Készült: 2021.08.03.01:55:32 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

133. ülésnap, 180. felszólalás
Felszólaló Harrach Péter (Fidesz)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 16:42

Felszólalások:  <<  180  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Felhívom a figyelmet arra, hogy a sürgős tárgyalásba vétel is kétharmados támogatást igényel. Tehát kérem, ennek tudatában szavazzunk arról az előterjesztésről, aminek a címét, ha megengedik, még egyszer nem olvasnám fel. Tehát határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/9171. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 321 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette az előterjesztést.

Most a részletes vitára bocsátásokról határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e az egyes törvények munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos módosításáról szóló T/8619. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 194 igen szavazattal, 131 ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a mezőgazdasági termékek kereskedelmi többletkészletezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló T/8976. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 196 igen szavazattal, 1 ellenében részletes vitára bocsátotta az előterjesztést.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a védett őshonos állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról szóló H/3709. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 325 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta az előterjesztést.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a személyazonosító igazolvánnyal történő utazással összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/8937. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/8937/8. és 10. számokon kapták kézhez.

A miniszteri zárszó már elhangzott, most a határozathozatal következik. Ennek során nem döntünk az ajánlás 2. és 3. pontjairól, mert azok nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást. A kiegészítő ajánlás 1. és 2. pontjaiban szereplő javaslatokat az előterjesztő támogatja. Ezek elfogadásához minősített többségű határozathozatalra van szükség. A javaslatok elfogadása ugyanakkor kizárja az ajánlás 1. pontját.

Most tehát a támogatott indítványokról döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 328 szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül támogatta a módosító javaslatokat.

Tisztelt Országgyűlés! A zárószavazásra a jövő heti ülésünkön kerül sor.

 

(17.10)

 

Soron következik a Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2002. január 1. és 2002. december 31. közötti időszakáról szóló beszámoló elfogadására előterjesztett országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A kulturális bizottság önálló indítványát H/6285. számon kapták kézhez. Mivel módosító javaslat nem érkezett, most következik a határozathozatal.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/6285. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 331 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül az előterjesztést elfogadta.

Soron következik a Magyar Televízió Közalapítvány kuratóriumának 2002. január 1. és 2002. december 31. közötti tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása. A kulturális bizottság önálló indítványát H/9227. számon kapták kézhez. Mivel módosító javaslat nem érkezett, határozathozatal következik. Kérdezem tehát az Országgyűlést, hogy elfogadja-e a H/9227. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 208 igen szavazattal, 122 nem ellenében, tartózkodás nélkül az előterjesztést elfogadta.

Soron következik a Magyar Rádió Közalapítvány működésének 2002. április 1. és 2003. március 27. közötti tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására előterjesztett országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A kulturális bizottság önálló indítványát H/6807. számon kapták kézhez. Mivel módosító javaslat nem érkezett, határozathozatal következik.

Kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e a H/6807. számú határozati javaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 333 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a tankönyvpiac rendjéről szóló, 2001. évi XXXVII. törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/8672. számon, az egységes javaslatot pedig T/8672/66. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül.

Indítványozom, hogy a módosító javaslatokat egy szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogta.

Megnyitom a záróvitát az alkotmányügyi bizottság T/8672/68. számú ajánlásában szereplő módosító javaslatokra, az 1., 2., 3. pontok alapján. Kérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni. (Senki sem jelentkezik.)

Mivel felszólaló nem jelentkezett, a záróvitát lezárom. Megkérdezem Magyar Bálint oktatási miniszter urat, kíván-e megszólalni. (Dr. Magyar Bálint nemet int.) Nem.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatait az ajánlás 1., 2., 3. pontjai szerint, melyeket az alkotmányügyi bizottság támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 335 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 196 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 121 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló országgyűlési határozati javaslat zárószavazása. Az előterjesztést H/8673. számon, az egységes javaslatot H/8673/6. számon kapták kézhez. Mivel módosító javaslat nem érkezett, határozathozatal következik.

Kérdezem az Országgyűlést, hogy elfogadja-e a H/8673. számú határozati javaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 199 igen szavazattal, 136 nem ellenében, 2 tartózkodással elfogadta.

Soron következik a Magyar Honvédség hosszú távú fejlesztésének irányairól szóló országgyűlési határozati javaslat zárószavazása. H/8674. számon az előterjesztést, H/8674/14. számon az egységes javaslatot kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/8674. számú határozati javaslatot az egységes javaslat szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 195 igen szavazattal, 140 ellenében, tartózkodás nélkül az előterjesztést elfogadta.

Következik a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/6776. számon, az egységes javaslatot T/6776/20. számon kapták kézhez. Mivel módosító javaslat érkezett, zárvitára is sor kerül.

Megnyitom a zárvitát az alkotmányügyi bizottság T/6776/22. számú ajánlásában szereplő módosító javaslatra. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Senki sem jelentkezik.)

Mivel felszólaló nem jelentkezett, a zárvitát lezárom. Megkérdezem Burány Sándor miniszter urat, kíván-e válaszolni. (Burány Sándor nemet int.) Nem.

Most a módosító javaslatokról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatát az ajánlás 1. pontja szerint, melyet az alkotmányügyi bizottság támogat.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 21 igen szavazattal, 312 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítását kezdeményező törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 204 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 128 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó, kölcsönös elismerés alkalmazásáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/8975. számon, a bizottságok ajánlásait T/8975/12. számon kapták kézhez. Mivel az államtitkári zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek.

Elsőként az ajánlás 4. pontjáról döntünk, melyet az előterjesztő támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatot 340 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a további döntéshozatalok következnek. Az ajánlás 1. pontjában Füle István a törvényjavaslat 1. § b) pontjában megfogalmazottakat a katasztrófavédelemmel egészíti ki. Az integrációs bizottság kivételével a bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 22 igen szavazattal, 316 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasította.

(17.20)

Az ajánlás 2. pontjában Füle István az 1. § b), c) pontját módosítja. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 21 igen szavazattal, 313 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 3. pontjában Ivanics Ferenc a 3. § (3) és (4) bekezdését módosítja. Az integrációs és a mezőgazdasági bizottság támogatja, a többi nem. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 155 igen szavazattal, 181 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elutasította.

Az ajánlás 5. pontjában Ivanics Ferenc a 3. § (6) bekezdését módosítja. Az integrációs bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 149 igen szavazattal, 189 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. A zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

Soron következik a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Molnár Albert, MSZP, és Bőhm András, SZDSZ, képviselők önálló indítványát T/8965. számon, az egységes javaslatot pedig T/8965/10. számon kapták kézhez.

Módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül. Indítványozom, hogy a záróvitában a benyújtott módosító javaslatokat egy szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az alkotmányügyi bizottság T/8965/12. számú ajánlásában szereplő módosító javaslatokra az 1-5. pontok alapján. Kérdezem, kíván-e valaki 5 percben felszólalni.

Megadom a szót Font Sándor képviselő úrnak, MDF.

Felszólalások:  <<  180  >>    Ülésnap adatai