Készült: 2020.04.05.15:56:13 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

64. ülésnap (2007.04.17.),  117-127. felszólalás
Felszólalás oka Általános vita lefolytatása
Felszólalás ideje 10:57


Felszólalások:   21-117   117-127   127-135      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, Veres miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés! Az általános vitát az ülésnap végével zárom le. Addig lesz még lehetőség módosító javaslatok benyújtására. Mivel az előterjesztéshez már érkeztek módosító javaslatok, ezért a részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára a későbbi ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Az önkormányzati és területfejlesztési bizottság önálló indítványát 2624. sorszámon kapták kézhez a képviselők.

Megadom a szót Jauernik István bizottsági elnök úrnak, a napirendi pont előadójának, 15 perces keretben. Öné a szó, Jauernik bizottsági elnök úr.

JAUERNIK ISTVÁN, az önkormányzati és területfejlesztési bizottság elnöke, a napirendi pont előadója: Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Az önkormányzati és területfejlesztési bizottság március 27-én törvényjavaslatot nyújtott be a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítására. Mint ahogy az elnök úr említette, a T/2624. számot kapta az önálló indítvány. A módosítás a személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú mellékletének, konkrétan az egyes tevékenységekhez kapcsolódó adómentes kör meghatározásának kiegészítését javasolja.

Szeretném rögtön az elején hangsúlyozni, hogy nem egy új adómentes kategóriát kívánunk létrehozni, nem akarunk új kategóriát bevezetni, hanem egy meglévő kör olyan bővítéséről van szó, amely a múlt év végéig megvolt a személyi jövedelemadóról szóló törvényben. Tulajdonképpen ezt a változást, amely január 1-jén bekövetkezett, senki nem akarta megszüntetni, de egy technikainak nevezhető hiba miatt a személyi jövedelemadóról szóló törvény ilyen irányú változására sor került.

Tisztelt Ház! Képviselőtársaim! Hadd szóljak röviden arról, hogyan történhetett ez a hiba. Az elmúlt év végén a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő törvények módosításáról szóló 2006. évi CIX. törvény számos jogszabályt módosított, amelynek a lényege az volt, hogy a miniszterek megnevezését módosította a különböző törvényekben, így többek között a személyi jövedelemadóról szóló törvényben is.

(13.20)

Ennek a lényege az volt, hogy január 1-jétől kezdve különböző jogszabályokban nem a miniszter neve, nem a miniszter megnevezése szerepel, hanem az, hogy milyen tevékenységért felelős, milyen területet felügyelő az adott miniszter. Például - hogy érthető legyen - korábban a törvényekben úgy szerepelt, hogy honvédelmi miniszter, most úgy szerepel, hogy a honvédelemért felelős miniszter; vagy korábban pénzügyminiszter, most pedig úgy szerepel a törvényben például, hogy a vám- és pénzügyőrséget felügyelő miniszter. Ez az átvezetés, úgy gondolom, érthető és praktikus volt, mert a miniszterek, az elnevezésük, a számuk egy kormányzati szerkezetátalakításnál változik, ugyanakkor a kormányzati és miniszteri felelősség, felügyelet viszonylag nagy stabilitással változatlan.

Amikor ezt a változást a parlament a múlt év végén átvezette a törvényen, akkor következett be az a hiba, hogy a személyi jövedelemadó-törvény 1. mellékletéből, a felsorolásból kimaradt a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, így az a helyzet állott elő, hogy nem ugyanazon elbírálás alá esik egy kitüntetett rendőr vagy határőr, mint egy kitüntetett tűzoltó. Ezt a hibát, úgy gondolom, egyértelműen korrigálnia kell a parlamentnek, helyre kell állítani és vissza kell állítani a korábbi állapotot, vagyis javaslatunk szerint a személyi jövedelemadó-törvény 1. melléklet 4.6. bekezdése, amely szabályozza a díjakhoz, kitüntetésekhez kapcsolódó pénzjutalom, illetve emléktárgy - például dísztőr, gyűrű - adóztatását, ez egészüljön ki a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által adományozott emléktárgyakkal is - korábban is így volt, csak akkor a belügyminiszter adományozta ezeket az emléktárgyakat.

Tehát nem javasolunk változást, és nem javasoljuk az adómentes mérték megváltoztatását sem. Ez a mérték korábban is úgy szerepelt a törvényben, és ma is az szerepel benne, hogy a Kossuth-díjjal járó pénzjutalom egytized részét meg nem haladó mérték adómentes, az efölötti rész természetesen adóköteles, bár szeretném jelezni, hogy ez a kitüntetéssel járó tárgyjutalom esetében gyakorlatilag adómentességet jelent, mert a Kossuth-díjjal járó jutalom több mint 6 millió forint, annak az egytized része 600 ezer forint, és ezek a tárgyak nem érik el ezt a kategóriát, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy adómentes az adományozott gyűrű vagy egyéb ajándéktárgy.

