Készült: 2020.06.06.16:21:00 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

224. ülésnap (2017.05.17.), 14. felszólalás
Felszólaló Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 7:43


Felszólalások:  Előző  14  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. SZŰCS LAJOS, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Mélyen tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Ahogy az elmúlt két évben is, a kormány most is a pénzügyi stabilitás megőrzésére, a gazdasági növekedés ösztönzésére törekedett a jövő évi költségvetés tervezésekor. Mindig is hangsúlyoztuk, hogy először stabil alapokra kell helyezni az ország pénzügyeit, és utána lehet majd jelentős gazdasági növekedést elérni. Ennek a következetes gazdaságpolitikának lett az az eredménye, hogy először kivezettük az országot a túlzottdeficit-eljárás alól, majd visszafizettük az IMF-hitelt. Ma már mindenki, a nemzetközi hitelminősítők és az Európai Bizottság is elismeri a makrogazdasági egyensúly helyreállításában elért eredményeket. Szeretném a képzeletükre bízni, hogy mi lett volna, ha nem ezt az utat választjuk, mi lett volna, ha a magyar emberek munkájával nem erre törekszünk. Javaslom, nézzék meg Görögország mai állapotát, pontosan lehet látni, hogy ugyanabban a cipőben toporognak nyolc év óta.

A magyar gazdaság 2018-ban már a hatodik esztendőben növekedhet töretlenül, a bővülés az uniós átlagot is meghaladja. Emellett megőriztük az államháztartás stabilitását, folytatódik az államadósság csökkentése. A jövő évi költségvetés 18 740 milliárd forint bevételi összeggel és 20 140 milliárd forint kiadási összeggel, 1360 milliárd forintnyi hiánnyal számol. 2018-ban a nominális GDP a 40 350 milliárd forintot is elérheti, amennyiben a 4,3 százalékos gazdasági növekedés meg fog valósulni. A tervezett hiánycél 2,4 százalék, az infláció továbbra is 3 százalék körüli lehet. A kormány elkötelezett abban is, hogy a nemzeti össztermékhez mért államadósságot évről évre csökkentse. 2018-ban várhatóan a nominális adósság 27 500 milliárd forint lesz, ami a nemzeti össztermék arányában 68,2 százaléknak felel meg.

Kifejezetten örvendetes tény, hogy a központi költségvetés adósságán belül a devizaadósság részaránya egyre csökkenő tendenciát mutat, a 2017-es 15 százalékról 13 százalékra mérséklődik. Örvendetes dolog, hogy immár másodszor nyújt be a kormány a parlamentnek nullás költségvetést. Vagyis az állami működés egyensúlyban van, a hiányt elsősorban a fejlesztések biztosítására fordítja a kormány, ami egy családi költségvetésben is talán a legfontosabb dolog. Olyan kiadásokat, amelyek később bevételtermelő lehetőséget biztosítanak, mindig és mindenkor lehet támogatni.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kijelenthetjük, hogy a magyar gazdaság növekedése egyre kiegyensúlyozottabb szerkezetet mutat, hiszen a növekedést már nemcsak az export húzza, hanem a megújuló beruházások, valamint a dinamikusan fejlődő és bővülő fogyasztás is. A beruházások erőteljes megugrása prog­­nosztizálható 2018-ra, egyrészről a vállalati be­ru­házások, a 9 százalékra csökkentett társasági­adó-kulcs, valamint számos nagy volumenű fejlesztés tá­mo­gatása. A háztartások beruházásaival összefüggésben stabilan alacsony a kamatkörnyezet, és az emelkedő reáljövedelmek mellett a családi otthonteremtési kedvezmény és a kedvezményes lakásáfa további lendületet ad a fejlesztéseknek. Az állami beruházás dinamikáját jelentősen meghatározza az új uniós költségvetési ciklus forrásainak kifizetése. A jellemző előfinanszírozás miatt az allokált összegek várhatóan 2017 és 2019 között fogják számottevően erősíteni a beruházási teljesítményt.

Tisztelt Képviselőtársaim! Pest megyei képviselőként fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy Pest megye számos közösségi forrás igénybevételének lehetőségétől elesik, elesett. Ennek kompenzálása érdekében a kormány a költségvetés teherbíró képességéhez igazodó, célzott pénzügyi támogatást nyújt a Pest megyei vállalkozások és gazdasági szereplők számára, az előzetesen jelezett igények, fejlesztések finanszírozásához. Erre a célra a tervezet 30 milliárd forintos összeget határoz meg.

Jövőre az önkormányzatok is több pénzből gazdálkodhatnak, mintegy 2937 milliárd forinttal, amihez a központi költségvetés 695 milliárd forinttal járul hozzá. Ez a 2017-es támogatást mintegy 8,5 százalékkal bővíti.

Az előző évekhez hasonlóan az Egészségbiztosítási Alap 2018-as költségvetése a bevételi és kiadási főösszeg egyezőségét irányozza elő, 2315 milliárd forint összegben. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének egyensúlya is biztosított, ugyanis az alap bevételeinek és kiadásainak főösszege egyaránt 3361 millió forint. Tehát ez is nullszaldós.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az elmúlt években már többször megtapasztalhattuk azt, hogy nemcsak az ellenzék, de komoly szakértők is túl optimistának látták a kormány által benyújtott költségvetési tervezeteket. Az idő és a zárszámadások eddig minden évben igazolták a kormány költségvetéssel kapcsolatos döntéseit, a negatív forgatókönyvek nem következtek be. Remélhetőleg nem lesz ez másként jövőre sem, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy ez a gazdasági pálya és azok a kitűzött célszámok, amiket a miniszter úr is felvázolt, megvalósuljanak.

(10.10)

A költségvetés stabilitását erősíti, hogy az előre nem látható kockázatok kezelésére, illetve az év közben felmerülő kormányzati intézkedések forrásaira tartalékok rendszere szolgál több mint 200 milliárd forint értékben. A 2017-ben kialakított új struktúra jövőre is megmarad, vagyis az állam működési kiadásai tekintetében nem jelentkezhet hiány, megvalósítva ezzel a már említett nullás költségvetést. A kormány elkötelezett abban, hogy az állam hiány nélkül működjön, a közszolgáltatások költségét hitel felvétele nélkül, a működési bevételekből tudja finanszírozni.

Összegezve: a gazdasági fundamentumok stabilak, és fenntartható növekedési trendet vetítenek előre. A költségvetés tervezetét megalapozottnak tartjuk, ezért kérjük a Fidesz képviselőcsoportját és valamennyi képviselőtársamat, hogy szavazataikkal támogassák a törvényjavaslat elfogadását.

Tisztelt Képviselőtársaim! Tehát a költségvetésünk kiszámítható, következetes és betartható. Minden magyar ember, aki az elmúlt években dolgozott ebben az országban, tett azért, hogy ez a helyzet kialakuljon, sikeresnek értékelheti az elvégzett munkát, Magyarország sikere pedig az elvégzett munka alapján mindenképpen kiszámítható jövőt ígér nekünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  14  Következő    Ülésnap adatai