Készült: 2020.07.12.14:28:40 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

244. ülésnap (2012.11.29.), 4. felszólalás
Felszólaló Dr. Rétvári Bence (KDNP)
Beosztás közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 9:15


Felszólalások:  Előző  4  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Tisztelt Ház! A fogyasztó mindenekelőtt - a közműszolgáltatások helyzete vitanapra kerül majd sor. Azért fontos ezt a kérdést itt egy vitanapon is megvitatnunk, hiszen a kormány számára nyilván ezen a területen számtalan jogalkotási feladat születik, és célul tűztük ki, hogy az eddigi garantált extraprofit helyett szociális közszolgáltatássá alakuljon át a közműszolgáltatások területe.

Nyilvánvalóan nem fogadható el, hogy a válság idejében egyesek jól keressenek azon, hogy a legkiszolgáltatottabbak sokszor csak nélkülözés mellett tudják kifizetni a saját rezsiszámlájukat. A nemzeti együttműködés programja a piaci verseny megteremtését minden ágazatban kiemelten kezeli. Egyértelművé teszi, hogy azokon az ágazati területeken, így a vitanap tárgyát képező energetikai területen is, ahol természetes monopóliumok alakultak ki és működnek a mai napig, erősebb állami szabályozás szükséges. Ezek a lépések elengedhetetlenek a rezsiköltségek megfékezése és a hazai fogyasztók helyzetének javítása érdekében.

A mai vitanap célja, hogy feltérképezzük a hazai szolgáltatók erőfölényes piaci helyzetéből adódó fogyasztói terheket, valamint azok csökkentésének, szolgáltatókra történő átháríthatóságának lehetőségét. A megelőző 8 év hiányos, ellentmondásos és egyoldalúan szolgáltatóbarát szemléletű energetikai szabályozása, illetőleg a gazdasági világválság nyomán fellépő pénzügyi problémák együttes hatására az elmúlt években gyors ütemben nőtt a magyar családok, a magyar háztartások rezsikiadása. Amikor a közműszámlák kiegyenlítése sok családnak mindennapi gondot jelent, akkor megengedhetetlen a közszolgáltatást nyújtó cégek extra mértéket öltő profittermelése.

Tisztelt Képviselőtársaim! A villamos energia ára az előző, szocialista és szabad demokrata kormányok alatt nagymértékben, 97 százalékkal emelkedett, 2010-től napjainkig ugyanakkor mindössze 2,5 százalékkal. A földgázárak az előző két kormányzati ciklusban 200 százalékot meghaladóan nőttek. Az Orbán-kormány intézkedéseinek hatására a földgázárak alacsony szinten tartásával a fogyasztók az elmúlt két évben több mint 400 milliárd, egész pontosan a fogyasztók 406 milliárd forintot spóroltak meg. Ha megnézzük, akár látványos is lehet ezen árkülönbözetek mértéke.

Én kinyomtattam, és engedjék meg, hogy szemléltessem önöknek, mekkora volt évente az előző, Gyurcsány-Bajnai- és a mostani Orbán-kormányban egy évben átlagosan az egyes közművek drágulásának ára. (Diagramokat mutat fel.) Ha százalékban nézzük, akkor a vízdíj esetében, ahol a legkisebb a különbség, ott is láthatják, hogy 8 százalék körüli volt a szocialista időszakban és csak 6 százalék körüli a mostani polgári kormány alatt. Ha a csatornadíjat nézzük, amit szintén mindenkinek fizetnie kell, 6 százalék fölötti a mostani drágulás, átlagosan, évente, míg a szocialista időszakban 12 százalék körüli volt az összeg. A szocialista időszakban a kispénzű embereknek is kétszer annyit kellett fizetni ugyanezekért a költségekért.

Sokkal látványosabb a szemétszállítási díj esetében. Nézzék meg, tisztelt képviselőtársaim, mennyi volt átlagban a Gyurcsány-időszakban, a Bajnai-időszakban és az Orbán-időszakban a díjak emelkedése közötti különbség. Míg korábban ez 16 százalékot elérő volt szinte, addig a mostani kormányzat alatt ennek csak a negyede, valamivel több mint negyede, 4 százalék körüli. Ezek azok a díjak, képviselőtársaim, amiken lehet nevetni, de mindenki ugyanúgy megfizette. Lehet engedni a szolgáltatók számára 8 év alatt 194 százalékos áremelkedést, és közben 1-2 ezer forintos segélyeket osztani az embereknek, vagy valóban fellépni a kispénzű emberek érdekében, valóban az ő rezsiköltségeiket lehet megpróbálni leszorítani.

Ha a vezetékes gáz árát nézzük, az ottani áremelkedéseket, átlagosan évente, láthatják, hogy míg a Gyurcsány-Bajnai-korszakban 20 százalék körüli, addig itt 5 százalék körüli évente az a változás, ami egységesen a gáz árában, ha átlagot számolunk, köbméterenként kinek-kinek bekövetkezett.

