Készült: 2022.08.11.13:11:01 Dinamikus lap

Bizottságok által tárgyalt irományok 1998-2002

Bizottság: Önkormányzati és rendészeti bizottság
Önkormányzati bizottság által tárgyalt irományok
  Irományszám Irománycím Benyújtók Bizottsági
állapot
Kijelölés
dátuma
1 H/5714 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a személyek visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2001. október 17. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
2 H/5713 A Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Budapesten, 2001. szeptember 26-án aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
3 H/5712 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Zágrábban, 2001. november 15. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
4 H/5711 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Szövetségi Kormánya között a két állam területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és visszafogadásáról szóló, Belgrádban, 2001. november 7-én aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
5 H/5632 A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról szóló Jelentés elfogadásáról kormány (ifjúsági és sport miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
6 J/5631 A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról kormány (ifjúsági és sport miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
7 J/5622 A Történeti Hivatal 2000. évi tevékenységéről Történeti Hivatal bizottsági tárgyalás befejezve  
8 T/5499 A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról Emberi jogi bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
9 T/5498 A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény módosításáról Emberi jogi bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
10 H/5334 A Magyar Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal között Budapesten, 2001.október 4-én aláírt együttműködési Megállapodás megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
11 T/5313 A területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény módosításáról Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
12 T/5304 A gázközmű-vagyonnal összefüggő önkormányzati igények rendezéséről szóló 2001. évi LVI. törvény módosításáról Dr. Lamperth Mónika (MSZP), Csabai Lászlóné (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
13 T/5295 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról Dr. Nagy Sándor (MSZP), Dr. Vastagh Pál (MSZP), Tóth András (MSZP), Dr. Wiener György (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
14 T/5264 A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
15 T/5263 A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
16 T/5262 A Nemzeti Földalapról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
17 T/5225 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról Dr. Latorcai János (Fidesz), Dr. Balogh László (MSZP), Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter (FKGP), Dr. Kis Zoltán (SZDSZ), Dr. Gémesi György (MDF), Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP), Zsigó Róbert (Fidesz), Dr. Kovács Zoltán (Fidesz), Balla Mihály (Fidesz), Tóth Imre (FKGP), Dr. Hörcsik Richard (Fidesz), Farkas Sándor (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
18 T/5204 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény módosításáról Dr. Kupa Mihály (független) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
19 H/5200 A tűzoltók veszélyességi pótlékának visszaállításáról Kovács Tibor (MSZP), Jauernik István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
20 H/5196 Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről kormány (környezetvédelmi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
21 H/5190 A Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról, Vilniusban, 2001. május 4-én aláírt Megállapodás megerősítéséről kormány (belügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
22 T/5159 A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
23 T/5157 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
24 T/5154 A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
25 T/5151 A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról Básthy Tamás (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
26 T/5144 Egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek összeférhetetlenségéről és vagyonnnyilatkozat-tételi kötelezettségéről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
27 H/5124 Érd város megyei jogú várossá nyilvánítására benyújtott kezdeményezés elbírálásáról kormány (belügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
28 H/5123 A 2002. évi választások pénzügyi támogatásáról kormány (belügyminiszter) módosítók tárgyalása befejezve  
29 T/5117 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX . törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
30 T/5102 A társadalmi szervezetek és az alapítványok nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezések módosításáról, valamint egyes cég-, csőd - és felszámolási eljárási rendelkezésekről (lobby) kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
31 T/5101 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
32 T/5100 A villamos energiáról kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
33 T/5098 A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
34 T/5096 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról Herényi Károly (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
35 H/5073 A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Tiranában, 2001.március 20-án aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
36 T/5061 A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
37 T/5060 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
38 T/5059 A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről kormány (igazságügy-miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
39 T/5047 Az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
40 T/5045 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról Koltai Ildikó (Fidesz), Halász János (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
41 T/5031 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról Dr. Bóka István (Fidesz), Lasztovicza Jenő (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
42 T/5001 A pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
43 T/4990 A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
44 T/4983 A devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
45 T/4955 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
46 T/4942 A társasházról szóló 1997. évi CLVII. törvény módosításáról Dr. Csákabonyi Balázs (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
