Készült: 2020.07.02.21:02:18 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

234. ülésnap (2009.10.20.), 174. felszólalás
Felszólaló Hadházy Sándor (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 10:29


Felszólalások:  Előző  174  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Ház! Az elmúlt órákban eléggé ízléstelen vita bontakozott ki, és azt gondolom, hogy néhány dolgot a helyére kellene tenni. Az egyik az, hogy abban kellene megállapodnunk, hogy a költségvetés arra való, hogy az országban finanszírozni tudjuk azokat a feladatokat, amelyeket mi, politikusok - akármelyik párthoz tartozunk is - fontosnak tartunk. Harrach Péter képviselőtársam nagyon igazat mondott: a költségvetésben arra találunk forrást, amit fontosnak tartunk. És ha a költségvetés nem ad fedezetet azokra a kérdésekre, amelyek a társadalom számára is fontosak, akkor valószínűleg különféleképpen látjuk a világot, és lehet, hogy a politikusok nem tudják a társadalom érdekeit képviselni.

Tisztelt kormánypárti képviselőtársaimtól azt szeretném kérni, hogy kérem, fogadják el azt, hogy az ellenzéki képviselők nem rendelkeznek azokkal az információkkal, amelyek esetleg megalapozott és nagyon fontos, a kormánypárti képviselők számára is elfogadható módosító indítványok készítésére nyújtanának lehetőséget. De kérném tisztelettel, egy partneri együttműködést kellene kialakítanunk: azokat a dolgokat kellene megvizsgálni, hogy amit az ellenzéki képviselők fölvetnek a költségvetés vitája során, azok létező problémák vagy nem létező problémák. Lehetséges, hogy rossz a módosító javaslatnak az a része, amely a forrásoldalt biztosítja, de ha mi közös irányba szeretnénk haladni, akkor lehet, hogy meg kellene beszélnünk ezeket, és megtalálni a fontos kérdésekre a helyes válaszokat.

Itt elhangzott az, hogy a Fidesz-KDNP-frakciószövetség többszörösen túllépte a módosító indítványoknál, mondjuk, az egyik kiadási tételt, és azt meghaladóan nyújtott be módosító indítványokat. Szeretném elmondani, hogy a képviselők önállóan nyújtják be a módosító indítványokat, és tisztelettel szeretném kérni, hogy mutassanak rá azokra az egyes módosító indítványokra, ahol a bizonyos láb, az ellentételezési oldal túlmutat a módosító indítvány összegén. Azt gondolom, hogy ilyet nem találnak.

Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretnék két dologgal külön foglalkozni. Az egyik a turizmus helyzete. Igen, elmondható az, hogy a turizmus az elmúlt időszakban úgymond húzóágazat volt. Tudjuk azt, hogy a GDP, a nemzeti össztermék közel 9 százalékát teljesítette az elmúlt esztendők során. Azt is tudhatjuk, hogy a foglalkoztatottak száma a turizmusban a 300 ezer főt megközelíti vagy talán meg is haladja. Ebből látható, hogy a turizmusnak igen nagy a súlya és a szerepe a gazdaságban és a társadalomban.

Nézzük meg azt azonban, hogy a kormányzat hogyan ítéli, hogyan gondolja ugyanezt a kérdést! Az elmúlt hónapokban tanúi lehettünk annak, hogy a vállalkozói oldal közterhei nem csökkentek - bár vannak olyan képviselők, akik úgy gondolják, hogy csökkentek -, hanem inkább növekedtek. Szeretném külön felhívni a figyelmet például a kafetéria kérdésére. Az üdülési csekket nem a jobboldal találta ki, tehát nem a Fidesz, hanem a szocialista oldal. Amikor a Fidesz-kormány volt, akkor mi ezt a javaslatot, ezt a gondolatot befogadtuk, fölemeltük, és mindig is támogattuk azokat a javaslatokat, amelyek ennek a bővítését irányozták elő.

Együtt gondolkodtunk abban is, hogy ez a költségvetés számára inkább pozitívum, mint negatívum, tehát a támogatási rendszer hoz olyan bevételeket is a központi költségvetés számára - áfabevételeket és egyéb bevételeket -, amelyek ennek az ellentételezését biztosítják. Nagyon érdekes az, hogy ez a gondolkodásmód mintha megakadt volna az elmúlt időszakban, és inkább az ellenkező irányú folyamat indult el. Gyakorlatilag az üdülési csekk jelentős része ma már adóköteles, és bár ebben az esztendőben még ennek a közvetlen hatását nem érezhetjük, de a jövő esztendőtől kezdődően igen komolyan fogja a turizmust befolyásolni - sajnálatos módon negatív irányba, ez egészen bizonyos.

