Készült: 2021.06.21.11:24:28 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

24. ülésnap (1998.11.04.), 82. felszólalás
Felszólaló Dr. Csáky András (MDF)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:38


Felszólalások:  Előző  82  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. CSÁKY ANDRÁS (MDF): Köszönöm szépen, elnök asszony. Tényleg nagyon röviden szeretném még az ÁSZ-jelentés néhány megállapítására felhívni a figyelmet.

Az ÁSZ-jelentés az aktív fekvőbeteg-ellátás finanszírozásának változásáról is szól, ez az úgynevezett kórházi alapdíjakat érintette. Ennek eredményeképpen az egyetemi klinikák, a megyei kórházak és a nagy fővárosi kórházak kedvezőbb helyzetbe kerültek az országos intézetek, a gyermekkórházak és a szakkórházak rovására. Felmerül a kérdés, hogy ezeket a változtatásokat szakmai szempontok alapján vagy szűk csoportérdekek alapján vezették-e be.

Ide tartozik az amortizáció kérdése is. Mindenki által közismert, hogy az OEP finanszírozása nem foglalja magában az amortizációt, csupán a működési kiadásokat fedezi; számos esetben azt is csak részben. Ennek is szerepe volt abban, hogy az intézmények adósságállománya '97 végére elérte a 4,6 milliárd forintot, s a Népjóléti Minisztérium felmérése szerint közel 10 milliárd forint szállítói tartozás állt fenn; igaz, ebből csupán 3 milliárd forintot tett ki a 30 napon túli.

Visszatérve az amortizációra, megítélésünk szerint e kérdés megnyugtató rendezése meg kell hogy előzze, illetve első lépése kell legyen az egészségügy nagyobb léptékű átalakításának. Szimpatikusnak tűnik a kormányzat azon elképzelése, amely szerint úgynevezett amortizációs alapot hozna létre, és ebből teljesítményük alapján részesülhetnének az egészségügyi intézmények. Ez a konstrukció nagyobbrészt orvosolná azt a lehetetlen helyzetet, amely az egészségügyi intézményeket birtokló és működtető önkormányzatokat sújtja jelenleg. Ezen önkormányzatokat terheli az intézmények amortizációs bevételkiesése, azaz az eszközök pótlása, az épületek felújítása, miközben ellátási területük - az esetek túlnyomó többségében - jóval meghaladja közigazgatási határaikat.

Ehhez a kérdéskörhöz tartozik az Országos Vérellátó Központtal és a Semmelweis Orvostudományi Egyetem transzplantációs tevékenységével kapcsolatos állami számvevőszéki megállapítás is. Remélem, hogy július óta megkapták a nekik járó finanszírozást.

A gyógyszerek társadalombiztosítási támogatási rendszerének felülvizsgálata kapcsán érdemes lenne megvizsgálni a gyógyszerforgalmazók és az egészségügyi intézmények közötti kapcsolatot is, mennyiben tehető felelőssé ez a - szerintem időnként túlzónak tekinthető - kapcsolat a gyógyszerárak rohamos növekedéséért. Bár megtakarítás mutatkozott a terhességi-gyermekágyi segélyre fordított összegek esetében, azonban ez a jelentés számomra egyik legszomorúbb megállapítása, mivel a születések számának már tragikus méreteket öltő csökkenésére hívja fel mindannyiunk figyelmét.

A Bokros-csomag bírálataként is felfogható "Az egészségbiztosítás által folyósított ellátások" fejezet a jelentésben. Szakszerűen bebizonyítja, hogy értelmetlen volt a családi támogatások drasztikus megnyirbálása, hiszen a megtakarítást jóformán teljes egészében felemésztette az ellenőrző rendszer működési költsége. Egyre jó volt azonban: ismételten bebizonyította, hogy ma Magyarországon az adatközlési fegyelem kívánnivalókat hagy maga után.

A társadalombiztosítási alapok vagyongazdálkodása nehezen értékelhető, nem kellően szabályozott. Bízunk benne, hogy ezen a téren a mostani kormányzat hatásos lépéseket fog tenni.

A VIR Kft. és a Nyugber Center Kft. tevékenysége további vizsgálatokat igényel. Ezek létét az Állami Számvevőszék évek óta indokolatlannak tartja. Feladataik, működésük, céljaik tisztázatlanok - állapítja meg a jelentés. Reméljük, hogy az új kormány, az új tb-vezetés lépni fog ezekben a kérdésekben is. Úgy tűnik, ezekből a kft.-kből elfolyt a járulékfizetők pénze.

Végül még két mondatot hadd emeljek ki a jelentésből, amely az APEH-OEP-együttműködésre utal. A behajtási együttműködési megállapodás eredménytelen volt, a tervezett bevétel 15 százalékban teljesült. Ezen segít talán az új adó- és tb-tartozások behajtására vonatkozó törvényjavaslat, amelyet a napokban tárgyal a tisztelt Ház.

Összegezve: csupán köszönetemet szeretném kifejezni az Állami Számvevőszék igen tartalmas jelentéséért.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  82  Következő    Ülésnap adatai