47 J/4930 Beszámoló az atomenergia 2000. évi hazai alkalmazásának biztonságáról Országos Atomenergia Bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
48 T/4903 A büntetőeljárásban résztvevők az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról (tanúvédelem) kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
49 T/4899 (A magyar nyelvnek) a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények (közzététele során való használatáról) magyar nyelvű közzétételéről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
50 J/4869 A régiók, a megyék és a kistérségek társadalmi, gazdasági és infrastrukturális kapcsolatrendszerének alakulásáról, valamint a régiók lehatárolásának vizsgálatáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
51 H/4827 A terrorista bombatámadások visszaszorításáról, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 52. ülésszakán, 1997. december 15-én elfogadott nemzetközi Egyezmény megerősítéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
52 H/4805 Az Európa Tanács keretében, 1997. május 14-én létrejött, az Állampolgárságról szóló Európai Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
53 H/4804 Az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezményhez történő csatlakozásról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
54 T/4787 A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény módosításáról Atyánszky György (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
55 T/4644 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
56 T/4617 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény módosításáról kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
57 T/4614 Az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes törvények jogharmonizációs célú, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, továbbá a társadalombiztosítási járulékfizetéssel és az egészségügyi hozzájárulással kapcsolatos törvények módosításáról kormány (egészségügyi miniszter), kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
58 T/4592 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosításáról Mezőgazdasági bizottság ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
59 H/4571 A személyi fuvarozók védelméről Zuschlag János László (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
60 T/4570 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
61 T/4503 A sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény módosításáról Ifjúsági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
62 T/4477 A bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. törvény és a kapcsolódó jogaszabályok módosításáról szóló 2000.évi CXXXVI. törvény, továbbá a vállalkozás keretében végzett személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozó tevékenység szabályairól, a Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló 1998.évi IV. törvény módosításáról Perlaki Jenő (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
63 T/4470 A Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Budapesten, 2000. október 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
64 T/4233 A bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII.törvény és a kapcsolódó jogszabályok módosításáról szóló 2000.évi CXXXVI. törvény, továbbá a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozó tevékenység szabályairól, a Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráól szóló 1998.évi IV. törvény módosításáról Perlaki Jenő (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
65 T/4206 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Font Sándor (MDF), Dr. Kerényi János (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
66 J/4181 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációja helyzetéről kormány (külügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
67 T/4171 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról Mezőgazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
68 T/4169 Egyes törvények környezetvédelmi célú jogharmonizációs módosításáról kormány (környezetvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
69 H/4164 A hazai gyakorló-és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről szóló 60/1997. (VI.4.) OGY határozat módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
70 T/4163 A Magyar Hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
71 T/4116 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997.évi CIII.törvény módosításáról Zsikla Győző (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
72 T/4086 A szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
73 T/4070 A szomszédos államokban élő magyarokról (státus tv.) kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
74 T/4027 A kulturális örökség védelméről kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
75 T/4022 Az Egyesült Nemzetek saját és kisegítő személyzetének biztonságáról New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének XLIX. ülésszakán, 1994.december 9-én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
76 J/4006 Az Állami Számvevőszék 2000. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
77 T/3991 A sor- és tartalékos katonai szolgálat teljesítése rendjének változásával érintett törvények módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
78 T/3985 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról Dr. Torgyán Józsefné Cseh Mária (FKGP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
79 T/3984 A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
80 T/3934 A hírközlésről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
81 T/3933 A pénzügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
82 T/3932 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV.törvény módosításáról kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
83 T/3931 Az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet értintő törvények módosításáról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
84 T/3930 Az állategészségügyről szóló 1995.évi XCI.törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
85 T/3929 A konzuli védelemről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
86 H/3920 A területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
87 J/3919 A területi folyamatok alakulásáról a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
88 J/3868 Az adatvédelmi biztos beszámolója a 2000 évi tevékenységről adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
89 J/3867 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa beszámolója a 2000 évi tevékenységről nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
90 J/3866 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa beszámolója a 2000 évi tevékenységről állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
