Készült: 2020.07.10.19:36:33 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

200. ülésnap, 150. felszólalás
Felszólaló Harrach Péter (KDNP)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 17:01

Felszólalások:  <<  150  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: A záróvitát lezárom. Most a módosító javaslatokról döntünk. Tájékoztatom önöket, hogy ezek mindegyikét az előterjesztő támogatja. Az SZDSZ külön szavazást kért az ajánlás 1. pontjáról, valamint a 3. pontban szereplő javaslatról is.

Kérdezem önöket, hogy elfogadják-e a további támogatott javaslatokat az ajánlás 2., 4., 5. és 6. pontja szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 359 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

(16.50)

Most a külön szavazásra kért indítványokról szavazunk.

Az ajánlás 1. pontjában Tatai-Tóth András tesz módosító javaslatot. Az előterjesztő támogatja, de az SZDSZ kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 349 igen szavazattal, 12 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Az ajánlás 3. pontjában az előterjesztő a törvény 23. § (7) bekezdésének módosítását kezdeményezi. Az SZDSZ kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 349 igen szavazattal, 13 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/8374. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 363 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. (Taps az MSZP soraiban. - Németh Zsolt tapsol. - A páholyban helyet foglaló dr. Pálinkás József és munkatársai ugyancsak tapsolnak, majd a szavazást követően távoznak.)

Köszönjük vendégeinknek, hogy vidékről feljöttek. Ha nem is volt hosszú itt-tartózkodásuk ideje, de eredményes. (Derültség.)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/7042. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/7042/26. és 46. számokon kapták kézhez. Emlékeztetem önöket, hogy az államtitkári válasz már elhangzott.

Most a határozathozatalok következnek. Ennek során nem döntünk az ajánlás 13. pontjáról, mert az nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, valamint a kiegészítő ajánlás 10., 11. és 24. pontjairól sem, mert azok az első helyen kijelölt bizottság állásfoglalása szerint nem felelnek meg a Házszabály rendelkezéseinek.

Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő a T/7042/26. számú ajánlás 9., 10., 15., 16., 17., 18. és 19. pontjait, a T/7042/46. számú kiegészítő ajánlás 1-9. pontjait, 12-23. pontjait, valamint a 25. és 26. pontjait támogatja. Ezek közül a Fidesz külön szavazást kért az ajánlás 16., valamint a kiegészítő ajánlás 2. és 5. pontjairól. A további támogatott javaslatok elfogadása kizárja a T/7042/26. számú ajánlás 1., 3., 14. pontjait.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott indítványokat a külön szavazásra kért indítványok kivételével.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 212 igen szavazattal, 151 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a külön szavazásra kért indítványokról határozunk.

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában Ángyán József tesz módosító javaslatot. Ennek alternatíváját terjesztette elő az ajánlás 2. pontjában.

Először a kiegészítő ajánlás 2. pontjáról döntünk. Az előterjesztő támogatja, a Fidesz kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 364 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

A kiegészítő ajánlás 5. pontjában Bagi Béla javaslata következik. Ez magában foglalja az ajánlás 4. pontját. Az előterjesztő támogatja, a Fidesz kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 364 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Az ajánlás 16. pontjában Font Sándor tesz módosító javaslatot. Az előterjesztő támogatja, a Fidesz kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 364 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

A bizottsági állásfoglalásokra figyelemmel még további indítványokról is döntenünk kell.

Az ajánlás 5. pontjában Bodó Imre és Örvendi László tesz módosító javaslatot. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 157 igen szavazattal, 208 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 6. pontjában Örvendi László tesz módosító javaslatot. A környezetvédelmi bizottság támogatja, a többi bizottság nem. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 158 igen szavazattal, 206 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 7. pontjában Kékkői Zoltán tesz kiegészítő javaslatot. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 161 igen szavazattal, 204 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 8. pontjában szintén Kékkői Zoltán javaslata következik. A környezetvédelmi bizottság támogatja, a többi nem. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 163 igen szavazattal, 204 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 11. pontjában Örvendi László módosító javaslata következik. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 157 igen szavazattal, 208 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 12. pontjában szintén Örvendi László javaslata következik. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 153 igen szavazattal, 213 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. A zárószavazásra várhatóan következő ülésünkön kerül sor.

Soron következik az egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/8837. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/8837/3. számon kapták kézhez. Az államtitkári válasz már elhangzott.

Bejelentem, hogy az ajánlásban szereplő módosító javaslatok nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de az SZDSZ-frakció kérte az ezekről történő határozathozatalt.

(17.00)

Az ajánlás 1. és 2. pontjaiban Hankó Faragó Miklós módosító javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 55 igen szavazattal, 306 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elutasította. Zárószavazásra későbbi ülésünkön kerül sor.

Soron következik a bejegyzett élettársi kapcsolatról és az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/8847. számon, a bizottságok együttes ajánlását T/8847/10. és 17. számon kapták kézhez.

Az államtitkári válasz már elhangzott, most határozathozatalok következnek. Ennek során nem döntünk a kiegészítő ajánlás 5., 6. és 8. pontjáról, mert nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő a kiegészítő ajánlás 1., 2., 3., 4., 7. és 9. pontjait támogatja. A támogatott javaslatok elfogadása kizárja a T/8847/10. számú ajánlás 7., 8. és 10. pontját.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott indítványokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 202 igen szavazattal, 154 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatokat elfogadta.

A bizottsági állásfoglalásokra figyelemmel még további indítványokról is döntenünk kell. Az ajánlás 1., 2. és 4. pontjaiban Gusztos Péter és Donáth László tesz módosító javaslatot. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 15 igen szavazattal, 347 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

Az ajánlás 3. pontjában Szabóné Müller Timea tesz módosító javaslatot. A bizottságok támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 358 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett, igen szavazat nélkül elutasította.

Az ajánlás 5. pontjában Rubovszky György és mások tesznek módosító javaslatot. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 153 igen szavazattal, 213 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem szavazta meg.

Az ajánlás 6. pontjában szintén Rubovszky György és mások módosítása következik. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 153 igen szavazattal, 206 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 9. pontjában ismét Rubovszky György és mások javaslata következik. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 152 igen szavazattal, 214 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Határozathozatalunk végére értünk. Zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/5949. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/5949/338. és 411. számon kapták kézhez. Mivel a törvényjavaslat feldolgozása a főtitkárságon informatikai eszközökkel történt, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a képviselők kézhez kapták a határozathozatalt segítő főtitkári tájékoztatót T/5949/413. számon, amely tartalmazza a támogatott módosító javaslatok körét, a szavazásra nem kerülő ajánláspontokat, továbbá azokat, amelyekről az Országgyűlésnek határoznia kell.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő előzetesen arról tájékoztatott, hogy csak a záróvitában kíván szólni. Jegyző úr, kérem a tájékoztatást felolvasni.

Felszólalások:  <<  150  >>    Ülésnap adatai