Tisztelt Ház! Képviselőtársaim! Mielőtt támogatásukat kérném az önkormányzati és területfejlesztési bizottság által benyújtott törvényjavaslat elfogadásához, szeretném felhívni a figyelmüket a szabályozás visszamenőleges alkalmazhatóságára is. Azt javasoljuk, hogy ez a szabály január 1-jétől visszamenőlegesen alkalmazható legyen, ezáltal tudjuk biztosítani azt, hogy egyetlenegy tűzoltó, katasztrófavédelmis, polgári védelmis kitüntetettet se érjen hátrány az ez évi kitüntetéseknél, jutalmazásoknál.

Képviselőtársaim! Köszönöm figyelmüket. Kérjük a törvényjavaslat támogatását. Köszönöm, elnök úr. (Taps az MSZP-s képviselők soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm, Jauernik képviselő úr. Megkérdezem, a kormány nevében ki kíván felszólalni ötperces időkeretben.

Veres pénzügyminiszter úr, öné a szó.

DR. VERES JÁNOS pénzügyminiszter: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Országgyűlés! Miután a javaslat nem terjeszkedik túl a korábbi adómentes mértéken, ezért a kormány nevében támogatom a javaslatot.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps az MSZP-s képviselők soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm, miniszter úr. Megadom a szót Kékesi Tibornak, a költségvetési bizottság előadójának, ötperces időkeretben. Öné a szó, Kékesi képviselő úr.

DR. KÉKESI TIBOR, a költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság előadója: Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! Egy kis terjedelmű szabályozásról van szó, úgyhogy még ha fel szeretném is olvasni a törvényjavaslatot, akkor sem venne igénybe öt percet.

A bizottságban hasonló álláspont alakult ki, mint amit a kormány képviseletében a pénzügyminiszter úr elmondott. Mivel nem bővíti a mindenki által elfogadhatónak ítélt mentességi kört, bár nemcsak a tűzoltókról, hanem természetesen a katasztrófavédelem egyéb, országos és területi szervénél dolgozókat megillető vagy nekik juttatott ilyen típusú ajándékozások is ebbe a körbe tartoznak, ezért nem is merült fel különösebb ellenvélemény. A bizottság méltánylandónak és méltányosnak találta, hogy visszaemelésre kerüljön ezen jogszabály-szerkesztési hiba miatt kifelejtődött vagy kiesett kör is az ilyen módon jutalmazható, adományozható körbe.

A költségvetési bizottság a bizottsági önálló indítványt támogatja. Köszönöm a szót, elnök úr.

Köszönöm a figyelmet. (Taps az MSZP-s képviselők soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm, Kékesi képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a képviselői felszólalások következnek, a napirendi ajánlás szerint 10-10 perces időkeretben. Először az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót. Kékesi Tibor képviselő úr kíván-e felszólalni, hiszen jelezte előre, hogy a Szocialista Párt részéről szólni kíván. (Dr. Kékesi Tibor nemet int.) Nem. Köszönöm szépen.

Akkor megadom a szót Gegesy Ferenc képviselő úrnak, a Szabad Demokraták Szövetsége részéről. (Dr. Gegesy Ferenc nemet int.) Ő is visszalépett. Köszönöm szépen.

Ezek szerint nincs más hátra, mint... (Tállai András jelentkezik.) Újabb jelentkező van, igen. Tállai András képviselő úr, a Fidesz részéről kíván szólni. Öné a szó, képviselő úr, tízperces időkeretben.

TÁLLAI ANDRÁS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség frakciója nevében azt szeretném bejelenteni, hogy a frakciónk támogatja a törvényjavaslatot. (Derültség az MSZP-s képviselők soraiban.)

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP-s képviselők soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, Tállai képviselő úr. Megkérdezem Jauernik István bizottsági elnök urat, kíván-e válaszolni az elhangzottakra.

JAUERNIK ISTVÁN, az önkormányzati és területfejlesztési bizottság előadója: Köszönöm szépen. Köszönjük a támogatást. (Derültség az MSZP-s képviselők soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez nem érkezett módosító javaslat, részletes vitára nem kerül sor. Következő ülésünkön a törvényjavaslat elfogadásáról döntünk.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a kereskedelemről szóló 2005. évi CXLIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A sport- és turisztikai bizottság önálló indítványát T/2535. sorszámon, a gazdasági bizottság ajánlását pedig a T/2535/1. sorszámon kapták kézhez a képviselők.

Megadom a szót Pál Béla bizottsági alelnök úrnak, a napirendi pont előadójának, 15 perces időkeretben. Öné a szó, képviselő úr.
Felszólalások:   21-117   117-127   127-135      Ülésnap adatai