91 T/3848 A helyi önkormányzatok 2001. évi új címzett támogatásáról, egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
92 T/3847 Az elektronikus aláírásról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
93 T/3846 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
94 T/3845 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.törvényben szabályozott elbirtoklási határidő módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
95 T/3842 A belkereskedelemről szóló 1978.évi I. törvény módosításáról Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
96 T/3827 A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
97 H/3822 Az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek kialakításáról és a kombinált fuvarozás elősegítéséről szóló megállapodás megerősítéséről kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
98 H/3757 A közúti járművek, valamint az azokba szerelhető és/vagy azokon használható tartozékok és alkatrészek műszaki világ-előírásainak kidolgozásáról szóló nemzetközi eggyezményhez történő csatlakozásról kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
99 T/3756 Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, az 1978. évi 16.törvényerejű rendelettel kihírdetett vámegyezmény módosításáról kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
100 T/3740 A fegyverekről, lőszerekről és lőterekről kormány (belügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
101 T/3739 A személy- és tárgykörözésről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
102 T/3713 Az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról kormány (a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
103 T/3710 A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
104 T/3709 A határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997.évi XXXII. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
105 T/3708 A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
106 T/3707 A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
107 H/3706 Az elítélt személyek átszállításáról szóló, Strasbourgban, 1983.március 21-én kelt Európai Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvének megerősítéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
108 T/3690 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
109 H/3648 A Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Budapesten, 2000. október 12-én aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
110 T/3623 A Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar integrációjával érintett törvények módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
111 T/3593 A várossá nyilvánítással összefüggő egyes törvények módosításáról Jauernik István (MSZP), Farkas Imre (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
112 J/3560 A Történeti Hivatal 1999. évi tevékenységéről Történeti Hivatal bizottsági tárgyalás befejezve  
113 T/3550 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról Révész Máriusz (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
114 H/3509 Az olajügyek és a szervezett bűnözés közötti esetleges korrupciós ügyek feltárására létrejött vizsgálóbizottság jelentésének elfogadásáról Olajügyeket vb bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
115 H/3503 A Választási Rendszer Reformját Előkészítő eseti bizottság jelentésének elfogadásáról Vál.ref.elők. bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
116 J/3502 A Választási Rendszer Reformját Előkészítő eseti bizottság jelentése Vál.ref.elők. bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
117 J/3500 Az olajügyek és a szervezett bűnözés közötti esetleges korrupciós ügyek feltárására létrejött vizsgálóbizottság munkájáról Olajügyeket vb bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
118 T/3468 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
119 T/3437 A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról Dr. Gémesi György (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
120 T/3391 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról Kovács László (MSZP), Tóth András (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
121 T/3297 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXVIII. törvény módosításáról Béki Gabriella (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
122 T/3272 A közterület-felügyeletről szóló 1999.évi LXIII.törvény és a szabálysértésekről szóló 1999.évi LXIX törvény módosításáról Lendvai Ildikó (MSZP), Molnár Gyula (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
123 T/3269 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII.tv. mód. kormány (környezetvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
124 T/3263 A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításáról kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
125 T/3256 A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. LVII.törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
126 T/3255 Egyes közlekedési törvények módosításáról kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
127 T/3206 A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatással folyamatban lévő egyes beruházásainak befejezése érdekében szükséges törvény módosításról Perlaki Jenő (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
128 H/3128 Dömös község Komárom-Esztergom megyéből Pest megyéhez csatolásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
129 T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
130 T/3121 A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
131 T/3120 Az okmánykiadással és nyilvántartással összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
132 H/3116 Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Fenyőfő, Románd, Sikátor, Veszprémvarsány községek Veszprém megyéből Győr-Moson-Sopron megyéhez csatolásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
133 H/3107 A Nemzetőrség létrehozásáról Dr. Simicskó István (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
134 T/3105 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV törvény módosításáról Farkas Imre (MSZP), Jauernik István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
135 T/3088 A bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999.évi LXXXV.törvény módosításáról Dr. Vastagh Pál (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
136 H/3043 A közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló Bécsben 1997. november 13-án aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
137 T/3038 A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról kormány (a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
