Készült: 2020.06.04.20:47:17 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

85. ülésnap, 206. felszólalás
Felszólaló Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 7:46

Felszólalások:  <<  206  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni a témában. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor, a törvényjavaslat elfogadásáról kell döntenünk. Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a tengerhajózás biztonsága elleni jogellenes cselekmények visszaszorításáról szóló, az ENSZ Nemzetközi Tengerészeti Szervezete által 1988. március 10-én Rómában elfogadott egyezmény és a kontinentális talapzaton rögzített mesterséges szigetek biztonsága elleni jogellenes cselekmények visszaszorításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 298 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a nemzeti lovas programot előkészítő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést H/4101. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig H/4101/4. számon kapták kézhez. Emlékeztetem önöket, hogy az előterjesztők nevében Göndör István képviselő úr válaszolt a vitában elhangzottakra, és jelezte, hogy a határozathozatal előtt már nem kíván felszólalni. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztők az ajánlásban szereplő valamennyi módosító javaslatot támogatják.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezeket az ajánlás 1., 2., 3. és 4. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 298 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a módosító javaslatokat. A zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az óvoda- és iskolabezárások okait vizsgáló bizottság felállításáról szóló országgyűlési határozati javaslat zárószavazása. Lezsák Sándor és más képviselők önálló indítványát H/4137. számon, az egységes javaslatot pedig H/4137/10. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, záróvitára nem kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az óvoda- és iskolabezárások okait vizsgáló bizottság felállításáról szóló országgyűlési határozati javaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 299 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

 

Személyi javaslatok megtárgyalása

következik. Az Országgyűlés elnöke a Házszabály 19. § (2) bekezdés g) pontjának megfelelően személyi javaslatot terjesztett elő H/5383. számon. Ebben Vojnik Mária helyett Schvarcz Tibort az egészségügyi bizottság elnökévé; Kósáné Kovács Magda helyett Korózs Lajost - bizottsági tagsága megtartása mellett - a szociális bizottság alelnökévé; Schvarcz Tibor helyett az egészségügyi bizottság, Vojnik Mária helyett pedig az emberi jogi bizottság tagjává Kocsi Lászlót javasolja megválasztani.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy egyetért-e a személyi javaslattal. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 297 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett egyetértett a személyi javaslatokkal.

Engedjék meg, hogy az Országgyűlés és a magam nevében sikeres munkát kívánjak a megválasztott bizottsági tisztségviselőknek és bizottsági tagnak!

Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalok végére értünk. A további napirendi pontok tárgyalása előtt kétperces szünetet rendelek el. Tisztelt képviselő urak, akik elhagyják a termet, ne felejtsék el a kártyájukat kihúzni! (Rövid szünet. - Számos képviselő elhagyja az üléstermet.)

 

(17.50)

 

Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat. Kérem, hogy a teremben maradók figyeljék a felszólalásokat. Soron következik az elektronikus cégeljárásról és a cégiratok elektronikus úton történő megismeréséről szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Az előterjesztést T/4625. számon, a bizottságok ajánlásait pedig T/4625/1-3. számon kapták kézhez a képviselők.

Megadom a szót Hankó Faragó Miklós államtitkár úrnak, a napirendi pont előadójának.

 

Felszólalások:  <<  206  >>    Ülésnap adatai