Készült: 2019.11.18.02:35:36 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

235. ülésnap, 6. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 13:20

Felszólalások:  <<  6  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/15381/1237. számú egységes költségvetésitörvény-javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes költségvetésitörvény-javaslatot 127 igen szavazattal, 62 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Soron következik a 2017. év Szent László-emlékévvé nyilvánításáról szóló H/16032. számú határozati javaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Emlékeztetem önöket, hogy hétfői döntésünknek megfelelően a határozati javaslatot házszabálytól eltéréssel tárgyalja az Országgyűlés. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/16032. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 185 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most soron következik az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/15844. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Emlékeztetem önöket, hogy hétfői döntésünknek megfelelően a törvényjavaslatot kivételes eljárásban tárgyalja az Országgyűlés.

A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/15844/4. számon, összegző jelentését pedig T/15844/5. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/15844/4. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 132 igen szavazattal, 52 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/15844. számú törvényjavaslat összegző módosító javaslattal módosított szövegét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslatot 126 igen szavazattal, 57 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló T/15557. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/15557/8., összegző jelentését pedig T/15557/9. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/15557/8. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 157 igen szavazattal, 2 nem ellenében és 26 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisz­telt Országgyűlést, elfogadja-e a T/15557/10. szá­mú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 156 igen szavazattal, 27 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most az MSZP képviselőcsoportja által az Igazságügyi bizottság 9/2014-2018. IUB számú eseti jellegű állásfoglalásának elutasítására vonatkozó, Ü/15978. számon előterjesztett kérelemről döntünk. Emlékeztetem önöket, hogy ennek tárgyalását kedden már lefolytatta az Országgyűlés.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az MSZP által előterjesztett Ü/15978. számú kérelmet. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a kérelmet 61 igen szavazattal, 124 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Most előterjesztések tárgysorozatba vételéről döntünk. Emlékeztetem önöket, hogy kedden ezek tárgyalását már lefolytatta az Országgyűlés.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e a Szakács László MSZP-s képviselőtársunk és képvi­selőtársai által „A Lex CEU eltörléséről” címmel, T/15761. számon előterjesztett törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 60 igen szavazattal, 124 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e a Tóth Bertalan és Szakács László MSZP-s képviselőtársaink által „Az olaj- és gázárak világpiaci csökkenésével összefüggésben a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról” címmel T/13877. számon előterjesztett törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 54 igen szavazattal, 124 nem ellenében és 5 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e a Szakács László MSZP-s képviselőtársunk és képviselőtársai által „A közszférában kialakult bérfeszültségek enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről” címmel H/14507. számon előterjesztett határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 59 igen szavazattal, 124 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e a Szakács László MSZP-s képviselőtársunk és képvi­selőtársai által „A tisztességes eljárás európai uniós követelményeknek megfelelő védelméről és a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról” címmel T/15760. számon előterjesztett törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 60 igen szavazattal, 122 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e a Szél Bernadett és Hadházy Ákos LMP-s képviselőtársaink által „Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról” címmel T/14287. számon előterjesztett törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 60 igen szavazattal, 117 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.

(16.10)

Kérdezem önöket, tisztelt képviselőtársaim, tárgysorozatba veszik-e a Schmuck Erzsébet LMP-s képviselőtársunk által az „Egyes törvényeknek a nyugdíjasok helyzetének javítását célzó módosításáról” címmel, T/14725. számon előterjesztett törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 60 igen szavazattal, 116 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e a Vona Gábor jobbikos képviselőtársunk és képviselőtársai által a „Magyarország Alaptörvényének hetedik módosításáról” címmel, T/15422. számon előterjesztett törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 26 igen szavazattal, 118 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Ezzel a határozathozatalok végére értünk. Most kétperces technikai szünetet tartunk, majd azt követően a napirend utáni felszólalásokkal folytatjuk a munkánkat. (Rövid szünet.)

Köszönöm szépen a türelmüket. Arra kérem a képviselőtársaimat, hogy aki az ülésteremben marad, az foglaljon helyet. A napirend utáni felszólalások következnek.

Napirend utáni felszólalásra jelentkezett az MSZP képviselőcsoportjából Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszony: „Az ülésszak végén” címmel. Parancsoljon, képviselő asszony! (Folyamatos zaj.) Arra kérem a képviselőtársaimat, hogy biztosítsák a képviselő asszonynak, hogy rendben, zavartalanul elhangozzék a napirend utáni felszólalása. Parancsoljon!

Felszólalások:  <<  6  >>    Ülésnap adatai