Készült: 2020.06.05.12:39:40 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Eörsi Mátyás
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 64
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2010.02.15.(254)  219 Általános vita lefolytatása H/11542 A nem magyar állampolgár természetes személyek, illetve a jogi személyek általi, mezőgazdasági földterület megszerzésére vonatkozó tilalom meghosszabbításának szükségességéről felszólalás 6:38
2009.11.30.(248)   38 Házszabálytól való eltérés P/11331 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének politikai nyilatkozata az Ukrajnában tapasztalható, a magyar kisebbséget érintően aggodalomra okot adó kisebbségpolitikai eseményekkel kapcsolatban felszólalás 5:19
2009.10.28.(237)   10 Vita lefolytatása T/5949 A Polgári Törvénykönyvről vezérszónoki felszólalás 20:12
  14 Vita lefolytatása T/5949 A Polgári Törvénykönyvről kétperces felszólalás 0:47
  40 Vita lefolytatása T/5949 A Polgári Törvénykönyvről felszólalás 9:17
  44 Vita lefolytatása T/5949 A Polgári Törvénykönyvről kétperces felszólalás 2:05
  54 Vita lefolytatása T/5949 A Polgári Törvénykönyvről kétperces felszólalás 2:04
2009.10.26.(235)   26 tárgyalás ügyrendi javaslatról ügyrendi kérdés 1:43
2009.10.19.(233)   24 Házszabálytól való eltérés T/10933 A Magyar Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Románia és a Török Köztársaság között a Nabucco Projekt tárgyában létrejött Megállapodás kihirdetéséről felszólalás 3:06
 175 Általános vita lefolytatása T/10807 Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás kihirdetéséről és a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról felszólalás 2:31
2009.09.21.(222)  158 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/10512 Kiterjed-e a névválasztás szabadsága az egyes országokra is? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 1:43
 187 Általános vita lefolytatása H/10627 Az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló kormánydöntésről szóló beszámoló elfogadásáról
J/10194 Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló kormánydöntésről
H/10626 Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló kormánydöntésről szóló beszámoló elfogadásáról
J/10193 Az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló kormánydöntésről
felszólalás 5:49
2009.05.04.(207)   18 Napirend előtti felszólalások napirend előttihez hozzászólás 5:12
2008.12.15.(186)  202 Összevont általános és részletes vita lefolytatása P/7027 A Szlovák Köztársaságban tapasztalható, magyar vonatkozású, aggodalomra okot adó eseményekkel kapcsolatban felszólalás 5:20
2008.11.25.(181)  105 Általános vita folytatása és lezárása T/6768 A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és egyéb törvényeknek a számviteli beszámoló közzétételi rendjével, valamint a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerével összefüggő módosításáról felszólalás 11:23
<< 1  2  3  4  5 >>
Összesen: 64