Készült: 2020.05.25.18:58:30 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

81. ülésnap, 57. felszólalás
Felszólaló Harrach Péter (Fidesz)
Felszólalás oka Házszabálytól eltérés elutasítása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 5:31

Felszólalások:  <<  57  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály értelmében a határozathozatal előtt képviselőcsoportonként legfeljebb egy képviselő szólalhat fel. Megkérdezem a képviselőcsoportokat, hogy kívánnak-e élni ezzel a lehetőséggel. (Senki sem jelentkezik.) Mivel senki nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel, a határozathozatal következik. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy a Házszabálytól való eltéréshez a jelen lévő képviselők négyötödének szavazata szükséges.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy a H/4137/8. számú javaslatnak megfelelően eltér-e a Házszabálytól. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - 151 igen, 190 nem, 1 tartózkodás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a Házszabálytól való eltérést nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztés részletes vitájára és a határozathozatalra a mai ülésünkön nem kerül sor.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása.

A házbizottság csütörtöki ülésén egyetértés született az ülés napirendjét illetően, ezért most a házbizottság napirendi ajánlását terjesztem elő, amely tartalmazza a tanácskozás időtartamát, valamint a felszólalási időkeretet; ezt a hét végi futárpostában valamennyien kézhez kapták. A benyújtott önálló indítványokat a javaslat függeléke tartalmazza.

Tisztelt Országgyűlés! Az MSZP képviselőcsoportja kezdeményezte, hogy amennyiben az Országgyűlés a Házszabálytól való eltérést nem fogadja el, mai ülésünk napirendi ajánlása egészüljön ki a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vizsgálatának eredményeként ismeretessé vált, a Pannonplast Rt. részvényei megvásárlása körülményeinek, valamint a részvénytársaságban jelentős befolyás szerzése érdekében lefolytatott pénzügyi tranzakcióban való esetleges állami részvételnek a kivizsgálására kezdeményezett országgyűlési vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozati javaslat megtárgyalásával. Felhívom figyelmüket, hogy a Fidesz az előterjesztés sürgős tárgyalásba vételét kezdeményezte. A Házszabály 39. § (6) bekezdése értelmében, ha az Országgyűlés az önálló indítvány sürgős tárgyalását elrendeli, annak tárgyalása a mai ülésnapon megkezdhető. Így amennyiben az Országgyűlés az MSZP indítványát elfogadja, erről külön nem kell határozni. Tisztelt Országgyűlés! Javaslom, hogy az általános vitában az expozéra tízperces, a bizottsági előadók és kisebbségi vélemények ismertetésére öt-öt perces, az egyes képviselői felszólalásokra pedig nyolc-nyolc perces időkeretben kerüljön sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e azzal, hogy a napirendi ajánlás egészüljön ki a H/4326. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájával és a hozzá kapcsolódó időkeretekkel. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége az indítványt elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy az MSZP képviselőcsoportja a szükséges aláírások csatolásával azt is kezdeményezte, hogy a ma kezdődő ülés napirendje az óvoda- és iskolabezárások okait vizsgáló bizottság felállításáról szóló H/4137. számú országgyűlési határozati javaslat részletes vitájával is egészüljön ki. Tisztelt Országgyűlés! Javaslom, hogy a részletes vitában az egyes képviselői felszólalásokra ötperces időkeretet biztosítson az Országgyűlés.

Kérdezem önöket, egyetértenek-e azzal, hogy a napirendi ajánlás egészüljön ki a H/4137. számú országgyűlési határozati javaslat részletes vitájával és a hozzá kapcsolódó felszólalási időkerettel. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége az indítványt elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A két előterjesztés vitájára az ülésnap végén, 32. és 33. napirendi pontként kerül sor. Kérem a bizottságokat, hogy a napirendi pontok megtárgyalását legkésőbb az interpellációt követő szünetben készítsék elő.

 

Most a hét végi futárpostában kiküldött napirendi ajánlásról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a házbizottság napirendi ajánlását. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendi ajánlást elfogadta.

Ügyrendi kérdésben jelentkezett Répássy Róbert képviselő úr, Fidesz-frakció.

 

Felszólalások:  <<  57  >>    Ülésnap adatai