138 H/3028 Az M0-s autóút veszélyességének csökkentéséről és autópályává alakításáról Filló Pál (MSZP), Dr. Sándor László (MSZP), Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP), Dr. Sáling József (MSZP), Dr. Nagy Sándor (MSZP), Kiss Péter (MSZP), Benedek Mihály (MSZP), Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
139 H/3012 A Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a katasztrófák és más súlyos balesetek megelőzése, és azok közvetkezményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Varsóban 2000. április 6-án aláírt Megállapodás megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
140 T/3008 A Magyar Köztársaság 1999.évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
141 T/2989 A sportról kormány (ifjúsági és sport miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
142 T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
143 H/2969 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének feloszlatásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
144 H/2962 A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról kormány (ifjúsági és sport miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
145 J/2958 Az atomenergia 1999.évi hazai alkalmazásának biztonságáról MNB Felügyelő bizottsága bizottsági tárgyalás befejezve  
146 H/2951 A Duna-Tisza köze elsivatagosodásának megakadályozásáról Csatári József (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
147 T/2933 A gázközmű-vagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
148 H/2919 Az Európa Tanács Korrupció Elleni Büntetőjogi Egyezményének megerősítéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
149 T/2850 Az illetékről szóló 1990.évi XCIII.törvény módosításáról Farkas Imre (MSZP), Jauernik István (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
150 H/2841 A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között, a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Lisszabonban, 2000. január 27. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
151 H/2726 A Helyi Önkormányzatok Napja megünnepléséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
152 H/2664 A Magyar Köztársaság Kormánya, az Albán Köztársaság Kormánya, a Bosznia-Hercegovinai Köztársaság Minisztertanácsa, a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, a Horvát Köztársaság Kormánya a Svájci Szövetségi Tanács és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a kiutazásra kötelezett jugoszláv állampolgárok átutazásának engedélyezéséről szóló Berlinben, 2000.március 21-én aláírt Megállapodás megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
153 T/2663 A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
154 T/2601 A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999.évi LXXV. törvény módosításáról Dr. Juharos Róbert (Fidesz) bizottságnál tárgysorozatba-vételre vár  
155 H/2568 Jászberény megyei jogú várossá nyilvánításáról Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
156 T/2544 A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó tőrvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény módosításáról Dr. Juharos Róbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
157 T/2543 A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény módosításáról Dr. Juharos Róbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
158 H/2541 Esztergom megyei jogú várossá nyilvánításáról Dr. Latorcai János (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
159 H/2538 A Délkelet-Európai Együttműködési Kezdeményezés (SECI) keretében létrejött, az országhatárokat átlépő bűnözés megelőzésében és leküzdésében való együttműködésről szóló Bukarestben 1999.május 26-án aláírt Megállapodás megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
160 H/2444 A hazai gyakorló-és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről szóló 60/1997. (VI.4.) OGY határozat módosításáról Honvédelmi bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
161 J/2435 Az Állami Számvevőszék 1999. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
162 T/2427 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997.évi CXXI.törvény, valamint a hegyközségekről szóló 1994.évi CII. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
163 J/2421 Az 1999. év végén és a 2000. év elején kialakult belvizek miatti védekezési költségekre a helyi önkormányzatoknak nyújtandó vis maior tartalék, illetve a vízügyi szervek védekezési támogatási előirányzatának megemeléséről kormány (belügyminiszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
164 T/2401 A gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvény módosításról kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
165 T/2398 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
166 J/2374 A délszláv válság nyomán kialakult humanitárius szüskséghelyzet megoldásában történő segítségnyújtás céljából a Magyar KT területén átengedett külföldi fegyveres erőkről, valamint áthaladásuk részleteiről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
167 T/2367 A helyi önkormányzatok 2000. évi új címzett támogatásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
168 H/2358 A Nemzeti Környezetvédelmi Program 1997-98.évi végrehajtásának helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról kormány (környezetvédelmi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
169 T/2351 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság illetve a Moldovai Köztársaság területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és átvételéről szóló Budapesten, 1997. június 4-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
170 T/2318 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról Emberi jogi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
171 H/2300 A Szamos és a Tisza folyók cianid és nehézfém szennyezése következtében létrejött ökológiai katasztrófa következményeinek orvoslására Környezetvédelmi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
172 T/2298 Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994.évi XXIII.törvény módosításáról Dr. Csúcs László (FKGP), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
173 J/2281 Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető ár- és belvízkárok következményeinek elhárításáról szóló 2303/1998. (XII.30.) Korm. határozat végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
174 J/2260 Az adatvédelmi biztos beszámolója az 1999.évi tevékenységéről adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
175 J/2259 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 1999.évi tevékenységéről nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
