Készült: 2021.07.28.08:27:53 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

144. ülésnap, 168. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 13:53

Felszólalások:  <<  168  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Kedves Képviselőtársaim! Köszöntöm önöket. Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem a miniszterelnök urat (Közbeszólások a Fidesz soraiból: Na!), az Alkotmánybíróság elnökét (Belép az ülésterembe dr. Mádl Ferenc.), külön köszöntsem a köztársasági elnök urat (Taps.), a Legfelsőbb Bíróság elnökét - (Dr. Mádl Ferenchez:) köszöntöm még egyszer, elnök úr -; köszöntsem az ülésre meghívott állami vezetőket, egyházi vezetőket; Jürgen Köppen urat, az Európai Unió Bizottsága magyarországi delegációjának vezetőjét (Taps.); az európai uniós országok, a kilenc csatlakozó ország, valamint Románia, Bulgária, Ukrajna és Horvátország nagyköveteit. (Taps.) Köszöntöm a határon túli szervezetek képviselőit, a hazai kisebbségi önkormányzatok képviselőit, és köszöntöm minden kedves vendégünket (Taps.), akik a következő két napirendi pontunk meghallgatására érkeztek.

Mielőtt azonban rátérnénk az európai uniós csatlakozással kapcsolatos két előterjesztés határozathozatalára, szokásos módon néhány indítvány sürgős tárgyalásáról, illetőleg részletes vitára bocsátásáról határozunk, ezért kicsit a türelmüket kérem.

Tisztelt Képviselőtársaim! Vastagh Pál, Szájer József, Szent-Iványi István és Herényi Károly képviselők sürgős tárgyalást kérve benyújtották a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. évi országgyűlési határozat módosításáról szóló H/9881. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérdezem, hogy az Országgyűlés sürgős tárgyalásba veszi-e ezen javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 299 igen, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül vette sürgős tárgyalásba a javaslatot.

Bakonyi Tibor képviselő sürgős tárgyalást kérve benyújtotta a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló T/9770. számú törvényjavaslatát. Megkérdezem Bakonyi Tibor képviselő urat, hogy kívánja-e indokolni. Nem kívánja a képviselő úr indokolni. Kérdezem tehát önöket, hogy sürgős tárgyalásba veszik-e az általam jelzett törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 176 igen, 148 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette a javaslatot.

Tisztelt Országgyűlés! Most részletes vitára bocsátásokról határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a helyi önkormányzatok 2004. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban levő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló T/9444. számú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 327 igen, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta a javaslatot.

Kérdezem önöket, részletes vitára bocsátják-e az Országgyűlés és a kormány európai uniós ügyekben történő együttműködéséről szóló T/9588. számú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 330 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem önöket, részletes vitára bocsátják-e az európai részvénytársaságról szóló T/9445. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 199 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 132 tartózkodás mellett az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem önöket, részletes vitára bocsátják-e a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló T/9698. számú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 334 igen, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta a javaslatot.

Tisztelt Országgyűlés! Miniszterelnök Úr! Köztársasági Elnök Úr! Kedves Vendégeink! Sokszor elhangzott már, hogy Magyarország történelmi időszakot él át. Most sem mondhatok mást, hiszen úgy vélem, olyan fordulóponthoz érkeztünk, amelynek jelentősége - talán nem túlzás ezt kijelenteni - államalapításunkhoz mérhető. Az Országgyűlés néhány pillanat múlva szavaz a csatlakozási szerződés kihirdetéséről szóló törvényjavaslatról, valamint politikai nyilatkozatot fogad el Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása alkalmából.

Az uniós csatlakozás messze nem csupán gazdasági lehetőségeink bővülését jelenti. Taggá válásunkkal az ország integrálódik abba az euroatlanti gazdasági, politikai és intézményi rendbe, amelynek szabad akaratából mindig is részese kívánt lenni. Ahhoz, hogy most itt álljunk, immár valóban csupán egy apró lépésnyire az áhított tagságtól, komoly összefogásra volt szükség.

(17.10)

A csaknem másfél évtizedes céltudatos felkészülés, Magyarország polgárai és a rendszerváltás utáni valamennyi kormány együttes erőfeszítései végül közösen járultak hozzá ehhez a mostani sikerhez.

Nem csupán Magyarország számára kiemelkedő jelentőségű dátum május 1-je. Történelmi pillanat ez valamennyi új tagország és régi uniós tagállam életében. A történelem során sokan megálmodták már az egységes Európa gondolatát, amely egyesítve a kontinens szellemi és technikai kapacitásait, újra a világ vezető régiója lehet. Nekünk viszont megadatott, hogy nemcsak tanúi, hanem egyben alakítói is legyünk az álom megvalósulásának. Valamennyi régi és új tagállam közös felelőssége, hogy összefogással, együttműködéssel ez a mostani, az Európai Unió történetében mindeddig példátlan méretű bővítés valódi sikertörténetté, valamennyiünk sikertörténetévé váljon.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik tehát a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság között a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről szóló törvényjavaslat határozathozatala. Ezt az előterjesztést T/9171. számon kapták kézhez. Mivel nem volt módosító indítvány, a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/9171. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 339 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló szerződés kihirdetését indítványozó törvényjavaslatot elfogadta. Köszönöm. (Nagy taps.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik “Az Országgyűlés politikai nyilatkozata Magyarország európai uniós csatlakozása alkalmábólö címmel benyújtott politikai nyilatkozattervezet általános vitája és a határozathozatal. Tisztelt Képviselőtársaim! Bejelentem, hogy a P/9598. számú, illetőleg a P/9715. számú politikai nyilatkozattervezeteket előterjesztőik visszavonták. Medgyessy Péter miniszterelnök úr, Áder János, Herényi Károly és Kuncze Gábor frakcióvezető urak előterjesztését P/9953. számon kapták kézhez a képviselők.

A házbizottság mai ülésén valamennyi frakció jelezte, hogy a politikai nyilatkozat tárgyalása során nem kívánnak előadót állítani, és a képviselők nem szólalnak fel. Erre figyelemmel a nyilatkozat ismertetését követően az Országgyűlés vita nélkül dönt a határozatról.

Felkérem Nagy Nóra jegyző asszonyt, ismertesse a politikai nyilatkozatot. Jegyző asszony!

Felszólalások:  <<  168  >>    Ülésnap adatai