunk végre, akkor testileg, lelkileg, szellemileg üdébb, fittebb és egészségesebb társadalmat teremthetünk, amelynek a gazdasági teljesítőképessége is nyilvánvalóan eredményesebb lehet. Ezt a tényt felismerve került bevezetésre a mindennapos testnevelés, amelynek köszönhetően ma már 1,2 millió gyermeknek van lehetősége a tanítási napokon a mozgásra, a sportolásra.

A mindennapos testnevelés bevezetése azonban arra is rávilágított, hogy a sportinfrastruktúra fejlesztésére komoly szüksége van a vidéknek. Örömmel jelenthetem, hogy a kormány által elindított nemzeti köznevelési infrastruktúra-fejlesztési programnak köszönhetően választókörzetemben két település, Andocs és Nagyberény községek sikeresen pályáztak tornacsarnokok létesítésére. Az említett két fejlesztésből az andocsi tornacsarnokot a közelmúltban adtuk át, a nagyberényi létesítmény felavatására terveink szerint a nyár közepén, nyár végén kerülhet sor.

A most átadott andocsi komplexum mintegy 280 millió forintos, 100 százalékos kormányzati támogatással valósulhatott meg. A beruházás összege akkor válik igazán értékelhetővé, ha mellétesszük Andocs község éves költségvetésének főösszegét, amely 251 millió forint. Könnyen belátható, hogy kormányzati segítség nélkül az alig 1100 fős somogyi település önerőből soha nem tudott volna ilyen színvonalú sportcsarnokot építeni.

A régi és jogos igényként megfogalmazott, modern épület pótolhatatlan szerepet tölt be a helyi és környékbeli, több száz diák és felnőtt egészségre nevelésében és mozgásfejlesztésében. A csarnok ugyanis nemcsak az andocsiaknak öröm és lehetőség, hanem a szomszédos Fiad, Kisbárapáti és Nágocs településekről odajáró gyermekeknek és szüleiknek is remek lehetőségeket teremt sportolásra, közösségi, kulturális és szabadidős rendezvények megtartására egyaránt. A megvalósult beruházás azt üzeni a vidéken élőknek, hogy Magyarország jelenlegi kormánya valóban gondot és figyelmet fordít arra, hogy mindenki egyenlő esélyeket és lehetőséget kaphasson az egészséges életmód kialakítására és a benne lévő tehetség kibontakoztatására egyaránt.

Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy Andocs község önkormányzata, a térség lakosai és a magam nevében is köszönetet mondjak Magyarország Kormányának, hogy ez a régi közös álmunk végre valóra válhatott. És ha már költségvetésről beszéltünk, azt gondolom, ez is egy jó példa itt a mai nap zárásaként arra, hogy végre eljutottunk odáig, hogy nemcsak európai uniós, hanem hazai fejlesztési források is gazdagítják, gyarapítják a magyar költségvetést, és lehetőséget teremtenek a fejlesztésekre, beruházásokra. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Felszólalások:  Előző  170  Következő    Ülésnap adatai