176 H/2247 Az 1968. évi november 8-án, Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény, valamint az Egyezményt kiegészítő európai Megállapodás módosításainak megerősítéséről kormány (közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
177 J/2221 A Nemzeti Környezetvédelmi Program 1997-1998. évi végrehajtásának helyzetéről kormány (környezetvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
178 T/2107 A büntetőeljárási jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
179 T/2095 Az önálló orvosi tevékenységről kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
180 T/2074 A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1998.október hó 27.napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
181 T/2066 A víziközlekedésről kormány (közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
182 T/2065 A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.évi LXIV törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
183 T/2064 A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
184 H/2062 A fegyveres erők részletes bontású létszámáról szóló 124/1997. (XII.18) OGY határozat módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
185 T/2061 A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995.évi C.törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
186 T/2034 A hulladékgazdálkodásról kormány (környezetvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
187 T/1955 A növényvédelemről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
188 T/1952 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.évi LXXVIII.törvény módosításáról Dr. Juharos Róbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
189 T/1894 Az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
190 H/1893 A Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló , Budapestenen, 1999. junius 17-én aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
191 J/1886 Beszámoló az Országgyűlés részére a júniusi, júliusi rendkívüli esőzés és vihar miatti védekezési és kárelhárítási intézkedésekről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
192 T/1867 A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kataszrófák vagy súlyos szerencsétlenségek esetén történő kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1996. április 26-án aláírt Egyezmény kihírdetéséről. kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
193 T/1858 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
194 T/1849 Az önálló orvosi tevékenységről kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
195 T/1847 A Magyar Köztársaságnak a védelmi célokat szolgáló műszaki információk cseréjéről szóló, Brüsszelben, 1970. október 19-én kelt Megállapodáshoz történő cstalakozásáról és a Megállapodás kihirdetéséről kormány (a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
196 T/1846 A Magyar Köztársaságnak a védelmi célokat szolgáló találmányok és a szabadalmaztatásra benyújtott védelmi célokat szolgáló találmányok titoktartalmának kölcsönös védelméről szóló NATO Megállpodáshoz történő cstalakozásáról és a Megállapodás kihirdetéséről kormány (a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
197 T/1823 A büntető jogszabályok módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
198 T/1820 Az Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodáshoz történő csatlakozásról, a Megállapodás kihirdetéséről, valamint a Megállapodáshoz kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
199 H/1811 A pénzmosásról, a bűncselekményből származó dolgok felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, szóló, Strasbourgban, 1990.november 8-án kelt egyezmény megerősítéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
200 T/1805 A külföldre utazásról szóló 1998.évi XII.törvény módosításáról Dr. Horváth Balázs (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
201 T/1802 A kémiai biztonságról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
202 T/1758 Az épitett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII.tv.mód kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
203 T/1756 Egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
204 T/1720 Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
205 T/1669 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú törvényjavaslat módosításáról. Dr. Kelemen András (MDF), Szászfalvi László (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
206 T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
207 T/1622 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.tv. módosításáról. Dr. Helmeczy László (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
208 T/1602 A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény módosításáról Dr. Gémesi György (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
209 T/1511 A 2001.évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 1993.évi XLVI. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
210 T/1506 A Magyar Köztársaság 1998.évi költségvetéséről szóló 1997.évi CXLVI.törvény végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
211 T/1501 Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
212 T/1476 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról Környezetvédelmi bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
213 T/1403 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő átadásáról-átvételéről szóló, Budapesten, 1997. december 1-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
214 J/1394 A Történeti Hivatal 1997-1998.évi tevékenységéről Történeti Hivatal bizottsági tárgyalás befejezve  
215 T/1362 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról Dr. Latorcai János (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
216 H/1361 Esztergom megyei jogú várossá nyilvánításáról Dr. Latorcai János (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
217 T/1333 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (Ftv.) módosításáról Glattfelder Béla (Fidesz), Dr. Bánk Attila (FKGP), Dr. Medgyasszay László (MDF) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
218 H/1308 A Magyar Köztársaság Kormánya, és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek, a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Ljubljanában, 1999. február 5-én aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
219 T/1282 A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról Dr. Bóka István (Fidesz), Bernáth Ildikó (Fidesz), Lasztovicza Jenő (Fidesz), Dr. Fazekas Sándor (Fidesz), Herényi Károly (MDF), Barkóczy Gellért (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
220 H/1256 A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyujtásról szóló Budapesten, 1998. október 27. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
