Készült: 2020.04.04.05:30:03 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

26. ülésnap (2006.10.30.),  236-240. felszólalás
Felszólalás oka Részletes vita lefolytatása
Felszólalás ideje 9:01


Felszólalások:   222-236   236-240   240-307      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, a részletes vitára bocsátásra és magára a részletes vitára későbbi ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztést T/881. számon, a bizottságok együttes ajánlását T/881/16. számon kapták kézhez.

Indítványozom, hogy a benyújtott indítványok számára és összefüggéseikre figyelemmel a részletes vitát három szakaszban folytassa le az Országgyűlés. Felkérem a jegyzőt, ismertesse az általam javasolt vitaegységeket.

MÓRING JÓZSEF ATTILA jegyző: Tisztelt Országgyűlés! Az első vitaszakaszban az önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos módosító javaslatokat vitatja meg az Országgyűlés az ajánlás 1-16. pontjai szerint.

A vita második szakaszában az egyházi közoktatási intézményfenntartókat megillető kiegészítő támogatás összegét és szabályait érintő módosító javaslatok szerepelnek a 17. és 18. pontok alapján.

A harmadik vitaszakaszt pedig a 19. pont alkotja, amely a zárszámadással kapcsolatos megállapításokat tartalmaz.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e a javasolt vitaszerkezettel. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az indítványomat elfogadta.

Kérem a felszólalni kívánó képviselőket, hogy felszólalásuk kezdetén jelezzék, hogy a bizottsági ajánlás melyik pontjaihoz kívánnak hozzászólni.

Megnyitom a részletes vitát az ajánlás 1-16. pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni 5 perces időkeretben. (Senki sem jelentkezik.) Felszólaló nem jelentkezett. A részletes vita e szakaszát lezárom.

Megnyitom a részletes vita második szakaszát az ajánlás 17. és 18. pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Nincs felszólaló. A részletes vita e szakaszát is lezárom.

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát a 19. pontra. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. Tállai Andrásé a szó.

TÁLLAI ANDRÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Nem csodálom, hogy a részletes vitára alábbhagyott az érdeklődés, hiszen hála az Országgyűlés többségének az általános vitára olyan sok idő jutott - 15 óra hossza -, hogy úgy gondolom, volt idő kellően megbeszélni a zárszámadással kapcsolatos felvetéseket, problémákat, gondokat.

Számomra megtisztelő, hogy az általam benyújtott módosító javaslat egy külön szakaszt kapott a vitában, viszont annál rosszabbul esik, bevallom őszintén, hogy sajnos egyetlen bizottságban és a kormány részéről sem kapta meg a támogatást ez a módosító javaslat. Pedig úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy horderejű módosítás, hiszen mindenképpen segítene a kormányzó többségnek abban, hogy végre kiszabaduljon abból a hazugságspirálból, amiből már maga a miniszterelnök úr, Gyurcsány Ferenc is próbálkozik, próbálkozik, a kormány tagjai is próbálkoznak kisebb-nagyobb sikerrel; megpróbálta például Katona Tamás, igazat mondott a miniszter úr szerint is, és azonnal mennie kellett a kormányból.

(19.40)

Nos hát ez a módosító javaslat, amihez megpróbálom megszerezni a parlamenti többség támogatását, a következőkből áll; mindössze négy pont.

Az első pont, hogy az Országgyűlés megállapítja, hogy a 2005. évi költségvetés végrehajtása, a kiadások és bevételek elszámolása közben számos trükközés történt, amely súlyosan sérti az államháztartás átláthatóságát, az elszámolások hitelességét és nyomon követhetőségét. Egyszerűen érthetetlen, hogy miért nem támogatják ezt, miért nem támogatták a bizottságban a szocialisták és a szabad demokraták. Semmi másról nincsen szó, csak kimondjuk benne az igazat a 2005. évi zárszámadás kapcsán. Kimondja az Országgyűlés azt, amit a miniszterelnök már kimondott: számos trükközés történt azért, hogy a költségvetés egyensúlyát fönn lehessen tartani. Ehhez még hozzáteszem azt, hogy a Központi Statisztikai Hivatal október 24-én kiadott egy közleményt, amelyben közölte, hogy 100 milliárd forinttal valójában magasabb a 2005. évi költségvetési hiány, mint azt tavasszal az Európai Unióval a kormány közölte, és így 1434 milliárd forintra növekedett, ami a GDP 6,5 százaléka. Ez az előzetesen közölthöz képest 0,4 százalékkal magasabb.