(9.10)

De még látványosabb, képviselőtársaim, a villamos energia átlagos ára. Az átlagos árnövekedés közötti különbség első ránézésre talán ötszörösnek tűnik a Bajnai-Gyurcsány-kormányzat és a mostani Orbán-kormányzat között. Ezek eredmények, ezek látható eredmények. Ezek azok az eredmények, amelyek a legkisebb pénzű emberek számára a legnagyobb segítséget jelentik, hiszen a rezsiköltségeiket leszorítja. Vannak, akik a kispénzű emberek érdekében sikeresen leszorítják kormányzatuk alatt a rezsiköltségeket, vannak, akik pedig a szolgáltatóknak engednek teljes mértékű áremelést, és a szolgáltatók diktálják a saját profitérdekük alapján az áremelkedések mértékét, és nem egyfajta szociális közszolgáltatásnak tekintve a kormányzat igyekszik ebben szociális szempontokat is érvényre juttatni, hiszen a válság éveiben az egész Európai Unióban nem nagyon várható, hogy a fizetések radikális mértékű emelkedése bekövetkezik. Úgy tudjuk szolgálni az emberek érdekét, az életszínvonal megtartását, hogyha a rezsiköltségeket, amennyire csak lehet, leszorítjuk.

A kormány átalakította a távhő árszabályozását is, az árakat a 2011. március 31-ei szinten rögzítette. A rendszer további optimális működése és a fogyasztók zavartalan téli ellátása érdekében 2012. január 1-jétől szükséges volt a minimális áremelést végrehajtani, azonban a végfogyasztói árak az inflációt meg nem haladó mértékben növekedtek. Mindazonáltal sikerült a rezsiköltségeket a lakosság teherviselő képességéhez illeszkedő módon és mértékben kordában tartani. Ha összeadják, képviselőtársaim, ezeket a rezsiköltségeket, az új kormány megalakulása óta átlagban maximum egy számjegyű összeget fognak kapni, míg a korábbi időszakban a három számjegyű összegek voltak inkább a dominánsak.

A nemzeti együttműködés kormányának határozott közbelépése eredményeként 2010 áprilisa és decembere között a földgáz és villamos energia egyetemes szolgáltatói végfogyasztói árai mindössze egy-egy alkalommal emelkedtek. Az adminisztratív kötelezettségek visszaszorítását szolgálta a Magyary egyszerűsítési program keretében végrehajtott, a villamos és gázmérőórák átírásával kapcsolatos jogszabály-módosítás, amely 2013. január 1-jén lép majd hatályba, de a parlament az ehhez szükséges törvénymódosításokat már korábban elfogadta. A kormány az elmúlt időben minden lehetőséget megragadott, hogy az emberek hétköznapi nehézségeit csökkentse, ugyanakkor a jövőben is mindent megteszünk annak érdekében, hogy az energiaárak a lakosság teherviselő képességéhez illeszkedő módon és mértékben alakuljanak, a háztartások jövedelméből energetikai kiadásokra fordított összegek csak a lehető legindokoltabb esetekben növekedhessenek.

Számos megoldandó kérdés azonban még maradt. Felül kell vizsgálnunk, hogy megfelelő-e a számlaképek kialakítása, amely alapján a fogyasztó energiafelhasználásának ellenértékét rendezi. Vizsgálni kell, hogy megfelelő számú ügyfélszolgálat és panaszkezelési fórum áll-e rendelkezésre a fogyasztók számára, mindez természetesen a fogyasztóvédelemmel foglalkozó országos érdek-képviseleti szervezetek, egyesületek véleménye kikérése alapján, az ő jelzéseiket követve. Elemezni kell az általános fogyasztói igényeket meghaladó többletszolgáltatások körét is, amelyet a fogyasztók jelenleg díjfizetés mellett vehetnek igénybe, és az indokolatlan tételeket ingyenessé kell tennünk. Meg kell vizsgálni a leolvasással, méréssel és díjfizetéssel kapcsolatos rendelkezéseket. A szabálytalan vételezést és az energialopást törvényes eszközökkel vissza kell szorítani, a szolgáltatói túlkapások azonban nem engedhetőek meg. A tisztességes, becsületes fogyasztók védelme alapvető feladat. A fogyasztói terhek csökkentését és a családok megélhetési körülményeinek javítását szolgálta a rezsiköltségek befagyasztása, valamint a kormány eddig tett határozott intézkedései.

Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A mai nap lehetőséget nyújt arra, hogy további vizsgálat alá vessük a hatályos villamos és földgázszektorra vonatkozó szabályozást, a felmerült fogyasztóvédelmi tapasztalatok alapján tovább csökkentsük a magyar családokra háruló energetikai szolgáltatók erőfölényére visszavezethető adminisztratív és anyagi terheket. A kormány e cél elérése érdekében további határozott lépéseket tesz, és haladéktalanul meghozza a szükséges döntéseket.

Köszönöm a figyelmüket, és várom képviselőtársaim javaslatait a következő hónapok és hetek jogalkotásával kapcsolatban.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  4  Következő    Ülésnap adatai