Készült: 2021.06.13.12:38:04 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

131. ülésnap (2016.03.01.), 86. felszólalás
Felszólaló Dr. Hiller István (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:27


Felszólalások:  Előző  86  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. HILLER ISTVÁN, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Képviselő asszonyok és Képviselő Urak! Igen tisztelt Miniszter Úr! Magyarországon és nem csak Magyarországon, ahol oktatásügyről érdemben beszélnek és gondolkodnak, az együttműködésnek és az egyetértésnek egy és kizárólag egy dolog lehet az alapja, ha az oktatásban, a közoktatásban a gondolkodásunk középpontjában a gyermek áll. Aki ezt vallja, azzal lehet közös nyelven beszélni, aki nem ezt vallja, mindaddig, amíg nem ezt vallja, nincs vele közös nyelv.

Ezt a nyelvet vallottuk 1990-től egészen 2011-ig. Nem pártok, hanem kormányok és egymást követő kormányok tartották ezt fontosnak. Önök ezt a konszenzust fölmondták, amikor a köznevelésinek nevezett törvényből száműzték az ENSZ gyermekjogi egyezményének kötelező ajánlását a gyermekek mindenek fölött álló érdekéről. Őszintén kérem és javaslom, hogy ami hibát vétettek 2011-ben, azt pótolják, javítsák ki.

A 2006-os kormányprogram megkésett vitájára, amit tíz évvel később most fölelevenít egy képviselő, minthogy a képviselőt jobb történésznek ismerem, mint amilyen szöveget itt langyosan elmondott, nem kívánok reagálni, csak tisztelettel kérem a magyar Országgyűlés képviselőitől, hogy ha lehet, a plenáris ülésen évtizedre tartsák be az eseményeket, írásban meg próbálják meg legalább az évszázadot eltalálni. (Derültség és taps az MSZP padsoraiban.)

A magyar oktatásügyben mindez alapján egyértelmű, hogy rendszerjellegű változtatásra van szükség. A rendszerjellegű változtatás az előbb említett intézményközpontú közoktatással szemben ‑ ezt csinálják önök ‑ a gyermekközpontú közoktatásra való váltás.

(13.50)

Ki kell mondani, és legyen világos: az önök közoktatásának középpontjában a szegény Klebelsbergről elnevezett Intézményfenntartó Központ és annak működtetése áll. Akkor legyen világos: amíg van KLIK, nincs rendszerjellegű váltás az oktatásban. Amíg a KLIK ilyenformán működik, addig nem javul a magyar közoktatás színvonala. Nem az a kérdés, hogy egy nagy KLIK van, vagy 19 kisebb „klikecske”, mert a működés ettől nem változik. Ezért, hogy legyen világos, mi a KLIK megszüntetését akarjuk, és ha rajtunk múlik, megszüntetjük az Intézményfenntartó Központot. (Taps az MSZP soraiban.)

Ez a KLIK, tisztelt hölgyeim és uraim, a helyben hozott döntések intézményesített ellensége. A KLIK nem más, mint a szakmai autonómia intézményesített ellensége. Addig, amíg van KLIK, nincs szabad oktatás Magyarországon. Addig, amíg a KLIK így működik, tanár szabadon nem taníthat. Önök a félelmet költöztették be a tantermekbe a KLIK-kel ‑ vigyék onnan ki!

Ugyanakkor nem csak bírálni szeretnék. Az a javaslatom ‑ kérem, fontolják meg -, hogy öt év elteltével, az úgynevezett nemzeti köznevelési törvény elfogadása után a tapasztalatok birtokában önök sem gondolhatják, hogy változatlan formában minden mehet. Azt javaslom, azt javasoljuk, hogy az önkormányzatok ismét lehessenek intézményfenntartók. Nem azt mondom, hogy az önkormányzatok legyenek intézményfenntartók, hanem azt szeretném, hogy Szeged, Miskolc, Veszprém, Győr, Pécs, Sopron, Debrecen, a budapesti kerületek ismét iskolavárosok lehessenek. Engedjék és akarják, hogy intézményfenntartók legyenek! Mi mindenesetre ezt fogjuk képviselni.

Szükségesnek tartom ugyanakkor elmondani, hogy ez a rendszer akkor tud működni, ha a jelenlegi Nemzeti alaptanterv szemléletét feladják. Ez a lexikálistudás-központú NAT ósdi, avítt, javíthatatlan. Kérem, térjenek vissza ahhoz, amit közösen vallottunk, és az úgynevezett kimeneti pontok, szabályozások, a lexikális és a kompetenciatudás megfelelő egyvelege kell hogy visszatérjen.

Vissza kell adni az iskolaigazgatók jogait. Vissza kell adni Magyarországon a pedagógusoknak a tanszabadságot. Szégyen, hogy 18 évről 16 évre csökkentették a tankötelezettség korhatárát! (Közbeszólás az MSZP soraiból: Így van!) Mossák le ezt a gyalázatot, állítsák vissza! A tankötelezettség korhatárát, kérem, emeljék úgy, ahogy együtt akartuk! Csökkenteni kell a tanári bürokratikus terheket. Ennek a portfóliómódszernek semmi értelme. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.)

Ezért összefoglalóan ‑ köszönöm szépen a türelmét, tisztelt elnök úr -: ne toldozgassanak, ne foldozgassanak, fogadják el azt a szakmai javaslatot, hogy Magyarországnak új közoktatási törvényre van szüksége. Mi ezt fogjuk akarni. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)
Felszólalások:  Előző  86  Következő    Ülésnap adatai