Készült: 2020.07.04.21:41:31 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

78. ülésnap (2015.05.29.), 24. felszólalás
Felszólaló Czunyiné Dr. Bertalan Judit (Fidesz)
Beosztás Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 11:53


Felszólalások:  Előző  24  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Szelényi Zsuzsa képviselőtársam hozzászólásában - a feltűnően sok szenvedő szerkezet mellett - néhány dolog az oktatást érintően is megütötte a fülemet, erre szeretnék néhány tényszerű választ adni önnek, illetve felhívni a figyelmét arra, hogy ne vezessük meg se a költségvetést, se a köznevelés rendszerét illetően a parlament közvetítését nézőket. Mert például a Nemzeti Pedagógus Kar mint szervezet és a pedagógus-életpálya között nincs összefüggésrendszer a pedagógus-életpálya rendszerében.

Sőt, ha már ön úgy kezdte a hozzászólását az oktatást érintő fejezetek tárgyalásánál, hogy ön mint szülő, és higgye el, én is mint szülő a gyerekeimnek jó iskolát és jobb iskolát szeretnék, és minden ellenkező híreszteléssel ellentétben - amely nyilván néhányuknak ott a túloldalon jó érdekében áll - az én gyerekem ma is egy falusi általános iskolába jár, tehát pontosan tudom, hogy mi a vidéki Magyarország iskolaállapota, milyen volt 2002 és 2010 között, és milyen lehetőségeket teremtett az az önök által olyannyira szidott Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, amelynek köszönhetően ma már pontosan tudunk diagnosztizálni minden egyes következményt, amely a kis- és hátrányos helyzetű térségek önkormányzati iskolafenntartásából fakad. Tehát van egy olyan része a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak, amely alkalmassá teszi az állami fenntartót a hátrányos helyzetű térségek, a gazdaságilag hátrányosnak minősített járások esetében a célzott beavatkozásra, mert nem az önkormányzat költségvetési képességétől függ, hogy milyen programot, milyen lehetőséget teremt meg az iskolájában tanuló gyermekeknek, hanem pontosan látjuk azt, hogy akár az esélyteremtő, felzárkóztató programok esetében hol tudunk célzottan beavatkozni.

Hogy mondjak is már egy költségvetést érintő rendelkezést, amelynek fedezete benne van a 2016. évi költségvetésben, ez a 326. kormányrendelet módosításából fakadó területi és az olyan pedagógusoknak járó pótlékot jelenti, amely a nehéz körülmények között dolgozó pedagógusoknak, a halmozottan hátrányos vagy a leghalmozottabban hátrányos térségekben tanító pedagógusoknak bővül, illeszkedik vagy alkalmazkodik a hátrányos helyzetű járások besorolásáról szóló kormányrendelethez. Tehát tényszerűen nem igaz, amit ön mond - van fedezet, van a pluszfeladatoknak fedezete a költségvetésben.

Több forrás jut, és rendelkezésre áll a pedagógus-életpálya fedezete a 2016. esztendő költségvetésében nyilván a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ során, de egyéb sorokon pedig a nem állami, civil fenntartók számára is rendelkezésre áll a pedagógus-életpálya fedezete vagy növekménye.

Erről csak azt szeretném önnek mondani, hogy ha már a pedagógus-életpálya szóba került, akkor a jó iskola egyik alapfeltétele a jó pedagógus és a jó tanár, aki a munkáját végezvén, tanítva a gyerekeket egyébként magát a társadalomban elismertnek gondolja. Ennek az egyik kulcsa volt az, képviselő asszony, hogy a hosszú ideje a pedagógusok egzisztenciális helyzetét hátrahagyó oktatáspolitikával szakítva, elsőként a közszférában a pedagógusok számára került bevezetésre az életpályamodell. Csak egy zárójeles megjegyzést hadd tegyek: a mai napon, a tegnapi napon és az elmúlt hetekben a többi közszféra foglalkoztatottjai hivatkozási alapként tekintenek a pedagógus-életpályamodellre, amely egyébként az OECD által elvárt és az OECD által ismert pontokon is támogatott rendszer ahhoz, hogy egy jó pedagógust mind a továbbképzési, mind a szaktanácsadási rendszerrel megtámogatva egy, a minőségi munkát egzisztenciális előrehaladással támogató életpályáról tudunk beszélni. Először, elsőként a közszférában bevezetésre került a pedagógus-életpályamodell. Ennek mind a 2015-ös, jelenlegi, mind a ’16-os és a későbbi években is a hatásvizsgálatoknak megfelelően a költségvetési fedezete szerepel. Tehát azt gondolom, hogy itt illik helyretenni ezeket a, mondjuk úgy, finom csúsztatásokat.

