Készült: 2020.07.05.11:20:05 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

159. ülésnap (2016.06.06.), 16. felszólalás
Felszólaló Potápi Árpád János (Fidesz)
Beosztás Miniszterelnökség államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előttihez hozzászólás
Videó/Felszólalás ideje 4:49


Felszólalások:  Előző  16  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS, a Miniszterelnökség államtitkára: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Kép­viselőtársaim! Tisztelt Ház! 1920. június 4-én, a tria­noni békediktátum aláírásának napján a magyar Nemzetgyűlés elnöke, Rakovszky István, akinek az a fe­lelősségteljes szerep jutott, hogy ezen a tragikus na­pon szóljon a Ház előtt, e következőket mondta: „Minden igazságtalanságnak megvan az a mélységes megtorlása, hogy a belőle jónak bőséges forrása fakad.”

Amikor 2010-ben a Fidesz-KDNP frakciója előterjesztette a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvényt, számos kritika ért bennünket, hogy Trianon gyászos évfordulóján ünnepet akarunk ülni. Távol álljon tőlünk! Ahogy Juhász Gyula írja: „Mert nem lehet feledni, nem, soha, / Amíg magyar lesz és emlékezet” azokat az eseményeket, amelyek a történelmi Magyarország széteséséhez és nemzetünk szétszakítottságához vezettek. Ugyanakkor eljött az ideje annak is, hogy ezen az évfordulón a szomorúság helyét a bizakodás váltsa fel. Most, 96 évvel később ugyanis bizonyítva láthatjuk Rakovszky István jövendölését. Összefogásunkkal sikerült legyőznünk a nemzetünket elválasztó határokat, az igazságtalanságot reménnyé tudtuk változtatni.

2010 óta 812 795-en kértek magyar állampolgárságot és több mint 770 ezren tették le az állampolgársági esküt. 2011. június 4-én indult útjára az első iskolás csoport a Határtalanul-program keretében, amelynek segítségével azóta 100 ezer magyarországi diák jutott el a határon túli magyar területekre. A program segítségével az anyaországi fiatalok is megtapasztalhatták, miképpen tartotta meg a külhoni magyarság ősei nyelvét, ápolja kultúráját. Sőt, be kell vallanunk, sok esetben olyan kincseket is megőrzött, amelyeket mi idehaza elherdáltunk.

Én magam is az elmúlt években számtalanszor részese lehettem annak a felemelő érzésnek, milyen erős kötelékek kötik össze a Kárpát-medence minden nemzetrészéből a világban szétszóródott magyarságot. Tegnap éppen Stuttgartban tapasztalhattam meg a Németországba került magyarok szilárd és példamutató kiállását a magyar gyökerek mellett. Tartozunk a határainkon túl élő magyaroknak azzal, hogy minden erőnkkel támogatjuk magyarságukért vívott mindennapi küzdelmüket.

(13.40)

Hisszük, hogy a külhoni magyarság oktatási, kulturális, egyházi intézményei és szervezetei a legfontosabb tartópillérek, amelyekre a Trianonban részekre szakított magyarság támaszkodni és építeni tud. A héten két olyan programot is útjára indítunk, amellyel ezen szervezetek áldozatos munkájához kívánunk hozzájárulni. 2013 óta működtetjük a Kőrösi Csoma Sándor-programot, amelynek keretében idén is 100 ösztöndíjast küldünk ki a diaszpóra­szer­vezetekhez, segítendő az oktató, a hagyományőrző és a közösségszervező munkát. Elindul a tavalyi évben kidolgozott Petőfi Sándor-program is, amelynek segítségével 50 rátermett és képzett fiatal dolgozik majd a szórványmagyarság közösségeinek megerősítésén és újjáélesztésén.

A külhoni magyar közösségek megőrzését csak úgy tudjuk elősegíteni, ha esélyt teremtünk arra, hogy a határon túli nemzettársaink szülőföldjükön boldogulni tudjanak. 2015-ben ezt felismerve döntöttünk úgy, hogy megkezdjük a magyar szakképző intézmények fejlesztését, idén pedig a külhoni magyar fiatal vállalkozók évét indítottuk útjára. A külhoni magyarság gazdasági megerősítését célozzák azok a nagy volumenű gazdaságfejlesztési programok is, amelyek a Vajdaságban 50 milliárdos, Kárpátalján pedig 32 milliárdos kerettel indultak el.

Fontosnak tartjuk, hogy olyan életpéldák álljanak a magyarság előtt, amelyekből mindenkor mindenki erőt meríthet. Márton Áron püspök életútjára idén születésének 120. évfordulóján emlékév keretében emlékezünk, emlékezhetünk meg.

Bízunk abban, hogy mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a trianoni tragédia dacára az újraegyesített magyar nemzet közös erővel tudjon felemelkedni.

Engedjék meg, hogy a beszédemet, válaszomat egy idős al-dunai székely tanító bácsi, Borsos Tamás szavaival zárjam: „Rájöttem arra, hogy szebb a világ velünk, mint nélkülünk.” Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok és az LMP soraiban.)
Felszólalások:  Előző  16  Következő    Ülésnap adatai