Készült: 2020.07.07.20:59:30 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

162. ülésnap (2016.06.13.), 6. felszólalás
Felszólaló Potápi Árpád János (Fidesz)
Beosztás Miniszterelnökség államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előttihez hozzászólás
Videó/Felszólalás ideje 5:11


Felszólalások:  Előző  6  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS, a Miniszterelnökség ál­lamtitkára: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Nagykövet Asszony! Örülök a napirend előtti felvetésnek, kérdésnek. Azt gondolom, ha 2010 óta nézzük a nemzetpolitikát, akkor egy radikális váltásról lehet be­szélni, és ez igaz a diaszpóra magyarságára is, illetve kifejezetten igaz a diaszpóra magyarságára, hiszen 2010-ig a magyar nemzetpolitika egyik méltat­lanul háttérbe szorított területe volt ez a terület. 2010 óta a magyar kormány azon munkálkodik, hogy a diaszpórában élők megkapják az őket megillető figyelmet. Nagyon jól látjuk, hogy a nyugati magyarságnak a Kárpát-medencei magyarokhoz hasonlóan nagyon nagy szüksége van az anyaország támogatására.

Ne felejtsük el elmondani, és számtalanszor meg­tettük, de úgy gondolom, ezt most is meg kell ten­ni, köszönetet kell mondanunk a diaszpóra magyar­sá­gá­nak, hiszen rajtuk keresztül, az ő szorgalmukon, becsületességükön, mindennapi életükön keresztül ítélik meg az ottani magyarságot, a Kárpát-medencei és a magyarországi magyarságot, és ők akar­va-akarat­la­nul, amióta kint élnek, Magyarországtól távol, Magyarország nagykövetei, és ezért köszönetet kell mondani. Köszönetet kell mondani azért is, mert az elmúlt években kiálltak mindig Magyarország mellett, kiálltak a magyar kormány mellett, és annak a méltatlan rágalomhadjáratnak a kapcsán, amely ellenünk zajlott, úgy gondolom, hogy ők a saját városaikban méltó választ kívántak erre adni.

Úgy látjuk, úgy láttuk, hogy a nyugati magyarság esetében gyakran éppen a segítő kéz hiányzik, és ahogy ön is említette, ezért 2013-ban útjára indítottuk a Kőrösi Csoma Sándor-programot, először 47 ösztöndíjast küldtünk ki, és azóta minden évben 100-100 ösztöndíjast. A Kőrösi Csoma Sándor-program elindítása óta több mint 200 fiatal látogatott el, illetve dolgozott a világ számos pontján a különböző magyar közösségeknél, és nagyon nagy munkát végeztek. Alapvető feladatuk az identitás megőrzése, illetve annak segítése és a magyar közösségek életének szervezése, illetve a koordináció volt. Ebben az évben is elindítjuk a programot. Úgy gondolom, egy jó csapatot választottunk ki, 100 fővel indul el, a múlt héten zajlott le éppen a déli féltekére érkező fiatalok felkészítése. Ezt a munkát viszont nem tudnák elvégezni a magyar közösségek támogatása, a kinti magyarok támogatása, illetve a mentorok segítsége nélkül.

Emellett folyamatos anyagi támogatásban részesítjük a diaszpórában működő magyar szervezeteket és intézményeket. Hétvégi iskolákat működtetünk, és támogatjuk is ezeket az iskolákat. Hadd soroljak fel néhányat, nem a teljes kört: Németországban a konzuli modell alapján mintegy 500 magyar diák tanul Bajorországban, illetve Baden-Württenberg tartomány különböző iskoláiban, ehhez 2014 óta évi rendszerességgel, a tanévhez igazodóan 5 millió forint támogatást tudunk biztosítani. Személyesen láttam az iskolák működését Torontóban, Stuttgartban, Dublinban, illetve Corkban, alkalmam volt beszélni az iskolák vezetőivel, tanáraival, illetve folyamatosan tárgyalunk és tudok a Bécsi Magyar Iskola működéséről, szintén támogatásban részesítjük ezt. Minden évben támogatjuk a Balassi Intézet és a Pannon Egyetem közösen szervezett továbbképzését, emellett rendszeresen biztosítunk tankönyveket, illetve módszertani segédanyagokat a Kőrösi Csoma Sándor-programon keresztül.

2010 óta segítjük az egyház magyarságmentő tevékenységét is. A Magyar Diaszpóra Tanács 2011-es megalakulását követően egy külön egyházi, illetve cserkész szekciót hoztunk létre. Természetesen a mi támogatásaink mellett az EMMI több államtitkársága is foglalkozik hasonló módon a diaszpóra intézményeivel, az egyházakkal, illetve az oktatással, kiemelném itt az egyházügyi államtitkárságot, illetve az oktatási államtitkárságot. Mi 6 egyházi támogatást nyújtottunk az elmúlt évben, illetve 14 oktatási támogatást, és missziós lelkészek támogatását is segítjük.

Egyetértek az ön felvetésével, én magam is ezt már néhány héttel ezelőtt megtettem. Hasonló programot kell indítani a lelkészek, illetve a papok esetében, mint a Kőrösi Csoma Sándor-program, éppen azért, hogy a kinti magyarok meg tudják tartani a magyarságukat, és meg tudják tartani a hitüket is. Köszönöm szépen, elnök úr, a türelmét. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  6  Következő    Ülésnap adatai