Készült: 2020.08.06.09:34:40 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Ipkovich György
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 21
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2010.02.22.(256)  143 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/11884 Milyen intézkedéseket tervez a tárca annak érdekében, hogya 86-os út Szeleste-Csorna közötti szakaszának engedélyezési, kivitelezési tervezésére kiírt közbeszerzési pályázat immár kiírható legyen, illetve a támogatási szerződés megkötése lehetővé váljon? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 1:46
2009.11.16.(243)  156 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/11204 Ki fogja és mikor a 2008. évi "Panelprogram" pályázatok tárgyában a támogatási szerződést aláírni és kifizetni annak ismeretében, hogy a kivitelezések már elkészültek? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 1:54
2009.05.12.(210)   76 Általános vita folytatása T/9354 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról
T/9355 A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
felszólalás 6:15
2008.11.19.(179)  136 Általános vita lefolytatása T/6645 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról kétperces felszólalás 1:13
 144 Általános vita lefolytatása T/6645 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról kétperces felszólalás 0:53
 188 Általános vita megkezdése T/6688 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról vezérszónoki felszólalás 16:41
2007.11.13.(109)   93 Részletes vita lefolytatása T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről kétperces felszólalás 1:08
2007.11.05.(105)  244 Általános vita lefolytatása T/4095 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról felszólalás 2:42
2007.10.30.(104)   86 Általános vita folytatása T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről kétperces felszólalás 0:37
  96 Általános vita folytatása T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről kétperces felszólalás 0:57
2007.10.29.(103)   94-96 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4193 Tervezi-e a Kormány a színesfém felvásárlás szigorítását? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:31
 100 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4193 Tervezi-e a Kormány a színesfém felvásárlás szigorítását? azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz 0:21
2007.05.08.(68)   44 Általános vita lefolytatása T/2838 A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdeküségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 1:28
  66 Általános vita lefolytatása T/2838 A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdeküségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosításáról felszólalás 6:08
  86 Általános vita lefolytatása T/2838 A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdeküségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosításáról kétperces felszólalás 1:35
<< 1  2 >>
Összesen: 21