Készült: 2020.07.14.16:28:08 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

250. ülésnap (2012.12.17.), 68-70. felszólalás
Felszólaló Dr. Rétvári Bence (KDNP)
Beosztás közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Videó/Felszólalás ideje 4:19


Felszólalások:  Előző  68 - 70  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! Nem bonyolult a helyzet, tisztelt képviselő úr, hiszen ha valaki bűncselekményt követ el, akkor ha ehhez a Facebookot használja fel, akkor nemcsak hogy blokkolni kívánjuk ezt az oldalt, hanem az illetőre még büntetőeljárást is fogunk indítani, és a bíróság valószínűleg el is fogja ítélni. Nincs nagy különbség, hogyha valaki ezt egy újságban teszi meg, vagy pedig a Facebookon teszi meg, a lényeg a bűncselekmény elkövetése. Ön itt a gyermekpornográfiát említette, de más bűncselekményeket is lehet említeni. Ha valaki ezt nem élőszóban vagy nem papír alapon teszi, hanem az interneten teszi vagy a Facebookon teszi, ugyanúgy büntetendő a mi felfogásunk szerint.

Tisztelt Képviselő Úr! Először is szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy az új Btk. hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat nem tesz mást, mint kidolgozza azt a jogszabályi keretet, amely az Országgyűlés által már elfogadott új büntető törvénykönyv 77. §-a szerinti új intézkedési nem, az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtásához szükséges.

A bűncselekmény folytatásának és a jogsértő adattartalomhoz való hozzáférés megakadályozása érdekében a büntetőeljárás menetében is indokolt egy olyan új kényszerintézkedés beiktatása, amely csak ideiglenes jelleggel akadályozza meg az adatokhoz való hozzáférést. Az általános vita során a kormány részéről már többször elhangzott, hogy mind a hatályos, mind az új büntető törvénykönyv alapján el kell kobozni azt a sajtóterméket, amelyben a bűncselekmény megvalósul, függetlenül attól, hogy az adott ügyben milyen bűncselekményről van szó.

Szeretném hangsúlyozni, hogy az említett jogi szabályozás nem cenzúrát kíván bevezetni, nem a médiatartalom, nem a szólás- és sajtószabadság önmagáért való korlátozása a célja, hanem a büntetőjog által védett jogi tárgyak hatékony védelme.

A Facebookot természetesen nem kell blokkolni, hiszen önnön saját belső szabályai, közösségi irányelvei alapján önmaga eltávolít elvileg minden jogsértő tartalmat. A bírósági ítéletek végrehajtásában a Facebook mint közvetítő szolgáltató természetesen minden országban közreműködik. Németországban és Franciaországban például a fasizmus eszméit, a holokauszttagadást hirdető weboldalakat automatikusan kiszűri a Facebook és egyéb szolgáltatók is. Az intézkedés bevezetésével kapcsolatban a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló EU-irányelvre nem azért hivatkozunk, mert ezzel takarózni kívánunk, hanem teljesíteni akarjuk ezt a nemzetközi elvárást. Egyetértünk vele ugyanis.

A kormányzat következetesen szigorú büntetőpolitikája ismert, és fontosnak tartjuk ezért, hogy legyen törvényes lehetőség egy törvénysértő internetes tartalom eltüntetésére, vagy ha a büntetőeljárás során is indokolt a tartalomhoz való hozzáférés megakadályozása, akkor ezt tegye lehetővé a törvény, kizárólag a bíróság számára.

A képviselő úr csúsztatott az imént, amikor azt állította, hogy a blokkolás elrendeléséhez elegendő csupán az, ha a közvádra üldözendő bűncselekmény gyanúja esetén a jogsegélykérelem 30 napon belül nem vezet eredményre. Az elrendelésnek ugyanis van egy nagyon fontos garanciális feltétele, mégpedig az, hogy a büntetőeljárásnak gyermekpornográfia, állam elleni bűncselekmény vagy terrorcselekmény alapos gyanúja miatt kell indulnia. A szabályozás kialakítása során a kormányzat tisztában volt annak a véleménynyilvánítás szabadságát érintő kihatásaival, és éppen ezért számos garanciális elemet építettünk be. A kényszerintézkedést így csak bíróság rendelheti el, a határozattal szemben mind a kötelezett, mind az, akire nézve rendelkezést tartalmaz, jogorvoslattal élhet, és idetartozik még az adatkiszűrés, adatszűrés mikéntje is. Az, hogy a szűrés pontosan milyen technológiával alakul, ez technikai kérdés, de el kell mondjam önnek, hogy mi a legfejlettebb URL alapú technológiát, a client field technológiát használjuk, mint például - akkor tehát az ön szerint nem jogállami - Nagy-Britannia is.

Az internet hasznossága és értékei vitathatatlanok (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.), ugyanakkor ki ne akarná megóvni a gyermekeinket ezektől az ártalmas tartalmaktól vagy mindenki mást...

ELNÖK: Köszönöm.

DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: ...hogy nehogy áldozattá váljon (Az elnök ismét csenget.), éppen ezért a biztonságos internetezés igenis minden demokratikus jogállam törekvése.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokból.)
Felszólalások:  Előző  68 - 70  Következő    Ülésnap adatai