Készült: 2020.04.01.20:38:14 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

79. ülésnap (1999.06.15.), 167. felszólalás
Felszólaló Manninger Jenő
Beosztás közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Videó/Felszólalás ideje 2:41


Felszólalások:  Előző  167  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

MANNINGER JENŐ közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! A Duna nemzetközi vízi útjának fejlesztését természetesen kiemelt feladatként kezeljük. Az elmúlt évtizedben megkötött, a hajózás fejlődését elősegítő európai víziúthálózatra vonatkozó egyezmények és konzultációk szintén ezt a célt szolgálták.

 

(14.50)

Ennek megfelelően kezdtük meg a vízi közlekedés alágazati stratégiájának kidolgozását, amelyben már figyelembe vesszük az európai uniós tagsággal járó, többek között a nemzetközi jelentőségű kikötőkre vonatkozó követelményeket is.

Egyetértek a képviselő úrral abban, hogy az országos közforgalmú kikötők létesítéséhez és működtetéséhez alapvető nemzetgazdasági érdekünk fűződik. Tárcánk ezért ez év végéig mintegy 2 milliárd forint értékben hajt végre beruházásokat a rendezett állami tulajdonú és prioritást élvező bajai és valószínűleg a győr-gönyűi országos közforgalmú kikötőkben. Ennek egyik eredménye lesz az ez év júliusában átadásra kerülő bajai Ro-Ro terminál, ami a jugoszláv háború miatt megszűnt al-dunai hajózás folytán az áruk kamionokon való vízre terelését teszi lehetővé a Duna jelenlegi déli végponti kikötőjében.

Az ön által említett konkrét esettel az országos közforgalmú kikötők minősítésével kapcsolatosan pedig hadd tájékoztassam, hogy az Alkotmánybíróság a jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló kezdeményezésnek csak egy pontját találta helytállónak. Határozatában kimondta, hogy a Csepeli Nemzetközi Szabadkikötő országos közforgalmú kikötővé minősítése, a hajózásról szóló törvényerejű rendelet erre vonatkozó pontja alkotmányellenes, és azt visszamenőleges hatállyal megsemmisítette. Amíg a hajózási törvényerejű rendelet egyéb rendelkezéseiről az Alkotmánybíróság ilyen határozatot nem hoz, addig az interpellációjában említett feltevés, miszerint a törvényerejű rendelet a 20. § (4) bekezdésében felsorolt többi kikötő esetében is hasonló döntés várható, nem igazolható. Ezért a képviselő úr által említett esetben alkotmányellenes helyzetről nem beszélhetünk.

A közeljövőben készítjük el a vízi közlekedés alágazati stratégiáját, amely a már készülő, vízi közlekedésről szóló törvényben megfelelően figyelembe veszi az országos közforgalmú kikötők fejlesztését. Ön is biztos lehet abban, hogy az új vízi közlekedési törvényben hajózásunk és az európai integráció érdekeit jól szolgáló megoldást találunk.

Kérem ezért a képviselő urat és a tisztelt Házat, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjenek. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  167  Következő    Ülésnap adatai