221 T/1235 A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.évi LXXVIII.törvény módosításáról Dr. Csapody Miklós (MDF), Molnár Gyula (MSZP), Lányi Zsolt (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
222 T/1207 A területfejlesztésről, és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
223 H/1206 Az Egyesült Nemzetek saját és kisegítő személyzetének biztonságáról szóló Egyezményhez csatlakozás tárgyában kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
224 T/1176 A polgári szolgálatról szóló 1997.évi XXI.törvény módosítása kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
225 J/1151 Az Ügyészség 1998. évi tevékenységéről legfőbb ügyész bizottsági tárgyalás befejezve  
226 H/1144 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár KT között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló Bp-en 1998. november 11-én aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
227 T/1141 A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.évi LXXVII.törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990.évi LXIV.törvény, valamint a választási eljárásról szóló 1997.évi C.törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
228 H/1112 A rendkívüli időjárás által okozott károk megtérítéséről Dr. Nagy Sándor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
229 H/1095 Nemzeti lakáspolitika kidolgozására és a lakástámogatási rendszer felülvizsgálatára Sasvári Szilárd (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
230 T/1090 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény módosításáról kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
231 T/1088 A polgárok személyi adatainak kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
232 T/1087 A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
233 T/1086 A közúti közlekedési nyilvántartásról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
234 T/1085 A bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
235 H/1057 Információs Társadalom Alapjairól Mécs Imre (SZDSZ), Kovács Kálmán (SZDSZ), Dr. Lotz Károly (SZDSZ), Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
236 J/1040 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint általában Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációjának helyzetéről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
237 T/1018 A Magyar Köztársaság 1999.évi költségvetéséről szóló 1998.évi XC. törvény módosításáról Kovács Kálmán (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
238 T/998 A helyi önkormányzatok 1999.évi új cimzett támogatásáról, a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992.évi LXXXIX.törvény kiegészítéséről, valamint az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
239 T/997 A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
240 H/956 Bakonypéterd és Lázi községek Veszprém megyéből Győr-Moson -Sopron megyéhez csatolásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
241 H/955 Tiszaug község Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Bács-Kiskun megyéhez csatolásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
242 J/951 Az Állami Számvevőszék 1998. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
243 H/883 A falusi- és agrárturizmus fejlesztésének elősegítéséről Farkas Imre (MSZP), Jauernik István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
244 H/868 Az iskolai tejakció országos bevezetése Jauernik István (MSZP), Farkas Imre (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
245 T/861 A közterület-felügyeletről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
246 J/860 Az adatvédelmi biztos beszámolója 1998. adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
247 J/859 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 1998. január 1 - december 31-ig nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
248 J/858 Az Állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 1998. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
249 T/856 Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszeréhez történő csatlakozás keretében megvalósuló együttműködésről és információ cseréről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
250 T/855 A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
251 H/842 A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság között a Szentgotthárd városkörnyéki magyar-osztrák ipari park vasúti átmenő forgalmáról szóló, Bécsben, 1998. november 24-én aláírt Egyezmény megerősítéséről. kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
252 T/821 A társasházról szóló 1997. évi CLVII. törvény módosításáról Dr. Kóródi Mária (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
253 H/815 Az 1956-os mártírok sírjainak nemzeti emlékhellyé történő nyilvánításáról Dr. Bernáth Varga Balázs (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
254 T/792 A helyi önkormányzatokól szóló 1990.évi LXV. törvény és a helyi adókról szóló 1990.évi C.törvény módosításáról Balczó Zoltán (MIÉP), Dr. Bognár László (MIÉP), Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP), Dr. Lentner Csaba (MIÉP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
255 T/758 A közbeszerzésekről szóló 1995.évi XL törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
256 T/757 A termőföldről szóló 1994.évi LV.törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
257 T/754 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó, egyes jogszabályokról szóló 1993.évi LXXVIII.törvény módosításáról Dr. Tímár György (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
258 T/717 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet egyes településein az építési tevékenység átmeneti szabályozásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
259 T/716 A honvédelemről szóló 1993.évi CX.törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
260 T/715 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX.törvény módosításáról /NATO/ kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
261 J/682 Az 1998.október 18-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
262 T/669 Szabálysértésekről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
263 T/667 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról. /fegyv.erők/ Lányi Zsolt (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
264 H/607 Középtávú állami kriminálpolitikai és rendvédelmi koncepció kidolgozására országgyűlési eseti bizottság felállításáról Kovács László (MSZP), Dr. Gál Zoltán (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
265 T/566 A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997.évi CLIX törvény módosításáról Tóth Imre (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
