Készült: 2020.07.12.02:05:17 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

200. ülésnap, 148. felszólalás
Felszólaló Harrach Péter (KDNP)
Felszólalás oka A záróvita megnyitása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 6:41

Felszólalások:  <<  148  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Képviselői felszólalásokra van lehetőség. Kérdezem, kíván-e valaki szólni. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Az általános vitát lezárom. Mivel a törvényjavaslathoz nem érkezett módosító javaslat, részletes vitára nem kerül sor. A határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/9172. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 354 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

(16.40)

Soron következik a teljes hiteldíjmutató szabályozásának szigorításáról, valamint a szükséges törvényi szabályozások előkészítéséről szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Juhászné Lévai Katalin, Tóbiás József, Halmai Gáborné, Török Zsolt képviselők önálló indítványát H/8877. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig H/8877/3. és 7. számon kapták kézhez.

Emlékeztetem önöket, hogy elhangzott már az előterjesztői válasz. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztők a H/8877/8. számú ajánlás 1., 2., 4. pontjait támogatják. Ezek közül az MSZP külön szavazást kért a 2. és a 4. pontokról, és a Fidesz is indítványozta a 2. pont külön szavazását.

Először tehát a kiegészítő ajánlás 1. pontjában szereplő indítványról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a támogatott indítványt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatot 341 igen szavazattal, 13 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a külön szavazásra kért javaslatokról és azok alternatíváiról döntünk. A kiegészítő ajánlás 2. pontjában a gazdasági bizottság, a 3. pontjában a költségvetési bizottság, a 4. pontjában Vidorné Szabó Györgyi, az ajánlás 2. pontjában Végh Tibor tesz módosító javaslatot. (Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi: Elnök úr, visszavonom az enyémet!)

Először a gazdasági bizottság javaslatáról határozunk a kiegészítő ajánlás 2. pontja szerint. A költségvetési bizottság nem támogatja. Az előterjesztő támogatja, de kérésre külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 193 igen szavazattal, 160 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most Pettkó András javaslatáról szavazunk, amelyet az ajánlás 1. pontja tartalmaz. Ebben a képviselő azt javasolja, hogy a reklámok tartalmazzák a kockázatokra való felhívást is. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 154 igen szavazattal, 198 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Zárószavazásra későbbi ülésünkön kerül sor.

Most következne a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló törvény módosítása, de mivel vidékről érkező vendégeinket várjuk, ezért a Tudományos Akadémiáról szóló törvényt felcseréljük, és... (Közbeszólások: Itt vannak!) Már nem várjuk - megérkeztek. (Taps.) Elnézést kérek!

Tehát soron következik a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Engedjék meg, hogy ez alkalommal Pálinkás József urat, az Akadémia elnökét és meghívott vendégeinket hadd köszöntsem. (Taps.)

Az előterjesztést T/8374. számon, az egységes javaslatot T/8374/58. számon kapták kézhez. Módosító javaslatok érkeztek, ezért záróvitára is sor kerül. Az ezekről készült bizottsági ajánlást T/8374/62. számon megkapták.

Indítványozom, hogy az ajánlásban szereplő hat pontot összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezt a javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Az Országgyűlés látható többsége elfogadta a javaslatot.

Megnyitom a záróvitát. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Nem látok jelentkezőt.

Kérdezem Molnár Károly miniszter urat, kíván-e szólni. (Dr. Molnár Károly: Igen.) Öné a szó.

Felszólalások:  <<  148  >>    Ülésnap adatai