Készült: 2020.08.14.09:31:05 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

88. ülésnap (1999.09.28.),  390-412. felszólalás
Felszólalás oka Részletes vita lefolytatása
Felszólalás ideje 25:50


Felszólalások:   384-390   390-412  Előző      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Igen. Majd három hét múlva meg lesz javítva a gépe. (Derültség.)

Jegyzői bejelentés következik Molnár Róbert jegyző úr részéről.

MOLNÁR RÓBERT jegyző: Tisztelt Képviselőtársaim! A gazdasági bizottságnak az MNB kereskedelmi banki tevékenységével kapcsolatos tényfeltáró albizottsága azonnal kezdi ülését a főemelet 55. számú teremben. Kérik az albizottság tagjait a részvételre - Latorcai János, a bizottság elnöke. (Zaj.)

ELNÖK: Két perc technikai szünetet tartok, amíg a gyors lábú képviselők elhagyják a termet, és a hűségesek itt maradnak. (Rövid szünet. - Számos képviselő elhagyja az üléstermet.)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a gyermekgondozási díj bevezetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat részletes vitája. (Folyamatos zaj.)

Megkérem a képviselőket, hogy akik itt tudnak maradni és akiket érdekel a téma, üljenek le, és kísérjék figyelemmel e törvénymódosítás tárgyalását. Az előterjesztést T/1280. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/1280/17. számon kapták kézhez.

Megkérdezem a hatáskörrel rendelkező bizottságokat, kívánnak-e előadót állítani. (A bizottságok jelzik, hogy nem.) Nem kívánnak előadót állítani.

Tisztelt Országgyűlés! Kezdeményezem, hogy a módosító javaslatokat a törvényjavaslat szerkezeti rendjét követve, három szakaszban tárgyaljuk meg.

Tisztelt Országgyűlés! Felkérem Kocsi László jegyző urat, hogy ismertesse az egyes vitaszakaszokat.

KOCSI LÁSZLÓ jegyző: Tisztelt Országgyűlés! Az első szakaszban az ajánlás 1-9. pontjai szerepelnek, amelyek az egészségbiztosítási törvény módosítását kezdeményező rendelkezésekhez kapcsolódnak.

A második szakaszban a 10., 11. és 12. pontok megvitatására kerül sor, amelyek a társadalombiztosítási törvény módosítását javasolják. A vita utolsó szakasza pedig a 13. pontra nyílik meg a hatálybaléptető rendelkezésekhez kapcsolódóan.

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az imént ismertetett indítványt. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a vita első szakaszát az ajánlás 1-9. pontjai szerint. Kérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Nem kíván felszólalni senki. A részletes vita e szakaszát lezárom.

Megnyitom a következő vitaszakaszt a 10., 11. és 12. pontokra. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Dr. Fenyvessy Zoltán: Volt egy jelentkező!) Bocsánat, Erkel Tibor képviselő úr neve most jelent meg a képernyőn.

DR. ERKEL TIBOR (MIÉP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Elnézést, hogy még mindig rosszul kezelem a gépet.

Szeretném felidézni az általános vita néhány mondatát, amely ezzel a szakasszal foglalkozik, és konkrétan arra a módosító javaslatunkra utal, amely ennek a szakasznak a része.

Az 1998. június 30-i Napló idézi Balczó Zoltán frakcióvezető-helyettes úr felszólalását, aki a következőket mondotta: "Úgy ítéljük meg, hogy a jelzett, nagyon súlyos feladatok megoldásához a családtámogatás rendszerét ki kell egészíteni az úgynevezett főfoglalkozású anyaság intézményével, amely a három vagy több gyermekének nevelését hivatásként teljesítő anyát főfoglalkozású munkakört ellátónak tekinti, és jövedelmét ennek megfelelően állapítja meg." A következő idézet még közelebb jön a módosító javaslathoz: "Hogy az anyának a szülést megelőző időszak jövedelmétől függő bizonyos gyermekgondozási díj is járjon, fontos eszköznek tartjuk."

Tisztelt Képviselőtársaim! A módosító javaslat azért született meg, mert meggyőződésünk szerint a kormánypártok egy bizonyos értéket kínáltak fel gyermekgondozási díjként, ez pedig a naptári napi átlagkereset 70 százaléka, azonban havonta legfeljebb az igénybevétel kezdő időpontjában érvényes minimálbér kétszerese. Ez egy bizonyos érték.

Azonban ez az érték, ha három éven keresztül tart, akkor folyamatosan veszít önmagából, az inflációt nem képes követni. Ezért azt javasoljuk, hogy ez az érték két és félszeres legyen, így három év alatt kiegyensúlyozza önmagát, és az eredeti szándéknak így felel meg. Legjobb tudomásom szerint a kormánypártok, és benne a Fidesz is egyetért azzal, hogy így szülessék majd meg a törvény, illetve annak módosítása, és kizárólag pénzügyi gondjaira hivatkozva akart vagy akar tartózkodni a szavazástól.

Örömmel vettük azonban tudomásul, hogy mindazok, akik az eredeti gondolattal egyetértettek, sőt, még az azt bírálók is felfogták és méltányolták ennek a javaslatnak a logikáját, és két bizottságban megszavazták, ez a két bizottság a foglalkoztatási és az egészségügyi bizottság.

Sajnálatosnak tartjuk, hogy a sajtó, amely most már több hete foglalkozik ezzel a témával, politikai ügyet kíván belőle kovácsolni, és csupán azt veszi észre, hogy ki kivel szavazott, és nem azt, hogy kikért. Szeretném tehát a tisztelt képviselőtársaimat arra figyelmeztetni, hogy itt most nem a Kisgazdapártról, a MIÉP-ről, az SZDSZ-ről vagy a kormánypártok bármelyikéről van szó, hanem a gyermekekről és szüleikről.

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a MIÉP soraiban.)

(20.40)

 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kétperces hozzászólásra kért lehetőséget Béki Gabriella képviselő asszony. Tessék, öné a szó!

BÉKI GABRIELLA (SZDSZ): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Azért kértem szót, hogy világossá tegyem, hogy a szabaddemokraták ezt a javaslatot nem támogatják. Nekünk alapvető elvi problémánk volt a gyeddel, igazságtalannak tartjuk, amin csak csekély mértékben korrigált az a ténykörülmény, hogy plafont húzott a javaslattevő a javaslatához. Ez a plafon azt jelenti, hogy hatvan-egynéhányezer forint környéke felett már nem emelkedik a gyed összege. Erkel képviselőtársam javaslata egyértelműen felfelé tolja el a határt, tehát kitolja azt az összeget, ameddig még a szülő nők jól járnak a gyed lehetőségével.

Azt gondolom, hogy ezzel nem csökkenti azt az igazságtalanságot, amit a gyed intézménye önmagában véve hordoz, hanem éppen ellenkezőleg, tovább növeli, hiszen jobban járnak a magasabb keresetű anyák ezzel az intézkedéssel. Ezért a szabaddemokraták ezt a javaslatot nem fogják megszavazni.

Köszönöm a figyelmet. (Taps az SZDSZ soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm. Mivel Erkel képviselő úr a 7. ponthoz szólt, most zárom le az első vitaszakaszt.

Megnyitom a következő vitaszakaszt... (Dr. Horváth Zsolt: Elnök Úr! Én is küzdök a technikával!) Arra kérem a képviselőket, hogy korábban nyomják meg a gombot!

Megadom a szót Horváth Zsolt képviselő úrnak, Fidesz. Surján képviselő úr neve is most megjelent a monitoron. (Dr. Horváth Zsolt: Elnézést kérek, elnök úr, én is a technikával küzdök!) Semmi gond nincs, csak arra kérem önöket, hogy akkor máshogy jelezzék. Olyan kevesen vagyunk, és ha mutatják a kétperces felszólalási szándékot, ígérem, figyelek mindenfelé.

Tessék, öné a szó!

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Szeretnék reagálni Erkel képviselő úr javaslatára, és részben szeretnék Béki képviselő asszony hozzászólására is reagálni.

A képviselő úrnak azt szeretném elmondani, hogy értem mindazokat a szándékokat, amelyeket ön elmondott. Értem, és el is fogadom azt a szándékot, hogy szeretné növelni azt az összeget, amelyet ily módon ezekhez a családokhoz eljuttatunk. Ennek ellenére a Fidesz-Magyar Polgári Párt ezt jelen pillanatban nem tudja támogatni, aminek költségvetési okai vannak. Jelen pillanatban nem látjuk a magyar költségvetésben ennek a forrását. (Bauer Tamás: Szóljatok a Független Kisgazdapártnak!) Amennyiben ez a közeli jövőben előkerül, megtaláljuk, ebben az esetben ezt a javaslatot természetesen támogatni fogjuk.

A képviselő asszony hozzászólását és álláspontját ismerjük, több fórumon volt alkalma a képviselő asszonynak is kifejteni. Ezzel mi nem tudunk egyetérteni, annak ellenére, hogy ebben az ügyben azonos módon fogunk szavazni.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm. Surján képviselő úrnak adom meg a szót két percre.

DR. SURJÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr, és elnézést kérek, elég sok ügyetlenséget követtem el a nyomógombos klaviatúrán, de előbb-utóbb csak meg fogom tanulni. Két megjegyzést szeretnék tenni, és a szólásra valóban a két korábban szóló képviselőtársam indított.

Erkel képviselő úrnak arra szeretném a figyelmét felhívni, hogy egy más érvrendszert kellene mondani. Nevezetesen: ez egy kétéves szolgáltatás - nem is hároméves -, és ha az infláció kiegyenlítését használjuk érvrendszernek, akkor a minimálbér kétszeresének két és félre való emelése két év alatt olyan jelentős inflációs várakozást fejez ki, ami a legpesszimistább jóslatoknak sem felel meg. Ha valahol elismernénk azt, hogy két év alatt 25 százalék inflációt várunk, akkor azt gondolom, ezzel nem használunk, hiszen tudjuk, hogy az infláció részben várakozás. Ez azonban csak az érvrendszerre vonatkozik, a dolog lényegére vonatkozó álláspontot Horváth Zsolt már elmondta.

Bizonyos értelemben örömmel hallottam Béki Gabriella hozzászólását, mert egy konzekvens álláspontot fogadott el. Ha egy párt á-t mondott itt, akkor ennek megfelelőt mond. Ez azért töltött el engem örömmel, mert az egyik napilapban - ez itt nem a reklám helye, de ingyen osztogatják, ennyit talán elmondhatok - azt olvastam, hogy a Fideszen kívül minden párt emelné a plafont. Ez ezek szerint nem így van, az újság tévedett, a szabaddemokraták következetesek, és mi is azok vagyunk a magunk gondolatán belül. Valahol plafont kell húzni, nem tudjuk, hogy ez a plafon hol ideális (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), egy bokszmeccs az eredménye, és annak a végeredménye majd talán még javulni is fog.

Köszönöm a figyelmet. (Taps a Fidesz soraiból.)

ELNÖK: Kétperces felszólalásra Babák Mihály képviselő úr következik, Fidesz.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Béki Gabriella hozzászólására szeretnék reflektálni, ugyanis nem lep meg Gabriella véleménye és az SZDSZ vélekedése.

Én értékként csak a konzekvenciát és a következetességet tudom benne értékelni. Én úgy gondolom, hogy ha az igazságtalanságot emlegeti Béki képviselő asszony, akkor el kellene számolni a Bokros-csomag egész társadalommal szembeni igazságtalanságával, és nem tudom, ezzel hogyan tud elszámolni. Úgy gondolom, hogy a gyermekvállalás ellehetetlenült, így feltétlenül fontos ebben segíteni ott, ahol lehet.

Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy szólhattam. (Taps a Fidesz soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót két percre Bauer Tamás képviselő úrnak. Tessék!

BAUER TAMÁS (SZDSZ): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt az alkalmat szeretném megragadni, hogy ismét családtámogatásokról van szó, és az SZDSZ részéről Béki Gabriella már elmondta azt, hogy ebben az esetben mi a takarékosabb megoldás hívei vagyunk, és ugyanakkor itt van Surján László képviselő úr is.

Mi itt júniusban folytattunk egy vitát szintén a gyed kapcsán, és akkor Surján László elmondta azt, hogy ő érti azokat az aggodalmakat, amelyeket mi azzal kapcsolatban fogalmazunk meg, hogy a családi adókedvezmény a kellő adóköteles jövedelemmel nem rendelkező családokban élő gyerekek számára nem jut. Akkor azt mondta Surján László - ha jól emlékszem, ez júniusban volt -, hogy ők is gondolkodnak azon, hogy azt, amit mi javasoltunk és kiegészítő családi pótlék címen nyújtottunk be, bizony majd ősszel a költségvetési és adóvita idején majd megfontolják, tehát maguk is úgy érzik, hogy itt van egy megoldatlan probléma. Ha még most is így gondolja, akkor esetleg mérlegelje, hogy azt a pluszpénzt talán nem ide kellene adni, hanem oda.

Még annyit mondanék ahhoz, amit Babák képviselőtársam, bizottsági társam mondott, hogy mi egészen jól alszunk ebből a szempontból, mert mi úgy gondoljuk, hogy amikor elkerülhetetlen volt az, hogy csökkenjen a fogyasztás, csökkenjenek a reáljövedelmek - elkerülhetetlen volt, nem mi határoztuk el, ez így volt az egész régióban, tudják! -, amikor ez elkerülhetetlen volt, amikor tehát mínuszokat kellett elosztani a társadalomban, akkor mi azt kerestük, hogyan lehet ez az adott körülmények között igazságos, és ma is azt gondolom, hogy megtaláltuk azt a módját.

Önök pedig most, amikor pluszokat lehet elosztogatni, megtalálták azt a módját, ahogy az a legkevésbé igazságos - úgyhogy szerintem önöknek nehezebb jól aludni.

Köszönöm szépen. (Taps az SZDSZ soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm. Kétperces felszólalásra Béki Gabriella képviselő asszony következik.

BÉKI GABRIELLA (SZDSZ): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Egyrészt szeretném köszönetemet kifejezni Surján Lászlónak, hogy elismerte, hogy elvi álláspontunk rendkívül következetes, másrészt számokat szeretnék mondani, hogy meggyőzzem másik fideszes képviselőtársamat arról, itt eredendő igazságtalanságról van szó. Hiszen a gyed azt jelenti a 65 ezer forintot kereső anyának, hogy bruttó 45 ezer forintos ellátásért maradhat otthon; most Erkel képviselőtársam jóvoltából a 81 ezer forintot kereső anyának jelenti majd azt, hogy 56 ezer forintért maradhat otthon. Szóval minél magasabb a keresete, annál magasabb összegért, miközben ugyanazt a társadalom számára is nagyon fontos, hasznos tevékenységet végzi: gondozza és szeretgeti újszülött csecsemőjét. Azt gondolom, hogy nem lenne szabad anya és anya között ilyen hátrányosan differenciát tenni.

Ami a Bokros-csomagot illeti, azt gondolom, hogy nagyon sokszor bizonyítottuk már a parlamentben, hogy akkor megszorító intézkedés formájában nem a legszegényebbektől vettük el, amit muszáj volt lefaragni. A családi pótlékot akkor a gyermekek 10 százaléka vesztette el a Bokros-csomag következtében, az a 10 százalék, aki a legjobb jövedelmi helyzetű családban élt.

 

(20.50)

 

Azt gondolom, hogy egy bizonyos ponton már végre szünetet kellene tartani, vagy túl kellene tudni lépni azon, hogy a Bokros-csomagot emlegetik képviselőtársaim, amikor beismerhetnék, hogy azok a stabilizáció érdekében tett intézkedések rendkívüli mértékben szükségesek voltak ahhoz, hogy most Magyarország egy jobb gazdasági helyzetben építkezhessen. (Az elnök csengője megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.)

Köszönöm a figyelmet. (Taps az SZDSZ padsoraiban.)

ELNÖK: Surján László képviselő úr kért szót. Kétperces hozzászólásra megadom a szót.

DR. SURJÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Azért egy pillanatra visszatérek a bizonyos... (A képviselő mikrofonja leesik.) A gomb már rendben volt, csak a mikrofon nem.

Egy pillanatra visszatérek a következetességhez, mert ha ennek az újságnak igaza van, akkor a szabaddemokraták nincsenek benne a foglalkoztatási bizottságban, ami nagy kár lenne, ha így lenne, mert azt írja az újság, hogy az ellenzéki pártok és a Kisgazdapárt... Ezen akkor mindenképpen változtatni kellene.

Azt gondolom egyébként, hogy most tényleg kár lenne ezt a vitát túlszélesíteni azon a témakörön, amire vonatkozik. Hiszen a családi pótlék, illetve az adókedvezmény kérdése igencsak bonyolultan tartozhat a gyermeknevelési támogatáshoz. Úgy tűnik, hogy mindig együtt próbáljuk nézni - más szempontból azért ez helyes is, csak a vitáink végtelenül parttalanná válnak.

Egyet szeretnék megfontolásra ajánlani. Az sem teljesen mindegy, hogy ha valaki otthon marad, miről mond le, milyen jövedelemkiesés következik be annál a családnál, aki kevesebb pénzből éli az életét és otthon marad, illetve aki több pénzből éli az életét, és tételezzük fel, hogy társadalmilag hasznosabb munkát is végez. Tudom, hogy ez erősen megkérdőjelezhető, hiszen a bérrendszerünk még nem teljesen értékarányos, de azért az túlzott demagógia lenne, ha ezen az alapon próbálnánk megtámadni ezt a dolgot.