Iskolaigazgatói kinevezések vannak az asztalomon, illetve várom a felterjesztéseket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól; többes iskolaigazgatói pályáztatások vannak. Itt egészen konkrétan nem értem, hogy miről beszél. Nincs igazgató nélküli iskola, sőt az a valóság, kedves képviselőtársam, hogy egyes intézmények igazgatói álláshelyére többen pályáznak, és azt gondolom, hogy ez így is van rendjén. Hiszen akár ötévente, akár pedig időnként szükség van arra, hogy egy iskola életében a vezetői attitűdök és a vezetői stílus akár újra megmérettessen, és a vezetői képességeket újraértékelve akár további mandátumot kapjon, vagy pedig egy változás következzen be az iskola életében.

Ugyancsak szeretném felhívni a figyelmét arra - mert a logopédiai és a kvázi gyógypedagógiai szakszolgálati feladatokat kiemelte, mint olyan területét a köznevelésnek, amely az ön álláspontja vagy az ön ismerete szerint, fogalmazok inkább úgy, kaotikus -, hogy én azt mondanám: rend kezd lenni.

(10.20)

Hiszen amikor a kistérségi társulásokból meg mindenféle többszörös fenntartói alakzatból az egységes állami fenntartói szervezet fő szabály szerint fenntartói feladatokat lát el, itt is szeretnék helyesbíteni, szakmai és fenntartói irányító szervezet a KLIK, az a fajta önállóság és szabadság, amiről ön beszél, összemosása egy, a pedagógus munkáját jelentő tartalmi és pedagógiai szabadságnak és egy másik szervezetirányítási körben értelmezett és félreértelmezett szabadságnak, tehát én itt ezt a két fogalmat nem használnám.

De visszatérve a szakszolgálati feladatok ellátásához, illetve mondjuk, a logopédiához, a gyógytestneveléshez vagy olyan szakszolgálati feladatokhoz: ezeket a kistérségi társulások fenntartási körében - és ül itt a padsorokban olyan, aki ezt vissza tudja igazolni - úgy látta el több település, hogy utazó logopédusokkal vagy utazó kistérségi szolgáltatások megszervezésével, mert itt alapvetően más a probléma, mint a szervezetrendszer korábbi vagy jelenlegi, mondjuk úgy, hogy szervezeti állapota, sokkal inkább az, hogy itt szakemberhiány van. Ennek a szakemberhiánynak - mint hiányszakma, mint hiánypedagógus vagy oktatást segítő szakma - a pótlására, azt gondolom, hogy az ösztöndíjprogram a jövőre nézve az egyik megoldás. A másik pedig az, hogy a jelenlegi körben pontosan a kormány korábbi, néhány héttel ezelőtti döntésének köszönhetően a korai fejlesztésre irányuló stratégia mentén plusz­álláshelyeket, -státusokat kapunk a szakszolgálati helyeken, annak érdekében, hogy ezeket a segítő, támogató pedagógus-munkaköröket meg tudjuk erősíteni.