266 H/552 A Magyar Köztársaság biztonság és védelempolitikájának alapelveiről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
267 T/548 A temetőkről és a temetkezésekről. kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
268 J/543 Beszámoló az 1998.évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról Országos Választási Bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
269 T/499 A területszervezési eljárásról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
270 T/461 A Magyar Köztársaság 1998.évi költségvetéséről szóló 1997.évi CXLVI. törvénynek a helyi önkormányzatok egészségügyi intézményei adósságrendezésére vonatkozó rendelkezései hatálybalépésének elhalasztásáról Egészségügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
271 T/460 Az államtitokról és a szolgálati tittokról szóló 1995.évi LXV. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
272 T/459 A Nemzeti Biztonsági Felügyeletről kormány (a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
273 T/458 Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal egyes feladatairól kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
274 T/457 A külföldiek önálló vállalkozóként történő gazdasági célú letelepedéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
275 H/448 Bakonypéterd és Lázi községek Veszprém megyéből Győr-Moson-Sopron megyéhez csatolása tárgyában. kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
276 H/447 Tiszaug Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Bács-Kiskun megyéhez csatolása tárgyában. kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
277 H/446 Szárliget község Fejér megyéből Komárom-Esztergom megyéhez csatolásáról. kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
278 T/417 A honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
279 T/416 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX .törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
280 T/338 A miniszterek feladat-és hatáskörének változásával, valamint az Ifjusági és Sportminisztérium létrehozásával összefüggésben szükséges törvénymódosításról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
281 T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
282 H/322 A területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett területek besorolásának feltételrendszeréről szóló 30/1997. (IV.18.) OGY határozat módosításáról Rajcsányi Péter Kálmán (Fidesz), Dr. Rapcsák András (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
283 T/277 A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992.évi LXXXIX.törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
284 T/276 A személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
285 T/274 A gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII.törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
286 T/273 A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
287 T/272 A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
288 T/264 A fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról Karakas János (MSZP) tárgysorozatba vételre vár  
289 T/257 A vad védelemről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
290 T/250 A büntető jogszabályok módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
291 H/234 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatárok között történő átadásáról-átvételéről szóló, Budapesten, 1997. december 1-én aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
292 H/233 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között, személyeknek az államhatárok között történő átvételéről szóló, Párizsban, 1996. december 16-án aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
293 H/232 A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 1997. május 20. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
294 T/230 A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Horvát Köztársaság Kormánya között, Zágrábban, 1992. december 9-én aláírt, személyeknek a közös államhatáron történő átvételéről szóló Egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
295 T/229 A Magyar Köztársaság és Ukrajna között a magyar- ukrán államhatár rendjéről, a határkérdésekben való együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Kievben, 1995. május 19-én, aláírt Szerződés kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
296 T/228 A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a közös államhatár rendjéről és az együttműködésről szóló, Budapesten, 1995. június 28-án, aláírt Szerződés kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
297 T/220 A Magyar Köztársaság 1998.évi költségvetéséről szóló 1997.évi CXLVI törvénynek a helyi önkormányzatok egészségügyi intézményei adósságrendezésére vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kivül helyezéséről Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ), Dr. Kóródi Mária (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
298 T/205 A büntető eljárásról szóló 1973.évi I.törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
299 T/203 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
300 T/169 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990.évi LXIV.törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.törvény módosításáról Dr. Katona Béla (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
301 T/161 A közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.törvény módosításáról kormány (közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
302 T/83 A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről Bauer Tamás (SZDSZ), Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
303 T/55 A Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a honvédelem és a haditechnika területén kicserélt minősített információk és eszközök védelméről Budapesten , 1998. február 23-án aláírt Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
304 H/51 Az OECD tagállamai, valamint Argentína, Brazilia, Bulgária, Chille és Szlovákia által Párizsban, 1997. november 21-én elfogadott, a külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni küzdelemről szóló Egyezmény megerősítéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
305 T/42 A Magyar Köztársaság 1997.évi költségvetéséről szóló 1996.évi CXXIV.törvény végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
306 J/36 Jelentés az Állami Számvevőszék 1997.évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
307 T/35 A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996.évi XXV.törvény módosításáról Jauernik István (MSZP), Farkas Imre (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
308 T/32 A sportrendezvények biztonságáról Dr. Bakonyi Tibor (MSZP), Páva Zoltán (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve