Készült: 2020.12.05.07:06:41 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

170. ülésnap (2000.11.07.), 396. felszólalás
Felszólaló Dr. Kurucsai Csaba (FKGP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 6:10


Felszólalások:  Előző  396  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. KURUCSAI CSABA (FKGP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Baranya megyei képviselőként nagy örömmel és megelégedéssel olvastam a T/3206. számú törvényjavaslatot. Megelégedéssel és örömmel, mert érzékeltem a javaslatból, hogy a kormány odafigyel azokra a mindent megért önkormányzati és intézményvezetőkre, akik egy könnyelmű pillanatukban vállalták, hogy korszerűsítik az örökölt egészségügyi struktúrát, vezetékes vízzel, majd szennyvízcsatornával látják el a településeiket, szociális beruházásba kezdenek, iskolát bővítenek vagy akár szilárdhulladék-lerakó telepet létesítenek.

Aki címzett és céltámogatással megvalósítandó beruházásba még nem kezdett, az nem érzékeli azokat a súlyos problémákat, melyekkel naponta meg kell küzdeni a beruházás megalapozását alátámasztó okiratok és tervdokumentációk elkészítésétől az átadási szalag átvágásáig. Milliárdos értéken felüli beruházás esetében, különösen ha az a történelmi belvárosban folyik és egészségügyi struktúrát érint, hosszú évekig tart a beruházás, s a leggondosabb számítások mellett is messze a terveket meghaladó költséggel fejeződik be. Kalkulálhatatlan négy-öt év inflációs rátája ugyanúgy, mint a beépítésre kerülő anyagok árnövekedése. Ha mindezen akadályokat a beruházó önkormányzat sikerrel vette, akkor még egy jelentős feladat vár rá: a műszerpark kialakítása, az új műszerek beszerzése. Ezek árainak alakításánál a fantázia nem ismer határokat.

A fentiek ellenére úgy érzem, nincs más út. Az ország teherbíró képessége ennyit bír el, és az elmúlt évek azt bizonyították, hogy akik mertek és vállalkoztak, jelentős fejlesztéseket valósíthattak meg, szűkebb környezetüket megújíthatták. Köszönet jár nekik áldozatos munkájukért.

Ezért olvastam örömmel és megelégedéssel a címzett és céltámogatással folyamatban lévő önkormányzati beruházások fejlesztése érdekében előterjesztett törvénymódosítást. A javaslat szerint az 1996-ban indult címzett támogatás költségeire a Baranya megyei kórház 200 millió forint összegű többletjuttatást kaphat a 2000. évben felszabadult forrásokból. A Baranya megyei önkormányzat által indított rekonstrukció címzett támogatással megvalósuló beruházása minden tekintetben megfelel a T/3206. szám alatt előterjesztett javaslatnak. Az 1996-ban indult beruházás mára már jelentős eredményeket hozott, mind az ágyszámok radikális és nagyarányú, több mint 40 százalékos csökkenésében, mind pedig a korszerű betegellátás feltételeinek megteremtésében. Erre azért is szükség volt, mert a megyei kórház a Pécsi Orvostudományi Egyetem esetenként száz évnél is öregebb és idősebb épületeit, elavult műszerparkját örökölte a hatvanas évek elején.

Külön megalapozottságát adja a 200 milliós forrásnak, hogy 2000. január 1-jétől az Országos Vérellátó Szolgálathoz került a korábban Baranya megyei kórház feladatai közé tartozó véradóállomás működése. Az állomás a mai napig a szülészeti és nőgyógyászati osztállyal egy épületben működik. A megyei kórház a feladattal együtt átadta az Országos Vérellátó Szolgálatnak a véradóállomás 1200 négyzetméter alapterületű épületrészét. A véradóállomás feladatát - mely Somogy, Tolna és Baranya megyét érinti - a korábban biztosított alapterületen nem tudja ellátni. A plusz alapterület-igény csak úgy teljesíthető, ha a megyei kórház szülészeti és nőgyógyászati osztálya az épületből kiköltözik. Ez azt jelentené, hogy 4 ezer négyzetméterrel bővülne a véradóállomás rendelkezésére álló terület.

Mivel a fentebb említettek szerint 1996 óta folyik a megyei kórház rekonstrukciója, kézenfekvőnek tűnik, hogy a jelenlegi ütemben a megvalósulás alatt álló T-épület további bővítésével a szülészeti és nőgyógyászati osztály itt kapjon elhelyezést. Az osztály négyzetméterigényét vizsgálva megállapítható, hogy a T-épületben a szülészeti és a nőgyógyászati járóbeteg-rendelés és a hotelszám kényelmesen elhelyezhető, ahogy azt a címzett támogatási programban is szerepeltette.

A problémát a műtőblokk és a szülőszobák kialakítása jelenti. Ez azonban az előbb mondottak szerint egy plusz szint megépítésével megoldható. A korábbi tervektől eltérően a szülészeti és nőgyógyászati osztály nem igényel szeptikus műtőt, mert ezek a beavatkozások a sebészeti osztály műtőjében elvégezhetők. A szülészeti és nőgyógyászati osztály T-épületben való elhelyezését a mellette található intenzív osztály is indokolja és szakmailag alátámasztja.

A törvényjavaslatban javasolt 200 millió forinttal jó esély kínálkozik arra, hogy a több mint százéves infrastruktúra tovább korszerűsödjön. Ennek keretében a Baranya megyei kórház a központi épülettől távol lévő újabb telephelyet, a szülészeti osztályt szüntetheti meg, ezzel a költségeit tovább csökkentheti, és 2001. december 31-ére az Országos Vérellátó Szolgálatnak feladatai ellátásához az egész épületet kizárólagos használatba átadhatja.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A Független Kisgazdapárt frakciója nevében és a Baranya megyei önkormányzat képviselőjeként kérem önöket, hogy szavazataikkal támogassák a számunkra oly fontos T/3206. számú törvényjavaslat elfogadását.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps az FKGP soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  396  Következő    Ülésnap adatai