A sport- és idegenforgalmi bizottságban többször foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és érdekes, hogy az ott szavazó képviselők mindig támogatták: igen, az üdülési csekk fontos, a gazdaság és a költségvetés számára is előremutató, de ugyanakkor itt, a plenáris ülésen ennek pont az ellenkezőjét mondják esetleg ugyanazok a képviselők, illetve a szavazások során ez a jó szándék úgymond nem mutatkozik meg, és elfogy. Tisztelettel javasolnám tehát, hogy a benyújtott módosító indítványok közül az üdülési csekk kérdését is próbáljuk meg visszaállítani.

Ugyanilyen nagyon fontos kérdésnek tartom az üdülőhelyi kiegészítő támogatások kérdéskörét. Az elmúlt években kialakult egy gyakorlat, hogy minden beszedett idegenforgalmi adó, az önkormányzatok által begyűjtött idegenforgalmi adó után további 2 forinttal támogatja a költségvetés az üdülőhelyi feladatokat.

(12.10)

Azt lehet persze gondolni, hogy a viszonylag gazdag települések is, itt Hévizet és más településeket is szoktak nevesíteni, duplán jól járnak, hiszen olyan extra bevételekre tesznek szert, amelyek a többi önkormányzat költségvetéséből hiányoznak. Nos, tisztelt képviselőtársaim, ez valóban többletbevétel, azonban többletfeladatokhoz járnak ezek a bevételek. Szeretném elmondani azt, hogy a turizmus működtetéséhez nagyon gazdag programkínálat kiépítése, kialakítása és működtetése szükséges. Sajnálatos, hogy a kulturális idegenforgalmi programkínálat működtetéséhez az elmúlt évben megszűnt a kiegészítő támogatás, tehát most már gyakorlatilag ilyen kérdésekben is magukra maradtak az önkormányzatok.

Számos olyan pluszfeladata van egy üdüléssel, idegenforgalommal foglalkozó településnek, ami jelentős többletforrásokat igényel. Hogy csak még egy konkrét példát mondjak, nagyon helyesen a kormányzat a turisztikai desztinációs menedzsment pályázatot végre kiírta, bár több mint egyesztendős csúszással. Azonban az a szándék, hogy ezt a szervezetet majd az önkormányzatok fogják működtetni, és a kiírásban is szerepel, hogy a turisztikai bevételekből, nevesítve a plusz 2 forintokból lehet ezeket működtetni. Na most, ha ezek a bevételek az önkormányzatoknál nem jelentkeznek vagy csökkentett formában jelentkeznek, akkor ez az egyébként nagyon helyes kormányzati szándék is meg fog bukni. Látható, hogy az önkormányzatok pályázati hajlandósága egyébként jelentős mértékben csökkent az elmúlt hónapok során.

Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretnék az önök figyelmébe ajánlani néhány olyan típusú, általam benyújtott módosító indítványt, ami egyrészt a helyben élők életminőségének javítását szolgálná, másrészt pedig a turizmushoz is kapcsolódik természetszerűleg. Szeretném felhívni ismételten a figyelmet arra, hogy az M0-s északi hídja elkészült, az elmúlt esztendőben átadásra került. Most megismerhették a környék lakói, hogy milyen hatása van ennek a hídnak. El kell menni Budakalászra, meg kell nézni, az ürömi úton milyen hosszú kocsisor áll. El kell menni Csobánkára, el kell menni Pomázra, meg kell nézni, milyen elképesztően nagy forgalom terheli ezeket a településeket. Nagyon régóta ígérgeti a kormány, hogy a településeket tehermentesítő és elkerülő utak meg fognak épülni. A javaslatom arra irányul, hogy ehhez teremtsünk forrásokat, és a jövő esztendőben ténylegesen kezdjük meg ezen elkerülő és tehermentesítő utak megvalósítását.

Szeretném felhívni a figyelmet továbbá arra is, hogy az árvízvédelmi kérdésekkel kiemelten kell foglalkozni a Dunakanyarban. Vannak olyan kistelepülések, amelyek önmagukban nem képesek ennek az előkészítésére és megszervezésére. Azt gondolom, itt is állami segítség kell, ilyen lehet például Kisoroszi település.

Tisztelt Képviselőtársaim! Még egyszer az önök figyelmébe szeretném ajánlani azt, hogy próbáljunk meg együttgondolkodni, és próbáljunk meg együtt olyan módosító javaslatokat elkészíteni és benyújtani, amelyek valóban mindannyiunk érdekét szolgálják.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiban.)
Felszólalások:  Előző  174  Következő    Ülésnap adatai