Készült: 2021.03.09.08:37:28 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Staudt Gábor
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 442
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2013.09.09.(299)   88 Interpelláció megtárgyalása I/12048 Miért kell milliárdos összegben pályázatot kiírni a tavaly beszerzett garanciális rendőrségi gépjárművek karbantartására? képviselő elutasította a választ 0:59
 243 Általános vita lefolytatása T/12015 Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása felszólalás 2:40
 267 Általános vita lefolytatása T/12015 Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása vezérszónoki felszólalás 15:13
2013.07.05.(296)   40-42 Záróvita T/10593 Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról felszólalás 2:35
2013.07.04.(295)  210 Összevont általános és részletes vita kivételes sürgős eljárásban H/11729 A Magyarországot megillető egyenlő elbánásról felszólalás 20:30
2013.06.26.(293)  231 Általános vita lefolytatása T/11666 Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról
T/11665 Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról
Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése 4:08
2013.06.11.(288)   75 Részletes vita megkezdése T/11398 Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról felszólalás 10:27
  83 Részletes vita lefolytatása T/11336 Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról felszólalás 7:57
  99 Általános vita folytatása és lezárása T/11212 A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról felszólalás 9:22
 117 Részletes vita folytatása és lezárása T/10593 Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról felszólalás 5:49
2013.06.10.(287)  181 Záróvita T/11106 A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról felszólalás 2:58
 303 Általános vita lefolytatása T/11473 A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról felszólalás 10:00
 323 Záróvita T/11176 A bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról felszólalás 5:08
 341-343 Záróvita T/10904 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról felszólalás 4:47
 349 Részletes vita lefolytatása P/11397 Az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv kihirdetésével összefüggésben felszólalás 7:00
<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 >>
Összesen: 442