Mi ezzel a probléma? Az a probléma, hogy a Központi Statisztikai Hivatal is teljes egészében alátámasztja, hogy a 2005. évi gazdálkodás kapcsán bizony trükközések történtek, és ez súlyosan sérti az államháztartás átláthatóságát.

A második pont pedig egyértelműen az Állami Számvevőszék jelentésében foglaltakat ismétli meg, amely így szól: "A központi költségvetés meghatározó bevételi előirányzatai fölül, míg az egyes, jelentős súlyú kiadási előirányzatok alul lettek tervezve a 2005. évi költségvetés során." Ezt most kell kimondani, hiszen most ismerjük a teljesítés számait, és a teljesítés számai egyértelműen igazolják azt, hogy több mint 300 milliárd forinttal kevesebb lett a bevétel - tehát fölül lett tervezve -, a kiadások pedig jóval meghaladták a tervezettet, hiszen majdnem 400 milliárd forinttal több hitelt kellett fölvenni ahhoz, hogy a kiadásokat tudja teljesíteni a kormányzat. Tehát ezt sem értem, hogy ezzel a kijelentéssel mi a probléma.

Most lehetne egy kis őszinteséget gyakorolni, és nemcsak a miniszterelnök úrnak - minden tiszteletem az övé egyébként -, hanem az Országgyűlés többségének is. Itt a lehetőség, ki kell mondani törvényben, ami történt a 2005. évi költségvetés során. Nem beszélve arról, hogy a miniszterelnök úr már megkönnyebbült. És a képviselők megkönnyebbültek? Itt a lehetőség a zárszámadási törvényben: ki kell mondani a trükközéseket, ki kell mondani az alultervezést, a fölültervezést, ki kell mondani, hogy felelőtlen gazdálkodás folyt, meg kell nyomni a gombot a módosító javaslatra, és megtörténik a megkönnyebbülése minden szocialista képviselőnek. Ez az igazság. Úgyhogy én javaslom, hogy fontolják meg, hogy a módosító javaslatomat mindenképpen támogassák.

Van még két egyéb megállapítás benne, például az, hogy a Budapest Airportból befolyó bevételt nem államadósság-törlesztésre fordították - ezt is az Állami Számvevőszék állapította meg -, hanem a működésbe kellett beforgatni; és hogy bizony olyan vagyonelemek kerültek értékesítésre, amelyekről nem is tudott egyébként a KVI, amelyek nyilvántartásban sincsenek, amelyek egyszerűen nem is nyomon követhetők; mindez 851,9 millió forint értékben.

Ez a módosító javaslat ezeket a tényszerűségeket mondja ki, és egyszerűen nem értem, hogyan akarnak őszinték lenni a szocialista és szabad demokrata képviselőtársaim, ha ezt a módosító javaslatot nem támogatják. Érthetetlen számomra, ezért kérem, fontolják még meg a szavazásig, és támogassák ezt a módosító javaslatot.

Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

ELNÖK: Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a részletes vita e szakaszát, és a részletes vita egészét lezárom. (Tállai András felé:) Képviselő úr, sajnos már lezártam a vitát, most már nem lehet.

Kérdezem Veres János pénzügyminiszter urat, hogy most vagy később kíván-e szólni. (Dr. Veres János: Később kívánok, elnök úr.) Később. A módosító javaslatokról várhatóan következő ülésünkön határozunk.

Soron következik a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztést T/10037. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/1037/169. számon kapták kézhez.

Indítványozom, hogy a törvényjavaslat szekezeti rendjét figyelembe véve, valamint a módosító javaslatok közöti összeefüggésekre tekintettel a részletes vitát öt szakaszban folytassa le az Országgyűlés. Felkérem a jegyzőt, hogy ismertesse az általam javasolt vitaegységeket.
Felszólalások:   222-236   236-240   240-307      Ülésnap adatai