Készült: 2021.05.12.13:01:25 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

69. ülésnap (2011.02.22.), 180. felszólalás
Felszólaló Bödecs Barna (Jobbik)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 2:39


Felszólalások:  Előző  180  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Kicsit eltérek az eddigi témától. Én a tervezet általános vitájában az alkotmány környezetvédelmi rendelkezéseinek kiterjesztését javasoltam. Miután a Jobbik módosító indítványát az alkotmányügyi bizottság elutasította, elfogadása mellett annak társadalmi jelentősége kiemelésével szeretnék érvelni.

Az új alkotmány szabályozási elvei a nemzeti vagyon fogalmát az állami tulajdonra korlátozzák. Ezzel szemben a Jobbik javaslata a természeti erőforrásokat azok aktuális tulajdonviszonyára való tekintet nélkül a nemzeti vagyon részének tekinti. Ez nem jelenti a tulajdonjog megváltoztatását vagy annak szándékát, de lehetőséget ad a mindenkori magyar államnak a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás szabályozására, szükség esetén a tulajdonjogból eredő cselekvési lehetőségek korlátozására.

(13.00)

Látni való, hogy e javak az emberiség egyre növekvő lélekszáma és egyre nagyobb igényei miatt erősen korlátozottak. A nemzet fennmaradása, biztonsága érdekében a korlátozottan rendelkezésre álló javak használatának a köz érdekében való korlátozása bármikor szükségessé válhat. Önök mereven elutasítják Magyarország történeti alkotmánya feltámasztásának még a gondolatát is, pedig a Szent Korona előjoga az ország utolsó négyszögölére is a teremtett világ törvényszerűségeiből adódik.

Bajaink egyik fő oka, hogy társadalmi jogunk nem harmonizál a természeti törvényekkel. A nemzeti vagyonnak a természeti környezet adottságai szerinti szabályozása ezt az elvet, úgy véljük, mindenki számára elfogadható formában rögzítené. A magyar állam fennhatóságának kiterjesztése a természeti erőforrások, a víz, a talaj, az energiaforrások és az ökológiai rendszer elemeire a világra váró élelmezési, vízellátási, energetikai válság, a környezeti és időjárási katasztrófák küszöbén a magyarság elkövetkezendő nemzedékeinek túlélési esélyeit biztosíthatná.

(Az elnöki széket Lezsák Sándor, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)

Ezért ilyen értelmű alkotmányozási feladatunk nem csupán kívánatos lehetőség, de a jövő nemzedékek iránti kötelesség is. A nemzeti vagyon átfogó meghatározása a tulajdonjog tiszteletben tartása mellett lehetőséget adna a magyar államnak e vagyonnak a nemzet érdekében történő használatára, megőrzésére, azaz például az élelem, az ivóvíz, az energiaforrások kizárólagos használatára, országból való kivitelének a korlátozására.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a Jobbik, szórványos taps a kormánypárti padsorokból.)
Felszólalások:  Előző  180  Következő    Ülésnap adatai