Készült: 2020.09.20.04:12:52 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

276. ülésnap, 226. felszólalás
Felszólaló Dr. Deutsch Tamás (Fidesz)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 10:28

Felszólalások:  <<  226  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatalok következnek. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő a kiegészítő ajánlás 2. pontjában foglalt módosító indítványt támogatja, ennek elfogadása kizárja az ajánlás 2. pontját.

Először tehát a támogatott javaslatról döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 156 igen szavazattal, 115 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a további javaslatokról döntünk. Az ajánlás 1. és a kiegészítő ajánlás 1. pontjában alternatív javaslatok találhatók a határozati javaslat 1. pontjának új alapelvvel történő kiegészítésére. A javaslatok új alapelvként a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítését kívánják megfogalmazni.

Először az ajánlás 1. pontjáról szavazunk, Orosz Sándor és mások javaslata szerint. A foglalkoztatási bizottság támogatja, a gazdasági bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 2 igen szavazattal, 276 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most a kiegészítő ajánlás 1. pontjáról döntünk Szalay Gábor indítványa alapján. A bizottságok támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 14 igen szavazattal, 263 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

A kiegészítő ajánlás 3. pontjában Orosz Sándor a határozati javaslat 1. pontját a lokális gazdaságok és hálózatok kialakításának alapelvével kívánja kiegészíteni. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 2 igen szavazattal, 285 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a száz lépés program megvalósításáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. (Moraj a Fidesz soraiban.) Az előterjesztést H/18204. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor, most a határozathozatal következik. Megkérdezem, van-e valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Jelzést nem látok.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/18204. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - A kijelzőn megjelenő eredmény: 187 igen, 4 nem, 0 tartózkodás.)

Tisztelt Országgyűlés! Nem határozatképes a Ház. (Nagy zaj.) Egyrészt mindenkitől... (Megkocogtatja a csengőt.) Tisztelt Országgyűlés! Csendet szeretnék kérni mindenkitől annak érdekében, hogy képviselőtársaink ügyrendi természetű észrevételeit figyelembe tudjuk venni. (Göndör István jelentkezik.) Göndör képviselő úr ügyrendi kérdésben kíván szólni? (Göndör István: Nem működik a gépem, elnök úr!) Nem. (Moraj és közbeszólások a Fidesz soraiból. - Cseresnyés Péter: A száz lépés nem működik!)

Kedves Képviselőtársaim! Egyrészt szeretnék megkérni mindenkit, hogy foglaljon helyet, ezt többször jeleztem már, hogy az épületnek ezt a részét ülésteremnek hívják, nem állásteremnek. Kérem, hogy foglaljanak helyet!

Mivel a Ház az előbb a határozathozatalkor nem volt határozatképes, megismételjük a szavazást.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/18204. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 194 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

 

(A jegyzői székben Szűcs Lajost dr. Vidoven Árpád váltja fel.)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a 2006. évi országgyűlési választások pénzügyi támogatásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. Az előterjesztést H/18370. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor, most a határozathozatal következik. Megkérdezem, van-e valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Jelzést nem látok.

 

(19.20)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/18370. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 301 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/18095. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor, most a határozathozatal következik. Kérdezem, van-e valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele. (Nincs jelzés.) Jelzést nem látok.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/18095. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 309 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az oktatást érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/17965. számon, az egységes javaslatot pedig T/17965/72. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül.

Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott módosító javaslatokat egy szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés az alkotmányügyi bizottság T/1796/75. számú ajánlása alapján. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége az összevont vitaszerkezetre tett javaslatomat elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1., 2., 3. és 4. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni ötperces időkeretben. (Nincs jelentkező.) Jelzést nem látok.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk. Ennek során nem döntünk az ajánlás 1. pontjáról, mert az nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatait az ajánlás 2., 3. és 4. pontjai szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 204 igen szavazattal, 3 ellenében, 102 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/17965. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 199 igen szavazattal, 111 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Szalay Gábor, SZDSZ, és Podolák György, MSZP, képviselők önálló indítványát T/17937. számon, az egységes javaslatot pedig T/17937/10. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül.

Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott módosító javaslatokat egy szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés az alkotmányügyi bizottság T/17937/12. számú ajánlása szerint. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége az összevont vitaszerkezetre tett javaslatomat elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1., 2., 3. és 4. pontjaira.

Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni ötperces időkeretben. (Nincs jelentkező.)

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatait az ajánlás 1-4. pontjai szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 191 igen szavazattal, 119 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. A döntéshozatal előtt megkérdezem, hogy a kormány álláspontját ki kívánja ismertetni.

Megadom a szót Dióssy államtitkár úrnak.

Felszólalások:  <<  226  >>    Ülésnap adatai