Készült: 2021.05.13.04:35:58 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

193. ülésnap (2004.12.06.), 217. felszólalás
Felszólaló Dr. Hörcsik Richard (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:01


Felszólalások:  Előző  217  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Képviselőtársaim! Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés megerősítéséről szóló országgyűlési határozati javaslathoz két módosító indítványt nyújtottunk be: az egyik a kisebbségekről szól, a másik pedig a keresztyén örökség említésével kapcsolatos.

A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség mindkettőt fontosnak tartja, hogy az európai alkotmányt jóváhagyó országgyűlési határozati javaslatban legalább az általunk javasolt szövegben szerepelhessen - abban a javaslatban, ami tehát nem része az alkotmányos szerződésnek, és nem sért senkit. Úgy is mondhatnám, hogy saját önbecsülésünk miatt fontos. Mint ahogy jó néhány nemzet törvényhozása megteszi ezt, úgy vélem, hogy nekünk is élni lehet és kell ezzel a lehetőséggel.

Tisztelt Képviselőtársaim! Azt már korábban is elmondtam, mi nagy eredménynek tartjuk azt, hogy az európai alkotmány I. cím 2. cikke az Unió értékei között a kisebbségekhez tartozó személyek jogait megemlíti. Mi ezt szeretnénk pontosítani, és ez a pontosításunk, ami a határozati javaslatunkban, a módosító indítványunkban szerepel, kettős célt szolgálna. Az egyik egyszerűen annak a kifejezésre juttatása, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek jogait közösen is gyakorolhatják az Unióban. Mi 1990-ben ezzel a szándékkal indultunk az európai fórumokon. Ma még messze vagyunk ettől, bár hogy megemlítették a nemzeti és etnikai kisebbségek jogait az alkotmányban, nagyon fontos ténynek tartjuk, és még tovább kell ezen dolgoznunk, hogy elérjük azt a célt, amelyet pártállástól függetlenül mindnyájan szeretnénk.

A másik dolog: nagyon fontos, hogy ez talán elősegíti, az alkotmány alapján talán mód nyílna arra, hogy az Unióban végre meginduljon az a jogalkotás a nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi jogainak vonatkozásában is, amit remélünk. A harmadik pedig annak pontosítása, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek pozitív megkülönböztetése nem ütközik a diszkrimináció általános tilalmába.

Tisztelt Elnök Asszony! Fontosnak tartom megemlíteni a múlt heti egyeztetések eredményeképpen, hogy mielőtt benyújtottuk volna a módosító indítványunkat, a szocialista képviselők támogatásukról biztosították azt, ahogy ez a mai európai ügyek bizottsági ülésén meg is történt. Mi több, a kormány is támogatta - korábbi ígéretének megfelelően - ezt a javaslatot.

Tisztelt Képviselőtársaim! Fontos lépésnek tartom ezt; mondhatni: segítséget ad azon politikusoknak, a kormánynak, az európai parlamenti képviselőknek, akik missziós munkát végeznek immáron 1990 óta a különböző európai fórumokon, hogy a támogatásukat láthassák és érezhessék, ami pártállástól függetlenül megjelenik a magyar parlamentben.

A másik módosító indítványunk arra vonatkozik, hogy ha már az alkotmány preambulumából kimaradt a keresztyénségre való utalás, akkor még - idézőjelbe téve - pótolhassuk ezt a hiányosságot úgy, hogy a megerősítésre szolgáló országgyűlési határozati javaslatban legalább megemlékezünk erről.

Mint tudjuk, ezt a kérdést az alkotmány készítése során az Európai Konventben igen-igen heves viták kísérték. A legjelentősebb ellenérv az volt, hogy kirekesztő más vallások követőivel szemben, illetve a nem hívőkkel szemben. Pedig, képviselőtársaim, szeretném, ha mindnyájan látnánk, hogy itt és most nem a hit vagy nem a felekezeti hovatartozás kérdéséről van szó, hanem arról a tagadhatatlan történelmi tényről, hogy Európa mai arculatának a kialakulásában a keresztyénség döntő szerepet játszott. Bátran állíthatom, hogy az Európai Unió nem jött volna létre a keresztyénség eszméje nélkül. S hozzáteszem, hogy mi magyarok másmilyenek lennénk, ha lennénk egyáltalán, a keresztyénség nélkül.

Mi úgy gondoljuk, hogy fontos az európai parlamenti képviselők azon kezdeményezése, amikkel megkeresték a tagországok nemzeti parlamentjeit, hogy a ratifikálás során szerepeltessék ezt az alkotmányos szerződést kísérő nemzeti jogszabályokban.

Éppen ezért csatlakoztunk ezen kezdeményezéshez, és ezért kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt a módosító javaslatunkat is.

Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  217  Következő    Ülésnap adatai