Azt viszont egyszer mindannyiunknak tudomásul kell venni, hogy az elmúlt tíz év folyamán az úgynevezett középső rétegek, a jövedelemdecilisek közepén lévő, a magyar lakosság mintegy 50 százaléka (Az elnök csengője megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) veszített a legtöbbet. Ennek a pótlása, különösen a gyermeknevelésnél (Az elnök csengője megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), azt gondolom, mindenképpen indokolt. (Taps a Fidesz padsoraiban.)

ELNÖK: Köszönöm. A részletes vita első szakaszát lezárom.

Megnyitom a következő vitaszakaszt a 10., 11. és 12. pontokra. Megkérdezem kíván-e valaki felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Nem. A részletes vita e szakaszát lezárom.

Megnyitom az utolsó vitaszakaszt... (Béki Gabriella jelentkezik.) Jó, egy-egy... - legyen. Béki Gabriella képviselő asszony, öné a szó.

BÉKI GABRIELLA (SZDSZ): Köszönöm a szót, elnök úr. Úgy látszik lassú a gép - mire kigyullad, addigra... (Derültség.)

Elnök Úr! Az ajánlás 11. és 12. pontjaiban jelent meg az a két darab módosító indítvány, amelyet én magam fogalmaztam meg. Összhangban azzal, amit képviselőtársaim hallhattak tőlem az általános vitában, azt gondolom, hogy ha a kormány mindenképpen differenciált ellátást akar adni az anyáknak, támogatva azt a lehetőséget, hogy otthon maradjanak a gyerekeikkel, jövedelemarányosan és logikusan ezt csak társadalombiztosítási alapon teheti meg.

Elmondtam, hogy gyakorlatilag az ellátás táppénz jellegű. A jövedelem meghatározott százalékában van kifejezve, szóval úgy gondolom, hogy a gyed mint olyan, egyszerűen egy átkeresztelt táppénz. Számomra teljesen világos, hogy a forrását a társadalombiztosításban kellene megtalálni és nem adóforintokból fizetni - ugyanazokból az adóforintokból, amikből a gyest finanszírozza a költségvetés.

Tudjuk, hogy a gyes 15 300 forint jelenleg, adóforintokból finanszírozva, fix összegű ellátás.

Éppen ezért megtaláltam azokat a törvényi helyeket, ahol ezt a dolgot korrigálni lehetne, és javaslatot tettem arra, hogy maradjon el az a két szakasz a törvényből, ahol a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól szóló 1992. évi LXXXIV. törvényt módosítja az előterjesztő. Hiszen a gyed-törvénycsomag benyújtása gyakorlatilag jó néhány meglévő törvény módosítását jelenti, igényli. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól szóló törvényben kellene és lehetne rendezni, hogy ennek az ellátásnak a forrása társadalombiztosítási alap legyen. A javaslatom lényege e szakaszok elhagyása, ugyanis itt történik meg a hivatkozás arra, hogy a központi költségvetés hozzájárulásából fedeződik ez az ellátás.

Sajnálattal veszem tudomásul, hogy miközben az előterjesztő tárca képviselői is elvileg rábólintanak, elvileg érzik az igazamat, aközben azt mondják, hogy de hiszen a társadalombiztosításban sincs több pénz, éppen ezért nem veszik figyelembe, és a költségvetésben hagyják ennek a fedezetét.

Azt gondolom, hogy elvileg nem mindegy, hogy mit finanszírozunk. Ha egyszer jövedelem után járó, jövedelemarányos, táppénz jellegű szolgáltatás, akkor ne finanszírozzuk költségvetésből!

Köszönöm a figyelmet. (Taps az SZDSZ padsoraiból.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Mivel más képviselő nem jelentkezett, a második vitaszakaszt is lezárom.

Megnyitom az utolsó vitaszakaszt az ajánlás 13. pontjára vonatkozóan. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Nem kíván.

Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a részletes vita e szakaszát és a részletes vita egészét is lezárom. A kapcsolódó módosító javaslatok házszabályszerű benyújtására mai ülésnapunk végéig van lehetőség - bízom benne, hogy ez nem fog túl sokáig tartani. (Derültség.)

Megkérdezem Őry Csaba politikai államtitkár urat, hogy most vagy a határozathozatalt megelőzően kíván válaszolni a vitában elhangzottakra. (Dr. Őry Csaba: A határozathozatalt megelőzően.) Tehát nem most, hanem később.

Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatokról a következő ülésünkön határozunk.

Tisztelt Országgyűlés! A mai napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett Bauer Tamás képviselő úr, SZDSZ, "Lehetnek-e szélsőséges pártok a Magyar Országgyűlésben?" címmel.

Megadom a szót ötperces időtartamban.
Felszólalások:   384-390   390-412  Előző      Ülésnap adatai