Készült: 2020.08.12.14:47:50 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

57. ülésnap (1999.03.23.),  348-352. felszólalás
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Felszólalás ideje 18:53


Felszólalások:   348   348-352   352      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Az ajánlás 31. és 41. pontjában szereplő indítványokat Gyapay Zoltán képviselő úr visszavonta, de arra figyelemmel, hogy Baja Ferenc, illetve Kovács Kálmán ugyanilyen tartalmú indítványokat nyújtottak be, ezekről a pontokról határozni fog az Országgyűlés.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az előterjesztő a törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatok közül egyet sem támogat.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most tehát a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 1. pontjában Baja Ferenc a preambulum kiegészítését kezdeményezi azzal, hogy az Országgyűlés a környezet minőségének védelme érdekében is alkotja meg e törvényt. A bizottságok nem támogatják. És önök? (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 94 igen, 179 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Baja Ferenc a preambulum nyelvtani szövegmódosítását javasolja.

A területfejlesztési bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 96 igen, 179 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 2. és ezzel összefüggésben 4. és 42. pontjaiban Jauernik István és Lamperth Mónika külön mellékletben kívánja szerepeltetni azokat a területeket, amelyek nem érintettek építési korlátozással. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 83 igen, 181 nem szavazat és 19 tartózkodás mellett elutasította.

Az ajánlás 3. pontjában Jauernik István és további képviselők a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésének elhagyását javasolják, amely a törvény időbeli hatályát tartalmazza. A területfejlesztési bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 102 igen, 182 nem szavazat és 5 tartózkodás mellett utasította el.

 

(21.20)

 

A törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésének módosítására, illetve kiegészítésére négy, egymás mellett is elfogadható indítvány érkezett.

A 9. pontban Jauernik István és Lamperth Mónika azt kezdeményezik, hogy építési engedély akkor is legyen adható, ha a megtervezett közművek az építmény használatba vételéig teljesen elkészülnek. A bizottságok nem támogatják. És önök, képviselőtársaim? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 102 igen, 184 nem szavazat és 5 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 10. pontban Baja Ferenc a 2. § (2) bekezdésének nyelvtani szövegmódosítását javasolja. A területfejlesztési bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 106 igen, 184 nem szavazat és 5 tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító indítványt.

A 12. pontban Jauernik István és Lamperth Mónika a 2. § (2) bekezdésének szövegét az "építési hatósági engedély" fordulattal kívánják kiegészíteni. A területfejlesztési bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 108 igen, 176 nem szavazat és 7 tartózkodás mellett utasította el.

A 13. pontban Baja Ferenc nyelvtani szövegmódosítást kezdeményez a 2. § (2) bekezdésében. A területfejlesztési és a környezetvédelmi bizottság támogatja, az önkormányzati bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 110 igen, 182 nem szavazat és 5 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 15. pontjában a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésének módosításával Baja Ferenc azt kezdeményezi, hogy építési engedélyt csak szőlészeti-borászati célú építményre lehessen kiadni. A környezetvédelmi bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. És önök, képviselőtársaim? (Szavazás.)

Az Országgyűlés 91 igen, 187 nem szavazat és 20 tartózkodás mellett utasította el a módosító javaslatot.

A 19. pontban a területfejlesztési bizottság nyelvtani szövegmódosítást kezdeményez a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésében. Az önkormányzati bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 109 igen, 187 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító indítványt.

Az ajánlás 23. és 24. pontjai alternatív tartalmú módosítást javasolnak a törvényjavaslat 4. § (3) bekezdésében. Ugyanezen bekezdés módosítását indítványozza az ajánlás 25. és 26. pontja is, egymáshoz képest eltérő megfogalmazással. Az alaprendelkezés szerint új épület nem létesíthető a part menti 30 méteres területsávban, ha az még nincs beépítve. A 23. pontban Jauernik István és Lamperth Mónika szövegmódosító indítványukkal a 30 métert a Balaton partvonalától javasolják megállapítani. A területfejlesztési bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 87 igen, 187 nem szavazat és 23 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 24. pontban Baja Ferenc 50 méteres övezetet javasol be nem építhető területnek. A környezetvédelmi bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 108 igen, 186 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító javaslatot.

A 25. pontban Baja Ferenc az építési tilalmat nem terjeszti ki a közegészségügyi szempontból fontos higiénés létesítményekre. A 26. pontban Jauernik István és Lamperth Mónika más megfogalmazásban ugyanilyen tartalmú indítványt terjesztenek elő. A 25. pontot a területfejlesztési bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Most erről határozunk, kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 103 igen, 182 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most a 26. pontot teszem fel szavazásra. A bizottságok nem támogatják. És önök? (Szavazás.)

Az Országgyűlés 106 igen, 176 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett utasította el a módosító indítványt.

A 30. pontban Baja Ferenc a törvényjavaslatot új szakasszal kívánja kiegészíteni. Az indítvány szerint a törvény hatálya alá tartozó telken, területen szabálytalanul épített területre fennmaradási engedély nem adható. A környezetvédelmi bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 114 igen, 183 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító indítványt.

A törvény időbeli hatályára vonatkozó rendelkezést a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdésében négy indítvány javasolja megváltoztatni. A 31. pontban szereplő javaslat elfogadása kizárja az egymással alternatív tartalmú módosítást kezdeményező 33. és 34. pontokat, de ezek bármelyike mellett elfogadható a 32. pontban található indítvány.