Tehát évek óta most történt először olyan intézkedés, amikor arra is tudunk és merünk gondolni - és ennek a korai fejlesztést célzó stratégiának is benne van a költségvetésben a fedezete, hiszen ez pluszstátusokat jelent -, nyilván annak a felmérésnek köszönhetően, amely az egészségügyi ágazat, a védőnők és sok ágazat együttműködésével láthatóan a korai fejlesztés fontosságát és ennek következményeit a köznevelésbe érkezéskor hangsúlyozza, most teszünk meg előzetes lépéseket, és nem az iskolában kell korrigálni és későn hozzányúlni a gyermek fejlesztésének a lehetőségéhez vagy a gyermek fejlesztéséhez. Mert pontosan tudjuk azt, hogy mihamarabb, bölcsődés- vagy óvodáskorban a gyógypedagógiai vagy fejlesztő foglalkozások elérhetővé tétele azt jelenti, hogy az iskolába lépéskor már sokkal nagyobb vagy jobb esélyekkel tudnak a gyerekek kapcsolódni, csatlakozni, ha tanulási képességeikben lemaradás, hátrány van; én ezt közel sem merném ezen a helyen és ebben az összefüggésben, mondjuk, valamilyen betegségnek vagy valamilyen erősebb problémának diagnosztizálni.

Szeretném önnek azt is mondani, hogy a korábbi évtizedeknél sokkal nagyobb mértékben, ha lehet, akkor a nullához képest jelentős mértékben van jelen a költségvetésben olyan tétel is, mint például a tanuláshoz és a tudáshoz való hozzáférés útjának a segítése és az ingyenes tankönyvellátásnak a fedezete. A következő tanévben - egyébként a 2016-os költségvetés már a 2016-2017-es tanévet célzóan tartalmazza ennek a forrásnak a fedezetét -, tehát 2016 szeptemberében már a negyedik évfolyam fog ingyenesen tankönyvet kapni, és olyan módon segíti ezzel az intézkedéssel főként azon családok gyermekeinek az iskoláztatását a kormány, amely azt gondolom, hogy a korábbi esztendőkben példa nélküli volt.

Volt a rendszerben a gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság alapján tankönyvtámogatás, ez most is van, de generálisan az általános iskolai esztendőkre felmenő rendszerben ingyen tankönyv biztosítása, azt gondolom, egy olyan intézkedés, amely hozzásegíti pontosan a hátrányos térségben élőket, felnövőket a tanulás, az iskola útján, a tudás útján a munka világához, amely szintén egy hosszú távon pozitív hatással mérhető - reménység szerint mérhető - intézkedésnek számít.

Még egy dolog, ami szintén azt jelenti, hogy az esélyteremtés és a felzárkózáspolitika szolgálatában is igenis tartalmaz a költségvetés köznevelési tételeket. Nyilván a minisztériumunk, mondjuk úgy, horizontális tagozódásának megfelelően a gyermekétkeztetésre vonatkozó költségvetési forrásokat nem a köznevelésnél találhatja meg, de azt gondolom, az is példa nélküli és példaértékű az elmúlt 25 esztendő bármikori kormányzati ciklusaiban, hogy ilyen mértékű közétkeztetésbe tudjuk bevonni a gyermekeket. Például az óvodáskorú gyermekek 90 százaléka fog ingyenesen meleg ételhez és háromszori étkeztetéshez jutni egy nap. Azt gondolom, hogy egy ilyen támogató - és úgy fejezem be, ahogy ön kezdte: a gyermek oldaláról megközelítve az iskolát és a szülő oldaláról az igényt - jó, és a családokat a gyermek iskoláztatásában segítő és támogató rendszert szolgál a költségvetés. Igen, lassan, előrehaladó léptekben, de kiszámíthatóan, mert minden tétel a korábbi kormányzati döntésnek a megerősítéseként jelen van, így a pedagógus-életpálya, az ingyenes gyermekétkeztetés, az ingyenes gyermektankönyv folytatása.

Tehát azt gondolom, képviselő asszony, hogy ezeket a dolgokat helyre kell tenni annak érdekében, hogy egészben lássuk a vidék Magyarországának és egy olyan iskolának a helyzetét, ahol a korábbi önkormányzati fenntartó jóval több pozíciót, jóval több muníciót tudott a gyermek és az iskola zsebébe tenni. Így kérem, támogassa ezt a költségvetést, mert a köznevelést érintően és a családok támogatását érintően igenis sok olyan tétel van, amely az elmúlt 25 évben nem is volt Magyarország költségvetésében. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  24  Következő    Ülésnap adatai