A 31. pontban Baja Ferenc a bekezdés szövegéből elhagyni javasolja a törvény hatályát vesztő időpontra történő utalást. A környezetvédelmi bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. És önök? (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 113 igen, 184 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett elutasította.

A 33. pontban Jauernik István és Lamperth Mónika azt indítványozzák, hogy a törvény legkésőbb 2000. április 1-jén veszítse hatályát. A 34. pontban Kovács Kálmán ezt az időpontot 2000. december 31-ében javasolja megállapítani.

Először a 33. pontot teszem fel szavazásra. A bizottságok nem támogatják. És önök? (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 110 igen, 191 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most a 34. pontról döntünk. A területfejlesztési bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 107 igen, 188 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett utasította el a módosító indítványt.

A 32. pontban Jauernik István és Lamperth Mónika azt kezdeményezik, hogy a törvény a kihirdetést követő harmadik napon lépjen hatályba. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 110 igen, 189 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett elutasította a módosító indítványt.

A 35. pontban a területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 5. § (2) bekezdése helyébe más rendelkezés felvételét és a (3) bekezdés elhagyását javasolja. Az indítvány szerint a már elbírált építési tilalmakat és építési engedélyeket e törvény rendelkezései nem érintik. Az önkormányzati bizottság nem támogatja. Felhívom figyelmüket, hogy a javaslat elfogadása kizárja a 36. és 38. pontokban szereplő, egymás mellett is elfogadható indítványokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 98 igen, 180 nem szavazat és 21 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 36. pontban Jauernik István és Lamperth Mónika az 5. § (2) bekezdésében a visszamenőleges hatályra utaló rendelkezés módosítását kezdeményezik. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 95 igen, 191 nem szavazat és 19 tartózkodás mellett nem fogadta el.

 

(21.30)

A 38. pontban Baja Ferenc az 5. § (3) bekezdésének módosításával azt kezdeményezi, hogy a nem jogerős építési engedélyekre se vonatkozzanak a törvény rendelkezései. A bizottságok nem támogatják. És önök? (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 112 igen, 190 nem szavazat és 5 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 41. pontban Kovács Kálmán a melléklet utolsó bekezdésének elhagyását javasolja. Az alaprendelkezés meghatározza azokat a volt zártkerti területrészeket, amelyekre a törvény rendelkezései nem terjednek ki. Az önkormányzati bizottság kivételével valamennyi bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 117 igen szavazat, 191 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatokról történő határozathozatalok végére értünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, van-e valakinek tudomása olyan indítványról, amelyről kellett volna határoznunk, de nem határoztunk. (Senki sem jelentkezik.) Nincsen. Köszönöm.

Tisztelt Képviselőtársaim! Arra figyelemmel, hogy az Országgyűlés egyetlen módosító javaslatot sem fogadott el, most a törvényjavaslat eredeti szövegéről kell határoznunk. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Balaton kiemelt üdülőkörzet egyes településein az építési tevékenység átmeneti szabályozásáról szóló törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 194 igen, 21 nem szavazat és 5 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Az előterjesztő indítványozta, hogy az Országgyűlés elnöke a törvény sürgős kihirdetését kezdeményezze. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e ezzel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 189 igen szavazat, 12 nem szavazat és 8 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnök úrtól.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a gyermekgondozási díj intézményének ismételt bevezetéséről szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést H/554. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig H/554/5. számon kapták kézhez.

Megadom a szót Horváth Zsolt képviselő úrnak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. Képviselő úr, önt illeti a szó.

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Képviselőtársaim, nagyon rövid leszek. Két módosító javaslat érkezett az országgyűlési határozathoz, egyik sem a gyed intézményével foglalkozott, ezért ezeket támogatni nem tudjuk.

Kérem, hogy magát a határozatot az Országgyűlés fogadja el.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatalok következnek. Az előterjesztő az ajánlásban szereplő indítványok közül egyet sem támogat. A két javaslatról külön határozunk.

Az 1. pontban Béki Gabriella az előterjesztést új ponttal javasolja kiegészíteni, amelyben a gyermekgondozási segély évenkénti infláció mértékű növelésére tesz javaslatot. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 115 igen, 178 nem szavazat és 17 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 2. pontban Szabó Sándorné és Vojnik Mária az előterjesztést új ponttal javasolják kiegészíteni, amelyben a családi pótlék gyermekenkénti összegének évenkénti infláció mértékű emelésére tesznek javaslatot. A bizottságok nem támogatják. És önök? (Szavazás.)

Az Országgyűlés 115 igen, 178 nem szavazat és 15 tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító indítványt.

Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatal végére értünk.

Tisztelt Országgyűlés! Figyelemmel arra, hogy módosító javaslatot nem fogadott el az Országgyűlés, most az eredeti előterjesztésről kell határoznunk.

A Házszabály vonatkozó rendelkezése értelmében megadom a szót Varga Mihály politikai államtitkár úrnak, aki a kormány álláspontját ismerteti.

Államtitkár úr, öné a szó.

VARGA MIHÁLY pénzügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök asszony. A kormány támogatja a javaslatot. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a gyermekgondozási díj intézményének ismételt bevezetéséről szóló országgyűlési határozati javaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 222 igen, 17 nem szavazat és 70 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala.

Az előterjesztést T/596. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/596/10. számon kapták kézhez.

Megadom a szót először Rubovszky György képviselő úrnak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. Öné a szó, képviselő úr.
Felszólalások:   348   348-352   352      Ülésnap adatai